Senaste noteringsnytt
Scan och Danish Crown har nu samma notering, 13,50 skr
Det var mycket länge sedan dansk notering på slaktgris var högre än Scans, men nästa vecka ligger de lika, 13,50 skr. Med dagens kurs ligger dansk notering t o m ett par öre över.
Danska noteringen har tuffat på bra under senare tid och Danish Crowns vd har lovat en rad höjningar, varav en del redan har kommit. Scans notering har gått betydligt trögare. Det blir nu intressant att se den fortsatta utvecklingen. Danska rapporter har varit uppmuntrande, med bättre priser på exporten, framför allt till östländer.
Det har varit positiva rapporter från Scan också, med god försäljning och minskad olönsam export. Men det har inte visat sig nämnvärt i noteringen. Däremot har aktiekursen på kort tid stigit från 40 kr till idag 48 kr. Det är inte heller så mycket, med tanke på vad den varit värd, men någon tror tydligen på aktien.
Det än mer märkliga är att övriga slakterier inte höjt sina noteringar mera, när Scan legat så lågt, samtidigt som tyska noteringen ligger över 16 kr, EUs genomsitt på 15,75 skr och Sverige ligger på nu oslagbar sistaplats bland Europas noteringar. Dalsjöfors notering ligger nu endast 95 öre över Scan, vilket är litet jämfört med tidigare.
Alla svenska slakteriers priser ligger nu under både tyskt och svenskt spotpris. Hänsyn ska dock tas till tilläggen.
Att svenska grispriset inte stiger, kan man spekulera i. En orsak kan vara att Scan lägger pengarna på aktieägarna och inte grisnoteringen. Då höjer inte övriga slakterier heller, utan stärker kassan.
En orsak kan vara att alla slakterier har de grisar man behöver. Man behöver inte längre slåss om grisarna. Jag har faktiskt fått en del rapporter om att striden om kontrakten avtagit på senaste tiden.
Hur som helst blir det inte många nya grisstallar i Sverige om inte noteringarna höjs till den nivå som råder internationellt. Ska vi avskriva önskemålet om fler grisar att slakta i Sverige? I en del länder väntar man en betydande och långvarigt mindre grisproduktion. Varför då i Sverige? Vi borde satsa i stället! /LG 090424

Från stabilt till ökning i EU
Noteringarna i Europa rör sig från stabila till ökande. I Danmark, Spanien, Frankrike är priserna oförändrade. Efter senaste förra veckans prisökningar i Danmark, väntar man nya ökningar i exporten, som kan ge fortsatta prisökningar. I Spanien sjönk noteringen, vilket inte är ovanligt runt påskhelgen.
3 - 4 cent upp noteras från Tyskland, Holland, Österrike, Irland och Belgien. Bakom höjningen ligger reducerat utbud, speciellt i Bretagne i Frankrike och upp i Tyskland.
Som följd av svagare valuta sjönk svenska priset räknat i euro, medan England fick en prisökning med 4 cent.
Prognosen är fortsatt god efterfrågan och begränsat utbud av slaktgrisar. Vi kan minst räkna med stabila noteringar. ISN /090424

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Inom EU följer efterfrågan i stort sett samma trend som tidigare veckor. På styckade produkter kan man skönja en svagt stigande prisnivå, medan färska skinkor och produktionsråvaror handlas till i stort sett oförändrade priser. På östmarknaderna är det fortfarande svalt, kopplat till devalveringseffekter och ändrat konsumentbeteende.
Vi har fortsatt bra avsättning på svenska marknaden. Värmen och solen den senaste veckan har satt bra fart på grillarna i landet och vi har bra efterfrågan på våra grillprodukter.
Noteringen höjs på slaktgrisar med 25 öre, medan noteringen på suggor är oförändrad.

KLS/Ugglarp
Tack vare det fantastiska vädret har grillsäsongen startat rekordtidigt i år. Det är bra försäljning på grillprodukter som kotlett och karré och
efterfrågan är stor.
Det är ett säsongsmässigt stort utbud av skinka och sida.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: Veckan som gått har efterfrågan fortsatt förbättrats och nu börjar intresset för grillning.

Nyhléns & Hugoson
Mikael Hugoson: -Gångna veckan har varit trög, men så brukar det vara efter påsk. Det brukar bli bättre till 1 maj. Nu kommer ett varmväder som sätter igång grillarna.
-På nötsidan är det trögt för dyra detaljerna. Oxfile är svårsåld nu.

spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Balansen på marknaden mellan Scan och övriga slakterier blir tydligare och tydligare. Hade nuvarande situation varit för ett år sedan, hade prishöjningarna nog duggat tätt.
-Med nuvarande kronkurs och minskat utbud på grisar borde priserna stiga.
-Jag trodde att ambitionen hos grisföretagarna och slakterierna delades för är att öka antalet grisar i Sverige.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal försäljningsvecka, men nu har vi toppenväder i Österbotten och vi väntar att grillningen startar med stort ökad efterfrågan på grillprodukter. Det blir en utmaning att se till att köttdiskar och hyllor är fyllda i butikerna.
-Det är balans både i slakten och smågrisförmedlingen, men det blir slaktkö när det åter blir en kortvecka p g a 1 maj.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är balans både för slaktgrisar och smågrisar.

