Senaste noteringsnytt
Tysk notering snuddar 17 kr
Som väntats fortsätter tyska noteringen uppåt och snuddar nu 17 kr. Midsommaraftonens höjning blev 4 cent till 1,55 €.
Göran Eriksson Transport höjer suggor och galtar 50 öre. Suggor för export till Tyskland betalas nu med 10,70 skr fritt gård och fri vikt och klass.
-Det är stor efterfrågan på suggkött i Tyskland nu, säger Torbjörn Eriksson. /LG 090620

Danmark höjer 30 öre till
Danmark höjer noteringen för både slaktgrisar och suggor med 20 øre vecka 26, vilket är runt 30 öre. Det är positivt. Det är även mycket positiva prognoser från både Danmark och Tyskland, både på kort och något längre sikt. Jag rekommenderar att du i midsommar tar dig tid och läser Danish Crowns och ISNs analyser nedan, som jag tycker är intressanta den här gången.
Det är sug efter grisar österut, varför de tyska grisarna försvinner ur landet när inte noteringen är tillräckligt hög. Likaså är holländska noteringen för låg, så deras grisar transporteras till Tyskland. Det är turbulent på grismarknaden, konstaterar danskarna.
I Sverige sker inga ändringar av noteringen för slaktgrisar, när dock Skövdes saknas ännu (Cato har tydligen en väldig vånda varje fredag när han ska sätta noteringarna, sa en som tyckte jag ska kritisera fler än Scan). Dalsjöfors backar på suggorna med 75 öre, varför både Dahlbergs, KLS och Ugglarp hamnar ovanför. Kalkylerna för suggor håller inte, säger Peter Johansson. Detta trots danska höjningen.
För smågrisar sker inga förändringar.
I Finland sänker Snellmans priset för slaktgrisar 3 cent, efter att ha hållit priset runt hela 15 cent (1,60 skr) över konkurrenterna under lång tid. Inte dåligt. Jag säger som tidigare, att Snellmans är Finlands motsvarighet till Dalsjöfors, Ginsten, m fl, som toppar i Sverige.
En kommentar erfordras även om norska föreningsslaktens Nortura. De är nu där Swedish Meats var för några år sedan. Bantningskuren är på 3 miljarder och en tredjedel av antalet anställda.
Alla slaktare klagar nu över det regniga vädret. Det är olyckligt att det är så regnigt och kallt just före midsommar, då det är både en och flera givna grillkvällar vid vacker väderlek. Men, som Stefan Saaristo säger, midsommaren blir trevlig ändå, om man har släkt och vänner omkring sig, och god mat.
Jag tillönskar alla en Glad Midsommar! /LG 090618

-Inte högst grispris, men vi ska göra vad vi kan
Vid grisstämman i Karlstad talade Denis Mattsson och Magnus Nilsson om Scan i framtiden. Denis är vice vd och ersatte vd Olli Antniemi, som fått förhinder. Han lovade att Scan skulle jobba för ett bättre grispris, men kunde inte lova att bli bäst, som man nästan lovade när fusionen var under diskussion.
-Vi kommer inte att ha Sveriges högsta grispris, men vi ska göra så gott vi kan. Vi har också aktieägare som vill ha en liten avkastning, sa han. Men noteringen har ju höjts under året.
Han berättade också att Scan kommer att ha flexibla grispriser till leverantörerna. Någon nuvarande flack dansk modell är inte aktuell. Men de kommer även i fortsättningen att vara mer flexibla än i Finland.
Denis medgav att det finns stora skillnader mellan Scans och många andra länders slakteriers betalningsförmåga och att den internationella placeringen f n inte är så hedrande. (Hälften av EUs länder har över 17 skr, medelpriset är 16,18, toppen är 19,94. Scans notering ligger på 13,70 skr, 70 öre under dansk, osv).
-För ett par år sedan såg vi ljust på exporten öster ut, sa han. Den var mycket lovande, inte minst till Ryssland. I dag vet vi att läget är annorlunda.
Han trodde dock att ryssarna så småningom får mer pengar, när oljan fortsätter uppåt i pris. HKScan försöker anpassa exporten till den nya situationen och ta fram sortiment som säljer bättre på export.
Positivt är kanske också att det här med "brevbäraren som inte kommer till varje gård..., osv" inte gäller längre.
-Vi måste växa, skaffa fler grisar och fylla slakterierna och utnyttja deras överkapacitet, sa Denis. Kostnaderna måste slås ut på fler grisar. Vi behöver öka till 1,8 miljoner slaktade grisar. Då behöver vi alla leverantörer. I det nya djurbolaget Svenska Livdjur & Service AB, ska vi vårda kontakterna med leverantörerna.
1,8 miljoner grisar, det är 100 000 fler än nu. Denis lovade även att Scan ska bli bättre på kommunikation och information och säkerställa rådgivningen.
-Nya namnet på djurbolaget speglar bra det vi ska göra, sa han. Vi ska göra allt för att bli en bra affärspartner.
Mer om Scan-träffen i Karlstad kommer på GrisPortalen. /LG 090618

