Senaste noteringsnytt
Vädret signalerar höjningar, men ingen nästa vecka
Vackrare än så här kan vädret inte bli och nu väntas efterfrågan på grillprodukter. Det är dom som ger pengar i slakteriernas kassor.
Men nästa vecka är det endast suggor för export som går upp. Det är stor efterfrågan på både slaktgrisar och suggor i bl a Tyskland. Och priset stiger.
Det är samma sak här, men ändå inte. Det vackra vädret ökar försäljningen och fler grisar behöver slaktas. Slakterierna efterfrågar fler grisar, men i Sverige stiger inte priset. Man bara efterfrågar fler grisar att slakta. Är inte priset styrmedel?
Fortsätter varma vädret, så stiger noteringen. Det finns hål att stoppa i. Det är ett par argument för att inte höja nästa vecka. Nu när solen skiner över Europa, borde Sveriges grisföretagare också få lite med av värmen. /LG 090626

Tisdag deadline för att säga upp SM/Scan-avtalet
30 juni, dvs tisdag, är sista dagen att säga upp bl a de kritiserade 3-årsavtalen med Swedish Meats, de som är överförda på Scan. Förmodligen har du som är Scan-leverantör fått erbjudande om att förnya kontraktet, som nu tecknas med nya Svenska Livdjur & Service AB, SLS.
Är du missnöjd eller tror du kan förhandla dig till bättre villkor, då bör du posta uppsägningen av avtalet redan i helgen. Tisdag, 30 juni, ska papperet vara inne.
En formulering om ev automatisk uppsägning om inte kontraktet förnyas med SLS, som en läsare påpekat, har jag inte fått någon klarhet om idag.
Tecknar du nytt avtal med Scans djurbolag SLS finns en teckningspremie baserad på gjorda leveranser. Som vanligt ska man se upp med lockbeten. All erfarenhet, inte minst från 2006, visar på det. Hela marknadens alternativ måste jämföras och det krävs ofta förhandling för att få in godbitar i avtalet.
Precis som för tre år sedan sägs att de s k personliga tilläggen ska bort, men det finns bl a ett utökningstillägg som inbjuder till förhandlingar.
En av de mest farliga minorna i ett avtal är att relatera tilläggen till egna slakteriets notering. Ett bra tillägg till en Scan-notering är t ex som synes av tabellen t h ingen höjdare. Ingen vet hur låg en notering kan bli. Det som betalas ut som tillägg, går ut över noteringen. Självklart, då påsen pengar alltid har en botten. Avtalsproffs relaterar tillägg t ex till andra slakteriers noteringar.
Mer kommer på GrisPortalen. /LG 090626

Tyska noteringen 17,38 vecka 27
Tysk notering höjs med 3 cent v 27 till 1,58 €, 17,38 skr.
V 24 var noteringen 1,46 € och har stigit varje vecka de tre senaste veckorna. Sedan v 46 har exporten österut börjat ta fart, särskilt till Polen. Det är alltså konkurrens om tyska grisarna. Tyska slakterier försöker hålla noteringen nere därför att de anser att priserna till konsument är för låga, men ändå måste de skaffa de grisar de behöver i konkurrens med exporten.
Att slaktvikten sjunkit 100 gram senaste veckan tyder på att man inte har några slaktgrisar på lager i stallarna, utan tvärtom tullar på de grisar som börjar vara slaktfärdiga. Det varma vädret spär på efterfrågan. Förra veckan slaktades 904 000 grisar i Tyskland, enl föreningen Danske Svineproducenter. /LG 090626

Suggor betalas med 11 kr v 27
Tyska suggpriset stiger på måndag, liksom slaktgrisarna. Noteringen v 27 från Göran Eriksson Transport är därmed 11 kr, fria vikter, fri klass och hämtade på gården. /LG 090626

17,60 skr på tyska auktionen på internet
Tyska internetauktionen visar kraftigt stigande grispris, + 5 cent till 1,60 €, vilket är 17,60 skr. /LG 090626

