Senaste noteringsnytt
Trenden för EUs grismarknad har vänt !
Från de europeiska uppfödarnas synvinkel har grismarknaden efter lång nedgång äntligen vänt klart uppåt igen. På en del marknader går dock noteringen fortsatt nedåt, men på andra är det uppgång. Tyska noteringen står modell igen och visar 4 cent plus. Holland följde omedelbart med, liksom Belgien och Österrike, men där har man ännu inte helt betat av överskottet. Spanska uppfödarna bör också vara lättade. Prisnedgången efter turistsäsongen är bruten, efter 10 veckor.
Den nya upptrenden har inte nått Danmark, där grispriset fortsatt sjunker. Så, de nordliga grannarnas nivå på grispriset placerar dem i slutet av listan över grisnoteringar igen, där de är vana sedan tidigare att befinna sig.
En del medlemsstater har föreslagit exportsubventioner och införande av privat lagring igen. Men detta lär vara mindre aktuellt när prisnivån åter ser ut att lyfta. En sådan aktion syns nu mer än malplacerad.
Tendensen är att utsikten för den europeiska slaktgrismarknaden är mycket lovande. Inte enbart mot bakgrunden av stark dollar, väntas en ökad export. ISN /LG 081118

Minskad tysk slakt
-Utbudet av slaktgrisar har minskat i Tyskland. Det börjar bli brist, säger Torbjörn Eriksson, som kör 200 - 300 suggor till Tyskland varje vecka. Nya höjningar av tyska grispriset ganska snart är inte omöjligt, även om tendensen brukar var nedåt så här års. /LG 081118

Dalsjöfors sänker 30 öre, Scan m fl 15, Ginsten står emot
Scan sänker priset på slaktgrisar 15 öre v 47, suggor 30, och flera slakterier följer med. Dalsjöfors sänker slaktgrisarna ännu mer, 30 öre, men toppar fortfarande listan tillsammans med Skövde, som också sänker 15. Ginsten har oförändrade noteringar med hänvisning till bra julförsäljning.
KLS och Ugglarp sänkte 20 öre igår.
Det här är vi inte vana vid, att mitt under julslakten få sänkta noteringar, därtill för underviktiga grisar, eftersom flera slakterier sänkt slaktvikterna. Förr gick noteringarna upp före jul. Alla har väl hoppats på stigande priser när julgrisarna ska slaktas. Den globala finanskrisen utpekas som orsak och den drabbar nu även grisuppfödarna.
Scans smågrisnoteringar stiger dock, liksom spotpriset. Det beror på att fodret blivit billigare senaste tiden. Då förbättras lönsamheten i uppfödningen av slaktgrisar mest, eftersom de äter mest foder. Därför får smågrisproducenterna lite mer betalt för smågrisarna av uppfödarna av slaktgrisarna. De får alltså dela med sig av sin kaka, som är lite billigare att producera.
På måndag kommer ännu fler sänkningar av foderpriset, så snart får smågrisuppfödarna ännu högre notering.
Förr fick vi nya foderpriser kanske någon gång i kvartalet, eller så. Nu ändras priserna så ofta, att de börjar likna dagspriser!?
Titta gärna på futurepriserna ett tag den här veckan. Det gör att det bir en trevlig kväll. Mycket grönt, så långt du kan se! /LG 081114

Tyska marknaden tror nu på högre grispriser
Futuremarknaden har vänt tydligt uppåt i Tyskland och idag höjdes tyska noteringen för slaktgrisar 4 cent till 1,54, 15,49 skr. Det är nu ganska säkert att botten är nådd och priserna vänder uppåt.
Alla månaders terminer ligger markant högre än 30 oktober. Mars-futuren, t ex, ligger mer än 1 kr högre än för 11 dagar sedan. /LG 081114

Atrias notering drar ifrån HKScans
Atrias notering har senaste tiden legat på 1,40 € och HKScans på 1,37, 3 cent, ca 30 öre i skillnad. Nästa vecka drar Atria ifrån ännu mer när man höjer 2 cent. Då blir skillnaden hela 50 öre mellan de båda slakteriföretagens notering för slaktgrisar. /LG 081114

3 cent upp på internetauktion
Den tyska noteringen har nu troligen nått botten och kan vara på väg att stiga. Vid senaste internetauktionen steg priset på slaktgrisar med 3 cent, dryga 30 öre, till 1,54. Det är ett gott tecken. /LG 081113

