Senaste noteringsnytt
Noteringen fortsätter dyka, nu med ytterligare 90 öre hos Scan
Scans notering faller med ytterligare 90 öre v 52 till 12,60 kr. Den gick ned 30 öre v 50 och 70 öre v 51. Sammanlagt har noteringen fallit 1,90 kr efter v 49.
V 39 var dock Scans notering 15,25 kr. Höstens totala sänkning har således varit 2,65 kr, men de tidigare sänkningarna under hösten har inte med julslakten att göra.
Sänkningen efter julslaktens slut är således något mindre än i fjol, då sänkningen var 2 kr och året slutade på 12 kr.
Scans notering ligger alltså 60 öre högre när 2008 slutar, än vid 2007 års slut. 2006 slutade med 12,10, efter ett fall från 13 kr under hösten, men inte mer än 60 öre efter julslakten.
OBS! Scans notering för vecka 52 gäller även de återstående dagar av vecka 1 som infaller under 2008. Vecka 1 sätts ingen notering. Noteringen för vecka 2 sätts 30 december och gäller även 2 januari, trots att den dagen infaller vecka 1.
Orsaken är att Scans verksamhet redovisas per kalenderår. Vecka 1 innehåller dagar på både 2008 och 2009.
Övriga slakterier som satt sina noteringar idag har inte sänkt lika mycket. KLS och Ugglarp hamnar på 1,70 kr över Scan avtal, men har aviserat fortsatt sänkning nästa vecka till 13,70 kr, medan Scan har oförändrat året ut.
Ginsten står som vanligt emot sänkningarna ännu längre och har 2,10 kr högre notering än Scan v 52. /LG 081219Nytt bottenrekord för svenska kronan
Svenska kronan fortsätter falla och var på torsdagen 11,05 skr för 1 €. Fallet från förra veckan är, räknat i grispriser lika mycket som tyska noteringen faller nästa vecka, 6 cent.
Nu är det rea på svenska produkter och svenska företag. /LG 081219

Sverige har Europas sämsta grisnotering
Svenska noteringen för slaktgrisar är nu den lägsta i Europa, långt t o m under danska, som länge varit Europas sämsta.
Vecka 51 var svenska noteringen 1,238 euro, omräknad för att jämföras med andra EU-länder. Dansk notering var samtidigt 1,322 euro.
Sänkningen v 52 med hela 90 öre, befäster sannolikt jumboplatsen, när jämförelsen med de andra EU-länderna kommer. /LG 081219

Noteringarna sjunker i många europeiska länder
I många EU-länder sjunker noteringarna med 3 - 8 cent. Orsaken är rekordstora utbud av slaktgrisar. Vid så stora kvantiteter slaktgrisar utnyttjar slakterierna sina möjligheter att pressa ner priserna. Den irländska köttskandalen, där griskött kontaminerats med dioxin, har endast sporadiskt gjort konsumenterna försiktigare med sina inköp av griskött.
I Spanien där priserna är oförändrade, väntar man lägre export som följd av helgdagarna runt jul. Den mest signifikanta prissänkningen rapporteras från Italien en vecka tidigare, där priset droppade 8 cent till 1,49 euro. Men igår var italienska noteringen oförändrad.
Sveriges sänkta notering med 7 cent till 1,24 euro, gör att Sverige nu hamnar i botten av noteringstabellen. Holländska, belgiska och tyska priserna föll 6 cent. I Danmark, som kontrast, noteringen behölls oförändrad.
Prognos: Grispriserna är osäkra under de kommande fem dagarna som resultat av stora kvantiteter slaktgrisar, samt begränsade möjligheter att slakta p g a jul- och nyårshelgerna. ISN /LG 081219

