Senaste noteringsnytt
Fortsatt bakåt för tyska suggor
1,41 € är noteringen för suggor i Tyskland den här veckan. Det är 2 cent mindre än förra veckan. Danskarnas prognos att toppen är nådd verkar stämma. /LG 080929

Väntade efterfrågestyrda höga noteringen blev inte av!
Scan sänker noteringen för slaktgrisar med 25 öre v 40. Det gör även Dalsjöfors. KLS och Ugglarp sänker med 20 öre. Ginsten står på sig och lämnar noteringen oförändrad. Ginstens motivering är att en sänkning sänder farliga signaler till uppfödarna, eftersom produktionen av grisar måste öka, inte minska.
Efter dagens sänkning kan vi slå fast att den s k efterfrågestyrda höjningen av noteringen före semestrarna, som det talades mycket om i början av året, den kom inte heller efter semestrarna och den kommer av allt att döma inte alls.
Visserligen har vi en generellt sett högre prisnivå än i fjol, men det är inte den som saken gäller.
Nu är vi inne i en period med sänkta noteringar i Europa, då det inte är något som drar marknaden. Det är ingen extra stor efterfrågan på varken karré eller kotlett, inte heller kassler till sommarbordet och inte filé till nyår. Det är inte heller säsong för skinka internationellt.
Man äter under veckorna fram till jul ingen dyr mat och om man gör det försöker man ändå hålla i plånboken, eftersom det pratas om kriser i banker och i världsekonomin och om nedskärningar i företagen. Mindre och billigare matinköp gör att EUs färre grisar räcker längre.
För vår del ska pristrycket från framför allt västra Europa vägas upp mot efterfrågan på julskinka i Norden. Det internationella pristrycket vinner nästa vecka första ronden, när en del svenska slakterier sänker priserna.
Därför kan vi på ganska säker grund säga, att den stora prishöjning vi sett fram emot i år tar en sydligare bana och går Sverige förbi.
Det vi nu får se fram emot är en god försäljning av den julskinka, om det finns någon osåld, samt högre dollarkurs som stärker det danska grispriset och även vår svenska export. Exporten får större betydelse nu, när Scan förlorat en del av försäljningen i Coops butiker.
I de länder där den efterfrågestyrda prishöjningen fungerat, fortsätter dock priserna i viss mån uppåt. Sålunda har priset i Grekland gått upp till 20,63 skr och praktiskt taget hela östra Europa har runt 2 och upp till nära 3 kr mer betalt än vad svenska uppfödare får i snitt.
Men dessa priser är också vad enstaka uppfödare i Sverige kan få om man är duktig att förhandla och har ett hyggligt antal grisar och på rätt avstånd från slakteriet. Problemet ligger i att det inte gäller alla. Då har vi kunnat göra Grekland och öststaterna sällskap.
Denna ojämna fördelning av betalningen för slaktgrisarna visar också på att noteringen i vissa fall endast är något man relaterar tilläggen till. Snart duger noteringen inte heller till detta.
Om jag vore uppfödare (vilket jag aldrig blev), skulle jag öppna mitt bud med ett rejält personligt tillägg utöver standard i avtalet, gärna en slant retroaktiv betalning att minska låneskulderna med efter det här årets ekonomiska pärs, kanske gratis semin och livdjur, samt att tilläggen relateras till noteringen hos det slakteri som leveransveckan betalar bäst i Sverige. Inte till ett visst slakteris notering och absolut inte till sin avtalsparts notering. Inget är nämligen lättare än att sänka sin egen notering när man anser att tilläggen skenat iväg och grisarna börjar kosta för mycket. Det ger sig f ö självt, om tilläggsbetalningen blir för hög. Då sinar kassan.
Spotnoteringen nästa vecka 18,55 kr är något att ta sikte på om avtal ska skrivas.
Nu får vi alltså sikta längre fram i våra drömmar om en hög grisnotering. Jag tänker då på "före semestrarna" nästa år. Januari brukar ju inte vara någon bra månad, inte heller februari vanligtvis, men sedan börjar grillsäsongen dra. Det har väl inte byggts upp någon väldigt mycket större grisproduktion under de närmaste månaderna, så i vår kan det vara större brist på grisar. Dollarn kanske också gått upp.
Men så har vi den väntade sämre ekonomiska konjunkturen i världen. Aldrig får man vara glad. Hoppet finns dock, precis som i våras.
Sänkningen av noteringen nästa vecka var sorglig, men HKScans lån av sina huvudägare Swedish Meats och LSO (eller ägartillskott är det ju) på 190 mkr är inte heller rolig läsning. Aktien föll till 5,96 €.
När kommer nästa slakterifusion? /LG 080926

