Senaste noteringsnytt
Nu skiljer 60 öre mellan Scan och KLS/Ugglarp
Endast KLS och Ugglarp glädjer marknaden för slaktgrisar nästa vecka, med en höjning på 25 öre. Men det som är än mer intressant är att Scan ligger stilla och visar upp en hela 60 öre lägre notering, vilket är historiskt stor skillnad mot KLS och Ugglarp. Jag tror att en så stor skillnad aldrig förekommit tidigare.
Vad sa man vid KLS efter Danish Crowns köp av företaget? Jo att man ska ge Scan en match! Och att KLS ska ligga bland den privatägda slaktens noteringar och inte bara lite över Scan! Nu ligger man t o m över privatägda Skövde med 10 öre, även det en ovanlig situation.
Vi ser fram mot den spännande matchen mellan Finland och Danmark, med Scans f d lagkapten Johan Andersson i det danska laget.
Det är dock en bit kvar till noteringarna vid Dalsjöfors och Ginsten.
Finska HK backar nästa vecka till Atria-nivån 1,31 €, 13,82 skr. Orsaken är att det väller in tyska grillprodukter i Finland, som måste stoppas med priset.
Suggpriserna syns ha nått toppen för den här gången och danskarna sänker med 40 danska öre till 10,15 skr i svenska pengar. Noteringarna i Sverige, Danmark och Tyskland är nu ganska lika, med Tyskland dock fortfarande högst.
KLS och Ugglarp höjer även noteringen för smågrisar, med 40 öre till 20,20 kr. Ginsten höjer 50 öre till 20 kr, och ligger därmed efter SLP som har 20,15.
Tack vare den höjningen får KLS och Ugglarp högsta noteringarna i Sverige för både suggor och smågrisar v 20, medan Dalsjöfors är obestridd etta för slaktgrisar med 14,85 kr. / LG 090508

Scan, SLP och Dahlbergs inför PMWS-tillägg
Scan införde denna vecka ett tillägg på 15 kr för smågrisar som säljs via förmedlingen, när smågrisarna är vaccinerade mot PMWS, eller garanterat PMWS-fria.
När grisar säljs via mellangårdsavtal, är det parterna som får komma överens om tillägget.
SLP har infört tillägg för PMWS-vaccinerade, med 65 öre per kg.
Dahlbergs inför tillägg för vaccinerade med 20 kr. /LG 090508

Tyska noteringen oförändrad
Tyska noteringen blir oförändrad v 20. Konsumenter och industrin har reagerat ganska olika på mediastormen kring influensa A i olika länder. Samtidigt som vi är mitt uppe i grillsäsongen.
Detta har skapat osäkerhet kring grisprisernas utveckling. Det väntades både sänkningar och höjningar, så oförändrat i Tyskland efter förra veckans stora sänkning kanske inte var helt oväntat. /LG 090508

KLS och Ugglarp höjer både slaktgrisar och smågrisar
Efterfrågan på grillprodukter är nu större än tillgången hos KLS och Ugglarp, vilket gör att man höjer noteringen med 25 öre och smågrisarna 40. /LG 090507

Om inte @-GRIS kommer på mailen nästa fredag kväll...
Nästa fredag är det lite osäkert om det fungerar att skicka mina dryga 2000 email från det land jag då är i. P g a alla problem med spam läggs ofta spärrar in på servrarna. Att kringgå dem, på dessutom ett främmande språk, är i bland besvärligt.
Får du inte @-GRIS på fredag, gå in på www.grisportalen.se och hämta ut sidan.
Uppdatering av hemsidan brukar aldrig vara problem. /LG 090608