Alla tiders slaktrekord i Tyskland
Senaste veckan slog de tyska slakterierna alla tiders slaktrekord, med 1 025 000 grisar. Veckan innan slog man också rekord, med 993 800 slaktgrisar. Slaktvikten gick ner 300 gram till 95,7 kg i snitt.
Även om avsättningen för grisköttet är hygglig, gör de 4 - 5 missade slaktdagarna under helgerna att det blir många slaktgrisar på marknaden som ingen slaktar. Detta tillfälliga överutbud använder slakterierna till att trycka ner priserna. Priset faller 6 cent v 52 för slaktgrisar och 5 för suggor. /Danske Svineproducenter /LG 081219

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Julhandel går mot sitt slut och därmed en minskad försäljning och ett alltför stort utbud i förhållande till efterfrågan. Med andra ord precis samma marknadssituation som vanligt för årstiden.
Det finns fortsatt stort utbud av griskött i hela Europa och försäljningen till Ryssland och övriga tredje länder är fortsatt låg, till följd av den negativa ekonomiska situationen i världen.

KLS/Ugglarps
Jan-Erik Johansson: -Givetvis är skinkpriset en bidragande orsak till prissänkningarna, men det är även en mycket svag efterfrågan på övriga produkter.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Försäljningen till jul kan bara beskrivas som fantastisk; bra försäljning, bra flöde och nu tomt i frysarna.
-Vi har fått in många grisar före jul, inte minst p g a lägre slaktvikter, och har ingen slaktkö. Det känns skönt när det nu blir många slaktfria dagar under julhelgen.
-Året som gått har varit bara positivt för vår del.
-Det är tråkigt med de stora sänkningar Scan aviserar inför årsskiftet, men det beror nog på sänkningar av priserna till grossist. Vi sänker inte lika mycket, "bara" 50 öre, men andra slakteriers sänkningar brukar hinna i kapp oss också så småningom.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Tills igår hade vi en jättehård press på oss att klara alla leveranser, men idag kan vi säga att julhandeln har klingat av. De närmaste 14 dagarna kommer inte mycket att hända.
-Vi har knappast märkt något av finanskrisen hittills, t ex i form av avmattning i kötthandeln. Det tror jag inte någon i branschen har märkt. Mat ska alla ha.
-Däremot har vi märkt av att svenska kronan försvagats kraftigt. En ny stor aktör på marknaden har hört av sig för att köpa speciella sortiment för export. Svenskt griskött är nu billigt p g a raset för kronan. Vi ska träffa den nya kunden för att diskutera ytterligare. Vad det blir av affären är dock även beroende av de åtaganden vi har mot våra tidigare svenska kunder.
-Först ska vi nu fira jul, sedan ska vi träffa banker för att diskutera våra framtida investeringar. Här har finanskrisen satt spår på så sätt att det kommer in nya överväganden. Byggpriserna är på väg ner kraftigt och det gäller nu att ha is i magen. Våra utbyggnadsplaner står dock fast.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi närmar oss balans för smågrisarna. Slaktkön är fortfarande kvar och blir ännu längre nu p g a alla helgdagar. Anmälan till slakt är fortsatt stor.
-Det händer inget speciellt om grisproduktionen nästa år. Tendensen att mindre producenter slutar väntas hålla i sig.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Julhandeln är nu förbi, samtidigt som marknaderna i Europa är tunga. Sänkningen av noteringen med 3 cent är en anpassning till internationella marknadsläget.
-Julslakten och julhandeln blev logistiskt lyckad för vår del och vi klarade både slakt och leveranser. Vi har ingen nämnvärd slaktkö, men det fyller på med många grisar under den långa helgen. Det är en liten brist i förmedlingen av smågrisar.
-Årets jul- och nyårshelg är en mardröm för både grisuppfödare och slaktare, med så många helgdagar. Men vi har slaktat mycket före jul, så situationen är så bra som det går att få den i detta läge.
-Efter julen faller konsumtionen och efterfrågan ökar på lättare produkter.
-2009 blir intressant, men krävande av oss alla. Vi vet ju inte hur den ekonomiska turbulensen utvecklar sig. För vår näring är det viktigt att hålla hög effektivitet i besättningarna. För slakt- och förädling gäller det att tolka konsumtionstrenderna rätt. Om konsumenternas köpkraft minskar, köper man billigare produkter. Det går ut över de dyrare detaljerna. Livsmedelsindustrin har den fördelen, jämfört med andra industrier, att efterfrågan på varorna fortsätter även i dåliga tider, även om konsumtionsmönstret ändras.
-Jag tillönskar alla grisproducenter i norra Europa en riktigt God Jul, särskilt svenska producenter med förhoppningen att Sverige kommer med i EUs samarbete om eurovalutan.