Noteringarna fortsätter ner i Danmark och hos KLS/Ugglarp
Noteringarna fortsätter falla i Danmark, nu med ytterligare 20 øre, som är 27 svenska öre. Danska prisfallet sedan v 39 är därmed 1,50 dkr, som med dagens kronkurs är dryga 2 skr.
Svenska konkurrenskraften sjunker p g a sänkt dansk och tysk notering, men eftersom svenska kronans kurs försämras avsevärt, så blir grannländernas sänkta priser inte fullt så kännbara. Dessutom har vi en stark julmarknad.
På mindre än två år har svenska kronan fallit i värde ca 10 % från sin starkaste prosition. EU-varor är m a o 10 % dyrare.
KLS och Ugglarp följer med och sänker 20 svenska öre. /LG 081113

Stabilare igen efter prisfallet
Den nya veckan för slakten i Europa präglas av ökad stabilitet. Det är stopp på prisfallet och Europas viktigaste noteringar låg kvar på föregående veckas nivåer. För första gången på nio veckor föll den spanska noteringen endast svagt. Spanien är fortfarande rankad sist på listan efter Belgien. Med en liten fördröjning efter andra länders noteringar fortsatte den danska noteringen falla. Pressen kommer från den brittiska baconmarknaden och den danska noteringen ligger åter under den holländska, men fortsatt över franska.
Det fallande utbudet i Europa är nu i takt med efterfrågan. Den låga prisnivån väntas medföra att industrin börjar fylla på sina lager. Det finns impulser på marknaderna i öst att åter köpa fler levande grisar, så väl som halva kroppar och detaljer. Efterfrågan kommer främst från polska slaktarna och industrin.
Då Frankrike och Belgien firade slutet på första världskriget i veckan, blev det en slaktdag mindre, 11 november. Det väntas dock ingen större slaktkö.
Trenden är att utbudet av slaktgrisar faller igen. Noteringarna bör även röra sig i positiv riktning när vi närmar oss julens efterfrågan på griskött. /ISN /LG 081112

Valutorna varje torsdag
I tabellen över de valutor vi är mest beroende av inom grissektorn, har jag noterat kurserna på fredagar. Från förra veckan är det torsdagar, då jag numera påbörjar @-GRIS redan torsdagar då Danish Crown, KLS och Ugglarp sätter sina noteringar. Ändringen har säkert ingen betydelse för någon. /LG 081112

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
I Europa råder en fortsatt turbulent marknad med ytterligare fallande prisnivåer. Den svenska marknaden håller sig relativt stabil, men påverkas givetvis av de stora volymer griskött som är i omlopp i Europa. Volymer som ger ett fortsatt importtryck i Sverige och pressar våra prisnivåer. Scan har en fortsatt säsongsmässigt stabil efterfrågan på svenskt griskött där vår julproduktionen nu är i fokus.
I år lanserar Scan en ny julskinka i Må Gott-sortimentet med mindre fett- och salthalt. Vi lanserar ochså färdiga revben klara att griljera med en tillhörande glaze. Återstår bara att njuta!
Scans sänker noteringen -15 öre för gris och -30 öre för sugga.