Influensa A fick en del marknader att reagera
Den här veckan syns ingen konsekvent förändring på den europeiska gmarknaden för slaktgrisar. Medan en del länder har oförändrade noteringar, trots skriverierna om influensa A H1N1, det som av misstag kallats svininfluensa, har andra länder reagerat starkt och sänkt noteringarna under den press mediastormen orsakat. Oförändrade noteringar rapporteras från Spanien, Danmark och Frankrike. Tyskland, Holland, Belgien och Österrike å andra sidan, sänkte noteringarna med 4 cent.
Särskilt de tyska slakterierna har utnyttjat situationen och satt grisföretagarna under stark press. Konsekvensen blev att Frankrike fick ett litet övertag med sin notering, mot Tyskland och Holland.
England behåller ledningen på marknaden. Spanien är rankad tvåa med en prisnivå som behållits oförändrad hittills 8 veckor.
Det exporteras fortsatt griskött från EU, vilket stabiliserar marknaden. Ryssland har dock intaget en restriktivare importpolitik, vilket drabbat en del amerikanska delstater, liksom i Canada och även Spanien, som börjar känna av den nu.
Det rapporteras ännu inga slaktköer som följd av de missade slaktdagarna under 1 maj och i Holland firandet av Drottningens dag.
Prognosen är att kvantiteterna av levande slaktgrisar som bjuds ut kan säljas utan problem. Blir det bra grillväder kommer konsumtionen av griskött att ökas, med en stimulerad marknad som följd. /ISN 090507
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Inom EU följer efterfrågan i stort sett samma trend som tidigare veckor. För styckade produkter kan man skönja en svagt positiv utveckling, medan aktiviteterna med produktionsråvaror är oförändrade. På östmarknaderna har det inte skett någon förändring. Det är fortfarande låga aktiviteter, kopplade till devalveringseffekter och ändrat konsumentbeteende.
Vi har bra balans för avsättning på svenska marknaden på det mesta, utom skinka som vi exporterar nästa vecka. Värmen och solen satte bra fart på grillarna i landet, men veckans regn bromsade upp efterfrågan något på våra grillprodukter. Läs mer om våra nya grillprodukter på http://www.scan.se.
Noteringarna på slaktgris och sugga är oförändrade.

KLS/Ugglarp
Det är fortsatt en mycket positiv marknad för styckningsdetaljer från gris. Efterfrågan på grillprodukter är just nu större än tillgången, trots pausen i det fina vädret.
Även nästa vecka har vi en rekordstor slakt och vi höjer avräkningspriset på både slakt- och smågris ytterligare.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en någorlunda vecka.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Förra veckan var bra, med 1 maj som motor i försäljningen. Den här har varit en mellanvecka.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det har varit en vanligt vecka på jobbet, inget speciellt som sticker ut.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Grillsortimentet ökar nu stadigt och försäljningen har hittills varit god.
-Vi har fortsatt saktkö efter de röda dagarna. Vi har också ett säsongsmässigt ganska stort överskott på smågrisar.
-Hör av er från Sverige, där ni har brist på smågrisar. Vi kan nog komma överens om priset.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är balans både för slakt och smågrisar.

Danish Crown
I Europa handlas de flesta detaljer denna vecka till svagt stigande priser. Bog och produktionskött berörs dock inte av höjningarna, men befinner sig mer på ungefär oförändrad nivå.
Marknaden i England är efter påskhelgen igång med god efterfrågan, men till oförändrad prisnivå. Positivt med denna handel är dock, att pundkursen under de senaste två veckorna har haft lite mer medvind. I motsats till den generella trenden, är det också positivt att konstatera, att produktionskött visar stigning som följd av ökad efterfrågan från konsumenterna.
Den stora marknaden för skinka i Italien är fortsatt under press och höjningarna av priserna utvecklar sig fortfarande långsamt. Gällande för detta viktiga segment av vår marknad är, att priserna pressas mycket från våra sydliga konkurrenter i Spanien och delvis Holland.
Övriga marknader, däribland tredje land, är i oförändrad situation. Ryssland rör sig i positiv riktning, men marknaden synes samtidigt vara präglad av fortsatta ekonomiska problem, samt politisk oro kring skyddet av den inländska produktionen. Asien, där inbegripet Kina och Japan, visar fortsatt stabilitet och positiva priser.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 8 maj 2009
Senaste uppdatering gjord 8 maj 17,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 20

