Senaste noteringsnytt
QG valde DanAvl
- och Norsvin!!
QG ska samarbeta med DanAvl i Danmark och erbjuda gener av både dansk lantras och dansk yorkshire.
Men QG vill även fortsätta samarbetet med Norsvin och ska fortsätta erbjuda norsk lantras.
Svenska yorkshireaveln ska fortsätta som tidigare. Se GrisPortalen senare. /090220

LSO står inte emot trycket från importen
Det är helt oförändrade noteringar både i Tyskland, Danmark, Norge och Sverige nästa vecka. I Finland sänker LSO (HKScan) slaktgrisarna 4 cent. Det går inte längre att stå emot trycket från Tyskland och Danmark. HK har legat 4 cent över Atria, ovanligt nog, men nu är skillnaden utjämnad.
Import av kött till Finland från Tyskland och Danmark är inte lika ogynnsam som till Sverige p g a valutaskillnaderna, men även i Sverige säger slaktarna att man har problem med tyskt och danskt kött, trots väldigt ogynnsam valutakurs för importörerna.
Man får väl se det så, att det är exportörerna som säljer billigt. Av alla europeiska länder med svag valuta, har Sverige den minst svaga. Tyska slakterier klagar bittert över hur svårt det är att exportera kött österut.
Svenska kronans kurs mot euron slog idag nytt bottenrekord med runt 11,05 kr. De svenska ekonomiska problemen väntas fortsätta, så det finns de som tror på ännu sämre kurs.
Den tyska noteringen blir oförändrad 1,36 € även vecka 9. Det är sjunde veckan i rad med samma notering. Det har varit hårda framstötar från tyska slakterier om sänkt notering p g a exportsvårigheterna, men noteringen har klarat sig. Vion uppges dock ha fronderat och sänkt.
Spotmarknaden uppges ha fått ett uppsving för suggor, som gett nytt mod i exportörerna. Skillnaderna mellan att slakta vid vissa slakterier i Sverige, jämfört med att exportera, är högst väsentlig. Noteringen är högre och avdagen inga.
Obs att priset på suggor och smågrisar på spotmarknaden sätts en vecka tidigare än vid alla slakterier. Det är något vi måste komma fram till vid alla slakterier. Det ligger något i det man säger, att köpa grisen i säcken...! Det är snart endast i grisbranschen man gör det.
Noteringen på suggor stiger nästa vecka vid några slakterier. Om det är ökade konkurrensen, eller ökad efterfrågan på suggkött, är svårt att säga. Bl a Scan säger att efterfrågan på suggkött ökar just nu, vilket även skett en tid i Tyskland. Det skulle inte förvåna om försäljningen av korv ökar i år som följd av de kärvare tiderna. I Tyskland har man talat om detta länge.
Jag har tidigare nämnt den stora minskningen av antalet suggor i Polen. 20 %, var femte sugga är utslagen, enligt en uppgift. Samma siffra rapporteras nu från Tjeckien. Decembersiffran är 2,1 miljoner färre. Smågrisar 23 % färre.
I Ungern uppges minskningen vara 13 %. /LG 090220


Tyska internetauktionen visar fortsatt hårt pristryck
Tyska internetauktionen 11 februari visade på fortsatt hårt tryck mot grisnoteringen. Sedan förra veckan sjönk priset med 5 cent.
Det såldes endast 320 grisar av 500 utbjudna, vilket också är en indikator.
Noteringen i Tyskland fredagar följer inte alltid auktionens prisnivå, men ofta, med +- 2 - 3 cent. /LG 090217

Prisbarometern stiger i södra Europa
Under den nya veckan är noteringarna oförändrade i flera av Europas länder. Medan priserna är kvar på sin nivå i norra eller centrala Europa, eller som bäst stiger mycket försiktigt, så stiger prisbarometern i södra Europa. I Frankrike sjunker slaktvikterna, vilket innebär att grisarna slaktas allt tidigare. Noteringen steg därmed med 4 cent. Situationen är likartad i Spanien, där 4 cents ökning också realiseras. På det sättet stiger Spanien i listan över noteringar i de kontinentala länderna och lämnar Tyskland och Österrike efter sig.
Tyskland och Österrike klarade att hålla sina noteringar på oförändrad nivå. De holländska grisuppfödarna hade att kämpa mot sitt slakteri Vion, som massivt försökte pressa ner noteringen och till viss del lyckades. De tyska slakterierna blev därmed mer populära som köpare av holländska grisar.
Tendens: Det är svårt att säga när den länge väntade ökningen av noteringen kommer. I väntan på ökningen börjar tiden för karnevalerna. När karnivalerna är över brukar prisbilden bli mer avslappnad. ISN /LG 090217

