Senaste noteringsnytt
Danska noteringen sänks 20 øre
Danska slakterierna sänker sina noteringar med 20 øre v 29. Även suggor och smågrisar sänks. Förra veckan sänkte Tyskland 6 cent.
Nästa vecka sänker även LSO noteringen med 2 cent.
Det är inget riktigt bra drag i grisköttet, förra veckans värme till trots. Som framkom förra veckan är inte heller riktigt varm sommar bra för försäljningen. Den här veckans senare del har varit riktigt regnig.
Det är ingen som vill ställa ut några förhoppningar om stora prishöjningar den närmaste tiden. Svenskarna har gått i ide i sina sommarvisten och några förhandlingar om priser förekommer inte på sommaren. Vi ser samma i Tyskland, där noteringen pressas när industrin tar semester från maskinerna som gör korv.
Det är många som kommenterat synpunkten i förra @-GRIS att det inte är självklart att kalkylerna på en slaktad gris blir bättre av att många grillar så här års, när efterfrågan på icke grilldetaljer samtidigt blir mindre. Kampanjpriset nästa vecka 29,90 kr/kg för flintastek (skinka tillhör väl de ädlare detaljerna) kan inte bidra till särskilt höga noteringar. /LG 090710

Ambivalent EU-marknad efter press på tyska noteringen
Den här veckan har EUs marknad för slaktgrisar haft en ambivalent prägel. Medan noteringarna stiger i en del länder, har de fallit i andra. Största pressen mot en notering orsakades av de tyska slakterierna. Resultatet blev att den föll 6 cent, vilket gjorde att holländska, belgiska och österrikiska noteringarna drogs med i fallet.
Noteringarna i Danmark, Sverige och Spanien steg, vilket de även gjorde i Tjeckien och Polen. Den franska noteringen får Frankrike att sälla sig till gruppen av de sex största grisländerna i Europa. Danmark fortsätter att betala sämst och håller ett tydligt avstånd till Tyskland och Holland. I Spanien sörjer turisterna fortsatt för att efterfrågan på griskött är stor. Dessutom har utbudet av grisar i Spanien fallit som följd av det varma vädret och slakterierna har tvingats dra ner på slakten.
Prognos: Vi kan vänta oss stabil europeisk marknad för slaktgrisar. Det kan även bli fortsatt minskning av utbudet. ISN /090710

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Innevarande vecka sänktes tyska grisnoteringen och nästa vecka sänks den danska noteringen med 20 öre. Orsak till nedgången är minskad efterfrågan från förädlingsindustrin i Europa, som nu går in i en semesterperiod. Trenden på den europeiska marknaden är nu fallande priser på skinkor. Även för sorteringar är priset på väg nedåt.
Den svenska marknaden är bra med god avsättning på det mesta, men med ett visst överskott på vissa råvaror. Försäljningen av grillkött har ökat 51 % i sommar.
Tillförseln av gris är riktigt bra till nästa vecka och stämmer väl med marknadsbehovet. Noteringen för slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS/Ugglarp
Ingen förändring av marknadsläget från föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har varit en bra vecka, turisterna har kommit till västkusten.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Larsson: -Det jag sade förra veckan verifieras av rekylen för danska noteringen nästa vecka. Samma gäller således nu, den här veckan, att det förändrade vädret inte nämnvärt påverkar kalkylen. Vi är nu inne i semesterperioden och priserna är uppgjorda för en tid framåt. Det är stiltje i förhandlingarna. Det är bara volymerna på ordrarna som ändras. Vår notering blir därför oförändrad.
-Marknadskommentarerna i den här spalten i @-GRIS är bra för grisföretagare och andra, så att alla kan förstå hur marknaden för grisar och griskött fungerar. Ibland smygs dock reklam och annat än marknadsinfo in, vilket jag tycker är fel. Spalten bör vara för marknadskommentarer och inget annat. Reklam kan vi göra i annonser vi gärna betalar för. Där hör reklam hemma.

