Lars Hultström
ledamot i HKScan
Lars Hultström föreslås ta över Johan Mattssons plats som svensk representant i HKScans styrelse vid bolagsstämma.
www.grisportalen.se

Senaste noteringsnytt
4 cent upp på auktionen på internet
Tyska internetauktionen är något av prisindikator för noteringen i Tyskland, normalt sett. Särskilt när det gäller större höjningar eller sänkningar. Priset på auktionen gick upp med 4 cent till 1,43 cent 18 mars, men noteringen blev oförändrad 1,38 cent 20 mars. Den här gången stämde det alltså inte.
Nästa auktion blir därför ännu mer intressant. Blir priset kvar på samma nivå, eller går upp ännu mer, då är chansen för höjd tysk notering ännu större på fredag.
Går tyska noteringen upp, liksom helst danska, då stärks den svenska marknaden och de svenska noteringarna påverkas uppåt.
Jokern just nu är dock ändringen i valutorna. /LG 090323

Dalsjöfors höjer suggor 2 kr, KLS/Ugglarp slaktgris 30 öre
Dalsjöfors höjer suggpriset med 2 kr till 8 kr v 13 (men Ginsten ligger ändå över med sina 8,80, liksom exporten med 9,80 resp 10,30), men avvaktar ytterligare någon vecka med att höja slaktgrisar. KLS och Ugglarp höjer dock slaktgrisarna med 30 öre och suggorna 40 öre. Skillnaden i slaktgrisnotering mellan Scan och de svenska Danish Crown-slakterierna är nu uppe i 55 öre.
Spotmarknaden ligger v 13 på 15 kr jämnt.
Det finns nu två klara nivåer för betalning av suggor. När Dalsjöfors och Skövde höjer v 13 blir det bara 4 slakterier kvar på den låga 6-kronorsnivån, som det ser ut idag fredag.
Det har sannolikt varit mycket nyttigt för den svenska suggmarknaden att det dyker upp nya köpare och att det försvinnner några lass suggor ut ur Sverige varje vecka genom Eriksson Transport samt Spotmarknaden.se. Finland skulle också behöva några suggexportörer som lyfter deras priser!! Där behövs det mer än 2 kr.
På tal om suggor, visade mig ett par konsumenter hur fint kött man hittat i en butik. De köpte därför flera kilo och lade i frysboxen. Jag konstaterade att det med stor sannolikhet var ungsugga.
-Det är brist på suggkött, säger Peter Johansson, Dalsjöfors, och vi har fått upp priserna rätt ordentligt. Även griskött har gått upp, men där dröjer det något innan priserna slår igenom på noteringen.
EUs medelpris för slaktgrisar, faktisk betalning, har gått upp med ca 50 öre under de senaste fem veckorna och fortsätter stiga. Det har varit segt att få upp noteringen i Tyskland, vilket har hållit emot, bl a i våra länder där dumpingvolymer lätt hamnar.
Bristen på grisar börjar märkas, framför allt i östländer, men deras svaga valuta håller emot export från väst. Det börjar dock lätta något, säger danskarna.
EUs medelpris på smågrisar har gått upp ca 25 kr de senaste 4 veckorna. Framför allt syns stora höjningar av smågrispriserna i öst. Även i Sverige är det brist och Scans marknadsnotering på smågrisar ligger ganska mycket över beräknad notering.
I Danmark höjs noteringen för slaktgrisar med 20 øre, 30 öre, och i Finland sänker Atria med 3 cent, drygt 30 öre. /LG 090320

Ny optimism gör att vindarna vänder
Nu äntligen ser det ut att lossna på den europeiska marknaden för slaktgrisar. En försiktig prisstegring syns i fler länder. Tyskland har haft oförändrat pris i nio veckor, men nu kom en efterlängtad höjning med 2 cent. Den kom sedan slakterierna vill kunna signalera stigande priser, när de ska förhandla med detaljhandeln. Holland följde efter den tyska med att höja 3 cent. Prisuppgångar noteras även i Spanien, Belgien och Österrike. Även i Polen och Tjeckien kan vi avläsa höjningar i euro, när valutorna stabiliserat sig.
Oförändrade noteringar blev det i Danmark, Frankrike och Irland. I Sverige var noteringen oförändrad, men steg i korrigerad form i euro som följd av en stabil växelkurs. I England inträffade det motsatta. Som en följd av låga utbud och god efterfrågan, steg priset märkbart. Men det svaga pundet gjorde att korrigerade noteringen föll.
Prognos: Att marknaden äntligen börjat röra på sig ses som ett gott tecken framöver. Men det är för tidigt att tala om eufori. Handeln kommer dock att stimuleras av den stundande påsken. ISN /LG 090318