Prisbarometern i EU stiger
Den här veckan har marknaden för griskött varit klart aktiv. Noteringarna steg i de flesta länder. Rörelserna varierade mellan 2 cent som i Frankrike till 5 cent som i Tyskland. Orsaken till höjningarna är fallande utbud av slaktgrisar och därmed mindre press på priset.
Förvånande är dock att den holländska noteringen inte helt ut följde den tyska noteringen. Holländarna förklarar det med att utbudet av slaktgrisar inte är lika begränsat i Holland som i Tyskland. Resultatet av detta väntas bli att holländska grisar i ökad utsträckning kommer att transporteras till tyska slakterier.
Positiva signaler för europeiska marknaden kommer från Polen, där man rapporterar att en fallande uppfödning av grisar väntas medföra ett importbehov från övriga EU som är ungefär dubbelt så stor som i fjol, netto.
Negativa signaler kommer från Spanien, där prisnivån är mycket otillfredsställande som följd av överutbud på slaktgrisar. Av den orsaken vill Spanien att EU åter ska införa stöd till export av griskött.
Prognosen är fortsatt stigande noteringar i Europa. Slakterierna väntas fortsatt efterfråga fler slaktgrisar än vad som bjuds ut. /ISN 090618

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Det råder små skillnader på den europeiska marknaden. De flesta detaljer säljs till oförändrad prisnivå. På östmarknaderna är det fortsatt låga aktiviteter.
Försäljningen på den svenska marknaden är fortsatt stabil och vår export ligger på låga nivåer.
Efterfrågan på grillprodukter har bromsat upp till följd av sämre väder. Något vi hoppas vänder när semesterperioden börjar och solen åter börjar skina.
Noteringen för slaktgris är oförändrad, sugga också oförändrad. Vi vill passa på att önska alla en Glad Midsommar!

KLS/Ugglarp
Det är i stort sätt oförändrat marknadsläge. Vi önskar alla en glad midsommar!   

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är som det är med marknaden i regnet. Det har inte varit någon höjdarvecka för grillvarorna. Vädret påverkar allt. Vi på västkusten tror nu på tiden efter midsommar.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är fortsatt tufft för säsongsprodukter. Vädret sätter spår. Vi längtar efter sol av många skäl nu.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Även i norr borde midsommarvädret vara bättre. Temperaturen är dock 15 - 16 grader, men inget regn. Det är som det brukar vara den här veckan. När det är som sämst kan det vara kallare på natten till midsommardagen än juldagen. Vi är vana och grillar ändå. Ylletröja använder vi 11 månader om året.
-Försäljningen är således helt ok och den extra stressiga veckan har fungerat bra.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Snellmans svin- och smågrispris justeras nedåt. Vi sänker priset för gödsvin med 3 c/kg fr o m 21 juni. Nytt LB-grundpris för svin i viktintervallet 80 - 101 kg (kött-% 60) är 1,41 €/kg. Grundpriset för smågrisar sjunker 1 €/kg till 58 € (A1, 30 kg).
Medelpriset för svin i Finland har sjunkit i flera repriser under det första halvåret, men Snellman har hittills kunnat hålla prisnivån. Snellmans svinpris är efter justeringen fortfarande högt i relation till landets medelnivå.
Prisnivån 1,41 €/kg gäller som preliminärt pris ända till vecka 40. Det slutliga priset bestäms senare i relation till marknadsläget men är högst +/- 5 c/kg från preliminärpriset.
Snellman har för närvarande god balans för både slakt- och smågrisar. Tack vare god försäljning, i synnerhet för färskt kött, har vi kunnat ta emot ett antal nya producenter under våren och försommaren. Som en följd av den ekonomiska recessionen och den allmänna sänkningen av prisnivån har priskonkurrensen tillskärpts, men ur Snellmans svinkedjas synvinkel är situationen ännu rätt stabil. /090618

