Senaste noteringsnytt
Tyska suggorna nära 12 kr
Tyska noteringen på suggor steg idag till 1,14 €, alltså 11,93 skr. Det är nu nästan 2 kr i skillnad mellan svenskt och tyskt pris. /LG 090525

Dalsjöfors backar på slaktsvin och smågrisar
Dalsjöfors Slakteri sänkte v 22 priset på slaktgrisarna med 35 öre och smågrisarna med 12 kr. /090525

Tysk notering +5 cent, dvs över +1 kr på två veckor
Tyska noteringen stiger med 5 cent även vecka 22, alltså 1,10 kr på två veckor. KLS och Ugglarp har oförändrad notering för slaktgrisar v 22. Danmark höjer med 20 øre.
Tysk notering är därmed 15,91, Scans 13,50, KLS/Ugglarps 14,10 och dansk 13,16 skr.
Fler än vanligt av de privatägda slakteriernas noteringar saknas idag, vilket beror på att Avelspoolen har en resa till USA för sina medlemmar.
Pristrenden är nu klart uppåt. I Tyskland betalades 1,56 €, 16,33 skr på internetauktionen. /LG 090522

Prisbarometern visar upptendens
Det är en optimistisk bild som den europeiska grismarknaden visar upp denna vecka. Många länder rapporterar stigande noteringar. Särskilt gäller det Tyskland, där efterfrågan utvecklats snabbt uppåt. Det har ökat priset med 5 cent. Belgien och Österrike följde med. Holland klarade inte att följa Tyskland helt och höjde 4 cent.
Oförändrade noteringar blev det i Spanien, Danmark, England och Irland. Spanien, som är en turistregion, har f n ett stort utbud av slaktgrisar. Det är en följd av panikanmälan och sen effekt av helgdagen 1 maj. Som en konsekvens av strejk vid slakteriet El Pozo, levererades fler grisar till slakt vid slakterier i Catalonien. Därmed ökades pressen på priset, som annars brukar stiga under maj i Spanien. Å andra sidan, har exporten från Spanien till Ryssland tagit fart igen och visar stabil efterfrågan. Franska noteringen gav efter en aning, medan Sveriges notering i euro föll som följd av valutaförändringar.
Prognos: En dag gick förlorad under Kristi Himmelsfärdsdag, vilket dock inte ger anledning bekymmer. Handlarna förbereder sig för det förlängda veckoslutet och beställer ökade volymer. Så inget ser ut att ligga i vägen för en fortsatt positiv trend. ISN /090522

Namn på utgående server
från främmande operatör
Förra veckans @-GRIS nådde tydligen de allra flesta, om än på lördagen för en del. Jag skickade det från en mindre by på Kreta. Datorer förekom inte vanligt på ön och datorkunskaperna var sällsynta. Att läsa sig till information var ren grekiska.
Jag måste alltid koppla in egen dator och hitta operatörens adress till utgående server för epost, SMTP, när jag ska skicka @-GRIS. Jag kan inte använda hotmail eller liknande program, som de flesta andra kan.
Den här gången mailade jag från ett internetkafé, men där fanns ett spamfilter som endast tolererade 20 mail per sändning. Jag fick dela upp mina 2000 adresser i poster om 20 för sändning. När det var gjort tog linan över 1,5 timmar på sig att mata ut de 100 filerna! Innan dess hann kaféet stänga på fredagen.
Så här i semestertider när du reser och vill använda ditt eget mailprogram, med dina adresser, din företagslogga, osv, så vill jag ge tipset att fråga om utgående server för epost (SMTP-servern). Den adressen skriver du in i kontouppgifterna för ditt mailprogram. Ditt ordinarie mailprogram fungerar då precis som hemma vid egna skrivbordet.
Vem vill lämna offerter, svara på företagsbrev, osv, från hotmail? Det ser inte förtroendegivande ut. Det är enkelt att jobba som hemma vid skrivbordet, var du än befinner dig på jordklotet, om du hittar internetoperatörens SMTP-adress. /LG 090522

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Inom EU följer efterfrågan i stort sett samma som tidigare veckor. På östmarknaderna har det inte skett någon förändring. Det är fortfarande låga aktiviteter, som är kopplade till devalveringseffekter och ändrat konsumentbeteende.
Det är ganska bra avsättning på svenska marknaden på det mesta och exportvolymen är låg även nästa vecka. Grillsäsongen har gjort ett tydligt intåg och satt fart på grillarna i landet. Veckans regn på många håll i landet har dock påverkat efterfrågan på grillprodukter.
Noteringen för slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS/Ugglarp
Det är en fortsatt stark marknadssituation för gris.
I övrigt vill vi rikta ett stort tack till deltagare, talare och medarrangörer för den mycket lyckade inspirationsdagen som hölls i Kalmar den 19 maj.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Den extra helgen skapade bra försäljning även den här veckan.
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Veckan var normal för våren, med undantag av att det var en slaktdag mindre. Extra helgdagen skapade en mindre kö både för slakt och smågrisar.
-Det märks nu att grillpodukter efterfrågas mer, liksom korv. Billiga detaljer visar även ökad efterfrågan.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Balans både i slakt och för smågrisar.

