Senaste noteringsnytt
Tyska internetauktionen visar fortsatt hårt pristryck
Tyska internetauktionen 11 februari visade på fortsatt hårt tryck mot grisnoteringen. Sedan förra veckan sjönk priset med 5 cent.
Det såldes endast 320 grisar av 500 utbjudna, vilket också är en indikator.
Noteringen i Tyskland fredagar följer inte alltid auktionens prisnivå, men ofta, med +- 2 - 3 cent. /LG 090217

Prisbarometern stiger i södra Europa
Under den nya veckan är noteringarna oförändrade i flera av Europas länder. Medan priserna är kvar på sin nivå i norra eller centrala Europa, eller som bäst stiger mycket försiktigt, så stiger prisbarometern i södra Europa. I Frankrike sjunker slaktvikterna, vilket innebär att grisarna slaktas allt tidigare. Noteringen steg därmed med 4 cent. Situationen är likartad i Spanien, där 4 cents ökning också realiseras. På det sättet stiger Spanien i listan över noteringar i de kontinentala länderna och lämnar Tyskland och Österrike efter sig.
Tyskland och Österrike klarade att hålla sina noteringar på oförändrad nivå. De holländska grisuppfödarna hade att kämpa mot sitt slakteri Vion, som massivt försökte pressa ner noteringen och till viss del lyckades. De tyska slakterierna blev därmed mer populära som köpare av holländska grisar.
Tendens: Det är svårt att säga när den länge väntade ökningen av noteringen kommer. I väntan på ökningen börjar tiden för karnevalerna. När karnivalerna är över brukar prisbilden bli mer avslappnad. ISN /LG 090217

Tyska suggorna faller
Den tyska suggnoteringen föll v 8 till 1,07 €, 11,55 skr. Inga avdrag sker, t ex för feta suggor, görs vid export. /LG 090216

Tyska noteringen klarade hot om fall
Det är fortsatt turbulent på den europeiska grismarknaden p g a finanskrisen, som gör att små valutor ändras hela tiden i värde. Det medförde att tyska noteringen var i svajning under veckan, men slutade oförändrad.
Även danska noteringen är oförändrad, liksom samtliga i Sverige och Finland.
Spotpriset på suggor stiger åter till 10 kr v 9.
-Det var mycket turbulent i Tyskland i mitten på veckan, säger Danske Svineproducenter. En del tyska slakterier var nästan i panik över valutornas svaghet i en del av deras exportländer. Det var som upplagt för ett ytterligare fall av noteringen.
-Minskade anmälningar av grisar till slakt, dämpade dock nervositeten. Det verkar nu som om det är balans mellan utbud och efterfrågan. Tyska noteringen blev därmed till slut oförändrad.
Peter Johansson, Dalsjöfors Slakteri, säger att det under veckan legat lite osäkerhet i luften i köttförsäljningen.
-Vad det beror på, vet jag inte, säger han. Vi har inte heller drabbats av det försäljningsmässigt.
Kontakterna över gränserna är flitiga numera. Möjligtvis kan det vara den tyska turbulenten som hörts även i Sverige. P g a den svaga svenska valutan står dock sig det svenska grisköttet ganska gott.
Vecka 7 2009 var Scans notering 90 öre högre än samma vecka 2008. Dalsjöfors notering var 1,05 högre. Samtidigt torde de flesta ha lägre foderkostnader i år.
Ta en titt på tabellerna över faktiskt utbetalade belopp för slaktgrisar resp smågrisar. Slaktgrisar går stadigt nedåt, medan smågrisar går uppåt. /LG 090213

Stabil situation på marknaden i EU
Den här veckan är de europeiska ländernas grismarknader i allmänhet i balans. I de flesta länderna är noteringen därför i huvudsak oförändrade. De europeiska priserna är i mycket hög grad influerade av den stabila situationen i Tyskland. Noteringen i Holland fortsätter det ökade prisgapet jämfört med tyska noteringen.
Situationen ser ut att bli mer positiv i Frankrike och Spanien, där noteringen stiger försiktigt som resultat av att tillförseln av slaktgrisar minskar något. I England är noteringen oförändrad, men steg p g a svagare pund i förhållande till euron. Den sänkta noteringen i Danmark ger anledning att höja på ögonbrynen och den är klart lägst i den europeiska prisstrukturen.
Prognos: Situationen på marknaden förväntas fortsätta vara stabil i Europa nästa vecka. Endast om köttmarknaden får någon stimulans igen, eller exporten åter kommer igång, kommer priserna att stiga. ISN /LG 090210

