Senaste noteringsnytt
Snellmans betalar mer för utslagssuggor
Finska slakteriet Snellmans inför en ny rådgivningstjänst, MP-Sisu, till sina leverantörer av smågrisar. Fokus är att optimera smågrispriset genom att hålla besättningens MP-grisindex på optimal nivå, där både suggornas fruktsamhet och smågrisarnas produktionsegenskaper beaktas.
För att öka rekryteringsgraden inför Snellmans ett tillägg till noteringen för slaktsuggor med 10 cent, drygt 1 kr, per kilo. Grundnoteringen är dock oförändrad. Snellmans /LG 081209

Ginsten har klart högsta noteringen för slaktgrisar v 50
Vecka 50 är det Ginsten Slakteri som ligger klart högst i tabellen över svenska noteringar för slaktgrisar. Det skiljer hela 50 öre till tvåan, Skövde Slakteri, som dock har en annan skala för bästa notering. Ginstens notering är 16,20 kr och Skövdes 15,70. Tidigare prisledaren Dalsjöfors ligger på 15,65 kr.
Även suggorna betalas bäst av Ginsten, med 9 kr. Skövdes sänkning idag, gjorde att de hamnade på sista plats med 6,80 kr.
Bästa smågrispris har Skövde med 21 kr. Tvåa är SLP med 20,50 kr. /LG 081208

Julmarknaden som aldrig kom är över
Vecka 50 sänker både Scan, SLP, Nyhléns & Hugosons noteringarna med 30 öre, nu när julgrisarna är slaktade. Dalsjöfors sänker de 50 öre som tidigare meddelats. Spotpriset sjunker också, 1,10 kr, vilket på ett konkret sätt visar att det nu inte behövs fler grisar för att klara julprodukterna.
Ugglarps, KLS och Ginsten behöver fler grisar och håller priset uppe.
I Finland är det också oförändrade priser även nästa vecka. Skövde vet vi inte, men minus 15 öre per vecka har meddelats tidigare.
I år kan jag konstatera att uppgången av noteringen inför julen aldrig kom, men sänkningarna kommer. De internationella priserna styr mer än vår egen jul. /LG 081205

Scan ändrar i sina
3-årskontrakt!
Veckans stora nyhet är att Scan i ett brev till leverantörerna erkänner att man inte har en notering som är marknadsmässig. Därför införs ett nytt avtal för det år som är kvar på de 3-åriga leveransavtalen. Det blir en stafflad skala för total leverans per år, där större producenter får mer, 50 kr mer per gris vid 10 000 grisar, men de med mindre än 500 grisar förmodligen ännu mindre betalt än tidigare.
Det finns nämligen ingen förklaring till hur tilläggen, som kan uppgå till max 1 kr per kg, ska finansieras. Jag kan inte finna annat än att pengarna till de nya tilläggen tas från noteringen. Den blir i så fall ännu lägre för de allra minsta leverantörerna, men även lägre för de största med specialkontrakt. Dessa väntas inte skriva på de nya kontrakten. Vinnare kan framför allt bli de som är är hyfstat stora, men missade att förhandla 2006.
Ingen enda från Scan har velat kommentera varken det nya kontraktet, eller andra rykten om stora förändringar vid Scan och SLP. Flera hänvisar till ett pressmeddelande på måndag.
Därför kan jag bara hänvisa till GrisPortalen, där jag daterar upp så snart jag får veta mer, även under helgen. Har du info, ring eller maila. /LG 081205

Danska grispriset sjunker lika mycket som svenska kronan
Danska noteringen sjunker v 50 med 20 øre, vilket nu med en ännu svagare krona är ca 30 svenska öre. Danskt grispris är nu 9,20 dkr.
Suggorna faller också 20 øre till 7,10 dkr.
Nästa veckas sänkning av danska grispriset motsvarar nästan exakt det som svenska kronan försvagats med sedan förra veckan! Alltså 30 öre på ett kilo griskött. Det vi förlorat i konkurrenskraft på grismarknaden, har vi fått igen på finansmarknaden!
Förra torsdags förmiddag talade jag med ordföranden i Danske Svineproducenter, Torben Paulsen. Han var säker på att det danska grispriset skulle gå upp v 49 och han var väldigt förvånad över oförändrad notering. Nu sjunker i stället noteringen 20 öre.
Så svårt är det även för danska proffs att bedöma marknaden. I stället för en höjning, blev det en sänkning. Hur är det då inte för oss i Sverige, som nästan står helt vid sidan av och tittar på vad som händer i EU? /LG 081204