Smågrisöverskottet ökar hos Scan
Scan får nu allt fler smågrisar överstående i förmedlingen. Tiden uppfödarna får vänta är nu mellan en och upp till två veckor, säger Carl-Olof Port, Scan.
-Det är normalt att insättningarna är färre den här årstiden. Slakten sker under januari, när noteringen på slaktgrisar som regel är som lägst. En annan orsak är arbetena ute på åkrarna, som många prioriterar när det inte är lika ekonomiskt hett att sätta in grisar. Särskilt i år med besvärliga skördeförhållanden, märker vi av prioritetsordningen på gårdarna. /LG 080926

Brist höjer spotpriset 50 öre
Svenska spotpriset stiger nästa vecka med hela 50 öre till 18,55 kr.
-Det är helt en marknadsreaktion, då det inte går att mätta efterfrågan på grisar, säger Per Karlsson. Däremot går smågrispriset ner. /LG 080926

Snellmans höjer 20 öre
Sellmans i Finland höjer slaktgrisar med 2 cent v 40, nära 20 öre, till 1,45 cent, ca 13,83. Suggorna höjs hela 5 cent, 48 öre, till drygt 6 kr. /LG 080926

Danska noteringen ner 20 øre även v 40
Både slaktgrisar, suggor och smågrisar sänks även vecka 40. Slaktgrisar och suggor sänks 20 øre. Förra veckan var sänkningen 20 för slaktgrisar och 30 för suggor. De danska slaktgrisarna har därmed sänkts hela 50 svenska öre på två veckor och utgör ett ytterligare bevis för hur snabbt sänkningar av noteringen slår igenom, jämfört med höjningar.
Smågrisarna följer med ner som vanligt.
KLS och Ugglarp följer med ner med en sänkning av noteringen med 20 öre. /LG 080925

Tyskland går före med dåligt exempel
Prisspiralen nedåt fortsatte den här veckan på europeiska marknaden för slaktgrisar. Tyskland står som vanligt i strålkastarljuset, men nu som sänkare av noteringen med 4 cent, vilket smittar av sig till andra länder. Holland, Frankrike, Belgien, Österrike, samt sist men inte minst Danmark tog emot Tysklands invitation till att sänka noteringarna.
Tillräckligt med grisar bjuds ut på marknaden, generellt sett. Som konsekvens av vikande köttmarknad, har tyska slaktarna byggt upp en massiv press mot priset senaste veckan. Detaljer med hög kvalitet är svårast att sälja. Även spanska producenter brottas med en nedåtgående trend efter de sommarhöga priserna. Dessutom drabbades Spanien av slaktkö efter den Catalanska helgen 11 september.
Trend: Utbudet av slaktgrisar väntas falla i Tyskland nästa vecka. Det kan bidra till minskad press mot slaktgrisnoteringen. Dock är det inte att räkna med att det blir underskott på slaktdjur. ISN /LG 080925

Sänkt notering på suggor i Tyskland
Efter en lång period med kraftigt stigande pris på suggor, vände noteringen nedåt v 39 med 2 cent till 1,43 €. /LG 080924Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Den finansiella krisen i världen gör att konsumenter och företag blir allt mer försiktiga, vilket även påverkar prissättningen av kött. Hela Europa präglas just nu av en ökad priskonkurrens och detta speglas på den svenska marknaden genom en ökad import.
Scan har trots prispress en stabil efterfrågan på alla detaljer. Vi ser en ökad efterfrågan på Scans ekologiska kött både i Sverige och internationellt.