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Det är fortsatt svag marknad i Baltikum och i forna öststaterna p g a svaga valutor. I Ryssland är det oförändrat trögt. Europeiska marknaden präglas av ett stort utbud och lägre efterfrågan på griskött, vilket gör priserna mera osäkra nu än tidigare.
Grisbeståndet minskar i de flesta länder, vilket talar för bättre balans mellan utbud och efterfrågan på sikt.
Svenska marknaden fortsätter att vara god och vi avsätter större volymer på vår hemmamarknad. Det leder till lägre export under nästa vecka.
Tillförseln av grisar är i nivå med prognos och vi har bra nivå på slakt och styckning nästa vecka.
Noteringen för slaktgris är oförändrad, suggor stiger 50 öre per kilo.

KLS/Ugglarp
Jan-Erik Johansson -Situationen är som tidigare veckor, men vi ser framför oss en del positiva signaler

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har inte märkt något ändrad efterfrågan under sportlovet. Den ligger på helt oförändrad nivå. Det finns tendens till ökat drag för suggor och vi höjer den noteringen.
-För nöt känner vi inte samma stora förfrågningar.
-Vi har inga stora lager inför grillsäsongen. Det är enbart för kunders räkning. Det känns lite konstigt att sälja grillvaror så här års.

Spotmarknaden
Per Karlsson: -Förra veckans kommentar i den här spalten gjorde nytta, så vi har framtidstro igen. Anmälningarna av suggor har ökat.
-Men det går att exportera många fler suggor till Tyskland och därmed få upp priset i Sverige. Konkurrens ligger i allas intresse.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit lite lugnare marknad den här veckan p g a sportlovet. I övrigt är det som normalt och ingen slaktkö.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är lite lugnare på marknaden i Stockholm p g a sportlovet, det är helt klart. Det är tyngst för charken, medan styckat är ganska oförändrat.
-Vi har nu betydande hjälp av valutan, vid försäljning i Sverige. Men dumpingen från Tyskland fortsätter. Det avsätts stora partier tyskt kött i Sverige, med svenska mått mätt, trots skillnad i pris och för Tyskland oförmånlig växelkurs.
-Skövde Slakteri exporterade tidigare en hel del till Ryssland. Den exporten har försvunnit. Ryssarna har inga pengar och kursen på rubel har brakat i backen, vilket gör svenska köttet dyrare än tidigare.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo -Det närmar sig normalt läge, balans, för både smågrisar och slakt.
-Det är nu sportlov i södra Finland, och nästa vecka är det sportlov norrut. Sportlov brukar sätta spår efter sig i ökad försäljning av korv och mer uteätande. Vi får se om det märks lika mycket i år, när vi har en generell finansiell tillbakagång.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi tvingas sänka noteringen på slaktgrisar 4 cent p g a ökat pristryck. Det är dumping från Danmark och Tyskland som är värst.
-Det är balans för smågrisar och slaktkön ca en vecka. Vi har nog ganska bra balans nästa vecka.

Danish Crown
Danish Crown har samma kommentar den här veckan som förra.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 20 februari 2009
Senaste uppdatering gjord 23 februari 17.30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 9

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Uthyres
Integrerad grisproduktion med 60 suggor,
stallar byggda -98 och -07, uthyres i Blekinge
Svar till gris@agrar.se eller 070-663 60 90, f v b

