Senaste noteringsnytt
Sol över Karlstad!? höjer slaktgrisarna 20 öre v 25
Scan höjer noteringen på slaktgrisar 20 öre v 25 till 13,70. Nyhlens & Hugosons, Dalsjöfors och Ginsten följer med.
SLP höjer 10 öre och därmed minskar gapet mellan Scan och SLP till 15 öre. Skillnaden var tidigare 30 öre och senast 25 öre.
-Vi har inga tankar att minska skillnaden i notering mellan Scan och SLP, sa Kenneth Persson i samand med en tidigare minskning.
Spotmarknaden höjer till 15,20 kr.
Suggorna hos Scan förblir oförändrade nästa vecka, medan KLS och Ugglarp sänker 50 öre till 9,50. Spotmarknaden höjer till 10.10 både för v 25 och 26.
Scans smågrisar beräknad notering höjs 9 kr. Dessutom höjer Scan tillägget för vaccinerade mot PMWS med 2 kr till 17 kr. Orsaken är ökade kostnader för vaccinet.
Dalsjöfors höjer smågrisar 7 kr/st och SLP 10 öre/kg.
Det var med förvåning hos flera slaktare som Scan höjde noteringen för slaktgrisar just nästa vecka, när vädret för juni sägs vara det kallaste på 50 år.
-Alla slaktare verkar inte ha samma vädergudar, sa Peter Johansson, när han hörde nyheten om Scans höjning och menade att det vackra vädret för grillning drog redan i maj.
Förklaringen är nog mer att alla inte tittar på samma sol, när man sätter noteringen. Scans sol är nog den i Karlstad.
Där hålls nämligen grisstämman på tisdag. En höjning av grispriset på måndag medför mindre kritik mot noteringen på tisdag. Scan är f ö huvudsponsor.
Min flera decennier långa statistik över noteringshöjning stämmoveckan visar på samma sak. På Slakteriförbundets tid var det näst intill självklart.
Hur än noteringar höjs, så är de väldigt välkomna. /LG 090612

Balanserad EU-marknad med goda möjligheter
Marknaden för grisar är stabil i EU. Noteringarna i Frankrike och UK är något uppåt. Den engelska uppgången är dock resultat av växlingskursen. Polska och tjeckiska noteringarna steg mer klart. Medverkande till detta är att exporten i östra Europa åter börjar ta fart.
Som resultat av en kompromiss mellan tyska uppfödare och slakterierna, sänktes noteringen för innevarande vecka en aning. Österrike lider nu starkt av stigande import av grisar och griskött från Tyskland och noteringen tilläts därmed falla.
Prognosen är att noteringen kommer att stiga igen. Detta trots en slaktdag mindre efter pingst. Volymen slaktgrisar till salu har fallit så mycket, att priserna inte inte påverkas negativt av en helgdag. ISN /LG 090612

KLS och Ugglarp sänker suggorna 50 öre
KLS och Ugglarp har toppt listan över suggnoteringar en tid. Men nu v 25 sänks suggor och galtar 50 öre.
Noteringarna för slaktgrisar och smågrisar är oförändrade.
Danska noteringarna är också oförändrade. /LG 090611

Tyska suggnoteringen följde med ned v 24
1,09 €, 11,91 skr, är noteringen för suggor i Tyskland denna vecka. Det är 2 cents sänkning. Smågrisarna gick ner till 55 €. /LG 090608

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Inom EU följer efterfrågan i stort sett samma trend som tidigare. Det är oförändrade priser för både skinkor och övrig detaljer. På östmarknaderna är det fortsatt låga aktiviteter.
Vi har en stabil svensk marknad med bra avsättning på det mesta, speciellt våra goda grillprodukter. Grillsäsongen har gjort ett tydligt intåg och satt fart grillarna, även om vädret just nu är inne i en regnperiod.
För dig som önskar grillrecept direkt i mobilen, besök gärna vår mycket populära receptsida m.scan.se redan idag.
Vi har låg exportvolymen även nästa vecka. Noteringen på slaktgris höjs 20 öre, suggorna är oförändrade.

KLS/Ugglarp
Vi har god efterfrågan på griskött från både detaljhandel och industri.
Produkter som har en sämre prisbild i Sverige exporteras ut ur landet genom Danish Crowns försorg. Vi har inte haft några som helst problem att avsätta den stora tillförselökningen som vi har gjort hittills i år.   