Danish Crown
-På den europeiska marknaden handlas färska skinkor till i stort sett oförändrad prisnivå, dock med mindre prisreduktioner under senare delen av veckan. För bog och produktionskött är det likaså handel till i stort sett oförändrad prisnivå.
På den engelska baconmarknaden är det god efterfrågan, sedan det irländska grisköttet dragits bort från marknaden. De hemtagna priserna belastas dock mycket av den historiskt låga kursen på pund.
För marknaderna i tredje land är det fortsatt låg aktivitet på exporten till Ryssland, som är kännetecknande för avslutningen av julhandeln. Det är dock stabil till fallande avsättning till östra Europa och Fjärran Östern.
Den ryska marknaden ligger mycket stilla och de flesta kunder önskar ligga med så små lager som det överhuvud taget är möjligt, för att optimera sina kapitalförhållanden. Nya kvoter på en nästan oförändrad marknad gör emellertid, att vi kan komma igång med nya kontrakt.
I Japan är de flesta nya kontrakt nu på plats, vilket betyder en mer positiv samhandel från och med det nya året.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 19 december 2008
Senaste uppdatering gjord 22 december 22.45
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 52

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Uthyres
Integrerad grisproduktion med 60 suggor,
stallar byggda -98 och -07, uthyres i Blekinge
Svar till gris@agrar.se eller 070-663 60 90, f v b

Mellangårdsavtal
Smågrisar sökes, utan slakteris inblandning
Boarps Gård AB, Per Karlsson
per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77

Kokt potatis
Vi söker ett begränsat antal grisuppfödare för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala.
Tala med Eva på tel 0705-829977 för information
och bokning/beställning.