KLS/Ugglarps
Jan-Erik Johansson: -Priset har gått ner två veckor i rad i Tyskland och Danmark. Vi känner nu även i Sverige ett större tryck på styckade detaljer. Därför sänker vi priset med 20 öre nästa vecka.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi sänker priset på slaktgrisar med 25 öre nästa vecka. Vissa produkter går upp så här års, men del andra går ner. Samtidigt pressar importen på när priserna sjunker internationellt. Sammantaget speglar sänkningen med 25 öre ganska väl dagens situation.
-Den pressade situationen för skinka har blivit en negativ överraskning. Vi har dock f n inte någon stor produktion av julskinka.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har varit en hyfsad vecka. Noteringen är oförändrad. En prissänkning nu är en dålig indikation för grisuppfödarna.

Boarps Gård
Per Karlsson: -En höjning på spotmarknaden och samtidig sänkning på flera håll, visar än en gång att det kostar att vara fast. Rörligare grisar skulle jämna ut prisbilden och driva priset för alla.
-Den som av någon anledning tecknar avtal ska teckna avtal för mycket kort period, max en omgång långt.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slakten är i balans, men vi går mot överskott för smågrisar.
.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det är en normal höstvecka för grisköttmarknaden. Vi har balans i slakten och litet överskott på smågrisar.

Danish Crown
På samtliga skinkmarknader är handeln präglad av vikande priser som följd av den något skärpta konkurrenssituationen. Även bog drabbas av detta och den handlas till lägre priser.
Produktionskött och späck efterfrågas fortfarande bra och till oförändrat höjd prisnivå. Dock ses en tendens till att priserna har nått toppen.
Baconmarknaden är oförändrad.
Marknaderna i tredje land utvecklas något olika, beroende på utvecklingen på valutaområdet.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 26 september 2008
Senaste uppdatering gjord 2 oktober 09,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 40

