Senaste noteringsnytt
Svenska noteringen 2 kr sämre än näst sämst i EU
Svenska sänkningarna av noteringarna senaste veckorna har placerat Sverige i den absoluta botten i EU, hela 2 kr sämre än näst sämsta land som är Frankrike. Danmark har nu 2,22 kr högre notering än Sverige.
Ginsten har högsta notering även vecka 1 med 14,50 kr, trots en sänkning med 20 öre.
Ingen vill just nu köpa grisar på spotmarknaden.
För första gången noteras nu den nya handelsklassen Scan Ekologisk. 24,10 kr är noteringen, 1 kr under Krav. Scan Ekologisk smågrisar noteras inte ännu. /LG 081230

4,42 € HKScans aktiekurs
Idag står HKScans aktie i 4,42 €, 48 skr. Kursen i morgon är det värde aktien får i Swedish Meats balansräkning. /LG 081230

Gott Nytt År!


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Julhandeln och dess försäljning har gått bra. Nu efter helgerna märker vi av det ökade trycket, främst på skinka. andeln för stunden blir lite av ett mellansteg. Noteringen är oförändrad. Marknadstillägg för KRAV-grisar -1 kr per kilo.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Den här veckan går verksamheten på halvfart. Det händer inte mycket. Nästa vecka är vi igång igen, då saknas endast en och en halv dag.
-Vi har balans både i slakten och för slaktgrisar. Jag är väldigt tacksam för att våra leverantörer förstod att slakta mycket före jul.


Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Man har alltid höga förväntningar på julhandeln, och året julhandel motsvarar förväntningarna gott och väl. Volymen blev 10 - 15 % större i december än beräknat. Ett minus blev att vi inte kunnat leverera riktigt allt p g a helgerna.
-Vi kan fira nyår med gott samvete.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Julens försäljning gick mycket bra. När vi summerar året får vi ca 30 % ökning av charkförsäljningen sedan i fjol. Delvis torde ökningen bero på alla utmärkelserna i Chark-SM. Vi har redan tidigare gott rykte om både kvalitet och leveranssäkerhet, men detta förstärks av uppmärksamhet vi fått.
-Jag är nöjd med livet.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slaktanmälningarna är fortfarande många, därför har vi slaktkö. Med slaktkö följer även minskade insättningar av smågrisar och därmed överskott.
-Vi noterar en bra julhandel, som beräknat.

Danish Crown
Ingen marknadskommentar denna vecka.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 30 december 2008
Senaste uppdatering gjord 2 januari 10.00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 1

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Uthyres
Integrerad grisproduktion med 60 suggor,
stallar byggda -98 och -07, uthyres i Blekinge
Svar till gris@agrar.se eller 070-663 60 90, f v b

Mellangårdsavtal
Smågrisar sökes, utan slakteris inblandning
Boarps Gård AB, Per Karlsson
per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77

Kokt potatis
Vi söker ett begränsat antal grisuppfödare för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala.
Tala med Eva på tel 0705-829977 för information
och bokning/beställning.

