Senaste noteringsnytt
Eriksson Transport höjer suggorna till 8,70 kr 14 januari
Göran Eriksson Transport höjer suggorna till 8,70 kr 14 januari och galtarna till 5,25 kr. Priset gäller fritt gård och fri vikt och klass, rakt över utan nedklassning av feta suggor. /LG 080113

Suggorna stiger till 9,20 skr!
När svenska noteringarna i övrigt sänks, går bästa priset på suggor upp till 9,20 kr. (Priset har således stigit ytterligare sedan jag skickade ut @-GRIS i fredags).
Det är spotmarknaden.se som startar sin verksamhet med den noteringen för vecka 4.
Dessutom gäller priset för alla suggor, rakt över, även för feta suggor, utan några avdrag för klassning eller vikter. Noteringen gäller fritt Hörby för vidare transport till Tyskland.
-Vi går ut med priserna en vecka i förväg, så att grisföretagarna ska veta vart man ska leverera. Man ska veta vad man får för grisen när den säljs, säger Per Karlsson, spotmarknaden.se. /LG 090112

Inga ändringar av svenska noteringarna
Inget svenskt slakteri ändrar noteringara nästa vecka. I Finland sänker Atria 3 cent och HK höjde 3 cent innevarande vecka. Höjningen gjordes i anslutning till ändring i kontrakten, där uppfödare som kör för fullt i stallarna får ett tillägg för effektivisering.
Veckan har haft två stora händelser. dels avskedandet av HKScans vd Kai Seikku i måndags, dels Johan Anderssons avhopp från Scan, som presenterades idag. Båda ändringar i HKScans resp Scans ledning som kan göra att det kan bli ny inriktning på ett och annat. Johans inträde i Danish Crowns ledning i Sverige kan påverka svensk grisnäring även från det hållet. /LG 080109

Tyska noteringen faller 5 cent
Slaktgrisarna faller med hela 5 cent i Tyskland vecka 3. Det är 54 öre. Nästa veckas notering är 1,36 €, 14,62 skr.
Mot förväntan blev det ett fortsatt stort utbud av slaktgrisar i Tyskland, samtidigt som försäljningen av kött går trögt. Säljsidan var därför tvingade att acceptera en sänkning av noteringen. De stora tyska slakterierna krävde egentligen en sänkning av noteringen med hela 10 cent, enligt Danske Svineproducenter. /LG 090109

Johan Andersson v vd i svenska Danish Crown
Johan Andersson lämnar Scan och blir v vd i Danish Crowns svenska bolag, där bl a Ugglarps och KLS ingår.
Han väntas även ta över efter Jan-Erik Johansson när han blir pensionär inom kort. Mer /LG 090109

Janette Elander tf vd för QG
Styrelsen för QG har utsett Janette Elander till tf vd. Mer /LG 080109

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Den europeiska marknaden bedöms som ganska stabil, skinka handlas till svagt stigande priser och det är normal efterfrågan på produktionskött. Danska noteringen är oförändrad nästa vecka.
Svenska marknaden följer i stort den europeiska trenden, med undantag för skinka där efterfrågan nu säsongsmässigt avtar och vi går in ett normalt överskottsläge och exportbehovet ökar. Marknadsläget är ändå att betrakta som osäkert så här tidigt på året.
Notering: Slaktgris och sugga oförändrad.