EUs priser stiger, lågt utbud orsak
Priserna på slaktgrisar fortsatte stiga i EU som en följd av lågt utbud. En klart upptendens kan ses i de flesta länder. Slakteriernas efterfrågan på slaktgrisar kan knappast täckas någonstans i Europa. Dessutom går exporten fortsatt bra.
Spanien och Holland leder prisuppgången klart med höjningarna med 5 cent var. Holländska höjningen var således högre än i Tyskland, som endast höjde 4 cent. Därmed blev skillnaden i notering från föregående vecka som väntat nästan raderad. I Spanien var utbudet lågt i många regioner. Dessutom har en stor export till Portugal bidragit till den höjda noteringen. Endast i Sverige och Tjeckien har noteringen gått ned, men det beror på valutaförsämringen i resp länder.
Prognosen är att noteringarna som minimum är stabila. Prishöjningar eller inte, beror på vädret för grillning. /ISN /090626
Serverfel stoppade @-GRIS
Ett fel på Tele2-servern fredag kväll gjorde det omöjligt att sända @-GRIS. Inga mail kunde passera servern. /LG 090627
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
På marknaden i Europa märks en viss uppgång i priset på färska skinkor. I Tyskland stiger priset till följd av stora förflyttningar av slaktgrisar från Tyskland till andra länder, vilket lett till lägre utbud.
Den svenska marknaden är stabil med god avsättning på det mesta. Exporten är låg även nästa vecka. Bra väder och lönehelg gör att vi förväntar oss ökad efterfrågan på våra goda grillprodukter. Vad ska du grilla ikväll?
Tillförseln av gris är bra till nästa vecka, men vi behöver fler grisar nu när värmen återkommit. Välkommen med din slaktanmälan.
Noteringen för både slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS/Ugglarp
Det fina vädret förbättrar marknadsläget för griskött, främst karré och kotlett.
Våra nya avtal för slaktgrisar är nu klara och har mottagits med stort intresse! Alla är välkomna att höra av sig.  

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Bra vecka, nu har sommargästerna börjat flytta in i sina stugor på västkusten.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Slakt i balans. Smågrisar nära balans.
-Steg 1 för prishöjningar är bra väder, men vi har även en del att ta igen.
-Vår plan för 2009 är att öka slakten 6 000 ton, som förra året. För oss är det en stor volym.

spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Tyska marknaden efterfrågar både slaktgrisar och suggor, vilket nu klart framgår av både listor och telefonsamtal. Uppgången i Tyskland med 30 öre v 27 betalar en fjärdedel av frakten.
-Det går att sälja suggor till Tyskland för 11,20 kr/kg. För bästa ekonomi behöver jag 80 suggor per transport från Sverige. Diskutera med kolleger om anmälningar, så det blir bra volymer.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Väldigt bra försäljning i det här vädret. Inför midsommar var det betydligt trögare.
-Det är givetvis svårt att få karré att räcka till i värmeböljan, men vi har infryst så det räcker, hittills. Vi fryste in i början av året i stället för att skänka bort karrén.
-Värmen är positiv för noteringen, men hur mycket den påverkar kan vi se om vädret fortsätter ytterligare någon vecka.
-Det slaktas fortfarande mycket.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Slakten är i balans, av smågrisar finns ett litet överskott.
-Juli och industrisemestrarna gör att grillprodukterna nu ökar, medan basvaror minskar. Produkter som är snabblagade ökar.
-Det blir intressant att se om resandet under semestern blir mindre eller lika stor i år som tidigare. Det är för tidigt att säga om vi får en merkonsumtion pga detta i Finland i sommar. Även om vi får en bra grillsommar, var vädret i sommarens inledning en broms för konsumtion av grillprodukter. Vi räknar även med försiktigare användning av pengar i år.
-Totalt sett tror jag det blir ett kämpigare år 2009 för alla nordiska köttföretag. Men det är som sagt för tidigt att säga. Vi får vänta och se kvartalsrapporten.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnson: -Det har varit en bra vecka, med hög slakt och allt har fungerat bra. Vi har balans både i slakt och för smågrisar.
-Det ser ut att bli ett mycket bra veckoslut och vi väntat bra väder en tid framåt. Semestern började för många redan efter midsommar och för ännu fler nästa vecka. Vi väntar bra försäljning närmaste tiden.

Danish Crown
På den europeiska marknaden säljs färsk skinka till stigande prisnivå denna vecka. För alla övriga styckade detaljer sker handeln till oförändrade priser.
Till engelska marknaden för bacon är det fortsatt stabil avsättning, med handel till oförändrad prisnivå. En stigande pundkurs har positiv effekt på de hemtagna pengarna.
Noteringen i Tyskland visar höjningar just nu, vilket är ett klart uttryck för markanta ändringar i utbudet av slaktgrisar. Stora volymer levande slaktgrisar sänds nu från Tyskland till centrala och östra Europa, där det är markanta minskningar i slaktvolymerna. Det har medfört stor efterfrågan i Tyskland.
Dessvärre visar efterfrågan på styckade detaljer i Tyskland inte samma utveckling. Det beror på att det på kort sikt inte går att få täckning för de prisökningar som redan är fastlagda.
På marknaderna på andra sidan haven är det fortsatt god utveckling.
Sammantaget är det en positiv period för avsättningen på griskött. Osäkerheten ligger i de stora uppsving i noteringen som vi ser speciellt i Tyskland. Denna utveckling upphör emellertid, när det blir jämnvikt i priserna mellan länderna.
På lite längre sikt ser det ut som om finanskrisen får fler till att inte ta så dyrbara semesterresor. Därmed kan det komma en stigande efterfrågan på de stora europeiska marknaderna. Speciellt gäller detta Tyskland och England.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 26 juni 2009
Senaste uppdatering gjord 29 juni 22,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 27

Partipriset
Scans partipris v 23 är 18,82 kr vid 58 % kött, utan huvud och framfötter.


Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 27 v 26 v 25 v 24
Tyskt spotpris** Förhandl 17,38 16,98 16,26 15,95
Spotmarknaden* 73-94,9 15,20 15,20 15,20 15,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,70 14,70 14,70 14,50
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,70 14,70 14,70 14,50
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,50 14,50 14,50 14,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,30 a14,30 a14,30 a14,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,10 14,10 14,10 14,10
KLS 64-94,9 14,10 14,10 14,10 14,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,95 13,95 13,95 13,75
SLP 70-96,9 13,85 13,85 13,85 13,75
Scan 75-96,9 13,70 13,70 13,70 13,50
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 26,20 26,20 26,20 26,00
Scan Ekologisk 73-92,9 25,20 25,20 25,20 25,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 27 v 26 v 25
14,40 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,80 9,80 9,60
26,28 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,37 21,37 21,37
14,30 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,30 1,30 1,30
14,19 Österbottens 75 – 90 euro 1,29 1,29 1,29
15,51 Snellman 80–101 euro 1,41 1,41 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
26 juni Landsnotering euro euro euro euro euro
17,38 Tyskland 1,58 1,55 1,51 1,46 1,47
14,17 Frankrike - 1,289 1,223 1,208 1,204
12,43 Belgien - 1,130 1,100 1,070 1,070
12,12 Italien - 1,102 1,102 1,079 1,061
26 juni jämförbara*
19,10 England - 1,737 1,723 1,674 1,648
17,72 Spanien - 1,611 1,560 1,532 1,531
16,51 Irland - 1,501 1,501 1,501 1,501
17,23 Tjeckien - - - 1,567 1,572
16,06 Polen - - 1,460 1,444 1,457
16,45 Tyskland - 1,496 1,456 1,406 1,416
16,31 Holland - 1,483 1,435 1,396 1,416
16,28 Österrike - 1,480 1,440 1,390 1,450
16,01 Italien - 1,456 1,405 1,342 1,342
15,93 Frankrike - 1,449 1,400 1,377 1,374
15,84 Belgien - 1,440 1,403 1,366 1,366
15,44 Danmark - 1,404 1,376 1,376 1,376
13,42 Sverige - 1,220 1,245 1,207 1,245
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
14 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
16,18 EU, medelpris 1,477 1,468 1,466 1,445 1,429
-
19,94 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,13 England 1,746 1,721 1,707 1,686 1,657
19,10 Bulgarien 1,743 1,743 1,749 1,750 1,750
18,56 Litauen 1,694 1,621 1,627 1,613 1,675
18,05 Lettland 1,647 1,627 1,653 1,645 1,615
17,76 Slovakien 1,621 1,621 1,561 1,520 1,493
17,64 Portugal 1,610 1,610 1,570 1,540 1,540
17,53 Tjeckien 1,600 1,597 1,567 1,530 1,522
17,45 Rumänien 1,593 1,577 1,570 1,553 1,552
17,33 Ungern 1,582 1,562 1,564 1,555 1,531
17,20 Cypern 1,570 1,330 1,330 1,330 1,330
17,00 Grekland 1,552 1,537 1,513 1,583 1,574
16,75 Estland 1,529 1,531 1,528 1,516 1,497
16,74 Spanien 1,528 1,518 1,487 1,457 1,466
16,69 Luxemburg 1,523 1,553 1,531 1,531 1,478
16,62 Tyskland 1,517 1,502 1,533 1,524 1,479
16,51 Polen 1,507 1,497 1,496 1,474 1,460
15,85 Italien 1,447 1,426 1,380 1,380 1,329
15,84 Finland 1,446 1,453 1,462 1,473 1,452
15,72 Irland 1,435 1,435 1,432 1,431 1,429
15,37 Österrike 1,403 1,438 1,467 1,419 1,377
15,30 Belgien 1,396 1,386 1,422 1,391 1,364
14,98 Slovenien 1,367 1,383 1,417 1,384 1,346
14,90 Frankrike 1,360 1,360 1,350 1,340 1,350
14,88 Sverige 1,358 1,364 1,385 1,397 1,380
14,79 Holland 1,350 1,341 1,395 1,349 1,311
14,41 Danmark* 1,315 1,315 1,285 1,251 1,251
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 juni 17 juni 10 juni 6 juni 25 maj
Juni 1,512 1,505 1,489 1,495 1,560
Juli 1,578 1,554 1,545 1,525 1,570
Aug 1,583 1,573 1,555 1,530 1,580
Sep 1,567 1,556 1,545 1,533 1,573
Okt 1,484 1,470 1,450 1,479 1,485
Nov 1,486 1,463 1,468 1,485 1,503
Dec 1,455 1,460 1,435 1,460 1,510
Jan 1,390 1,395 1,400 1,429 1,430
Feb 1,490 1,490 1,480 1,480 1,480
Mars 1,495 1,495 1,510 1,510 1,525
April 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
24 juni
17 juni
10 juni
3 juni
Utbud
490
620
520
735
Sålda
490
620
520
735
Medelpris, euro
1,60
1,55
1,50
1,48
Lägst
1,60
1,53
1,49
1,47
Högst
1,61
1,56
1,51
1,49
Medelpris, skr
17,60
16,98
16,15
16,17