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 1 v 52 v 51 v 50
Ginsten Slakteri 65-94,9 - 14,70 15,20 16,20
Spotpris, Sverige** 73-94,9 - inget inget 15,80
Skövde Slakteri 75-96,9 a- a14,50 a15,20 a15,70
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 - 14,20 15,00 15,65
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 - 14,10 14,85 15,55
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,70 14,30 14,60 15,35
KLS 64-94,9 13,70 14,30 14,60 15,25
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 - 15,10 15,10 15,10
SLP 70-92,9 - 12,90 13,80 14,50
Scan avtal 73-92,9 - b12,60 13,50 14,20
Nyhléns & Hugos. avt 73-92,9 - 12,60 13,50 14,20
Scan ej avtal 73-92,9 - b11,10 12,00 12,70
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
b = Noteringen för v 52 gäller året ut. Noteringen för v 2 gäller även 2 januari.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 1 v 52 v 51
13,32 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,00 9,00 9,20
25,47 Nortura 71,1–77,0a nkr - 20,65 21,55
15,13 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,37 1,37
15,35 Österbottens 75 – 94 euro - 1,39 1,42
16,24 Snellman 80–101 euro - 1,47 1,47
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
19 dec Landsnotering euro euro euro euro euro
15,58 Tyskland 1,41 1,47 1,53 1,53 1,53
12,99 Frankrike - - 1,176 1,168 -
12,15 Belgien - - 1,10 1,10 -
14,19 Italien - - 1,285 1,285 -
16 dec jämförbara*
16,50 Italien - 1,494 1,494 1,576 1,627
16,53 Tjeckien - - - 1,496 1,495
16,46 Polen - - 1,490 1,477 1,473
15,64 Tyskland - 1,416 1,476 1,476 1,476
15,58 Österrike - 1,410 1,450 1,450 1,450
15,27 Spanien - 1,382 1,382 1,382 1,375
15,10 Holland - 1,367 1,425 1,425 1,435
14,92 Frankrike - 1,351 1,348 1,341 1,345
15,53 Irland - - 1,406 1,406 1,444
14,81 Belgien - 1,341 1,403 1,403 1,403
15,45 England - 1,399 1,430 1,493 1,473
14,60 Danmark - 1,322 1,322 1,348 1,348
13,67 Sverige - 1,238 1,314 1,378 1,370
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
7 dec Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr euro euro euro euro euro
15,67 EU, medelpris 1,482 1,482 1,474 1,469 1,553
-
19,53 Grekland 1,846 1,846 1,864 1,877 1,889
19,25 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,89 Bulgarien 1,786 1,791 1,802 1,804 1,804
18,86 Lettland 1,783 1,783 1,871 1,794 1,798
18,40 Rumänien 1,740 1,732 1,756 1,792 1,859
18,30 Litauen 1,730 1,777 1,717 1,667 1,743
18,19 Italien 1,720 1,720 1,758 1,758 1,918
17,60 Slovakien 1,664 1,644 1,636 1,658 1,695
17,21 Ungern 1,627 1,627 1,532 1,528 1,594
16,72 Luxemburg 1,581 1,581 1,540 1,540 1,586
16,60 Tyskland 1,569 1,569 1,569 1,539 1,528
16,55 Estland 1,565 1,618 1,607 1,613 1,604
15,46 Polen 1,556 1,548 1,497 1,530 1,610
16,32 Tjeckien 1,543 1,546 1,523 1,558 1,680
16,26 Finland 1,537 1,536 1,512 1,511 1,506
15,84 England 1,498 1,525 1,523 1,555 1,625
15,60 Österrike 1,475 1,485 1,480 1,463 1,466
15,54 Sverige 1,469 1,490 1,512 1,553 1,588
15,23 Slovenien 1,440 1,453 1,437 1,426 1,445
15,23 Portugal 1,440 1,400 1,400 1,390 1,390
15,02 Cypern 1,420 1,420 1,420 1,420 1,700
14,87 Irland 1,406 1,406 1,406 1,445 1,483
14,83 Belgien 1,402 1,414 1,382 1,360 1,370
14,57 Holland 1,378 1,378 1,378 1,340 1,340
14,51 Spanien 1,372 1,365 1,333 1,323 1,330
14,07 Frankrike 1,330 1,330 1,350 1,350 1,370
13,65 Danmark* 1,291 1,291 1,319 1,320 1,346
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 4 dec 20 nov 11 nov 30 okt 22 okt
Dec 1,515 1,525 1,540 1,470 1,538
Jan 1,456 1,480 1,530 1,448 1,497
Feb 1,540 1,579 1,600 1,510 1,570
Mars 1,543 1,615 1,630 1,530 1,593
April 1,568 1,605 1,640 1,550 1,600
Maj 1,610 1,620 1,660 1,570 1,632
Juni 1,640 1,660 1,650 1,600 1,659
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
3 dec
26 nov
19 nov
12 nov
Utbud
520
570
845
610
Sålda
520
570
735
610
Medelpris, euro
1,56
1,56
1,59
1,54
Lägst
1,56
1,56
1,58
1,54
Högst
1,57
1,57
1,59
1,55
Medelpris, skr
16,50
16,08
16,29
15,60

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,70 kr, galtar 5,25 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 1 v 52 v 51 v 50
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 9,00 9,00
KLS 140- 7,15 7,75 8,05 8,80
Ugglarps 140- 7,15 7,75 8,05 8,80
Göran Eriksson fri vikt & klass - 8,70 8,70 8,70
Dahlbergs 140- - 5,60 6,50 7,20
Scan 140- - 5,50 6,40 7,10
Nyhléns & Hugoson 140- - 5,50 6,40 7,10
SLP 140,1 kg- - 5,50 6,40 7,10
Dalsjöfors 58% - 5,50 6,40 7,10
Skövde 140- - 5,20 6,10 6,80
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,25 5,25 5,25 5,25
KLS oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd 3,00 3,00 3,00 3,00

