Senaste noteringsnytt
Stabil situation på marknaden i EU
Den här veckan är de europeiska ländernas grismarknader i allmänhet i balans. I de flesta länderna är noteringen därför i huvudsak oförändrade. De europeiska priserna är i mycket hög grad influerade av den stabila situationen i Tyskland. Noteringen i Holland fortsätter det ökade prisgapet jämfört med tyska noteringen.
Situationen ser ut att bli mer positiv i Frankrike och Spanien, där noteringen stiger försiktigt som resultat av att tillförseln av slaktgrisar minskar något. I England är noteringen oförändrad, men steg p g a svagare pund i förhållande till euron. Den sänkta noteringen i Danmark ger anledning att höja på ögonbrynen och den är klart lägst i den europeiska prisstrukturen.
Prognos: Situationen på marknaden förväntas fortsätta vara stabil i Europa nästa vecka. Endast om köttmarknaden får någon stimulans igen, eller exporten åter kommer igång, kommer priserna att stiga. ISN /LG 090210

Inga prisförändringar nästa vecka, danskarna hårt trängda
De svenska slakterierna ändrar inga noteringar för slaktgrisar nästa vecka. Suggorna är också oförändrade.
Däremot syns tendens uppåt för smågrisar under ökande brist p g a ökad optimism bland uppfödarna av slaktgrisar. Några slakterier höjer smågrisarna v 7.
De danska slakterierna är nu hårt trängda av vikande kurser på småvalutor i östra Europa. Det är där vi får se en av orsakerna tlll de upprepade danska sänkningarna senaste tiden.
Spotpriset på slaktgrisar fortsätter stiga, nästa vecka med en ny 50-öring. Men det är långt kvar till toppen i tabellen över noteringar för slaktgrisar, där spotpriset låg i slutet av året. Spotpriset på smågrisar sjunker p g a att svenska valutan återhämtat sig något ur den djupa svackan.
Återhämtningen för kronan har varit försiktig och vi kan kanske vänta oss att svenska valutan fortsätter vara svag en tid framöver. Det är allt fler som är irriterade över den dåliga växelkursen, även om den är förmånlig för svenska grisar. Vi kan nog vänta oss en diskusison om euron, när stormen kring kärnkraften lagt sig.
I Sydamerika ligger priset på slaktgris runt 1 amerikansk dollar, alltså något över 8 kr, berättar Per Karlsson, som just kom hem från Chile och Argentina. /LG 090206

Vi väntar fortfarande på trendändring i EU
Fortfarande har de europeiska grisuppfödarna inte kunnat lösa upp knuten som hindrar marknaden för griskött att svinga sig uppåt. De flesta länderna i EU har i stort sett oförändrade noteringar. Bland dessa Tyskland, som vanligtvis brukar vara tongivande på marknaden, liksom Spanien, Frankrike och Danmark. Det stora fallet för valutorna i östra Europa har lett till kraftigt minskad handel och detta hindrar prisstegringar. Efterfrågan väntas dock öka på lite längre sikt. Att det är 3 miljoner färre grisar i Polen än för ett år sedan och Ryssland har förbjudit import från nio amerikanska grisföretag, väntas sätta spår.
I Belgien och Österrike var optimismen stor förra veckan, med stigande priser, men man orkade inte hålla dem uppe och fick ta ett steg tillbaka denna vecka. Även holländska noteringen vände nedåt som resultat av vikande efterfrågan hos en del slakterier. Ett glädjande steg i utvecklingen syns från England. Där steg noteringen med 8 cent och man tror att efterfrågan kommer att fortsätta öka.
Prognos: Den kommande veckan väntas tillräckligt många grisar finnas i Europa. Troligen måste vi ha lite mer tålamod, innan vi kan se ökningar för noteringarna. ISN /090206

Blå Kustens Slakteri pausar noteringen
Blå Kustens Slakteri sätter ingen notering vecka för vecka en tid framöver. (Därmed tar vi bort Blå Kustens notering ur tabellen i @-GRIS). Orsaken är att slakteriet inte köper in några grisar från marknaden längre, utan tar alla grisar från en enda kontrakterad besättning i närområdet.
-Vi kommer överens om ett pris för grisarna, som är över noteringen. Men eftersom vi inte köper fler grisar än från den kontrakterade besättningen, är det inte meningsfullt att sätta veckonoteringar, säger Hans-Erik Svensson. Vi återkommer med notering när vi tar upp inköpen av grisar igen.
Hans-Erik berättar att han i december köpte ett säljföretag i Luleå, Swemo AB, som nu avsätter gris och nöt för 50 av Blå Kustens årsomsättning på 100 mkr. /LG 090206