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Inom EU är efterfrågan i stort sett oförändrad jämfört med föregående vecka och efterfrågan på produktionsråvaror följer samma trend som tidigare veckor. På östmarknaderna är det fortsatt ganska lugnt och effekterna av devalverade valutorna kvarstår. Vissa tecken på prisuppgång i Sydeuropa kan skönjas, men påverkar inte våra affärer i dagsläget.
Svenska marknaden är god och vi har i stort oförändrad försäljning. Helgefterfrågan innebär att vi temporärt har avsättning för en större andel på svenska marknaden. Tillförsel av grisar är i balans inför nästa veckas slakt. För att säkra hovet av grisar inför påskhelgen justerar vi bäst betalda viktsgrupp vecka 13 till 73,0 – 92,9 kg.
Noteringen för slaktgris resp sugga är oförändrad.

KLS/Ugglarp
Jan-Erik Johansson -Vi ser en försiktig positiv trend i marknaden.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi höjer noteringen på suggor med hela 2 kr v 13. Vi har fått upp priserna till våra kunder rejält p g a brist på suggkött.
-Höjningen för slaktgrisar måste vänta ytterligare någon vecka, minst, för att vi ska kunna se utfallet av höjningarna till kunderna. Så det är inte långt till höjning.
-Smågrisarna går upp 12 kr för bas och 15 för vaccinerade mot PMWS. Det är brist på smågrisar.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Den här veckan har varit som tidigare vecka. Men det brukar börja röra sig så här års.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi höjer suggorna 2 kr till 8 kr v 13. Vi gör det tillsammans med två av slakteriets kunder, AB Åke Schreiber i Göteborg och Köttmästarna i Helsingborg AB. De är med och tar en del av kostnaden för den höjda noteringen, i ett försök att behålla suggorna kvar för slakt i Sverige. Både marknadsskäl och djurskyddsskäl ligger bakom. Det blir längre transporter till Tyskland.
-Kotlett och karré säljer bra nu, det jobbiga är skinkan. Men även den måste kunna lyftas i pris, vilket vi väntar ska ske framöver.
-Vi slaktar mycket just nu.

Spotmarknaden
Per Karlsson: -Det glädjer mig att suggpriset stiger i Sverige. Det visar att marknadsekonomi fungerar. Men det visar också vikten av att ibland byta partner för samarbetet. Säljare har bara att vinna på att det finns många köpare.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slakten är i balans, liksom för smågrisarna.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi anpassar noteringen till marknadsituation i Finland och Europa och sänker med 3 cent.
-Det är nästan balans i slakten, kö en dag, och balans för smågrisar.

Danish Crown
Marknaden i Europa är nu mer optimistisk. Det handlas den här veckan till svagt stigande prisnivå i förhållande till föregående vecka. För övriga styckningsdetaljer handlas det till oförändrade priser.
Likaledes är det på den engelska baconmarknaden samt marknaderna i tredje land. Där är avsättningen oförändrad från föregående vecka.
Positiva ändringar i noteringarna syns i södra Europa och Tyskland. Där har marknaden fått en smula optimism.
Östra Europa är fortsatt en mycket vansklig marknad p g a det rådande ekonomiska klimatet. Trots en drastiskt fallande volym på utbudet av inhemska grisar och reducerade lager, är den svaga ekonomin och efterfrågan dessvärre för ögonblicket utslagsgivande faktorer.
Glädjande nog kan vi konstatera att det ser ut att vara politisk hjälp på väg, för att lösa problematiken kring de saknade exportkrediterna.
Situationen är fortsatt stabil kring avsättningen till Japan och Kina. Avsättningen väntas under de kommande månaderna vara ganska positiv.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 20 mars 2009
Senaste uppdatering gjord 24 mars 12,05
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 13

Partipriset
Partipriset steg v 12 med 20 öre.

