Senaste noteringsnytt
Tyska suggorna ner 5 cent
Tyska suggnoteringen föll 5 cent, alltså 1 cent mer än slaktgrisar v 19. Nya noteringen är 1,11 €. /LG 090504

Dalsjöfors och Ginsten höjer 40 öre
Dalsjöfors Slakteri tog initiativet idag att inför grillsäsongen höja med 40 öre v 18. Ginsten hängde på med samma höjning. Båda slakterierna har talat om höjningar senaste tiden. De andra slakterierna har höjt tidigare, men mer försiktigt. Dalsjöfors tar med dagens höjning tillbaka en del av det stora försprång man haft tidigare. Det blir nu 1,45 kr över Scan. Det har tidvis varit mera.
-Det har varit lite segt för oss att få genomslag i kalkylerna efter höjningarna till butik i år, säger Peter Johansson. Mönstret för konsumenternas köpvanor har spelat oss ett spratt och ser inte lika dant ut i år som tidigare år. Konsumenterna köper billigare varor och de ger inte samma pengar. Framför allt syns detta på nötköttet.
-Givetvis är det vackra vädret och grillprodukterna som driver efterfrågan nu, då framför allt kotlett och karré.
Tyska noteringen sjunker med 4 cent till 1,42 nästa vecka. Orsaken framgår inte, men det kan vara oron kring det som felaktigt kallats svininfluensa som spökar. Numera heter farsorten från Mexico "nya influensan".
Enligt danska slakterier har dock nya influensans sammankoppling med svin inte haft påvisbar inverkan på marknaden för griskött. /LG 090430

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Inom EU följer efterfrågan i stort sett samma trend som tidigare veckor, på styckade produkter kan man skönja en svagt positiv utveckling på grisdetaljer, medan aktiviteter med produktionsråvaror är oförändrad. På Öst marknaderna har det inte skett någon förändring det fortfarande låga aktiviteter som kopplade till devalveringseffekter och ändrat konsument beteende.
Vi har bra avsättning på svenska marknaden, värmen och solen har satt bra fart grillarna i landet och vi har stor efterfrågan på våra grillprodukter. Läs mer om våra nya grillprodukter på http://www.scan.se.
Notering: Slaktgris och sugga oförändrad.

KLS/Ugglarp
Vi har bra efterfrågan och försäljning på de flesta detaljer. Återigen kan vi konstatera att det fantastiska vädret ger oss en fantastisk efterfrågan på samtliga grilldetaljer. Vi har en god tillförsel av grisar och har en rekordstor slakt.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Bra väder, bra vecka. Grillprodukter går mycket nu. Slakten ligger på stadiga 1200-1400 grsiar per vecka.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är fint väder, som är bra för försäljningen. Det går ut mycket grillprodukter nu.
-Vi slaktar för för fullt, både gris och nöt, och vi har gott om grisar.

spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Kronan är svag och importen försvåras, vädret är vackert och priserna stiger...
... och då kommer svinfluensan.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det varmare vädret gjorde att försäljningen av korv och andra grillvaror kom igång bra.
-Vi har något överskott på smågrisar och en smärre slaktkö, som beror på de kortare veckorna.
-Jag tillönskar alla en trevlig valborgsmässohelg!

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är nu fart på leveranserna av grillprodukter. Sista april firar vi med att äta små korvar, liknande prinskorv, och dricka hemgjort mjöd (jäst, socker, vatten, russin) och vi sjunger vårsånger. Men vi eldar inte majbrasa.
-Dt är balans både på smågrisar och i slakten.

Danish Crown
I Europa handlas de flesta detaljer denna vecka till svagt stigande priser. Bog och produktionskött berörs dock inte av höjningarna, men befinner sig mer på ungefär oförändrad nivå.
Marknaden i England är efter påskhelgen igång med god efterfrågan, men till oförändrad prisnivå. Positivt med denna handel är dock, att pundkursen under de senaste två veckorna har haft lite mer medvind. I motsats till den generella trenden, är det också positivt att konstatera, att produktionskött visar stigning som följd av ökad efterfrågan från konsumenterna.
Den stora marknaden för skinka i Italien är fortsatt under press och höjningarna av priserna utvecklar sig fortfarande långsamt. Gällande för detta viktiga segment av vår marknad är, att priserna pressas mycket från våra sydliga konkurrenter i Spanien och delvis Holland.
Övriga marknader, däribland tredje land, är i oförändrad situation. Ryssland rör sig i positiv riktning, men marknaden synes samtidigt vara präglad av fortsatta ekonomiska problem, samt politisk oro kring skyddet av den inländska produktionen. Asien, där inbegripet Kina och Japan, visar fortsatt stabilitet och positiva priser.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 30 april 2009
Senaste uppdatering gjord 4 maj 21,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 19