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 20 v 19 v 18 v 17
Tyskt spotpris** Förhandl 14,98 15,16 14,70 14,70
Spotmarknaden* 73-94,9 15,35 15,35 14,95 14,45
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,85 14,85 14,45 14,45
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,70 14,70 14,30 14,30
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,30 14,30 14,10 14,10
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,10 13,85 13,85 13,85
KLS 64-94,9 14,10 13,85 13,85 13,85
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,00 a14,00 a14,00 a14,00
SLP 70-96,9 13,75 13,75 13,75 13,50
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,75 13,75 13,75 13,50
Scan 75-96,9 13,50 13,50 13,50 13,25
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 26,00 26,00 26,00 25,75
Scan Ekologisk 73-92,9 25,00 25,00 25,00 24,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 20 v 19 v 18
12,97 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,20 9,20 9,20
25,85 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,37 21,37 21,37
13,82 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,31 1,34 1,34
13,82 Österbottens 79 – 96 euro 1,31 1,31 1,31
15,19 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
8 maj Landsnotering euro euro euro euro euro
14,98 Tyskland 1,42 1,42 1,46 1,46 1,42
12,66 Frankrike - 1,200 1,200 1,120 -
11,07 Belgien - 1,050 1,120 1,080 -
10,28 Italien - 0,975 1,027 1,096 -
5 maj jämförbara*
17,33 England - 1,643 1,608 1,635 1,596
15,84 Spanien - 1,502 1,502 1,502 1,502
15,75 Tjeckien - - - 1,493 1,511
14,83 Irland - - 1,406 1,406 1,367
14,55 Polen - - 1,380 1,447 1,447
14,44 Frankrike - 1,369 1,371 1,370 1,371
14,41 Tyskland - 1,366 1,406 1,406 1,366
14,31 Holland - 1,357 1,396 1,386 1,357
14,24 Österrike - 1,350 1,390 1,390 1,350
14,14 Belgien - 1,341 1,378 1,378 1,341
13,94 Danmark - 1,322 1,322 1,295 1,295
13,01 Sverige - 1,234 1,218 1,172 1,192
12,69 Italien - 1,203 1,228 1,291 1,316
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
3 maj Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr euro euro euro euro euro
15,17 EU, medelpris 1,438 1,436 1,432 1,423 1,409
-
19,20 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,47 Bulgarien 1,751 1,751 1,753 1,754 1,754
17,48 Litauen 1,657 1,643 1,558 1,556 1,603
17,19 Lettland 1,630 1,533 1,499 1,534 1,535
17,12 England 1,623 1,627 1,610 1,570 1,544
17,05 Grekland 1,617 1,627 1,617 1,627 1,639
16,35 Portugal 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
16,18 Tjeckien 1,534 1,521 1,531 1,554 1,524
16,04 Rumänien 1,521 1,486 1,515 1,514 1,491
15,79 Slovakien 1,497 1,474 1,483 1,514 1,488
15,78 Ungern 1,496 1,447 1,471 1,481 1,438
15,70 Spanien 1,489 1,491 1,491 1,498 1,487
15,66 Polen 1,485 1,492 1,506 1,465 1,430
15,66 Tyskland 1,485 1,493 1,474 1,458 1,449
15,63 Luxemburg 1,482 1,514 1,482 1,459 1,445
15,51 Finland 1,471 1,471 1,460 1,465 1,462
15,50 Estland 1,470 1,477 1,479 1,480 1,493
14,87 Österrike 1,410 1,407 1,367 1,367 1,357
14,69 Belgien 1,393 1,393 1,357 1,335 1,323
14,56 Slovenien 1,381 1,370 1,338 1,334 1,322
14,34 Frankrike 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360
14,34 Sverige 1,360 1,310 1,317 1,325 1,298
14,30 Irland 1,356 1,350 1,314 1,312 1,311
14,23 Holland 1,349 1,389 1,310 1,303 1,283
14,03 Cypern 1,330 1,550 1,550 1,550 1,550
13,91 Italien 1,319 1,340 1,358 1,423 1,393
13,19 Danmark* 1,251 1,230 1,230 1,176 1,176
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 6 maj 28 apr 21 apr 15 apr 30 mar
Maj 1,418 1,450 1,515 1,515 1,525
Juni 1,475 1,470 1,563 1,549 1,540
Juli 1,480 - - - -
Aug 1,500 - - - -
Sep 1,500 1,500 1,565 1,555 1,558
Okt 1,468 - - - -
Nov 1,470 - - - -
Dec 1,475 1,463 1,492 1,492 1,497
Jan 1,445 - - - -
Feb 1,480 - - - -
Mars 1,530 - - - -
April 1,530 - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
6 maj
29 apr
22 apr
15 apr
Utbud
730
1020
550
570
Sålda
730
690
550
570
Medelpris, euro
1,46
1,46
1,52
1,50
Lägst
1,45
1,43
1,51
1,49
Högst
1,47
1,47
1,5212
1,50
Medelpris, skr
15,40
15,59
16,72
16,35