KLS/Ugglarps Slakteri
Jan-Erik Johansson -Vi har som alla andra aktörer slaktkö som en följd av alla helgdagar, trots att vi slaktat och styckat flera av helgdagarna.
-Vi har i DC-gruppen haft en positiv volymutveckling under 2008. Inför 2009 fortsätter den positiva volymutvecklingen helt enligt de planer vi lagt för att bli en tydlig tvåa i Sverige.
-Som också nämnts i annan information förstärker vi ledarskapet i DC Livsmedel detta år för att skapa en fortsatt positiv utveckling.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Butikerna fyller nu på i sina hyllor, så det har varit en positv vecka.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Veckan har inneburit fullt tryck på försäljningen. Butikerna ska ladda upp på sina hyllor efter helgerna. Problemet är att vi inte haft tillräckliga mängder av alla produkter. Det är många produktionsdagar som ska tas igen. Nästan alla slag av produkter efterfrågas, undantaget grillsortimentet.
-Insättningarna av smågrisar har accelererat och vi har brist. Vi behöver ytterligare 500 smågrisar per vecka en tid framöver.
-De stora insättningarna beror inte på tömning av stallar vid julslakten, utan nya leverantörer.
-Positivt alltså både i tillförsel och försäljning. Negativt idag har varit att vi tvingats avskeda en säljare som inte skiljt på mitt och ditt, utan har förskingrat betydande belopp. Det var oerhört tråkigt och jobbigt för oss alla inom företaget.
-Att Johan Andersson värvats till Danish Crown förvånar mig inte alls. Jag har aldrig trott att Danish Crown nöjer sig med förvärven av KLS och Ugglarps.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är tomt i butikernas lager och därmed bra fart på allt, jätteefterfrågan, utom skinka som vi fryser ner i den mån den inte behövs för chark. Det är inte så långt till påsk. När lagren fyllts väntas dock en lugnare period.
-Nästa vecka når vi all time high i fråga om slakt, 800 ton nöt och gris. Vi har kört övertid varje dag denna vecka och gör det även nästa vecka.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Spotmarknaden är nu igång på nytt sätt via www.spotmarknaden.se. En spotmarknad har som bekant varit igång sedan 2006, men nu blir det mer organiserat.
-Vi börjar med slaktsuggor till Tyskland vecka 4 för 8,70 kr per kg inkl frakt. Fria vikter och klasser gäller och inga avdrag för någonting. Anmäl till www.spotmarknaden.se. Priset gäller söder om en linje Göteborg, Jönköping, Kalmar. Norrut blir det viss fraktkostnad.
-I spotmarknaden ska vi eftersträva att lämna priser tidigare än vad som är vanligt i Sverige, så du kan ta ställning till priset före leverans. Suggpriset i tabellen gäller således vecka 4. (Om vi satt pris för två veckor sedan för leverans den gångna veckan, hade det varit 9,25 skr).
-Det tog längre tid än vi räknade med att få igång siten för spotmarknaden, men nu kommer så småningom flera handelsvägar. Tyvärr blev det stopp med export till Ryssland p g a finanskrisen, men jag hoppas den kommer igång.
-Den svagare kronan och Scans sänkning med 90 öre inför nyåret gör det alldeles särskilt beklagligt att vi inte fått igång de stora exporterna. Svagare kronan gör exporten ännu mer intressant. 90-öressänkningen är omotiverad och sänkningen har kanske kunnat förhindras om vi varit igång med exporten via spotmarknaden tidigare.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo -Inom slakten har vi större utbud av djur än slakt. Vi hoppas kunna utjämna slakten under januari och februari. Slaktkön har uppkommit p g a alla röda dagar.
-I förmedlingen av smågrisar är det balanserat, med tendens till lite överskott, eller fördröjd avhämntning.
-Försäljningen är enl årstiden, med ökad andel lättare produkter.
-Noteringen sänks 3 cent och anpassas till marknadsläget.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi har många anmälningar och stor slakt p g a alla röda dagar. Det tar några veckor in i februari innan slaktkön är borta.
-LSOs notering förändrades v 2 på så sätt att noteringen höjdes 3 cent för allt uppfödare som kör tre omgångar i uppfödningen. Vi kallar det effektivieringstillägg. De som kör två omgångar har gamla priset.
-De allra flesta uppfödare i Finland kör tre omgångar per år. Därför redovisas endast noteringen för dessa i tabellerna. Kontrakten är nu omskrivna med alla berörde besättningar, där man förbinder sig att köra för fullt i sina stallar.

Danish Crown
På den europeiska marknaden för skinka handlas produkterna till svagt stigande priser, som följd av det "hål" julen har lämnat på marknaden. För bog och produktionskött är det stabil efterfrågan till oförändrade priser. Fett och späck är något under press och handlas till fallande priser.
Den engelska baconmarknaden är fortsatt stabil och avsätts till svagt stigande priser. Dels beror detta på efterfrågan efter lugnet efter julhandeln, dels på att prisökningar börjar slå igenom.
Till tredje land är avsättningen positiv. Den japanska marknaden tar så smått hål på nya kontrakt och Kina efterfrågar oförändrade varor, vilket verkar positivt på vår avsättningssituation. Ryssland är fortsatt lite tvekande här tidigt på året, men det förväntas att marknaden kommer positivt tillbaka i slutet av januari och början på februari. Det beror på nya avtal, när de nya kvoterna är släppta.
Glädjande är det i den anledningen att konstatera, att vi nu har fått åter öppnat tre produktionsplatser, som förhoppningsvis blir med och förbättrar vår samlade avsättning.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 8 januari 2009
Senaste uppdatering gjord 14 januari 16.15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 3

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Uthyres
Integrerad grisproduktion med 60 suggor,
stallar byggda -98 och -07, uthyres i Blekinge
Svar till gris@agrar.se eller 070-663 60 90, f v b

Kokt potatis
Vi söker ett begränsat antal grisuppfödare för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala.
Tala med Eva på tel 0705-829977 för information
och bokning/beställning.

