Senaste noteringsnytt
Inga förändringar av de svenska noteringarna
Ännu har det inte märkts mycket av att vi är inne i grillsäsongen och livsmedelskedjorna rimligen bör köpa ett och annat kilo grillkött att erbjuda konsumenterna. Även om grillvädret inte är på toppen just nu, så har inledningen på våren varit bra över stora delar av Sverige.
Vi får hoppas att den tyska höjningen gör att det lossnar lite även i Sverige. /LG 090515

Prisökningar är i sikte
Pressen minskar nu på den europeiska grismarknaden. Många noteringar ligger stilla, bl a i Tyskland, Holland, Danmark, Belgien, Frankrike, England och Österrike. Valutan i Sverige lyfte noteringen, mätt i euro, liksom polska. Irländska noteringen höjdes p g a mindre utbud av slaktgrisar.
De europeiska slakteriernas högre efterfrågan beror till övervägande del på minskat utbud slaktgrisar. Det medför att de tyska slakterierna inte kan betala sina leverantörer lägre priser. Dessutom skriver medierna mindre om influensan och den är inte dominerande nyhet längre. Konsumenterna känner sig dock fortfarande lite osäkra, men läget är på väg att normaliseras.
Spanien har lidit av Rysslands restriktioner för import och tvingas sänka noteringen. Pressen på marknaden minskar dock i och med att Ryssland upphäver importförbudet i några spanska provinser, där man inte konstaterat influensan.
Prognosen är att utbudet på slaktgrisar minskar i Europa. Därmed väntas som minst stabila priser. Om sommarvädret återvänder, kan handeln med grillkött medföra stigande noteringar. ISN /090515

Tysk notering upp 55 öre
Tyska noteringen går upp hela 55 öre v 21.

Internetauktionen indikerar höjda grispriser
Internetauktionen i Hannover visade höjda priser till i snitt 1,49. Utbudet av slaktgrisar är lägre än utbudet, vädret vackert för grillning, men marknaden ändå ovanligt avvaktande p g a influensan. /LG 090515

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Inom EU följer efterfrågan i stort sett samma mönster som tidigare veckor. Viss oro för influensan kan dock märkas vilket inneburit att den positiva trend som vi känner från tidigare veckor nu börjar bromsa upp.    På östmarknaderna har det inte skett någon förändring. Det är fortfarande låga aktiviteter, kopplade till devalveringseffekter och ändrat konsumentbeteende.
Det är ganska bra avsättning på svenska marknaden på det mesta och exportvolymen är låg nästa vecka. Våren har gjort ett tydligt intåg och satt fart på grillarna i landet.
Tillförseln av gris är något ojämn nu och varierar mer än vanligt mellan veckorna.
Noteringen för slaktgris och sugga år oförändrad.

KLS/Ugglarp
-Oförändrad marknadssituation med säsongsmässigt stor efterfrågan på grilldetaljer.
-Vi hälsar alla deltagare välkomna till inspirationsdagen för Framtidens Grisföretagare den 19 maj på Brofästet Hotell och Konferens i Kalmar. Det finns platser kvar till den som är intresserad.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har varit bra fart på försäljningen, trots att det är mitt emellan löneperioderna.
-Nästa vecka väntas bra efterfrågan, då det är Kristi Himmelsfärdsdag och mathelg.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Veckan har varit trög, men så kan det vara den här årstiden, särskilt mitt i månaden före lönen. Kristi Himelsfärdsdag är en dag mitt i veckan som tar bort en arbetsdag. Så den gör inte försäljningen bättre.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det har inte varit något speciellt med veckan, men vi känner ökad efterfrågan på karré och en del andra detaljer. Kunderna köper dock inte för dagen eller veckan, utan ligger ganska långt framme med inköpen.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Försäljningen har bromsat upp lite, framför allt karré och en del andra detaljer. Det kan bero på att det blivit kallare. Nu kommer en vecka med helg och vi får se om den blir vacker och ökar försäljningen.

spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Fantastiskt väder! Det borgar för en fin försäljning av griskött!
-Det har varit en intensiv vecka och det fortsätter i samma tempo i helgen. Vi har konfirmation och kommer att servera den traditionella konfirmationsmaten: Grillad karre med bacon på!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är balans i slakten och litet överskott på smågrisar.
-Våren har kommit igång och försäljningen av grillprodukter ökar.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är inget väder för grillning f n. Men det är balans både i slakten och i förmedlingen av smågrisar.