Partipriset
Partipriset steg v 12 med 20 öre.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 19 v 18 v 17 v 16
Tyskt spotpris** Förhandl 15,16 14,70 14,70 -
Spotmarknaden* 73-94,9 15,35 14,95 14,45 15,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,85 14,45 14,45 14,45
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,70 14,30 14,30 14,30
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,30 14,10 14,10 14,10
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,00 a14,00 a14,00 a14,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,85 13,85 13,85 13,60
KLS 64-94,9 13,85 13,85 13,85 13,60
SLP 70-96,9 13,75 13,75 13,50 13,50
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,75 13,75 13,50 13,50
Scan 75-96,9 13,50 13,50 13,25 13,25
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 26,00 26,00 25,75 25,75
Scan Ekologisk 73-92,9 25,00 25,00 24,75 24,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 19 v 18 v 17
13,15 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,20 9,20 9,00
26,07 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,37 21,37 21,37
14,31 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,34 1,34 1,34
13,99 Österbottens 79 – 96 euro 1,31 1,31 1,31
15,37 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
30 apr Landsnotering euro euro euro euro euro
15,16 Tyskland 1,42 1,46 1,46 1,42 1,42
12,81 Frankrike - 1,200 1,120 - -
11,96 Belgien - 1,120 1,080 - -
10,96 Italien - 1,027 1,096 - -
28 apr jämförbara*
17,17 England - 1,608 1,635 1,596 1,587
16,13 Tjeckien - - - 1,511 1,525
16,04 Spanien - 1,502 1,502 1,502 1,502
15,45 Polen - - 1,447 1,447 1,411
15,01 Irland - 1,406 1,406 1,367 1,367
15,01 Tyskland - 1,406 1,406 1,366 1,366
14,90 Holland - 1,396 1,386 1,357 1,357
14,84 Österrike - 1,390 1,390 1,350 1,350
14,71 Belgien - 1,378 1,378 1,341 1,341
14,64 Frankrike - 1,371 1,370 1,371 1,370
14,11 Danmark - 1,322 1,295 1,295 1,268
13,11 Italien - 1,228 1,291 1,316 1,266
13,00 Sverige - 1,218 1,172 1,192 1,201
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
19 apr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr euro euro euro euro euro
15,75 EU, medelpris 1,432 1,423 1,409 1,392 1,389
-
20,02 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,28 Bulgarien 1,753 1,754 1,754 1,759 1,759
17,78 Grekland 1,617 1,627 1,639 1,704 1,791
17,71 England 1,610 1,570 1,544 1,517 1,493
17,13 Litauen 1,558 1,556 1,603 1,575 1,551
17,05 Cypern 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
17,05 Portugal 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
16,84 Tjeckien 1,531 1,554 1,524 1,500 1,491
16,66 Rumänien 1,515 1,514 1,491 1,469 1,454
16,56 Polen 1,506 1,465 1,430 1,418 1,443
16,48 Lettland 1,499 1,534 1,535 1,525 1,481
16,40 Spanien 1,491 1,498 1,487 1,488 1,489
16,31 Slovakien 1,483 1,514 1,488 1,463 1,438
16,30 Luxemburg 1,482 1,459 1,445 1,435 1,422
16,26 Estland 1,479 1,480 1,493 1,461 1,457
16,21 Tyskland 1,474 1,458 1,449 1,428 1,417
16,18 Ungern 1,471 1,481 1,438 1,420 1,420
15,03 Österrike 1,367 1,367 1,357 1,358 1,352
16,06 Finland 1,460 1,465 1,462 1,455 1,472
14,96 Frankrike 1,360 1,360 1,360 1,330 1,330
14,93 Italien 1,358 1,423 1,393 1,359 1,349
14,92 Belgien 1,357 1,335 1,323 1,296 1,280
14,71 Slovenien 1,338 1,334 1,322 1,332 1,325
14,48 Sverige 1,317 1,325 1,298 1,289 1,286
14,45 Irland 1,314 1,312 1,311 1,310 1,310
14,41 Holland 1,310 1,303 1,283 1,263 1,260
13,53 Danmark* 1,230 1,176 1,176 1,146 1,133
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 28 apr 21 apr 15 apr 30 mar 26 mar
Maj 1,450 1,515 1,515 1,525 1,493
Juni 1,470 1,563 1,549 1,540 1,520
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep 1,500 1,565 1,555 1,558 1,535
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Dec 1,463 1,492 1,492 1,497 1,480
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Mars - - - - -
April - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
29 apr
22 apr
15 apr
8 apr
Utbud
1020
550
570
730
Sålda
690
550
570
730
Medelpris, euro
1,46
1,52
1,50
1,47
Lägst
1,43
1,51
1,49
1,46
Högst
1,47
1,5212
1,50
1,47
Medelpris, skr
15,59
16,72
16,35
16,02