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 4 v 3 v 2 v 1
Ginsten Slakteri 65-94,9 - 14,30 14,30 14,50
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 - 14,20 14,20 14,20
Skövde Slakteri 72-96,9 a- a13,80 a13,80 a13,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,90 13,90 13,90 14,10
Ugglarps Slakteri 70-94,9 - 13,40 13,40 13,70
KLS 64-94,9 - 13,40 13,40 13,70
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 - 15,10 15,10 15,10
SLP 70-92,9 - 12,90 12,90 12,90
Scan avtal 73-92,9 - 12,60 b12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - 12,60 12,60 12,60
Spotpris, Sverige* 73-94,9 - 12,60 inget inget
Scan ej avtal 73-92,9 - 11,10 11,10 11,10
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 - 25,10 25,10 -
Scan Ekologisk 73-92,9 - 24,10 24,10 -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 3 v 2 v 1
13,02 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,80 8,80 9,00
25,47 Nortura 71,1–81,0a nkr 20,55 20,55 20,65
15,05 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,40 1,40 1,37
14,62 Österbottens 79 – 96 euro 1,36 1,39 1,39
15,80 Snellman 80–101 euro 1,47 1,47 1,47
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
9 jan Landsnotering euro euro euro euro euro
14,62 Tyskland 1,36 1,41 1,41 1,41 1,47
11,61 Frankrike - 1,08 - 1,113 -
10,75 Belgien - 1,00 - 1,00 -
12,50 Italien - 1,163 - 1,163 -
6 jan jämförbara*
15,24 Italien - 1,418 1,418 1,418 1,494
15,06 Tjeckien - - - - 1,401
14,65 Spanien - 1,363 1,382 1,382 1,382
15,15 Polen - - - 1,410 1,410
14,57 Tyskland - 1,356 1,356 1,356 1,416
14,51 Österrike - 1,350 1,350 1,350 1,410
14,27 Holland - 1,328 1,328 1,328 1,367
14,13 England - - 1,315 1,315 1,399
13,63 Danmark - 1,268 1,295 1,295 1,322
15,11 Irland - - 1,406 1,406 1,406
13,74 Belgien - 1,279 1,279 1,279 1,341
13,46 Frankrike - 1,253 1,274 1,274 1,351
12,17 Sverige - 1,133 1,093 1,093 1,238
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
14 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
16,02 EU, medelpris 1,462 1,482 1,482 1,474 1,469
-
20,56 Grekland 1,876 1,846 1,846 1,864 1,877
19,94 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,45 Bulgarien 1,775 1,786 1,791 1,802 1,804
19,30 Lettland 1,761 1,783 1,783 1,871 1,794
18,75 Rumänien 1,711 1,740 1,732 1,756 1,792
18,16 Litauen 1,657 1,730 1,777 1,717 1,667
17,55 Italien 1,602 1,720 1,720 1,758 1,758
18,56 Slovakien 1,694 1,664 1,644 1,636 1,658
17,66 Ungern 1,612 1,627 1,627 1,532 1,528
17,20 Cypern 1,570 1,420 1,420 1,420 1,420
18,09 Estland 1,561 1,565 1,618 1,607 1,613
17,08 Luxemburg 1,559 1,581 1,581 1,540 1,540
17,00 Tjeckien 1,552 1,543 1,546 1,523 1,558
16,96 Tyskland 1,548 1,569 1,569 1,569 1,539
16,90 Polen 1,542 1,556 1,548 1,497 1,530
16,75 Finland 1,529 1,537 1,536 1,512 1,511
16,17 Österrike 1,476 1,475 1,485 1,480 1,463
15,78 Slovenien 1,440 1,440 1,453 1,437 1,426
15,78 Portugal 1,440 1,440 1,400 1,400 1,390
15,62 Sverige 1,426 1,469 1,490 1,512 1,553
15,36 England 1,402 1,498 1,525 1,523 1,555
15,34 Belgien 1,400 1,402 1,414 1,382 1,360
15,11 Holland 1,379 1,378 1,378 1,378 1,340
15,07 Spanien 1,375 1,372 1,365 1,333 1,323
14,98 Irland 1,367 1,406 1,406 1,406 1,445
14,57 Frankrike 1,330 1,330 1,330 1,350 1,350
13,70 Danmark* 1,250 1,291 1,291 1,319 1,320
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 4 dec 20 nov 11 nov 30 okt 22 okt
Dec 1,515 1,525 1,540 1,470 1,538
Jan 1,456 1,480 1,530 1,448 1,497
Feb 1,540 1,579 1,600 1,510 1,570
Mars 1,543 1,615 1,630 1,530 1,593
April 1,568 1,605 1,640 1,550 1,600
Maj 1,610 1,620 1,660 1,570 1,632
Juni 1,640 1,660 1,650 1,600 1,659
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
7 jan
3 dec
26 nov
19 nov
Utbud
676
520
570
845
Sålda
496
520
570
735
Medelpris, euro
1,42
1,56
1,56
1,59
Lägst
1,41
1,56
1,56
1,58
Högst
1,42
1,57
1,57
1,59
Medelpris, skr
15,26
16,50
16,08
16,29