Danish Crown
Den generella bilden är att priserna är under nedåtgående press på de flesta marknader, bl a som följd av osäkerhet efter influensa A. F n håller vi priser och volymer uppe, men vi väntar avmattning på kort sikt.
Vi har de senaste veckorna sett en avmattning på den tyska marknaden. Sammantaget med de fortsatta problemen med likviditeten för kunderna i centrala och östra Europa, betyder det nedåtgående prispress på tyska marknaden.
I England går försäljningen hyggligt, men priserna är under press och de flesta andra företag har accepterat prissänkningar. Ett svagt stigande pund hjälper oss dock någorlunda och slår igenom när vår nuvarande kurssäkring utlöper.
Den ryska marknaden går däremot planmässigt med stigande efterfrågan till hyggliga priser.
Kina håller volymerna, men priserna är under press. Generellt möter vi hård konkurrens i Fjärran Östern från billiga amerikanska produkter, som säljs ut på marknaden för export som resultat från fallande iländsk konsumtion.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 15 maj 2009
Senaste uppdatering gjord 18 maj 17,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 21

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 21 v 20 v 19 v 18
Tyskt spotpris** Förhandl 15,80 14,98 15,16 14,70
Spotmarknaden* 73-94,9 15,35 15,35 15,35 14,95
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,85 14,85 14,85 14,45
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,70 14,70 14,70 14,30
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,30 14,30 14,30 14,10
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,10 14,10 13,85 13,85
KLS 64-94,9 14,10 14,10 13,85 13,85
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,00 a14,00 a14,00 a14,00
SLP 70-96,9 13,75 13,75 13,75 13,75
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,75 13,75 13,75 13,75
Scan 75-96,9 13,50 13,50 13,50 13,50
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 26,00 26,00 26,00 26,00
Scan Ekologisk 73-92,9 25,00 25,00 25,00 25,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 21 v 20 v 19
12,97 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,20 9,20 9,20
25,85 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,37 21,37 21,37
14,08 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,31 1,31 1,34
14,08 Österbottens 79 – 96 euro 1,31 1,31 1,31
15,48 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
15 maj Landsnotering euro euro euro euro euro
15,80 Tyskland 1,47 1,42 1,42 1,46 1,46
12,67 Frankrike - 1,179 1,200 1,200 1,120
11,28 Belgien - 1,050 1,050 1,120 1,080
10,48 Italien - 0,975 0,975 1,027 1,096
15 maj jämförbara*
17,64 England - 1,641 1,643 1,608 1,635
16,31 Tjeckien - - - 1,518 1,493
15,93 Irland - 1,482 1,463 1,406 1,406
15,73 Spanien - 1,464 1,502 1,502 1,502
15,39 Polen - - 1,432 1,380 1,447
14,68 Tyskland - 1,366 1,366 1,406 1,406
14,63 Frankrike - 1,361 1,369 1,371 1,370
14,58 Holland - 1,357 1,357 1,396 1,386
14,51 Österrike - 1,350 1,350 1,390 1,390
14,41 Belgien - 1,341 1,341 1,378 1,378
14,21 Danmark - 1,322 1,322 1,322 1,295
13,50 Sverige - 1,256 1,234 1,218 1,172
12,93 Italien - 1,203 1,203 1,228 1,291
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
3 maj Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr euro euro euro euro euro
15,17 EU, medelpris 1,438 1,436 1,432 1,423 1,409
-
19,20 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,47 Bulgarien 1,751 1,751 1,753 1,754 1,754
17,48 Litauen 1,657 1,643 1,558 1,556 1,603
17,19 Lettland 1,630 1,533 1,499 1,534 1,535
17,12 England 1,623 1,627 1,610 1,570 1,544
17,05 Grekland 1,617 1,627 1,617 1,627 1,639
16,35 Portugal 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
16,18 Tjeckien 1,534 1,521 1,531 1,554 1,524
16,04 Rumänien 1,521 1,486 1,515 1,514 1,491
15,79 Slovakien 1,497 1,474 1,483 1,514 1,488
15,78 Ungern 1,496 1,447 1,471 1,481 1,438
15,70 Spanien 1,489 1,491 1,491 1,498 1,487
15,66 Polen 1,485 1,492 1,506 1,465 1,430
15,66 Tyskland 1,485 1,493 1,474 1,458 1,449
15,63 Luxemburg 1,482 1,514 1,482 1,459 1,445
15,51 Finland 1,471 1,471 1,460 1,465 1,462
15,50 Estland 1,470 1,477 1,479 1,480 1,493
14,87 Österrike 1,410 1,407 1,367 1,367 1,357
14,69 Belgien 1,393 1,393 1,357 1,335 1,323
14,56 Slovenien 1,381 1,370 1,338 1,334 1,322
14,34 Frankrike 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360
14,34 Sverige 1,360 1,310 1,317 1,325 1,298
14,30 Irland 1,356 1,350 1,314 1,312 1,311
14,23 Holland 1,349 1,389 1,310 1,303 1,283
14,03 Cypern 1,330 1,550 1,550 1,550 1,550
13,91 Italien 1,319 1,340 1,358 1,423 1,393
13,19 Danmark* 1,251 1,230 1,230 1,176 1,176
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 15 maj 6 maj 28 apr 21 apr 15 apr
Maj 1,434 1,418 1,450 1,515 1,515
Juni 1,524 1,475 1,470 1,563 1,549
Juli 1,529 1,480 - - -
Aug 1,553 1,500 - - -
Sep 1,554 1,500 1,500 1,565 1,555
Okt 1,480 1,468 - - -
Nov 1,487 1,470 - - -
Dec 1,495 1,475 1,463 1,492 1,492
Jan 1,440 1,445 - - -
Feb 1,480 1,480 - - -
Mars 1,530 1,530 - - -
April 1,530 1,530 - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
13 maj
6 maj
29 apr
22 apr
Utbud
560
730
1020
550
Sålda
560
730
690
550
Medelpris, euro
1,49
1,46
1,46
1,52
Lägst
1,48
1,45
1,43
1,51
Högst
1,50
1,47
1,47
1,5212
Medelpris, skr
16,01
15,40
15,59
16,72

