Senaste noteringsnytt
Tyska noteringen faller 5 cent
Efter två veckors höjning med vardera 5 cent, faller tyska noteringen tillbaka med 5 cent. Oförklarligt, kan det tyckas, när det rapporteras balans på marknaden och det är grillväder.
Danske Svineproducenter har undersökt saken och förklarar turbulensen med att i veckans kamp om grispriserna drog slakterierna längsta strået.
-Även tyska uppfödarna var frågande till nedgången, skriver Danske Svineproducenter. Ända till i förgår var det bara positiva toner och priset uppåt. Auktionen på internet verifierade detta och priset steg med 2 cent.
Bedömare som sitter nära där prisbildningen sker säger att sänkningen av noteringen var onödig. Det är ganska bra balans på grismarknaden.
Men den är gången var det slaktarna som vann kampen.
Känner vi igen situationen i Sverige!!? Vem bestämmer om prisbildningen här hos oss? /LG 090529

Internetauktionen höjde 2 cent
Tyska internatauktionen visar 2 cents uppgång på grispriset. 1,58 € slutade auktonen med. 17,03 skr skulle alltså tyska priset vara om marknaden skulle få bestämma helt. /LG 090529

Scan ligger nu klart under danska grisnoteringen
Förespråkarna för försäljning av Swedish Meats till Danish Crown 2006 får nu vatten på sin kvarn. Vecka 23 ligger Danish Crowns notering 32 öre över Scan och vi kan med stor säkerhet vänta oss att danskarna fortsätter att höja sin notering. Det kan vi säga dels därför att danskarna själva sagt det, dels därför att det är en oerhört stark kritik mot grispriset i Danmark, dels därför att tyska noteringen ligger mycket högre, dels genomgår Danish Crown ett omfattande program för besparingar som ska lyfta noteringen med kronor, inte ören. Den processen övervakas fortlöpande av Danish Crowns fullmäktige, enligt beslut vid senaste fullmäktigemöte.
Scan verkar nu prioritera kursen på aktierna, som fördubblats på kort tid. Lika klart som Danish Crown har slagit fast sitt program för besparingar, lika klart har HKScan slagit fast målet för vinst i Scan 2009. Scan rapporterar bra försäljning varje vecka och det verkar väldigt positivt, men det har knappast inte påverkat noteringen alls.
Nu börjar även Scans kolleger i branschen undra vad som är på gång inom Scan. Ginsten sänkte noteringen v 23, med hänvisning till framför allt den låga noteringen hos Scan.
-Med 14,70 är våra marginaler inte särskilt höga, så vi kanske ska se över dem, när andra ser ut att samla pengar, menade Bengt Göran Bengtsson.
Problemet för svensk notering, internationellt sett, är kanske att det går bra med svenska grisar.
-Jag har aldrig tjänat så mycket pengar på grisar, sa Mats Olsson, f d ordförande i KLS. Du är så negativ i @-GRIS, sa han till mig när vi nyligen träffades i Kalmar. Då har jag ändå de kanske sämsta personliga tilläggen av alla i KLS.
Jag höll med honom, jag är långt ifrån nöjd med de svenska noteringarna. Men jag skulle vara positiv om svensk notering låg bland de bästa i tabellerna, inte bland de sämsta.
Jag talar alltså inte om tb, utan just noteringar. Även i fråga om faktisk betalning, när alla tillägg är inräknade, ligger vi dåligt till internationellt.
I dag, när alla medier kritiserar importkött och då särskilt dansk grishållning och griskött, då borde vi ligga högst upp i listan över betalat pris för grisköttet. Det gör vi inte. Långt ifrån.
Jag är därför fortsatt negativ.
Nu är det läge för grisuppfödare i Sverige att håva in pengarna och samla pengar till nya grishus. Skyll inte på grisuppfödarna om du tycker att vi har för liten grisproduktion i Sverige och behöver köpa danskt griskött. Skyll på grisnoteringen och de som sätter den.
I sommar har jag skrivit om grisnoteringar i jämna 45 år. Jag tror aldrig jag varit med om sänkt grisnotering mitt i grillsäsongens inledning, när det är vackert väder!
Det är dags att tänka igenom riktigt ordentligt, hur konkurrensen på grismarknaden ska upprättas, så att noteringarna i varje fall följer den internationella trenden.
När jag ser dagens svenska noteringar, tänker jag på situationen för 45 år sedan när kooperativa slakterierna satte sin notering och privatägda några öre över. Det är bättre nu, men marknaden är fortfarande väldigt beroende av Scan. Ökad konkurrens skulle ge mer spänst i prissättningen. Det som grisuppfödarna behöver för att få vara med och skörda när det är goda tider. /LG 090529

