Senaste noteringsnytt
Äntligen prishöjningar i Sverige efter värmebölja
Noteringen gick upp i Danmark, den höjdes vid KLS och Ugglarp igår. Scan följde efter, liksom flertalet övriga svenska slakterier, efter en vecka med mycket varmt väder. Det är bra, Sverige har mycket att hämta igen.
Sett ur slakteriernas sida har det varit nästan för varmt. Vi äter mindre i sådan här värme. Även om de grillade detaljerna som vi äter på kvällen är något dyrare än mycket annat på grisen, räcker inte mervärdet på dessa att täcka bortfallet av intäkterna från den mat vi inte äter pga värmen.
Det här påpekar Dalsjöfors och Atria. Atria t o m sänkte noteringen som följd av sämre slaktkalkyl.
Liknande ser vi från Tyskland, där slakten minskar nästa vecka som följd av bl a påbörjade semestrar. Det trycker ner tyska noteringen.
Nu visar väderprognoser något svalare väder, som kanske gör oss mer hungriga på dagarna, men fortfarande tar fram grillen på kvällarna.
Tidigare prognoser säger att vi i Europa ska äta mer griskött än tidigare somrar, pga att fler håller semestern mera på hemmaplan. Det blir spännande att se hur det blir med det. Det tyska grispriset väntas återhämta sig.
I både Holland och Tyskland och även i Danmark införs bedövad kastrering av marknadsskäl. Handeln i Tyskland och Holland har kommit överens om att köpa grisar som smärtlindras vid kastrering.
Nu spiller detta över även på Sverige. Spotmarknaden säljer inga kastrater till Tyskland längre, eftersom vi inte har krav på bedövning vid kastrering.
Erik Lindahl, Lundens Djurhälsa, har beslutat från nu att till sina kunder rekommendera smärtlindring. Se Grisportalen /LG 090703

Tyska semestrarna sänker noteringen 6 cent
Tyska noteringen sjunker v 28 med 6 cent till 1,52 €, 16,26 skr.
-Noteringen sjunker när tiden för semestrarna börjar i Tyskland, förklarar Thorbjörn Eriksson, som även sänker noteringen på suggor till Tyskland till 10,40 skr.
Priset vid internetauktionen sjönk i veckan med 2 cent till 1,58 €. Det var ganska litet, jämfört med sänkningen av noteringen. Än en gång kan vi se att en auktion på en fri marknad inte fångar upp den prisbild som slakterierna beslutar sig för. /LG 090703

Fortsatt upp för Europas noteringar
I de flesta av Europas länder ser det bra ut för noteringarna den här veckan. Exporten av levande grisar till östra Europa hjälper många länder i västra Europa undan press på noteringarna, inte minst i Tyskland. Frankrike hade största höjningen med 6 cent, Spanien 5 cent. I Spanien ökar efterfrågan under semestersäsongen, vilket avspeglar sig på noteringen. I Frankrike har slaktvikten gått ner de senaste två veckorna med i snitt 1,5 kg. Även Tyskland, Belgien och Holland hade prisökningar på 2 - 3 cent. Danmark och Österrike behöll noteringarna oförändrade. I Österrike uppges den oförändrade noteringen bero på tuffare marknad och utbudet.
Prognos: Några slakterier i Tyskland har meddelat att de tänker minska slakten betydligt. Trots detta förväntas att noteringarna kommande slaktvecka ska vara stabila i de olika europeiska länderna. ISN /090703

Danska noteringen stiger med 30 öre
Dansk grisnotering stiger v 28 med 20 øre, ca 30 öre, till 10 dkr. Det är 14,30 skr. KLS och Ugglarp höjer också 20 öre och hamnar också på 14,30. Suggorna är oändrade. /LG 090702

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Trenden på europeiska marknaden är fortsatt uppåtgående med stigande priset på färska skinkor. Även för sorteringar är priset på väg svagt uppåt.
Den svenska marknaden är bra med god avsättning på det mesta, men med ett visst överskott på vissa råvaror.
Fortsatt bra väder innebär god efterfrågan på våra populära grillprodukter.
Tillförseln av gris är bra till nästa vecka, men vi behöver fler grisar nu när värmen kommit.
Notering: Slaktgris +25 öre/kilo, sugga oförändrad.