EU-marknaden är på väg åt det bättre
Den här veckan bär EU-marknaden karaktären av stabilitet. Så noteringen rör sig mot den bättre sidan. I Spanien går priset upp något igen efter de senaste veckans tapp. Spanien flyttar sid därmed uppåt i noteringstabellen.
Det brittiska pundet har stärkts i förhållandet till euron och noteringen, som annars varit ganska oförändrad, stiger 2 cent den här veckan.
Danska noteringen stannar i bottenläge i sällskap med franska. En slaktkö har byggts upp p g a helgdagen 11 november. Volymerna levande grisar som bjuds ut rapporteras vara tillräckliga i Europa. Det är balans mellan utbud och efterfrågan. Men det saknas inspiration på köttmarknaden. Som ett resultat av lägre priser på styckningsdetaljer faller holländska noteringen med 1 cent.
Trenden är fortsatt stabila priser de återstående veckorna av året. Valutorna väntas inte förändras lika mycket som tidigare. ISN /LG 081203Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

• Scan erbjuder nya priser resten av perioden för treårsavtalens.

Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Marknaden för griskött påverkas negativt av en allt sämre efterfrågan från tredje land och Ryssland till följd av finanskrisen. Situationen ger ökade volymer griskött i Europa som leder till en fortsatt prispress.
Även den svenska marknaden påverkas av allt mer importkött, även om vi har en säsongsmässig god efterfrågan på svensk råvara, nu när vi närmar oss jul. Scans julproduktion går på högvarv för att möta våra kunders önskemål och allt flyter på enligt plan.
Vi på Scan gillar traditioner, därför bidrar du även i år till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus varje gång du väljer att köpa en av våra produkter. Var med och skapa en lite godare jul du också!

KLS/Ugglarps
Jan-Erik Johansson: -Situationen på marknaden ser ut som föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Handeln inför julen har nu kommit igång riktigt bra, så nu är vi nöjda. Priserna? Där är vi aldrig nöjda.

Dalsjöfors
Peter Johansson: -Vi sänker med 50 öre nästa vecka. Men jag betonar, med stort B, att det är p g a julprisstyrning och inget annat. Det har vi meddelat och kan inte ändra.
-Vecka 51 gör vi en ny marknadsbedömning. Den blir styrd av tillgång och efterfrågan.
-Vi har försökt göra klart för våra leverantörer att det är bättre att sälja grisarna före jul, än efter. Vi har fått in grisar med lägre vikter, men vi har inte justerat ner viktgränserna.
-Julförsäljningen har varit som vi önskat med bra marknad och stora volymer. Går det inte att sälja den här veckan, då går det aldrig.
-På lördag har vi personalfest på Leif Mannerströms Sjömagasinet i Göteborg, där vi ska fira att våra medarbetare gjort ett riktigt bra jobb under året.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Smågriskön har minskat något, anmälningarna till slakt är fortfarande många och vi har slaktkö. Det är svårt säga om vi får slut på kön till jul. Slakten går på högvarv.
-Försäljningen inför julen är normal. Vi kan se en ökning av försäljningen av basmat, t ex korv. Det beror sannolikt på ekonomiska krisen, då konsumenterna köper mer billig mat och håller igen med den dyra.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo -Balansen i förmedlingen av smågrisar är nu bättre, nästan balans. Efterfrågan på griskött är bra, när julens kött- och charkvaror tillverkas.
-Trots bra balans i grisnäringen, påverkas vi av turbulensen i världens finanser. Svårigheten för köttköpare i världen har svårt att få krediter när de köper stora partier kött från Europa, vilket gör att mer kött än vanligt stannar i vår närmarknad och trycker våra priser i Norden.
-Våra kunder och konsumenter påverkas också p g a en intensiv debatt i medierna.
-Den europeiska centralbanken har sänkt räntorna, liksom riksbanken gjorde i Sverige i går. Men vi ser inte mycket av denna sänkning på de långa krediterna, något på de kortfristiga.
-I morgon lördag 6 december är det helgdag i Finland, då vi firar självständighetsdagen. Detta datum år 1917 förklarade Finland sig oberoende från Ryssland. Det kommer att gå åt lite mer stekar av både grisar och nöt.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Vi höjde smågrispriset med 1 euro per smågris v 50. Nya priset är 59 euro för en 30-kilosgris klass A1.
-Vår smågrisförmedling har varit i god balans och balansen ser ut att hållas under hela slutet av året.
-Samtidigt införde vi ett nytt tilläggspris 10 c/ kg för slaktsuggor från besättningar med plan för systematisk avelsrekrytering (MP-Sisu). Suggornas grundpris är ändå oförändrat.
Mer info finns på http://anelma2.snellman.fi och på sidan 8 i vår senaste producentinfo.

