Senaste noteringsnytt
Sänkt notering på suggor i Tyskland
Efter en lång period med kraftigt stigande pris på suggor, vände noteringen nedåt v 39 med 2 cent till 1,43 €. /LG 080924

Svenska noteringarna oförändrade
Alla svenska noteringar är på fredagen oförändrade för v 39. Det är tendens till överskott på smågrisar. Det är vanligt vid den här tiden på året.
Danmark sänker noteringen 20 øre för slaktgrisar och 30 för suggor. Man flaggar också för att det kanske inte blir så mycket bättre än så här tredje kvartalet. Det finns faktorer som pekar åt båda hållen och det är osäkert vilken väg noteringarna går.
I Finland höjer HK slaktgrisar och suggor 2 cent, medan Atria höjer smågrisarna 2 €. I Norge fortsätter smågrisarna nedåt, som följd av väntat lägre pris på slaktgrisar efter jul. /LG 080919

Tysk notering ner 4 cent till
Tyska noteringen faller ytterligare 4 cent till 1,70 €. Därmed har den fallit 13 cent på tre veckor, 1,25 skr.
Enl ISN är det en temporär sänkning p g a säsongsmässig matt försäljning, men 1,25 är mycket för att vara tillfällig sänkning. /LG 080919

Temporärt svag grismarknad
Den europeiska marknaden för slaktgrisar är svagare den här veckan. Den här årstiden finns inga större marknadsfaktorer som ger stimulans till prishöjningar. På köttdetaljer med högre värde är det svårast att hålla uppe priserna. För närvarande kan inte exporten till östra Europa kompensera för detta. Därför reagerade slakterierna över hela Europa med sänkta noteringar. Kvantiteterna levande grisar till slakt rapporteras vara i det stora tillräckliga.
Tyska producenter fick vidkännas den största nedgången av noteringen, minus 6 cent. Som vanligt följde holländska noteringen med. Den spanska sänktes också markant, liksom belgiska och österrikiska. Danska noteringen ligger som vanligt sist i listan.
Prognos: Det finns på kort sikt tillräckligt med grisar på marknaden. Det återstår att se om prisnedgången hos noteringarna kan liva upp marknaden. Minskad djurpopulation väntas minska tillgången på grisar senare i höst. ISN /LG 080919

Tyska suggpriset oförändrat v 38
Tyska noteringen för suggor är samma v 38, 1,46 €, trots att noteringen för slaktgrisar sjönk 6 cent. Även smågrisarna är oförändrade. /LG 080915Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
På den europeiska marknaden har det skett en tillfällig negativ rekyl av prisnivåerna, som faller i både Danmark och Tyskland. I Sverige är marknadssituationen fortsatt stabil och Scan har bra efterfrågan på detaljer och produkter. Trots god efterfrågan hos våra konsumenter tvingas Scan nu dra ner produktion till följd av Coops beslut att plocka bort 45 Scanprodukter ur sitt sortiment p g a strandade prisförhandlingar.
Råvarupriserna i Europa har stigit och Scan måste agera som marknaden i övrigt och följa med för att värna om en fortsatt lönsam svensk köttproduktion. Coops prioritering att inte värna om de svenska råvarorna kommer tyvärr att drabba de svenska bönderna, Scans konsumenter, men även medarbetare i slutändan.

