Senaste noteringsnytt
Vaccinerade mot PMWS stiger hos Dalsjöfors
Smågrisar vaccinerade mot PMWS efterfrågas mera, ej vaccinerade mindre.
-Därför höjer vi priset på Dalsjöfors Extra, vaccinerade, smågrisar med 3 kr, säger Peter Johansson. Samtidigt sänker vi ovaccinerade 2 kr. /LG 090128

Fortsatt lägre utbud i EU väntas väga tyngre än problemen
Den europeiska marknaden för griskött syns ligga öppen för höjda noteringar, då utbudet av slaktgrisar fortsätter nedåt. De flesta länder i EU har dock trots minskat utbud inte lyckats med höjningar denna vecka, utan flera länder ligger på oförändrad nivå. Österrike, som har låg tillförsel av slaktgrisar och kunde höja 3 cent, och Belgien är undantag.
Sålunda kunde inte Tyskland och Holland häva noteringarna, trots att aktörerna på marknaden hade räknat med detta. P g a att efterfrågan inom länderna fortsatt är svag och det kvarstår problem med handeln på export, så hade slakterierna trumf på hand och kunde undvika höjningar. Valutornas svängningar är nu ett problem i internationell handel och export till östra Europa är praktiskt taget omöjlig p g a att valutorna i många östländer just nu är i botten i förhållande till euron. (Svenska hör dit).
I Danmark, Frankrike och Irland sjönk noteringarna. I England och Sverige föll noteringarna i förhållande till förra veckan som följd av ländernas försvagade valuta.
Tendensen är fortsatt minskat utbud av slaktgrisar i EU. Samtidigt väntas att konsumenterna ska öka konsumtionen igen och ge kötthandeln positiva impulser kring månadsskiftet. Det ser således mer positivt ut framöver. ISN 090127

Skillnaden halveras! Scan höjer 10 och KLS/Ugglarp sänker 30
Vecka 4 var skillnaden i notering mellan Scan och KLS/Ugglarp 80 öre. Vecka 5 är skillnaden halverad, 40 öre. Det beror på att Scan höjer 10 öre v 5, medan KLS och Ugglarp sänker 30 öre.
Scans sänkning med 90 öre vid nyår var svår att förstå. Carl-Olof Port menar dock att hela sänkningen härrör från skillnaden att sälja julskinka och vanlig butiksskinka. Den skillnaden handlar om 1,50 kr. 70 öre av julskinketillägget togs bort just före jul, när det inte såldes mer julskinka.
Men vid nyår ökade rimligen Scans kostnader för det nya tillägget till 3-årsavtalen. Dessa pengar måste komma någonstans ifrån, kanske från den sänkta noteringen med 90 öre. Hur mycket nya tilläggsavtalet kostar på noteringen från nyår, det vet endast Scan. För en uppfödare med 800 grisplatser och standardavtal, ökar priset för en gris 30 kr + det ökade tillägget för lastning = ca 35 kr, påpekar Carl-Olof. Det är alltså ca 40 öre. Han menar också att kostnaden för nya tilläggsavtalet inte nödvändigt kommer från notering, utan kan även tas från Scans resultat.
Vidare har svenska kronan försvagats dramatiskt, vilket dels ger Scan mer pengar för exporten, som dock fortfarande är en förlustaffär, men nu alltså mindre olönsam. Dessutom ligger noteringen högre i Italien (italienska slakterier betalar uppfödarna 3,50 skr mer än svenska), dit en hel del skinka går.
En mer sansad sänkning har kunnat medföra att Scan överträffat KLS och Ugglarps notering, som numera styrs mycket efter danska förutsättningar. Men det kommer ju fler veckor...!
Scan
säger i veckans kommentar att exporten är gynnsam. Man säger också att tillförseln av grisar är lägre än prognos, vilket är indikationer på högre notering. Dock finns tillräckligt med grisar att försörja köttmarknaden och fortfarande slaktkö.
Dessutom bromsas importen p g a den höga kursen på euron och danska kronan. Slaktare jag talat med säger att efterfrågan på svenskt griskött ökat, vilket med stor sannolikhet har med kronkursen att göra.
En positiv tendens visar även den tyska internetauktionen, där medelpriset gick upp 4 cent (42 öre) i veckan till 1,42 €, 15,10 skr. /LG 090123

