Senaste noteringsnytt
Äntligen 2 cent upp i Tyskland
Äntligen, äntligen. Efter 9 veckor på 1,36 €, höjs tyska noteringen för slaktgrisar 2 cent till 1,38 € nästa vecka. De senaste veckorna har analytiker antytt läge för höjningar, men de har inte kommit. Men denna vecka har trenderna stärkts och nästa vecka kommer de första 2 centen.
Förhoppningsvis kommer de första 2 centen att stressa köparna av kött så mycket så att prisspiralen uppåt sätter igång. Som vi sett i medierna har även aktiemarknaderna världen runt vänt uppåt under några dagar. Även svenska kronan har återhämtat sig senaste veckan. Även om vi inte vågar hoppas på snabb, eller ens stabil uppgång, så finns det tecken på optimism. Grillsäsongen är dessutom nära förestående i södra Europa. /LG 090313

Suggorna stiger i Danmark
Ett gott tecken är att noteringen för suggor stiger med 20 øre i Danmark. Det är 30 svenska öre. När suggnoteringen stiger, brukar det vara ett tecken på trend uppåt även för slaktgrisar.
/LG 090312

Dansk slakt vill ha hjälp av regeringen och EU
Som du kan läsa på grisportalen, har danska slakterierna idag tillsammans med facket vänt sig till regeringen med hjälp i finans- och valutakrisen. Man vill att EU inför exportbidrag, som kan göra det möjligt att exportera till fler länder med svag valuta.
Danska slakterierna har alltid tidigare, när andra länder begärt hjälp från EU, försökt avstyra exportbidrag. Nu är danska slakterierna så illa ute att man trots tidigre principer kryper till korset och begär hjälp av EU.
2 500 anställda vid slakterierna har avskedats de senaste 12 månaderna och t o m ledningen inom Danish Crown avstår årets planerade lönelyft för att rädda slakterier och arbetsplatser. /LG 090312

Starkt lyft för slaktgrisar på spotmarknaden, + 1,25
Det är nu stor efterfrågan på slaktgrisar och därmed har priset på spotmarknaden stigit kraftigt, en ökning som påbörjades redan förra veckan. Då steg priset 1,55 och idag 1,25. I dag noteras således slaktgrisar för 14,55 kr, vilket är över alla slakteriers noteringar idag på torsdagen.
Som sagts tidigare sätter spotmarknaden noteringen redan torsdagar, dvs innan anmälan till slkat ska vara inne hos de flesta slakterier. Ingen behöver nu sälja "grisen i säcken" längre. /LG 090312

Europa väntar fortfarande på noteringsökningar
Slaktgrismarknaden är stabil denna vecka. För nionde veckan i rad är tyska noteringen oförändrad. Likaså är noteringarna oförändrade i omgivande länder som Holland, Danmark, Frankrike, Belgien och Österrike. Noteringen fortsätter uppåt i Spanien, nu med 4 cent. Även i Polen och Tjeckien tar noteringen små steg uppåt.
England ligger högst med sin notering och ökar också, som resultat av ett begränsat utbud slaktgrisar. Svenska noteringen steg också något, men kronan föll också, vilket resulterar i sänkt pris räknat i euro. Sverige hamnar därför på sista plats i tabellen.
Frågan som gäller nu, är när den väntade nedgången i utbudet på slaktgrisar slår igenom i noteringarna. Enbart Frankrike, ett av flera länder med vikande produktion, sänker utbudet med 1,6 % detta år, jämfört med 2008.
Prognos: Europa väntar på positiva signaler från Tyskland. Förhoppningsvis stiger nu efterfrågan, som den brukar så här års, så noteringarna äntligen börjar stiga. ISN /LG 090310


