Senaste noteringsnytt
Tyska noteringen stiger 4 cent

Tyska grispriset vänder upp igen vecka 30 med 4 cent. Det är 44 öre. Noteringen är 1,56 €, 17,16 skr.
I Danmark är noteringarna inte ändrade sedan förra veckan. Inte heller i Sverige och Finland. /LG 090717

Är det rimligt med 5 kr lägre grispris?
Är det rimligt att en grisföretagare på Malta får 5 kr mer per kilo griskött än en i Sverige? Är det rimligt att företagaren på andra sidan Östersjön i Litauen får 4 kr mer och i Estland 3 kr mer eller uppfödaren i Italien får 2 kr mer, eller Finland 1 kr mer?
Eller att Sveriges grisföretagare får 1,50 kr mindre än alla i EU i snitt?
Var finns felet. Det rimliga är att det är tvärt om, att vi i Sverige får 5 kr mer för grisköttet, när vi har världens bästa griskött och det kostar 2 kr mer att producera det?
En orsak är givetvis att de danska grisföretagarna får 5 öre mindre än de svenska i snitt. Men det är inte hela sanningen. Det är något fel i det svenska systemet inom grisbranschen.
Pengarna försvinner ut ur näringen någonstans. Var?
Så här dålig, så det kan skilja flera kronor i betalning per kilo för en gris som anses ha ett svenskt mervärde, kan inte den svenska vidareförädlingen vara.
En följdfråga: Varför är alla grisuppfödare nöjda med den här betalningen? Det borde vara folkstorm och tömda gödseltunnor framför riksdagen eller matbutikerna, eller var felet i systemet ligger.
Nu finns dokumenterat mycket pengar i Europas grisar, det är bara att läsa innantill i internationella noteringar och i EUs statistik över faktisk betalning för grisköttet. Pengar som svenska företagare kan bygga nya stallar till miljontals grisar för. Men vi tar inte hem pengarna till Sverige.
Inte heller lägger vi en massa pengar på att exportera till dumpingpriser. Exporten har knappast aldrig varit så liten som idag.
Scan säljer 51 % mer grillvaror än förra året. Andra slakterier säljer också bra.
Varför så dålig svensk notering? Varför så dålig svensk faktisk betalning, dvs notering + offentliga och personliga tillägg?
Jag förstår inte det här. Om någon gör det, berätta för mig vart pengarna tar vägen?! /LG 090717


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
-

KLS/Ugglarp
Ingen förändring av marknadsläget från föregående vecka. Det råder god balans mellan tillgång och efterfrågan..

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Relativt hyfsad vecka, vad gäller försäljningen..

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det händer inte så mycket under semestern. Inga nya affärer görs, det gäller bara att få allt att funka.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är ingen större skilland på marknaden sedan förra veckan.
-Vi bygger ut konsumentpacken i Skövde i sommar, så vi har olika aktiviteter igång. Den ska vara i drift i september. Det sker i befintliga lokaler.
-I höst startar dock utbyggnad av styckningen med 1 200 nya kvm. Det var i oktober i fjol förra utbyggnaden skedde. Den är redan fullbelagd. K-packen blir i anslutning till nybygget. Både nöt och gris ska styckas i nybygget, men huvud

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Bra väder i Norrland, bra försäljning. Vi får beröm för sortimentet.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Kommentaren är denna gång inte spotmarknadens, utan min egen för Boarps Gård:
-Sverige är det enda land i Europa, förutom Finland, som i tabellen över faktisk betalning haft fyra prissänkningar på 5 veckor, under grillsäsong! Finland dock från en betydligt högre nivå och ligger fortfarande 1 kr över Sverige + nationellt stöd!!
-Det måste till förändringar och det av stora mått. Lönsamheten för närvarande är absolut inte acceptabel. I stället för möjligheter verkar det mesta gå ut på att hitta anledningar till att inte ändra på något. Förra veckan var det för varmt, veckan innan dess för kallt, osv.
-Sedan vi startade som grisföretagare 2001 har vädret varit det rätta kanske ett tiotal veckor! Om vädret är rätt två veckor om året är det kanske läge att börja tänka i nya banor?
Det är nu 12 år sedan Leif Johansson hittade på tunna skivor. Vad har hänt sedan dess? Plasttrågen har blivit svarta!
-Årets grisföretagare 2009, Ralf och Sabine Tebaay, Halland, har under samma tid utvecklat ett par hundra produkter och har för dagen ett 60-tal till försäljning. De säljer både på kvalitet och ursprung. Det är samma kriterier som varenda säljare av gris borde kunna klara att möta. Varje gris är ju identifierbar till ett grisföretag och kan därmed säljas lokalt. Att sälja dålig kvalitet kan knappast vara något seriöst företags affärside, så det ger sig självt. Snälla! gör något åt förpackningar och produkter NU!
-Jag besökte Witerose i England för en tid sedan. Det borde vara ett bra besöksmål för många i branschen.
-Att verka i ett land som ligger långt ifrån självförsörjning, har högre produktionskostnader, och inte ens klara att få ut EUs medelpris det duger verkligen inte!! Sverige skulle så klart vara prisledande. Norge är isolerat i Europa precis som Sverige är med djurskyddslagen. Norge har det högsta bensinpriset i Europa.
-Jag uppmanar ALLA att hjälpa till denna gång, så vi får rätsida på svenska reglerna för upphandling till kommun, landsting, osv. Det är en ödesfråga. Ring, faxa, maila eller skriv till mig så vi får organisera en massiv kampanj, eller gör något i egen regi. GÖR NÅGOT!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Normal slakt, lite överskott smågrisar, normal försäljning.