Fortsatt prisfall i Danmark
Även vecka 5 faller noteringen i Danmark med 20 danska øre, vilket är ca 30 svenska, och noteringen hamnar då på 8,40 dkr, ca 12,51 skr. Suggorna är oförändrade, medan smågrisar 30 kg faller 8 dkr. /LG 090122

Botten nådd i EU, stabilisering på låg nivå
Grisnoteringerna ser slutligen ut att ha nått botten i EU för den här gången. Från grisuppfödarnas utgångspunkt ser noteringarna ut att stabiliseras på en låg nivå. Så är det i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Irland.
I Spanien och Danmark går priserna fortfarande nedåt. Därför förändras den europeiska prisstrukturen. Spanien ger upp sin roll som lokomotiv till Tyskland och Danmark tappar fart igen och hamnar i slutet av listan för de länder som har stor grisproduktion. P g a svaga valutor i Sverige och England, lyfter dessa länder sig något vid omräkningen till euro.
Prisprognos: Utbudet av grisar till slakt minskar. Därmed väntas som minst oförändrade noteringar. För länder lokal ökning av efterfrågan, kan ge fortsatt positiva impulser. /ISN
Kommentar: Försvagad svensk valuta ökar efterfrågan på svenskt griskött, eftersom importen blir dyrare. Hög notering i t ex Italien gör exporten av skinka till Italien mycket mera lönsam än tidigare år. /LG 090120


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
-Den europeiska marknaden visar nu tendens på viss avmattning. Efterfrågan har bromsats upp och kan vara ett tecken på att konsumtionen är på väg att minska, vilket kan påverka prisutvecklingen negativt framöver. Danska noteringen sänks med 20 öre till 8,40 danska kronor nästa vecka, vilket motsvarar ca 12,15 skr.
Svenska marknaden har en mer positiv utveckling och vi har en mycket bra försäljning till nästa vecka. Marknaden bedöms som stabil även de närmaste veckorna. Europeiska priset på skinkor är i stort oförändrat och vi säljer en del på export. Den valutaskillnad som nu råder påverkar vår export i positiv riktning. Vårt avräkningspris höjs nästa vecka.
Tillförsel av grisar är något lägre nästa vecka än prognos. Vi har en mycket hög slakt och styckning nästa vecka och det levande lager som uppstod i samband med jul- och nyårshelgerna minskar nu kraftigt. Incidenten med en mindre brand i anläggningen i Kristianstad förra veckan löstes på ett mycket bra sätt med övertid och helgarbete och vi har klarat lovade volymer. Notering: Slaktgris +10 öre. Sugga oförändrad.

KLS/Ugglarps Slakteri
Jan-Erik Johansson -Det är fortfarande problem att sälja kotlett.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Än så länge går försäljningen bra efter helgerna.

Dalsjöfors Slakteri
Per-Åke Larsson: -Vi säljer det vi får fram. Det känns som om butikernas hyllor fortfarande inte är helt uppfyllda, men det närmar sig kanske..
-Slaktstatistiken är intressant läsning för vår del. Ökningen i procent är måttligare i år, då det inte går lika lätt att öka från en större utgångsnivå. Men vi är nöjda med fjolårets ökning.