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 9 v 8 v 7 v 6
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,45 14,45 14,45 14,45
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a13,80 a13,80 a13,80 a13,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,90 13,90 13,90 13,90
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,10 13,10 13,10 13,10
KLS 64-94,9 13,10 13,10 13,10 13,10
SLP 70-96,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Scan 75-96,9 12,85 12,85 12,85 12,85
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,85 12,85 12,85 12,85
Spotmarknaden* 73-94,9 11,75 11,75 11,50 11,00
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 25,35 25,35 25,35 25,35
Scan Ekologisk 73-92,9 24,35 24,35 24,35 24,35
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 9 v 8 v 7
11,89 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,20 8,20 8.20
26,13 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,25 21,25 21,25
14,90 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,36 1,40 1,40
14,90 Österbottens 79 – 96 euro 1,36 1,36 1,36
15,78 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
20 feb Landsnotering euro euro euro euro euro
14,90 Tyskland 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
12,39 Frankrike 1,131 1,079 1,079 1,077
10,52 Belgien - 0,96 0,98 0,98 1,00
11,67 Italien - 1,065 1,133 1,133 1,205
17 feb jämförbara*
16,71 England - 1,525 1,527 1,480 1,396
14,98 Irland - 1,367 1,329 1,291 1,291
14,63 Spanien - 1,335 1,297 1,284 1,284
14,54 Tjeckien - - - 1,327 1,354
14,31 Tyskland - 1,306 1,306 1,306 1,306
14,24 Österrike - 1,300 1,300 1,300 1,330
14,24 Frankrike - 1,300 1,259 1,250 1,249
14,14 Italien - 1,291 1,354 1,354 1,481
13,71 Holland - 1,251 1,270 1,270 1,289
14,00 Polen - - 1,278 1,261 1,289
13,48 Belgien - 1,230 1,255 1,255 1,279
12,99 Danmark - 1,186 1,187 1,213 1,214
12,79 Sverige - 1,167 1,188 1,183 1,158
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
15 feb Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr euro euro euro euro euro
14,55 EU, medelpris 1,328 1,332 1,343 1,349 1,364
-
20,85 Grekland 1,903 1,930 1,930 1,959 1,966
19,94 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,37 Bulgarien 1,768 1,767 1,767 1,769 1,767
17,20 Cypern 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570
16,92 Rumänien 1,544 1,551 1,584 1,576 1,555
16,47 Finland 1,503 1,505 1,507 1,498 1,522
14,47 England 1,503 1,481 1,386 1,379 1,419
16,40 Litauen 1,497 1,509 1,493 1,477 1,503
16,39 Estland 1,496 1,464 1,514 1,502 1,534
15,76 Italien 1,438 1,485 1,596 1,596 1,596
15,74 Slovakien 1,437 1,477 1,511 1,569 1,620
15,37 Ungern 1,403 1,378 1,419 1,438 1,476
15,30 Luxemburg 1,396 1,411 1,411 1,440 1,440
15,30 Tyskland 1,396 1,396 1,396 1,396 1,392
15,16 Lettland 1,384 1,393 1,426 1,592 1,684
15,12 Portugal 1,380 1,370 1,370 1,390 1,420
14,64 Tjeckien 1,336 1,356 1,382 1,386 1,451
13,57 Österrike 1,329 1,327 1,360 1,329 1,324
14,42 Slovenien 1,316 1,307 1,331 1,303 1,333
14,24 Spanien 1,300 1,282 1,274 1,282 1,300
14,18 Polen 1,294 1,273 1,316 1,344 1,440
13,97 Sverige 1,275 1,275 1,269 1,239 1,227
13,96 Belgien 1,274 1,274 1,285 1,269 1,264
13,91 Irland 1,270 1,268 1,267 1,303 1,305
13,59 Frankrike 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240
13,19 Holland 1,204 1,240 1,244 1,243 1,243
12,41 Danmark* 1,133 1,182 1,182 1,193 1,201
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 19 feb 12 feb 4 dec 20 nov 11 nov
Feb 1,355 1,340 1,540 1,579 1,600
Mars 1,364 1,375 1,543 1,615 1,630
April 1,385 1,393 1,568 1,605 1,640
Maj 1,475 1,485 1,610 1,620 1,660
Juni 1,500 1,506 1,640 1,660 1,650
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep 1,516 1,510 - - -
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Dec 1,480 1,500 - - -
Jan - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
11 feb
4 feb
28 jan
21 jan
Utbud
500
700
860
570
Sålda
320
700
680
570
Medelpris, euro
1,35
1,40
1,41
1,42
Lägst
1,35
1,39
1,40
1,41
Högst
1,35
1,40
1,42
1,42
Medelpris, skr
14,79
15,12
14,91
15,10