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Inom EU märks tydligt ökad efterfrågan på färsk skinka inför påsken, samt bra efterfrågan på kotletter, medan efterfrågan på produktionsråvaror är lägre än tidigare veckor. På marknaderna i östra EU är det ganska lugn handel och de tidigare devalveringseffekterna kvarstår.
Grisbeståndet minskar i de flesta länder, vilket talar för bättre balans mellan utbud och efterfrågan på sikt.
Svenska marknaden är god och vi har bra försäljning av helgskinka,. Helgefterfrågan innebär att vi har avsättning för en större andel på svenska marknaden. Tillförsel av grisar är nu avtagande och vi behöver öka tillförseln inför påsken.
Viktjustering sker för gris vecka 13 till 75,0 - 92,9 kg. För att säkra behovet av grisar inför påskhelgen justerar vi bäst betalda viktsgrupp vecka 13 till 73,0 – 92,9 kg.
Noteringen för slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS/Ugglarp
Jan-Erik Johansson -Situationen är mycket lik tidigare veckor.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Som tidigare, hoppas röra på sig till påsk.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden
Per Karlsson: -Det rullar på rätt bra nu med suggor till Tyskland, men det är små volymer smågrisar och slaktgrisar. Det blir två lass slaktsuggor nästa vecka.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: Vi har balans både för slakt och smågrisar.
-Det är positivt att Tyskland höjer, det bromsar importen något. Det är risk att det kommer in mycket kött till grillsäsongen från den tyska spotmarknaden.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Efterfrågan på köttprodukter är normal för årstiden. Efterfrågan på grillvaror har inte börjat än, den brukar dra igång i april, maj. För grillkorv ökar efterfrågan framåt påsk.

Danish Crown
På den europeiska marknaden handlas färska skinkor och övriga detaljer till i stort sett oförändrad prisnivå. På den engelska baconmarknaden är avsättningen stabil.
Generellt spåras det en positiv underton i form av en förväntan om bättre prisnivå vid de kommande månadernas kontrakt. Särskilt för kotlett har bilden vänt från att det i slutet av året var en mycket matt avsättning, till att det nu fram till påsk är betydlig rörelse på marknaden.
Finanskrisen sätter dessvärre samtidigt sina tydliga spår även i fortsättningen, med en oändrat mycket negativ situation runt om i östra Europa. Särskilt är den stora handeln med Polen störd av kundernas dåliga ekonomi, brist på exportkrediter, samt sist och inte minst den dåliga växelkursen. Tillika har veckan åter visat betydligt negativ rörelse för den viktiga kursen på engelska pund.
För tredje land är det oförändrad handel. Det betyder stabil positiv handel med Japan och Kina. USA utvecklar sig långsammare än budgeterat. Den del av revbenen, som säljs till restauranger, är märkt av det dåliga ekonomiska klimatet, medan den del av sortimentet som går till detaljhandeln säljs något bättre.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 13 mars 2009
Senaste uppdatering gjord 18 mars 13,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 12

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Uthyres
Integrerad grisproduktion med 60 suggor,
stallar byggda -98 och -07, uthyres i Blekinge
Svar till gris@agrar.se eller 070-663 60 90, f v b