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 11,00 kr, galtar 7,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 28 v 27 v 26 v 25
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 11,00 10,70 10,20
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 11,20 11,20 10,10 10,10
Dahlbergs 140- - 9,50 9,50 9,50
KLS 140- - 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
Dalsjöfors 58% - 9,25 9,25 10,00
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,50 7,20 6,70
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 27 v 26 v 25
10,87
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,40 7,40 7,20
19,39
Nortura Fri vikt nkr 15,77 15,77 15,77
Finland
5,17
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,38
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,15
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
13,09
ZNVG 56 % euro 1,19 1,16 1,13
Galtar
9,40
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,40 6,40 6,20

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Pund
12,93
12,89
12,60
12,54
12,37
11,87
12,00
Dollar 7,87 7,85 7,68 7,69 7,93 7,50 7,92
Euro 11,00 10,96 10,77 10,93 10,78 10,47 10,75
Dansk 1,47 1,47 1,44 1,46 1,44 1,40 1,44
Norsk 1,22 1,23 1,20 1,21 1,20 1,18 1,21
Yen 8,18 8,18 7,87 7,99 8,05 7,97 8,29
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 28 v 27 v 26 v 25
SLP
SLP+ 23 kg - 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade - 21,00 21,00 21,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,20 20,20 20,20
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,20 19,20 19,20
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,20 20,20 20,20
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st + 12 st
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,85 18,85
Dito PMWS-vaccinerade - 15, kr 15, kr 15, kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,00 20,00 20,00
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 512 512 512
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 532 532 532
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 494 494 494
Bis Plus 30 kg, marknad - 515 515 515
Bas 30 kg, beräknad - 460 460 460
Bas 30 kg, marknads - 481 481 481
Nyavvanda, 9 kg - 332 332 332
KRAV, 30 kg - 832 832 832
Scan Ekologisk - 789 789 789
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 620 620 630 630
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 v 1 v 1 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans brist brist
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
318
Basis 7 kg 217 217 213 213 213
533
Basis 30 kg 363 363 356 356 356
326
SPF+Myc 7 kg 222 222 218 218 218
540
SPF+Myc 30 kg 368 368 361 361 361
332
SPF 7 kg 226 226 222 222 222
546
SPF 30 kg 372 372 365 365 365
887
Økologi 30 kg 604 600 592 592 589
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
701
25-kilos 570 570 570 570 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
572
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
638
Grund 30 kg A1* 58 58 59 59 59
Tyskland
605
ZNVG 28 kg 55 55 55 55 56
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
14 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
492 EU, medelpris 44,91 45,02 45,27 46,25 46,44
-
775 Slovakien 70,79 70,79 57,08 74,31 64,29
727 England 66,41 65,69 64,62 63,32 62,37
662 Tjeckien 60,48 57,80 56,72 51,67 51,10
662 Italien 60,47 61,16 61,86 61,86 62,06
652 Ungern 59,51 49,74 49,65 77,27 58,22
647 Tyskland 59,10 59,10 59,10 59,10 59,10
606 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
601 Sverige 54,88 55,12 55,53 56,00 55,60
541 Finland 49,39 49,74 50,22 47,63 50,14
498 Belgien 45,50 45,50 47,00 48,00 49,00
463 Luxemburg 42,30 42,30 42,40 41,50 42,60
458 Polen 41,86 41,02 42,66 42,79 42,83
453 Danmark* 41,36 41,36 39,49 39,49 39,48
421 Estland 38,42 39,54 38,96 37,88 37,11
389 Holland 35,50 35,50 36,50 37,50 39,50
359 Frankrike 32,80 33,40 33,60 33,80 34,80
350 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
346 Spanien 31,63 33,72 34,54 35,26 37,78
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.