Senaste noteringsnytt
Dalsjöfors höjer 25 öre, Scan knappar in på KLS/Ugglarp
Scan höjer 15 öre till vecka 6, men KLS/Ugglarp ligger stilla. Detta gör att differensen mellan de två stora på svenska marknaden nu krymper till 25 öre, som förr för KLS, som då relaterade sin notering till Scan + 25 öre.
SLP följer med Scan med endast 10 öre, vilket är ovanligt. Det betyder att skillnaden mellan Scan och SLP minskar något. Den blir också 25 öre i stället för 30.
Dalsjöfors höjer 25 öre nästa vecka och tar tillbaka den minskade differensen till Scan, som Scan försökte påbörja innevarande vecka. Dalsjöfors tar även tillbaka platsen som slakteriet med högsta notering. Den har Ginsten haft en tid.
Den här veckan tar jag bort raden i tabellen, där jag noterat Scans pris utan avtal. Orsaken är att även Scan nyligen övergick till att som standard ange noteringen för avtal, eftersom nästan alla har det. Det lär inte vara många som använder den noteringen, då alla slakterier betalar bättre, även Scan via avtal.
I övrigt är det lugnt överallt, utan prisrörelser. Alla rapporterar fortsatt bra försäljning, t o m över prognos, som om efter-julhandeln fortsätter. Nu är det dock låga kronkursen som drar och framför allt håller importen på bättre avstånd.
Lika lyriska över god försäljning som svenska slaktarna är, lika bekymrade är danskarna över dålig intjäning på det som exporteras till länder där valutan fallit starkt i värde. Öststaterna har väldigt svaga valutor, liksom England, och Sverige.
Många väntade att tyska noteringen skulle vända uppåt, men så blev det inte. Tyska noteringen förblev oförändrad v 6. /LG 090130

Vaccinerade mot PMWS stiger hos Dalsjöfors
Smågrisar vaccinerade mot PMWS efterfrågas mera, ej vaccinerade mindre.
-Därför höjer vi priset på Dalsjöfors Extra, vaccinerade, smågrisar med 3 kr, säger Peter Johansson. Samtidigt sänker vi ovaccinerade 2 kr. /LG 090128

Fortsatt lägre utbud i EU väntas väga tyngre än problemen
Den europeiska marknaden för griskött syns ligga öppen för höjda noteringar, då utbudet av slaktgrisar fortsätter nedåt. De flesta länder i EU har dock trots minskat utbud inte lyckats med höjningar denna vecka, utan flera länder ligger på oförändrad nivå. Österrike, som har låg tillförsel av slaktgrisar och kunde höja 3 cent, och Belgien är undantag.
Sålunda kunde inte Tyskland och Holland häva noteringarna, trots att aktörerna på marknaden hade räknat med detta. P g a att efterfrågan inom länderna fortsatt är svag och det kvarstår problem med handeln på export, så hade slakterierna trumf på hand och kunde undvika höjningar. Valutornas svängningar är nu ett problem i internationell handel och export till östra Europa är praktiskt taget omöjlig p g a att valutorna i många östländer just nu är i botten i förhållande till euron. (Svenska hör dit).
I Danmark, Frankrike och Irland sjönk noteringarna. I England och Sverige föll noteringarna i förhållande till förra veckan som följd av ländernas försvagade valuta.
Tendensen är fortsatt minskat utbud av slaktgrisar i EU. Samtidigt väntas att konsumenterna ska öka konsumtionen igen och ge kötthandeln positiva impulser kring månadsskiftet. Det ser således mer positivt ut framöver. ISN 090127