Danish Crown
På europeiska marknaden säljs såväl färska skinkor som övriga detaljer till i stort sett oförändrad prisnivå denna vecka. Det är fortsatt ett relativt lågt utbud av slaktgrisar i Europa, men utbudet av griskött matchar dock efterfrågan för griskött.
Till den engelska baconmarknaden är det lugn handel till oförändrad prisnivå. För länder utanför EU är det oförändrad situation för avsättningen. Det vill säga god aktivitet till Ryssland, medan det är lugn avsättning till Japan, Australien och USA.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 17 juli 2009
Senaste uppdatering gjord 21 juli 11,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 30

Partipriset
Scans partipris v 23 är 18,82 kr vid 58 % kött, utan huvud och framfötter.


Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 30 v 29 v 28 v 27
Tyskt spotpris** Förhandl 17,16 16,78 16,26 17,38
Spotmarknaden* 73-94,9 15,40 15,40 15,40 15,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,90 14,90 14,90 14,70
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,90 14,90 14,90 14,70
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,60 14,60 14,60 14,50
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,30 a14,30 a14,30 a14,30
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,30 14,30 14,30 14,10
KLS 64-94,9 14,30 14,30 14,30 14,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 14,20 14,20 14,20 13,95
SLP 70-96,9 14,10 14,10 14,10 13,85
Scan 75-96,9 13,95 13,95 13,95 13,70
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 26,20 26,20 26,20 26,20
Scan Ekologisk 73-96,9 25,20 25,20 25,20 25,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 30 v 29 v 28
14,30 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 9,80 9,80 10,00
23,30 Nortura 71,1–81,0a nkr 19,58 19,58 19,58
14,08 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,28 1,28 1,30
13,97 Österbottens 75 – 90 euro 1,27 1,27 1,27
15,51 Snellman 80–101 euro 1,41 1,41 1,41
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
17 juli Landsnotering euro euro euro euro euro
17,16 Tyskland 1,56 1,52 1,52 1,58 1,55
14,27 Frankrike - 1,298 1,339 1,349 1,289
12,21 Belgien - 1,100 1,110 1,160 1,130
13,09 Italien - 1,190 1,190 1,190 1,102
17 juli jämförbara*
18,99 Spanien - 1,727 1,708 1,664 1,611
18,26 England - 1,660 1,696 1,700 1,737
18,15 Tjeckien - - - 1,650 1,640
17,12 Polen - - 1,557 1,555 1,532
16,14 Frankrike - 1,468 1,516 1,510 1,449
16,12 Tyskland - 1,466 1,466 1,526 1,496
16,10 Holland - 1,464 1,464 1,512 1,483
16,06 Österrike - 1,460 1,460 1,480 1,480
15,73 Italien - 1,430 1,506 1,506 1,456
16,09 Irland - - 1,463 1,501 1,501
15,43 Belgien - 1,403 1,403 1,464 1,440
15,43 Danmark - 1,403 1,430 1,403 1,404
13,62 Sverige - 1,239 1,250 1,221 1,220
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
12 jul Land v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Skr euro euro euro euro euro
16,55 EU, medelpris 1,505 1,544 1,570 1,561 1,477
-
20,02 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,27 Grekland 1,752 1,711 1,663 1,648 1,552
19,25 Portugal 1,750 1,700 1,660 1,640 1,610
19,19 Bulgarien 1,745 1,744 1,744 1,743 1,743
19,05 Litauen 1,732 1,748 1,732 1,717 1,694
18,66 Spanien 1,697 1,662 1,609 1,559 1,528
18,57 Slovakien 1,689 1,689 1,667 1,620 1,621
18,32 Ungern 1,666 1,695 1,630 1,595 1,582
18,18 Tjeckien 1,653 1,683 1,659 1,617 1,600
18,04 Rumänien 1,640 1,628 1,620 1,606 1,593
18,04 Lettland 1,640 1,610 1,608 1,661 1,647
17,75 Luxemburg 1,614 1,614 1,624 1,577 1,523
17,75 Polen 1,606 1,622 1,568 1,519 1,507
17,27 Cypern 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570
17,23 Estland 1,567 1,539 1,503 1,528 1,529
17,18 England 1,562 1,570 1,544 1,505 1,746
17,16 Tyskland 1,560 1,599 1,599 1,563 1,517
17,02 Italien 1,548 1,569 1,523 1,484 1,447
17,02 Irland 1,548 1,468 1,453 1,484 1,435
16,50 Frankrike 1,500 1,500 1,440 1,390 1,360
16,26 Österrike 1,479 1,497 1,497 1,435 1,403
15,97 Slovenien 1,452 1,462 1,477 1,427 1,367
15,93 Finland 1,449 1,449 1,449 1,454 1,446
15,58 Holland 1,417 1,473 1,445 1,395 1,350
15,57 Belgien 1,416 1,475 1,452 1,416 1,396
15,01 Sverige 1,365 1,359 1,342 1,358 1,358
14,94 Danmark* 1,359 1,334 1,334 1,315 1,315
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 26 juli 24 juni 17 juni 10 juni 6 juni
Juli 1,522 1,578 1,554 1,545 1,525
Aug 1,580 1,583 1,573 1,555 1,530
Sep 1,560 1,567 1,556 1,545 1,533
Okt 1,455 1,484 1,470 1,450 1,479
Nov 1,440 1,486 1,463 1,468 1,485
Dec 1,425 1,455 1,460 1,435 1,460
Jan 1,350 1,390 1,395 1,400 1,429
Feb 1,450 1,490 1,490 1,480 1,480
Mars 1,440 1,495 1,495 1,510 1,510
April 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
15 juli
8 juli
1 juli
24 juni
Utbud
705
725
545
490
Sålda
705
725
545
490
Medelpris, euro
1,59
1,58
1,58
1,60
Lägst
1,58
1,57
1,57
1,60
Högst
1,60
1,58
1,58
1,61
Medelpris, skr
17,49
17,44
16,90
17,60