Spotmarknaden
Paw Mathiasen: -Det är fortfarande stor efterfrågan på suggor i Tyskland. Vi har därför kunnat förhandla till oss ett högre pris, som är 10,10 skr för vecka 6.
-Smågrisarna går upp till 595 kr vecka 6. Där är det svensk framtidstro som sätter priset. Det väntas bra kalkyler framöver för slaktgrisar och då blir det fler som vill ha smågrisar.
-Slaktgrispriset sjunker dock 10 öre till 10,50 kr vecka 5. Det är gott om grisar hos de svenska slakterierna och detta trycker priset. Vi har inte heller lyckats få någon notering som gäller vecka 6.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo -Normal vecka i januari, dvs lugnt efter julen.
-Vi har fortsatt slaktkö, men den minskar med god takt och är snart borta. Det är balans för smågrisar.
-Det bekymmersamma är sänkta priser i bl a Danmark och det är frustrerande att inte få ut mer av köttet. Vår största omsättning på grisköttet sker dock inom koncernen.
-Atrias strukturändringar i Sverige med minskning av antalet anställda, har vi redan haft haft i Finland, där organisationen redan är slimmad.

Danish Crown
Som följd av den finansiella krisen går handeln med griskött något trögt. Skulden för detta anses vara brist på likviditet hos kunderna. Volymerna köps nu in med kort tidshorisont för ögonen.
Dessutom är marknaden negativt påverkad av en fallande till stagnerande konsumtion. Den positiva effekt på prisbilden, som var prognostiserad som följd av det fallande utbudet har därför inte kunnat realiseras på marknaden för tillfället.
Färska skinkor är dock i denna vecka sålda till oförändrade priser i Europa. Av de övriga styckningsdetaljerna handlas det till svagt fallande priser.
Avsättningen av bacon i England är stabil, men fortfarande prismässigt påverkad av det svaga pundet.
Avsättningen till tredje land är oförändrad. Utskippningen till Japan löper planmässigt och kommer att påverka avsättningen positivt framöver. Ryssland har efter helgdagarna i januari så smått börjat röra på sig.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 23 januari 2009
Senaste uppdatering gjord 28 januari 22.30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 5

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.Uthyres
Integrerad grisproduktion med 60 suggor,
stallar byggda -98 och -07, uthyres i Blekinge
Svar till gris@agrar.se eller 070-663 60 90, f v b

Kokt potatis
Vi söker ett begränsat antal grisuppfödare för vår vegetabila blötfoderkomponent, kokt potatis,
runt Vadstena, Ödeshög, Motala.
Tala med Eva på tel 0705-829977 för information
och bokning/beställning.