Danish Crown
Skinkmarknaderna har prismässigt varit från oförändrade till fallande under den gångna veckan och vi närmar oss tiden då industrikontrakten för julleveranserna stängs. Bog har sålts till oförändrade priser. Även baconmarknaden har hållit oförändrade priser. Späck och fett från trimningen till industriella ändamål har förlorat lite av sitt värde och säljs därför till svagare priser.
Problemområdena är för ögonblicket marknaden för kotlettrad, där det skett ett betydligt prisfall. Detta är rätt typiskt för den innevarande perioden, men skylls på en ökad konkurrenssituation, som följer av ett större utbud av kotlettrad. Ett utbud som delvis skapats av en väntad japansk marknad.
Avsättningen i Ryssland har liknande problem, då det inte finns fler licenser och det sker en generell ekonomisk avmattning i marknaden i övrigt. Detta betyder ett stopp i avsättningen och en situation, där volymerna dirigeras om till nya marknader med viss prispress som följd.
Den kinesiska marknaden är i gång igen och marknaden väntar nu bara på, att lageranhopningen som följd av avsättningsstoppet undanröjt och därmed möjligheten att uppnå bättre marknadspriser.
Avsättningen till Japan rullar lite långsammare i december p g a de kontraktsförhandlingar som pågår för närvarande. Men det blir högre priser framöver och primärt under det nya året.
Australien uppvisar fortfarande en förnuftig prisnivå och mängderna förväntas vara stabila.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 5 december 2008
Senaste uppdatering gjord 9 december 10.20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 50

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Kokt potatis
Vi söker ett begränsat antal grisuppfödare för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala.
Tala med Eva på tel 0705-829977 för information
och bokning/beställning.