spotmarknaden.se
Paw Mathiasen: -Det är viktigt för oss i Sverige att vi inte utesluter oss från internationell marknad. Alltså, smärtlindra vid kastrering. Det är ett krav för att få sälja griskött i flera länder.
-Alla gårdar som ska exportera till Tyskland, ska vara QS-certifierade. Det är en form av kvalitetssäkerhet, med en lista på 8 sidor som ska fyllas i. Men vi i Sverige har redan den högsta standarden i EU i vår uppfödning, så vi har inga problem att uppfylla kraven.
-Vi försöker hitta en bra lösning för att få certifieringen gjord.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Läget på marknaden för griskött är inte riktigt bra, även om allt går att sälja. Prisbilden är som den är. Kalkylen måste bli bättre om vi ska få skjuts på noteringarna.
-Vi är nog framme i vecka 32 innan det händer något igen, när folk är tillbaka på sina jobb.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Det är väldigt lugnt i telefonerna nu, inga affärer, Sverige är stängt för semester.
-Till skillnad från övriga Sverige har vi strålande väder, 24 grader varmt och är mitt i den enda månad på året vi inte bär ylletröja.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Både smågrisar och slakt är i nära balans, det är inga större avvikelser. -Sänknigen av noteringen beror på marknadsläget, som blivit sämre. De värdefulla delarna av grisen är mer svårsålda. Till detta kommer import av billiga värdedelar.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Som danskarna indikerar med sänkt notering, är det ett besvärligt marknadsläge. Konsumenterna är försiktigare med ekonomin. Till detta kommer att väderleken inte varit den bästa under slutet av veckan.
-Slakten är i balans och vi har ett litet överskott på smågrisar.

Danish Crown
Generellt sett är situationen på marknaden präglad dels av sänkningen av den tyska noteringen i fredags med 6 cent, dels av de påbörjade semestrarna i förädlingsindustrin i Europa. Det ger en del säkerhet på marknaden om den kommande tidens utveckling av priserna på griskött.
På den europeiska marknaden säljs färska skinkor till svagt fallande prisnivå. Likaså för övriga styckade detaljer.
På den engelska marknaden för bacon är det lugn handel till oförändrad prisnivå.
För länder utanför EU är det oförändrad situation på avsättningen. Det vill säga god aktivitet till Ryssland, medan det är lugn avsättning till Japan, Australien och USA.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 10 juli 2009
Senaste uppdatering gjord 13 juli 16,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 29

Partipriset
Scans partipris v 23 är 18,82 kr vid 58 % kött, utan huvud och framfötter.


Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 29 v 28 v 27 v 26
Tyskt spotpris** Förhandl 16,78 16,26 17,38 16,98
Spotmarknaden* 73-94,9 15,40 15,40 15,20 15,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,90 14,90 14,70 14,70
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,90 14,90 14,70 14,70
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,60 14,60 14,50 14,50
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,30 a14,30 a14,30 a14,30
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,30 14,30 14,10 14,10
KLS 64-94,9 14,30 14,30 14,10 14,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 14,20 14,20 13,95 13,95
SLP 70-96,9 14,10 14,10 13,85 13,85
Scan 75-96,9 13,95 13,95 13,70 13,70
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 26,20 26,20 26,20 26,20
Scan Ekologisk 73-96,9 25,20 25,20 25,20 25,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 29 v 28 v 27
14,30 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,80 10,00 9,80
23,30 Nortura 71,1–81,0a nkr 19,58 19,58 21,37
14,13 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,28 1,30 1,30
14,02 Österbottens 75 – 90 euro 1,27 1,27 1,29
15,56 Snellman 80–101 euro 1,41 1,41 1,41
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
10 juli Landsnotering euro euro euro euro euro
16,78 Tyskland 1,52 1,52 1,58 1,55 1,51
14,78 Frankrike - 1,339 1,349 1,289 1,223
12,25 Belgien - 1,110 1,160 1,130 1,100
13,13 Italien - 1,190 1,190 1,102 1,102
7 juli jämförbara*
18,72 England - 1,696 1,700 1,737 1,723
18,85 Spanien - 1,708 1,664 1,611 1,560
18,10 Tjeckien - - - 1,640 1,633
17,16 Polen - - 1,555 1,532 1,460
16,18 Tyskland - 1,466 1,526 1,496 1,456
16,16 Holland - 1,464 1,512 1,483 1,435
16,73 Frankrike - 1,516 1,510 1,449 1,400
16,62 Italien - 1,506 1,506 1,456 1,405
16,57 Irland - - 1,501 1,501 1,501
16,11 Österrike - 1,460 1,480 1,480 1,440
15,48 Belgien - 1,403 1,464 1,440 1,403
15,78 Danmark - 1,430 1,403 1,404 1,376
13,80 Sverige - 1,250 1,221 1,220 1,245
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
14 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
16,18 EU, medelpris 1,477 1,468 1,466 1,445 1,429
-
19,94 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,13 England 1,746 1,721 1,707 1,686 1,657
19,10 Bulgarien 1,743 1,743 1,749 1,750 1,750
18,56 Litauen 1,694 1,621 1,627 1,613 1,675
18,05 Lettland 1,647 1,627 1,653 1,645 1,615
17,76 Slovakien 1,621 1,621 1,561 1,520 1,493
17,64 Portugal 1,610 1,610 1,570 1,540 1,540
17,53 Tjeckien 1,600 1,597 1,567 1,530 1,522
17,45 Rumänien 1,593 1,577 1,570 1,553 1,552
17,33 Ungern 1,582 1,562 1,564 1,555 1,531
17,20 Cypern 1,570 1,330 1,330 1,330 1,330
17,00 Grekland 1,552 1,537 1,513 1,583 1,574
16,75 Estland 1,529 1,531 1,528 1,516 1,497
16,74 Spanien 1,528 1,518 1,487 1,457 1,466
16,69 Luxemburg 1,523 1,553 1,531 1,531 1,478
16,62 Tyskland 1,517 1,502 1,533 1,524 1,479
16,51 Polen 1,507 1,497 1,496 1,474 1,460
15,85 Italien 1,447 1,426 1,380 1,380 1,329
15,84 Finland 1,446 1,453 1,462 1,473 1,452
15,72 Irland 1,435 1,435 1,432 1,431 1,429
15,37 Österrike 1,403 1,438 1,467 1,419 1,377
15,30 Belgien 1,396 1,386 1,422 1,391 1,364
14,98 Slovenien 1,367 1,383 1,417 1,384 1,346
14,90 Frankrike 1,360 1,360 1,350 1,340 1,350
14,88 Sverige 1,358 1,364 1,385 1,397 1,380
14,79 Holland 1,350 1,341 1,395 1,349 1,311
14,41 Danmark* 1,315 1,315 1,285 1,251 1,251
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 juni 17 juni 10 juni 6 juni 25 maj
Juni 1,512 1,505 1,489 1,495 1,560
Juli 1,578 1,554 1,545 1,525 1,570
Aug 1,583 1,573 1,555 1,530 1,580
Sep 1,567 1,556 1,545 1,533 1,573
Okt 1,484 1,470 1,450 1,479 1,485
Nov 1,486 1,463 1,468 1,485 1,503
Dec 1,455 1,460 1,435 1,460 1,510
Jan 1,390 1,395 1,400 1,429 1,430
Feb 1,490 1,490 1,480 1,480 1,480
Mars 1,495 1,495 1,510 1,510 1,525
April 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
8 juli
1 juli
24 juni
17 juni
Utbud
725
545
490
620
Sålda
725
545
490
620
Medelpris, euro
1,58
1,58
1,60
1,55
Lägst
1,57
1,57
1,60
1,53
Högst
1,58
1,58
1,61
1,56
Medelpris, skr
17,44
16,90
17,60
16,98

