Senaste noteringsnytt
EUs noteringar närmar sig varandra
Den här veckan har noteringarna i EUs länder gått åt lite olika håll, men så att noteringarna närmar sig varandra. Sammantaget får noteringarna ökad stabilitet. Den tyska noteringen blev oförändrad denna vecka, trots massiv press från köttindustrin och trots en slaktdag mindre p g a helgdagen för den tyska återföreningen. Detta är ett signum för att stabila priser i Europa är att vänta. Även noteringarna i Danmark och Österrike fortsatte vara stabila. I Frankrike kan man märka en viss optimism och i Belgien rapporterar man 2,5 cents höjning av noteringen.
Ovanligt nog följde inte Holland sin “big brother” Tyskland den här veckan, utan sänkte noteringen med 2 cent. När holländska noteringen nu blir lägre än tyska, blir holländska grisar mer attraktiva för de tyska slakterierna.
För fjärde gången i rad, föll spanska noteringen som en effekt av höstdepressionen i detta turistland.
Tendensen i Europa är väl balanserad tillförsel och efterfrågan, vilket bör resultera i stabila priser. /ISN
På tal om att noteringarna närmar sig varandra, kan jag peka på att den svenska och danska noteringen också närmar sig varandra. Dessvärre slåss man om jumboplatsen i tabellen. Det är nu endast 22 öres skillnad. Jag har hellre sett att skillnaden varit 22 öre till ettan på listan, Italien. Då har vi haft en notering på 18 kr, som svenska spotpriset ligger på.
Inom kort redovisar danska slakterierna årets efterlikvid. 60 öre är inräknat i danska noteringen i jämförelsen. Blir efterlikviden 85 öre, ja då har vi lägre notering än Danmark. /LG 081007

Stabil suggnotering i Tyskland
Även den här veckan ligger noteringen på suggor i Tyskland stilla efter sänkningen förra veckan till 1,41 €. Det beror på att suggor går till korv och charkråvaran är efterfrågad och är fortsatt en god affär för slakterierna. Även halva slaktgrisen blir korv. Så f n betingar det som är billigast på grisen ett ovanligt högt pris.
Tyska suggpriset 1,41 € är 13,69 skr. Charkråvara rör sig över nationsgränserna väldigt lätt och det är inte många som frågar var smeten kommer ifrån. Det är då ganska märkligt att Scans notering för slaktgrisar kan vara 19 öre lägre, dvs 13,50 skr. /LG 081007

Inga rörelser i grispriserna
Inga svenska slakterier ändrar noteringarna för slaktgrisar nästa vecka. Endast spotpriset sjunker 55 öre till 18 kr.
Scans förmedlingsgrisar sjunker en tia p g a ökat antal överstående. Även spotpriset på smågrisar sjunker 10 kr.
Finska Atria höjer suggorna med 3 cent. /LG 081003

EUs slaktgrispris sjunker, smågrispriset stiger
EUs medelpris på slaktgrisar, faktisk betalning, sjunker stadigt sedan tre veckor och är nu 1,697 €, eller 16,47 skr. Tendensen är nedåt i de flesta länder och uppåt i några få, där Finland, England och Italien är några i väst och Litauen, Estland och Bulgarien är länderna i öster. Fyra länder har över 19 skr i faktisk betalning för slaktgrisar. Det är Rumänien, Italien, vårt grannland Litauen, samt Grekland, som v 39 fick sänkt pris till 20,23 skr. Sverige ligger på 16,25 skr. P g a att prisfesten för flera europeiska länder är över, närmar Sverige EUs medelpris.
EUs medelpris för smågrisar går stadigt uppåt sedan länge. Medelpriset är nu 40,94 €, som med dagens höga kurs p g a stark svensk kronförsvagning mot de flesta valutorna är 397 skr. Således snudd på 400 kr. Sverige har EUs suveränt bästa smågrispris på 626 kr. Frankrike ligger sist på 240 kr. /LG 081003