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 40 v 39 v 38 v 37
Spotpris, Sverige** 73-94,9 18,55 18,05 18,05 18,05
Skövde Slakteri 75-94,9 a16,75 a17,00 a17,00 a16,50
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,55 16,80 16,80 16,80
Spotpris, Tyskland* 84-102 16,40 16,21 16,54 17,08
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,30 16,30 16,30 16,30
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 16,20 16,45 16,45 16,20
Ugglarps Slakteri 70-94,9 16,05 16,25 16,25 16,25
KLS 64-94,9 15,95 16,15 16,15 16,15
SLP 70-96,9 15,30 15,55 15,55 15,55
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Scan avtal 75-92,9 15,00 15,25 15,25 15,25
Nyhléns & Hugos. avt 75-92,9 15,00 15,25 15,25 15,25
Scan ej avtal 75-92,9 13,50 13,75 13,75 13,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 40 v 39 v 38
13,54 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,50 10,70 10,90
25,11 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,65 21,65 21,65
13,22 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,37 1,37 1,35
13,31 Österbottens 77 – 92 euro 1,38 1,38 1,38
13,99 Snellman 80–101 euro 1,45 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
26 sep Landsnotering euro euro euro euro euro
16,40 Tyskland 1,70 1,70 1,74 1,80 1,83
13,42 Frankrike - 1,391 - 1,434 1,45
12,15 Belgien - 1,260 - 1,300 1,32
14,81 Italien - 1,535 - 1,480 1,45
2 okt jämförbara*
18,14 Italien 1,880 1,918 1,943 1,886 1,797
17,09 Polen - 1,771 1,847 1,779 1,713
17,81 Tjeckien - - 1,846 1,798 1,778
16,01 England 1,660 1,676 1,657 1,631 1,639
16,01 Österrike 1,660 1,660 1,680 1,730 1,760
15,88 Tyskland 1,646 1,646 1,686 1,746 1,776
15,71 Holland 1,629 1,629 1,658 1,706 1,726
15,29 Spanien 1,585 1,626 1,670 1,733 1,733
15,59 Irland 1,616 1,654 1,654 1,654 1,654
15,19 Belgien 1,575 1,575 1,600 1,650 1,674
14,66 Sverige 1,520 1,570 1,574 1,580 1,561
15,05 Frankrike 1,560 1,568 1,597 1,612 1,621
14,42 Danmark 1,495 1,522 1,549 1,550 1,522
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
21 sep Land v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Skr euro euro euro euro euro
16,64 EU, medelpris 1,725 1,742 1,745 1,736 1,736
-
20,63 Grekland 2,138 2,134 2,123 2,128 2,128
19,14 Litauen 1,984 1,882 1,835 1,888 1,889
19,03 Rumänien 1,973 1,971 1,991 1,979 1,965
18,87 Italien 1,956 1,996 1,913 1,833 1,874
18,26 Slovakien 1,930 1,918 1,905 1,899 1,892
18,27 Lettland 1,894 1,907 1,932 1,877 1,912
18,26 Tjeckien 1,893 1,851 1,810 1,811 1,807
18,15 Polen 1,881 1,827 1,801 1,800 1,801
17,56 Malta 1,820 1,607 1,607 1,607 1,607
17,43 Ungern 1,807 1,814 1,822 1,835 1,857
17,12 Luxemburg 1,775 1,823 1,872 1,856 1,849
17,11 Bulgarien 1,774 1,773 1,768 1,751 1,747
17,09 Tyskland 1,771 1,824 1,863 1,857 1,846
16,57 Österrike 1,718 1,770 1,797 1,768 1,767
16,40 Cypern 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
16,30 Portugal 1,690 1,750 1,760 1,770 1,770
16,25 Sverige 1,684 1,698 1,676 1,686 1,690
16,24 Estland 1,683 1,678 1,680 1,672 1,667
16,23 Slovenien 1,682 1,733 1,747 1,716 1,713
16,12 England 1,671 1,660 1,636 1,669 1,693
16,01 Spanien 1,660 1,711 1,723 1,722 1,715
15,51 Holland 1,608 1,656 1,673 1,645 1,646
15,35 Belgien 1,591 1,666 1,660 1,638 1,636
15,41 Irland 1,597 1,599 1,599 1,622 1,622
15,24 Frankrike 1,580 1,600 1,610 1,610 1,610
14,55 Finland 1,508 1,497 1,507 1,493 1,459
14,49 Danmark* 1,502 1,473 1,473 1,472 1,419
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 25 sep 18 sep 11 sep 3 sep 28 aug
Okt 1,678 1,674 1,665 1,700 1,730
Nov 1,681 1,690 1,680 1,698 1,727
Dec 1,680 1,687 1,671 1,700 1,710
Jan 1,591 1,590 1,588 1,612 1,640
Feb - - - - -
Mars 1,730 1,715 1,711 1,764 1,789
April - - - - -
Maj - - - - -
Juni 1,770 1,790 1,780 1,815 1,870
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
1 okt
24 sep
17 sep
10 sep
Utbud
635
550
550
460
Sålda
535
360
550
490
Medelpris, euro
1,74
1,74
1,75
1,79
Lägst
1,73
1,74
1,75
1,78
Högst
1,75
1,74
1,75
1,79
Medelpris, skr
16,79
16,79
16,69
17.02

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,50 kr, galtar 7,35 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 40 v 39 v 38 v 37
Göran Eriksson fri vikt & klass 10,50 10,50 10,50 10,50
KLS 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
Ugglarps 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
Ginsten 140,1 kg- 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 9,50 9,50 9,50 9,00
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 8,50
Scan 140- 8,80 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- 8,80 8,80 8,80 8,80
SLP 140,1 kg- 8,80 8,80 8,80 8,80
Dalsjöfors 58% 8,80 8,80 8,80 8,20
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,35 7,35 7,35 7,35
KLS oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd 3,00 3,00 3,00 1,90

