Senaste noteringsnytt
EU-marknaden är på väg åt det bättre
Den här veckan bär EU-marknaden karaktären av stabilitet. Så noteringen rör sig mot den bättre sidan. I Spanien går priset upp något igen efter de senaste veckans tapp. Spanien flyttar sid därmed uppåt i noteringstabellen.
Det brittiska pundet har stärkts i förhållandet till euron och noteringen, som annars varit ganska oförändrad, stiger 2 cent den här veckan.
Danska noteringen stannar i bottenläge i sällskap med franska. En slaktkö har byggts upp p g a helgdagen 11 november. Volymerna levande grisar som bjuds ut rapporteras vara tillräckliga i Europa. Det är balans mellan utbud och efterfrågan. Men det saknas inspiration på köttmarknaden. Som ett resultat av lägre priser på styckningsdetaljer faller holländska noteringen med 1 cent.
Trenden är fortsatt stabila priser de återstående veckorna av året. Valutorna väntas inte förändras lika mycket som tidigare. ISN /LG 081203


Ginsten höjer 20 öre, Skövde sänker 15
Ginsten höjer noteringen med 20 öre v 49 och blir därmed prisledare i i Sverige med 16,20. Övriga slakterier har oförändrat, utom Skövde som har en prissänkningsplan fram tlll jul och sänker 15 öre.
Noteringarna är oförändrade i Tyskland och i Danmark och hos HK i Finland. /LG 081201

Höjningarna av noteringarna i EU kom av sig
Den europeiska marknaden för grisar präglas denna vecka av stagnation. Endast ett fåtal länder höjer noteringen, såsom Belgien och Holland. Även Spanien har tagit sig ur träsket och höjer noteringen med 2 cent. Detta gör att ett nytt land hamnar på jumboplatsen, Frankrike, med 1,345 cent, strax efter Danmark.
Många på marknaden väntade sig höjd tysk notering i veckan (internetauktionen reagerade åt det hållet), men det blev oförändrat. Detta medförde irritation i en del länder. Men slakterierna får de grisar de behöver och därför drar man i handbromsen för att stoppa upp den uppåtgående trenden. Risken finns att slakterierna fortsätter hålla händerna på bromsspaken.
Bakgrunden till irritationen bland producenterna är att syns stigande priser på en del styckningsdetaljer och att man inte får något med av den kakan.
Krav har som nämnts höjts om att EU ska än en gång införa ersättning till export och privat lagring av griskött. Detta har dock avvisats av EU vid senaste mötet.
Tendens: Sammanfattningsvis är den europeiska grismarknaden ganska oförändrad. Utbudet av levande grisar är stabilt och det förväntas även en stabil prisutveckling. ISN 081128

Grisproduktionen i EU minskar 3 % till april
Den europeiska produktionen av slaktgrisar kommer att minska ca 3 % inom EU, enligt uppgift i Danmark. /LG 081127

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Marknadssituationen i Europa och i tredje land är fortsatt stabil, vilket ger en oförändrad svensk grisköttsmarknad kommande vecka. Importkött fortsätter att pressa de svenska priserna, men inte mer än de senaste veckorna.
Scan har en säsongsmässigt god efterfrågan på skinka och vår julproduktion flyter på enligt plan. Noteringen är oförändrad, medan bäst betalda vikt nu justeras till 69-88,9 kg.

KLS/Ugglarps
Jan-Erik Johansson: -Vi har stor efterfrågan på griskött och kör för fullt veckorna fram till jul.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är inte den riktiga farten på julförsäljningen ännu, men den kommer nog v 50 - 51.
-Vill höjer noteringen för slaktgrisar nästa vecka med 20 öre. Vi har gott om slakt, men vill ha in så många grisar som möjligt före jul. Uppfödare vill inte lämna dem för lätta och prisökningen är delvis en kompensation för slakt vid lägre vikt.
-Vi kör samma viktgränser till v 50. Det är en förändring, mot vad vi tidigare sagt.
-Vi har marginellt antal överstående grisar i slakten, men kön beror på att det är svårt hinna slakta.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är fortfarande förvånandsvärt stora anmälningar till slakt och slakten kör för fullt.
-För smågrisarna år situationen oförändrad, dvs fler smågrisar anmälda än som säljs.

Danish Crown
På den europeiska marknaden för skinka och framdelar handlas produkterna till oförändrade priser. Dock finns en tendens till att det på vissa marknader är en svagt stigande prisnivå.
På den engelska baconmarknaden har försäljningen skett med något stigande priser, men här är de hemtagna pengarna beroende av den svagare valutakursen och därmed blir beloppen lägre.
I Japan är det fortsatt god efterfrågan efter kotlettrad och bröstfläsk och produkterna säljs till stabila priser. Kina börjar långsamt öppna marknaden igen efter de senaste veckornas oro med omförhandlingar av redan gjorda kontrakt. Handeln sker dock till reducerade priser.
Den amerikanska marknaden utvecklar sig försiktigt och avsättningen är något lägre än väntat.
Marknaderna väntar generellt sett på effekten av julhandeln under kommande veckorna, men vi konstaterar samtidigt att det är ett större utbud av grisar i Tyskland och en fortsatt mycket svängande valutamarknad.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 28 november 2008
Senaste uppdatering gjord 1 december 19.00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 49

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Kokt potatis
Vi söker ett begränsat antal grisuppfödare för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala.
Tala med Eva på tel 0705-829977 för information
och bokning/beställning.

