Senaste noteringsnytt
Botten nådd i EU, stabilisering på låg nivå
Grisnoteringerna ser slutligen ut att ha nått botten i EU för den här gången. Från grisuppfödarnas utgångspunkt ser noteringarna ut att stabiliseras på en låg nivå. Så är det i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Irland.
I Spanien och Danmark går priserna fortfarande nedåt. Därför förändras den europeiska prisstrukturen. Spanien ger upp sin roll som lokomotiv till Tyskland och Danmark tappar fart igen och hamnar i slutet av listan för de länder som har stor grisproduktion. P g a svaga valutor i Sverige och England, lyfter dessa länder sig något vid omräkningen till euro.
Prisprognos: Utbudet av grisar till slakt minskar. Därmed väntas som minst oförändrade noteringar. För länder lokal ökning av efterfrågan, kan ge fortsatt positiva impulser. /ISN
Kommentar: Försvagad svensk valuta ökar efterfrågan på svenskt griskött, eftersom importen blir dyrare. Hög notering i t ex Italien gör exporten av skinka till Italien mycket mera lönsam än tidigare år. /LG 090120

Inga prisrörelser vid svenska slakterierna
Inget slakteri ändrar nogteringarna vecka 4. Spotmarknaden höjer priset på suggor till 10 kr vecka 5, men sänker slaktgrisarna till 11 kr nästa vecka. Inget slakteri är i behov av fler slaktgrisar.
Tyska noteringen är oförändrad, medan danska sjunker med 20 øre. Finska Snellmans sänker 3 cent. /LG 090116

Svenska kronan bara sjunker
Värdet på svenska kronan fortsätter försämras till nya bottenrekord mot euron. Mot danska kronan står den nu i nästan 1,50.
Numera görs inget för att förhindra försvagningen, utan ses mest som en fördel för svenska företag. För grisnäringen minskas trycket från import, samtidigt som exporten rimligtvis bör gå riktigt bra. /LG 090116

Svagt början på året i EU
De första hela slaktveckorna efter helgerna till trots, har inte det fortsatt stora utbudet av slaktgrisar minskat slaktköerna i EU. Eftersom exporthandeln inte kommit igång på allvar, är tendensen för noteringarna olika i Europa, med svaga priser i Spanien, Holland, Belgien, Österrike och Tyskland.
Den engelska noteringen har kunnat höjas för första gången efter 21 december, med 7 cent. Svenska noteringen har gått upp 1,5 cent till 1,147 euro. Noteringarna faller i Österrike, Spanien, Frankrike och Tyskland med 5 cent. Som vanligt följde holländska noteringen efter och föll 4 cent sedan veckan före. Den danska, franska och irländska noteringen höll sig på samma nivå som förra veckan. ISN /090116


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Den västeuropeiska marknaden bedöms som fortsatt stabil, medan marknaden i östra Europa har försvagats. Den ryska rubeln faller kraftigt, vilket försvårar utlastningar till Ryssland. Danska noteringen sänks med 20 öre nästa vecka.
Svenska marknaden är i ganska bra balans, med undantag för skinka och kotlett, där vi säljer på export. Marknadsläget är ändå att betrakta som osäkert så här tidigt på året. Tillförseln av grisar stämmer väl med vår prognos och vi har en hög slakt och styckning nästa vecka, som reducerar det levande lager som uppstod i samband med jul- och nyårshelgerna.
Noteringen för slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS/Ugglarps Slakteri
Jan-Erik Johansson -Ganska stabil prisbild för att vara januari månad.
-Vi har fortfarande en hel del överstående grisar, men slaktar för fullt i både KLS och Ugglarp

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Vi har balans både för slakt- och smågrisar.
-Butikerna fyller fortfarande på i hyllorna, så både chark- och styckat, liksom bulkvaror säljs bra.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har fortfarande ett mindre antal övertående grisar till slakt, men vi har kapat kön kraftigt genom en rekordstor slakt denna vecka. Slakten blev nära 5 000 grisar denna vecka, mot mer normalt snitt 3 800 det senaste kvartalet. Det är hela 10 % högre volym den här veckan, än rekordet någonsin.
-Men det har blivit mycket övertid, som jag tackar vår personal för att de ställt upp på.
-Det är också bra tryck på kundernas efterfrågan på varorna. Det beror på att det varit tomt i butikernas hyllor efter helgerna, men vi börjar också känna att svenska kronan är svag mot euroon och andra valutor. Det märks mest på att det ringer nya kunder och vill ha offerter. Det är en positiv signal.
-Vi har alltså kunnat producera mycket, vilket är positivt.
-Vår notering den här veckan ligger exakt 1 krona över fjolårets.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är full fart på försäljningen, där vi har hjälp av en dyr euro. Det som importeras har blivit mycket dyrare, en del ända upp till 10 kr per kg dyrare på kort tid.
-Det är helt klart att vår svaga krona bromsar importen, samtidigt som vår export blir lönsammare. Vi gör nu en hel del skinka på export till Polen, Rumänien och Ryssland.
-Om vi får ännu dyrare euro ser det positivt ut och vi kan räkna med ett bra grisår.

