Senaste noteringsnytt
Grispriserna faller
Efter det stora prisfallet i Tyskland de två senaste veckorna, med hela 1,50 skr (och nästa vecka med ytterligare 60 öre), fortsätter danska noteringarna ner med 30 øre v 45 (utöver de 20 ørena v 44). I svenska pengar blir danska sänkningen ca 65 öre.
Scan, Nyhlens och SLP sänker noteringen 15 öre v 45, medan danskägda KLS och Ugglarp sänker 30 öre. Dalsjöfors sänker 35 öre. Skövde sänkte 20 öre redan v 44 och sänker 20 öre till v 45. Ginsten står emot sänkningen ännu en vecka p g a bra försäljning.
Noteringen i Sverige påverkas givetvis av sänkningarna i Tyskland och Danmark, men inte lika mycket, eftersom den svenska marknaden är relativt stark så här inför julen.
Danish Crowns ordförande Niels Mikkelsen sa 9 oktober att danska noteringar kommer att sjunka de närmaste två, tre veckorna, men sedan kommer de att stiga igen. Nu har priset gått ner 65 öre i Danmark på kort tid. Han hade således alldeles rätt i fråga om prissänkningen. Nu återstår att se om han har rätt om att noteringarna stiger igen. Det ska i så fall synas tendenser till redan v 46. /LG 081031

Tyska noteringen ner 2,07 skr på tre veckor
Tyska noteringen fortsätter ner även vecka 45, för tredje veckan i rad. Nästa vecka är sänkningen 6 cent, till 1,49 €. Det innebär att tysk notering har gått ner 21 cent, 2,07 skr på tre veckor.
Enligt tyska ISN beror prisfallet på att tyska slakterier haft problem med exporten och att antalet grisar på marknaden fortfarande är för stort. Exportproblem, som krediter och garantier, säger även Danish Crown är ett problem vid grisaffärer nu. /LG 081031

Grismarknaden är i tillstånd av chock
Atmosfären är tung på den europeiska grismarknaden den här veckan. Nedgångarna av noteringarna är så massiva, att grismarknaden hamnat i ett chocktillstånd. Prisnedgången är större än de värsta pessimisterna uttalat. Priserna i många länder gick ner med upp till 10 cent. Tyskland, Spanien, Danmark, Belgien, Österrike och England drabbades hårt. Franska och holländska noteringarna ligger närmast danska, som låg sämst till tidigare. För andra gången på kort tid, hamnade spanska noteringen under danska.
Ett rekordstort utbud av grisar bjuds ut i flera länder och utgör den huvudsakliga orsaken till säsongens press på noteringarna. Marknaden har också pressats av den allmänna diskussionen om minskad efterfrågan hos konsumenterna. Till detta kommer att växelkurserna mellan olika valutor förändrats och hämmar exporten. Finanskrisen försvårar också exporten, framför allt vid export till tredje land. Nödvändiga bankgarantier vid export kan ibland vara svåra att få.
Tendens: All fortsatt prisutveckling beror på de kvantiteter grisar som bjuds ut till slakterierna. Enbart om utbudet minskar, kan situationen förbättras. ISN /LG 081031

Dalsjöfors sänker 50 öre vecka 50
För att Dalsjöfors leverantörer ska kunna planera sina grisleveranser inför julhelgen, har Dalsjöfors Slakteri redan meddelat prissättningen för vecka 50. Det blir sänkning med 50 öre.
I år infaller julhelgen på ett olyckligt sätt för att kunna serva kunder och dig som leverantör på ett bra sätt. Vi vill redan nu ge dig information om hur vi tänker för att få produktionen att fungera på ett tillfredställande sätt, skriver Peter Johansson.
Många arbetsdagar försvinner under veckorna 51, 52 och vecka 1, vi gör bedömningen att det är ett bättre ekonomiskt alternativ att leverera grisarna till slakt innan helgerna, än efter.
Vi vill ge dig följande signaler för att du ska kunna planera dina leveranser till oss på bästa sätt:
• Vecka 50 sänks priset för slaktgrisar med 50 öre/kg
• Ersättning för överstående grisar betalas endast för vikter på 90 kg och däröver. Det gäller från vecka 50 och framåt.
Prisförändringar i perioden fram till vecka 50 kan komma att ske om marknaden så kräver. Från vecka 51 kommer priset att sättas som vanligt, där tillgång och efterfrågan tillsammans med möjlig betalningsnivå får styra prisbilden. /081031

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Prisnivåerna i Europa fortsätter att falla till följd av en god tillgång på griskött, samtidigt som efterfrågan minskar. I Sverige är marknadssituationen oförändrad med stabil efterfrågan på skinka, medan karré och kotlett handlas till, för säsongen, normala nivåer.
Den globala prispressen med minskad efterfrågan i Europa och tydliga spår av den finansiella krisen i övriga länder bland annat i Ryssland, speglas i Sverige genom prispress från importkött.
Scan sänker noteringen med -15 öre.

