Senaste noteringsnytt
Dalsjöfors höjer 25 öre på måndag!
När KLS, Ugglarp, Scan och SLP sänker noteringarna med 20 öre, höjer Dalsjöfors Slakteri med 25 öre vecka 42. Ginsten och Skövde fortsätter med oförändrad notering.
-Vårt nya pris speglar läget på marknaden för griskött, säger Peter Johansson, med eftertryck. Vi ställer inte upp på tramset med låg notering och stora individuella tillägg till vissa uppfödare. Ju längre söderut vi kommer i Sverige, desto vidlyftigare individuella griskontrakt.
-Håller slakterierna på med den här prissättningen, hotas tillväxten i grisbranschen, tillägger han.
Jag har som bekant skrivit om det här problemet tidigare och problemet blir allt tydligare med åren. De slakterier som slåss om grisarna betalar väldiga tillägg till uppfödare som är attraktiva eller kan förhandla. Det är ju bra för dom och de är bara att gratulera. Men problemet är att då räcker inte pengarna till att hålla uppe noteringen för de övriga leverantörerna. Det har vi nu sett en tid. Det är i stort samma pengar som alla slakterier hanterar per gris, tro inget annat, så utgå från att nästan hela skillnaden mellan slakteriernas noteringar är individuella tillägg. Så när du förhandlar om grispriserna, kräv 17 kr eller mer, oavsett om slakteriet heter Scan, KLS eller Ugglarp, med 14,80, 15,75 resp 15,85 som notering. Utgå i stället från att de slakterier som har lägsta notering har högsta tilläggen. Enkel matematik!
Med så här höga tillägg blir det helt enkelt inga pengar kvar att betala dem som t ex är bundna av långa avtal. Dom grisarna kommer ju f ö in ändå, så varför betala mer? Tids nog blir det 30 juni.
Dessutom är taktiken från slakterierna regelmässigt att relatera tilläggen i avtalen till den egna noteringen. Av detta följer att man sänker den egna noteringen, för att minska effekten av de höga överenskomna tilläggen.
Som jag sagt tidigare, ska du absolut inte relatera framförhandlade tillägg till din avtalsparts notering, utan möjligtvis till något eller några andra slakteriers högre noteringar. Det minskar riskerna. Det är ju ingen mening med att förhandla fram 2 - 3 kr i tillägg, om slakteriet sänker noteringen nästan lika mycket. Jag känner inte till något bra sätt att värdesäkra framförhandlade tillägg på bättre sätt. De mest slipade grisuppfödarna gör i alla fall på det sättet. Förslag?!
Griskriget rasar värst i södra Sverige, det har jag fått många signaler om. I söder verkar framför allt HKScan-ägda Scan + SLP och Danish Crown-ägda Ugglarp + KLS. Det är en giganternas kamp (så länge man inte fusionerar) men även Dalsjöfors. Tills vidare, ja, men snart kommer effektiva Dalsjöfors att ha ett + framför det egna nya skånska slakteriet och därmed vill man ha många fler grisar. Förhandlingsläge? Självklart! Upptrappat griskrig? Självklart!
En färsk uppgift är att priset på grisar i söder ligger på runt 17 kr, eller några tioöringar mer. Det stämmer bra med att Dalsjöfors har 16,80 i notering och rimligen har några tillägg för prestationen att t ex lasta många grisar, samt att spotpriset ligger på 17,80 kr. 16,25, som EU uppger som svenskt pris, är ett slags dåligt medelpris för Sverige, eftersom alla priser på 14-kronorsnivån för treårsavtal, Gotland och skogsbygderna är medräknade. Men som sagt, se upp med vad du relaterar tilläggen till i fortsättningen! Någonstans tar man tillbaka dina pengar.
Dessvärre är det inte bara avtal, som dock tack och lov snart går ut, som ligger i vägen för ett bra grispris, utan även geografisk belägenhet. Avtalen tar sig en del delvis runt redan nu och en del uppfödare konstaterar att 150 kr i böter gott och väl ryms inom den merbetalning som går att få. Det blir ändå en god vinst. Det är bara frågan om att våga håva in slantarna.
Jag fick ett sådant samtal i veckan, igen, där frågan konkret var hur aktiva Scan var med att döma ut böter!!?
Med en notering på 14,80 för de stackare som har avtal, när verklig notering bör ligga på minst 16,80, kan man verkligen fråga sig hur moraliskt det är att från Scans sida upprätthålla, respektive för uppfödarna att följa uppgjorda avtal? Intentionerna från juli 2006, att betala alla uppfödare mera lika, de är i alla fall inte uppfyllda på långa vägar. Frågan är väl om uttalade intentioner är mer, eller om de är mindre, värda än bokstäver och siffror på ett papper?