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 5 v 4 v 3 v 2
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,20 14,20 14,20 14,20
Skövde Slakteri 72-96,9 a13,80 a13,80 a13,80 a13,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,90 13,90 13,90 13,90
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,10 13,40 13,40 13,40
KLS 64-94,9 13,10 13,40 13,40 13,40
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
SLP 70-92,9 13,00 12,90 12,90 12,90
Scan avtal 75-96,9 12,70 12,60 12,60 b12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,70 12,60 12,60 12,60
Spotmarknaden* 73-94,9 10,50 11,00 12,60 inget
Scan ej avtal 75-96,9 11,20 11,10 11,10 11,10
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 25,20 25,10 25,10 25,10
Scan Ekologisk 73-92,9 24,20 24,10 24,10 24,10
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 5 v 4 v 3
11,92 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,40 8,60 8,80
23,83 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,25 20,55 20,55
14,89 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,40 1,40 1,40
14,47 Österbottens 79 – 96 euro 1,36 1,36 1,36
15,32 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,47
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
23 jan Landsnotering euro euro euro euro euro
14,47 Tyskland 1,36 1,36 1,36 1,41 1,41
11,44 Frankrike - 1,076 1,076 1,08 -
10,42 Belgien - 0,98 0,98 1,00 -
12,76 Italien - 1,205 1,20 1,163 -
27 jan jämförbara*
15,75 Italien 1,481 1,481 1,494 1,418 1,418
14,85 England 1,396 1,473 1,464 1,395 1,315
15,34 Tjeckien - - 1,442 1,446 1,489
14,15 Österrike 1,330 1,300 1,300 1,350 1,350
13,89 Tyskland 1,306 1,306 1,306 1,356 1,356
13,76 Polen - 1,294 1,425 1,397 1,429
13,73 Irland 1,291 1,329 1,329 1,329 1,406
13,71 Holland 1,289 1,289 1,289 1,328 1,328
13,66 Spanien 1,284 1,284 1,316 1,363 1,382
13,60 Belgien 1,279 1,255 1,255 1,279 1,279
13,28 Frankrike 1,249 1,250 1,250 1,253 1,274
12,91 Danmark 1,214 1,240 1,267 1,268 1,295
12,32 Sverige 1,158 1,175 1,147 1,133 1,093
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 jan Land v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr euro euro euro euro euro
14,51 EU, medelpris 1,364 1,393 1,404 1,413 1,438
-
20,91 Grekland 1,966 1,988 1,989 1,959 1,937
19,36 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,80 Bulgarien 1,767 1,768 1,770 1,766 1,774
17,91 Lettland 1,684 1,711 1,777 1,766 1,766
17,23 Slovakien 1,620 1,683 1,683 1,683 1,699
16,70 Cypern 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570
16,68 Italien 1,568 1,568 1,539 1,570 1,563
16,54 Rumänien 1,555 1,627 1,707 1,753 1,735
16,32 Estland 1,534 1,507 1,550 1,556 1,563
16,72 Finland 1,522 1,539 1,520 1,555 1,543
15,99 Litauen 1,503 1,542 1,588 1,611 1,679
15,70 Ungern 1,476 1,510 1,586 1,602 1,605
15,43 Tjeckien 1,451 1,488 1,502 1,524 1,547
15,32 Polen 1,440 1,473 1,444 1,460 1,478
15,32 Luxemburg 1,440 1,440 1,466 1,581 1,499
15,10 Portugal 1,420 1,450 1,440 1,440 1,440
15,09 England 1,419 1,389 1,324 1,353 1,393
14,81 Tyskland 1,392 1,426 1,443 1,451 1,492
14,18 Slovenien 1,333 1,333 1,355 1,371 1,413
14,08 Österrike 1,324 1,370 1,377 1,388 1,444
13,88 Irland 1,305 1,306 1,367 1,367 1,367
13,83 Spanien 1,300 1,351 1,371 1,367 1,369
13,44 Belgien 1,264 1,305 1,299 1,306 1,364
13,22 Holland 1,243 1,280 1,284 1,284 1,333
13,19 Frankrike 1,240 1,240 1,270 1,310 1,340
13,05 Sverige 1,227 1,248 1,289 1,250 1,326
12,77 Danmark* 1,201 1,201 1,228 1,228 1,249
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 4 dec 20 nov 11 nov 30 okt 22 okt
Dec 1,515 1,525 1,540 1,470 1,538
Jan 1,456 1,480 1,530 1,448 1,497
Feb 1,540 1,579 1,600 1,510 1,570
Mars 1,543 1,615 1,630 1,530 1,593
April 1,568 1,605 1,640 1,550 1,600
Maj 1,610 1,620 1,660 1,570 1,632
Juni 1,640 1,660 1,650 1,600 1,659
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
21 jan
14 jan
7 jan
3 dec
Utbud
570
530
676
520
Sålda
570
530
496
520
Medelpris, euro
1,42
1,38
1,42
1,56
Lägst
1,41
1,37
1,41
1,56
Högst
1,42
1,37
1,42
1,57
Medelpris, skr
15,10
14,68
15,26
16,50