KLS/Ugglarps
Jan-Erik Johansson: -Mycket turbolent marknad internationellt med stora prissänkningar som följd.
Vi klarar oss bättre i Sverige med anledning av vår höga försäljning på hemmamarknaden.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: - Vi har en stabil julmarknad och kör oförändrade noteringar ytterligare en vecka. Men vi börjar känna av prissänkningarna i Tyskland och Danmark.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är press på såväl skinka, kotlettrad och karé. Det väller in griskött i Sverige från bl a Tyskland. Skinkan väntas återhämta sig när det blir aktuellt med färsk skinka till jul.
-Att inte svenska priserna fallit mer beror på en hyfsat stark svensk marknad.

Boarps Gård
Per Karlsson. -Det är inget bra tecken med sänkningar av noteringarna i ett land med lägre produktion än konsumtion.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Tillförseln av smågrisar är stor, det är många anmälningar och större än vi räknat med. Det verkar som om produktionen per sugga ökat. Vi har fortsatt överskott smågrisar.
-Slakterierna kör för fullt.
.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vecka för årstiden.Slakten är normal och flyter bra, men i förmedlingen för smågrisar är det fortsatt ett mindre överskott.
-Noteringarna är oförändrade, trots sänkningar i omgivande länder. Finland har en stabilare politik vad gäller prisnoteringar. Det beror på långsiktighet och medvetet val i marknadsföringen. Det ger viss trygghet för uppfödarna, men också nackdelar. Nackdelarna är att priserna inte ändras lika snabbt vid uppgång, men ändras inte heller lika snabbt vid nedgång.
-Halloween-helgen innebär inga speciella traditioner i matvalet. Man äter tillsammans med familj och vänner, men det innebär att man köper mer värdefulla delar på grisen.
-Var och en får använda sin egen fantasi. Kanske en idé är en Halloween-kokbok, med alternativa recept på griskött. Folk känner oftast mest till värdedelarna, korv och påläggen från grisen.

Danish Crown
Skinkpriserna på den europeiska marknaden har fallit under veckan och kan i väsentlig grad tillskrivas att finanskrisen sätter sina tydliga spår. Dels genom uppbromsning i konsumenternas förbrukning, men också att ett större utbud samlas på de kunder som kan betala. Stora mängder från östra Europa flyttas in i Västeuropa som följd av att krediter och garantier stramas upp.
Bog och karré, samt späck följer också detta negativa mönster.
Produktionskött avsätts till lätt vikande eller oförändrade priser.
Bacon till den engelska marknaden säljs till vikande priser. Kotlett är just nu under press.
På de marknader som ligger på andra sidan oceanerna upplever vi stabil efterfrågan, men till betydande valutaförbättringar. Stabiliseras dessa kurser, kan framtida kontrakt realiseras till stigande priser.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 31 oktober 2008
Senaste uppdatering gjord 3 november 17,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 45