Danska noteringen stiger 30 öre till
Danska slakterierna höjer noteringen för slaktgrisar med 20 øre även v 23. Det är nära 30 öre och danska noteringen blir därmed i svenska pengar 13,82 skr. Det är fortfarande en bra bit under tyska, så de kritiserade danska transporterna av slaktgrisar till Tyskland fortsätter. Snart kan de komma igång från Sverige, om inte svenska noteringen stiger. Scans notering ligger idag på 13,50 skr.
Danska suggnoteringen ändras inte. /LG 090528

Tyska suggorna nära 12 kr
Tyska noteringen på suggor steg idag till 1,14 €, alltså 11,93 skr. Det är nu nästan 2 kr i skillnad mellan svenskt och tyskt pris. /LG 090525

Dalsjöfors backar på slaktsvin och smågrisar
Dalsjöfors Slakteri sänkte v 22 priset på slaktgrisarna med 35 öre och smågrisarna med 12 kr. /090525

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Inom EU följer efterfrågan i stort sett samma som tidigare. För skinkor kan man se en svagt stigande prisutveckling, men övrigt är ganska oförändrat. På marknaderna i öst är det fortfarande låga aktiviteter, som är kopplade till devalveringseffekter och ändrat beteende hos konsumenterna.
Det är stabil och bra avsättning på svenska marknaden, på det mesta, och exportens volym är låg även nästa vecka. Grillsäsongen har gjort ett tydligt intåg och satt fart på grillarna i landet. Efterfrågan på grillprodukter är bra.
Noteringarna för slaktgris och sugga är oförändrade.

KLS/Ugglarp
Goda efterfrågan på styckade detaljer som är användbara för grillen håller i sig sedan veckan före påsk! Detaljhandeln är kreativ och tar fram alternativ när karrén inte räcker till. Det är positivt och leder i sin tur till ökad försäljning av alternativa grillprodukter. Efterfrågan på industriråvara är fortsatt stabil med oförändrad prisbild.
Noteringen för slakt- och smågris är oförändrad vecka 23.   

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Jag har inte haft kontakt med säljet om debatten om danska grisarna. Men några kommenterer har jag fått. Någon påverkan på försäljningen har vi inte sett. Det går ju bra att sälja så här års.
-Problemet är övriga slakteriers låga noteringar. De tjänar nu mycket mer pengar än vi. Så vi ska ta en diskussion om vår notering för v 23.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Jag kom hem från USA i natt (Avelspoolens resa) och är dåligt uppdaterad. Men vi slaktar mycket just nu.
-Studiebesöket i USA var nyttigt och gav oss en annan dimension på grisslakten. 1300 slaktade grisar per timma inger respekt. Där skulle våra veterinärer jobba ett halvår!

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är gott om slaktgrisar på marknaden. Det förklaras delvis av att det nyligen varit kort vecka. Den hänger kvar.
-Marknaden för griskött har varit något avvaktande. Orsaken vet jag inte, men det är hårt tryck från importen.
-Orsaken till sänkta noteringen förra veckan är helt att kalkylen för slaktgris försämrats. Det är inga stora marginaler i slakten nu.