KLS/Ugglarp
Fortsatt god efterfrågan speciellt av grillprodukter. Detta medför att vi kan höja slaktsvinspriet med 20 öre. Stor efterfrågan på smågrisar därav höjningen med 20 öre.
Vi har fått ett stort ökat intresse från nya producenter som vill leverera till oss efter det vi presenterade det nya avtalet.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har varit en bra vecka, med större efterfrågan och lättare att sälja. Grillprodukter går fantastiskt.
-Det går även att få upp priserna något.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Larsson: -Det är bra med vackert väder, som ökar försäljningen av varor för grillning. Men mycket varmt väder får dämpande effekt på försäljningen av flera andra produkter. Ökning av kotlett och karré betalar inte bortfallet av de produkter som minskar.
-Färser har sålts bra i år, vilket kan hänga samman med finanskrisen, men där är det lite trögt nu, sedan värmen tilltaget.
-Det varma vädret senaste veckan motiverar egentligen inte att noteringen höjs med 20 öre.

spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Sverige befinner sig i ett besvärande vakuum vad gäller slaktgrisar. I Sverige är det balans på marknaden, priserna ligger därmed stilla (läs för lågt).
Enda möjligheten att komma ur detta är endera minskat utbud eller ökad efterfrågan. Fler köpare vore välkommet. Tyska marknaden kan mycket väl komma att resa sig betydligt inom några veckor. Svenska grisföretagare har idag inte möjlighet att sälja grisar till tyska slakterier då vi inte smärtlindrar grisarna vid kastration.
Spotmarknaden jobbar intensivt med att få en lösning på besättningsnivå.
En fungerande marknad är en absolut förutsättning för att branschen ska kunna utvecklas.
Vi uppmanar alla att smärtlindra vid kastrering så vi får tillgång till Europas största marknad för grisar.
Det måste påbörjas NU, när priserna väl stiger är det för sent.
Det tyska spotpriset är i princip inte möjligt sälja till, såvida inte hongrisarna sorteras ut och hangrisarna säljs i Sverige.
En annan möjlighet är att inte kastrera alls.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Sänkningen av noteringen för alla kategorier grisar beror på svårare marknadsläge i Finland. Svagare ekonomi gör konsumenterna försiktigare med utgifterna. Det köps färre grillprodukter i år än tidigare är, samt billigare detaljer. Det gör att kalkylen för djurkroppen blir lägre.
-Vi har balans i slakten och ett litet överskott på smågrisar.

Danish Crown
I Europa säljs skinkor till oförändrade till lätt stigande priser. Karré säljs till oförändrad prisnivå. För bog och produktionskött är handeln något bättre, med svagt stigande priser.
Baconmarknaden är lugn. Marknaden för färsk kotlett är under press och säljs till något lägre priser.
Det är god aktivitet i Ryssland. På marknaderna i tredje land är det oförändrad handel.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 3 juli 2009
Senaste uppdatering gjord 9 juli 10,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 28

Partipriset
Scans partipris v 23 är 18,82 kr vid 58 % kött, utan huvud och framfötter.


Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 28 v 27 v 26 v 25
Tyskt spotpris** Förhandl 16,26 17,38 16,98 16,26
Spotmarknaden* 73-94,9 15,40 15,20 15,20 15,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,90 14,70 14,70 14,70
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,90 14,70 14,70 14,70
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,60 14,50 14,50 14,50
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,30 a14,30 a14,30 a14,30
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,30 14,10 14,10 14,10
KLS 64-94,9 14,30 14,10 14,10 14,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 14,20 13,95 13,95 13,95
SLP 70-96,9 14,10 13,85 13,85 13,85
Scan 75-96,9 13,95 13,70 13,70 13,70
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 26,20 26,20 26,20 26,20
Scan Ekologisk 73-96,9 25,20 25,20 25,20 25,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 28 v 27 v 26
14,30 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,00 9,80 9,80
23,30 Nortura 71,1–81,0a nkr 19,58 21,37 21,37
13,91 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,30 1,30 1,30
13,58 Österbottens 75 – 90 euro 1,27 1,29 1,29
15,08 Snellman 80–101 euro 1,41 1,41 1,41
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
3 juli Landsnotering euro euro euro euro euro
16,26 Tyskland 1,52 1,58 1,55 1,51 1,46
14,43 Frankrike - 1,349 1,289 1,223 1,208
12,41 Belgien - 1,160 1,130 1,100 1,070
12,73 Italien - 1,190 1,102 1,102 1,079
30 juni jämförbara*
18,58 England - - 1,737 1,723 1,674
17,80 Spanien - 1,664 1,611 1,560 1,532
17,47 Tjeckien - - - 1,633 1,567
16,39 Polen - - 1,532 1,460 1,444
16,32 Tyskland - 1,526 1,496 1,456 1,406
16,17 Holland - 1,512 1,483 1,435 1,396
16,15 Frankrike - 1,510 1,449 1,400 1,377
16,11 Italien - 1,506 1,456 1,405 1,342
16,06 Irland - 1,501 1,501 1,501 1,501
15,83 Österrike - 1,480 1,480 1,440 1,390
15,66 Belgien - 1,464 1,440 1,403 1,366
15,01 Danmark - 1,403 1,404 1,376 1,376
13,06 Sverige - 1,221 1,220 1,245 1,207
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
14 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
16,18 EU, medelpris 1,477 1,468 1,466 1,445 1,429
-
19,94 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,13 England 1,746 1,721 1,707 1,686 1,657
19,10 Bulgarien 1,743 1,743 1,749 1,750 1,750
18,56 Litauen 1,694 1,621 1,627 1,613 1,675
18,05 Lettland 1,647 1,627 1,653 1,645 1,615
17,76 Slovakien 1,621 1,621 1,561 1,520 1,493
17,64 Portugal 1,610 1,610 1,570 1,540 1,540
17,53 Tjeckien 1,600 1,597 1,567 1,530 1,522
17,45 Rumänien 1,593 1,577 1,570 1,553 1,552
17,33 Ungern 1,582 1,562 1,564 1,555 1,531
17,20 Cypern 1,570 1,330 1,330 1,330 1,330
17,00 Grekland 1,552 1,537 1,513 1,583 1,574
16,75 Estland 1,529 1,531 1,528 1,516 1,497
16,74 Spanien 1,528 1,518 1,487 1,457 1,466
16,69 Luxemburg 1,523 1,553 1,531 1,531 1,478
16,62 Tyskland 1,517 1,502 1,533 1,524 1,479
16,51 Polen 1,507 1,497 1,496 1,474 1,460
15,85 Italien 1,447 1,426 1,380 1,380 1,329
15,84 Finland 1,446 1,453 1,462 1,473 1,452
15,72 Irland 1,435 1,435 1,432 1,431 1,429
15,37 Österrike 1,403 1,438 1,467 1,419 1,377
15,30 Belgien 1,396 1,386 1,422 1,391 1,364
14,98 Slovenien 1,367 1,383 1,417 1,384 1,346
14,90 Frankrike 1,360 1,360 1,350 1,340 1,350
14,88 Sverige 1,358 1,364 1,385 1,397 1,380
14,79 Holland 1,350 1,341 1,395 1,349 1,311
14,41 Danmark* 1,315 1,315 1,285 1,251 1,251
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 juni 17 juni 10 juni 6 juni 25 maj
Juni 1,512 1,505 1,489 1,495 1,560
Juli 1,578 1,554 1,545 1,525 1,570
Aug 1,583 1,573 1,555 1,530 1,580
Sep 1,567 1,556 1,545 1,533 1,573
Okt 1,484 1,470 1,450 1,479 1,485
Nov 1,486 1,463 1,468 1,485 1,503
Dec 1,455 1,460 1,435 1,460 1,510
Jan 1,390 1,395 1,400 1,429 1,430
Feb 1,490 1,490 1,480 1,480 1,480
Mars 1,495 1,495 1,510 1,510 1,525
April 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
1 juli
24 juni
17 juni
10 juni
Utbud
545
490
620
520
Sålda
545
490
620
520
Medelpris, euro
1,58
1,60
1,55
1,50
Lägst
1,57
1,60
1,53
1,49
Högst
1,58
1,61
1,56
1,51
Medelpris, skr
16,90
17,60
16,98
16,15

