Senaste noteringsnytt
Julprissänkningarna redan inledda när Skövde sänker 15 öre
Noteringarna brukar sjunka strax före jul. Det är ganska förutsägbart, men inte definitivt. I år börjar julsänkningarna redan före advent och t o m i mitten av november. Skövde Slakteri sänkte 15 öre redan förra veckan, 47, och 15 öre innevarande vecka, 48, men behåller slaktvikterna. Nya sänkningar utlovas fram till jul.
-Vi kommer att sänka noteringarna under veckorna fram till jul med början måndag 17 ovember, aviserar Skövde Slakteri på sin hemsida.
Nu får Per Karlsson mer vatten på sin kvarn, när han kritiserar Dalsjöfors för att skriva handeln på näsan hur billigt grisköttet blir framöver. Han menar att avisering om sänkta priser långt i förväg trycker priserna för hela branschen och sätter principen prissättning efter marknadsläge ur spel. /LG 081123

Noteringen på julskinka
Noteringen på julskinka i butik har något gemensamt med noteringen på slaktgrisar, den är låg och den varierar. Här i min närmaste Ica Maxi-butik är priset på svensk färdigkokt julskinka från 23 november 29,90 kr!
Att det i år är färdigkokt julskinka för det priset betyder en ytterligare sänkning av skinkpriset sedan i fjol.
Julskinkan är numera vad backarna med öl och läsk var för några år sedan, en lockvara att få kunderna in i butiken. För att få det åtråvärda priset måste man handla för 500 kr och antalet är begränsat till 1 per hushåll. Om det är färsk eller fryst skinka framgår inte, så det är säkert fryst.
Skinkan kommer från Moab, som är delägare i Dahlbergs Slakteri.
-Det ser ut som om grisarna är för billiga, kommenterar Per-Olof Dahlberg. 39,90 har jag sett i en annan Maxi-butik.
Det hjälper inte att handeln, enligt Thorbjörn Lithell, Axfood, köper in skinkan till högre priser i år än i fjol. Julskinka ska alla ha och det är en sport att springa benen av sig för att hitta billigaste skinkan, för att ha en god berättelse vid julbordet.
Nu återstår att se vad den ordinarie noteringen på julskinkan blir. /LG 081123

Tyska noteringen oförändrad
Såväl tyska, danska, Scans, KLS, Ugglarps, Ginstens, SLPs, Dalsjöfors och Dahlbergs noteringar är oförändrade v 48. Samma sak gäller i Finland.
Undantaget är Skövde, som sänker 15 öre.
Även alla smågrisnoteringar är oförändrade, utom hos Skövde, som höjer priset med 1 kr till 21 kr.
Tendensen är uppåt för slaktgrisar i Tyskland. Priset på slaktgrisar vid senaste internetauktionen blev 1,59, alltså hela 5 cent mer än den notering som lämnades oförändrad i idag.
Däremot gick futuremarknaden bakåt för alla månader utom november och juni. Men det kan mycket väl vara en reaktion på den kraftiga uppgången förra veckan. /LG 081124

Smågrisöverskottet minskar
Överskottet i smågrisförmedlingen hos Scan minskar och är nu knappt en vecka. De flesta övriga slakterier har inget överskott.
-Det är de sänkta slaktvikterna som gör att stallarna töms snabbare, säger Carl-Olof Port, Scan. Uppfödarna av slaktgrisar är också förhoppningsfulla om nästa års priser på slaktgrisar.
Det är olika bud om priserna nästa år. Men det finns mycket som talar för högre priser, bl a minskat utbud av slaktgrisar i EU, som förmodligen avspeglas i de kraftigt höjda futurepriserna (mars + 1 kr, när dagens smågrisar ska slaktas), samt inte minst kursen på euro som bara går uppåt just nu.
Mot dessa plustecken ska ställas verkninarna av finanskrisen och minskad köpkraft, samt t ex Thorbjörn Lithells, Axfood, tro på att grisspriserna blir lägre första halvåret 2009. /LG 081121

Dansk notering oförändrad
Samtliga danska noteringar är oförändrade v 48. Noteringen för slaktgrisar är fortsatt 9,40 dkr.
KLS och Ugglarp har också samma noteringar som förra veckan. /LG 081120

Fortsatt ras för svenska kronan
I orostider litar man inte på små valutor. Förtroendet för svenska kronan fortsätter försvagas och du får idag betala 10,25 skr för en €. Det är det mesta någonsin.
För en dansk krona får du betala 1,37 skr. Danska kronan har alltså klarat sig bättre än svenska, men den är knuten till euron.
Danska förtroende till egna valutan har också fallit. Det visar undersökningar om opinionen för och emot inträde i eurosamarbetet. Det är just nu majoritet för att slopa danska kronan och gå över till euro.
Om vi inte behöver köpa euro eller danska kronor, eller importera dyra varor tillverkade i euroländer, då kan vi glädja oss åt att det blir dyrare för importörer att köpa danskt och tyskt griskött. Mynt har som bekant två sidor. /LG 081120