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 1 v 52 v 51
10,50
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,10
17,88
Nortura Fri vikt nkr - 15,56 15,56
Finland
5,19
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,47 0,47
7,18
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,65 0,65
7,18
Snellmans Klass E euro - 0,65 0,65
Tyskland
12,61
ZNVG 56 % euro - 1,14 1,19
Galtar
9,02
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,10

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 51 v 50 v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Pund
11,86
12,05
12,10
12,28
12,21
12,13
12,43
Dollar 7,68 8,06 8,24 8,01 8,17 8,14 7,85
Euro 11,05 10,58 10,44 10,31 10,25 10,13 10,07
Dansk 1,48 1,42 1,40 1,38 1,37 1,36 1,35
Norsk 1,15 1,15 1,15 1,14 1,15 1,14 1,14
Yen 8,74 8,71 8,88 8,41 8,57 8,52 8,04

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 1 v 52 v 51 v 50
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 20.00 20,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,00 20,00 21,00
SLP
SLP+ 23 kg - 18,50 19,75 20,50
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50 19,50 20,20
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg 19,00 19,00 19,75 19,75
Ugglarpsgrisen, 23 kg 18,00 18,00 18,75 18,75
KLS
KLS Smågris, 23 kg 19,00 19,00 19,75 19,75
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris, 30 kg - 478 505 535
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 490 517 545
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. - 452 492 522
Bis Plus 30 kg, förmedl. - 452 492 522
Bas 30 kg, mellangårds. - 418 458 488
Bas 30 kg, förmedling - 418 488 488
Nyavvanda, 9 kg - 305 336 360
KRAV, 30 kg - 831 861 881
Svenskt spotpris        
Boarps Gård, 30 kg4 - 520 520 520
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor - balans balans balans
Ugglarps Slakteri balans balans balans ng övers
KLS balans balans balans ng övers
Skövde Slakteri - balans brist brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - brist balans brist
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
250
Basis 7 kg 169 169 176 180 186
448
Basis 30 kg 303 303 312 318 327
257
SPF+Myc 7 kg 174 174 181 185 191
455
SPF+Myc 30 kg 308 308 317 323 332
263
SPF 7 kg 178 178 185 189 195
461
SPF 30 kg 312 312 321 327 336
816
Økologi 30 kg 552 552 605 605 611
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos - 610 610 610 630
LSO (HK) euro euro euro euro euro
563
25-kg, Priimuus - 51 49 49 49
Snellmans
651
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 58
Tyskland
596
ZNVG 28 kg - 54 54 54 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
7 dec Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr euro euro euro euro euro
443 EU, medelpris 41,94 40,97 39,44 38,00 37,69
-
612 Slovakien 57,87 57,65 57,57 56,35 54,79
601 Sverige 56,85 57,67 58,17 60,27 61,41
537 England 50,80 51,36 51,12 51,91 53,92
588 Tyskland 55,60 53,70 51,70 50,00 49,40
585 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
584 Tjeckien 55,25 55,93 55,32 55,95 57,61
582 Italien 55,10 55,10 54,81 54,81 53,83
528 Finland 49,98 49,60 49,28 50,11 49,73
491 Belgien 46,50 46,00 45,00 40,00 39,00
443 Luxemburg 41,90 36,40 39,40 39,40 35,50
400 Polen 37,81 37,75 36,86 37,14 37,72
399 Estland 37,79 37,28 37,79 36,89 39,53
396 Holland 37,50 35,50 33,50 31,75 29,50
390 Danmark* 36,91 37,97 37,98 38,01 38,96
380 Portugal 36,00 35,00 35,00 35,00 35,00
353 Ungern 33,40 40,09 39,00 40,98 38,07
350 Spanien 33,14 29,54 25,78 20,74 20,47
315 Frankrike 29,80 29,20 28,20 28,20 27,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.