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 49 v 48 v 47 v 46
Spotpris, Sverige** 73-94,9 16,90 17,15 17,15 17,35
Ginsten Slakteri 65-85,9 16,20 16,00 16,00 16,00
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,15 16,15 16,15 16,45
Skövde Slakteri 75-96,9 a15,85 a16,00 a16,15 a16,30
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,75 15,75 15,75 15,90
Ugglarps Slakteri 70-94,9 15,35 15,35 15,35 15,55
KLS 64-94,9 15,25 15,25 15,25 15,45
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
SLP 70-88,9 14,80 14,80 14,80 14,95
Scan avtal 69-88,9 14,50 14,50 14,50 14,65
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 14,50 14,50 14,50 14,65
Scan ej avtal 69-88,9 13,00 13,00 13,00 13,15
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 49 v 48 v 47
12,78 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,40 9,40 9,40
25,47 Nortura 71,1–81,0a nkr 22,15 22,15 22,15
14,12 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,37 1,37 1,37
14,64 Österbottens 75 – 90 euro - 1,42 1,42
15,15 Snellman 80–101 euro 1,47 1,47 1,47
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
20 nov Landsnotering euro euro euro euro euro
15,77 Tyskland 1,53 1,53 1,53 1,49 1,49
12,10 Frankrike - - 1,174 1,181 1,202
11,13 Belgien - - 1,08 1,060 1,060
13,45 Italien - - 1,305 1,315 1,470
25 nov jämförbara*
16,77 Italien - 1,627 1,608 1,608 1,861
15,21 Tyskland - 1,476 1,476 1,436 1,436
15,18 England - 1,473 1,466 1,538 1,587
14,94 Österrike - 1,450 1,450 1,430 1,430
14,88 Irland - - 1,444 1,482 1,520
14,79 Holland - 1,435 1,428 1,396 1,396
14,86 Belgien - 1,403 1,378 1,353 1,353
14,12 Sverige - 1,370 1,422 1,428 1,450
14,17 Spanien - 1,375 1,335 1,335 1,341
13,89 Danmark - 1,348 1,349 1,376 1,430
13,86 Frankrike - 1,345 1,347 1,360 1,377
14,99 Polen - - 1,454 1,451 1,519
15,57 Tjeckien - - - 1,511 1,596
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
23 nov Land v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Skr euro euro euro euro euro
15,19 EU, medelpris 1,474 1,469 1,553 1,542 1,578
-
19,29 Lettland 1,871 1,794 1,798 1,743 1,924
19,21 Grekland 1,864 1,877 1,889 1,910 1,947
18,76 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,57 Bulgarien 1,802 1,804 1,804 1,797 1,794
18,12 Italien 1,758 1,758 1,918 2,079 2,008
18,10 Rumänien 1,756 1,792 1,859 1,883 1,923
17,70 Litauen 1,717 1,667 1,743 1,743 1,805
16,86 Slovakien 1,636 1,658 1,695 1,505 1,820
16,56 Estland 1,607 1,613 1,604 1,647 1,650
16,17 Tyskland 1,569 1,539 1,528 1,568 1,647
15,87 Luxemburg 1,540 1,540 1,586 1,664 1,664
15,79 Ungern 1,532 1,528 1,594 1,650 1,571
15,70 Tjeckien 1,523 1,558 1,680 1,750 1,738
15,70 England 1,523 1,555 1,625 1,654 1,680
15,58 Sverige 1,512 1,553 1,588 1,591 1,574
15,58 Finland 1,512 1,511 1,506 1,533 1,529
15,43 Polen 1,497 1,530 1,610 1,576 1,528
15,25 Österrike 1,480 1,463 1,466 1,522 1,615
14,81 Slovenien 1,437 1,426 1,445 1,506 1,579
14,64 Cypern 1,420 1,420 1,700 1,700 1,700
14,49 Irland 1,406 1,445 1,483 1,522 1,522
14,43 Portugal 1,400 1,390 1,390 1,440 1,480
14,24 Belgien 1,382 1,360 1,370 1,427 1,514
14,20 Holland 1,378 1,340 1,340 1,397 1,483
13,91 Frankrike 1,350 1,350 1,370 1,430 1,480
13,74 Spanien 1,333 1,323 1,330 1,377 1,426
13,59 Danmark* 1,319 1,320 1,346 1,389 1,415
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 20 nov 11 nov 30 okt 22 okt 16 okt
Nov 1,533 1,510 1,460 1,550 1,600
Dec 1,525 1,540 1,470 1,538 1,601
Jan 1,480 1,530 1,448 1,497 1,545
Feb 1,579 1,600 1,510 1,570 1,605
Mars 1,615 1,630 1,530 1,593 1,600
April 1,605 1,640 1,550 1,600 1,624
Maj 1,620 1,660 1,570 1,632 1,647
Juni 1,660 1,650 1,600 1,659 1,658
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Okt - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
26 nov
19 nov
12 nov
5 nov
Utbud
570
845
610
580
Sålda
570
735
610
580
Medelpris, euro
1,56
1,59
1,54
1,51
Lägst
1,56
1,58
1,54
1,49
Högst
1,57
1,59
1,55
1,52
Medelpris, skr
16,08
16,29
15,60
15,29