Trenden för EUs grismarknad har vänt !
Från de europeiska uppfödarnas synvinkel har grismarknaden efter lång nedgång äntligen vänt klart uppåt igen. På en del marknader går dock noteringen fortsatt nedåt, men på andra är det uppgång. Tyska noteringen står modell igen och visar 4 cent plus. Holland följde omedelbart med, liksom Belgien och Österrike, men där har man ännu inte helt betat av överskottet. Spanska uppfödarna bör också vara lättade. Prisnedgången efter turistsäsongen är bruten, efter 10 veckor.
Den nya upptrenden har inte nått Danmark, där grispriset fortsatt sjunker. Så, de nordliga grannarnas nivå på grispriset placerar dem i slutet av listan över grisnoteringar igen, där de är vana sedan tidigare att befinna sig.
En del medlemsstater har föreslagit exportsubventioner och införande av privat lagring igen. Men detta lär vara mindre aktuellt när prisnivån åter ser ut att lyfta. En sådan aktion syns nu mer än malplacerad.
Tendensen är att utsikten för den europeiska slaktgrismarknaden är mycket lovande. Inte enbart mot bakgrunden av stark dollar, väntas en ökad export. ISN /LG 081118

Minskad tysk slakt
-Utbudet av slaktgrisar har minskat i Tyskland. Det börjar bli brist, säger Torbjörn Eriksson, som kör 200 - 300 suggor till Tyskland varje vecka. Nya höjningar av tyska grispriset ganska snart är inte omöjligt, även om tendensen brukar var nedåt så här års. /LG 081118


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Marknadssituationen i Europa har nu stabiliserats, vilker ger en oförändrad svensk grisköttsmarknad kommande vecka. Scan har en god efterfrågan på skinka medan efterfrågan på kotlett och karré är säsongsmässigt lägre. Vår julproduktion flyter på enligt plan.
Svensken äter i genomsnitt 1 kg julskinka per person och i år ser vi ingen minskning på den fronten.
Prognosen för den ekologiska julskinkan ser bra ut. Den är fortsatt populär och i år kan vi erbjuda kunderna ännu fler, tack vare ekologiska EU-certifierade grisar som gjorde sitt första intåg i augusti på våra slakterier.
Noteringen är oförändrad. Vecka 48 är bäst betalda vikt 71 - 90,9. Vecka 49 - 50 justeras denna till 69-88,9 kg.

KLS/Ugglarps
Jan-Erik Johansson: -Sitationen på marknaden är mycket likt föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är inget riktigt sug ännu, men rullar på som vanligt. Vi hade väntat mer julrusch den här veckan. Men den kommer nog.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi slaktar mer än vanligt, annars är veckan som tidigare år före jul.
-Smågrisöverskottet minskar något.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Slakten är normal. Försäljningen har bra fart nu före jul.
-Minskat överskott och bra efterfrågan på smågrisar gör att priset höjs 2 €.

Danish Crown
Efter att vi en period under hösten har upplevt fallande priser, är nu botten nådd. Vi ser en stigande optimism på skink- och bogmarknaden i Europa. Julstämningen ger ett löfte, om än mindre än tidigare år.
Skinkor till England säljs till stigande priser, medan "Backs" (Barack Obamas) marknad hembringar oförändrade priser. Men utvecklingen av pundkursen går inte vår väg. Däremot hembringar framdelskött och kotlett till Japan bättre priser som följd av utvecklingen av kursen på yen.
Det är god efterfrågan på framdelskött och kotlett och stigande intresse för bog och karré.
Den senaste statistiken över grisproduktionen i Tjeckien visar en markant tillbakagång av antalet grisar och detta har redan medfört stigande efterfrågan. Generellt innebär handeln till östra Europa ökade volymer fram till jul.
Försäljningen till Kina har helt gått i stå. Samma gäller försäljningen av nötkött till Sydkorea. Detta innebär en smittande effekt över till grisköttet.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 21 november 2008
Senaste uppdatering gjord 25 november 08,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 48