Spotmarknaden
Paw Mathiasen: -Suggpriset stiger till 10 kr v 5 p g a hög efterfrågan på suggkött i Tyskland. Suggantalet har gått ner i Tyskland, och fortsätter ner, så slakterierna letar efter nya leverantörer. Det är där vi i Sverige kommer in i bilden.
-Tyska charkindustrin vill ha äldre djur för charkproduktion, därför att det köttet är mognare och mörkare. Man vill inte ersätta suggor med kött från slaktgrisar.
-Priset på slaktgrisar präglas av det
besvärliga överskottet på grisar. Slakterierna har tillräckligt med grisar från egna leverantörerna. Det ser ut att bli så den närmaste månaden.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo -Det har varit en normal vecka för konsumtionen. Det är traditionellt lugnt efter helgerna.
-Slaktkön håller på att balaseras upp. Smågrisarna är nära balans.
-Det internationella prisläget är bekymmersamt. Det är bara att hoppas att svackan inte blir för djup. Den speglar ingernationella turbulensen. Enligt alla prognoser skulle 2009 bli ett gott år, men så kom krisen, som nu även grisnäringen får del av.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Fortfarande slaktkö. Lite obalans för smågrisar, men det närmar sig balans.

Snellmans
Thomas Gäddnäs: -Svinpriset sänks 3 c/kg på grund av det försämrade marknadsläget under början av året. Det nya LB-grundpriset fr o m 18 januari är 1,44 €/kg. Detta pris gäller som preliminärt grundpris även under våren för veckorna 14 - 18. Det slutliga grundpriset i april blir preliminärpriset +/- 5 c/kg.

Danish Crown
På den europeiska marknaden för skinkor och framändar handlas produkterna till oförändrade, men också svagt fallande priser. Vi kan förvänta en viss avmattning i marknaden de kommande veckorna nu, efter att lagren är uppfyllda igen efter jul- och nyårsperioden. Dessutom medför den senaste sänkningen av noteringen i Tyskland, att marknaderna i EU reagerar mot lägre priser på kort sikt.
Den engelska baconmarknaden har utvecklats till något stigande priser, men försäljningen vanskliggörs p g a den sänkta valutakursen, som innebär lägre hemtagna priser. Glädjande är dock, att prisstegringarna på marknaden kommer samtidigt med att pundet så smått syns vinna i styrka igen.
I Japan är det fortsatt god efterfrågan på kotlett och bröststycken och varorna säljs till stabila priser. Marknaden har dock legat stilla här i starten av det nya året, men Japan förväntas nu ha avslutat ledighetsperioden och handeln kommer igång vecka 3.
Kina uppvisar stadigt en god efterfrågan, efter det kinesiska nyåret och till rimliga prisnivåer.
Ryssland, som vi precis fått öppna två av våra slakterier för igen, har börjat mycket försiktigt. Den ryska marknaden saknar likviditet och det noteras ett fallande värde på rubeln. Det stärker inte våra betingelser för handeln.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 16 januari 2009
Senaste uppdatering gjord 20 januari 14.00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 4

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Uthyres
Integrerad grisproduktion med 60 suggor,
stallar byggda -98 och -07, uthyres i Blekinge
Svar till gris@agrar.se eller 070-663 60 90, f v b

Kokt potatis
Vi söker ett begränsat antal grisuppfödare för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala.
Tala med Eva på tel 0705-829977 för information
och bokning/beställning.