Danish Crown
I Europa handlas de flesta detaljer denna vecka till svagt stigande priser. Bog och produktionskött berörs dock inte av höjningarna, men befinner sig mer på ungefär oförändrad nivå.
Marknaden i England är efter påskhelgen igång med god efterfrågan, men till oförändrad prisnivå. Positivt med denna handel är dock, att pundkursen under de senaste två veckorna har haft lite mer medvind. I motsats till den generella trenden, är det också positivt att konstatera, att produktionskött visar stigning som följd av ökad efterfrågan från konsumenterna.
Den stora marknaden för skinka i Italien är fortsatt under press och höjningarna av priserna utvecklar sig fortfarande långsamt. Gällande för detta viktiga segment av vår marknad är, att priserna pressas mycket från våra sydliga konkurrenter i Spanien och delvis Holland.
Övriga marknader, däribland tredje land, är i oförändrad situation. Ryssland rör sig i positiv riktning, men marknaden synes samtidigt vara präglad av fortsatta ekonomiska problem, samt politisk oro kring skyddet av den inländska produktionen. Asien, där inbegripet Kina och Japan, visar fortsatt stabilitet och positiva priser.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 24 april 2009
Senaste uppdatering gjord 27 april 21,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 18

Partipriset
Partipriset steg v 12 med 20 öre.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 18 v 17 v 16 v 15
Tyskt spotpris** Förhandl 14,70 14,70 - -
Spotmarknaden* 73-94,9 14,95 14,45 15,20 15,40
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,45 14,45 14,45 14,45
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,00 a14,00 a14,00 a14,00
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,10 14,10 14,10 14,10
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,85 13,85 13,60 13,60
KLS 64-94,9 13,85 13,85 13,60 13,60
SLP 70-96,9 13,75 13,50 13,50 13,50
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,75 13,50 13,50 13,50
Scan 75-96,9 13,50 13,25 13,25 13,25
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 26,00 25,75 25,75 25,75
Scan Ekologisk 73-92,9 25,00 24,75 24,75 24,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 18 v 17 v 16
13,52 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,20 9,00 9,00
26,22 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,37 21,37 21,15
14,74 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,34 1,34 1,34
14,41 Österbottens 79 – 96 euro 1,31 1,31 1,31
15,84 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
24 apr Landsnotering euro euro euro euro euro
16,06 Tyskland 1,46 1,46 1,42 1,42 1,40
12,32 Frankrike - 1,120 - - 1,197
11,88 Belgien - 1,080 - - 1,020
12,05 Italien - 1,096 - - 1,015
21 apr jämförbara*
17,98 England - 1,635 1,596 1,587 1,554
16,77 Tjeckien - - - 1,525 1,516
16,52 Spanien - 1,502 1,502 1,502 1,502
15,91 Polen - - 1,447 1,411 1,325
15,46 Irland - 1,406 1,367 1,367 1,367
15,46 Tyskland - 1,406 1,366 1,366 1,346
15,29 Österrike - 1,390 1,350 1,350 1,330
15,24 Holland - 1,386 1,357 1,357 1,338
15,15 Belgien - 1,378 1,341 1,341 1,304
15,07 Frankrike - 1,370 1,371 1,370 1,369
14,24 Danmark - 1,295 1,295 1,268 1,241
14,20 Italien - 1,291 1,316 1,266 1,266
12,89 Sverige - 1,172 1,192 1,201 1,169
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
19 apr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr euro euro euro euro euro
15,75 EU, medelpris 1,432 1,423 1,409 1,392 1,389
-
20,02 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,28 Bulgarien 1,753 1,754 1,754 1,759 1,759
17,78 Grekland 1,617 1,627 1,639 1,704 1,791
17,71 England 1,610 1,570 1,544 1,517 1,493
17,13 Litauen 1,558 1,556 1,603 1,575 1,551
17,05 Cypern 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
17,05 Portugal 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
16,84 Tjeckien 1,531 1,554 1,524 1,500 1,491
16,66 Rumänien 1,515 1,514 1,491 1,469 1,454
16,56 Polen 1,506 1,465 1,430 1,418 1,443
16,48 Lettland 1,499 1,534 1,535 1,525 1,481
16,40 Spanien 1,491 1,498 1,487 1,488 1,489
16,31 Slovakien 1,483 1,514 1,488 1,463 1,438
16,30 Luxemburg 1,482 1,459 1,445 1,435 1,422
16,26 Estland 1,479 1,480 1,493 1,461 1,457
16,21 Tyskland 1,474 1,458 1,449 1,428 1,417
16,18 Ungern 1,471 1,481 1,438 1,420 1,420
15,03 Österrike 1,367 1,367 1,357 1,358 1,352
16,06 Finland 1,460 1,465 1,462 1,455 1,472
14,96 Frankrike 1,360 1,360 1,360 1,330 1,330
14,93 Italien 1,358 1,423 1,393 1,359 1,349
14,92 Belgien 1,357 1,335 1,323 1,296 1,280
14,71 Slovenien 1,338 1,334 1,322 1,332 1,325
14,48 Sverige 1,317 1,325 1,298 1,289 1,286
14,45 Irland 1,314 1,312 1,311 1,310 1,310
14,41 Holland 1,310 1,303 1,283 1,263 1,260
13,53 Danmark* 1,230 1,176 1,176 1,146 1,133
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 21 apr 15 apr 30 mar 26 mar 19 mar
April 1,425 1,428 1,440 1,419 1,422
Maj 1,515 1,515 1,525 1,493 1,482
Juni 1,563 1,549 1,540 1,520 1,520
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep 1,565 1,555 1,558 1,535 1,515
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Dec 1,492 1,492 1,497 1,480 1,480
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Mars - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
22 apr
15 apr
8 apr
25 mar
Utbud
550
570
730
730
Sålda
550
570
730
730
Medelpris, euro
1,52
1,50
1,47
1,44
Lägst
1,51
1,49
1,46
1,44
Högst
1,5212
1,50
1,47
1,45
Medelpris, skr
16,72
16,35
16,02
15,58