EU-marknaden är i balans
Den europeiska marknaden för slaktgrisar är nu stabil och i balans. Oförändrade priser rapporteras från Tyskland, Holland, Österrike och Belgien. Det engelska pundets försvagning kostar för de engelska uppfödarna. I Spanien fortsätter priset ner p g a turistsäsongens avmattning. Noteringarna i Danmark och Frankrike är också instabila.
Kvantiteterna slaktgrisar som bjuds ut minskar, vilket inte minst flera östländer bidrar med. Det medför att priserna stiger i Polen och Tjeckien. Minskad produktion bär alltså frukt. Importbehovet fortsätter därmed i dessa länder.
Trenden är att marknaden för slaktgrisar fortsätter vara stabil. Berlinmurens fall väntas inte få någon negativ betydelse för tyska grispriset. 3 oktober firas nämligen German Unification Day med helgdag och det blir följaktligen en slaktdag mindre. ISN /LG 081003

Smågrisöverskottet ökar hos Scan
Det är nu 2 - 3 veckors väntetid på att få smågrisar hämtade hos Scan. Försäljningen är något trögare, medan det anmäls fler smågrisar än väntat.
-Enligt seminstatistiken skulle tillgången på smågrisar minska den här tiden, men det har inte skett i den utsträckning vi väntat, säger Carl-Olof Port, Scan. Orsaken tror vi är förbättrat produktionsresultat, som kan bero på att PMWS inte drabbar besättningarna lika hårt som tidigare. En orsak till detta kan vara att vaccineringen mot PMWS börjar ge effekt.
-Långsiktigt visar statistiken att antalet smågrisar till försäljning minskar och att det således blir mindre slakt i landet, säger Carl-Olof.
-För att minska kön i förmedlingen sätter vi nu in åtgärder, t ex stimulera tömning av omgångarna tidigare. /LG 081003

Kronan fortsätter försvagas
Svenska kronan blir allt svagare mot andra valutor. Dollar kostar nu 7 kr, euro 9,71 och en dansk krona 1,30.
Import av kött blir nu dyrare. Export ger allt mer pengar vid växling. Båda stärker svensk grisnotering. /LG 081003

Fortsatt bakåt för tyska suggor
1,41 € är noteringen för suggor i Tyskland den här veckan. Det är 2 cent mindre än förra veckan. Danskarnas prognos att toppen är nådd verkar stämma. /LG 080929Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Grisköttsmarknaden i Europa präglas av en stark priskonkurrens, vilket speglas på den svenska marknaden genom en stor import. Marknadssituationen är dock densamma som föregående vecka och Scan har en fortsatt stabil efterfrågan. Noteringen är oförändrad.

