Senaste noteringsnytt
Ugglarp och KLS höjer 25 öre
Det är endast KLS och Ugglarp som höjer noteringen för slaktgrisar nästa vecka, 25 öre. De höjer även smågrisar 30 öre. Ginsten höjer smågrisar 50 öre och SLP 15 öre.
SLP, Ugglarp och KLS ligger nu högst med 19,80.
Skövde ska höja, men sätter inte noteringen förrän på måndag.
Suggnoteringarna är oändrade och det syns som de har nått en vilonivå med nuvarande konkurrens från Tyskland. Men höjd slaktgrisnotering nästa vecka, väntas höja även suggor. Så prisspiralen torde inte vara vid sin övre ända ännu.
Svenska spotpriset för slaktgrisar sänks till 14,45 kr, vilket är under den nivå då grisarna i stället bör gå till Tyskland. Då skillnaden på svenskt och tyskt pris blivit så stort, har tyskt spotpris dykt upp i tabellen över svenska priser på slaktgrisar igen. Fritt Hörby är tyskt spotpris 14,70 kr. /LG 090417

Tyskland upp nära 45 öre!
Jag gissade på 5 cent, men det blev 4 cent upp på den tyska noteringen v 17. Nya priset är då 1,46 €, 15,91 skr.
Det får vi vara nöjda med tills vidare, med förvissningen om att det snart kommer nya höjningar.
Problembarnet nu är Scan, som ligger hela 2,66 skr under tysk notering!! Vart tar pengarna vägen? 2,66 skr under tyska noteringen innebär att knappt ens de med bästa framförhandlade tilläggen i Scan-avtalen får en internationellt sett hygglig betalning.
Det är tufft att vara svensk grisuppfödare i Europa! Europas etiskt bästa och dyraste griskött att producera, betalas som om avel och etik inte funnits i Sverige!!
Ytterligare en sak kan vara värd att tillägga; nästan 16 kr för slaktgrisar i Tyskland, då kanske export av slaktgrisar till Tyskland börjar bli intressant. Vi har ju sett hur det gått med suggorna. Vi ska inte heller bortse från möjligheten till export till andra länder, om den svenska noteringen urholkas allt för mycket. Det går bevisligen att få 17 kr på andra sidan Östersjön och när slakterier behöver grisar att slakta på marginalen, då kan priset som betalas vara ännu högre.
-Den som får mindre än 14,60 kr från sitt slakteri i Sverige kan köra grisarna med vinst till Tyskland, säger Per Karlsson, spotmarknaden.se. Det är viktigt att alla som kan exportera, kör ut sina grisar ur landet, för att påverka hela prisbilden för grisar uppåt. /LG 090417

Stadig trend och positiva förväntningar
Europeiska marknaden för slaktgrisar ser ut att vara i stort sett balanserad den här veckan. Påskhelgen har inte gett upphov till någon större slaktkö. Många slakterier ökade slakten de slaktdagar som stod till buds runt påsken, så de slaktvolymer som återstod vållade inga problem på marknaden.
Med undantag för noteringarna i Danmark och Italien, blev alla länders grispriser oförändrade i veckan. Dock skedde en del korrigeringar p g a valutasvängningar. Den positiva trenden som syns i Danmark och Italien beror på att exporthandeln förbättrats. Den italienska noteringen steg med 5 cent till 1,32 euro och danska steg med 3 cent. Den svenska noteringen vände ner med 1 cent, beroende på valutan.
Prognos: Med god efterfrågan på griskött för närvarande som resultat av bättre inhemsk efterfrågan, samt den förbättrade exporten, förväntas det i slutet av veckan mindre prisstegringar i slutet av veckan. ISN /090416

