Senaste noteringsnytt

Tyska suggnoteringen följer med ned
1,09 €, 11,91 skr, är noteringen för suggor i Tyskland denna vecka. Det är 2 cents sänkning. Smågrisarna gick ner till 55 €. /LG 090608

Kylan håller grillarna och noteringarna svala
Försäljningen av griskött är god, det rapporterar nästan alla svenska slakterier. Men det blev inget riv efter något att lägga på grillen i samband med alla skolavslutningar i dagarna och på Sveriges nationaldag i morgon. Det hade vi givetvis hoppats, men vädret rår vi inte på. Alla noteringar i Sverige ligger stilla.
I Tyskland sänks noteringen ännu en gång, nu dock med måttliga 1 cent. Kommentaren från de danska grisproducenterna är att noteringen senaste tiden satts under stor press från båda sidor, uppfödare och slakterier. När man inte är helt överens om en officiell notering, fronderar slakterier mot noteringen och sätter sitt eget pris. Nästa veckas sänkta notering med 1 cent är en enande kompromiss, efter förra veckans sänkning.
De tyska uppfödarna har väldigt liten förståelse för veckans stora prisfall, då det är god efterfrågan på slaktgrisar.
I Finland höjer HK med 1 cent, men det beror på att klassning med Autofom startar 8 juni. Det sänker klassningen något, vilket kompenseras av högre pris. Atria sänker slaktvikterna för att få fart på försäljningen av smågrisar.
Norge sänker priset på smågrisar. /LG 090605

Svenska kronan pressas åter av spekulation
Svenska kronan har försvagats kraftigt igen och ligger nära 11 kr. Den här gången är orsaken mest en följd av ökade valutaproblem i Lettland. Misstroendet mot valutorna i baltiska länderna har lett till att de som spekulerar i valutor siktar in sig på att i stället tjäna pengar på den svenska kronan, som också är liten och svag och lätt att påverka. (Vi som är lite äldre minns mycket väl när en enda finansman, George Soro, var huvudorsak till att svenska kronan kraschade för ett antal år sedan).
Något att tänka på när du röstar i EU-valet på söndag, kanske!
Själv har jag varje fredag, när jag räknar om valutorna i tabellerna t h, svårt att förlika mig med tanken att valutahajar varje dag ges möjlighet att tjäna massor av pengar på oss fattiga svenskars bekostnad. Soro kan göra det, som han själv säger, därför att han vet lite mer om valutor än vi andra.
Valutan ska inte vara till för att spekulera i, tycker jag. Inte heller att korrigera misslyckad politik med, som är politikers lättköpta räddningsplanka gång på gång. Valutan tycker jag vi ska ha att betala med, som var tanken från begynnelsen. Helst ska den fungera lika smidigt i andra länder, som förr när farfar var ung och kunde resa i hela världen utan pass och betala med samma pengar som vi använde i Sverige på den tiden (valuta grundad på guldmyntfot).
En enda världsvaluta är något att jobba för. Gärna euro, har det visat sig, mot tidigare odds. /LG 090605

Irritation v 23 över oväntad sänkning av tysk notering
Denna vecka är det stor irritation på EUs marknad för slaktgrisar, därför att det skedde en oväntad sänkning av noteringen i Tyskland. Danmark höjde dock noteringen med i situationen remarkabla 3 cent. Sedan tisdag senaste veckan har tyska slakterier utövat en massiv press mot noteringen och sagt att marknaden för griskött är vikande och krävde och fick igenom en reduktion med 5 cent.
Som en konsekvens, har holländska och belgiska priset också vänt nedåt. För första gången har holländska noteringen matchat det tyska priset.
Flera länder i Europa följde inte denna oväntade utveckling och höjde i stället noteringen, eller lämnade den oförändrad. England och Sverige höll oförändrad notering, men som resultat av förändringar i valutan blev noteringen högre eller lägre i dessa länder.
Prognosen är att utvecklingen av noteringarna är en osäkerhetsfaktor. Större och då tillräckligt utbud av slaktgrisar är tillgängligt på tyska marknaden den här veckan. Det är ett resultat av måndagens helgdag i samband med pingst. /ISN 090605

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Inom EU följer efterfrågan i stort sett samma mönster som tidigare. För skinkor är det nu liten rörlighet beträffande priset och i övrigt är det ganska oförändrat. På östmarknaderna är det fortfarande låga aktiviteter.
Det är en stabil och bra avsättning på svenska marknaden på det mesta och exporterade volymen är låg även nästa vecka. Grillsäsongen har gjort ett tydligt intåg och satt fart på grillarna i landet och efterfrågan på grillprodukter är bra.
Tillförseln av grisar är något ojämn nu och varierar mer än vanligt mellan veckorna. Noteringarna för slaktgrisar och suggor är oförändrade.