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 40 v 39 v 38
12,25
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,50 9,70 10,00
18,61
Nortura Fri vikt nkr 16,05 16,05 16,05
Finland
4,53
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,45
5,79
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
6,07
Snellmans Klass E euro 0,63 0,58 0,58
Tyskland
13,60
ZNVG 56 % euro 1,41 1,43 1,46
Galtar
10,96
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,50 8,70 9,00

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 38 v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Pund
12,13
12,07
11,96
11,68
11,70
11,79
11,78
Dollar 6,59 6,72 6,78 6,64 6,40 6,28 6,34
Euro 9,65 9,54 9,51 9,49 9,44 9,35 9,35
Dansk 1,29 1,27 1,27 1,27 1,26 1,25 1,25
Norsk 1,16 1,15 1,17 1,19 1,19 1,18 1,17
Yen 6,23 6,26 6,30 6,22 5,87 5,77 5,75

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 40 v 39 v 38 v 37
SLP
SLP+ 23 kg 21,10 21,60 21,60 21,60
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 21,00 21,00 21,00 21,00
SwedeHam 19,00 19,00 19,00 19,00
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 21,30 21,30 21,30 21,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 20,75 21,00 21,00 21,00
Ugglarpsgrisen, -23 kg 19,75 20,00 20,00 20,00
KLS
KLS Smågris 23 kg 20,75 21,00 21,00 21,00
Ginsten Slakt 1
Smågrisar 23 kg 20,00 20,00 20,00 20,00
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg 548 553 553 553
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 558 565 565 -
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 533 544 544 544
Bis Plus 30 kg, förmedl. 533 544 544 544
Bas 30 kg, mellangårds. 499 510 510 510
Bas 30 kg, förmedling 499 510 510 510
Nyavvanda 9 kg 365 374 374 374
KRAV 30 kg 892 903 903 903
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg4 500 560 560 560
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 1-2 v 0-1 v balans balans
Ugglarps Slakteri balans balans - balans
KLS balans balans - balans
Skövde Slakteri balans - balans -
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri brist balans balans -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans -
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
276
Basis 7 kg 214 220 225 225 220
477
Basis 30 kg 370 378 386 386 378
282
SPF+Myc 7 kg 219 225 230 230 225
483
SPF+Myc 30 kg 375 383 391 391 383
287
SPF 7 kg 223 229 234 234 229
488
SPF 30 kg 379 387 395 395 387
860
Økologi 30 kg 667 673 692 692 686
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
707
25-kilos 610 610 630 650 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
472
25-kg, Priimuus 49 49 49 49 48
Snellmans
559
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
501
ZNVG 28 kg 52 52 54 54 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
21 sep Land v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Skr euro euro euro euro euro
394 EU, medelpris 40,89 40,30 39,22 38,98 38,69
-
625 Sverige 64,84 64,72 63,96 62,20 62,00
598 Tjeckien 62,03 60,74 59,43 59,99 51,15
581 Slovakien 60,25 41,64 41,60 41,58 72,08
533 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
520 England 53,90 53,36 52,74 52,84 53,13
508 Tyskland 52,70 53,50 53,40 52,20 51,60
491 Italien 50,97 50,97 50,60 50,44 49,96
470 Finland 48,73 48,35 48,74 47,99 48,24
429 Belgien 44,50 44,50 44,50 44,50 44,00
423 Danmark* 43,84 43,85 40,50 40,49 40,49
388 Polen 40,23 36,07 34,78 34,05 34,11
385 Ungern 39,99 41,57 31,48 43,19 43,23
337 Portugal 35,00 34,00 32,00 30,00 30,00
323 Holland 33,50 33,50 33,50 32,00 32,00
316 Luxemburg 32,80 34,80 33,20 32,30 33,60
316 Estland 32,75 31,37 31,34 30,99 31,01
280 Spanien 29,10 28,25 27,06 26,50 25,40
241 Frankrike 25,00 25,60 25,60 26,00 26,20
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.