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,80 kr, galtar 6,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 21 v 20 v 19 v 18
KLS 140- - 10,25 10,25 10,25
Ugglarps 140- - 10,25 10,25 10,25
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 8,90 10,00 10,20 10,00
Dalsjöfors 58% - 10,00 10,00 10,00
Dahlbergs 140- - 10,00 10,00 10,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 9,80 9,80 9,80
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,30 6,30 6,30
KLS oflådd - 4,65 4,65 4,65
Ugglarp flådd - 4,65 4,65 4,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 20 v 19 v 18
10,15
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,20 7,60 7,60
19,08
Nortura Fri vikt nkr 15,77 15,77 15,77
Finland
4,95
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,33
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
6,85
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
11,71
ZNVG 56 % euro - 1,11 1,16
Galtar
8,74
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,20 6,60 6,60

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Pund
12,03
11,89
12,28
12,39
12,08
11,87
11,74
Dollar 7,96 7,99 8,44 8,27 8,19 8,14 8,04
Euro 10,55 10,68 11,00 10,90 10,91 10,82 10,92
Dansk 1,41 1,43 1,47 1,46 1,46 1,45 1,46
Norsk 1,21 1,22 1,25 1,23 1,23 1,22 1,24
Yen 8,06 8,19 8,61 8,37 8,17 8,25 8,20
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 21 v 20 v 19 v 18
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,20 19,80 19,80
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,20 18,80 18,80
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,20 19,80 19,80
SLP
SLP+ 23 kg - 20,15 20,15 20,15
Dito PMWS-vaccinerade - 20,80
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,00 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st + 12 st
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,75 19,75 19,75
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,85 18,85
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,80 19,80 19,50
PMVS-vaccinerade - +20 kr - -
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 517 517 502
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 537 537 522
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 485 485 485
Bis Plus 30 kg, marknad - 510 510 510
Bas 30 kg, beräknad - 451 451 451
Bas 30 kg, marknads - 476 476 476
Nyavvanda, 9 kg - 324 324 324
KRAV, 30 kg - 823 823 823
Scan Ekologisk - 780 780 780
PMWS-vaccinerade4 + 15 kr + 15 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 635 635 635 635
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 v 2 - 3 v 2 - 3 v
Ugglarps Slakteri - - balans balans
KLS - - balans balans
Skövde Slakteri - - brist brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans -
Dahlbergs Slakteri - balans balans -
Ginsten - balans - balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
283
Basis 7 kg 201 200 199 195 195
477
Basis 30 kg 339 339 338 330 330
290
SPF+Myc 7 kg 206 205 204 200 200
485
SPF+Myc 30 kg 344 344 343 335 335
296
SPF 7 kg 210 209 208 204 204
490
SPF 30 kg 348 348 347 339 339
802
Økologi 30 kg 569 566 566 561 561
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
726
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
559
25-kg, Priimuus 53 53 53 53 53
Snellmans
622
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
590
ZNVG 28 kg - 56 56 56 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
3 maj Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr euro euro euro euro euro
503 EU, medelpris 47,74 47,68 47,83 47,64 47,32
-
791 Slovakien 75,00 64,87 65,18 65,25 67,01
656 Italien 62,24 62,24 62,24 62,11 62,10
643 England 60,97 61,14 60,66 58,50 57,52
623 Tyskland 59,10 59,10 58,50 58,30 58,20
584 Tjeckien 55,43 53,92 53,76 63,54 49,48
583 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
578 Sverige 54,87 52,24 53,10 52,19 51,62
561 Ungern 53,21 50,48 63,92 71,60 68,93
541 Finland 51,37 52,48 52,80 48,92 52,54
538 Belgien 51,00 51,00 50,50 50,00 50,00
458 Polen 43,44 43,94 44,04 42,33 41,52
448 Holland 42,50 42,50 41,50 41,50 41,50
439 Spanien 41,68 42,42 41,88 41,88 42,06
404 Danmark* 38,34 38,39 38,39 35,97 35,98
396 Luxemburg 37,60 37,60 43,10 35,80 35,80
388 Frankrike 36,80 37,60 37,80 38,20 39,00
385 Estland 36,50 35,29 36,17 37,09 38,65
348 Portugal 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.