Upp med noteringen, Scan!! 14,80 är en fejkad notering, vill jag påstå. 13,20 är nu bara att skratta åt, eftersom ingen behöver sälja en enda gris till det priset. Höj 2 kr! Så dålig är inte grismarknaden! Det bevisar ju både Skövde och Dalsjöfors och även Ginsten.
Geografin är värre att ta sig runt, men även här finns det kreativa lösningar. T ex att hyra ett grisstall i ett för de många slakterierna attraktivt område och frakta grisarna på egen bekostnad en bit till detta stall. De flesta som ringer mig och klagar på att man har dålig lönsamhet och enbart får noteringen och standardtilläggen bor förvisso lilte avsides, när det gäller grisproduktion. Gotland är ett exempel på där Sydsveriges heta grismarknad definitivt inte fungerar.
Gotlänningarna behöver således ett omlastningsstall på fastlandet, precis som danska uppfödarna har vid dansk-tyska gränsen, för att exportera grisarna till Tyskland, där priserna är högre!
F ö griper finanskrisen omkring sig på många sätt. Danish Crown säger i dag att även köttmarknaden blivit trög och det blir överskott på olika produktslag. Detta trots att antalet grisar minskat kraftigt under det gångna årets griskris. Vad skulle noteringarna varit idag om inte produktionen minskat i Europa? Jag vågar inte tänka tanken.
I Sverige lär vi ha klarat ekonomiska krisen bra, hittills, men alla länders ekonomi är väldigt sammanflätad och alla berörs, mer eller mindre.
Att vi inte är värst utsatta, har jag en dagsfärsk rapport om. Det gäller tillståndet på Island. Jag har haft några byggmontörer från Tyskland boende i ett hus jag har för uthyrning veckovis. De monterade tills idag inredningar i Bauhaus nya varuhus i Örebro. På måndag nästa vecka skulle de montera samma slag av inredningar i ett nytt varuhus på Island.
I dag blev de avbokade från jobbet och fick beskedet att det nästan färdiga varuhuset på Island läggs i malpåse minst ett år. Inredningen som redan är på väg, får följa med fartyget tillbaka till Tyskland igen. Orsaken är att Island, med sin befolkning på lite mer än Malmö, är konkursmässigt. Det finns inga pengar att låna.
Det tornar således upp sig två mer eller mindre nya problem för tillväxten i svensk grisproduktion: Betalningsmodellen för grisar och den allmänna finanskrisen. Om det blir svårare och dyrare att låna pengar, är detta ett problem som hindrar tillväxten. Det kan vi inte göra något åt inom branschen. Inte mer än att försöka få de små besättningarna att växa av egen kraft och stor andel egna pengar.
Men om de mindre grisföretagarna som har för avsikt att öka ut inte får tjäna några pengar, då blir det inte heller tillväxt på dessa gårdar.
Men detta kan vi göra något åt, mycket enkelt. Det är dessutom endast en handfull personer som kan åtgärda problemet, slaktarna, genom att fördela pengarna för grisarna rättvist mellan uppfödarna.
Slaktare, säkra tillväxten i svensk grisproduktion genom att betala alla uppfödare lika!!! Sätt en notering värd namnet, mer som Dalsjöfors, Skövde och Ginsten.
En ihålig grisnotering är inget nytt problem. De kooperativa slakterierna har smusslat med olika hemliga tillägg i alla tider och de icke kooperativa har haft samma tillägg, men inte lika hemliga. De har i alla fall varit offentliga på julkalasen.
Det är nu 6 år sedan, tror jag, som jag vid Elmia ställde påståendet till Peter Razstar, Swedish Meats: Du måste väl vara medveten om att det är du som tar död på alla mindre grisföretagare, som inte får del av merbetalningen.
Hur ska en ung bonde som vill starta grisproduktion bygga upp sitt företag utan att låna alla de miljoner som behövs, när han/hon inte på länga vägar får samma betalning som de stora etablerade?
Funderera på detta vid kvällens middag, om du inte redan intagit den! Jag gjorde det och konstaterade samtidigt att hackad bacon ovanpå ugnsgratinerad lax gör god lax ännu godare. Råvarukostnad 50 kr, om jag vore krögare skulle jag inte skämmas för att ta minst 300. Griskött är fantastiskt! /LG 081010Scan slaktgrisar -20, suggor -50, men smågrisarna oförändrade
Scans notering för slaktgrisar sänks 20 öre v 42 och för suggor hela 50 öre. Men smågrisarna ändras inte. Det beror på omräkning av balanspriset.
Det är foderkostnaderna som gått ner, och fortsätter ner, som höjer priset i balansberäkningen. Den högre noteringen för suggor, samt dyrare livsvin påverkar också beräkningen. Den sänkta noteringen för slaktgrisar nästa vecka, samt sänkta kostnader för uppfödning av smågrisarna tar ut varandra och därför blir smågrisnoteringen oförändrad.
Nyavvanda går dock upp 1 kr. /LG 081010