Nyhléns & Hugoson
Mikael Hugoson: -Slaktkalkylen är inte bra på gris nu, men bättre på nöt.
-Antibiotika i fodret till suggorna varannan vecka, koppar, tetracykliner och ett medel till slaktgrisarna sista veckan så fettet minskar, är USA-intryck.
-Långa transporterna imponerar på en norrlänning. Ett slakteri fraktade slaktgrisar 40 timmar, på 110-väg. Det är som om jag skulle hämta grisar i Sahara för att slakta i Alvik!
-Ingen halm, ingen skrapning av gödsel. I USA är allt tillåtet, visade vår studieresa. Det är märkligt att det ska vara så stor skillnad på grisuppfödning i olika länder.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Noteringen sänks 2 cent. Det är anpassning till situationen på marknaden. Ekonomiska tillbakagången gör att konsumenterna äter billigare produkter. Dyrare produkter säljs mindre och konsumenterna köper i stället billigare varor, även nu till grillen. Billig korv säljs mer än dyrare korv.
Slakten börjar dra ordentligt och vi har balans. Däremot har vi överskott på smågrisar. Vi kan exportera till Sverige om det finns intresse.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Jag har i grunden en positiv inställning, men det är väl som Annika Bergman sagt, att positiva människor är människor som fått för lite information!
-Skillnaden mellan vad grisföretagaren i Tyskland får för grisen och helfallspriset korrigerat för huvud och fötter är 20 cent, dvs ca 2,20 SEK/kg. Med samma effektivitet i Sverige + 50 öre i extra kostnader p g a dålig struktur, långa avstånd, m m, skulle helfallspriset ligga på (utgår från tabellen faktiskt betalning) ca 16 kr/kg.
-Utan att veta exakt bedömer jag att det svenska helfallspriset är 18.65 kr/kg eller högre.
-Marginalen i slakten är med det sättet att räkna lika stor som kostnaden att slakta grisen. Med samma relation i uppfödningen skulle våra slaktgrisar betalas med ca 28 kr/kg.
Samtliga vikter och priser är korrigerade för huvud och fötter där så erfordras.
-Vid årsstämman på Bollerup för två år sedan deklarerade samtliga slakterier att de hade för avsikt att expandera sina företags grisslakt och förädling.
-Den stora centrala frågan i Värmland om någon vecka måste bli prissättningen. Hur går den till, varför fortsätter det som det gör? Dessa frågor måste upp på banan ordentligt. Hoppas verkligen att slakterierna får dessa frågor nu, så de kan redogöra för vad det beror på att Sverige missar gång på gång.
-Naturligtvis är det roligare att samarbeta med slakterier som tjänar pengar, men nu är det inte lönsamhet jag pratar om, varken i slakten eller primärproduktionen, utan prissättningen.
Någon gräns måste det väl ändå finnas för hur långt och länge Sveriges grisföretagare ska underbetalas.
-När jag ändå är igång vill jag uppmana till att ligga på jordbruksdepartementet om det orimliga i att Sverige har en lagstiftning som upphandlande myndigheter inte behöver ta hänsyn till. Svenskar får köra i 60 på motorvägen, utlandsregistrerade i 110 km, och utan böter om det går fortare. Precis så är det idag. Eskil Erlandsson sa idag i Laholm att det finns inga ambitioner från hans sida att ändra på det. Sverige är förmodligen det enda land i Europa med en jordbruksminister som företräder andra länders lantbruk istället för sitt eget lands.
-Jag ska ändå avsluta med något positivt. LRF har beslutat sig för att lägga 4,5 miljoner på jämställdhet. Därmed har jag sparat några tusenlappar på att slippa det medlemskapet!

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vackert slut på veckan har utlovats. Så vi väntar ökad efterfrågan på grillvaror.
-Sänkningen av noteringen på slaktgrisar och smågrisar beror på fortsatt stort inflöde av vissa
värdedetaljer i Finland, samt att exportmarkaden blivit svårare.

Danish Crown
Skinkor säljs till svagt stigande priser överallt i Europa, medan bacon är under press i England. Där ser vi tyska och holländska företag ta hem affärer. Pundkursen hjälper oss dock fortsatt här.
Bog och produkter från trimningen stiger med god aktivitet, speciellt på den ryska marknaden. Handeln i östra Europa är fortsatt lugn.
Japan är stabilt, men med press från amerikanska och kanadensiska produkter.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 29 maj 2009
Senaste uppdatering gjord 1 juni 14,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 23

Partipriset
Scans partipris v 23 är 18,82 kr vid 58 % kött, utan huvud och framfötter.


Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 23 v 22 v 21 v 20
Tyskt spotpris** Förhandl 15,80 15,90 15,80 14,98
Spotmarknaden* 73-94,9 15,00 15,35 15,35 15,35
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,50 14,70 14,70 14,70
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,50 14,50 14,85 14,85
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,10 14,10 14,10 14,10
KLS 64-94,9 14,10 14,10 14,10 14,10
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,00 a14,00 a14,00 a14,00
SLP 70-96,9 13,75 13,75 13,75 13,75
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,75 13,75 13,75 13,75
Scan 75-96,9 13,50 13,50 13,50 13,50
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 26,00 26,00 26,00 26,00
Scan Ekologisk 73-92,9 25,00 25,00 25,00 25,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 23 v 22 v 21
13,82 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,60 9,40 9,20
25,85 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,37 21,37 21,37
13,90 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,29 1,31 1,31
13,90 Österbottens 79 – 96 euro 1,29 1,31 1,31
15,52 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
29 maj Landsnotering euro euro euro euro euro
15,84 Tyskland 1,47 1,52 1,47 1,42 1,42
12,51 Frankrike - 1,198 1,195 1,179 1,200
11,72 Belgien - 1,120 1,120 1,050 1,050
10,99 Italien - 1,050 1,050 0,975 0,975
26 maj jämförbara*
17,90 England - 1,661 1,642 1,641 1,643
16,18 Tjeckien - - - 1,501 1,516
16,18 Irland - 1,501 1,482 1,482 1,463
16,06 Spanien - 1,490 1,464 1,464 1,502
15,80 Tyskland - 1,466 1,416 1,366 1,366
14,63 Österrike - 1,450 1,400 1,350 1,350
15,57 Holland - 1,445 1,396 1,357 1,357
15,38 Belgien - 1,427 1,390 1,341 1,341
14,79 Polen - - 1,372 1,394 1,432
14,73 Frankrike - 1,367 1,349 1,361 1,369
14,54 Danmark - 1,349 1,322 1,322 1,322
13,77 Italien - 1,278 1,278 1,203 1,203
13,58 Sverige - 1,260 1,241 1,256 1,234
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
3 maj Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr euro euro euro euro euro
15,17 EU, medelpris 1,438 1,436 1,432 1,423 1,409
-
19,20 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,47 Bulgarien 1,751 1,751 1,753 1,754 1,754
17,48 Litauen 1,657 1,643 1,558 1,556 1,603
17,19 Lettland 1,630 1,533 1,499 1,534 1,535
17,12 England 1,623 1,627 1,610 1,570 1,544
17,05 Grekland 1,617 1,627 1,617 1,627 1,639
16,35 Portugal 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
16,18 Tjeckien 1,534 1,521 1,531 1,554 1,524
16,04 Rumänien 1,521 1,486 1,515 1,514 1,491
15,79 Slovakien 1,497 1,474 1,483 1,514 1,488
15,78 Ungern 1,496 1,447 1,471 1,481 1,438
15,70 Spanien 1,489 1,491 1,491 1,498 1,487
15,66 Polen 1,485 1,492 1,506 1,465 1,430
15,66 Tyskland 1,485 1,493 1,474 1,458 1,449
15,63 Luxemburg 1,482 1,514 1,482 1,459 1,445
15,51 Finland 1,471 1,471 1,460 1,465 1,462
15,50 Estland 1,470 1,477 1,479 1,480 1,493
14,87 Österrike 1,410 1,407 1,367 1,367 1,357
14,69 Belgien 1,393 1,393 1,357 1,335 1,323
14,56 Slovenien 1,381 1,370 1,338 1,334 1,322
14,34 Frankrike 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360
14,34 Sverige 1,360 1,310 1,317 1,325 1,298
14,30 Irland 1,356 1,350 1,314 1,312 1,311
14,23 Holland 1,349 1,389 1,310 1,303 1,283
14,03 Cypern 1,330 1,550 1,550 1,550 1,550
13,91 Italien 1,319 1,340 1,358 1,423 1,393
13,19 Danmark* 1,251 1,230 1,230 1,176 1,176
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 25 maj 15 maj 6 maj 28 apr 21 apr
Juni 1,560 1,524 1,475 1,470 1,563
Juli 1,570 1,529 1,480 - -
Aug 1,580 1,553 1,500 - -
Sep 1,573 1,554 1,500 1,500 1,565
Okt 1,485 1,480 1,468 - -
Nov 1,503 1,487 1,470 - -
Dec 1,510 1,495 1,475 1,463 1,492
Jan 1,430 1,440 1,445 - -
Feb 1,480 1,480 1,480 - -
Mars 1,525 1,530 1,530 - -
April 1,525 1,530 1,530 - -
Maj - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
27 maj
20 maj
13 maj
6 maj
Utbud
620
680
560
730
Sålda
620
680
560
730
Medelpris, euro
1,58
1,56
1,49
1,46
Lägst
1,57
1,54
1,48
1,45
Högst
1,58
1,56
1,50
1,47
Medelpris, skr
17,03
16,33
16,01
15,40