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 2 v 1 v 52 v 51
Ginsten Slakteri 65-94,9 - 14,50 14,70 15,20
Spotpris, Sverige** 73-94,9 - inget inget inget
Skövde Slakteri 72-96,9 a13,80 a13,80 a14,50 a15,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 - 14,20 14,20 15,00
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 - 14,10 14,10 14,85
Ugglarps Slakteri 70-94,9 - 13,70 14,30 14,60
KLS 64-94,9 - 13,70 14,30 14,60
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 - 15,10 15,10 15,10
SLP 70-92,9 12,90 12,90 12,90 13,80
Scan avtal 73-92,9 b12,60 12,60 b12,60 13,50
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - 12,60 12,60 13,50
Scan ej avtal 73-92,9 11,10 11,10 b11,10 12,00
Scan Krav 73-92,9 25,10 - - -
Scan Ekologisk 73-92,9 24,10 - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
b = Noteringen för v 2 gäller från 1 januari till 10 januari, alltså även dagarna på 2009 under v 1..
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 2 v 1 v 52
13,32 Danish Crown 70,0–83,9 dkr - 9,00 9,00
25,47 Nortura 71,1–77,0a nkr - 20,65 20,65
15,13 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,37 1,37
15,35 Österbottens 75 – 94 euro - - 1,39
16,24 Snellman 80–101 euro - 1,47 1,47
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
30 dec Landsnotering euro euro euro euro euro
15,58 Tyskland - 1,41 1,47 1,53 1,53
12,99 Frankrike - 1,113 - 1,176 1,168
12,15 Belgien - 1,00 - 1,10 1,10
14,19 Italien - 1,163 - 1,285 1,285
30 dec jämförbara*
15,54 Italien - 1,418 1,494 1,494 1,576
15,35 Tjeckien - - - 1,401 1,496
15,14 Spanien - 1,382 1,382 1,382 1,382
15,45 Polen - - 1,410 1,490 1,477
14,86 Tyskland - 1,356 1,416 1,476 1,476
14,79 Österrike - 1,350 1,410 1,450 1,450
14,55 Holland - 1,328 1,367 1,425 1,425
14,41 England - 1,315 1,399 1,430 1,493
14,19 Danmark - 1,295 1,322 1,322 1,348
15,40 Irland - - 1,406 1,406 1,406
14,01 Belgien - 1,279 1,341 1,403 1,403
13,96 Frankrike - 1,274 1,351 1,348 1,341
11,97 Sverige - 1,093 1,238 1,314 1,378
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
7 dec Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr euro euro euro euro euro
15,67 EU, medelpris 1,482 1,482 1,474 1,469 1,553
-
19,53 Grekland 1,846 1,846 1,864 1,877 1,889
19,25 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,89 Bulgarien 1,786 1,791 1,802 1,804 1,804
18,86 Lettland 1,783 1,783 1,871 1,794 1,798
18,40 Rumänien 1,740 1,732 1,756 1,792 1,859
18,30 Litauen 1,730 1,777 1,717 1,667 1,743
18,19 Italien 1,720 1,720 1,758 1,758 1,918
17,60 Slovakien 1,664 1,644 1,636 1,658 1,695
17,21 Ungern 1,627 1,627 1,532 1,528 1,594
16,72 Luxemburg 1,581 1,581 1,540 1,540 1,586
16,60 Tyskland 1,569 1,569 1,569 1,539 1,528
16,55 Estland 1,565 1,618 1,607 1,613 1,604
15,46 Polen 1,556 1,548 1,497 1,530 1,610
16,32 Tjeckien 1,543 1,546 1,523 1,558 1,680
16,26 Finland 1,537 1,536 1,512 1,511 1,506
15,84 England 1,498 1,525 1,523 1,555 1,625
15,60 Österrike 1,475 1,485 1,480 1,463 1,466
15,54 Sverige 1,469 1,490 1,512 1,553 1,588
15,23 Slovenien 1,440 1,453 1,437 1,426 1,445
15,23 Portugal 1,440 1,400 1,400 1,390 1,390
15,02 Cypern 1,420 1,420 1,420 1,420 1,700
14,87 Irland 1,406 1,406 1,406 1,445 1,483
14,83 Belgien 1,402 1,414 1,382 1,360 1,370
14,57 Holland 1,378 1,378 1,378 1,340 1,340
14,51 Spanien 1,372 1,365 1,333 1,323 1,330
14,07 Frankrike 1,330 1,330 1,350 1,350 1,370
13,65 Danmark* 1,291 1,291 1,319 1,320 1,346
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 4 dec 20 nov 11 nov 30 okt 22 okt
Dec 1,515 1,525 1,540 1,470 1,538
Jan 1,456 1,480 1,530 1,448 1,497
Feb 1,540 1,579 1,600 1,510 1,570
Mars 1,543 1,615 1,630 1,530 1,593
April 1,568 1,605 1,640 1,550 1,600
Maj 1,610 1,620 1,660 1,570 1,632
Juni 1,640 1,660 1,650 1,600 1,659
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
3 dec
26 nov
19 nov
12 nov
Utbud
520
570
845
610
Sålda
520
570
735
610
Medelpris, euro
1,56
1,56
1,59
1,54
Lägst
1,56
1,56
1,58
1,54
Högst
1,57
1,57
1,59
1,55
Medelpris, skr
16,50
16,08
16,29
15,60