KLS/Ugglarps sänker 20 öre
KLS och Ugglarps sänker både slaktgrisar och suggor med 20 öre, precis som i Danmark, men i svenska pengar. Smågrisarna sänks med 50 öre.
-Pristrycket på köttdetaljer ökar, säger Jan-Erik Johansson. /LG 081009

Danska noteringen faller igen! Men sedan blir det bättre!?
Även vecka 42 faller den danska noteringen för både slaktgrisar, suggor och smågrisar. Fallet är nu 20 øre, 25 öre. För 4 veckor sedan var noteringen 60 øre högre, 10,90, v 42 blir den 10,30 dkr.
Det finns däred inget skäl att tro att Sverige ska ta sig ur det nordiska pristräsket, varför den sänkta danska noteringen är ett ytterligare bevis för att vi missat den s k efterfrågerelaterade högre noteringen i sommar, som senare skjöts upp till hösten.
Danska slakterierna är dock obotliga optimister, alternativt kan de lura i grisbönderna vad som helst och grisbönderna tror på dem. De senaste 5 (?) åren har man vid varje grismöte sagt att Danmark ska betala lika bra som Tyskland. Det har ännu inte inträffat. Vid ett stort grismöte i veckan upprepades samma sak. Danish Crowns ordförande Niels Mikkelsen sa att det blir fortsatt kärvt 2 veckor tlll, sedan blir det bättre. Han sa också att danska slakterierna ska betala lika bra som tyska.
Några orsaker till förbättringen om 2 veckor angavs inte, utan till en ny redogörelse vid svinkongressen i Herning.
Det finns dock ett par faktorer som kan verka prishöjande, nämligen starkt stigande dollarkurs, samt enligt uppgift den här veckan färre grisar att vänta till slakt.
Ska vi också säga att slakterierna tror på bättre lönsamhet i grisbranschen och hellre talar om griskalkyler än avräkningspriser. Sänkta foderpriser förbättrar kalkylerna. Därmed blir det inte lika mycket debatt om de låga noteringarna. /LG 081009

EUs noteringar närmar sig varandra
Den här veckan har noteringarna i EUs länder gått åt lite olika håll, men så att noteringarna närmar sig varandra. Sammantaget får noteringarna ökad stabilitet. Den tyska noteringen blev oförändrad denna vecka, trots massiv press från köttindustrin och trots en slaktdag mindre p g a helgdagen för den tyska återföreningen. Detta är ett signum för att stabila priser i Europa är att vänta. Även noteringarna i Danmark och Österrike fortsatte vara stabila. I Frankrike kan man märka en viss optimism och i Belgien rapporterar man 2,5 cents höjning av noteringen.
Ovanligt nog följde inte Holland sin “big brother” Tyskland den här veckan, utan sänkte noteringen med 2 cent. När holländska noteringen nu blir lägre än tyska, blir holländska grisar mer attraktiva för de tyska slakterierna.
För fjärde gången i rad, föll spanska noteringen som en effekt av höstdepressionen i detta turistland.
Tendensen i Europa är väl balanserad tillförsel och efterfrågan, vilket bör resultera i stabila priser. /ISN
På tal om att noteringarna närmar sig varandra, kan jag peka på att den svenska och danska noteringen också närmar sig varandra. Dessvärre slåss man om jumboplatsen i tabellen. Det är nu endast 22 öres skillnad. Jag har hellre sett att skillnaden varit 22 öre till ettan på listan, Italien. Då har vi haft en notering på 18 kr, som svenska spotpriset ligger på.
Inom kort redovisar danska slakterierna årets efterlikvid. 60 öre är inräknat i danska noteringen i jämförelsen. Blir efterlikviden 85 öre, ja då har vi lägre notering än Danmark. /LG 081007Stabil suggnotering i Tyskland
Även den här veckan ligger noteringen på suggor i Tyskland stilla efter sänkningen förra veckan till 1,41 €. Det beror på att suggor går till korv och charkråvaran är efterfrågad och är fortsatt en god affär för slakterierna. Även halva slaktgrisen blir korv. Så f n betingar det som är billigast på grisen ett ovanligt högt pris.
Tyska suggpriset 1,41 € är 13,69 skr. Charkråvara rör sig över nationsgränserna väldigt lätt och det är inte många som frågar var smeten kommer ifrån. Det är då ganska märkligt att Scans notering för slaktgrisar kan vara 19 öre lägre, dvs 13,50 skr. /LG 081007