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 45 v 44 v 43 v 42
Spotpris, Sverige** 73-94,9 17,35 17,80 17,80 17,80
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,45 16,80 16,80 16,80
Skövde Slakteri 75-96,9 a16,30 a16,55 a16,75 a16,75
Spotpris, Tyskland* 84-102 14,70 15,54 16,26 16,40
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,30 16,30 16,30 16,30
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,90 16,20 16,20 16,20
Ugglarps Slakteri 70-94,9 15,55 15,85 15,85 15,85
KLS 64-94,9 15,45 15,75 15,75 15,75
SLP 70-96,9 14,95 15,10 15,10 15,10
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Scan avtal 75-96,9 14,65 14,80 14,80 14,80
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 14,65 14,80 14,80 14,80
Scan ej avtal 75-96,9 13,05 13,20 13,20 13,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
inbjuder tll Höstmöte
”Danish Crown på svensk mark”
Hurva Gästgivaregård onsdagen 12 november kl 18.30
Klicka här för program!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 45 v 44 v 43
12,93 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,80 10,10 10,30
25,47 Nortura 71,1–81,0a nkr 22,15 22,15 21,65
13,74 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,37 1,37 1,37
14,81 Österbottens 75 – 90 euro 1,40 1,40 1,40
14,50 Snellman 80–101 euro 1,47 1,47 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.
Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
31 okt Landsnotering euro euro euro euro euro
14,70 Tyskland 1,49 1,55 1,64 1,70 1,70
12,44 Frankrike - 1,261 - - 1,393
10,95 Belgien - 1,110 - - 1,260
15,15 Italien - 1,535 - - 1,495
28 okt jämförbara*
18,36 Italien - 1,861 1,930 1,930 1,880
17,23 Tjeckien - - - 1,746 1,727
15,28 England - 1,549 1,641 1,654 1,708
14,76 Tyskland - 1,496 1,586 1,646 1,646
14,70 Österrike - 1,490 1,580 1,660 1,660
14,35 Holland - 1,454 1,532 1,590 1,609
14,35 Sverige - 1,454 1,449 1,505 1,518
14,22 Danmark - 1,441 1,470 1,470 1,495
13,96 Belgien - 1,415 1,514 1,575 1,600
14,13 Polen - - 1,432 1,543 1,581
15,38 Irland - - - 1,559 1,597
14,18 Frankrike - 1,437 1,500 1,554 1,563
13,79 Spanien - 1,398 1,436 1,497 1,534
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
19 okt Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr euro euro euro euro euro
16,07 EU, medelpris 1,629 1,649 1,668 1,697 1,725
-
19,60 Italien 1,986 1,986 1,951 1,964 2,007
19,59 Grekland 1,985 1,985 2,022 2,084 2,138
19,37 Lettland 1,963 1,934 1,906 1,889 1,894
18,36 Slovakien 1,861 1,886 1,904 1,924 1,930
18,41 Rumänien 1,866 1,857 1,905 1,963 1,973
18,20 Litauen 1,844 1,864 2,037 2,015 1,984
17,96 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
17,70 Bulgarien 1,794 1,785 1,781 1,775 1,774
17,51 Tjeckien 1,775 1,795 1,806 1,855 1,893
17,23 Luxemburg 1,746 1,746 1,742 1,740 1,775
16,99 Tyskland 1,722 1,744 1,746 1,747 1,771
16,77 Cypern 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
16,76 England 1,699 1,695 1,683 1,677 1,671
16,70 Österrike 1,693 1,699 1,700 1,695 1,718
16,38 Slovenien 1,660 1,656 1,661 1,665 1,682
16,38 Estland 1,648 1,654 1,667 1,689 1,683
16,25 Ungern 1,647 1,689 1,755 1,803 1,807
15,91 Polen 1,612 1,668 1,740 1,836 1,881
15,78 Sverige 1,599 1,645 1,658 1,675 1,684
15,50 Belgien 1,571 1,571 1,570 1,568 1,591
15,45 Holland 1,566 1,566 1,570 1,570 1,608
15,19 Frankrike 1,540 1,550 1,550 1,560 1,580
15,10 Finland 1,530 1,523 1,520 1,522 1,508
15,10 Portugal 1,530 1,550 1,640 1,640 1,690
15,01 Irland 1,521 1,561 1,560 1,560 1,597
14,67 Spanien 1,487 1,526 1,570 1,610 1,660
14,25 Danmark* 1,444 1,443 1,442 1,468 1,502
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 30 okt 22 okt 16 okt 9 okt 2 okt
Nov 1,460 1,550 1,600 1,672 1,706
Dec 1,470 1,538 1,601 1,650 1,683
Jan 1,448 1,497 1,545 1,582 1,600
Feb 1,510 1,570 1,605 - -
Mars 1,530 1,593 1,600 1,698 1,725
April 1,550 1,600 1,624 - -
Maj 1,570 1,632 1,647 - -
Juni 1,600 1,659 1,658 1,752 1,778
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Okt - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
22 okt
15 okt
8 okt
1 okt
Utbud
570
615
670
635
Sålda
370
615
530
535
Medelpris, euro
1,62
1,68
1,73
1,74
Lägst
1,62
1,67
1,72
1,73
Högst
1,62
1,68
1,74
1,75
Medelpris, skr
15,98
16,85
16,89
16,89