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Europeiska marknaden präglas av stort utbud och lägre efterfrågan på griskött, vilket gör priserna mera osäkra än tidigare. Grisbeståndet minskar i de flesta länder, vilket talar för en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på sikt.
Svenska marknaden fortsätter att vara stabil och vi har bra försäljning även till nästa vecka. Tillförseln av grisar är i nivå med prognos och vi har en bra nivå på slakt och styckning nästa vecka.
Noteringen för slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS/Ugglarp
Jan-Erik Johansson -Situationen är mycket lik tidigare veckor, men vi ser framför oss en del positiva signaler.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det känns som om det bromsat upp för vissa produkter, att det är visst motstånd, jämfört med tidigare. Men vi har inte drabbats av det ännu.

Spotmarknaden
Per Karlsson: -Varje slaktsugga som lämnar Sverige levande ökar kapaciteten med 2,5 slaktgrisar. Så mycket längre tid tar det att slakta en sugga, jämfört med en slaktgris.
-Varje gris som lämnar Sverige ökar efterfrågan på svenskt griskött och driver grispriset, uppåt vilket ligger i linje med intresset i branschen, oavsett om du är grisföretagare, eller driver slakteri.
-Det ligger därmed i hela branschens intresse att lyfta ut suggorna ur landet, då det i förlängningen påverkar slaktgrispriset positivt.
-Spotmarknaden har inte handlat med slaktsuggor så länge, men det har varit för lite suggor per vecka än så länge för att det långsiktigt ska gå att fortsätta.
-Observera att slaktsuggor till Tyskland inte är en affär endast i södra Sverige, utan för större delen av landet.
-När priset är för hela slaktvikten, utan avdrag för allehanda saker, gör det att prisskillnaden är betydande.
-Var och en kan ta sin nuvarande verkliga betalning och jämföra med spotpriset. I de flesta fall skiljer det ganska många kronor. Den skillnaden går inte bara att komma åt, den är dessutom arbetsfri inkomst. Om du inte ser det som merarbete att ringa ett annat telefonnummer.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är oförändrat både för slakt och marknad.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo -Veckan har varit normal för årstiden. Vi har 2 dagars slaktkö, men för smågrisar är det balans.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi har fortfarande kö till slakt, smågrisarna är i balans, med tendens till brist. I övrigt är allt normalt.

Danish Crown
Marknaden i Europa är präglad av liten efterfrågan i förhållande till ett stort utbud, vilket sätter priserna under press. Polen är ett undantag, då den fortsatt minskade slakten medför brist på griskött.
Japan närmar sig slutet på året och många kunder försöker att förbättra bokslutet genom att hålla små lager av kött.
Priserna på hela parter av griskroppen är fortsatt fallande i östra Europa.
Försäljningen till marknader med höga priser, som Australien, Ryssland, USA är vi till freds med och de medverkar till att hålla uppe noteringen.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 13 februari 2009
Senaste uppdatering gjord 17 februari 14.30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 8

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Uthyres
Integrerad grisproduktion med 60 suggor,
stallar byggda -98 och -07, uthyres i Blekinge
Svar till gris@agrar.se eller 070-663 60 90, f v b