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 12 v 11 v 10 v 9
Spotmarknaden* 73-94,9 14,55 13,30 11,75 11,75
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,45 14,45 14,45 14,45
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a13,80 a13,80 a13,80 a13,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,10 14,10 13,90 13,90
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,30 13,30 13,10 13,10
KLS 64-94,9 13,30 13,30 13,10 13,10
SLP 70-96,9 13,30 13,30 13,10 13,10
Scan 75-96,9 13,05 13,05 12,85 12,85
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,05 13,05 12,85 12,85
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 25,55 25,55 25,35 25,35
Scan Ekologisk 73-92,9 24,55 24,55 24,35 24,35
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 12 v 11 v 10
12,38 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,20 8,20 8,20
27,28 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,15 21,15 21,15
15,14 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,34 1,34 1,36
15,14 Österbottens 79 – 96 euro 1,34 1,34 1,36
16,27 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
13 mar Landsnotering euro euro euro euro euro
15,36 Tyskland 1,38 1,36 1,36 1,36 1,36
12,97 Frankrike - 1,161 - 1,132 1,131
10,84 Belgien - 0,98 - 0,96 0,96
11,63 Italien - 1,020 - 1,030 1,065
10 mar jämförbara*
17,53 England - 1,552 1,541 1,552 1,525
16,80 Spanien - 1,487 1,449 1,392 1,335
15,23 Irland - 1,348 1,348 1,348 1,367
15,04 Frankrike - 1,331 1,330 1,302 1,300
14,75 Tyskland - 1,306 1,306 1,306 1,306
14,69 Österrike - 1,300 1,300 1,300 1,300
14,46 Holland - 1,280 1,280 1,251 1,251
14,30 Italien - 1,266 1,266 1,266 1,291
14,18 Belgien - 1,255 1,255 1,230 1,230
14,46 Polen - - 1,280 1,270 1,214
14,80 Tjeckien - - - 1,310 1,261
13,41 Danmark - 1,187 1,187 1,187 1,186
12,26 Sverige - 1,085 1,093 1,132 1,167
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
8 mar Land v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Skr euro euro euro euro euro
15,26 EU, medelpris 1,351 1,345 1,335 1,328 1,332
-
21,61 Grekland 1,824 1,862 1,890 1,903 1,930
20,56 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,87 Bulgarien 1,759 1,763 1,765 1,768 1,767
17,51 Cypern 1,550 1,570 1,570 1,570 1,570
17,42 England 1,542 1,533 1,521 1,503 1,481
17,06 Portugal 1,510 1,470 1,420 1,380 1,370
16,88 Finland 1,494 1,507 1,501 1,503 1,505
16,87 Litauen 1,493 1,493 1,477 1,497 1,509
16,55 Rumänien 1,465 1,493 1,517 1,544 1,551
16,49 Estland 1,460 1,538 1,464 1,496 1,464
16,02 Luxemburg 1,418 1,418 1,404 1,396 1,411
15,91 Lettland 1,408 1,397 1,382 1,384 1,393
15,79 Spanien 1,398 1,398 1,353 1,300 1,282
15,77 Tyskland 1,396 1,392 1,391 1,396 1,396
15,66 Slovakien 1,386 1,373 1,412 1,437 1,477
15,48 Italien 1,370 1,374 1,438 1,438 1,485
15,45 Tjeckien 1,368 1,301 1,296 1,336 1,356
15,05 Polen 1,332 1,323 1,271 1,294 1,273
14,96 Ungern 1,324 1,357 1,353 1,403 1,378
14,96 Österrike 1,324 1,324 1,327 1,329 1,327
14,91 Frankrike 1,320 1,290 1,290 1,240 1,240
14,78 Slovenien 1,308 1,303 1,309 1,316 1,307
14,76 Irland 1,307 1,309 1,288 1,270 1,268
14,12 Belgien 1,250 1,250 1,256 1,274 1,274
14,03 Holland 1,242 1,204 1,205 1,204 1,240
13,34 Sverige 1,181 1,213 1,239 1,275 1,275
12,80 Danmark* 1,133 1,133 1,133 1,133 1,182
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 11 mar 10 mar 5 mar 25 feb 19 feb
Mars 1,376 1,365 1,390 1,400 1,364
April 1,409 1,395 1,430 1,429 1,385
Maj 1,455 1,444 1,505 1,500 1,475
Juni 1,491 1,483 1,533 1,515 1,500
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep 1,500 1,500 1,540 1,520 1,516
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Dec 1,470 1,465 1,500 1,480 1,480
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
11 mar
5 mar
25 feb
18 feb
Utbud
540
540
550
550
Sålda
540
540
550
350
Medelpris, euro
1,39
1,39
1,39
1,36
Lägst
1,37
1,39
1,39
1,35
Högst
1,40
1,40
1,40
1,37
Medelpris, skr
15,70
15,70
15,88
14,79