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,20 kr, galtar 5,75 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 10 v 9 v 8 v 7
Spotmarknaden Fri vikt & klass* 10,00 10,00 9,80 10,00
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 9,20 8,80 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
KLS 140- - 6,85 6,85 6,85
Ugglarps 140- - 6,85 6,85 6,85
Dahlbergs 140- - 6,00 5,50 5,60
Scan 140- - 6,00 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 6,00 5,50 5,50
SLP 140,1 kg- - 6,00 5,50 5,50
Dalsjöfors 58% - 6,00 5,50 5,50
Skövde 140- - 5,50 5,50 5,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 5,75 5,35 5,55
KLS oflådd - 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd - 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 9 v 8 v 7
9,57
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,60
18,99
Nortura Fri vikt nkr 15,44 15,44 15,44
Finland
5,15
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,79
Österbottens Fri vikt, E euro 0,62 0,62 0,62
7,12
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
11,72
ZNVG 56 % euro 1,07 1,07 1,09
Galtar
8,12
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,60 5,60 5,60

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Pund
12,46
11,99
12,15
11,41
11,36
12,41
11,89
Dollar 8,70 8,35 8,27 8,09 8,18 8,49 7,93
Euro 10,96 10,80 10,57 10,58 10,64 11,16 10,75
Dansk 1,47 1,45 1,41 1,42 1,42 1,49 1,44
Norsk 1,24 1,23 1,21 1,19 1,18 1,16 1,12
Yen 9,31 9,27 9,10 8,98 9,18 9,52 8,65

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 10 v 9 v 8 v 7
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
SwedeHam, 23 kg - 17,60 17,60 17,60
SLP
SLP+ 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 18,50 18,50 18,00
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 17,50 17,50 17,00
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 18,50 18,50 18,00
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris, 30 kg - 484 484 484
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 501 501 501
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 457 457 457
Bis Plus 30 kg, marknad - 467 467 467
Bas 30 kg, beräknad - 423 423 423
Bas 30 kg, marknads - 433 433 433
Nyavvanda, 9 kg - 303 303 303
KRAV, 30 kg - 795 795 795
Scan Ekologisk - 752 752 752
Spotmarknaden        
30 kg4 600 600 600 600
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor - 1,5 v 1 vecka 1 vecka
Ugglarps Slakteri - balans brist balans
KLS - balans brist balans
Skövde Slakteri - balans balans översk
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
247
Basis 7 kg 171 171 171 178 153
430
Basis 30 kg 297 297 297 305 279
255
SPF+Myc 7 kg 176 176 176 183 158
437
SPF+Myc 30 kg 302 302 302 310 284
261
SPF 7 kg 180 180 180 187 162
443
SPF 30 kg 306 306 306 314 288
769
Økologi 30 kg 531 531 531 536 536
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
738
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
580
25-kg, Priimuus 53 53 53 53 51
Snellmans
646
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
602
ZNVG 28 kg 55 55 55 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
15 feb Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr euro euro euro euro euro
493 EU, medelpris 45,01 45,05 44,53 43,17 43,23
-
705 Slovakien 64,36 63,29 63,29 64,17 67,29
698 Italien 63,69 63,64 62,91 61,59 61,59
637 Tyskland 58,20 58,20 58,40 58,20 58,10
614 Ungern 56,09 56,27 57,08 40,34 41,33
606 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
582 England 53,14 52,84 49,58 49,34 50,63
571 Finland 52,17 52,07 50,69 51,73 51,25
551 Sverige 50,35 49,94 50,20 49,11 49,02
545 Tjeckien 49,77 50,05 58,55 51,35 51,21
531 Belgien 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50
467 Luxemburg 42,70 39,40 38,40 41,20 49,50
432 Holland 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50
427 Spanien 39,04 39,04 35,94 34,36 33,90
416 Estland 38,02 38,71 38,28 37,82 39,64
398 Polen 36,34 35,50 36,64 36,96 37,67
390 Frankrike 35,60 34,60 34,60 34,40 33,40
379 Danmark* 34,62 34,62 35,82 32,34 33,15
350 Portugal 32,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.