Danish Crown
Vi ser denna vecka en svag ökning av priset på skinkor. Italiens positiva rapporter från senaste veckan har fortsatt och har även nått skinkpriserna generellt.
Vi får fortsatt hjälp från pundet, som stiger i kurs, och så har det kommit fokus på de lägre volymerna slakt i Tyskland, som också ger hopp om prisökningar. Ryssland går fortsatt tillfredsställande, men i övrigt är situationen oförändrad, men i övrigt tillfredsställande på de övriga marknaderna. .

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 22 maj 2009
Senaste uppdatering gjord 25 maj 21,15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 22

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
inbjuder till Sommargrill-Träff
”Med biogas i tankarna”
vid Hagaviks Gård AB, Oxie, måndagen 1 juni kl 18.30
Klicka här för program!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 22 v 21 v 20 v 19
Tyskt spotpris** Förhandl 15,90 15,80 14,98 15,16
Spotmarknaden* 73-94,9 15,35 15,35 15,35 15,35
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,50 14,85 14,85 14,85
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,70 14,70 14,70 14,70
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,10 14,10 14,10 13,85
KLS 64-94,9 14,10 14,10 14,10 13,85
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,00 a14,00 a14,00 a14,00
SLP 70-96,9 13,75 13,75 13,75 13,75
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,75 13,75 13,75 13,75
Scan 75-96,9 13,50 13,50 13,50 13,50
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 26,00 26,00 26,00 26,00
Scan Ekologisk 73-92,9 25,00 25,00 25,00 25,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 22 v 21 v 20
13,16 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,40 9,20 9,20
25,85 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,37 21,37 21,37
13,71 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,31 1,31 1,31
13,71 Österbottens 79 – 96 euro 1,31 1,31 1,31
15,07 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
22 maj Landsnotering euro euro euro euro euro
15,91 Tyskland 1,52 1,47 1,42 1,42 1,46
12,51 Frankrike - 1,195 1,179 1,200 1,200
11,72 Belgien - 1,120 1,050 1,050 1,120
10,99 Italien - 1,050 0,975 0,975 1,027
19 maj jämförbara*
17,19 England - 1,642 1,641 1,643 1,608
15,87 Tjeckien - - - 1,516 1,518
15,51 Irland - 1,482 1,482 1,463 1,406
15,32 Spanien - 1,464 1,464 1,502 1,502
14,82 Tyskland - 1,416 1,366 1,366 1,406
14,65 Österrike - 1,400 1,350 1,350 1,390
14,61 Holland - 1,396 1,357 1,357 1,396
15,59 Polen - - 1,394 1,432 1,380
14,55 Belgien - 1,390 1,341 1,341 1,378
14,12 Frankrike - 1,349 1,361 1,369 1,371
13,84 Danmark - 1,322 1,322 1,322 1,322
13,38 Italien - 1,278 1,203 1,203 1,228
12,99 Sverige - 1,241 1,256 1,234 1,218
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
3 maj Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr euro euro euro euro euro
15,17 EU, medelpris 1,438 1,436 1,432 1,423 1,409
-
19,20 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,47 Bulgarien 1,751 1,751 1,753 1,754 1,754
17,48 Litauen 1,657 1,643 1,558 1,556 1,603
17,19 Lettland 1,630 1,533 1,499 1,534 1,535
17,12 England 1,623 1,627 1,610 1,570 1,544
17,05 Grekland 1,617 1,627 1,617 1,627 1,639
16,35 Portugal 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
16,18 Tjeckien 1,534 1,521 1,531 1,554 1,524
16,04 Rumänien 1,521 1,486 1,515 1,514 1,491
15,79 Slovakien 1,497 1,474 1,483 1,514 1,488
15,78 Ungern 1,496 1,447 1,471 1,481 1,438
15,70 Spanien 1,489 1,491 1,491 1,498 1,487
15,66 Polen 1,485 1,492 1,506 1,465 1,430
15,66 Tyskland 1,485 1,493 1,474 1,458 1,449
15,63 Luxemburg 1,482 1,514 1,482 1,459 1,445
15,51 Finland 1,471 1,471 1,460 1,465 1,462
15,50 Estland 1,470 1,477 1,479 1,480 1,493
14,87 Österrike 1,410 1,407 1,367 1,367 1,357
14,69 Belgien 1,393 1,393 1,357 1,335 1,323
14,56 Slovenien 1,381 1,370 1,338 1,334 1,322
14,34 Frankrike 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360
14,34 Sverige 1,360 1,310 1,317 1,325 1,298
14,30 Irland 1,356 1,350 1,314 1,312 1,311
14,23 Holland 1,349 1,389 1,310 1,303 1,283
14,03 Cypern 1,330 1,550 1,550 1,550 1,550
13,91 Italien 1,319 1,340 1,358 1,423 1,393
13,19 Danmark* 1,251 1,230 1,230 1,176 1,176
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 15 maj 6 maj 28 apr 21 apr 15 apr
Maj 1,434 1,418 1,450 1,515 1,515
Juni 1,524 1,475 1,470 1,563 1,549
Juli 1,529 1,480 - - -
Aug 1,553 1,500 - - -
Sep 1,554 1,500 1,500 1,565 1,555
Okt 1,480 1,468 - - -
Nov 1,487 1,470 - - -
Dec 1,495 1,475 1,463 1,492 1,492
Jan 1,440 1,445 - - -
Feb 1,480 1,480 - - -
Mars 1,530 1,530 - - -
April 1,530 1,530 - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
20 maj
13 maj
6 maj
29 apr
Utbud
680
560
730
1020
Sålda
680
560
730
690
Medelpris, euro
1,56
1,49
1,46
1,46
Lägst
1,54
1,48
1,45
1,43
Högst
1,56
1,50
1,47
1,47
Medelpris, skr
16,33
16,01
15,40
15,59