KLS/Ugglarps
Jan-Erik Johansson: -Situationen på marknaden är mycket lik föregående vecka, vilket innebär att det är pristryck på en hel del detaljer.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Stor efterfrågan på smågrisar, men balans. Vi har gott om slaktgrisar.
-Det är lugnt på marknaden för kött. De flesta julaffärerna är uppgjorda, det är endast enstaka offerter nu.
-Vi tillverkar ingen julskinka, men de som tillverkar gjorde skinkaffärer redan före midsommar.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har varit en normal vecka. Men karrén är jobbig så här års.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Allt kött går iväg, utom karrén, som vi får frysa till våren. Det är även lite överskott på revben, men de går åt i jul. Det är positivt att produktionsråvaran går så väldigt bra att sälja. Det är vi inte vana vid.
-Idag har vi haft EU-kommissionen på besök för revision. Det är en koll både på oss och Jordbruksverket. 20 personer kommer i en buss. 16 kommer från Bryssel och representerar olika länder. 4 är från SJV. De tittar på klassning, putsning, rapportering och avräkningssystem och arbetar i grupper.
-Man var mycket nöjda med det de tog del av. MVG, ungefär.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Förra veckans stora differans mellan spotpriset och övriga slakteriers nogteringar gav rejält med slaktgrisar till det slakteri som stod bakom 18,55. Dessvärre måste spotpriset sänkas med 55 öre den här veckan.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det har varit en ganska normal vecka, med balans i slakten men något obalans, dvs en mindre kö, i förmedlingen av smågrisar.
-Skörden är bärgad i södra Finland, men det är en hel del otröskat i mellersta landsdelarna och norrut. Det är regn som hindrar tröskning.
.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Suggorna höjs 3 cent.
-Det var en normal höstvecka, med normal slaktvolym, men något litet överskott på smågrisar.
-Bekymret är världsekonomin, som kan påverka grisnäringen. Räntor stiger och fördyrar investeringar. Konsumenter blir försiktigare med pengarna. Vi vet att konsumenter köper varor med lägre förädlingsvärde och färre dyrare detaljer under kristider.
-Positivt för grisnäringen är att fodret blir billigare, men lantbruket behöver bättre resultat i balansräkningen totalt.
-Det blir spännande att se vart den ekonomiska trenden går de närmaste månaderna. Det blir intressant att följa terminshandeln.

Danish Crown
På samtliga skinkmarknader är handeln präglad av vikande priser som följd av den något skärpta konkurrenssituationen. Även bog drabbas av detta och handlas till lägre priser.
Produktionskött och späck efterfrågas fortfarande bra och till oförändrat hög prisnivå. Dock kan vi se tendens till att priserna har toppat.
Baconmarknaden är oförändrad.
Tredje länders marknader är något olika. Det beror på utvecklingen på valutamarknaden.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 3 oktober 2008
Senaste uppdatering gjord 7 oktober 22,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 41