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,80 kr, galtar 6,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 22 v 21 v 20 v 19
KLS 140- - 10,25 10,25 10,25
Ugglarps 140- - 10,25 10,25 10,25
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 8,90 8,90 10,00 10,20
Dalsjöfors 58% - 10,00 10,00 10,00
Dahlbergs 140- - 10.00 10,00 10,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 9,80 9,80 9,80
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,30 6,30 6,30
KLS oflådd - 4,65 4,65 4,65
Ugglarp flådd - 4,65 4,65 4,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 21 v 20 v 19
10,36
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,20 7,20 7,60
19,08
Nortura Fri vikt nkr 15,77 15,77 15,77
Finland
5,05
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,45
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
6,98
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
11,93
ZNVG 56 % euro 1.11 1,11 1,11
Galtar
8,92
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,20 6,20 6,60

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 20 v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Pund
12,00
12,03
11,89
12,28
12,39
12,08
11,87
Dollar 7,92 7,96 7,99 8,44 8,27 8,19 8,14
Euro 10,75 10,55 10,68 11,00 10,90 10,91 10,82
Dansk 1,44 1,41 1,43 1,47 1,46 1,46 1,45
Norsk 1,21 1,21 1,22 1,25 1,23 1,23 1,22
Yen 8,29 8,06 8,19 8,61 8,37 8,17 8,25
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 22 v 21 v 20 v 19
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,20 20,20 19,80
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,20 19,20 18,80
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,20 20,20 19,80
SLP
SLP+ 23 kg - 20,15 20,15 20,15
Dito PMWS-vaccinerade - 20,80 20,80
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,00 20,00 19,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st + 12 st
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,75 19,75 19,75
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,85 18,85
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,80 19,80 19,80
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr -
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 517 517 517
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 537 537 537
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 485 485 485
Bis Plus 30 kg, marknad - 510 510 510
Bas 30 kg, beräknad - 451 451 451
Bas 30 kg, marknads - 476 476 476
Nyavvanda, 9 kg - 324 324 324
KRAV, 30 kg - 823 823 823
Scan Ekologisk - 780 780 780
PMWS-vaccinerade4 + 15 kr + 15 kr + 15 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 635 635 635 635
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 v 2 v 2 - 3 v
Ugglarps Slakteri - - - balans
KLS - - - balans
Skövde Slakteri - balans - brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - -balans balans balans
Ginsten - balans balans -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
283
Basis 7 kg 201 201 200 199 195
477
Basis 30 kg 339 339 339 338 330
290
SPF+Myc 7 kg 206 206 205 204 200
485
SPF+Myc 30 kg 344 344 344 343 335
296
SPF 7 kg 210 210 209 208 204
490
SPF 30 kg 348 348 348 347 339
802
Økologi 30 kg 569 569 566 566 561
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
726
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
569
25-kg, Priimuus 53 53 53 53 53
Snellmans
634
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
602
ZNVG 28 kg 56 56 56 56 56
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
3 maj Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr euro euro euro euro euro
503 EU, medelpris 47,74 47,68 47,83 47,64 47,32
-
791 Slovakien 75,00 64,87 65,18 65,25 67,01
656 Italien 62,24 62,24 62,24 62,11 62,10
643 England 60,97 61,14 60,66 58,50 57,52
623 Tyskland 59,10 59,10 58,50 58,30 58,20
584 Tjeckien 55,43 53,92 53,76 63,54 49,48
583 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
578 Sverige 54,87 52,24 53,10 52,19 51,62
561 Ungern 53,21 50,48 63,92 71,60 68,93
541 Finland 51,37 52,48 52,80 48,92 52,54
538 Belgien 51,00 51,00 50,50 50,00 50,00
458 Polen 43,44 43,94 44,04 42,33 41,52
448 Holland 42,50 42,50 41,50 41,50 41,50
439 Spanien 41,68 42,42 41,88 41,88 42,06
404 Danmark* 38,34 38,39 38,39 35,97 35,98
396 Luxemburg 37,60 37,60 43,10 35,80 35,80
388 Frankrike 36,80 37,60 37,80 38,20 39,00
385 Estland 36,50 35,29 36,17 37,09 38,65
348 Portugal 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.