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 4 v 3 v 2 v 1
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,30 14,50
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,20 14,20 14,20 14,20
Skövde Slakteri 72-96,9 a13,80 a13,80 a13,80 a13,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,90 13,90 13,90 14,10
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,40 13,40 13,40 13,70
KLS 64-94,9 13,40 13,40 13,40 13,70
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
SLP 70-92,9 12,90 12,90 12,90 12,90
Scan avtal 73-92,9 12,60 12,60 b12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,60 12,60 12,60 12,60
Spotmarknaden* 73-94,9 11,00 12,60 inget inget
Scan ej avtal 73-92,9 11,10 11,10 11,10 11,10
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 25,10 25,10 25,10 -
Scan Ekologisk 73-92,9 24,10 24,10 24,10 -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 4 v 3 v 2
12,81 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,60 8,80 8,80
23,83 Nortura 71,1–81,0a nkr 20,55 20,55 20,55
15,62 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,40 1,40 1,40
15,17 Österbottens 79 – 96 euro 1,36 1,36 1,39
16,07 Snellman 80–101 euro 1,44 1,47 1,47
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
16 jan Landsnotering euro euro euro euro euro
15,17 Tyskland 1,36 1,36 1,41 1,41 1,41
12,00 Frankrike - 1,076 1,08 - 1,113
10,93 Belgien - 0,98 1,00 - 1,00
13,39 Italien - 1,20 1,163 - 1,163
20 jan jämförbara*
16,52 Italien 1,481 1,494 1,418 1,418 1,418
16,43 England 1,473 1,464 1,395 1,315 1,315
16,13 Tjeckien - - 1,446 1,489 1,492
15,90 Polen - 1,425 1,397 1,429 1,410
14,83 Irland 1,329 1,329 1,329 1,406 1,406
14,32 Spanien 1,284 1,316 1,363 1,382 1,382
14,57 Tyskland 1,306 1,306 1,356 1,356 1,356
14,50 Österrike 1,300 1,300 1,350 1,350 1,350
14,38 Holland 1,289 1,289 1,328 1,328 1,328
14,00 Belgien 1,255 1,255 1,279 1,279 1,279
13,95 Frankrike 1,250 1,250 1,253 1,274 1,274
13,83 Danmark 1,240 1,267 1,268 1,295 1,295
13,11 Sverige 1,175 1,147 1,133 1,093 1,093
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
16 jan Land v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Skr euro euro euro euro euro
15,54 EU, medelpris 1,393 1,404 1,413 1,438 1,462
-
21,96 Grekland 1,988 1,989 1,959 1,937 1,876
20,31 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,73 Bulgarien 1,768 1,770 1,766 1,774 1,775
19,09 Lettland 1,711 1,777 1,766 1,766 1,761
18,78 Slovenien 1,683 1,683 1,683 1,413 1,440
18,78 Slovakien 1,683 1,683 1,683 1,699 1,694
18,15 Rumänien 1,627 1,707 1,753 1,735 1,711
17,52 Cypern 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570
17,49 Italien 1,568 1,539 1,570 1,563 1,602
17,20 Litauen 1,542 1,588 1,611 1,679 1,657
17,17 Finland 1,539 1,520 1,555 1,543 1,529
16,85 Ungern 1,510 1,586 1,602 1,605 1,612
16,81 Estland 1,507 1,550 1,556 1,563 1,561
16,60 Tjeckien 1,488 1,502 1,524 1,547 1,552
16,43 Polen 1,473 1,444 1,460 1,478 1,542
16,33 Luxemburg 1,464 1,466 1,581 1,499 1,559
16,18 Portugal 1,450 1,440 1,440 1,440 1,440
15,91 Tyskland 1,426 1,443 1,451 1,492 1,548
15,50 England 1,389 1,324 1,353 1,393 1,402
15,28 Österrike 1,370 1,377 1,388 1,444 1,476
15,07 Spanien 1,351 1,371 1,367 1,369 1,375
14,72 Sverige 1,319 1,289 1,250 1,326 1,426
14,57 Irland 1,306 1,367 1,367 1,367 1,367
14,56 Belgien 1,305 1,299 1,306 1,364 1,400
14,28 Holland 1,280 1,284 1,284 1,333 1,379
13,83 Frankrike 1,240 1,270 1,310 1,340 1,330
13,40 Danmark* 1,201 1,228 1,228 1,249 1,250
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 4 dec 20 nov 11 nov 30 okt 22 okt
Dec 1,515 1,525 1,540 1,470 1,538
Jan 1,456 1,480 1,530 1,448 1,497
Feb 1,540 1,579 1,600 1,510 1,570
Mars 1,543 1,615 1,630 1,530 1,593
April 1,568 1,605 1,640 1,550 1,600
Maj 1,610 1,620 1,660 1,570 1,632
Juni 1,640 1,660 1,650 1,600 1,659
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
14 jan
7 jan
3 dec
26 nov
Utbud
530
676
520
570
Sålda
530
496
520
570
Medelpris, euro
1,38
1,42
1,56
1,56
Lägst
1,37
1,41
1,56
1,56
Högst
1,37
1,42
1,57
1,57
Medelpris, skr
15,40
15,26
16,50
16,08