KLS/Ugglarps
Jan-Erik Johansson: -Fortsatt bra efterfrågan, men vi påverkas också av den internationella
prisnivån på industriråvaran.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det rullar på som vanligt med försäljningen.
-Noteringarna är oförändrade. Visst vore det bra med förstärkning av marginalerna, men vi ska ju ha grisar i framtiden också.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är gott om kött på svenska marknaden från Tyskland och Danmark till låga priser. Handeln med färsk skinka har kommit av sig lite p g a detta och priset har därför sänkts.
-Det hårda trycket från importen är troligen en följd av den globala finanskrisen. Det går sämre att sälja kött på andra marknader och då trycker man ut kött som måste säljas i bl a Sverige.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är jättejobbiga priser på detaljer. Vissa detaljer står under hård press på. Jag vet inte var ifrån importen kommer ifrån, men det är hårt tryck.
-Nu går vi in i veckor med stor produktion inför julen.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Hur vet Dalsjöfors Slakteri hur mycket noteringen ska sjunka om ett antal veckor framåt? Hur vet man att noteringen ska vara 50 öre lägre vecka 50? Varför inte 2 kr? Det är en stor risk för att hela marknaden för griskött nedvärderas, när handeln ser att priserna ska gå ner 50 öre en viss vecka.
-Att tala om prisänkningar i förväg är att gå ifrån marknadsekonomin. Det är alarmerande om den idén får fäste. Vill Dalsjöfors köpa fler grisar före jul är det naturliga att höja priset, i stället för att hota med framtida sänkningar.
-Dalsjöfors har gjort mycket bra för grisnäringen tidigare, men det här är en plump i protokollet.
Sänkta slaktvikter är olyckligt
-Det svenska traditionella sättet att sänka vikterna på slaktgrisarna före jul är också olyckligt. Det är ett aber för grisuppfödarna, när slakterierna tar bort möjligheten att tjäna pengar under en månad. Om vikterna ska sänkas, så ska viktsänkningen i varje fall vara förenad med en högre notering den aktuella perioden med sänkta slaktvikter, som kompensation för den förtida utslaktningen.
-Ett högre pris till uppfödaren förutsätter dock rimligen att slakterierna får ut ett väsentligt högre pris av marknaden, om vi utgår ifrån att slakterierna i varje läge sätter noteringen efter sin betalningsförmåga. Det är ju därför vi har noteringar som fluktuerar. Slakteriet måste ju dels få ut sina ökade slaktkostnader för den mindre grisen, alltså mindre kött för samma jobb, dels ta ut kostnaderna för den förhöjda noteringen till grisföretagaren.
-Detta är jag väldigt tveksam till om man klarar, även om det är jul och ökad efterfrågan på griskött. Någon gång måste det här systemet med viktsänkning före jul upphöra!
-Framtiden ligger i marknadsmässig betalning vid varje tidpunkt. Det skapar en vilja hos köparen att alltid vara så effektiv som möjligt. Detta är oförenligt med sänkta slaktvikter!

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är fortfarande stort inflöde av grisar till slakt och överskott på smågrisar. I övrigt har det varit en normal vecka.
.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vecka normala slaktmängder, men liksom tidigare överskott på smågriar.
-Jag tror att överskottet på smågrisar kommer att minska i Finland, men vi tittar också på om vi kan avsätta smågrisar i Sverige och då framför allt i Norrland.
-Vi höjer 2 cent nästa vecka, både slaktgrisar och suggor. Höjningen beror på att vi betalar vad vi får ut från marknaden. Det är vår förmåga att betala som styr noteringen.

Danish Crown
Priserna på de europeiska marknaderna har åter varit fallande, särskilt för skinkor, framdelar och bog.
Osäkerhet och ett stort utbud av kött sätter tryck på priserna i fel riktning och gör det vanskligt att sälja önskade volymer.
Särskilt holländska, spanska och franska köttvaror pressar på. Samtidigt lyder rapporterna från industrin, att det är svårt att avsätta produkterna på marknaden och man vill ned i volym p g a den vikande efterfrågan. På den engelska baconmarknaden är priserna oförändrade. Avgörandet står på spelplanen var "julnivån" hamnar. Central- och Östeuropa börjar komma igång igen och det ser vi med försiktig optimism på och tror att avsättningen kommer tillbaka.
Ryssland är emellertid fortsatt en vansklig marknad, men det finns grund att tro, att den låga exporten sedan senaste månaderna förhoppningsvis ska resultera i avsättning av ökade mängder framöver.
På de längre bort liggande marknaderna, särskilt den kinesiska, ses en vansklig situation, då avsättningen har bromsats upp och vi konstaterar något lägre priser.
Detta kan i värsta fall prägla utvecklingen fram till det kinesiska nyåret i januari. På de övriga marknaderna på andra sidan oceanerna är det fortsatt oförändrat och de torde framöver bidra mer positivt som följd av utvecklingen för valutakurserna.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 14 november 2008
Senaste uppdatering gjord 18 november 13,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 47