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,40 kr, galtar 5,25 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 45 v 44 v 43 v 42
KLS 140- 9,30 9,80 9,80 9,80
Ugglarps 140- 9,30 9,80 9,80 9,80
Ginsten 140,1 kg- 9,00 9,00 9,00 9,00
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,40 9,30 10,00 10,50
Skövde 140- 8,00 8,50 8,50 9,00
Dahlbergs 140- 8,00 8,50 9,00 9,00
Scan 140- 8,00 8,30 8,30 8,30
Nyhléns & Hugoson 140- 8,00 8,30 8,30 8,30
SLP 140,1 kg- 8,00 8,30 8,30 8,30
Dalsjöfors 58% 8,00 8,30 8,30 8,30
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,25 6,15 6,85 7,35
KLS oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd 3,00 3,00 3,00 3,00

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 45 v 44 v 43
10,95
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,30 8,80 9,10
17,88
Nortura Fri vikt nkr 15,55 15,55 16,05
Finland
4,63
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,21
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,63 0,63
6,41
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,63
Tyskland
11,84
ZNVG 56 % euro 1,20 1,29 1,36
Galtar
9,63
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,30 7,80 8,10

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 43 v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Pund
12,59
12,75
12,78
12,17
12,40
12,13
12,07
Dollar 7,79 7,83 7,37 7,05 7,00 6,59 6,72
Euro 9,87 10,03 9,92 9,65 9,71 9,65 9,54
Dansk 1,32 1,34 1,33 1,29 1,30 1,29 1,27
Norsk 1,15 1,09 1,13 1,15 1,17 1,16 1,15
Yen 8,07 7,98 7,26 7,00 6,64 6,23 6,26

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 45 v 44 v 43 v 42
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 20,80 21,30 21,30 21,30
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 20,50 21,00 21,00 21,00
SwedeHam 19,60 20,10 19,00 19,00
SLP
SLP+ 23 kg 20,50 20,75 20,75 20,75
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Ugglarpsgrisen, -23 kg 19,25 19,25 19,25 19,25
KLS
KLS Smågris 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Ginsten Slakt 1
Smågrisar 23 kg 20,00 20,00 20,00 20,00
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg 545 556 556 556
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 555 566 566 566
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 527 533 533 533
Bis Plus 30 kg, förmedl. 517 523 523 523
Bas 30 kg, mellangårds. 493 499 499 499
Bas 30 kg, förmedling 483 489 489 489
Nyavvanda 9 kg 362 366 366 366
KRAV 30 kg 886 892 892 892
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg4 490 490 490 490
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2 v 2-3 v 2-3 v
Ugglarps Slakteri översk översk översk balans
KLS översk översk översk balans
Skövde Slakteri balans balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri översk översk balans -
Ginsten balans balans - balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
258
Basis 7 kg 196 203 209 209 214
451
Basis 30 kg 342 354 362 362 370
265
SPF+Myc 7 kg 201 208 214 214 219
458
SPF+Myc 30 kg 347 359 367 367 375
270
SPF 7 kg 205 212 218 218 223
463
SPF 30 kg 351 363 371 371 379
818
Økologi 30 kg 620 657 662 662 668
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
701
25-kilos 610 610 610 610 610
LSO (HK) euro euro euro euro euro
483
25-kg, Priimuus 49 49 49 49 49
Snellmans
572
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
483
ZNVG 28 kg 49 50 52 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
19 okt Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr euro euro euro euro euro
392 EU, medelpris 39,80 40,06 40,59 40,94 40,89
-
605 Sverige 61,38 62,92 63,84 64,48 64,84
572 Tjeckien 58,05 58,45 58,61 59,47 62,03
572 Slovakien 57,97 50,62 60,72 57,05 60,25
567 England 57,46 57,18 57,04 54,38 53,90
546 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
519 Tyskland 52,60 52,40 52,20 52,30 52,70
518 Italien 52,50 52,50 52,17 51,61 50,97
488 Finland 49,54 49,54 49,08 49,33 48,73
424 Belgien 43,00 44,00 44,00 44,00 44,50
414 Danmark* 42,00 41,98 42,89 42,89 43,84
368 Polen 37,30 37,73 39,65 41,13 40,23
348 Ungern 35,33 33,59 34,20 34,92 39,99
345 Portugal 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
336 Luxemburg 34,10 34,10 34,80 31,70 32,80
330 Holland 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50
307 Estland 31,18 30,52 31,11 31,35 32,75
272 Frankrike 27,60 26,20 25,40 24,80 25,00
248 Spanien 25,15 27,52 28,98 30,74 29,10
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.