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 8 v 7 v 6 v 5
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,45 14,45 14,45 14,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a13,80 a13,80 a13,80 a13,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,90 13,90 13,90 13,90
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,10 13,10 13,10 13,10
KLS 64-94,9 13,10 13,10 13,10 13,10
SLP 70-96,9 13,10 13,10 13,10 13,00
Scan 75-96,9 12,85 12,85 12,85 12,70
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,85 12,85 12,85 12,70
Spotmarknaden* 73-94,9 11,75 11,50 11,00 10,50
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 25,35 25,35 25,35 25,20
Scan Ekologisk 73-92,9 24,35 24,35 24,35 24,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 8 v 7 v 6
11,89 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,20 8.20 8,40
26,13 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,25 21,25 21,25
15,12 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,40 1,40 1,40
14,68 Österbottens 79 – 96 euro 1,36 1,36 1,36
15,55 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
13 feb Landsnotering euro euro euro euro euro
14,68 Tyskland 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
11,79 Frankrike 1,092 1,079 1,079 1,077 1,076
10,58 Belgien 0,98 0,98 0,98 1,00 0,98
12,23 Italien 1,133 1,133 1,133 1,205 1,205
17 feb jämförbara*
16,49 England 1,525 1,527 1,480 1,396 1,473
14,35 Irland 1,367 1,329 1,291 1,291 1,329
14,00 Spanien 1,335 1,297 1,284 1,284 1,284
14,62 Tjeckien - - 1,327 1,354 1,360
14,10 Tyskland 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306
14,04 Österrike 1,300 1,300 1,300 1,330 1,300
13,59 Frankrike 1,300 1,259 1,250 1,249 1,250
14,62 Italien 1,291 1,354 1,354 1,481 1,481
13,71 Holland 1,251 1,270 1,270 1,289 1,289
13,61 Polen - 1,278 1,261 1,289 1,294
13,55 Belgien 1,230 1,255 1,255 1,279 1,255
12,81 Danmark 1,186 1,187 1,213 1,214 1,240
12,83 Sverige 1,167 1,188 1,183 1,158 1,175
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
8 feb Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr euro euro euro euro euro
14,19 EU, medelpris 1,332 1,343 1,349 1,364 1,393
-
20,40 Grekland 1,930 1,930 1,959 1,966 1,988
19,23 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,67 Bulgarien 1,767 1,767 1,769 1,767 1,768
16,59 Cypern 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570
16,74 Rumänien 1,551 1,584 1,576 1,555 1,627
15,78 Litauen 1,509 1,493 1,477 1,503 1,542
15,92 Finland 1,505 1,507 1,498 1,522 1,539
16,86 Italien 1,485 1,596 1,596 1,596 1,568
14,65 England 1,481 1,386 1,379 1,419 1,389
15,97 Slovakien 1,477 1,511 1,569 1,620 1,683
16,00 Estland 1,464 1,514 1,502 1,534 1,507
14,91 Luxemburg 1,411 1,411 1,440 1,440 1,440
14,75 Tyskland 1,396 1,396 1,396 1,392 1,426
15,07 Lettland 1,393 1,426 1,592 1,684 1,711
14,99 Ungern 1,378 1,419 1,438 1,476 1,510
14,48 Portugal 1,370 1,370 1,390 1,420 1,450
14,60 Tjeckien 1,356 1,382 1,386 1,451 1,488
14,37 Österrike 1,327 1,360 1,329 1,324 1,370
14,06 Slovenien 1,307 1,331 1,303 1,333 1,333
13,46 Spanien 1,282 1,274 1,282 1,300 1,351
13,41 Sverige 1,275 1,269 1,239 1,227 1,248
13,58 Belgien 1,274 1,285 1,269 1,264 1,305
13,91 Polen 1,273 1,316 1,344 1,440 1,473
13,39 Irland 1,268 1,267 1,303 1,305 1,306
13,14 Holland 1,240 1,244 1,243 1,243 1,280
13,10 Frankrike 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240
12,49 Danmark* 1,182 1,182 1,193 1,201 1,201
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 12 feb 4 dec 20 nov 11 nov 30 okt
Feb 1,340 1,540 1,579 1,600 1,510
Mars 1,375 1,543 1,615 1,630 1,530
April 1,393 1,568 1,605 1,640 1,550
Maj 1,485 1,610 1,620 1,660 1,570
Juni 1,506 1,640 1,660 1,650 1,600
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep 1,510 - - - -
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Dec 1,500 - - - -
Jan - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
11 feb
4 feb
28 jan
21 jan
Utbud
500
700
860
570
Sålda
320
700
680
570
Medelpris, euro
1,35
1,40
1,41
1,42
Lägst
1,35
1,39
1,40
1,41
Högst
1,35
1,40
1,42
1,42
Medelpris, skr
14,58
15,12
14,91
15,10