Danska slaktgrisarna sänks igen med 20 øre
Noteringen för slaktgrisar fortsätter ner även vecka 7 med 20 øre, ca 30 öre. Nya priset blir 8,20 dkr. Suggorna är oförändrade. /LG 090205

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Den europeiska marknaden är i stort sett oförändrad jämfört med förra veckan. Skinka handlas till oförändrade priser, medan sorteringar har en prismässigt fallande trend. Den danska grisnoteringen sänks med 0,20 dkr nästa vecka.
Svenska marknaden fortsätter att vara stabil och vi har bra försäljning till nästa vecka. Europeiska priset på skinkor är på samma nivå som föregående vecka. Vi säljer en del skinka på export. Tillförseln av grisar är i nivå med prognos. Vi har en bra nivå på slakt och styckning nästa vecka och levandelagret är nu i stort sett borta. Vi har nu en stabil trend i marknaden och behöver fler grisar till slakt.
Scans notering för slaktgris och sugga är oförändrad.
Svenska marknaden är rimligt stabil för nötkött och vi har bra avsättning på det mesta. Viss obalans råder dock för ädlare detaljer. 
Tillförseln av storboskap är på normal nivå men en viss avtagande trend kan märkas.
Helfallskunderna signalerar att de vill ha ännu fler lamm. Marknaden för styckade detaljer är bra, men det är inte riktigt samma sug som på helfallsmarknaden. Vi har lite överskott på lammsadel, allt annat är slutsålt.

KLS/Ugglarp
Jan-Erik Johansson -Det är fortsatt trögt på viss industriråvara och en del detaljer.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Veckan har inte bjudit på några överraskningar. Det har varit bra drag sedan lång tid och mycket bättre än januari tidigare år.
-Vi väntar även stabil avsättning av de flesta produkter lång tid framåt. Vi har både korta och långa uppgörelser, men det råder bra atmosfär mellan oss och kunderna och vi trivs med varandra. Det är en bra indikation på vad vi har att vänta oss.
-Det finns produkter som ökat markant i försäljning. Delvis beror detta på att svenska kronan förlorat värde

Spotmarknaden
Paw Mathiasen: -Just nu sitter alla stilla, eftersom utbudet av grisar är för högt i förhållande till efterfrågan på kött. Men tillgången på smågrisar minskar i Europa, så efterfrågan väntas öka i vår. Detta bör smitta av sig på slaktgrisarna längre fram.
-Det kan m a o bli tillfälle att öka sin intjäning.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det går mer till frysen nu. Det tyder på att handeln fyllt upp tomrummen på hyllorna.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Veckan har varit som tidigare, men det verkar som om man fyllt upp på butikshyllorna ganska bra nu. Det finns tendens till av mattning.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo -Varit en helt normal vecka, men bekymret är priserna i Europa. De påverkar även oss.
-Vi är på väg att få bort slaktkön och smågrisarna är i balans.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är fortsatt slaktkö, men smågrisarna är i balans.
-Vi räknar fortfarande på vad de nya avtalen med staten innebär, men de syns inte vara positiva för grisproduktionen totalt sett.

Danish Crown
På den europeiska marknaden handlas produkterna till svagt fallande priser. Särskilt Öst- och Centraleuropa är drabbat av den ekonomiska krisen, vilket avspeglas i en lägre konsumtion och ett ändrat köpbeteende mot billigare styckningsdetaljer. Kotletter och skinkor är således svårare att avsätta.
Dessutom är en ytterligare effekt av krisen mycket svängande valutakurser i Öst- och Centraleuropa. Speciellt polska szloty har fallit mycket, vilket har stor betydelse för vår avsättning.
Den engelska baconmarknaden är stabil och avsättning sker till svagt stigande priser. Det är en följd av de prisökningar som genomförts på marknaden. Det är emellertid ett fortsatt problem, att den mycket svaga växelkursen för pundet påverkar de hemtagna pengarna negativt. Detta urholkar helt de vunna prisökningarna.
Den stora tyska marknaden präglas av dålig efterfrågan, vilket leder till prisfall på i stort sett alla styckningsdetaljer.
Till tredje land är avsättningen positiv. Den japanska marknaden kör positivt, när det tas med i betraktning, att japanska kunder varit mycket försiktiga med köp i december och januari. De har fokuserat mycket på att minska lagren och riskerna. Det betyder att vi på det "nya året" i Japan, som börjar 1 april, utan tvivel kan räkna med en ökad avsättning.
Kina efterfrågar oförändrat varor, vilket verkar positivt på vår avsättning. Ryssland är fortsatt lite segt här i början på året och ligger p g a den ekonomiska krisen mycket under senaste årets inköp.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 6 februari 2009
Senaste uppdatering gjord 10 februari 16.00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 7