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,80 kr, galtar 6,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 19 v 18 v 17 v 16
Spotmarknaden Fri vikt & klass* 10,20 10,00 10,25 10,50
KLS 140- - 10,25 10,25 10,25
Ugglarps 140- - 10,25 10,25 10,25
Dalsjöfors 58% - 10,00 10,00 10,00
Dahlbergs 140- - 10,00 10,00 10,00
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 9,80 9,80 9,80
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 6,30 6,30 6,30
KLS oflådd - 4,65 4,65 4,65
Ugglarp flådd - 4,65 4,65 4,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 18 v 17 v 16
11,17
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,60 7,30 7,30
19,14
Nortura Fri vikt nkr 15,77 15,77 15,44
Finland
5,17
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,60
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
7,15
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,76
ZNVG 56 % euro 1,16 1,16 1,13
Galtar
9,70
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,60 6,30 6,30

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 17 v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Pund
12,28
12,39
12,08
11,87
11,74
11,54
12,25
Dollar 8,44 8,27 8,19 8,14 8,04 8,11 8,85
Euro 11,00 10,90 10,91 10,82 10,92 10,91 11,30
Dansk 1,47 1,46 1,46 1,45 1,46 1,46 1,51
Norsk 1,25 1,23 1,23 1,22 1,24 1,24 1,27
Yen 8,61 8,37 8,17 8,25 8,20 8,49 9,19
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 18 v 18 v 17 v 16
SLP
SLP+ 23 kg - 20,15 19,80 19,65
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 19,80 19,80 19,50
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 18,80 18,80 18,50
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 19,80 19,80 19,50
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,50 19,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st + 12 st
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,75 19,75 19,50
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,85 18,60
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 502 502 502
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 522 522 522
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 485 475 475
Bis Plus 30 kg, marknad - 510 500 500
Bas 30 kg, beräknad - 451 441 441
Bas 30 kg, marknads - 476 466 466
Nyavvanda, 9 kg - 324 316 316
KRAV, 30 kg - 823 813 813
Scan Ekologisk - 780 770 770
Spotmarknaden        
30 kg4 615 635 630 620
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 - 3 v 2 - 3 v 3 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist 1 000 1 000
SLP - - - brist
Dalsjöfors Slakteri - - balans balans
Dahlbergs Slakteri - - balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
292
Basis 7 kg 199 195 195 188 178
496
Basis 30 kg 338 330 330 322 309
299
SPF+Myc 7 kg 204 200 200 193 183
504
SPF+Myc 30 kg 343 335 335 327 314
305
SPF 7 kg 208 204 204 197 187
510
SPF 30 kg 347 339 339 331 318
832
Økologi 30 kg 566 561 561 554 549
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
583
25-kg, Priimuus 53 53 53 53 53
Snellmans
649
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
616
ZNVG 28 kg 56 56 55 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
19 apr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr euro euro euro euro euro
526 EU, medelpris 47,83 47,64 47,32 47,53 47,73
-
716 Slovakien 65,18 65,25 67,01 71,37 71,37
703 Ungern 63,92 71,60 68,93 69,49 69,49
684 Italien 62,24 62,11 62,10 62,49 62,49
667 England 60,66 58,50 57,52 55,13 55,13
643 Tyskland 58,50 58,30 58,20 58,10 58,10
608 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
591 Tjeckien 53,76 63,54 49,48 53,25 53,25
584 Sverige 53,10 52,19 51,62 50,81 50,81
580 Finland 52,80 48,92 52,54 52,34 52,34
555 Belgien 50,50 50,00 50,00 50,00 50,00
484 Polen 44,04 42,33 41,52 41,75 41,75
474 Luxemburg 43,10 35,80 35,80 39,40 39,40
460 Spanien 41,88 41,88 42,06 44,36 44,36
456 Holland 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50
422 Danmark* 38,39 35,97 35,98 35,02 35,02
415 Frankrike 37,80 38,20 39,00 39,40 39,40
397 Estland 36,17 37,09 38,65 37,50 37,50
363 Portugal 33,00 33,00 33,00 32,00 32,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.