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,70 kr, galtar 5,25 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 4 v 3 v 2 v 1
Spotmarknaden Fri vikt & klass* 9,20 - - -
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
KLS 140- - 6,85 6,85 7,15
Ugglarps 140- - 6,85 6,85 7,15
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 8,70 8,70 8,70
Dahlbergs 140- 5,60 5,60 5,60 5,60
Scan 140- - 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 5,50 5,50 5,50
SLP 140,1 kg- - 5,50 5,50 5,50
Dalsjöfors 58% - 5,50 5,50 5,50
Skövde 140- - 5,20 5,20 5,20
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 5,25 5,25 5,25
KLS oflådd - 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd - 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 3 v 2 v 1
10,50
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,10
17,88
Nortura Fri vikt nkr 15,24 15,24 15,36
Finland
5,05
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,66
Österbottens Fri vikt, E euro 0,62 0,65 0,65
6,98
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,49
ZNVG 56 % euro 1,10 1,14 1,14
Galtar
9,02
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,10

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 2 v 1 v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Pund
11,89
11,30
11,30
11,86
12,05
12,10
12,28
Dollar 7,93 7,80 7,80 7,68 8,06 8,24 8,01
Euro 10,75 10,96 10,96 11,05 10,58 10,44 10,31
Dansk 1,44 1,48 1,48 1,48 1,42 1,40 1,38
Norsk 1,12 1,10 1,10 1,15 1,15 1,15 1,14
Yen 8,65 8,64 8,64 8,74 8,71 8,88 8,41

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 4 v 3 v 2 v 1
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 18,50 18,50 19,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
SwedeHam, 23 kg - 17,60 17,60 17,60
SLP
SLP+ 23 kg - 18,00 18,00 18,50
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 18,25 18,50 19,00
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 17,25 17,50 18,00
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 18,25 18,50 19,00
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris, 30 kg - 478 478 478
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 490 490 490
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. - 446 b446 -
Bis Plus 30 kg, förmedl. - 446 b446 -
Bas 30 kg, mellangårds. - 412 b412 -
Bas 30 kg, förmedling - 412 b412 -
Nyavvanda, 9 kg - 294 b294 -
KRAV, 30 kg - 784 784 -
Scan Ekologisk - - - -
Svenskt spotpris        
Boarps Gård, 30 kg4 - 545 520 520
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor - balans balans balans
Ugglarps Slakteri - balans - balans
KLS - balans - balans
Skövde Slakteri - balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
242
Basis 7 kg 164 164 169 169 176
436
Basis 30 kg 295 295 303 303 312
250
SPF+Myc 7 kg 169 169 174 174 181
444
SPF+Myc 30 kg 300 300 308 308 317
256
SPF 7 kg 173 173 178 178 185
449
SPF 30 kg 304 304 312 312 321
809
Økologi 30 kg 547 547 552 552 605
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 600 600 610 610 610
LSO (HK) euro euro euro euro euro
558
25-kg, Priimuus 51 51 51 51 49
Snellmans
646
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
591
ZNVG 28 kg 54 54 54 54 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
14 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
475 EU, medelpris 43,39 41,94 40,97 39,44 38,00
-
662 Slovakien 60,47 57,87 57,65 57,57 56,35
635 Sverige 58,02 56,85 57,67 58,17 60,27
631 Italien 57,63 55,10 55,10 54,81 54,81
630 Tyskland 57,50 55,60 53,70 51,70 50,00
606 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
599 Tjeckien 54,74 55,25 55,93 55,32 55,95
557 Finland 50,90 49,98 49,60 49,28 50,11
544 England 49,65 50,80 51,36 51,12 51,91
526 Belgien 48,00 46,50 46,00 45,00 40,00
476 Ungern 43,51 33,40 40,09 39,00 40,98
435 Luxemburg 39,70 41,90 36,40 39,40 39,40
432 Holland 39,50 37,50 35,50 33,50 31,75
416 Polen 37,99 37,81 37,75 36,86 37,14
411 Estland 37,56 37,79 37,28 37,79 36,89
395 Danmark* 36,11 36,91 37,97 37,98 38,01
394 Portugal 36,00 36,00 35,00 35,00 35,00
386 Spanien 35,29 33,14 29,54 25,78 20,74
337 Frankrike 30,80 29,80 29,20 28,20 28,20
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.