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,80 kr, galtar 6,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 23 v 22 v 21 v 20
KLS 140- - 10,00 10,25 10,25
Ugglarps 140- - 10,00 10,25 10,25
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 8,90 8,90 8,90 10,00
Dalsjöfors 58% - 10,00 10,00 10,00
Dahlbergs 140- - 10,00 10.00 10,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 9,80 9,80 9,80
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,30 6,30 6,30
KLS oflådd - 4,65 5,15 5,15
Ugglarp flådd - 4,65 5,15 5,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 22 v 21 v 20
10,36
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,20 7,20 7,20
19,08
Nortura Fri vikt nkr 15,77 15,77 15,77
Finland
4,92
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,28
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
6,80
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
11,93
ZNVG 56 % euro 1,14 1.11 1,11
Galtar
8,92
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,20 6,20 6,20

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 21 v 20 v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Pund
11,87
12,00
12,03
11,89
12,28
12,39
12,08
Dollar 7,50 7,92 7,96 7,99 8,44 8,27 8,19
Euro 10,47 10,75 10,55 10,68 11,00 10,90 10,91
Dansk 1,40 1,44 1,41 1,43 1,47 1,46 1,46
Norsk 1,18 1,21 1,21 1,22 1,25 1,23 1,23
Yen 7,97 8,29 8,06 8,19 8,61 8,37 8,17
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 23 v 22 v 21 v 20
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,20 20,20 20,20
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,20 19,20 19,20
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,20 20,20 20,20
SLP
SLP+ 23 kg - 20,15 20,15 20,15
Dito PMWS-vaccinerade - 20,80 20,80 20,80
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st + 12 st
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,00 19,75 19,75
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,85 18,85
Dito PMWS-vaccinerade - 15, kr - -
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,80 19,80 19,80
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 505 517 517
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 525 537 537
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 485 485 485
Bis Plus 30 kg, marknad - 510 510 510
Bas 30 kg, beräknad - 451 451 451
Bas 30 kg, marknads - 476 476 476
Nyavvanda, 9 kg - 324 324 324
KRAV, 30 kg - 823 823 823
Scan Ekologisk - 780 780 780
PMWS-vaccinerade4 + 15 kr + 15 kr + 15 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 635 635 635 635
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri - balans - -
KLS - balans - -
Skövde Slakteri - balans balans -
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - - balans balans
Dahlbergs Slakteri - -balans -balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
283
Basis 7 kg 207 201 201 200 199
477
Basis 30 kg 347 339 339 339 338
290
SPF+Myc 7 kg 212 206 206 205 204
485
SPF+Myc 30 kg 352 344 344 344 343
296
SPF 7 kg 216 210 210 209 208
490
SPF 30 kg 356 348 348 348 347
802
Økologi 30 kg 581 569 569 566 566
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
726
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
554
25-kg, Priimuus 53 53 53 53 53
Snellmans
617
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
596
ZNVG 28 kg 57 56 56 56 56
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
3 maj Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr euro euro euro euro euro
503 EU, medelpris 47,74 47,68 47,83 47,64 47,32
-
791 Slovakien 75,00 64,87 65,18 65,25 67,01
656 Italien 62,24 62,24 62,24 62,11 62,10
643 England 60,97 61,14 60,66 58,50 57,52
623 Tyskland 59,10 59,10 58,50 58,30 58,20
584 Tjeckien 55,43 53,92 53,76 63,54 49,48
583 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
578 Sverige 54,87 52,24 53,10 52,19 51,62
561 Ungern 53,21 50,48 63,92 71,60 68,93
541 Finland 51,37 52,48 52,80 48,92 52,54
538 Belgien 51,00 51,00 50,50 50,00 50,00
458 Polen 43,44 43,94 44,04 42,33 41,52
448 Holland 42,50 42,50 41,50 41,50 41,50
439 Spanien 41,68 42,42 41,88 41,88 42,06
404 Danmark* 38,34 38,39 38,39 35,97 35,98
396 Luxemburg 37,60 37,60 43,10 35,80 35,80
388 Frankrike 36,80 37,60 37,80 38,20 39,00
385 Estland 36,50 35,29 36,17 37,09 38,65
348 Portugal 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.