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Marknaden för griskött är i stort sett densamma som föregående vecka. Det råder en fortsatt stark prispress i hela Europa, vilket också påverkar Sverige genom en ökad import. Efterfrågan på svenskt griskött är trots prispress fortsatt stabil och Scan har avsättning för sina produkter.

KLS/Ugglarps
Jan-Erik Johansson: -Ökat pristryck på detaljer.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi höjer vår notering med 25 öre, därför att 16,80 kr är det pris som speglar dagens goda köttmarknad på ett korrekt sätt. Att vi kan höja noteringen beror på att vi inte har stora tillägg utöver noteringen.
-Ju längre söderut, desto vidlyftigare betalning för grisarna.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är bra stämning på köttmarknaden, med bra efterfrågan och försäljning. Noteringen är oförändrad.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Veckan har varit väldigt lik förra veckan, med trögt för karrén. Skillnaden är att det denna vecka varit lite press på kotlettraden. Det är väl importen som trycker på mera.

Boarps Gård
Per Karlsson: -

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi har fortsatt smågrisar i kö, men slakten är i balans. Försäljningen av kött är inget speciellt att säga om.
.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknaden för griskött är hyfsad, men det är en tid utan större händelser. Vi har balans i slakten, men ett litet överskott på smågrisar.
-Det är ingen brist grisar för vår del, men vi försöker tömma stallarna för slaktgrisar snabbare än vanligt, för att se till att inte smågrisarna står kvar för länge i tillväxtstallarna.

Danish Crown
Prisutvecklingen har generellt sett varit negativ under den gångna veckan.
Förväntningar om sänkning av noteringarna på de tongivande marknaderna har primärt varit orsak till detta. Samtidigt med att den ögonblickliga oron på finansmarknaderna också kan tänkas ha en effekt på efterfrågan på marknaden.
Försäljning av skinka har skett till reducerade priser och det är tal om en pressad marknad för ögonblicket. Kotlett säljs till reducerad prisnivå och samtidigt har det varit svårt att sälja de önskade volymerna.
Priserna på framdelar är oförändrat svagt fallande. Övrigt produktionskött och späck säljs till oförändrade priser.
De f n stigande valutakurserna kan innebära en bättre situation för intjäningen under den närmaste tiden. Vi befinner oss dock på en mycket osäkert valutamarknad.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 10 oktober 2008
Senaste uppdatering gjord 13 oktober 22,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 42