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,40 kr, galtar 6,90 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 29 v 28 v 27 v 26
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 10,40 11,00 10,70
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 10,65 10,65 11,20 10,10
Dahlbergs 140- - 9,50 9,50 9,50
KLS 140- - 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
Dalsjöfors 58% - 9,25 9,25 9,25
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,90 7,50 7,20
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 28 v 27 v 26
10,58
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,40 7,40 7,40
18,13
Nortura Fri vikt nkr 15,24 15,77 15,77
Finland
5,02
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,99
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,58 0,58
7,15
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,19
ZNVG 56 % euro 1,14 1,19 1,16
Galtar
9,15
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,40 6,40 6,40

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 27 v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Pund
12,45
12,93
12,89
12,60
12,54
12,37
11,87
Dollar 7,59 7,87 7,85 7,68 7,69 7,93 7,50
Euro 10,70 11,00 10,96 10,77 10,93 10,78 10,47
Dansk 1,43 1,47 1,47 1,44 1,46 1,44 1,40
Norsk 1,19 1,22 1,23 1,20 1,21 1,20 1,18
Yen 7,85 8,18 8,18 7,87 7,99 8,05 7,97
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 29 v 28 v 27 v 26
SLP
SLP+ 23 kg - 20,50 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade - 21,25 21,00 21,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,40 20,20 20,20
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,40 19,20 19,20
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,40 20,20 20,20
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st + 12 st
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,85 18,85
Dito PMWS-vaccinerade - 15, kr 15, kr 15, kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,00 20,00 20,00
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 518 512 512
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 538 532 532
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 505 494 494
Bis Plus 30 kg, marknad - 526 515 515
Bas 30 kg, beräknad - 471 460 460
Bas 30 kg, marknads - 492 481 481
Nyavvanda, 9 kg - 340 332 332
KRAV, 30 kg - 843 832 832
Scan Ekologisk - 800 789 789
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 640 640 620 630
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1-2 v 1 v 1 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans brist
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
318
Basis 7 kg 223 217 217 213 213
530
Basis 30 kg 371 363 363 356 356
326
SPF+Myc 7 kg 228 222 222 218 218
537
SPF+Myc 30 kg 376 368 368 361 361
331
SPF 7 kg 232 226 226 222 222
543
SPF 30 kg 380 372 372 365 365
876
Økologi 30 kg 613 604 600 592 592
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
678
25-kilos 570 570 570 570 570
LSO (HK) euro euro euro euro euro
556
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
620
Grund 30 kg A1* 58 58 58 59 59
Tyskland
567
ZNVG 28 kg 53 55 55 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
14 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
492 EU, medelpris 44,91 45,02 45,27 46,25 46,44
-
775 Slovakien 70,79 70,79 57,08 74,31 64,29
727 England 66,41 65,69 64,62 63,32 62,37
662 Tjeckien 60,48 57,80 56,72 51,67 51,10
662 Italien 60,47 61,16 61,86 61,86 62,06
652 Ungern 59,51 49,74 49,65 77,27 58,22
647 Tyskland 59,10 59,10 59,10 59,10 59,10
606 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
601 Sverige 54,88 55,12 55,53 56,00 55,60
541 Finland 49,39 49,74 50,22 47,63 50,14
498 Belgien 45,50 45,50 47,00 48,00 49,00
463 Luxemburg 42,30 42,30 42,40 41,50 42,60
458 Polen 41,86 41,02 42,66 42,79 42,83
453 Danmark* 41,36 41,36 39,49 39,49 39,48
421 Estland 38,42 39,54 38,96 37,88 37,11
389 Holland 35,50 35,50 36,50 37,50 39,50
359 Frankrike 32,80 33,40 33,60 33,80 34,80
350 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
346 Spanien 31,63 33,72 34,54 35,26 37,78
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.