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Den europeiska marknaden visar nu tendens till att stabiliseras. Skinka handlas till i stort sett oförändrade priser, medan sorteringar har en prismässigt fallande trend.
Danska grisnoteringen är oförändrad nästa vecka.
Svenska marknaden fortsätter att utvecklas positivt och vi har en mycket bra försäljning även till nästa vecka. Marknaden bedöms som stabil de närmaste veckorna.
Europeiska priset på skinkor är på samma nivå som föregående vecka och vi säljer en del skinka på export även nästa vecka.
Positiv utveckling på marknaden med bra försäljning tillsammans med hög slaktvolym gör att vi höjer vårt avräkningspris nästa vecka.
Tillförsel av grisar är till nästa vecka lägre än prognos. Vi har en mycket hög slakt och styckning nästa vecka och det levande lager som uppstod i samband med jul- och nyårshelgerna är nu i stort sett borta.
Vi har nu en positiv trend i marknaden och behöver fler grisar till slakt. Välkommen med din slaktanmälan.
Noteringen stiger för slaktgris med 15 öre. Sugga oförändrad.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Bra balans mellan slakt och försäljning. Ganska oförändrat från förra veckan.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är bra fart på försäljningen, stor efterfrågan på produkter. Det har varit starkare efterfrågan än jag hade räknat med.

Spotmarknaden
Paw Mathiasen: -Suggpriset är oförändrat i Tyskland, men den svenska valutan har stärkts något, varför priset i Sverige går ner 10 öre.
-Enligt tyska källor kommer inte priset på slaktgrisar att gå upp förrän oljepriset går upp. Orsaken till detta samband är att ryssarna är försiktiga med att köpa när det inte kommer in några oljepengar. Oljan har gått ner från 140 dollar till 40.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Försäljningen rullar på bra. Så har det varit hela månaden. Kronkursen hjälper till, men internt har vi stor nytta av våra egna förädlingsföretag, som avsätter betydande kvantiteter.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo -Normal vecka, balans för smågrisar, minskande kö för slakten, men dock en liten kö.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är balans i förmedlingen för smågrisar, därför stiger priset. Men vi har fortsatt slaktkö. I övrigt är det en normal vecka.

Danish Crown
På den europeiska marknaden för skinkor och framdelar handlas det till oförändrade priser denna vecka. För övriga styckningsdetaljer sker handeln till svagt fallande priser.
Den engelska baconmarknaden är avsättningsmässigt stabil, men värdet på exporten till England urholkas fortsatt våldsamt av den svaga valutakursen. Den betyder sammantaget mycket för vår totala intjäning för ögonblicket.
För länder utanför EU är avsättningen oförändrad, med fortsatt otraditionellt svag utveckling på Ryssland.
I USA går handeln med danska produkter stabilt och vi undgick som tur var att bli belagda med 100 % tull på våra varor med ben, som det annars var överhängande risk för under en period. Den nya förordningen för tullar träder i kraft i slutet av kvartal 1 2009. Den betyder förbättrade möjligheter för den danska avsättningen.
Japan och Kina går fortsatt positivt och ger oss förnuftiga bidrag.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 30 januari 2009
Senaste uppdatering gjord 2 februari 18.55
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 6

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.Uthyres
Integrerad grisproduktion med 60 suggor,
stallar byggda -98 och -07, uthyres i Blekinge
Svar till gris@agrar.se eller 070-663 60 90, f v b