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.Uthyres
Integrerad grisproduktion med 60 suggor,
stallar byggda -98 och -07, uthyres i Blekinge
Svar till gris@agrar.se eller 070-663 60 90, f v b

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 7 v 6 v 5 v 4
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,45 14,45 14,20 14,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a13,80 a13,80 a13,80 a13,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,90 13,90 13,90 13,90
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,10 13,10 13,10 13,40
KLS 64-94,9 13,10 13,10 13,10 13,40
SLP 70-96,9 13,10 13,10 13,00 12,90
Scan 75-96,9 12,85 12,85 12,70 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,85 12,85 12,70 12,60
Spotmarknaden* 73-94,9 11,50 11,00 10,50 11,00
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 25,35 25,35 25,20 25,10
Scan Ekologisk 73-92,9 24,35 24,35 24,20 24,10
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 7 v 6 v 5
11,56 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8.20 8,40 8,40
23,83 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,25 21,25 21,25
14,81 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,40 1,40 1,40
14,38 Österbottens 79 – 96 euro 1,36 1,36 1,36
15,23 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
10 feb Landsnotering euro euro euro euro euro
14,37 Tyskland 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
11,40 Frankrike 1,079 1,079 1,077 1,076 1,076
10,35 Belgien 0,98 0,98 1,00 0,98 0,98
11,97 Italien 1,133 1,133 1,205 1,205 1,20
10 feb jämförbara*
14,76 England 1,527 1,480 1,396 1,473 1,464
15,25 Tjeckien - - 1,354 1,360 1,442
15,66 Italien 1,354 1,354 1,481 1,481 1,494
13,65 Irland 1,329 1,291 1,291 1,329 1,329
13,81 Tyskland 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306
14,07 Österrike 1,300 1,300 1,330 1,300 1,300
13,58 Spanien 1,297 1,284 1,284 1,284 1,316
13,63 Holland 1,270 1,270 1,289 1,289 1,289
13,69 Polen - 1,261 1,289 1,294 1,425
13,21 Frankrike 1,259 1,250 1,249 1,250 1,250
13,53 Belgien 1,255 1,255 1,279 1,255 1,255
12,25 Sverige 1,188 1,183 1,158 1,175 1,147
12,84 Danmark 1,187 1,213 1,214 1,240 1,267
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
1 feb Land v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Skr euro euro euro euro euro
14,19 EU, medelpris 1,343 1,349 1,364 1,393 1,404
-
20,40 Grekland 1,930 1,959 1,966 1,988 1,989
19,23 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,67 Bulgarien 1,767 1,769 1,767 1,768 1,770
16,86 Italien 1,596 1,596 1,596 1,568 1,539
16,74 Rumänien 1,584 1,576 1,555 1,627 1,707
16,59 Cypern 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570
16,00 Estland 1,514 1,502 1,534 1,507 1,550
15,97 Slovakien 1,511 1,569 1,620 1,683 1,683
15,92 Finland 1,507 1,498 1,522 1,539 1,520
15,78 Litauen 1,493 1,477 1,503 1,542 1,588
15,07 Lettland 1,426 1,592 1,684 1,711 1,777
14,99 Ungern 1,419 1,438 1,476 1,510 1,586
14,91 Luxemburg 1,411 1,440 1,440 1,440 1,466
14,75 Tyskland 1,396 1,396 1,392 1,426 1,443
14,65 England 1,386 1,379 1,419 1,389 1,324
14,60 Tjeckien 1,382 1,386 1,451 1,488 1,502
14,48 Portugal 1,370 1,390 1,420 1,450 1,440
14,37 Österrike 1,360 1,329 1,324 1,370 1,377
14,06 Slovenien 1,331 1,303 1,333 1,333 1,355
13,91 Polen 1,316 1,344 1,440 1,473 1,444
13,58 Belgien 1,285 1,269 1,264 1,305 1,299
13,46 Spanien 1,274 1,282 1,300 1,351 1,371
13,41 Sverige 1,269 1,239 1,227 1,248 1,289
13,39 Irland 1,267 1,303 1,305 1,306 1,367
13,14 Holland 1,244 1,243 1,243 1,280 1,284
13,10 Frankrike 1,240 1,240 1,240 1,240 1,270
12,49 Danmark* 1,182 1,193 1,201 1,201 1,228
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 4 dec 20 nov 11 nov 30 okt 22 okt
Dec 1,515 1,525 1,540 1,470 1,538
Jan 1,456 1,480 1,530 1,448 1,497
Feb 1,540 1,579 1,600 1,510 1,570
Mars 1,543 1,615 1,630 1,530 1,593
April 1,568 1,605 1,640 1,550 1,600
Maj 1,610 1,620 1,660 1,570 1,632
Juni 1,640 1,660 1,650 1,600 1,659
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
4 feb
28 jan
21 jan
14 jan
Utbud
700
860
570
530
Sålda
700
680
570
530
Medelpris, euro
1,40
1,41
1,42
1,38
Lägst
1,39
1,40
1,41
1,37
Högst
1,40
1,42
1,42
1,37
Medelpris, skr
14,79
14,91
15,10
14,68