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,00 kr, galtar 5,25 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 6 v 5 v 4 v 3
Spotmarknaden Fri vikt & klass* 10,10 10,00 9,20 -
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 9,00 8,70 8,70
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
KLS 140- - 6,85 6,85 6,85
Ugglarps 140- - 6,85 6,85 6,85
Dahlbergs 140- - 5,60 5,60 5,60
Scan 140- - 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 5,50 5,50 5,50
SLP 140,1 kg- - 5,50 5,50 5,50
Dalsjöfors 58% - 5,50 5,50 5,50
Skövde 140- - 5,20 5,20 5,20
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 5,55 5,25 5,25
KLS oflådd - 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd - 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 5 v 4 v 3
9,37
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,80
17,67
Nortura Fri vikt nkr 15,44 15,24 15,24
Finland
5,24
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,59
Österbottens Fri vikt, E euro 0,62 0,62 0,62
6,91
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
11,49
ZNVG 56 % euro 1,08 1,08 1,10
Galtar
7,66
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,40 5,60 5,80

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 4 v 3 v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Pund
11,36
12,41
11,89
11,30
11,30
11,86
12,05
Dollar 8,18 8,49 7,93 7,80 7,80 7,68 8,06
Euro 10,64 11,16 10,75 10,96 10,96 11,05 10,58
Dansk 1,42 1,49 1,44 1,48 1,48 1,48 1,42
Norsk 1,18 1,16 1,12 1,10 1,10 1,15 1,15
Yen 9,18 9,52 8,65 8,64 8,64 8,74 8,71

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 6 v 5 v 4 v 3
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
SwedeHam, 23 kg - 17,60 17,60 17,60
SLP
SLP+ 23 kg - 18,00 18,00 18,00
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 18,00 18,25 18,25
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 17,00 17,25 17,25
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 18,00 18,25 18,25
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris, 30 kg - 476 478 478
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 493 490 490
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. - 451 446 446
Bis Plus 30 kg, förmedl. - 451 446 446
Bas 30 kg, mellangårds. - 417 412 412
Bas 30 kg, förmedling - 417 412 412
Nyavvanda, 9 kg - 298 294 294
KRAV, 30 kg - 789 784 784
Scan Ekologisk - 746 741 -
Spotmarknaden        
30 kg4 595 570 570 545
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor - brist brist balans
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist 300 brist balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - - balans brist
Dahlbergs Slakteri - - balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
217
Basis 7 kg 153 158 164 164 169
396
Basis 30 kg 279 287 295 295 303
224
SPF+Myc 7 kg 158 163 169 169 174
403
SPF+Myc 30 kg 284 292 300 300 308
230
SPF 7 kg 162 167 173 173 178
408
SPF 30 kg 288 296 304 304 312
761
Økologi 30 kg 536 542 547 547 552
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
696
25-kilos 600 600 600 600 610
LSO (HK) euro euro euro euro euro
542
25-kg, Priimuus 51 51 51 51 51
Snellmans
627
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
585
ZNVG 28 kg 55 55 54 54 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 jan Land v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr euro euro euro euro euro
459 EU, medelpris 43,23 43,46 43,20 44,24 43,23
-
715 Slovakien 67,29 66,33 66,33 66,19 66,24
649 Italien 61,07 61,07 59,40 59,11 58,70
618 Tyskland 58,10 58,00 58,10 58,50 57,90
588 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
545 Finland 51,25 51,44 51,80 51,72 51,62
544 Tjeckien 51,21 59,82 51,62 52,24 52,42
538 England 50,63 49,32 45,50 46,23 47,60
526 Luxemburg 49,50 49,50 46,00 43,50 40,50
521 Sverige 49,02 49,51 53,43 47,04 52,01
516 Belgien 48,50 48,50 48,00 48,00 48,00
439 Ungern 41,33 42,61 45,04 41,23 45,04
421 Estland 39,64 38,12 38,62 38,22 37,29
420 Holland 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50
400 Polen 37,67 36,99 36,92 37,76 37,43
383 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
360 Spanien 33,90 33,97 33,97 39,97 33,97
355 Frankrike 33,40 33,40 33,60 32,20 32,60
352 Danmark* 33,15 34,09 34,09 35,03 35,03
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.