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,80 kr, galtar 6,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 13 v 12 v 11 v 10
Spotmarknaden Fri vikt & klass* 10,30 10,20 10,10 10,00
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 9,80 9,20 9,20
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
KLS 140- - 7,35 7,35 7,35
Ugglarps 140- - 7,35 7,35 7,35
Dahlbergs 140- - 6,00 6,00 6,00
Scan 140- - 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - 6,00 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- - 6,00 6,00 6,00
Dalsjöfors 58% - 6,00 6,00 6,00
Skövde 140- - 6,00 6,00 6,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 6,30 5,75 5,75
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 12 v 11 v 10
10,26
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,80 6,60 6,60
19,91
Nortura Fri vikt nkr 15,44 15,44 15,44
Finland
5,31
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,78
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,62
7,34
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,31
ZNVG 56 % euro 1,09 1,07 1,07
Galtar
8,75
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,80 5,60 5,60

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Pund
12,25
12,84
12,81
12,46
11,99
12,15
11,41
Dollar 8,85 9,06 9,00 8,70 8,35 8,27 8,09
Euro 11,30 11,43 11,43 10,96 10,80 10,57 10,58
Dansk 1,51 1,53 1,53 1,47 1,45 1,41 1,42
Norsk 1,27 1,28 1,29 1,24 1,23 1,21 1,19
Yen 9,19 9,11 9,19 9,31 9,27 9,10 8,98

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 13 v 12 v 11 v 10
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
SLP
SLP+ 23 kg - 19,00 19,00 18,75
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,75 18,75 18,50
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 18,75 18,75 18,50
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 17,75 17,75 17,50
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 18,75 18,75 18,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
SwedeHam, 23 kg - 17,60 17,60 17,60
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris, 30 kg - 484 484 484
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 501 501 501
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 466 466 457
Bis Plus 30 kg, marknad - 486 486 477
Bas 30 kg, beräknad - 432 432 423
Bas 30 kg, marknads - 452 452 443
Nyavvanda, 9 kg - 310 310 303
KRAV, 30 kg - 804 804 795
Scan Ekologisk - 761 761 752
Spotmarknaden        
30 kg4 600 600 600 600
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 v 2 v 2-3 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans - balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - 2 v 1 v 800, 1 v
Dahlbergs Slakteri - balans balans -
Ginsten - brist balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
250
Basis 7 kg 166 167 168 171 171
440
Basis 30 kg 292 293 294 297 297
258
SPF+Myc 7 kg 171 172 173 176 176
448
SPF+Myc 30 kg 297 298 299 302 302
264
SPF 7 kg 175 176 177 180 180
454
SPF 30 kg 301 302 303 306 306
812
Økologi 30 kg 531 531 531 531 531
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
774
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
598
25-kg, Priimuus 53 53 53 53 53
Snellmans
666
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
621
ZNVG 28 kg 55 55 55 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
8 mar Land v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Skr euro euro euro euro euro
522 EU, medelpris 46,27 46,25 44,98 45,01 45,05
-
749 Slovakien 66,19 65,36 65,36 64,36 63,29
703 Italien 62,29 63,63 63,69 63,69 63,64
661 Ungern 58,55 66,60 49,51 56,09 56,27
658 Tyskland 58,30 58,30 58,30 58,20 58,20
633 England 56,03 55,83 54,26 53,14 52,84
625 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
596 Finland 52,76 52,40 51,87 52,17 52,07
574 Tjeckien 50,88 52,91 35,44 49,77 50,05
553 Belgien 49,00 48,50 48,50 48,50 48,50
528 Sverige 46,79 47,86 48,52 50,35 49,94
485 Spanien 42,97 42,97 41,70 39,04 39,04
449 Holland 39,75 38,75 38,75 39,50 39,50
449 Luxemburg 39,60 39,60 42,50 42,70 39,40
440 Frankrike 39,00 38,20 37,40 35,60 34,60
440 Estland 38,95 37,58 37,58 38,02 38,71
421 Polen 37,29 35,56 34,46 36,34 35,50
385 Danmark* 34,09 34,63 34,63 34,62 34,62
361 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.