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,70 kr, galtar 5,25 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 2 v 1 v 52 v 51
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 9,00
KLS 140- - 7,15 7,75 8,05
Ugglarps 140- - 7,15 7,75 8,05
Göran Eriksson fri vikt & klass - 8,70 8,70 8,70
Dahlbergs 140- - 5,60 5,60 6,50
Scan 140- 5,50 5,50 5,50 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- - 5,50 5,50 6,40
SLP 140,1 kg- 5,50 5,50 5,50 6,40
Dalsjöfors 58% - 5,50 5,50 6,40
Skövde 140- 5,20 5,20 5,20 6,10
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,25 5,25 5,25 5,25
KLS oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd 3,00 3,00 3,00 3,00

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 2 v 1 v 52
10,50
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,10
17,88
Nortura Fri vikt nkr - 15,36 15,56
Finland
5,19
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,47 0,47
7,18
Österbottens Fri vikt, E euro - - 0,65
7,18
Snellmans Klass E euro - 0,65 0,65
Tyskland
12,61
ZNVG 56 % euro - 1,14 1,14
Galtar
9,02
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,10

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 52 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Pund
11,30
11,86
12,05
12,10
12,28
12,21
12,13
Dollar 7,80 7,68 8,06 8,24 8,01 8,17 8,14
Euro 10,96 11,05 10,58 10,44 10,31 10,25 10,13
Dansk 1,48 1,48 1,42 1,40 1,38 1,37 1,36
Norsk 1,10 1,15 1,15 1,15 1,14 1,15 1,14
Yen 8,64 8,74 8,71 8,88 8,41 8,57 8,52

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 2 v 1 v 52 v 51
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 20.00
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 18,50 18,50 19,00 20,00
SwedeHam, 23 kg 17,60 17,60 18,10
SLP
SLP+ 23 kg 18,00 18,50 18,50 19,75
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50 18,50 19,50
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 19,00 19,00 19,75
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 18,00 18,00 18,75
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 19,00 19,00 19,75
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris, 30 kg - 478 478 505
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 490 490 517
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. b446 - 452 492
Bis Plus 30 kg, förmedl. b446 - 452 492
Bas 30 kg, mellangårds. b412 - 418 458
Bas 30 kg, förmedling b412 - 418 488
Nyavvanda, 9 kg b294 - 305 336
KRAV, 30 kg 784 - 831 861
Scan Ekologisk - - 831 861
Svenskt spotpris        
Boarps Gård, 30 kg4 - - 520 520
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor balans balans balans balans
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri balans balans brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - brist brist balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
m = marknadsavdrag
b = Noteringen för v 2 gäller från 1 januari till 10 januari, alltså även dagarna på 2009 under v 1..


Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
250
Basis 7 kg 169 169 169 176 180
448
Basis 30 kg 303 303 303 312 318
257
SPF+Myc 7 kg 174 174 174 181 185
455
SPF+Myc 30 kg 308 308 308 317 323
263
SPF 7 kg 178 178 178 185 189
461
SPF 30 kg 312 312 312 321 327
816
Økologi 30 kg 552 552 552 605 605
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos - 610 610 610 610
LSO (HK) euro euro euro euro euro
563
25-kg, Priimuus - 51 51 49 49
Snellmans
651
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
596
ZNVG 28 kg - 54 54 54 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
7 dec Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr euro euro euro euro euro
443 EU, medelpris 41,94 40,97 39,44 38,00 37,69
-
612 Slovakien 57,87 57,65 57,57 56,35 54,79
601 Sverige 56,85 57,67 58,17 60,27 61,41
537 England 50,80 51,36 51,12 51,91 53,92
588 Tyskland 55,60 53,70 51,70 50,00 49,40
585 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
584 Tjeckien 55,25 55,93 55,32 55,95 57,61
582 Italien 55,10 55,10 54,81 54,81 53,83
528 Finland 49,98 49,60 49,28 50,11 49,73
491 Belgien 46,50 46,00 45,00 40,00 39,00
443 Luxemburg 41,90 36,40 39,40 39,40 35,50
400 Polen 37,81 37,75 36,86 37,14 37,72
399 Estland 37,79 37,28 37,79 36,89 39,53
396 Holland 37,50 35,50 33,50 31,75 29,50
390 Danmark* 36,91 37,97 37,98 38,01 38,96
380 Portugal 36,00 35,00 35,00 35,00 35,00
353 Ungern 33,40 40,09 39,00 40,98 38,07
350 Spanien 33,14 29,54 25,78 20,74 20,47
315 Frankrike 29,80 29,20 28,20 28,20 27,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.