16,35 vid internetauktionen i Tyskland
Vid veckans auktion på internet i Tyskland betalades slaktgrisarna med i snitt 1,50 €. Det är 3 cent upp sedan föregående vecka. I svenska pengar är det 16,35 skr. Tyska noteringen är f n 1,42 €, alltså 8 cent lägre.
Det är alltså bäddat för en tysk höjning inom kort, en ganska kraftig sådan. Det är ovanligt att det är så här stor skillnad mellan auktionspris och notering. Även om det är krafter som drar åt olika håll, grisuppfödarna uppåt och slaktarna nedåt, så måste någon ha rätt marknadspris. Det brukar vara auktionen som visar vägen.
5 cent upp på fredag är mitt tips, eller i varje fall förhoppning! Jag garderar därför med att futurepriserna fallit. /LG 090416
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Inom EU följer efterfrågan i stort sett samma trend som tidigare veckor. Färska skinkor och produktionsråvaror handlas till oförändrade priser. På marknaderna i öst är det fortfarande svalt, kopplat till devalveringseffekter och ändrat beteende hos konsumenterna.
Vi har fortsatt bra avsättning på svenska marknaden. Värmen och solen under senaste veckan har satt bra fart på efterfrågan av grillprodukter. I år lanserar Scan många nya grillprodukter. Allt från den kryddiga korven Ciauscolo, Scan Hot Dogs kalasbricka, vår maffiga Bistrohamburgare till köttprodukter såsom Lamm- och Ekologiska grillspett, Fläskfilé Ginger till Kamben Classic, Grillskiva Caj P Original och Spareribs Sous vide honung. Besök vår hemsida www.scan.se när du önskar ny härlig inspiration till grillen!
Noteringen för slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS/Ugglarp
Jan-Erik Johansson -Det är bra efterfrågan på detaljer.
-Det här var min sista aktivitet på grisportalen före min pensionering, så tack för denna tiden.
-I fortsättningen kommer Johan Andersson vara den som kommunicerar prisförändringar för KLS och Ugglarp. Vi hälsar Johan välkommen till oss, Johan Andersson, som kommer från Scan, började jobba för vår grupp den 14/4. Du når Johan på följande mailadress:
johan.andersson@kls.se.
-I vår ambition att öka volymerna och växa på den svenska markanden, har vi även förstärkt vår inköpsorganisation med Per-Olof Olsson, som även han kommer från Scan. Per-Olof kommer att börja sin anställning hos oss den 1/8.
-Nu övergår jag till arbetet med att förbättra mitt handicap på golfbanorna.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det rullar på bra nu, bra med slakt och bra försäljning.

Nyhléns & Hugoson
Mikael Hugoson: -Ingen vår eller grillsäsong i sikte, 3 - 4 dm snötäcke, det snöar.
-Veckan efter påsk är ingen höjdare för oss i norr, med 4 dagars försäljning. Det är en av de sämsta veckorna på året. Per dag är försäljningen mer normal.
Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi har slaktat mycket den här veckan, nära 6000 grisar och vi slaktade även under annandagen.
-Grisprodukter efterfrågas bra, mycket p g a det vackra vädret, som gjorde att grillarna togs fram ur förråden.
-Noteringen på slaktgrisar och suggor blir oförändrad, men vi höjer smågrisarna. Det är dock inte klart hur mycket.

spotmarknaden.se
Per Karlsson: -När tysk notering för slaktgrisar stiger, utan att den svenska följer med, då blir det lönsamt att exportera även slaktgrisar. Nästa vecka kan alla som får mindre än 14,60 kr från sitt slakteri sälja grisarna till Tyskland med vinst.
-Det är verkligt viktigt att alla som kan exportera grisar, också verkligen gör det, nu när det inte finns tillräcklig konkurrens om slaktgrisarna inom Sverige. Exporten är enda möjligheten för en enskild uppfödare att öka konkurrensen om svenska grisarna, så priset stiger.
-Om alla troget levererar grisar till underpris i Sverige, får vi inte upp svenska noteringen.
-Se på suggpriset, som stigit starkt! Tack vare ökad konkurrens från exporten har suggpriset kunnat lyftas till vettig nivå. Det fungerar på slaktgrisar också!
-Det finns bara vinnare, om vi kan driva upp grispriset. Grisföretagaren tjänar pengar, slakteriet kan ta ut högre priser av handeln och handeln kan ta mer betalt av konsumenterna.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det var endast fyra slaktdagar denna vecka, så vi fick lite försjutning av slakten. Det är balans i förmedlingen. Påskförsäljningen blev normal.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi har fått lite kö både på slakt- och smågrisar efter påsken.

Danish Crown
På den europeiska marknaden handlas det åter den här veckan till oförändrad prisnivå, i förhållande till föregående veckor. Detta gäller såväl färska skinkor, som övriga detaljer från styckningen.
Likaså på den engelska baconmarknaden. Där är avsättningen oförändrad från de föregående veckorna.
Påskhelgen är överstånden och vi väntar att kunna se stigande priser fram mot sommaren. En stigande tendens i den engelska valutan kan också gagna denna utveckling.
Den ryska marknaden visar tecken på ökad aktivitet. Om 14 dagar är den ryska påsken överstånden och kunderna börjar se framåt. Det samma gäller på den likaledes viktiga polska marknaden.
Situationen är fortsatt stabil kring avsättningen till Japan och Kina. I Japan är kontrakten för de nästa 2 - 3 månaderna ingångna och de kommer att vara med att bidra positivt till vår intjäning.
I Kina förutser vi en stabilt höjd prisnivå under sommaren.
USA ligger något under förväntningarna och avtrycket är således påverkad av den pågående krisen, som ju som bekant är markant i just USA.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 17 april 2009
Senaste uppdatering gjord 21 april 10 ,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 17