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 50 v 49 v 48 v 47
Ginsten Slakteri 65-85,9 16,20 16,20 16,00 16,00
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,80 16,90 17,15 17,15
Skövde Slakteri 75-96,9 a15,70 a15,85 a16,00 a16,15
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,65 16,15 16,15 16,15
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,55 15,75 15,75 15,75
Ugglarps Slakteri 70-94,9 15,35 15,35 15,35 15,35
KLS 64-94,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
SLP 70-88,9 14,50 14,80 14,80 14,80
Scan avtal 69-88,9 14,20 14,50 14,50 14,50
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 14,20 14,50 14,50 14,50
Scan ej avtal 69-88,9 12,70 13,00 13,00 13,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 50 v 49 v 48
12,88 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,20 9,40 9,40
25,47 Nortura 71,1–79,0a nkr 21,55 22,15 22,15
14,30 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,37 1,37 1,37
14,82 Österbottens 75 – 90 euro 1,42 1,42 1,42
15,34 Snellman 80–101 euro 1,47 1,47 1,47
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
4 dec Landsnotering euro euro euro euro euro
15,97 Tyskland 1,53 1,53 1,53 1,53 1,49
12,19 Frankrike - 1,168 - 1,174 1,181
11,48 Belgien - 1,10 - 1,08 1,060
13,41 Italien - 1,285 - 1,305 1,315
2 dec jämförbara*
16,45 Italien - 1,576 1,627 1,608 1,608
15,58 England - 1,493 1,473 1,466 1,538
15,40 Tyskland - 1,476 1,476 1,476 1,436
15,13 Österrike - 1,450 1,450 1,450 1,430
14,87 Holland - 1,425 1,435 1,428 1,396
14,67 Irland - 1,406 1,444 1,444 1,482
14,64 Belgien - 1,403 1,403 1,378 1,353
14,42 Spanien - 1,382 1,375 1,335 1,335
14,38 Sverige - 1,378 1,370 1,422 1,428
14,07 Danmark - 1,348 1,348 1,349 1,376
14,00 Frankrike - 1,341 1,345 1,347 1,360
15,37 Polen - - 1,473 1,454 1,451
15,91 Tjeckien - - - 1,524 1,511
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
23 nov Land v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Skr euro euro euro euro euro
15,19 EU, medelpris 1,474 1,469 1,553 1,542 1,578
-
19,29 Lettland 1,871 1,794 1,798 1,743 1,924
19,21 Grekland 1,864 1,877 1,889 1,910 1,947
18,76 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,57 Bulgarien 1,802 1,804 1,804 1,797 1,794
18,12 Italien 1,758 1,758 1,918 2,079 2,008
18,10 Rumänien 1,756 1,792 1,859 1,883 1,923
17,70 Litauen 1,717 1,667 1,743 1,743 1,805
16,86 Slovakien 1,636 1,658 1,695 1,505 1,820
16,56 Estland 1,607 1,613 1,604 1,647 1,650
16,17 Tyskland 1,569 1,539 1,528 1,568 1,647
15,87 Luxemburg 1,540 1,540 1,586 1,664 1,664
15,79 Ungern 1,532 1,528 1,594 1,650 1,571
15,70 Tjeckien 1,523 1,558 1,680 1,750 1,738
15,70 England 1,523 1,555 1,625 1,654 1,680
15,58 Sverige 1,512 1,553 1,588 1,591 1,574
15,58 Finland 1,512 1,511 1,506 1,533 1,529
15,43 Polen 1,497 1,530 1,610 1,576 1,528
15,25 Österrike 1,480 1,463 1,466 1,522 1,615
14,81 Slovenien 1,437 1,426 1,445 1,506 1,579
14,64 Cypern 1,420 1,420 1,700 1,700 1,700
14,49 Irland 1,406 1,445 1,483 1,522 1,522
14,43 Portugal 1,400 1,390 1,390 1,440 1,480
14,24 Belgien 1,382 1,360 1,370 1,427 1,514
14,20 Holland 1,378 1,340 1,340 1,397 1,483
13,91 Frankrike 1,350 1,350 1,370 1,430 1,480
13,74 Spanien 1,333 1,323 1,330 1,377 1,426
13,59 Danmark* 1,319 1,320 1,346 1,389 1,415
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 4 dec 20 nov 11 nov 30 okt 22 okt
Dec 1,515 1,525 1,540 1,470 1,538
Jan 1,456 1,480 1,530 1,448 1,497
Feb 1,540 1,579 1,600 1,510 1,570
Mars 1,543 1,615 1,630 1,530 1,593
April 1,568 1,605 1,640 1,550 1,600
Maj 1,610 1,620 1,660 1,570 1,632
Juni 1,640 1,660 1,650 1,600 1,659
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
3 dec
26 nov
19 nov
12 nov
Utbud
520
570
845
610
Sålda
520
570
735
610
Medelpris, euro
1,56
1,56
1,59
1,54
Lägst
1,56
1,56
1,58
1,54
Högst
1,57
1,57
1,59
1,55
Medelpris, skr
16,28
16,08
16,29
15,60

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,70 kr, galtar 5,25 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 50 v 49 v 48 v 47
Ginsten 140,1 kg- 9,00 9,00 9,00 9,00
KLS 140- 8,80 8,80 8,80 8,80
Ugglarps 140- 8,80 8,80 8,80 8,80
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70 8,70
Dahlbergs 140- 7,20 7,50 7,50 7,50
Scan 140- 7,10 7,40 7,40 7,40
Nyhléns & Hugoson 140- 7,10 7,40 7,40 7,40
SLP 140,1 kg- 7,10 7,40 7,40 7,40
Dalsjöfors 58% 7,10 7,40 7,40 7,40
Skövde 140- 6,80 7,10 7,10 7,40
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,25 5,25 5,25 5,25
KLS oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd 3,00 3,00 3,00 3,00