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 42 v 41 v 40 v 39
Spotpris, Sverige** 73-94,9 17,80 18,00 18,55 18,05
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,80 16,55 16,55 16,80
Skövde Slakteri 75-94,9 a16,75 a16,75 a16,75 a17,00
Spotpris, Tyskland* 84-102 16,40 16,50 16,40 16,21
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,30 16,30 16,30 16,30
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 16,20 16,20 16,20 16,45
Ugglarps Slakteri 70-94,9 15,85 16,05 16,05 16,25
KLS 64-94,9 15,75 15,95 15,95 16,15
SLP 70-96,9 15,10 15,30 15,30 15,55
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Scan avtal 75-96,9 14,80 15,00 15,00 15,25
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 14,80 15,00 15,00 15,25
Scan ej avtal 75-96,9 13,20 13,50 13,50 13,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 42 v 41 v 40
13,39 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,50 10,50
25,33 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,65 21,65 21,65
13,30 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,37 1,37 1,37
13,39 Österbottens 77 – 92 euro 1,38 1,38 1,38
14,07 Snellman 80–101 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
10 okt Landsnotering euro euro euro euro euro
16,40 Tyskland 1,70 1,70 1,70 1,70 1,74
13,47 Frankrike - 1,393 1,388 1,391 -
12,04 Belgien - 1,260 1,240 1,260 -
14,51 Italien - 1,495 1,495 1,535 -
14 okt jämförbara*
18,62 Italien 1,930 1,880 1,880 1,918 1,943
17,17 Tjeckien - - 1,780 1,796 1,846
15,25 England 1,654 1,708 1,660 1,676 1,657
16,51 Polen - 1,581 1,701 1,771 1,847
16,11 Österrike 1,660 1,660 1,660 1,660 1,680
15,98 Tyskland 1,646 1,646 1,646 1,646 1,686
15,04 Irland 1,559 1,597 1,616 1,654 1,654
15,34 Holland 1,590 1,609 1,629 1,629 1,658
15,19 Belgien 1,575 1,600 1,575 1,575 1,600
14,99 Frankrike 1,554 1,563 1,560 1,568 1,597
14,44 Spanien 1,497 1,534 1,585 1,626 1,670
14,52 Sverige 1,505 1,518 1,520 1,570 1,574
14,18 Danmark 1,470 1,495 1,495 1,522 1,549
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
28 sep Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr euro euro euro euro euro
16,47 EU, medelpris 1,697 1,725 1,742 1,745 1,736
-
20,23 Grekland 2,084 2,138 2,134 2,123 2,128
19,56 Litauen 2,015 1,984 1,882 1,835 1,888
19,49 Italien 2,008 1,956 1,996 1,913 1,833
19,06 Rumänien 1,963 1,973 1,971 1,991 1,979
18,68 Slovakien 1,924 1,930 1,918 1,905 1,899
18,34 Lettland 1,889 1,894 1,907 1,932 1,877
18,01 Tjeckien 1,855 1,893 1,851 1,810 1,811
17,82 Polen 1,836 1,881 1,827 1,801 1,800
17,67 Malta 1,820 1,820 1,607 1,607 1,607
17,50 Ungern 1,803 1,807 1,814 1,822 1,835
17,23 Bulgarien 1,775 1,774 1,773 1,768 1,751
16,96 Tyskland 1,747 1,771 1,824 1,863 1,857
16,89 Luxemburg 1,740 1,775 1,823 1,872 1,856
16,50 Cypern 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
16,45 Österrike 1,695 1,718 1,770 1,797 1,768
16,40 Estland 1,689 1,683 1,678 1,680 1,672
16,28 England 1,677 1,671 1,660 1,636 1,669
16,25 Sverige 1,675 1,684 1,698 1,676 1,686
16,16 Slovenien 1,665 1,682 1,733 1,747 1,716
15,92 Portugal 1,640 1,690 1,750 1,760 1,770
15,63 Spanien 1,610 1,660 1,711 1,723 1,722
15,24 Holland 1,570 1,608 1,656 1,673 1,645
15,22 Belgien 1,568 1,591 1,666 1,660 1,638
15,14 Irland 1,560 1,597 1,599 1,599 1,622
15,14 Frankrike 1,560 1,580 1,600 1,610 1,610
14,77 Finland 1,522 1,508 1,497 1,507 1,493
14,25 Danmark* 1,468 1,502 1,473 1,473 1,472
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 9 okt 2 okt 25 sep 18 sep 11 sep
Okt 1,680 1,697 1,678 1,674 1,665
Nov 1,672 1,706 1,681 1,690 1,680
Dec 1,650 1,683 1,680 1,687 1,671
Jan 1,582 1,600 1,591 1,590 1,588
Feb - - - - -
Mars 1,698 1,725 1,730 1,715 1,711
April - - - - -
Maj - - - - -
Juni 1,752 1,778 1,770 1,790 1,780
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
8 okt
1 okt
24 sep
17 sep
Utbud
670
635
550
550
Sålda
530
535
360
550
Medelpris, euro
1,73
1,74
1,74
1,75
Lägst
1,72
1,73
1,74
1,75
Högst
1,74
1,75
1,74
1,75
Medelpris, skr
16,89
16,89
16,79
16,69