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 48 v 47 v 46 v 45
Spotpris, Sverige** 73-94,9 17,15 17,15 17,35 17,35
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,15 16,15 16,45 16,45
Skövde Slakteri 75-96,9 a16,00 a16,15 a16,30 a16,30
Ginsten Slakteri 65-85,9 16,00 16,00 16,00 16,30
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,75 15,75 15,90 15,90
Ugglarps Slakteri 70-94,9 15,35 15,35 15,55 15,55
KLS 64-94,9 15,25 15,25 15,45 15,45
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
SLP 70-90,9 14,80 14,80 14,95 14,95
Scan avtal 71-90,9 14,50 14,50 14,65 14,65
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 14,50 14,50 14,65 14,65
Scan ej avtal 71-90,9 13,00 13,00 13,15 13,15
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 48 v 47 v 46
12,78 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,40 9,40 9,60
25,47 Nortura 71,1–73,0a nkr 22,15 22,15 22,15
13,87 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,37 1,37 1,37
14,38 Österbottens 75 – 90 euro 1,42 1,42 1,40
14,89 Snellman 80–101 euro 1,47 1,47 1,47
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
14 nov Landsnotering euro euro euro euro euro
15,49 Tyskland 1,53 1,53 1,49 1,49 1,55
11,96 Frankrike - - 1,181 1,202 1,261
10,73 Belgien - - 1,060 1,060 1,110
13,32 Italien - - 1,315 1,470 1,535
18 nov jämförbara*
16,28 Italien - 1,608 1,608 1,861 1,861
14,95 Tyskland - 1,476 1,436 1,436 1,496
14,85 England - 1,466 1,538 1,587 1,549
14,68 Österrike - 1,450 1,430 1,430 1,490
14,62 Irland - 1,444 1,482 1,520 1,520
14,46 Holland - 1,428 1,396 1,396 1,454
14,40 Sverige - 1,422 1,428 1,450 1,454
13,95 Belgien - 1,378 1,353 1,353 1,415
13,66 Danmark - 1,349 1,376 1,430 1,441
13,64 Frankrike - 1,347 1,360 1,377 1,437
13,52 Spanien - 1,335 1,335 1,341 1,398
14,69 Polen - - 1,451 1,519 1,557
16,16 Tjeckien - - - 1,596 1,681
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
9 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
15,73 EU, medelpris 1,553 1,542 1,578 1,629 1,649
-
19,42 Italien 1,918 2,079 2,008 1,986 1,986
19,03 Grekland 1,889 1,910 1,947 1,985 1,985
18,83 Rumänien 1,859 1,883 1,923 1,866 1,857
18,43 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,27 Bulgarien 1,804 1,797 1,794 1,794 1,785
18,21 Lettland 1,798 1,743 1,924 1,963 1,934
17,65 Litauen 1,743 1,743 1,805 1,844 1,864
17,22 Cypern 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
17,17 Slovakien 1,695 1,505 1,820 1,861 1,886
17,01 Tjeckien 1,680 1,750 1,738 1,775 1,795
16,46 England 1,625 1,654 1,680 1,699 1,695
16,30 Polen 1,610 1,576 1,528 1,612 1,668
16,24 Estland 1,604 1,647 1,650 1,648 1,654
16,14 Ungern 1,594 1,650 1,571 1,647 1,689
16,08 Sverige 1,588 1,591 1,574 1,599 1,645
16,06 Luxemburg 1,586 1,664 1,664 1,746 1,746
15,47 Tyskland 1,528 1,568 1,647 1,722 1,744
15,25 Finland 1,506 1,533 1,529 1,530 1,523
15,02 Irland 1,483 1,522 1,522 1,521 1,561
14,85 Österrike 1,466 1,522 1,615 1,693 1,699
14,63 Slovenien 1,445 1,506 1,579 1,660 1,656
14,08 Portugal 1,390 1,440 1,480 1,530 1,550
13,87 Frankrike 1,370 1,430 1,480 1,540 1,550
13,87 Belgien 1,370 1,427 1,514 1,571 1,571
13,63 Danmark* 1,346 1,389 1,415 1,444 1,443
14,57 Holland 1,340 1,397 1,483 1,566 1,566
13,47 Spanien 1,330 1,377 1,426 1,487 1,526
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 20 nov 11 nov 30 okt 22 okt 16 okt
Nov 1,533 1,510 1,460 1,550 1,600
Dec 1,525 1,540 1,470 1,538 1,601
Jan 1,480 1,530 1,448 1,497 1,545
Feb 1,579 1,600 1,510 1,570 1,605
Mars 1,615 1,630 1,530 1,593 1,600
April 1,605 1,640 1,550 1,600 1,624
Maj 1,620 1,660 1,570 1,632 1,647
Juni 1,660 1,650 1,600 1,659 1,658
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Okt - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
19 nov
12 nov
5 nov
22 okt
Utbud
845
610
580
570
Sålda
735
610
580
370
Medelpris, euro
1,59
1,54
1,51
1,62
Lägst
1,58
1,54
1,49
1,62
Högst
1,59
1,55
1,52
1,62
Medelpris, skr
16,29
15,60
15,29
15,98