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,40 kr, galtar 6,90 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 30 v 29 v 28 v 27
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 10,40 10,40 11,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,20 10,65 10,65 11,20
Dahlbergs 140- - 9,50 9,50 9,50
KLS 140- - 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
Dalsjöfors 58% - 9,25 9,25 9,25
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,90 6,90 7,50
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 29 v 28 v 27
10,58
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,20 7,40 7,40
18,13
Nortura Fri vikt nkr 15,24 15,24 15,77
Finland
5,18
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,18
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,58
7,17
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,58
ZNVG 56 % euro 1,14 1,14 1,19
Galtar
9,15
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,20 6,40 6,40

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 28 v 27 v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
Pund
12,78
12,45
12,93
12,89
12,60
12,54
12,37
Dollar 7,92 7,59 7,87 7,85 7,68 7,69 7,93
Euro 11,04 10,70 11,00 10,96 10,77 10,93 10,78
Dansk 1,48 1,43 1,47 1,47 1,44 1,46 1,44
Norsk 1,21 1,19 1,22 1,23 1,20 1,21 1,20
Yen 8,51 7,85 8,18 8,18 7,87 7,99 8,05
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 30 v 29 v 28 v 27
SLP
SLP+ 23 kg - 20,50 20,50 20,25
Dito PMWS-vaccinerade - 21,25 21,25 21,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,40 20,40 20,20
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,40 19,40 19,20
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,40 20,40 20,20
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st + 12 st
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,85 18,85
Dito PMWS-vaccinerade - 15, kr 15, kr 15, kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,00 20,00 20,00
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 518 518 512
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 538 538 532
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 505 505 494
Bis Plus 30 kg, marknad - 526 526 515
Bas 30 kg, beräknad - 471 471 460
Bas 30 kg, marknads - 492 492 481
Nyavvanda, 9 kg - 340 340 332
KRAV, 30 kg - 843 843 832
Scan Ekologisk - 800 800 789
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 630 640 640 620
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1-1,5 v 1-2 v 1 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - - balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
318
Basis 7 kg 214 223 217 217 213
530
Basis 30 kg 358 371 363 363 356
326
SPF+Myc 7 kg 219 228 222 222 218
537
SPF+Myc 30 kg 363 376 368 368 361
331
SPF 7 kg 223 232 226 226 222
543
SPF 30 kg 367 380 372 372 365
876
Økologi 30 kg 611 613 604 600 592
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
678
25-kilos 570 570 570 570 570
LSO (HK) euro euro euro euro euro
574
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
640
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 59
Tyskland
585
ZNVG 28 kg 53 53 55 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
14 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
492 EU, medelpris 44,91 45,02 45,27 46,25 46,44
-
775 Slovakien 70,79 70,79 57,08 74,31 64,29
727 England 66,41 65,69 64,62 63,32 62,37
662 Tjeckien 60,48 57,80 56,72 51,67 51,10
662 Italien 60,47 61,16 61,86 61,86 62,06
652 Ungern 59,51 49,74 49,65 77,27 58,22
647 Tyskland 59,10 59,10 59,10 59,10 59,10
606 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
601 Sverige 54,88 55,12 55,53 56,00 55,60
541 Finland 49,39 49,74 50,22 47,63 50,14
498 Belgien 45,50 45,50 47,00 48,00 49,00
463 Luxemburg 42,30 42,30 42,40 41,50 42,60
458 Polen 41,86 41,02 42,66 42,79 42,83
453 Danmark* 41,36 41,36 39,49 39,49 39,48
421 Estland 38,42 39,54 38,96 37,88 37,11
389 Holland 35,50 35,50 36,50 37,50 39,50
359 Frankrike 32,80 33,40 33,60 33,80 34,80
350 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
346 Spanien 31,63 33,72 34,54 35,26 37,78
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.