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,50 kr, galtar 7,35 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 42 v 41 v 40 v 39
Göran Eriksson fri vikt & klass 10,50 10,50 10,50 10,50
KLS 140- 9,80 10,00 10,00 10,00
Ugglarps 140- 9,80 10,00 10,00 10,00
Ginsten 140,1 kg- 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 9,00 9,50 9,50 9,50
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Scan 140- 8,30 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- 8,30 8,80 8,80 8,80
SLP 140,1 kg- 8,30 8,80 8,80 8,80
Dalsjöfors 58% 8,30 8,80 8,80 8,80
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,35 7,35 7,35 7,35
KLS oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd 3,00 3,00 3,00 3,00

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 42 v 41 v 40
11,70
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,00 9,30 9,50
18,77
Nortura Fri vikt nkr 16,05 16,05 16,05
Finland
4,56
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,92
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,61 0,58
6,11
Snellmans Klass E euro 0,63 0,63 0,63
Tyskland
13,69
ZNVG 56 % euro 1,41 1,41 1,41
Galtar
10,40
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,00 8,30 8,50

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Pund
12,17
12,40
12,13
12,07
11,96
11,68
11,70
Dollar 7,05 7,00 6,59 6,72 6,78 6,64 6,40
Euro 9,65 9,71 9,65 9,54 9,51 9,49 9,44
Dansk 1,29 1,30 1,29 1,27 1,27 1,27 1,26
Norsk 1,15 1,17 1,16 1,15 1,17 1,19 1,19
Yen 7,00 6,64 6,23 6,26 6,30 6,22 5,87

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 42 v 41 v 40 v 39
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 21,30 21,30 21,30 21,30
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 21,00 21,00 21,00 21,00
SwedeHam 19,00 19,00 19,00 19,00
SLP
SLP+ 23 kg 20,75 20,75 21,10 21,60
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 20,25 20,75 20,75 21,00
Ugglarpsgrisen, -23 kg 19,25 19,75 19,75 20,00
KLS
KLS Smågris 23 kg 20,25 20,75 20,75 21,00
Ginsten Slakt 1
Smågrisar 23 kg 20,00 20,00 20,00 20,00
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg 556 548 548 553
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 566 558 558 565
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 533 533 533 544
Bis Plus 30 kg, förmedl. 523 523 533 544
Bas 30 kg, mellangårds. 499 499 499 510
Bas 30 kg, förmedling 489 489 499 510
Nyavvanda 9 kg 366 365 365 374
KRAV 30 kg 892 892 892 903
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg4 490 490 500 560
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2-3 v 2-3 v 1-2 v 0-1 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
KLS balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans balans balans -
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri balans balans brist balans
Dahlbergs Slakteri - - balans balans
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
271
Basis 7 kg 209 214 214 220 225
470
Basis 30 kg 362 370 370 378 386
278
SPF+Myc 7 kg 214 219 219 225 230
477
SPF+Myc 30 kg 367 375 375 383 391
283
SPF 7 kg 218 223 223 229 234
482
SPF 30 kg 371 379 379 387 395
860
Økologi 30 kg 662 668 667 673 692
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
713
25-kilos 610 610 610 610 630
LSO (HK) euro euro euro euro euro
475
25-kg, Priimuus 49 49 49 49 49
Snellmans
563
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
504
ZNVG 28 kg 52 52 52 52 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
28 sep Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr euro euro euro euro euro
397 EU, medelpris 40,94 40,89 40,30 39,22 38,98
-
626 Sverige 64,48 64,84 64,72 63,96 62,20
577 Tjeckien 59,47 62,03 60,74 59,43 59,99
553 Slovakien 57,05 60,25 41,64 41,60 41,58
537 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
528 England 54,38 53,90 53,36 52,74 52,84
507 Tyskland 52,30 52,70 53,50 53,40 52,20
501 Italien 51,61 50,97 50,97 50,60 50,44
478 Finland 49,33 48,73 48,35 48,74 47,99
427 Belgien 44,00 44,50 44,50 44,50 44,50
416 Danmark* 42,89 43,84 43,85 40,50 40,49
399 Polen 41,13 40,23 36,07 34,78 34,05
339 Portugal 35,00 35,00 34,00 32,00 30,00
339 Ungern 34,92 39,99 41,57 31,48 43,19
325 Holland 33,50 33,50 33,50 33,50 32,00
307 Luxemburg 31,70 32,80 34,80 33,20 32,30
303 Estland 31,35 32,75 31,37 31,34 30,99
298 Spanien 30,74 29,10 28,25 27,06 26,50
240 Frankrike 24,80 25,00 25,60 25,60 26,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.