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,80 kr, galtar 5,35 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 9 v 8 v 7 v 6
Spotmarknaden Fri vikt & klass* 10,00 9,80 10,00 10,10
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 8,80 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
KLS 140- - 6,85 6,85 6,85
Ugglarps 140- - 6,85 6,85 6,85
Dahlbergs 140- - 5,50 5,60 5,60
Scan 140- - 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 5,50 5,50 5,50
SLP 140,1 kg- - 5,50 5,50 5,50
Dalsjöfors 58% - 5,50 5,50 5,50
Skövde 140- - - 5,50 5,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 5,35 5,55 5,55
KLS oflådd - 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd - 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 8 v 7 v 6
9,57
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,60
18,99
Nortura Fri vikt nkr 15,44 15,44 15,44
Finland
5,07
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,69
Österbottens Fri vikt, E euro 0,62 0,62 0,62
7,02
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
11,55
ZNVG 56 % euro 1,07 1,09 1,09
Galtar
8,12
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,60 5,60 5,60

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Pund
11,99
12,15
11,41
11,36
12,41
11,89
11,30
Dollar 8,35 8,27 8,09 8,18 8,49 7,93 7,80
Euro 10,80 10,57 10,58 10,64 11,16 10,75 10,96
Dansk 1,45 1,41 1,42 1,42 1,49 1,44 1,48
Norsk 1,23 1,21 1,19 1,18 1,16 1,12 1,10
Yen 9,27 9,10 8,98 9,18 9,52 8,65 8,64

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 9 v 8 v 7 v 6
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 18,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
SwedeHam, 23 kg - 17,60 17,60 17,60
SLP
SLP+ 23 kg - 18,50 18,50 18,25
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 18,50 18,00 18,00
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 17,50 17,00 17,00
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 18,50 18,00 18,00
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris, 30 kg - 484 484 484
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 501 501 501
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 457 457 457
Bis Plus 30 kg, marknad - 467 467 457
Bas 30 kg, beräknad - 423 423 423
Bas 30 kg, marknads - 433 433 423
Nyavvanda, 9 kg - 303 303 303
KRAV, 30 kg - 795 795 795
Scan Ekologisk - 752 752 752
Spotmarknaden        
30 kg4 600 600 600 595
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor - 1 vecka 1 vecka brist
Ugglarps Slakteri - brist balans balans
KLS - brist balans balans
Skövde Slakteri - balans översk 500
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans brist -
Dahlbergs Slakteri - brist brist balans
Ginsten - brist brist -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
247
Basis 7 kg 171 171 178 153 158
430
Basis 30 kg 297 297 305 279 287
255
SPF+Myc 7 kg 176 176 183 158 163
437
SPF+Myc 30 kg 302 302 310 284 292
261
SPF 7 kg 180 180 187 162 167
443
SPF 30 kg 306 306 314 288 296
769
Økologi 30 kg 531 531 536 536 542
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
738
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
572
25-kg, Priimuus 53 53 53 51 51
Snellmans
637
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
594
ZNVG 28 kg 55 55 55 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
8 feb Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr euro euro euro euro euro
486 EU, medelpris 45,05 44,53 43,17 43,23 43,46
-
687 Italien 63,64 62,91 61,59 61,59 61,07
683 Slovakien 63,29 63,29 64,17 67,29 66,33
628 Tyskland 58,20 58,40 58,20 58,10 58,00
607 Ungern 56,27 57,08 40,34 41,33 42,61
597 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
570 England 52,84 49,58 49,34 50,63 49,32
562 Finland 52,07 50,69 51,73 51,25 51,44
540 Tjeckien 50,05 58,55 51,35 51,21 59,82
539 Sverige 49,94 50,20 49,11 49,02 49,51
523 Belgien 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50
426 Holland 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50
425 Luxemburg 39,40 38,40 41,20 49,50 49,50
421 Spanien 39,04 35,94 34,36 33,90 33,97
418 Estland 38,71 38,28 37,82 39,64 38,12
383 Polen 35,50 36,64 36,96 37,67 36,99
373 Danmark* 34,62 35,82 32,34 33,15 34,09
373 Frankrike 34,60 34,60 34,40 33,40 33,40
324 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 36,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.