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 41 v 40 v 39 v 38
Spotpris, Sverige** 73-94,9 18,00 18,55 18,05 18,05
Skövde Slakteri 75-94,9 a16,75 a16,75 a17,00 a17,00
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,55 16,55 16,80 16,80
Spotpris, Tyskland* 84-102 16,50 16,40 16,21 16,54
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,30 16,30 16,30 16,30
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 16,20 16,20 16,45 16,45
Ugglarps Slakteri 70-94,9 16,05 16,05 16,25 16,25
KLS 64-94,9 15,95 15,95 16,15 16,15
SLP 70-96,9 15,30 15,30 15,55 15,55
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Scan avtal 75-92,9 15,00 15,00 15,25 15,25
Nyhléns & Hugos. avt 75-92,9 15,00 15,00 15,25 15,25
Scan ej avtal 75-92,9 13,50 13,50 13,75 13,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 41 v 40 v 39
13,65 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,50 10,50 10,70
25,33 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,65 21,65 21,65
13,30 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,37 1,37 1,37
13,39 Österbottens 77 – 92 euro 1,38 1,38 1,38
14,07 Snellman 80–101 euro 1,45 1,45 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
3 okt Landsnotering euro euro euro euro euro
16,50 Tyskland 1,70 1,70 1,70 1,74 1,80
13,47 Frankrike - 1,388 1,391 - 1,434
12,04 Belgien - 1,240 1,260 - 1,300
14,51 Italien - 1,495 1,535 - 1,480
7 okt jämförbara*
18,25 Italien 1,880 1,880 1,918 1,943 1,886
17,43 Tjeckien - - 1,796 1,846 1,798
16,58 England 1,708 1,660 1,676 1,657 1,631
16,51 Polen - 1,701 1,771 1,847 1,779
16,11 Österrike 1,660 1,660 1,660 1,680 1,730
15,98 Tyskland 1,646 1,646 1,646 1,686 1,746
15,69 Irland 1,616 1,654 1,654 1,654
15,62 Holland 1,609 1,629 1,629 1,658 1,706
15,53 Belgien 1,600 1,575 1,575 1,600 1,650
15,17 Frankrike 1,563 1,560 1,568 1,597 1,612
14,89 Spanien 1,534 1,585 1,626 1,670 1,733
14,73 Sverige 1,518 1,520 1,570 1,574 1,580
14,51 Danmark 1,495 1,495 1,522 1,549 1,550
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
28 sep Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr euro euro euro euro euro
16,47 EU, medelpris 1,697 1,725 1,742 1,745 1,736
-
20,23 Grekland 2,084 2,138 2,134 2,123 2,128
19,56 Litauen 2,015 1,984 1,882 1,835 1,888
19,49 Italien 2,008 1,956 1,996 1,913 1,833
19,06 Rumänien 1,963 1,973 1,971 1,991 1,979
18,68 Slovakien 1,924 1,930 1,918 1,905 1,899
18,34 Lettland 1,889 1,894 1,907 1,932 1,877
18,01 Tjeckien 1,855 1,893 1,851 1,810 1,811
17,82 Polen 1,836 1,881 1,827 1,801 1,800
17,67 Malta 1,820 1,820 1,607 1,607 1,607
17,50 Ungern 1,803 1,807 1,814 1,822 1,835
17,23 Bulgarien 1,775 1,774 1,773 1,768 1,751
16,96 Tyskland 1,747 1,771 1,824 1,863 1,857
16,89 Luxemburg 1,740 1,775 1,823 1,872 1,856
16,50 Cypern 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
16,45 Österrike 1,695 1,718 1,770 1,797 1,768
16,40 Estland 1,689 1,683 1,678 1,680 1,672
16,28 England 1,677 1,671 1,660 1,636 1,669
16,25 Sverige 1,675 1,684 1,698 1,676 1,686
16,16 Slovenien 1,665 1,682 1,733 1,747 1,716
15,92 Portugal 1,640 1,690 1,750 1,760 1,770
15,63 Spanien 1,610 1,660 1,711 1,723 1,722
15,24 Holland 1,570 1,608 1,656 1,673 1,645
15,22 Belgien 1,568 1,591 1,666 1,660 1,638
15,14 Irland 1,560 1,597 1,599 1,599 1,622
15,14 Frankrike 1,560 1,580 1,600 1,610 1,610
14,77 Finland 1,522 1,508 1,497 1,507 1,493
14,25 Danmark* 1,468 1,502 1,473 1,473 1,472
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 2 okt 25 sep 18 sep 11 sep 3 sep
Okt 1,697 1,678 1,674 1,665 1,700
Nov 1,706 1,681 1,690 1,680 1,698
Dec 1,683 1,680 1,687 1,671 1,700
Jan 1,600 1,591 1,590 1,588 1,612
Feb - - - - -
Mars 1,725 1,730 1,715 1,711 1,764
April - - - - -
Maj - - - - -
Juni 1,778 1,770 1,790 1,780 1,815
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
1 okt
24 sep
17 sep
10 sep
Utbud
635
550
550
460
Sålda
535
360
550
490
Medelpris, euro
1,74
1,74
1,75
1,79
Lägst
1,73
1,74
1,75
1,78
Högst
1,75
1,74
1,75
1,79
Medelpris, skr
16,89
16,79
16,69
17.02

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,50 kr, galtar 7,35 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 41 v 40 v 39 v 38
Göran Eriksson fri vikt & klass 10,50 10,50 10,50 10,50
KLS 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
Ugglarps 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
Ginsten 140,1 kg- 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Scan 140- 8,80 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- 8,80 8,80 8,80 8,80
SLP 140,1 kg- 8,80 8,80 8,80 8,80
Dalsjöfors 58% 8,80 8,80 8,80 8,80
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,35 7,35 7,35 7,35
KLS oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd 3,00 3,00 3,00 3,00