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,80 kr, galtar 6,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 20 v 19 v 18 v 17
KLS 140- - 10,25 10,25 10,25
Ugglarps 140- - 10,25 10,25 10,25
Spotmarknaden Fri vikt & klass* 10,00 10,20 10,00 10,25
Dalsjöfors 58% - 10,00 10,00 10,00
Dahlbergs 140- - 10,00 10,00 10,00
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 9,80 9,80 9,80
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 6,30 6,30 6,30
KLS oflådd - 4,65 4,65 4,65
Ugglarp flådd - 4,65 4,65 4,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 19 v 18 v 17
10,86
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,60 7,60 7,30
19,23
Nortura Fri vikt nkr 15,77 15,77 15,77
Finland
5,01
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,40
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
6,94
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
11,85
ZNVG 56 % euro 1,11 1,16 1,16
Galtar
9,43
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,30

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 18 v 17 v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Pund
11,89
12,28
12,39
12,08
11,87
11,74
11,54
Dollar 7,99 8,44 8,27 8,19 8,14 8,04 8,11
Euro 10,68 11,00 10,90 10,91 10,82 10,92 10,91
Dansk 1,43 1,47 1,46 1,46 1,45 1,46 1,46
Norsk 1,22 1,25 1,23 1,23 1,22 1,24 1,24
Yen 8,19 8,61 8,37 8,17 8,25 8,20 8,49
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 20 v 19 v 18 v 17
SLP
SLP+ 23 kg - 20,15 20,15 19,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 19,80 19,80 19,80
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 18,80 18,80 18,80
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 19,80 19,80 19,80
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st + 12 st
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,75 19,75 19,75
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,85 18,85
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,80 19,50 19,50
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 517 502 502
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 537 522 522
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 485 485 475
Bis Plus 30 kg, marknad - 510 510 500
Bas 30 kg, beräknad - 451 451 441
Bas 30 kg, marknads - 476 476 466
Nyavvanda, 9 kg - 324 324 316
KRAV, 30 kg - 823 823 813
Scan Ekologisk - 780 780 770
Spotmarknaden        
30 kg4 635 635 635 630
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 - 3 v 2 - 3 v 2 - 3 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist brist 1 000
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans - balans
Dahlbergs Slakteri - balans - balans
Ginsten - - balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
286
Basis 7 kg 200 199 195 195 188
484
Basis 30 kg 339 338 330 330 322
293
SPF+Myc 7 kg 205 204 200 200 193
491
SPF+Myc 30 kg 344 343 335 335 327
298
SPF 7 kg 209 208 204 204 197
497
SPF 30 kg 348 347 339 339 331
809
Økologi 30 kg 566 566 561 561 554
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
732
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
566
25-kg, Priimuus 53 53 53 53 53
Snellmans
630
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
598
ZNVG 28 kg 56 56 56 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
19 apr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr euro euro euro euro euro
526 EU, medelpris 47,83 47,64 47,32 47,53 47,73
-
716 Slovakien 65,18 65,25 67,01 71,37 71,37
703 Ungern 63,92 71,60 68,93 69,49 69,49
684 Italien 62,24 62,11 62,10 62,49 62,49
667 England 60,66 58,50 57,52 55,13 55,13
643 Tyskland 58,50 58,30 58,20 58,10 58,10
608 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
591 Tjeckien 53,76 63,54 49,48 53,25 53,25
584 Sverige 53,10 52,19 51,62 50,81 50,81
580 Finland 52,80 48,92 52,54 52,34 52,34
555 Belgien 50,50 50,00 50,00 50,00 50,00
484 Polen 44,04 42,33 41,52 41,75 41,75
474 Luxemburg 43,10 35,80 35,80 39,40 39,40
460 Spanien 41,88 41,88 42,06 44,36 44,36
456 Holland 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50
422 Danmark* 38,39 35,97 35,98 35,02 35,02
415 Frankrike 37,80 38,20 39,00 39,40 39,40
397 Estland 36,17 37,09 38,65 37,50 37,50
363 Portugal 33,00 33,00 33,00 32,00 32,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.