KLS/Ugglarp
Marknaden är i stort sett oförändrad sedan föregående vecka. Tack vare det fina sommarvädret är det fortsatt stark efterfrågan på griskött.   

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: - Det har varit en vecka som de flesta veckor. Det är kallt och inte många som flyttat ner till sina stugor på västkusten.
-Vi har balans både i slakten och för smågrisarna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Allt säljs, men vädret hjälper inte till, det kunde vara bättre.
-Vi märker tydligt av importen. Nu möter vi t o m griskött på svenska marknaden från Spanien, vilket inte varit vanligt.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är ingen stor förändring sedan förra veckan. Kylan påverkar givetvis försäljningen av grillprodukter.

Nyhléns & Hugoson
Mikael Hugoson: -Det har varit en normal vecka, med inte riktigt drag ännu. Vädet tillåter inte det.
-Men nästa vecka blir bättre, då det är skolavslutningar. Sedan väntas ytterligare bättre marknad.

spotmarknaden.se
Paw Mathiasen: -Hela marknaden för slaktgrisar är död! Den präglas av att alla slakterier är mätta och inte behöver köpa in fler grisar, utom Scan, som får grisarna ändå p g a kontrakten.
-Spelplanen för svenska grismarknaden är nu uppdelad. Det behövs ökad konkurrens, t ex en ny aktör som skakar om marknaden.
-Det vi väntar oss i framtiden är tyska grispriset, minus frakt till tyskt slakteri.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vecka, men vi märker av trendändringen i konsumtionen.
-Vi är nu inne i korvperioden. Vi i Finland älskar att äta korv på sommaren. Nu i sommar säljs mer grilldetaljer i stället för basvaror, men trenden mot billiga varor gäller även grillvarorna.
-Det är fortfarande överskott på smågrisar. Vi sänker därför vikterna på slaktgrisarna, för att få ökad omsättning i stallarna.
-Vi kan även exportera smågrisar till Sverige. Ring för offert.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -8 juni börjar vi använda Autofom för klassning. Detta innebär att noteringen för slaktgrisar höjs 1 cent. Enligt tester sänker Autofom klassning något. För uppfödaren blir det ingen ändrad kalkyl.
-Det är balans både för slakt och smågrisar.
-Det är kallt i Finland, som värsta hösten. Inget grillväder således.

Danish Crown
På europeiska marknaden handlas denna vecka fortfarande färska skinkor till i stort sett oförändrad prisnivå. Bog och karré handlas stabilt till svagt stigande prisnivå. Handeln med karré är stabil, liksom kotlett, och sker till oförändrad prisnivå.
Till engelska baconmarknaden är det fortsatt stabil avsättning, med handel till oförändrad prisnivå.
I länder utanför EU är avsättningen oförändrad.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 5 juni 2009
Senaste uppdatering gjord 8 juni 18,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 24

Partipriset
Scans partipris v 23 är 18,82 kr vid 58 % kött, utan huvud och framfötter.


Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 24 v 23 v 22 v 21
Tyskt spotpris** Förhandl 15,95 15,80 15,90 15,80
Spotmarknaden* 73-94,9 15,00 15,00 15,35 15,35
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,50 14,50 14,70 14,70
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,50 14,50 14,50 14,85
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,10 14,10 14,10 14,10
KLS 64-94,9 14,10 14,10 14,10 14,10
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,00 a14,00 a14,00 a14,00
SLP 70-96,9 13,75 13,75 13,75 13,75
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,75 13,75 13,75 13,75
Scan 75-96,9 13,50 13,50 13,50 13,50
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 26,00 26,00 26,00 26,00
Scan Ekologisk 73-92,9 25,00 25,00 25,00 25,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 24 v 23 v 22
14,01 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,60 9,60 9,40
25,85 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,37 21,37 21,37
14,20 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,30 1,29 1,31
14,09 Österbottens 77 – 92 euro 1,29 1,29 1,31
15,73 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
5 juni Landsnotering euro euro euro euro euro
15,95 Tyskland 1,46 1,47 1,52 1,47 1,42
13,15 Frankrike - 1,204 1,198 1,195 1,179
11,69 Belgien - 1,070 1,120 1,120 1,050
11,59 Italien - 1,061 1,050 1,050 0,975
5 juni jämförbara*
18,01 England - 1,648 1,661 1,642 1,641
16,73 Spanien - 1,531 1,490 1,464 1,464
16,40 Irland - 1,501 1,501 1,482 1,482
16,29 Tjeckien - - - 1,491 1,501
15,84 Österrike - 1,450 1,450 1,400 1,350
15,82 Polen - - 1,448 1,372 1,394
15,47 Tyskland - 1,416 1,466 1,416 1,366
15,47 Holland - 1,416 1,445 1,396 1,357
14,93 Belgien - 1,366 1,427 1,390 1,341
15,03 Danmark - 1,376 1,349 1,322 1,322
15,01 Frankrike - 1,374 1,367 1,349 1,361
14,66 Italien - 1,342 1,278 1,278 1,203
13,60 Sverige - 1,245 1,260 1,241 1,256
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
31 maj Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
16,02 EU, medelpris 1,466 1,445 1,429 1,429 1,438
-
19,89 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,11 Bulgarien 1,749 1,750 1,750 1,750 1,751
18,65 England 1,707 1,686 1,657 1,660 1,623
18,06 Lettland 1,653 1,645 1,615 1,604 1,630
17,78 Litauen 1,627 1,613 1,675 1,669 1,657
17,16 Portugal 1,570 1,540 1,540 1,550 1,550
17,16 Rumänien 1,570 1,553 1,552 1,552 1,521
17,12 Tjeckien 1,567 1,530 1,522 1,535 1,534
17,09 Ungern 1,564 1,555 1,531 1,552 1,496
17,06 Slovakien 1,561 1,520 1,493 1,498 1,497
16,75 Tyskland 1,533 1,524 1,479 1,453 1,485
16,73 Luxemburg 1,531 1,531 1,478 1,474 1,482
16,70 Estland 1,528 1,516 1,497 1,496 1,470
16,53 Grekland 1,513 1,583 1,574 1,606 1,617
16,35 Polen 1,496 1,474 1,460 1,494 1,485
16,25 Spanien 1,487 1,457 1,466 1,490 1,489
16,03 Österrike 1,467 1,419 1,377 1,365 1,410
15,97 Finland 1,462 1,473 1,452 1,473 1,471
15,65 Irland 1,432 1,431 1,429 1,394 1,356
15,54 Belgien 1,422 1,391 1,364 1,359 1,393
15,48 Slovenien 1,417 1,384 1,346 1,349 1,381
15,24 Holland 1,395 1,349 1,311 1,311 1,349
15,13 Sverige 1,385 1,397 1,380 1,377 1,360
15,08 Italien 1,380 1,380 1,329 1,254 1,319
14,75 Frankrike 1,350 1,340 1,350 1,360 1,360
14,53 Cypern 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330
14,04 Danmark* 1,285 1,251 1,251 1,251 1,251
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 6 juni 25 maj 15 maj 6 maj 28 apr
Juni 1,495 1,560 1,524 1,475 1,470
Juli 1,525 1,570 1,529 1,480 -
Aug 1,530 1,580 1,553 1,500 -
Sep 1,533 1,573 1,554 1,500 1,500
Okt 1,479 1,485 1,480 1,468 -
Nov 1,485 1,503 1,487 1,470 -
Dec 1,460 1,510 1,495 1,475 1,463
Jan 1,429 1,430 1,440 1,445 -
Feb 1,480 1,480 1,480 1,480 -
Mars 1,510 1,525 1,530 1,530 -
April 1,525 1,525 1,530 1,530 -
Maj - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
3 juni
27 maj
20 maj
13 maj
Utbud
735
620
680
560
Sålda
735
620
680
560
Medelpris, euro
1,48
1,58
1,56
1,49
Lägst
1,47
1,57
1,54
1,48
Högst
1,49
1,58
1,56
1,50
Medelpris, skr
16,17
17,03
16,33
16,01