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,70 kr, galtar 5,25 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 48 v 47 v 46 v 45
Ginsten 140,1 kg- 9,00 9,00 9,00 9,00
KLS 140- 8,80 8,80 9,30 9,30
Ugglarps 140- 8,80 8,80 9,30 9,30
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,40 8,40
Skövde 140- 7,10 7,40 7,70 8,00
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 8,00 8,00
Scan 140- 7,40 7,40 7,70 8,00
Nyhléns & Hugoson 140- 7,40 7,40 7,70 8,00
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 7,70 8,00
Dalsjöfors 58% 7,40 7,40 7,70 8,00
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,25 5,25 5,25 5,25
KLS oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd 3,00 3,00 3,00 3,00

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 48 v 47 v 46
9,92
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,30 7,50
17,88
Nortura Fri vikt nkr 15,56 15,55 15,55
Finland
4,76
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,58
Österbottens Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,63
6,58
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,45
ZNVG 56 % euro 1,23 1,23 1,20
Galtar
8,56
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,50

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 47 v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Pund
12,21
12,13
12,43
12,59
12,75
12,78
12,17
Dollar 8,17 8,14 7,85 7,79 7,83 7,37 7,05
Euro 10,25 10,13 10,07 9,87 10,03 9,92 9,65
Dansk 1,37 1,36 1,35 1,32 1,34 1,33 1,29
Norsk 1,15 1,14 1,14 1,15 1,09 1,13 1,15
Yen 8,57 8,52 8,04 8,07 7,98 7,26 7,00

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 48 v 47 v 46 v 45
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 21,00 20,00 20,50 21,00
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 20,50 20,50 20,80 20,80
SLP
SLP+ 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg 19,75 19,75 20,00 20,25
Ugglarpsgrisen, 23 kg 18,75 18,75 19,00 19,25
KLS
KLS Smågris, 23 kg 19,75 19,75 20,00 20,25
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 20,00 20,00 20,00 20,00
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris, 30 kg 546 546 556 556
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 556 556 566 566
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 529 529 527 527
Bis Plus 30 kg, förmedl. 519 519 517 517
Bas 30 kg, mellangårds. 495 495 493 493
Bas 30 kg, förmedling 485 485 483 483
Nyavvanda, 9 kg 364 364 362 362
KRAV, 30 kg 888 888 886 886
Svenskt spotpris        
Boarps Gård, 30 kg4 520 520 490 490
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 1 v 2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri balans balans översk översk
KLS balans balans översk översk
Skövde Slakteri balans översk balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri balans - - balans
Dahlbergs Slakteri balans balans översk översk
Ginsten balans balans - balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 186 186 190 196 203
444
Basis 30 kg 327 327 335 342 354
259
SPF+Myc 7 kg 191 191 195 201 208
451
SPF+Myc 30 kg 332 332 340 347 359
265
SPF 7 kg 195 195 199 205 212
456
SPF 30 kg 336 336 344 351 363
830
Økologi 30 kg 611 611 616 620 657
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 630 630 630 610 610
LSO (HK) euro euro euro euro euro
496
25-kg, Priimuus 49 49 49 49 49
Snellmans
587
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
536
ZNVG 28 kg 53 51 49 49 50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
9 nov Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr euro euro euro euro euro
381 EU, medelpris 37,69 37,72 38,30 39,80 40,06
-
622 Sverige 61,41 61,55 61,27 61,38 62,92
583 Tjeckien 57,61 58,03 41,68 58,05 58,45
560 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
555 Slovakien 54,79 51,24 51,18 57,97 50,62
546 England 53,92 54,86 56,33 57,46 57,18
545 Italien 53,83 53,30 53,30 52,50 52,50
503 Finland 49,73 48,74 49,53 49,54 49,54
500 Tyskland 49,40 50,50 52,20 52,60 52,40
400 Estland 39,53 31,93 30,25 31,18 30,52
395 Belgien 39,00 40,00 42,00 43,00 44,00
394 Danmark* 38,96 39,73 41,05 42,00 41,98
385 Ungern 38,07 31,42 30,18 35,33 33,59
382 Polen 37,72 36,74 35,49 37,30 37,73
359 Luxemburg 35,50 35,50 35,50 34,10 34,10
354 Portugal 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
298 Holland 29,50 29,00 31,00 33,50 33,50
281 Frankrike 27,80 27,60 27,40 27,60 26,20
207 Spanien 20,47 21,07 23,08 25,15 27,52
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.