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,80 kr, galtar 6,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 24 v 23 v 22 v 21
KLS 140- - 10,00 10,00 10,25
Ugglarps 140- - 10,00 10,00 10,25
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 10,05 8,90 8,90 8,90
Dalsjöfors 58% - 10,00 10,00 10,00
Dahlbergs 140- - 10,00 10,00 10.00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 9,80 9,80 9,80
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,30 6,30 6,30
KLS oflådd - 4,65 4,65 5,15
Ugglarp flådd - 4,65 4,65 5,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 23 v 22 v 21
10,36
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,20 7,20 7,20
19,08
Nortura Fri vikt nkr 15,77 15,77 15,77
Finland
5,06
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,25
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,60 0,60
7,00
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
11,96
ZNVG 56 % euro 1,11 1,14 1.11
Galtar
8,92
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,20 6,20 6,20

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 22 v 21 v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Pund
12,37
11,87
12,00
12,03
11,89
12,28
12,39
Dollar 7,93 7,50 7,92 7,96 7,99 8,44 8,27
Euro 10,78 10,47 10,75 10,55 10,68 11,00 10,90
Dansk 1,44 1,40 1,44 1,41 1,43 1,47 1,46
Norsk 1,20 1,18 1,21 1,21 1,22 1,25 1,23
Yen 8,05 7,97 8,29 8,06 8,19 8,61 8,37
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 24 v 23 v 22 v 21
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,20 20,20 20,20
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,20 19,20 19,20
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,20 20,20 20,20
SLP
SLP+ 23 kg - 20,15 20,15 20,15
Dito PMWS-vaccinerade - 20,80 20,80 20,80
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st + 12 st
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,00 20,00 19,75
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,85 18,85
Dito PMWS-vaccinerade - 15, kr 15, kr -
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,80 19,80 19,80
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 505 505 517
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 525 525 537
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 485 485 485
Bis Plus 30 kg, marknad - 510 510 510
Bas 30 kg, beräknad - 451 451 451
Bas 30 kg, marknads - 476 476 476
Nyavvanda, 9 kg - 324 324 324
KRAV, 30 kg - 823 823 823
Scan Ekologisk - 780 780 780
PMWS-vaccinerade4 + 15 kr + 15 kr + 15 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 - 630 635 635
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri - balans balans -
KLS - balans balans -
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans - balans
Dahlbergs Slakteri - - -balans -balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
306
Basis 7 kg 213 207 201 201 200
512
Basis 30 kg 356 347 339 339 339
313
SPF+Myc 7 kg 218 212 206 206 205
519
SPF+Myc 30 kg 361 352 344 344 344
319
SPF 7 kg 222 216 210 210 209
525
SPF 30 kg 365 356 348 348 348
848
Økologi 30 kg 589 581 569 569 566
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
726
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
560
25-kg, Priimuus 52 53 53 53 53
Snellmans
636
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
603
ZNVG 28 kg 56 57 56 56 56
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
3 maj Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr euro euro euro euro euro
503 EU, medelpris 47,74 47,68 47,83 47,64 47,32
-
791 Slovakien 75,00 64,87 65,18 65,25 67,01
656 Italien 62,24 62,24 62,24 62,11 62,10
643 England 60,97 61,14 60,66 58,50 57,52
623 Tyskland 59,10 59,10 58,50 58,30 58,20
584 Tjeckien 55,43 53,92 53,76 63,54 49,48
583 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
578 Sverige 54,87 52,24 53,10 52,19 51,62
561 Ungern 53,21 50,48 63,92 71,60 68,93
541 Finland 51,37 52,48 52,80 48,92 52,54
538 Belgien 51,00 51,00 50,50 50,00 50,00
458 Polen 43,44 43,94 44,04 42,33 41,52
448 Holland 42,50 42,50 41,50 41,50 41,50
439 Spanien 41,68 42,42 41,88 41,88 42,06
404 Danmark* 38,34 38,39 38,39 35,97 35,98
396 Luxemburg 37,60 37,60 43,10 35,80 35,80
388 Frankrike 36,80 37,60 37,80 38,20 39,00
385 Estland 36,50 35,29 36,17 37,09 38,65
348 Portugal 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.