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,70 kr, galtar 5,25 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 49 v 48 v 47 v 46
Ginsten 140,1 kg- 9,00 9,00 9,00 9,00
KLS 140- 8,80 8,80 8,80 9,30
Ugglarps 140- 8,80 8,80 8,80 9,30
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70 8,40
Skövde 140- 7,10 7,10 7,40 7,70
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 8,00
Scan 140- 7,40 7,40 7,40 7,70
Nyhléns & Hugoson 140- 7,40 7,40 7,40 7,70
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 7,40 7,70
Dalsjöfors 58% 7,40 7,40 7,40 7,70
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,25 5,25 5,25 5,25
KLS oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd 3,00 3,00 3,00 3,00

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 49 v 48 v 47
9,92
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,30 7,30
17,88
Nortura Fri vikt nkr 15,56 15,56 15,55
Finland
4,84
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,70
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,65 0,65
6,70
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,68
ZNVG 56 % euro 1,23 1,23 1,23
Galtar
8,56
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,30

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 48 v 47 v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Pund
12,28
12,21
12,13
12,43
12,59
12,75
12,78
Dollar 8,01 8,17 8,14 7,85 7,79 7,83 7,37
Euro 10,31 10,25 10,13 10,07 9,87 10,03 9,92
Dansk 1,38 1,37 1,36 1,35 1,32 1,34 1,33
Norsk 1,14 1,15 1,14 1,14 1,15 1,09 1,13
Yen 8,41 8,57 8,52 8,04 8,07 7,98 7,26

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 49 v 48 v 47 v 46
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 21,00 21,00 20,00 20,50
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,80
SLP
SLP+ 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg 19,75 19,75 19,75 20,00
Ugglarpsgrisen, 23 kg 18,75 18,75 18,75 19,00
KLS
KLS Smågris, 23 kg 19,75 19,75 19,75 20,00
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 20,00 20,00 20,00 20,00
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris, 30 kg 546 546 546 556
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 556 556 556 566
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 529 529 529 527
Bis Plus 30 kg, förmedl. 519 519 519 517
Bas 30 kg, mellangårds. 495 495 495 493
Bas 30 kg, förmedling 485 485 485 483
Nyavvanda, 9 kg 364 364 364 362
KRAV, 30 kg 888 888 888 886
Svenskt spotpris        
Boarps Gård, 30 kg4 520 520 520 490
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 0,5 v 1 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri ng övers balans balans översk
KLS ng övers balans balans översk
Skövde Slakteri undersk balans översk balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans - -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans översk
Ginsten balans balans balans -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 186 186 186 190 196
444
Basis 30 kg 327 327 327 335 342
259
SPF+Myc 7 kg 191 191 191 195 201
451
SPF+Myc 30 kg 332 332 332 340 347
265
SPF 7 kg 195 195 195 199 205
456
SPF 30 kg 336 336 336 344 351
830
Økologi 30 kg 611 611 611 616 620
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 630 630 630 630 610
LSO (HK) euro euro euro euro euro
505
25-kg, Priimuus 49 49 49 49 49
Snellmans
597
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
556
ZNVG 28 kg 54 53 51 49 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
23 nov Land v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Skr euro euro euro euro euro
406 EU, medelpris 39,44 38,00 37,69 37,72 38,30
-
599 Sverige 58,17 60,27 61,41 61,55 61,27
593 Slovakien 57,57 56,35 54,79 51,24 51,18
570 Tjeckien 55,32 55,95 57,61 58,03 41,68
570 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
565 Italien 54,81 54,81 53,83 53,30 53,30
533 Tyskland 51,70 50,00 49,40 50,50 52,20
527 England 51,12 51,91 53,92 54,86 56,33
508 Finland 49,28 50,11 49,73 48,74 49,53
463 Belgien 45,00 40,00 39,00 40,00 42,00
406 Luxemburg 39,40 39,40 35,50 35,50 35,50
402 Ungern 39,00 40,98 38,07 31,42 30,18
391 Danmark* 37,98 38,01 38,96 39,73 41,05
389 Estland 37,79 36,89 39,53 31,93 30,25
380 Polen 36,86 37,14 37,72 36,74 35,49
360 Portugal 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
345 Holland 33,50 31,75 29,50 29,00 31,00
290 Frankrike 28,20 28,20 27,80 27,60 27,40
265 Spanien 25,78 20,74 20,47 21,07 23,08
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.