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi har balans i slakten och ett litet överskott på smågrisar.
-Men jag är besviken på vädret den här veckan. Det medverkar starkt till hur stora volymerna i försäljningen av grillprodukter blir inför midsommar. Volymerna brukar toppa året den här tiden. Det har dock varit mycket dåligt väder.
-Det kan vi inte påverka, men jag tillönskar alla @-GRIS läsare en trevlig och trygg midsommar. Med god mat, vårt goda griskött, kan vi njuta av midsommar med släkt och vänner även om vädret inte är det bästa.

Danish Crown
På den europeiska marknaden säljs färsk skinka till stigande prisnivå denna vecka. För alla övriga styckade detaljer sker handeln till oförändrade priser.
Till engelska marknaden för bacon är det fortsatt stabil avsättning, med handel till oförändrad prisnivå. En stigande pundkurs har positiv effekt på de hemtagna pengarna.
Noteringen i Tyskland visar höjningar just nu, vilket är ett klart uttryck för markanta ändringar i utbudet av slaktgrisar. Stora volymer levande slaktgrisar sänds nu från Tyskland till centrala och östra Europa, där det är markanta minskningar i slaktvolymerna. Det har medfört stor efterfrågan i Tyskland.
Dessvärre visar efterfrågan på styckade detaljer i Tyskland inte samma utveckling. Det beror på att det på kort sikt inte går att få täckning för de prisökningar som redan är fastlagda.
På marknaderna på andra sidan haven är det fortsatt god utveckling.
Sammantaget är det en positiv period för avsättningen på griskött. Osäkerheten ligger i de stora uppsving i noteringen som vi ser speciellt i Tyskland. Denna utveckling upphör emellertid, när det blir jämnvikt i priserna mellan länderna.
På lite längre sikt ser det ut som om finanskrisen får fler till att inte ta så dyrbara semesterresor. Därmed kan det komma en stigande efterfrågan på de stora europeiska marknaderna. Speciellt gäller detta Tyskland och England.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 18 juni 2009
Senaste uppdatering gjord 22 juni 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 26

Partipriset
Scans partipris v 23 är 18,82 kr vid 58 % kött, utan huvud och framfötter.


Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 26 v 25 v 24 v 23
Tyskt spotpris** Förhandl 16,98 16,26 15,95 15,80
Spotmarknaden* 73-94,9 15,20 15,20 15,00 15,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,70 14,70 14,50 14,50
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,70 14,70 14,50 14,50
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,50 14,50 14,30 14,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,30 a14,30 a14,00 a14,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,10 14,10 14,10 14,10
KLS 64-94,9 14,10 14,10 14,10 14,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,95 13,95 13,75 13,75
SLP 70-96,9 13,85 13,85 13,75 13,75
Scan 75-96,9 13,70 13,70 13,50 13,50
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 26,20 26,20 26,00 26,00
Scan Ekologisk 73-92,9 25,20 25,20 25,00 25,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 26 v 25 v 24
14,40 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,80 9,60 9,60
26,28 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,37 21,37 21,37
14,24 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,30 1,30 1,30
14,13 Österbottens 75 – 90 euro 1,29 1,29 1,29
15,45 Snellman 80–101 euro 1,41 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
20 juni Landsnotering euro euro euro euro euro
16,98 Tyskland 1,55 1,51 1,46 1,47 1,52
13,40 Frankrike - 1,223 1,208 1,204 1,198
12,05 Belgien - 1,100 1,070 1,070 1,120
12,07 Italien - 1,102 1,079 1,061 1,050
16 juni jämförbara*
18,88 England - 1,723 1,674 1,648 1,661
17,09 Spanien - 1,560 1,532 1,531 1,490
16,45 Irland - 1,501 1,501 1,501 1,501
17,22 Tjeckien - - - 1,572 1,544
15,82 Polen - - 1,444 1,457 1,448
15,95 Tyskland - 1,456 1,406 1,416 1,466
15,78 Österrike - 1,440 1,390 1,450 1,450
15,72 Holland - 1,435 1,396 1,416 1,445
15,39 Italien - 1,405 1,342 1,342 1,278
15,37 Belgien - 1,403 1,366 1,366 1,427
15,34 Frankrike - 1,400 1,377 1,374 1,367
15,08 Danmark - 1,376 1,376 1,376 1,349
13,64 Sverige - 1,245 1,207 1,245 1,260
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
14 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
16,18 EU, medelpris 1,477 1,468 1,466 1,445 1,429
-
19,94 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,13 England 1,746 1,721 1,707 1,686 1,657
19,10 Bulgarien 1,743 1,743 1,749 1,750 1,750
18,56 Litauen 1,694 1,621 1,627 1,613 1,675
18,05 Lettland 1,647 1,627 1,653 1,645 1,615
17,76 Slovakien 1,621 1,621 1,561 1,520 1,493
17,64 Portugal 1,610 1,610 1,570 1,540 1,540
17,53 Tjeckien 1,600 1,597 1,567 1,530 1,522
17,45 Rumänien 1,593 1,577 1,570 1,553 1,552
17,33 Ungern 1,582 1,562 1,564 1,555 1,531
17,20 Cypern 1,570 1,330 1,330 1,330 1,330
17,00 Grekland 1,552 1,537 1,513 1,583 1,574
16,75 Estland 1,529 1,531 1,528 1,516 1,497
16,74 Spanien 1,528 1,518 1,487 1,457 1,466
16,69 Luxemburg 1,523 1,553 1,531 1,531 1,478
16,62 Tyskland 1,517 1,502 1,533 1,524 1,479
16,51 Polen 1,507 1,497 1,496 1,474 1,460
15,85 Italien 1,447 1,426 1,380 1,380 1,329
15,84 Finland 1,446 1,453 1,462 1,473 1,452
15,72 Irland 1,435 1,435 1,432 1,431 1,429
15,37 Österrike 1,403 1,438 1,467 1,419 1,377
15,30 Belgien 1,396 1,386 1,422 1,391 1,364
14,98 Slovenien 1,367 1,383 1,417 1,384 1,346
14,90 Frankrike 1,360 1,360 1,350 1,340 1,350
14,88 Sverige 1,358 1,364 1,385 1,397 1,380
14,79 Holland 1,350 1,341 1,395 1,349 1,311
14,41 Danmark* 1,315 1,315 1,285 1,251 1,251
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 17 juni 10 juni 6 juni 25 maj 15 maj
Juni 1,505 1,489 1,495 1,560 1,524
Juli 1,554 1,545 1,525 1,570 1,529
Aug 1,573 1,555 1,530 1,580 1,553
Sep 1,556 1,545 1,533 1,573 1,554
Okt 1,470 1,450 1,479 1,485 1,480
Nov 1,463 1,468 1,485 1,503 1,487
Dec 1,460 1,435 1,460 1,510 1,495
Jan 1,395 1,400 1,429 1,430 1,440
Feb 1,490 1,480 1,480 1,480 1,480
Mars 1,495 1,510 1,510 1,525 1,530
April 1,525 1,525 1,525 1,525 1,530
Maj - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
17 juni
10 juni
3 juni
27 maj
Utbud
620
520
735
620
Sålda
620
520
735
620
Medelpris, euro
1,55
1,50
1,48
1,58
Lägst
1,53
1,49
1,47
1,57
Högst
1,56
1,51
1,49
1,58
Medelpris, skr
16,98
16,15
16,17
17,03