Uthyres
Integrerad grisproduktion med 60 suggor,
stallar byggda -98 och -07, uthyres i Blekinge
Svar till gris@agrar.se eller 070-663 60 90, f v b

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 13 v 12 v 11 v 10
Spotmarknaden* 73-94,9 15,00 14,55 13,30 11,75
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,45 14,45 14,45 14,45
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a13,80 a13,80 a13,80 a13,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,10 14,10 14,10 13,90
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,60 13,30 13,30 13,10
KLS 64-94,9 13,60 13,30 13,30 13,10
SLP 70-96,9 13,30 13,30 13,30 13,10
Scan 73-92,9 13,05 13,05 13,05 12,85
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,05 13,05 13,05 12,85
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 25,55 25,55 25,55 25,35
Scan Ekologisk 73-92,9 24,55 24,55 24,55 24,35
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 13 v 12 v 11
12,26 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,40 8,20 8,20
26,22 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,15 21,15 21,15
14,61 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,34 1,34 1,34
14,29 Österbottens 79 – 96 euro 1,31 1,34 1,34
15,71 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
20 mar Landsnotering euro euro euro euro euro
15,05 Tyskland 1,38 1,38 1,36 1,36 1,36
12,67 Frankrike - 1,162 1,161 - 1,132
10,91 Belgien - 1,00 0,98 - 0,96
11,07 Italien - 1,015 1,020 - 1,030
24 mar jämförbara*
16,48 England 1,511 1,524 1,552 1,541 1,552
16,38 Spanien 1,502 1,502 1,487 1,449 1,392
14,42 Polen - 1,414 1,304 1,280 1,270
15,19 Tjeckien - - 1,393 1,328 1,310
14,91 Frankrike 1,367 1,332 1,331 1,330 1,302
14,70 Irland 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348
14,51 Österrike 1,330 1,330 1,300 1,300 1,300
14,91 Tyskland 1,326 1,326 1,306 1,306 1,306
14,39 Holland 1,319 1,309 1,280 1,280 1,251
14,22 Belgien 1,304 1,279 1,255 1,255 1,230
13,81 Italien 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266
13,23 Danmark 1,213 1,186 1,187 1,187 1,187
12,56 Sverige 1,152 1,147 1,085 1,093 1,132
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
15 mar Land v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Skr euro euro euro euro euro
14,99 EU, medelpris 1,374 1,351 1,345 1,335 1,328
-
19,85 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,74 Grekland 1,810 1,824 1,862 1,890 1,903
19,19 Bulgarien 1,759 1,759 1,763 1,765 1,768
16,91 Cypern 1,550 1,550 1,570 1,570 1,570
16,83 Litauen 1,543 1,493 1,493 1,477 1,497
16,80 Portugal 1,540 1,510 1,470 1,420 1,380
16,41 England 1,505 1,542 1,533 1,521 1,503
16,08 Finland 1,474 1,494 1,507 1,501 1,503
16,05 Estland 1,472 1,460 1,538 1,464 1,496
16,05 Spanien 1,472 1,398 1,398 1,353 1,300
15,92 Rumänien 1,460 1,465 1,493 1,517 1,544
15,72 Tjeckien 1,441 1,368 1,301 1,296 1,336
15,45 Lettland 1,417 1,408 1,397 1,382 1,384
15,40 Luxemburg 1,412 1,418 1,418 1,404 1,396
15,37 Slovakien 1,409 1,386 1,373 1,412 1,437
15,31 Tyskland 1,404 1,396 1,392 1,391 1,396
15,18 Polen 1,392 1,332 1,323 1,271 1,294
15,08 Ungern 1,383 1,324 1,357 1,353 1,403
14,80 Italien 1,357 1,370 1,374 1,438 1,438
14,42 Österrike 1,322 1,324 1,324 1,327 1,329
14,40 Frankrike 1,320 1,320 1,290 1,290 1,240
14,29 Irland 1,310 1,307 1,309 1,288 1,270
14,15 Slovenien 1,297 1,308 1,303 1,309 1,316
13,88 Belgien 1,273 1,250 1,250 1,256 1,274
13,56 Holland 1,243 1,242 1,204 1,205 1,204
13,27 Sverige 1,217 1,181 1,213 1,239 1,275
12,36 Danmark* 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 19 mar 11 mar 10 mar 5 mar 25 feb
Mars 1,385 1,376 1,365 1,390 1,400
April 1,422 1,409 1,395 1,430 1,429
Maj 1,482 1,455 1,444 1,505 1,500
Juni 1,520 1,491 1,483 1,533 1,515
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep 1,515 1,500 1,500 1,540 1,520
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Dec 1,480 1,470 1,465 1,500 1,480
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
18 mar
11 mar
5 mar
25 feb
Utbud
340
540
540
550
Sålda
530
540
540
550
Medelpris, euro
1,43
1,39
1,39
1,39
Lägst
1,43
1,37
1,39
1,39
Högst
1,44
1,40
1,40
1,40
Medelpris, skr
15,60
15,16
15,70
15,88