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 50 v 49 v 48
9,94
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,30 7,30
17,88
Nortura Fri vikt nkr 15,56 15,56 15,56
Finland
4,90
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,78
Österbottens Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
6,78
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,84
ZNVG 56 % euro 1,23 1,23 1,23
Galtar
8,54
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,30 6,30

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 49 v 48 v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Pund
12,10
12,28
12,21
12,13
12,43
12,59
12,75
Dollar 8,24 8,01 8,17 8,14 7,85 7,79 7,83
Euro 10,44 10,31 10,25 10,13 10,07 9,87 10,03
Dansk 1,40 1,38 1,37 1,36 1,35 1,32 1,34
Norsk 1,15 1,14 1,15 1,14 1,14 1,15 1,09
Yen 8,88 8,41 8,57 8,52 8,04 8,07 7,98

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 50 v 49 v 48 v 47
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 21,00 21,00 21,00 20,00
SLP
SLP+ 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 20,20 20,50 20,50 20,50
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 20,00 20,00 20,00 20,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg 19,75 19,75 19,75 19,75
Ugglarpsgrisen, 23 kg 18,75 18,75 18,75 18,75
KLS
KLS Smågris, 23 kg 19,75 19,75 19,75 19,75
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris, 30 kg 535 546 546 546
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 545 556 556 556
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 522 529 529 529
Bis Plus 30 kg, förmedl. 522 519 519 519
Bas 30 kg, mellangårds. 488 495 495 495
Bas 30 kg, förmedling 488 485 485 485
Nyavvanda, 9 kg 360 364 364 364
KRAV, 30 kg 881 888 888 888
Svenskt spotpris        
Boarps Gård, 30 kg4 520 520 520 520
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor balans 0,5 v 1 v 2 v
Ugglarps Slakteri ng övers ng övers balans balans
KLS ng övers ng övers balans balans
Skövde Slakteri brist brist balans översk
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri brist - balans -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 180 186 186 186 190
445
Basis 30 kg 318 327 327 327 335
259
SPF+Myc 7 kg 185 191 191 191 195
452
SPF+Myc 30 kg 323 332 332 332 340
264
SPF 7 kg 189 195 195 195 199
457
SPF 30 kg 327 336 336 336 344
847
Økologi 30 kg 605 611 611 611 616
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 610 630 630 630 630
LSO (HK) euro euro euro euro euro
511
25-kg, Priimuus 49 49 49 49 49
Snellmans
615
Grund 30 kg A1* 59 58 58 58 58
Tyskland
563
ZNVG 28 kg 54 54 53 51 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
23 nov Land v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Skr euro euro euro euro euro
406 EU, medelpris 39,44 38,00 37,69 37,72 38,30
-
599 Sverige 58,17 60,27 61,41 61,55 61,27
593 Slovakien 57,57 56,35 54,79 51,24 51,18
570 Tjeckien 55,32 55,95 57,61 58,03 41,68
570 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
565 Italien 54,81 54,81 53,83 53,30 53,30
533 Tyskland 51,70 50,00 49,40 50,50 52,20
527 England 51,12 51,91 53,92 54,86 56,33
508 Finland 49,28 50,11 49,73 48,74 49,53
463 Belgien 45,00 40,00 39,00 40,00 42,00
406 Luxemburg 39,40 39,40 35,50 35,50 35,50
402 Ungern 39,00 40,98 38,07 31,42 30,18
391 Danmark* 37,98 38,01 38,96 39,73 41,05
389 Estland 37,79 36,89 39,53 31,93 30,25
380 Polen 36,86 37,14 37,72 36,74 35,49
360 Portugal 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
345 Holland 33,50 31,75 29,50 29,00 31,00
290 Frankrike 28,20 28,20 27,80 27,60 27,40
265 Spanien 25,78 20,74 20,47 21,07 23,08
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.