KLS/Ugglarps
Jan-Erik Johansson: Bra efterfrågan på detaljer, bortsett från några få undantag. När det gäller industriråvara så har vi mycket stor efterfrågan.
-Vi ser framför oss en utveckling av våra affärer med svensk handel, vilket gör att vi har ett behov  av mycket fler grisar.
KLS och Ugglarp håller också på att utveckla en ny betalningsmodell till grisföretagarna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är svårt få fram skinka så det räcker, men karré är det mer gott om.
-Julskinkan får bära upp mycket av det svenska grispriset i år, som vi ser av den sjunkande tyska noteringen. Priserna i Sverige görs dock upp på längre perioder, i Tyskland går priserna upp och ner snabbare. Men det blir klart tufft framöver.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är balans mellan slakt och försäljning.
-Det händer inte så mycket kring det nya slakteriet. Det är fortsatta sega diskussioner med kommunen.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har varit en normal vecka utan stora händelser.
-För vår del märks inte julskinkan så mycket än, eftersom vi inte lägger in själva. Det dröjer nog några veckor.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Höjningen beror på bättre marknad. Marknadsläget i Europa ger möjlighet att höja. Vi har redan ingångna avtal.
-Grisuppfödarna är mer positiva nu när kostnaderna för fodret sjunker. Spannmålen sjönk 20 € per ton förra veckan.
-Vi har en del uppfödare som haft tomma stallar under sommaren, men de har satt in grisar i augusti.
-För närvarande ser någorlunda ok ut med produktionen, men vi får se vad statistiken visar vid nyår.
.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Smågrisarna höjs 2 €. I övrigt är noteringarna oförändrade.
-Det har varit en normal höstvecka med relativt jämnt utbud både av smågrisar och slaktgrisar.
-Försäljningen är nu fokuserad på bassortimentet. Konsumenterna vill ha enkelt tillagade rätter när de kommer hem från jobbet. Det är mycket malet och strimlat kött och charkprodukter.
-Strategin i marknadsföringen är att få konsumenterna att "tänka" Atria när de handlar råvaror och lagar mat. Vi jobbar på att ligga etta i konsumenternas förstahandsval.

Danish Crown
Den relativt stora sänkningen av noteringen i Tyskland gav närmast chockeffekt på marknaden för skinka, där priserna på många ställen föll med 30 - 50 øre per kg. Även marknaden för bog och produktionskött gav efter och vi måste konstatera prissänkningar.
Marknaden för bröstfläsk och späck är fortsatt stark.
Baconmarknaden är oförändrad och det finns fortsatt hopp om förbättring i oktober.
En allt starkare dollar och yen ger oss högre hemtagna priser på nya ordrar.
Generellt är det just nu motstånd mot prishöjningar från handelns sida, och handeln har stöd av fallande konsumtion av livsmedel i många områden.
Frågan är om nedgången i produktionen, som skulle slå igenom även i de stora länderna årets sista kvartal, kan uppväga denna press och få priserna att gå upp igen. För tillfället ser det mycket osäkert ut om vilken av de två riktningarna som ska vinna.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 19 september 2008
Senaste uppdatering gjord 24 september 19,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 39