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,80 kr, galtar 6,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 14 v 13 v 12 v 11
Spotmarknaden Fri vikt & klass* 10,30 10,30 10,20 10,10
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 9,80 9,80 9,20
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
Dalsjöfors 58% - 8,00 6,00 6,00
Skövde 140- - 8,00 6,00 6,00
KLS 140- - 7,85 7,35 7,35
Ugglarps 140- - 7,85 7,35 7,35
Dahlbergs 140- - 8,00 6,00 6,00
Scan 140- - 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - 6,00 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- - 6,00 6,00 6,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 6,30 6,30 5,75
KLS oflådd - 4,65 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,65 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 13 v 12 v 11
10,22
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,00 6,80 6,60
19,14
Nortura Fri vikt nkr 15,44 15,44 15,44
Finland
5,12
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,54
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
7,09
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,00
ZNVG 56 % euro 1,10 1,09 1,07
Galtar
8,75
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,00 5,80 5,60

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 12 v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Pund
11,54
12,25
12,84
12,81
12,46
11,99
12,15
Dollar 8,11 8,85 9,06 9,00 8,70 8,35 8,27
Euro 10,91 11,30 11,43 11,43 10,96 10,80 10,57
Dansk 1,46 1,51 1,53 1,53 1,47 1,45 1,41
Norsk 1,24 1,27 1,28 1,29 1,24 1,23 1,21
Yen 8,49 9,19 9,11 9,19 9,31 9,27 9,10

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 14 v 13 v 12 v 11
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
SLP
SLP+ 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 18,75 18,75
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 19,00 18,75 18,75
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 18,00 17,75 17,75
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 19,00 18,75 18,75
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,00 18,50 18,50
SwedeHam, 23 kg - 18,10 17,60 17,60
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 496 484 484
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 516 501 501
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 466 466 466
Bis Plus 30 kg, marknad - 491 486 486
Bas 30 kg, beräknad - 432 432 432
Bas 30 kg, marknads - 457 452 452
Nyavvanda, 9 kg - 310 310 310
KRAV, 30 kg - 804 804 804
Scan Ekologisk - 761 761 761
Spotmarknaden        
30 kg4 600 600 600 600
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 3 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist balans -
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - 2 v 2 v 1 v
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - brist brist balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
251
Basis 7 kg 172 166 167 168 171
439
Basis 30 kg 301 292 293 294 297
258
SPF+Myc 7 kg 177 171 172 173 176
446
SPF+Myc 30 kg 306 297 298 299 302
264
SPF 7 kg 181 175 176 177 180
452
SPF 30 kg 310 301 302 303 306
792
Økologi 30 kg 543 531 531 531 531
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
578
25-kg, Priimuus 53 53 53 53 53
Snellmans
643
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
600
ZNVG 28 kg 55 55 55 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
15 mar Land v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Skr euro euro euro euro euro
514 EU, medelpris 47,15 46,27 46,25 44,98 45,01
-
759 Slovakien 69,60 66,19 65,36 65,36 64,36
716 Ungern 65,70 58,55 66,60 49,51 56,09
687 Italien 62,99 62,29 63,63 63,69 63,69
634 Tyskland 58,20 58,30 58,30 58,30 58,20
603 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
602 England 55,23 56,03 55,83 54,26 53,14
572 Finland 52,47 52,76 52,40 51,87 52,17
572 Tjeckien 52,44 50,88 52,91 35,44 49,77
534 Belgien 49,00 49,00 48,50 48,50 48,50
526 Sverige 48,25 46,79 47,86 48,52 50,35
487 Spanien 44,69 42,97 42,97 41,70 39,04
441 Holland 40,50 39,75 38,75 38,75 39,50
432 Luxemburg 39,60 39,60 39,60 42,50 42,70
430 Polen 39,42 37,29 35,56 34,46 36,34
425 Frankrike 39,00 39,00 38,20 37,40 35,60
415 Estland 38,07 38,95 37,58 37,58 38,02
371 Danmark* 34,09 34,09 34,63 34,63 34,62
349 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.