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,00 kr, galtar 5,55 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 8 v 7 v 6 v 5
Spotmarknaden Fri vikt & klass* 9,80 10,00 10,10 10,00
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
KLS 140- - 6,85 6,85 6,85
Ugglarps 140- - 6,85 6,85 6,85
Dahlbergs 140- - 5,60 5,60 5,60
Scan 140- - 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 5,50 5,50 5,50
SLP 140,1 kg- - 5,50 5,50 5,50
Dalsjöfors 58% - 5,50 5,50 5,50
Skövde 140- - 5,50 5,50 5,20
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 5,55 5,55 5,55
KLS oflådd - 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd - 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 7 v 6 v 5
9,30
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,60
17,67
Nortura Fri vikt nkr 15,44 15,44 15,44
Finland
4,97
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,55
Österbottens Fri vikt, E euro 0,62 0,62 0,62
6,87
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
11,52
ZNVG 56 % euro 109 1,09 1,08
Galtar
7,89
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,60 5,60 5,60

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Pund
12,15
11,41
11,36
12,41
11,89
11,30
11,30
Dollar 8,27 8,09 8,18 8,49 7,93 7,80 7,80
Euro 10,57 10,58 10,64 11,16 10,75 10,96 10,96
Dansk 1,41 1,42 1,42 1,49 1,44 1,48 1,48
Norsk 1,21 1,19 1,18 1,16 1,12 1,10 1,10
Yen 9,10 8,98 9,18 9,52 8,65 8,64 8,64

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 8 v 7 v 6 v 5
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 18,50 18,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
SwedeHam, 23 kg - 17,60 17,60 17,60
SLP
SLP+ 23 kg - 18,50 18,25 18,00
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 18,00 18,00 18,00
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 17,00 17,00 17,00
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 18,00 18,00 18,00
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris, 30 kg - 484 484 476
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 501 501 493
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 457 457 451
Bis Plus 30 kg, marknad - 467 457 451
Bas 30 kg, beräknad - 423 423 417
Bas 30 kg, marknads - 433 423 417
Nyavvanda, 9 kg - 303 303 298
KRAV, 30 kg - 795 795 789
Scan Ekologisk - 752 752 746
Spotmarknaden        
30 kg4 600 600 595 570
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor - 1 vecka brist brist
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - översk 500 300
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - brist - -
Dahlbergs Slakteri - brist balans balans
Ginsten - brist - balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
241
Basis 7 kg 171 178 153 158 164
418
Basis 30 kg 297 305 279 287 295
248
SPF+Myc 7 kg 176 183 158 163 169
425
SPF+Myc 30 kg 302 310 284 292 300
253
SPF 7 kg 180 187 162 167 173
431
SPF 30 kg 306 314 288 296 304
748
Økologi 30 kg 531 536 536 542 547
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
696
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
560
25-kg, Priimuus 53 53 51 51 51
Snellmans
624
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
581
ZNVG 28 kg 55 55 55 55 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
1 feb Land v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Skr euro euro euro euro euro
470 EU, medelpris 44,53 43,17 43,23 43,46 43,20
-
668 Slovakien 63,29 64,17 67,29 66,33 66,33
664 Italien 62,91 61,59 61,59 61,07 59,40
618 Tjeckien 58,55 51,35 51,21 59,82 51,62
617 Tyskland 58,40 58,20 58,10 58,00 58,10
603 Ungern 57,08 40,34 41,33 42,61 45,04
585 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
535 Finland 50,69 51,73 51,25 51,44 51,80
530 Sverige 50,20 49,11 49,02 49,51 53,43
524 England 49,58 49,34 50,63 49,32 45,50
513 Belgien 48,50 48,50 48,50 48,50 48,00
417 Holland 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50
405 Luxemburg 38,40 41,20 49,50 49,50 46,00
404 Estland 38,28 37,82 39,64 38,12 38,62
387 Polen 36,64 36,96 37,67 36,99 36,92
379 Spanien 35,94 34,36 33,90 33,97 33,97
378 Danmark* 35,82 32,34 33,15 34,09 34,09
365 Frankrike 34,60 34,40 33,40 33,40 33,60
317 Portugal 30,00 30,00 30,00 36,00 36,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.