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 39 v 38 v 37 v 36
Spotpris, Sverige** 73-94,9 18,05 18,05 18,05 18,05
Skövde Slakteri 75-94,9 a17,00 a17,00 a16,50 a16,00
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,80 16,80 16,80 16,80
Spotpris, Tyskland* 84-102 16,21 16,54 17,08 17,27
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,30 16,30 16,30 16,30
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 16,45 16,45 16,20 16,20
Ugglarps Slakteri 70-94,9 16,25 16,25 16,25 16,00
KLS 64-94,9 16,15 16,15 16,15 15,90
SLP 70-96,9 15,55 15,55 15,55 15,30
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Scan avtal 75-92,9 15,25 15,25 15,25 15,00
Nyhléns & Hugos. avt 75-92,9 15,25 15,25 15,25 15,00
Scan ej avtal 75-92,9 13,75 13,75 13,75 13,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 39 v 38 v 37
13,73 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,70 10,90 10,90
24,89 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,65 21,65 21,65
13,06 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,37 1,35 1,35
13,16 Österbottens 77 – 92 euro 1,38 1,38 1,36
13,64 Snellman 80–101 euro 1,43 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
19 sep Landsnotering euro euro euro euro euro
16,21 Tyskland 1,70 1,74 1,80 1,83 1,80
13,68 Frankrike - - 1,434 1,45 1,452
12,40 Belgien - - 1,300 1,32 1,300
14,11 Italien - - 1,480 1,45 1,412
16 sep jämförbara*
18,53 Italien - 1,943 1,886 1,797 1,797
16,97 Polen - - 1,779 1,713 1,725
17,15 Tjeckien - - 1,798 1,778 1,790
16,08 Tyskland - 1,686 1,746 1,776 1,746
16,02 Österrike - 1,680 1,730 1,760 1,730
15,93 Spanien - 1,670 1,733 1,733 1,733
15,81 Holland - 1,658 1,706 1,726 1,697
15,80 England - 1,657 1,631 1,639 1,657
15,77 Irland - 1,654 1,654 1,654 1,692
15,26 Belgien - 1,600 1,650 1,674 1,650
15,23 Frankrike - 1,597 1,612 1,621 1,620
15,01 Sverige - 1,574 1,580 1,561 1,571
14,77 Danmark - 1,549 1,550 1,522 1,522
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
14 sep Land v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Skr euro euro euro euro euro
16,61 EU, medelpris 1,742 1,745 1,736 1,736 1,737
-
20,35 Grekland 2,134 2,123 2,128 2,128 2,085
19,04 Italien 1,996 1,913 1,833 1,874 1,874
18,80 Rumänien 1,971 1,991 1,979 1,965 1,941
18,29 Slovakien 1,918 1,905 1,899 1,892 1,892
18,19 Lettland 1,907 1,932 1,877 1,912 1,913
17,95 Litauen 1,882 1,835 1,888 1,889 2,064
17,65 Tjeckien 1,851 1,810 1,811 1,807 1,809
17,42 Polen 1,827 1,801 1,800 1,801 1,835
17,40 Tyskland 1,824 1,863 1,857 1,846 1,845
17,39 Luxemburg 1,823 1,872 1,856 1,849 1,842
17,30 Ungern 1,814 1,822 1,835 1,857 1,833
16,91 Bulgarien 1,773 1,768 1,751 1,747 1,750
17,88 Österrike 1,770 1,797 1,768 1,767 1,771
16,69 Portugal 1,750 1,760 1,770 1,770 1,770
16,53 Slovenien 1,733 1,747 1,716 1,713 1,708
16,32 Spanien 1,711 1,723 1,722 1,715 1,717
16,21 Cypern 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
16,19 Sverige 1,698 1,676 1,686 1,690 1,687
16,00 Estland 1,678 1,680 1,672 1,667 1,670
15,89 Belgien 1,666 1,660 1,638 1,636 1,645
15,83 England 1,660 1,636 1,669 1,693 1,701
15,79 Holland 1,656 1,673 1,645 1,646 1,644
15,33 Malta 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607
15,26 Frankrike 1,600 1,610 1,610 1,610 1,610
15,25 Irland 1,599 1,599 1,622 1,622 1,610
14,28 Finland 1,497 1,507 1,493 1,459 1,470
14,05 Danmark* 1,473 1,473 1,472 1,419 1,420
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 18 sep 11 sep 3 sep 28 aug 21 aug
Sep 1,730 1,750 1,787 1,820 1,790
Okt 1,674 1,665 1,700 1,730 1,699
Nov 1,690 1,680 1,698 1,727 1,695
Dec 1,687 1,671 1,700 1,710 1,693
Jan 1,590 1,588 1,612 1,640 1,626
Feb - - - - -
Mars 1,715 1,711 1,764 1,789 1,760
April - - - - -
Maj - - - - -
Juni 1,790 1,780 1,815 1,870 1,849
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
17 sep
10 sep
3 sep
27 aug
Utbud
550
460
660
590
Sålda
550
490
590
590
Medelpris, euro
1,75
1,79
1,86
1,86
Lägst
1,75
1,78
1,85
1,86
Högst
1,75
1,79
1,86
1,87
Medelpris, skr
16,69
17.02
17.65
17.48

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,50 kr, galtar 7,35 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 39 v 38 v 37 v 36
Göran Eriksson fri vikt & klass 10,50 10,50 10,50 10,50
KLS 140- 10,00 10,00 10,00 9,50
Ugglarps 140- 10,00 10,00 10,00 9,50
Ginsten 140,1 kg- 9,00 9,00 9,00 8,50
Skövde 140- 950 9,50 9,00 8,50
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 8,50 8,50
Scan 140- 8,80 8,80 8,80 8,30
Nyhléns & Hugoson 140- 8,80 8,80 8,80 8,30
SLP 140,1 kg- 8,80 8,80 8,80 8,30
Dalsjöfors 58% 8,80 8,80 8,20 8,20
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,35 7,35 7,35 7,35
KLS oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd 3,00 3,00 1,90 1,90