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 6 v 5 v 4 v 3
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,45 14,20 14,20 14,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a13,80 a13,80 a13,80 a13,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,90 13,90 13,90 13,90
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,10 13,10 13,40 13,40
KLS 64-94,9 13,10 13,10 13,40 13,40
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
SLP 70-96,9 13,10 13,00 12,90 12,90
Scan 75-96,9 12,85 12,70 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,85 12,70 12,60 12,60
Spotmarknaden* 73-94,9 11,00 10,50 11,00 12,60
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 25,35 25,20 25,10 25,10
Scan Ekologisk 73-92,9 24,35 24,20 24,10 24,10
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 6 v 5 v 4
11,92 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,40 8,40 8,60
23,83 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,25 21,25 20,55
14,81 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,40 1,40 1,40
14,38 Österbottens 79 – 96 euro 1,36 1,36 1,36
15,23 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
30 jan Landsnotering euro euro euro euro euro
14,38 Tyskland 1,36 1,36 1,36 1,36 1,41
11,39 Frankrike - 1,077 1,076 1,076 1,08
10,58 Belgien - 1,00 0,98 0,98 1,00
12,74 Italien - 1,205 1,205 1,20 1,163
27 jan jämförbara*
15,66 Italien - 1,481 1,481 1,494 1,418
14,76 England - 1,396 1,473 1,464 1,395
15,25 Tjeckien - - - 1,442 1,446
14,07 Österrike - 1,330 1,300 1,300 1,350
13,81 Tyskland - 1,306 1,306 1,306 1,356
13,69 Polen - - 1,294 1,425 1,397
13,65 Irland - 1,291 1,329 1,329 1,329
13,63 Holland - 1,289 1,289 1,289 1,328
13,58 Spanien - 1,284 1,284 1,316 1,363
13,53 Belgien - 1,279 1,255 1,255 1,279
13,21 Frankrike - 1,249 1,250 1,250 1,253
12,84 Danmark - 1,214 1,240 1,267 1,268
12,25 Sverige - 1,158 1,175 1,147 1,133
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
25 jan Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Skr euro euro euro euro euro
14,27 EU, medelpris 1,349 1,364 1,393 1,404 1,413
-
20,72 Grekland 1,959 1,966 1,988 1,989 1,959
19,25 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,71 Bulgarien 1,769 1,767 1,768 1,770 1,766
16,88 Italien 1,596 1,596 1,568 1,539 1,570
16,84 Lettland 1,592 1,684 1,711 1,777 1,766
16,67 Rumänien 1,576 1,555 1,627 1,707 1,753
16,61 Cypern 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570
16,60 Slovakien 1,569 1,620 1,683 1,683 1,683
15,89 Estland 1,502 1,534 1,507 1,550 1,556
15,84 Finland 1,498 1,522 1,539 1,520 1,555
15,62 Litauen 1,477 1,503 1,542 1,588 1,611
15,21 Ungern 1,438 1,476 1,510 1,586 1,602
15,23 Luxemburg 1,440 1,440 1,440 1,466 1,581
14,76 Tyskland 1,396 1,392 1,426 1,443 1,451
14,70 Portugal 1,390 1,420 1,450 1,440 1,440
14,66 Tjeckien 1,386 1,451 1,488 1,502 1,524
14,58 England 1,379 1,419 1,389 1,324 1,353
14,21 Polen 1,344 1,440 1,473 1,444 1,460
14,06 Österrike 1,329 1,324 1,370 1,377 1,388
13,78 Slovenien 1,303 1,333 1,333 1,355 1,371
13,78 Irland 1,303 1,305 1,306 1,367 1,367
13,56 Spanien 1,282 1,300 1,351 1,371 1,367
13,42 Belgien 1,269 1,264 1,305 1,299 1,306
13,15 Holland 1,243 1,243 1,280 1,284 1,284
13,11 Frankrike 1,240 1,240 1,240 1,270 1,310
13,10 Sverige 1,239 1,227 1,248 1,289 1,250
12,62 Danmark* 1,193 1,201 1,201 1,228 1,228
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 4 dec 20 nov 11 nov 30 okt 22 okt
Dec 1,515 1,525 1,540 1,470 1,538
Jan 1,456 1,480 1,530 1,448 1,497
Feb 1,540 1,579 1,600 1,510 1,570
Mars 1,543 1,615 1,630 1,530 1,593
April 1,568 1,605 1,640 1,550 1,600
Maj 1,610 1,620 1,660 1,570 1,632
Juni 1,640 1,660 1,650 1,600 1,659
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
28 jan
21 jan
14 jan
7 jan
Utbud
860
570
530
676
Sålda
680
570
530
496
Medelpris, euro
1,41
1,42
1,38
1,42
Lägst
1,40
1,41
1,37
1,41
Högst
1,42
1,42
1,37
1,42
Medelpris, skr
14,91
15,10
14,68
15,26