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 47 v 46 v 45 v 44
Spotpris, Sverige** 73-94,9 17,15 17,35 17,35 17,80
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,15 16,45 16,45 16,80
Skövde Slakteri 75-96,9 a16,15 a16,30 a16,30 a16,55
Ginsten Slakteri 65-90,9 16,00 16,00 16,30 16,30
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,75 15,90 15,90 16,20
Ugglarps Slakteri 70-94,9 15,35 15,55 15,55 15,85
KLS 64-94,9 15,25 15,45 15,45 15,75
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
SLP 70-92,9 14,80 14,95 14,95 15,10
Scan avtal 73-92,9 14,50 14,65 14,65 14,80
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 14,50 14,65 14,65 14,80
Scan ej avtal 73-92,9 13,00 13,15 13,15 13,30
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 47 v 46 v 45
12,78 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,40 9,60 9,80
25,47 Nortura 71,1–81,0a nkr 22,15 22,15 22,15
13,87 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,37 1,37 1,37
14,38 Österbottens 75 – 90 euro 1,42 1,40 1,40
14,89 Snellman 80–101 euro 1,47 1,47 1,47
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
14 nov Landsnotering euro euro euro euro euro
15,49 Tyskland 1,53 1,49 1,49 1,55 1,64
11,96 Frankrike - 1,181 1,202 1,261 -
10,73 Belgien - 1,060 1,060 1,110 -
13,32 Italien - 1,315 1,470 1,535 -
18 nov jämförbara*
16,28 Italien 1,608 1,608 1,861 1,861 1,930
14,95 Tyskland 1,476 1,436 1,436 1,496 1,586
14,85 England 1,466 1,538 1,587 1,549 1,641
14,68 Österrike 1,450 1,430 1,430 1,490 1,580
14,62 Irland 1,444 1,482 1,520 1,520 1,559
14,46 Holland 1,428 1,396 1,396 1,454 1,532
14,40 Sverige 1,422 1,428 1,450 1,454 1,449
13,95 Belgien 1,378 1,353 1,353 1,415 1,514
13,66 Danmark 1,349 1,376 1,430 1,441 1,470
13,64 Frankrike 1,347 1,360 1,377 1,437 1,500
13,52 Spanien 1,335 1,335 1,341 1,398 1,436
14,69 Polen - 1,451 1,519 1,557 1,432
16,16 Tjeckien - - 1,596 1,681 1,789
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
9 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
15,73 EU, medelpris 1,553 1,542 1,578 1,629 1,649
-
19,42 Italien 1,918 2,079 2,008 1,986 1,986
19,03 Grekland 1,889 1,910 1,947 1,985 1,985
18,83 Rumänien 1,859 1,883 1,923 1,866 1,857
18,43 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,27 Bulgarien 1,804 1,797 1,794 1,794 1,785
18,21 Lettland 1,798 1,743 1,924 1,963 1,934
17,65 Litauen 1,743 1,743 1,805 1,844 1,864
17,22 Cypern 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
17,17 Slovakien 1,695 1,505 1,820 1,861 1,886
17,01 Tjeckien 1,680 1,750 1,738 1,775 1,795
16,46 England 1,625 1,654 1,680 1,699 1,695
16,30 Polen 1,610 1,576 1,528 1,612 1,668
16,24 Estland 1,604 1,647 1,650 1,648 1,654
16,14 Ungern 1,594 1,650 1,571 1,647 1,689
16,08 Sverige 1,588 1,591 1,574 1,599 1,645
16,06 Luxemburg 1,586 1,664 1,664 1,746 1,746
15,47 Tyskland 1,528 1,568 1,647 1,722 1,744
15,25 Finland 1,506 1,533 1,529 1,530 1,523
15,02 Irland 1,483 1,522 1,522 1,521 1,561
14,85 Österrike 1,466 1,522 1,615 1,693 1,699
14,63 Slovenien 1,445 1,506 1,579 1,660 1,656
14,08 Portugal 1,390 1,440 1,480 1,530 1,550
13,87 Frankrike 1,370 1,430 1,480 1,540 1,550
13,87 Belgien 1,370 1,427 1,514 1,571 1,571
13,63 Danmark* 1,346 1,389 1,415 1,444 1,443
14,57 Holland 1,340 1,397 1,483 1,566 1,566
13,47 Spanien 1,330 1,377 1,426 1,487 1,526
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 11 nov 30 okt 22 okt 16 okt 9 okt
Nov 1,510 1,460 1,550 1,600 1,672
Dec 1,540 1,470 1,538 1,601 1,650
Jan 1,530 1,448 1,497 1,545 1,582
Feb 1,600 1,510 1,570 1,605 -
Mars 1,630 1,530 1,593 1,600 1,698
April 1,640 1,550 1,600 1,624 -
Maj 1,660 1,570 1,632 1,647 -
Juni 1,650 1,600 1,659 1,658 1,752
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Okt - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
12 nov
5 nov
22 okt
15 okt
Utbud
610
580
570
615
Sålda
610
580
370
615
Medelpris, euro
1,54
1,51
1,62
1,68
Lägst
1,54
1,49
1,62
1,67
Högst
1,55
1,52
1,62
1,68
Medelpris, skr
15,60
15,29
15,98
16,85