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är grillprodukterna som är det aktuella problemet, f ö har det varit en bra försäljningsvecka.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är inget kul grillväder, vilket dämpar efterfrågan på grilldetaljer. Det har t o m kommit några avbokningar. En veckas dåligt väder gör inte så mycket, men sedan märks det.
-Vi har bra balans både i slakten, för smågrisarna och på de flesta grejerna vi säljer.
-Jag är lite förvånad över att Scan höjer nu och inte tidigare. När vi höjde, men senare fick backa, så var det riktigt drag i försäljningen. Nu är det lugnare. Vi har tydligen lite olika sätt att tolka vädergudarna.

Nyhléns & Hugoson
Mikael Hugoson: -Det är vackert väder i Norrland. Försäljningen är klart bättre än tidigare veckor. Nu börjar de bra veckorna för oss.

spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Jag ser verkligen fram emot att träffa företrädare för de olika branschföretagen i Värmland. Nu måste frågan om vart pengarna tar vägen redas ut, varför priset inte stiger och mycket mer.
-Naturligtvis ska vi ha en massa roligt också! Vi ses.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är balans i slakten och bättre balans än tidigare för smågrisar. Men fortfarande är det ett mindre överskott.
-Försäljningen av kött kunde vara bättre. Kallt och regnigt väder hämmar försäljningen av grillprodukter, liksom finanskrisen.
-Finländare är de som är mest benägna i Norden att köpa billigare kött p g a finanskrisen (enl Nielsen Company). Det bättre läget i Sverige kan bero på sänkt kronkurs, m m, och kanske endast är en försening av krisen. Dyrare import av material och teknik väntar.

Danish Crown
På den europeiska marknaden säljs färsk skinka denna vecka till oförändrad prisnivå. Bog, produktionskött och karré säljs likaledes stabilt till oförändrad prisnivå, medan efterfrågan på kotlett har svårt att matcha utbudet.
För såväl den engelska baconmarknaden, som marknaderna utanför EU är avsättningen generellt sett oförändrad. Positivt för den engelska avsättningen är förändringen av valutan, som gagnar den danska intjäningen.
De senaste veckornas otypiska ändringen av tyska noteringen och därmed en av de viktigaste indikationerna för priset på den europeiska marknaden, har skapat en del oro på marknaden och viss tendens till spekulation. Det låga utbudet av grisar i Tyskland har gjort, att slakterierna genom en höjd notering försökt höja tillgången på slaktgrisar. Därefter har en bristande positiv efterfrågan från marknaden inte kunnat rättfärdiga höjningarna av noteringen. Noteringen har därför fallit igen.
Den ryska marknaden har börjat röra på sig, trots att den ekonomiska situationen i Ryssland fortsatt är i kris. Således har vi noterat en ökning av försäljningen och en väsentlig reduktion av vårt lager av varor tänkta för Ryssland.
På marknaderna i Fjärran Östern sker det för ögonblicket det, att priserna faller i Kina. En fallande kinesisk export och högre import är bakgrunden till detta, men samtidigt är det vår värdering att det är en övergående situation.
Japan bidrar fortsatt positivt, men volymen ligger under förra året.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 12 juni 2009
Senaste uppdatering gjord 17 juni 19,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 25

Partipriset
Scans partipris v 23 är 18,82 kr vid 58 % kött, utan huvud och framfötter.


Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 25 v 24 v 23 v 22
Tyskt spotpris** Förhandl 16,26 15,95 15,80 15,90
Spotmarknaden* 73-94,9 15,20 15,00 15,00 15,35
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,70 14,50 14,50 14,70
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,70 14,50 14,50 14,50
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,50 14,30 14,30 14,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,30 a14,00 a14,00 a14,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,10 14,10 14,10 14,10
KLS 64-94,9 14,10 14,10 14,10 14,10
SLP 70-96,9 13,85 13,75 13,75 13,75
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,95 13,75 13,75 13,75
Scan 75-96,9 13,70 13,50 13,50 13,50
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 26,20 26,00 26,00 26,00
Scan Ekologisk 73-92,9 25,20 25,00 25,00 25,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 25 v 24 v 23
13,82 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,60 9,60 9,60
25,64 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,37 21,37 21,37
14,00 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,30 1,30 1,29
13,89 Österbottens 77 – 92 euro 1,29 1,29 1,29
15,50 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
12 juni Landsnotering euro euro euro euro euro
16,26 Tyskland 1,51 1,46 1,47 1,52 1,47
13,01 Frankrike - 1,208 1,204 1,198 1,195
11,52 Belgien - 1,070 1,070 1,120 1,120
11,62 Italien - 1,079 1,061 1,050 1,050
9 juni jämförbara*
18,02 England - 1,674 1,648 1,661 1,642
16,49 Spanien - 1,532 1,531 1,490 1,464
16,16 Irland - 1,501 1,501 1,501 1,482
16,62 Tjeckien - - - 1,544 1,491
15,69 Polen - - 1,457 1,448 1,372
15,14 Tyskland - 1,406 1,416 1,466 1,416
15,03 Holland - 1,396 1,416 1,445 1,396
14,97 Österrike - 1,390 1,450 1,450 1,400
14,83 Frankrike - 1,377 1,374 1,367 1,349
14,81 Danmark - 1,376 1,376 1,349 1,322
14,71 Belgien - 1,366 1,366 1,427 1,390
14,45 Italien - 1,342 1,342 1,278 1,278
12,99 Sverige - 1,207 1,245 1,260 1,241
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
7 jun Land v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Skr euro euro euro euro euro
15,81 EU, medelpris 1,468 1,466 1,445 1,429 1,429
-
19,60 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,77 Bulgarien 1,743 1,749 1,750 1,750 1,750
18,53 England 1,721 1,707 1,686 1,657 1,660
17,52 Lettland 1,627 1,653 1,645 1,615 1,604
17,45 Slovakien 1,621 1,561 1,520 1,493 1,498
17,45 Litauen 1,621 1,627 1,613 1,675 1,669
17,33 Portugal 1,610 1,570 1,540 1,540 1,550
17,19 Tjeckien 1,597 1,567 1,530 1,522 1,535
16,98 Rumänien 1,577 1,570 1,553 1,552 1,552
16,82 Ungern 1,562 1,564 1,555 1,531 1,552
16,72 Luxemburg 1,553 1,531 1,531 1,478 1,474
16,48 Estland 1,531 1,528 1,516 1,497 1,496
16,55 Grekland 1,537 1,513 1,583 1,574 1,606
16,34 Spanien 1,518 1,487 1,457 1,466 1,490
16,17 Tyskland 1,502 1,533 1,524 1,479 1,453
16,12 Polen 1,497 1,496 1,474 1,460 1,494
15,64 Finland 1,453 1,462 1,473 1,452 1,473
15,48 Österrike 1,438 1,467 1,419 1,377 1,365
15,45 Irland 1,435 1,432 1,431 1,429 1,394
15,35 Italien 1,426 1,380 1,380 1,329 1,254
14,92 Belgien 1,386 1,422 1,391 1,364 1,359
14,89 Slovenien 1,383 1,417 1,384 1,346 1,349
14,69 Sverige 1,364 1,385 1,397 1,380 1,377
14,64 Frankrike 1,360 1,350 1,340 1,350 1,360
14,44 Holland 1,341 1,395 1,349 1,311 1,311
14,32 Cypern 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330
14,16 Danmark* 1,315 1,285 1,251 1,251 1,251
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 10 juni 6 juni 25 maj 15 maj 6 maj
Juni 1,489 1,495 1,560 1,524 1,475
Juli 1,545 1,525 1,570 1,529 1,480
Aug 1,555 1,530 1,580 1,553 1,500
Sep 1,545 1,533 1,573 1,554 1,500
Okt 1,450 1,479 1,485 1,480 1,468
Nov 1,468 1,485 1,503 1,487 1,470
Dec 1,435 1,460 1,510 1,495 1,475
Jan 1,400 1,429 1,430 1,440 1,445
Feb 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480
Mars 1,510 1,510 1,525 1,530 1,530
April 1,525 1,525 1,525 1,530 1,530
Maj - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
10 juni
3 juni
27 maj
20 maj
Utbud
520
735
620
680
Sålda
520
735
620
680
Medelpris, euro
1,50
1,48
1,58
1,56
Lägst
1,49
1,47
1,57
1,54
Högst
1,51
1,49
1,58
1,56
Medelpris, skr
16,15
16,17
17,03
16,33