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 41 v 40 v 39
12,09
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,30 9,50 9,70
18,77
Nortura Fri vikt nkr 16,05 16,05 16,05
Finland
4,56
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,92
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,58 0,58
6,11
Snellmans Klass E euro 0,63 0,63 0,58
Tyskland
13,69
ZNVG 56 % euro 1,41 1,41 1,43
Galtar
10,79
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,30 8,50 8,70

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 39 v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Pund
12,40
12,13
12,07
11,96
11,68
11,70
11,79
Dollar 7,00 6,59 6,72 6,78 6,64 6,40 6,28
Euro 9,71 9,65 9,54 9,51 9,49 9,44 9,35
Dansk 1,30 1,29 1,27 1,27 1,27 1,26 1,25
Norsk 1,17 1,16 1,15 1,17 1,19 1,19 1,18
Yen 6,64 6,23 6,26 6,30 6,22 5,87 5,77

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 41 v 40 v 39 v 38
SLP
SLP+ 23 kg 20,75 21,10 21,60 21,60
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 21,00 21,00 21,00 21,00
SwedeHam 19,00 19,00 19,00 19,00
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 21,30 21,30 21,30 21,30
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 20,75 20,75 21,00 21,00
Ugglarpsgrisen, -23 kg 19,75 19,75 20,00 20,00
KLS
KLS Smågris 23 kg 20,75 20,75 21,00 21,00
Ginsten Slakt 1
Smågrisar 23 kg 20,00 20,00 20,00 20,00
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg 548 548 553 553
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 558 558 565 565
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 533 533 544 544
Bis Plus 30 kg, förmedl. 523 533 544 544
Bas 30 kg, mellangårds. 499 499 510 510
Bas 30 kg, förmedling 489 499 510 510
Nyavvanda 9 kg 365 365 374 374
KRAV 30 kg 892 892 903 903
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg4 490 500 560 560
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2-3 v 1-2 v 0-1 v balans
Ugglarps Slakteri balans balans balans -
KLS balans balans balans -
Skövde Slakteri balans balans - balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri balans brist balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
278
Basis 7 kg 214 214 220 225 225
481
Basis 30 kg 370 370 378 386 386
284
SPF+Myc 7 kg 219 219 225 230 230
487
SPF+Myc 30 kg 375 375 383 391 391
289
SPF 7 kg 223 223 229 234 234
492
SPF 30 kg 379 379 387 395 395
868
Økologi 30 kg 668 667 673 692 692
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
713
25-kilos 610 610 610 630 650
LSO (HK) euro euro euro euro euro
475
25-kg, Priimuus 49 49 49 49 49
Snellmans
563
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
504
ZNVG 28 kg 52 52 52 54 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
28 sep Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr euro euro euro euro euro
397 EU, medelpris 40,94 40,89 40,30 39,22 38,98
-
626 Sverige 64,48 64,84 64,72 63,96 62,20
577 Tjeckien 59,47 62,03 60,74 59,43 59,99
553 Slovakien 57,05 60,25 41,64 41,60 41,58
537 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
528 England 54,38 53,90 53,36 52,74 52,84
507 Tyskland 52,30 52,70 53,50 53,40 52,20
501 Italien 51,61 50,97 50,97 50,60 50,44
478 Finland 49,33 48,73 48,35 48,74 47,99
427 Belgien 44,00 44,50 44,50 44,50 44,50
416 Danmark* 42,89 43,84 43,85 40,50 40,49
399 Polen 41,13 40,23 36,07 34,78 34,05
339 Portugal 35,00 35,00 34,00 32,00 30,00
339 Ungern 34,92 39,99 41,57 31,48 43,19
325 Holland 33,50 33,50 33,50 33,50 32,00
307 Luxemburg 31,70 32,80 34,80 33,20 32,30
303 Estland 31,35 32,75 31,37 31,34 30,99
298 Spanien 30,74 29,10 28,25 27,06 26,50
240 Frankrike 24,80 25,00 25,60 25,60 26,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.