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,40 kr, galtar 5,25 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 47 v 46 v 45 v 44
Ginsten 140,1 kg- 9,00 9,00 9,00 9,00
KLS 140- 8,80 9,30 9,30 9,80
Ugglarps 140- 8,80 9,30 9,30 9,80
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,40 8,40 9,30
Skövde 140- 7,40 7,70 8,00 8,50
Dahlbergs 140- 7,50 8,00 8,00 8,50
Scan 140- 7,40 7,70 8,00 8,30
Nyhléns & Hugoson 140- 7,40 7,70 8,00 8,30
SLP 140,1 kg- 7,40 7,70 8,00 8,30
Dalsjöfors 58% 7,40 7,70 8,00 8,30
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,25 5,25 5,25 6,15
KLS oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd 3,00 3,00 3,00 3,00

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 47 v 46 v 45
9,92
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,50 8,30
17,88
Nortura Fri vikt nkr 15,55 15,55 15,55
Finland
4,76
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,58
Österbottens Fri vikt, E euro 0,65 0,63 0,63
6,58
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,45
ZNVG 56 % euro 1,23 1,20 1,20
Galtar
8,56
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,30 6,50 7,30

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Pund
12,13
12,43
12,59
12,75
12,78
12,17
12,40
Dollar 8,14 7,85 7,79 7,83 7,37 7,05 7,00
Euro 10,13 10,07 9,87 10,03 9,92 9,65 9,71
Dansk 1,36 1,35 1,32 1,34 1,33 1,29 1,30
Norsk 1,14 1,14 1,15 1,09 1,13 1,15 1,17
Yen 8,52 8,04 8,07 7,98 7,26 7,00 6,64

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 47 v 46 v 45 v 44
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 20,50 20,80 20,80 21,30
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,00 20,50 21,00 21,00
SLP
SLP+ 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,75
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg 19,75 20,00 20,25 20,25
Ugglarpsgrisen, 23 kg 18,75 19,00 19,25 19,25
KLS
KLS Smågris, 23 kg 19,75 20,00 20,25 20,25
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 20,00 20,00 20,00 20,00
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris, 30 kg 546 556 556 556
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 556 566 566 566
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 529 527 527 533
Bis Plus 30 kg, förmedl. 519 517 517 523
Bas 30 kg, mellangårds. 495 493 493 499
Bas 30 kg, förmedling 485 483 483 489
Nyavvanda, 9 kg 364 362 362 366
KRAV, 30 kg 888 886 886 892
Svenskt spotpris        
Boarps Gård, 30 kg4 520 490 490 490
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2 v 2 v 2-3 v
Ugglarps Slakteri balans översk översk översk
KLS balans översk översk översk
Skövde Slakteri översk balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - - balans balans
Dahlbergs Slakteri balans översk översk balans
Ginsten balans - balans -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 186 190 196 203 209
444
Basis 30 kg 327 335 342 354 362
259
SPF+Myc 7 kg 191 195 201 208 214
451
SPF+Myc 30 kg 332 340 347 359 367
265
SPF 7 kg 195 199 205 212 218
456
SPF 30 kg 336 344 351 363 371
830
Økologi 30 kg 611 616 620 657 662
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 630 630 610 610 610
LSO (HK) euro euro euro euro euro
496
25-kg, Priimuus 49 49 49 49 49
Snellmans
587
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
516
ZNVG 28 kg 51 49 49 50 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
9 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
381 EU, medelpris 37,69 37,72 38,30 39,80 40,06
-
622 Sverige 61,41 61,55 61,27 61,38 62,92
583 Tjeckien 57,61 58,03 41,68 58,05 58,45
560 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
555 Slovakien 54,79 51,24 51,18 57,97 50,62
546 England 53,92 54,86 56,33 57,46 57,18
545 Italien 53,83 53,30 53,30 52,50 52,50
503 Finland 49,73 48,74 49,53 49,54 49,54
500 Tyskland 49,40 50,50 52,20 52,60 52,40
400 Estland 39,53 31,93 30,25 31,18 30,52
395 Belgien 39,00 40,00 42,00 43,00 44,00
394 Danmark* 38,96 39,73 41,05 42,00 41,98
385 Ungern 38,07 31,42 30,18 35,33 33,59
382 Polen 37,72 36,74 35,49 37,30 37,73
359 Luxemburg 35,50 35,50 35,50 34,10 34,10
354 Portugal 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
298 Holland 29,50 29,00 31,00 33,50 33,50
281 Frankrike 27,80 27,60 27,40 27,60 26,20
207 Spanien 20,47 21,07 23,08 25,15 27,52
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.