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,70 kr, galtar 5,25 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 5 v 4 v 3 v 2
Spotmarknaden Fri vikt & klass* 10,00 9,20 - -
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
KLS 140- - 6,85 6,85 6,85
Ugglarps 140- - 6,85 6,85 6,85
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 8,70 8,70 8,70
Dahlbergs 140- - 5,60 5,60 5,60
Scan 140- - 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 5,50 5,50 5,50
SLP 140,1 kg- - 5,50 5,50 5,50
Dalsjöfors 58% - - 5,50 5,50
Skövde 140- - 5,20 5,20 5,20
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 5,25 5,25 5,25
KLS oflådd - 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd - 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 4 v 3 v 2
9,83
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,60 6,80 7,10
17,67
Nortura Fri vikt nkr 15,24 15,24 15,24
Finland
5,24
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,91
Österbottens Fri vikt, E euro 0,62 0,62 0,65
7,25
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,05
ZNVG 56 % euro 1,08 1,10 1,14
Galtar
8,34
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,60 5,80 6,10

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 3 v 2 v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Pund
12,41
11,89
11,30
11,30
11,86
12,05
12,10
Dollar 8,49 7,93 7,80 7,80 7,68 8,06 8,24
Euro 11,16 10,75 10,96 10,96 11,05 10,58 10,44
Dansk 1,49 1,44 1,48 1,48 1,48 1,42 1,40
Norsk 1,16 1,12 1,10 1,10 1,15 1,15 1,15
Yen 9,52 8,65 8,64 8,64 8,74 8,71 8,88

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 4 v 3 v 2 v 1
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 18,50 18,50 18,50 19,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
SwedeHam, 23 kg 17,60 17,60 17,60 17,60
SLP
SLP+ 23 kg 18,00 18,00 18,00 18,50
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg 18,25 18,25 18,50 19,00
Ugglarpsgrisen, 23 kg 17,25 17,25 17,50 18,00
KLS
KLS Smågris, 23 kg 18,25 18,25 18,50 19,00
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris, 30 kg 478 478 478 478
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 490 490 490 490
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 446 446 b446 -
Bis Plus 30 kg, förmedl. 446 446 b446 -
Bas 30 kg, mellangårds. 412 412 b412 -
Bas 30 kg, förmedling 412 412 b412 -
Nyavvanda, 9 kg 294 294 b294 -
KRAV, 30 kg 784 784 784 -
Scan Ekologisk 741 - - -
Spotmarknaden        
30 kg4 570 545 520 520
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor brist balans balans balans
Ugglarps Slakteri balans balans - balans
KLS balans balans - balans
Skövde Slakteri brist balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri balans brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
235
Basis 7 kg 158 164 164 169 169
427
Basis 30 kg 287 295 295 303 303
242
SPF+Myc 7 kg 163 169 169 174 174
435
SPF+Myc 30 kg 292 300 300 308 308
248
SPF 7 kg 167 173 173 178 178
441
SPF 30 kg 296 304 304 312 312
807
Økologi 30 kg 542 547 547 552 552
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
696
25-kilos 600 600 600 610 610
LSO (HK) euro euro euro euro euro
569
25-kg, Priimuus 51 51 51 51 51
Snellmans
658
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
613
ZNVG 28 kg 55 54 54 54 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
16 jan Land v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Skr euro euro euro euro euro
486 EU, medelpris 43,62 43,29 44,24 43,23 43,39
-
670 Slovakien 66,33 66,33 66,19 66,24 60,47
681 Italien 61,07 59,40 59,11 58,70 57,63
667 Tjeckien 59,82 51,62 52,24 52,42 54,74
647 Tyskland 58,00 58,10 58,50 57,90 57,50
617 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
610 Sverige 54,67 53,43 47,04 52,01 58,02
578 Finland 51,82 51,80 51,72 51,62 50,90
552 Luxemburg 49,50 46,00 43,50 40,50 39,70
550 England 49,32 45,50 46,23 47,60 49,65
541 Belgien 48,50 48,00 48,00 48,00 48,00
475 Ungern 42,61 45,04 41,23 45,04 43,51
440 Holland 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50
425 Estland 38,12 38,62 38,22 37,29 37,56
412 Polen 36,99 36,92 37,76 37,43 37,99
401 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
390 Danmark* 35,03 35,03 35,03 35,03 36,11
379 Spanien 33,97 33,97 39,97 33,97 35,29
372 Frankrike 33,40 33,60 32,20 32,60 30,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.