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,80 kr, galtar 6,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 26 v 25 v 24 v 23
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 10,10 10,10 10,05 8,90
Dalsjöfors 58% - 10,00 10,00 10,00
Dahlbergs 140- - 9,50 10,00 10,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 10,20 9,80 9,80
KLS 140- - 9,50 10,00 10,00
Ugglarps 140- - 9,50 10,00 10,00
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,70 6,30 6,30
KLS oflådd - 4,15 4,65 4,65
Ugglarp flådd - 4,15 4,65 4,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 25 v 24 v 23
10,36
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,20 7,20 7,20
18,92
Nortura Fri vikt nkr 15,77 15,77 15,77
Finland
5,06
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,24
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,00
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,17
ZNVG 56 % euro 1,13 1,09 1,11
Galtar
8,92
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,20 6,20 6,20

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 24 v 23 v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Pund
12,60
12,54
12,37
11,87
12,00
12,03
11,89
Dollar 7,68 7,69 7,93 7,50 7,92 7,96 7,99
Euro 10,77 10,93 10,78 10,47 10,75 10,55 10,68
Dansk 1,44 1,46 1,44 1,40 1,44 1,41 1,43
Norsk 1,20 1,21 1,20 1,18 1,21 1,21 1,22
Yen 7,87 7,99 8,05 7,97 8,29 8,06 8,19
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 26 v 25 v 24 v 23
SLP
SLP+ 23 kg - 20,25 20,15 20,15
Dito PMWS-vaccinerade - 21,00 20,80 20,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,20 20,20 20,20
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,20 19,20 19,20
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,20 20,20 20,20
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st + 12 st
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,85 18,85
Dito PMWS-vaccinerade - 15, kr 15, kr 15, kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,00 19,80 19,80
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 512 505 505
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 532 525 525
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 494 485 485
Bis Plus 30 kg, marknad - 515 510 510
Bas 30 kg, beräknad - 460 451 451
Bas 30 kg, marknads - 481 476 476
Nyavvanda, 9 kg - 332 324 324
KRAV, 30 kg - 832 823 823
Scan Ekologisk - 789 780 780
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 15 kr + 15 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 630 630 630 630
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - brist brist balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - - balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
306
Basis 7 kg 213 213 213 207 201
512
Basis 30 kg 356 356 356 347 339
313
SPF+Myc 7 kg 218 218 218 212 206
519
SPF+Myc 30 kg 361 361 361 352 344
319
SPF 7 kg 222 222 222 216 210
525
SPF 30 kg 365 365 365 356 348
852
Økologi 30 kg 592 592 589 581 569
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
684
25-kilos 570 570 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
560
25-kg, Priimuus 52 52 52 53 53
Snellmans
635
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
592
ZNVG 28 kg 55 55 56 57 56
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
7 jun Land v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Skr euro euro euro euro euro
484 EU, medelpris 45,02 45,27 46,25 46,44 47,61
-
762 Slovakien 70,79 57,08 74,31 64,29 73,42
707 England 65,69 64,62 63,32 62,37 62,59
658 Italien 61,16 61,86 61,86 62,06 62,21
636 Tyskland 59,10 59,10 59,10 59,10 59,10
622 Tjeckien 57,80 56,72 51,67 51,10 63,10
595 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
593 Sverige 55,12 55,53 56,00 55,60 54,85
535 Finland 49,74 50,22 47,63 50,14 51,32
535 Ungern 49,74 49,65 77,27 58,22 53,05
490 Belgien 45,50 47,00 48,00 49,00 50,50
456 Luxemburg 42,40 42,40 41,50 42,60 44,20
445 Danmark* 41,36 39,49 39,49 39,48 39,47
441 Polen 41,02 42,66 42,79 42,83 43,25
425 Estland 39,54 38,96 37,88 37,11 36,16
380 Holland 35,50 36,50 37,50 39,50 41,50
363 Spanien 33,72 34,54 35,26 37,78 41,24
359 Frankrike 33,40 33,60 33,80 34,80 35,80
344 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.