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,00 kr, galtar 5,25 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 7 v 6 v 5 v 4
Spotmarknaden Fri vikt & klass* 10,00 10,10 10,00 9,20
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 9,00 9,00 8,70
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
KLS 140- - 6,85 6,85 6,85
Ugglarps 140- - 6,85 6,85 6,85
Dahlbergs 140- - 5,60 5,60 5,60
Scan 140- - 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 5,50 5,50 5,50
SLP 140,1 kg- - 5,50 5,50 5,50
Dalsjöfors 58% - 5,50 5,50 5,50
Skövde 140- - 5,50 5,20 5,20
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 5,55 5,55 5,25
KLS oflådd - 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd - 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 6 v 5 v 4
9,37
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,60
17,67
Nortura Fri vikt nkr 15,44 15,44 15,24
Finland
4,97
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,55
Österbottens Fri vikt, E euro 0,62 0,62 0,62
6,87
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
11,52
ZNVG 56 % euro 1,09 1,08 1,08
Galtar
7,95
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,60 5,60 5,60

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Pund
11,41
11,36
12,41
11,89
11,30
11,30
11,86
Dollar 8,09 8,18 8,49 7,93 7,80 7,80 7,68
Euro 10,58 10,64 11,16 10,75 10,96 10,96 11,05
Dansk 1,42 1,42 1,49 1,44 1,48 1,48 1,48
Norsk 1,19 1,18 1,16 1,12 1,10 1,10 1,15
Yen 8,98 9,18 9,52 8,65 8,64 8,64 8,74

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 7 v 6 v 5 v 4
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
SwedeHam, 23 kg - 17,60 17,60 17,60
SLP
SLP+ 23 kg - 18,25 18,00 18,00
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 18,00 18,00 18,25
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 17,00 17,00 17,25
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 18,00 18,00 18,25
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris, 30 kg - 484 476 478
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 501 493 490
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 457 451 446
Bis Plus 30 kg, marknad - 457 451 446
Bas 30 kg, beräknad - 423 417 412
Bas 30 kg, marknads - 423 417 412
Nyavvanda, 9 kg - 303 298 294
KRAV, 30 kg - 795 789 784
Scan Ekologisk - 752 746 741
Spotmarknaden        
30 kg4 600 595 570 570
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor - brist brist brist
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - 500 300 brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - - - balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - - balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 178 153 158 164 164
433
Basis 30 kg 305 279 287 295 295
259
SPF+Myc 7 kg 183 158 163 169 169
440
SPF+Myc 30 kg 310 284 292 300 300
265
SPF 7 kg 187 162 167 173 173
445
SPF 30 kg 314 288 296 304 304
761
Økologi 30 kg 536 536 542 547 547
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
696
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
560
25-kg, Priimuus 53 51 51 51 51
Snellmans
624
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
581
ZNVG 28 kg 55 55 55 54 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
25 jan Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Skr euro euro euro euro euro
456 EU, medelpris 43,17 43,23 43,46 43,20 44,24
-
678 Slovakien 64,17 67,29 66,33 66,33 66,19
651 Italien 61,59 61,59 61,07 59,40 59,11
615 Tyskland 58,20 58,10 58,00 58,10 58,50
585 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
547 Finland 51,73 51,25 51,44 51,80 51,72
543 Tjeckien 51,35 51,21 59,82 51,62 52,24
523 Luxemburg 49,50 49,50 49,50 46,00 43,50
522 England 49,34 50,63 49,32 45,50 46,23
519 Sverige 49,11 49,02 49,51 53,43 47,04
513 Belgien 48,50 48,50 48,50 48,00 48,00
426 Ungern 40,34 41,33 42,61 45,04 41,23
417 Holland 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50
400 Estland 37,82 39,64 38,12 38,62 38,22
391 Polen 36,96 37,67 36,99 36,92 37,76
363 Spanien 34,36 33,90 33,97 33,97 39,97
363 Frankrike 34,40 33,40 33,40 33,60 32,20
342 Danmark* 32,34 33,15 34,09 34,09 35,03
317 Portugal 30,00 30,00 36,00 36,00 36,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.