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 39 v 38 v 37
12,31
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,70 10,00 10,00
18,45
Nortura Fri vikt nkr 16,05 16,05 16,05
Finland
4,48
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,45 0,45
5,72
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,58
5,53
Snellmans Klass E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
13,64
ZNVG 56 % euro 1,43 1,46 1,46
Galtar
11,04
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,70 9,00 9,00

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Pund
12,07
11,96
11,68
11,70
11,79
11,78
11,93
Dollar 6,72 6,78 6,64 6,40 6,28 6,34 6,19
Euro 9,54 9,51 9,49 9,44 9,35 9,35 9,39
Dansk 1,27 1,27 1,27 1,26 1,25 1,25 1,26
Norsk 1,15 1,17 1,19 1,19 1,18 1,17 1,17
Yen 6,26 6,30 6,22 5,87 5,77 5,75 5,63

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 39 v 38 v 37 v 36
SLP
SLP+ 23 kg 21,60 21,60 21,60 21,35
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 21,00 21,00 21,00 20,50
SwedeHam 19,00 19,00 19,00 20,50
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 21,30 21,30 21,00 21,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 21,00 21,00 21,00 20,25
Ugglarpsgrisen, -23 kg 20,00 20,00 20,00 19,25
KLS
KLS Smågris 23 kg 21,00 21,00 21,00 20,25
Ginsten Slakt 1
Smågrisar 23 kg 20,00 20,00 20,00 18,75
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg 553 553 553 553
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 565 565 - -
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 544 544 544 533
Bis Plus 30 kg, förmedl. 544 544 544 533
Bas 30 kg, mellangårds. 510 510 510 499
Bas 30 kg, förmedling 510 510 510 499
Nyavvanda 9 kg 374 374 374 365
KRAV 30 kg 903 903 903 892
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg4 560 560 560 535
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 0-1 v balans balans balans
Ugglarps Slakteri balans - balans balans
KLS balans - balans balans
Skövde Slakteri - balans - balans
SLP - - - balans
Dalsjöfors Slakteri balans balans - översk
Dahlbergs Slakteri balans balans - balans
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
279
Basis 7 kg 220 225 225 220 210
480
Basis 30 kg 378 386 386 378 366
285
SPF+Myc 7 kg 225 230 230 225 215
486
SPF+Myc 30 kg 383 391 391 383 371
290
SPF 7 kg 229 234 234 229 219
491
SPF 30 kg 387 395 395 387 375
854
Økologi 30 kg 673 692 692 686 717
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
701
25-kilos 610 630 650 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
467
25-kg, Priimuus 49 49 49 48 48
Snellmans
553
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 57
Tyskland
515
ZNVG 28 kg 52 54 54 54 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
14 sep Land v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Skr euro euro euro euro euro
384 EU, medelpris 40,30 39,22 38,98 38,69 38,16
-
617 Sverige 64,72 63,96 62,20 62,00 62,61
579 Tjeckien 60,74 59,43 59,99 51,15 51,57
527 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
510 Tyskland 53,50 53,40 52,20 51,60 51,40
509 England 53,36 52,74 52,84 53,13 53,38
486 Italien 50,97 50,60 50,44 49,96 49,96
461 Finland 48,35 48,74 47,99 48,24 46,65
424 Belgien 44,50 44,50 44,50 44,00 44,00
418 Danmark* 43,85 40,50 40,49 40,49 40,49
397 Slovakien 41,64 41,60 41,58 72,08 37,26
296 Ungern 41,57 31,48 43,19 43,23 36,34
344 Polen 36,07 34,78 34,05 34,11 33,51
331 Luxemburg 34,80 33,20 32,30 33,60 32,70
324 Portugal 34,00 32,00 30,00 30,00 30,00
319 Holland 33,50 33,50 32,00 32,00 32,00
299 Estland 31,37 31,34 30,99 31,01 32,08
269 Spanien 28,25 27,06 26,50 25,40 25,08
244 Frankrike 25,60 25,60 26,00 26,20 26,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.