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,80 kr, galtar 6,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 25 v 24 v 23 v 22
KLS 140- - 10,00 10,00 10,00
Ugglarps 140- - 10,00 10,00 10,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,60 10,05 8,90 8,90
Dalsjöfors 58% - 10,00 10,00 10,00
Dahlbergs 140- - 10,00 10,00 10,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 9,80 9,80 9,80
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,30 6,30 6,30
KLS oflådd - 4,65 4,65 4,65
Ugglarp flådd - 4,65 4,65 4,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 24 v 23 v 22
10,51
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,20 7,20 7,20
19,08
Nortura Fri vikt nkr 15,77 15,77 15,77
Finland
5,13
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,33
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,60
7,10
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
11,91
ZNVG 56 % euro 1,09 1,11 1,14
Galtar
9,05
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,20 6,20 6,20

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 23 v 22 v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Pund
12,54
12,37
11,87
12,00
12,03
11,89
12,28
Dollar 7,69 7,93 7,50 7,92 7,96 7,99 8,44
Euro 10,93 10,78 10,47 10,75 10,55 10,68 11,00
Dansk 1,46 1,44 1,40 1,44 1,41 1,43 1,47
Norsk 1,21 1,20 1,18 1,21 1,21 1,22 1,25
Yen 7,99 8,05 7,97 8,29 8,06 8,19 8,61
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 25 v 24 v 23 v 22
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,20 20,20 20,20
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,20 19,20 19,20
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,20 20,20 20,20
SLP
SLP+ 23 kg - 20,15 20,15 20,15
Dito PMWS-vaccinerade - 20,80 20,80 20,80
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st + 12 st
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,85 18,85
Dito PMWS-vaccinerade - 15, kr 15, kr 15, kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,80 19,80 19,80
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 505 505 505
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 525 525 525
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 485 485 485
Bis Plus 30 kg, marknad - 510 510 510
Bas 30 kg, beräknad - 451 451 451
Bas 30 kg, marknads - 476 476 476
Nyavvanda, 9 kg - 324 324 324
KRAV, 30 kg - 823 823 823
Scan Ekologisk - 780 780 780
PMWS-vaccinerade4 + 15 kr + 15 kr + 15 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 - 630 630 635
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - brist balans -
Dahlbergs Slakteri - balans balans -balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
310
Basis 7 kg 213 213 207 201 201
519
Basis 30 kg 356 356 347 339 339
318
SPF+Myc 7 kg 218 218 212 206 206
527
SPF+Myc 30 kg 361 361 352 344 344
324
SPF 7 kg 222 222 216 210 210
532
SPF 30 kg 365 365 356 348 348
864
Økologi 30 kg 592 589 581 569 569
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
689
25-kilos 570 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
568
25-kg, Priimuus 52 52 53 53 53
Snellmans
644
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
601
ZNVG 28 kg 55 56 57 56 56
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
31 maj Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
494 EU, medelpris 45,27 46,25 46,44 47,61 47,74
-
706 England 64,62 63,32 62,37 62,59 60,97
676 Italien 61,86 61,86 62,06 62,21 62,24
645 Tyskland 59,10 59,10 59,10 59,10 59,10
623 Slovakien 57,08 74,31 64,29 73,42 75,00
619 Tjeckien 56,72 51,67 51,10 63,10 55,43
606 Sverige 55,53 56,00 55,60 54,85 54,87
604 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
548 Finland 50,22 47,63 50,14 51,32 51,37
542 Ungern 49,65 77,27 58,22 53,05 53,21
513 Belgien 47,00 48,00 49,00 50,50 51,00
466 Polen 42,66 42,79 42,83 43,25 43,44
453 Luxemburg 41,50 41,50 42,60 44,20 37,60
431 Danmark* 39,49 39,49 39,48 39,47 38,34
419 Estland 38,96 37,88 37,11 36,16 36,50
398 Holland 36,50 37,50 39,50 41,50 42,50
377 Spanien 34,54 35,26 37,78 41,24 41,68
367 Frankrike 33,60 33,80 34,80 35,80 36,80
349 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 33,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.