Partipriset
Partipriset steg v 12 med 20 öre.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 17 v 16 v 15 v 14
Tyskt spotpris** Förhandl 14,70 - - -
Spotmarknaden* 73-94,9 14,45 15,20 15,40 15,40
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,45 14,45 14,45 14,45
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,00 a14,00 a14,00 a14,00
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,10 14,10 14,10 14,10
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,85 13,60 13,60 13,60
KLS 64-94,9 13,85 13,60 13,60 13,60
SLP 70-96,9 13,50 13,50 13,50 13,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,50 13,50 13,50 13,30
Scan 75-96,9 13,25 13,25 13,25 13,05
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 25,55 25,55 25,55 25,55
Scan Ekologisk 73-92,9 24,55 24,55 24,55 24,55
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 17 v 16 v 15
13,05 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,00 9,00 8,80
26,22 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,37 21,15 21,15
14,60 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,34 1,34 1,34
14,27 Österbottens 79 – 96 euro 1,31 1,31 1,31
15,69 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
17 apr Landsnotering euro euro euro euro euro
15,91 Tyskland 1,46 1,42 1,42 1,40 1,38
13,04 Frankrike - - - 1,197 1,197
11,11 Belgien - - - 1,020 1,020
11,06 Italien - - - 1,015 1,015
15 apr jämförbara*
17,29 England - - 1,587 1,554 1,511
16,37 Spanien - 1,502 1,502 1,502 1,502
16,37 Polen - - 1,411 1,325 1,357
16,52 Tjeckien - - - 1,516 1,490
14,94 Frankrike - 1,371 1,370 1,369 1,367
14,90 Irland - - 1,367 1,367 1,348
14,71 Österrike - 1,350 1,350 1,330 1,330
14,08 Tyskland - 1,366 1,366 1,346 1,326
14,79 Holland - 1,357 1,357 1,338 1,319
14,61 Belgien - 1,341 1,341 1,304 1,304
14,34 Italien - 1,316 1,266 1,266 1,266
14,11 Danmark - 1,295 1,268 1,241 1,213
12,99 Sverige - 1,192 1,201 1,169 1,152
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
12 apr Land v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Skr euro euro euro euro euro
15,51 EU, medelpris 1,423 1,409 1,392 1,389 1,374
-
19,83 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,11 Bulgarien 1,754 1,754 1,759 1,759 1,759
17,73 Grekland 1,627 1,639 1,704 1,791 1,810
17,11 England 1,570 1,544 1,517 1,493 1,505
16,96 Litauen 1,556 1,603 1,575 1,551 1,543
16,93 Tjeckien 1,554 1,524 1,500 1,491 1,441
16,89 Cypern 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
16,89 Portugal 1,550 1,550 1,550 1,550 1,540
16,72 Lettland 1,534 1,535 1,525 1,481 1,417
16,50 Rumänien 1,514 1,491 1,469 1,454 1,460
16,50 Slovakien 1,514 1,488 1,463 1,438 1,409
16,32 Spanien 1,498 1,487 1,488 1,489 1,472
16,14 Ungern 1,481 1,438 1,420 1,420 1,383
16,13 Estland 1,480 1,493 1,461 1,457 1,472
15,96 Polen 1,465 1,430 1,418 1,443 1,392
15,96 Finland 1,465 1,462 1,455 1,472 1,474
15,90 Luxemburg 1,459 1,445 1,435 1,422 1,412
15,89 Tyskland 1,458 1,449 1,428 1,417 1,404
15,51 Italien 1,423 1,393 1,359 1,349 1,357
14,90 Österrike 1,367 1,357 1,358 1,352 1,322
14,82 Frankrike 1,360 1,360 1,330 1,330 1,320
14,55 Belgien 1,335 1,323 1,296 1,280 1,273
14,54 Slovenien 1,334 1,322 1,332 1,325 1,297
14,44 Sverige 1,325 1,298 1,289 1,286 1,217
14,30 Irland 1,312 1,311 1,310 1,310 1,310
14,20 Holland 1,303 1,283 1,263 1,260 1,243
12,81 Danmark* 1,176 1,176 1,146 1,133 1,133
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 15 apr 30 mar 26 mar 19 mar 11 mar
April 1,428 1,440 1,419 1,422 1,409
Maj 1,515 1,525 1,493 1,482 1,455
Juni 1,549 1,540 1,520 1,520 1,491
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep 1,555 1,558 1,535 1,515 1,500
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Dec 1,492 1,497 1,480 1,480 1,470
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Mars - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
15 apr
8 apr
25 mar
18 mar
Utbud
570
730
730
340
Sålda
570
730
730
530
Medelpris, euro
1,50
1,47
1,44
1,43
Lägst
1,49
1,46
1,44
1,43
Högst
1,50
1,47
1,45
1,44
Medelpris, skr
16,35
16,02
15,58
15,60