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,70 kr, galtar 7,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 27 v 26 v 25 v 24
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 10,70 10,20 9,80
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 10,10 10,10 10,10 10,05
Dahlbergs 140- - 9,50 9,50 10,00
KLS 140- - 9,50 9,50 10,00
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 10,00
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
Dalsjöfors 58% - 9,25 10,00 10,00
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,20 6,70 6,30
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,65
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 26 v 25 v 24
10,87
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,40 7,20 7,20
19,39
Nortura Fri vikt nkr 15,77 15,77 15,77
Finland
5,15
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,35
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,12
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,71
ZNVG 56 % euro 1,16 1,13 1,09
Galtar
9,40
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,40 6,20 6,20

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 25 v 24 v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Pund
12,89
12,60
12,54
12,37
11,87
12,00
12,03
Dollar 7,85 7,68 7,69 7,93 7,50 7,92 7,96
Euro 10,96 10,77 10,93 10,78 10,47 10,75 10,55
Dansk 1,47 1,44 1,46 1,44 1,40 1,44 1,41
Norsk 1,23 1,20 1,21 1,20 1,18 1,21 1,21
Yen 8,18 7,87 7,99 8,05 7,97 8,29 8,06
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 27 v 26 v 25 v 24
SLP
SLP+ 23 kg - 20,25 20,25 20,15
Dito PMWS-vaccinerade - 21,00 21,00 20,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,20 20,20 20,20
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,20 19,20 19,20
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,20 20,20 20,20
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st + 12 st
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,85 18,85
Dito PMWS-vaccinerade - 15, kr 15, kr 15, kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,00 20,00 19,80
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 512 512 505
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 532 532 525
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 494 494 485
Bis Plus 30 kg, marknad - 515 515 510
Bas 30 kg, beräknad - 460 460 451
Bas 30 kg, marknads - 481 481 476
Nyavvanda, 9 kg - 332 332 324
KRAV, 30 kg - 832 832 823
Scan Ekologisk - 789 789 780
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 15 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 - 630 630 630
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 v 1 v 2 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans - balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
318
Basis 7 kg 217 213 213 213 207
533
Basis 30 kg 363 356 356 356 347
326
SPF+Myc 7 kg 222 218 218 218 212
540
SPF+Myc 30 kg 368 361 361 361 352
332
SPF 7 kg 226 222 222 222 216
546
SPF 30 kg 372 365 365 365 356
882
Økologi 30 kg 600 592 592 589 581
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
701
25-kilos 570 570 570 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
569
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 53
Snellmans
635
Grund 30 kg A1* 58 59 59 59 59
Tyskland
602
ZNVG 28 kg 55 55 55 56 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
14 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
492 EU, medelpris 44,91 45,02 45,27 46,25 46,44
-
775 Slovakien 70,79 70,79 57,08 74,31 64,29
727 England 66,41 65,69 64,62 63,32 62,37
662 Tjeckien 60,48 57,80 56,72 51,67 51,10
662 Italien 60,47 61,16 61,86 61,86 62,06
652 Ungern 59,51 49,74 49,65 77,27 58,22
647 Tyskland 59,10 59,10 59,10 59,10 59,10
606 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
601 Sverige 54,88 55,12 55,53 56,00 55,60
541 Finland 49,39 49,74 50,22 47,63 50,14
498 Belgien 45,50 45,50 47,00 48,00 49,00
463 Luxemburg 42,30 42,30 42,40 41,50 42,60
458 Polen 41,86 41,02 42,66 42,79 42,83
453 Danmark* 41,36 41,36 39,49 39,49 39,48
421 Estland 38,42 39,54 38,96 37,88 37,11
389 Holland 35,50 35,50 36,50 37,50 39,50
359 Frankrike 32,80 33,40 33,60 33,80 34,80
350 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
346 Spanien 31,63 33,72 34,54 35,26 37,78
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.