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,80 kr, galtar 6,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 18 v 17 v 16 v 15
Spotmarknaden Fri vikt & klass* 10,00 10,25 10,50 10,30
KLS 140- - 10,25 10,25 10,25
Ugglarps 140- - 10,25 10,25 10,25
Dalsjöfors 58% - 10,00 10,00 10,00
Dahlbergs 140- - 10,00 10,00 10,00
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 9,80 9,80 9,80
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 6,30 6,30 6,30
KLS oflådd - 4,65 4,65 4,65
Ugglarp flådd - 4,65 4,65 4,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 17 v 16 v 15
10,58
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,30 7,30
19,14
Nortura Fri vikt nkr 15,77 15,44 15,44
Finland
5,12
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,54
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
7,08
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,64
ZNVG 56 % euro 1,16 1,13 1,13
Galtar
9,13
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,30

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Pund
12,39
12,08
11,87
11,74
11,54
12,25
12,84
Dollar 8,27 8,19 8,14 8,04 8,11 8,85 9,06
Euro 10,90 10,91 10,82 10,92 10,91 11,30 11,43
Dansk 1,46 1,46 1,45 1,46 1,46 1,51 1,53
Norsk 1,23 1,23 1,22 1,24 1,24 1,27 1,28
Yen 8,37 8,17 8,25 8,20 8,49 9,19 9,11
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 18 v 17 v 16 v 15
SLP
SLP+ 23 kg - 19,80 19,65 19,65
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 19,80 19,50 19,25
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 18,80 18,50 18,25
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 19,80 19,50 19,25
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st + 12 st
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,75 19,50 19,50
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,60 18,60
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 502 502 502
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 522 522 522
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 475 475 475
Bis Plus 30 kg, marknad - 500 500 500
Bas 30 kg, beräknad - 441 441 441
Bas 30 kg, marknads - 466 466 466
Nyavvanda, 9 kg - 316 316 316
KRAV, 30 kg - 813 813 813
Scan Ekologisk - 770 770 770
Spotmarknaden        
30 kg4 635 630 620 600
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 - 3 v 3 v 3 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - 1 000 1 000 brist
SLP - - brist -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
272
Basis 7 kg 195 195 188 178 172
466
Basis 30 kg 330 330 322 309 301
279
SPF+Myc 7 kg 200 200 193 183 177
474
SPF+Myc 30 kg 335 335 327 314 306
285
SPF 7 kg 204 204 197 187 181
479
SPF 30 kg 339 339 331 318 310
803
Økologi 30 kg 561 561 554 549 543
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
577
25-kg, Priimuus 53 53 53 53 53
Snellmans
643
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
610
ZNVG 28 kg 56 55 55 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
12 apr Land v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Skr euro euro euro euro euro
519 EU, medelpris 47,64 47,32 47,53 47,73 47,15
-
780 Ungern 71,60 68,93 69,49 69,49 65,70
711 Slovakien 65,25 67,01 71,37 71,37 69,60
692 Tjeckien 63,54 49,48 53,25 53,25 52,44
676 Italien 62,11 62,10 62,49 62,49 62,99
637 England 58,50 57,52 55,13 55,13 55,23
635 Tyskland 58,30 58,20 58,10 58,10 58,20
602 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
568 Sverige 52,19 51,62 50,81 50,81 48,25
545 Belgien 50,00 50,00 50,00 50,00 49,00
533 Finland 48,92 52,54 52,34 52,34 52,47
461 Polen 42,33 41,52 41,75 41,75 39,42
456 Spanien 41,88 42,06 44,36 44,36 44,69
452 Holland 41,50 41,50 41,50 41,50 40,50
416 Frankrike 38,20 39,00 39,40 39,40 39,00
404 Estland 37,09 38,65 37,50 37,50 38,07
392 Danmark* 35,97 35,98 35,02 35,02 34,09
390 Luxemburg 35,80 35,80 39,40 39,40 39,60
359 Portugal 33,00 33,00 32,00 32,00 32,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.