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,90 kr, galtar 7,40 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 31 v 30 v 29 v 28
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 10,90 10,40 10,40
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,20 9,20 10,65 10,65
Dahlbergs 140- - 9,50 9,50 9,50
KLS 140- - 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
Dalsjöfors 58% - 9,25 9,25 9,25
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,40 6,90 6,90
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 30 v 29 v 28
10,58
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,20 7,20 7,40
18,13
Nortura Fri vikt nkr 15,24 15,24 15,24
Finland
5,17
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,16
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,15
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,58
ZNVG 56 % euro 1,18 1,14 1,14
Galtar
9,15
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,20 6,20 6,40

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 29 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Pund
12,79
12,78
12,45
12,93
12,89
12,60
12,54
Dollar 7,81 7,92 7,59 7,87 7,85 7,68 7,69
Euro 11,00 11,04 10,70 11,00 10,96 10,77 10,93
Dansk 1,48 1,48 1,43 1,47 1,47 1,44 1,46
Norsk 1,22 1,21 1,19 1,22 1,23 1,20 1,21
Yen 8,33 8,51 7,85 8,18 8,18 7,87 7,99
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 31 v 30 v 29 v 28
SLP
SLP+ 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - 21,25 21,25 21,25
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,40 20,40 20,40
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,40 19,40 19,40
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,40 20,40 20,40
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st + 12 st
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,85 18,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +15 kr +15 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,00 20,00 20,00
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 518 518 518
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 538 538 538
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 505 505 505
Bis Plus 30 kg, marknad - 526 526 526
Bas 30 kg, beräknad - 471 471 471
Bas 30 kg, marknads - 492 492 492
Nyavvanda, 9 kg - 340 340 340
KRAV, 30 kg - 843 843 843
Scan Ekologisk - 800 800 800
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 630 630 640 640
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 v 1-1,5 v 1-2 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist brist balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
318
Basis 7 kg 214 214 223 217 217
530
Basis 30 kg 358 358 371 363 363
326
SPF+Myc 7 kg 219 219 228 222 222
537
SPF+Myc 30 kg 363 363 376 368 368
331
SPF 7 kg 223 223 232 226 226
543
SPF 30 kg 367 367 380 372 372
876
Økologi 30 kg 611 611 613 604 600
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
678
25-kilos 570 570 570 570 570
LSO (HK) euro euro euro euro euro
572
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
638
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
583
ZNVG 28 kg 53 53 53 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
12 jul Land v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Skr euro euro euro euro euro
491 EU, medelpris 44,71 44,42 44,28 44,35 44,91
-
735 England 66,86 67,51 67,69 67,43 66,41
650 Tyskland 59,10 59,10 59,10 59,10 59,10
627 Tjeckien 57,04 54,41 56,94 56,88 60,48
625 Italien 56,83 57,73 58,64 60,20 60,47
608 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
599 Sverige 54,50 53,96 54,11 54,64 54,88
573 Ungern 52,16 58,14 50,39 53,74 59,51
547 Slovakien 49,80 49,80 61,22 60,34 70,79
531 Finland 48,35 50,11 49,43 48,84 49,39
431 Estland 48,32 41,35 40,12 39,18 38,42
500 Belgien 45,50 45,00 45,00 45,00 45,50
498 Polen 45,35 43,90 42,77 42,22 41,86
475 Danmark* 43,24 42,17 42,18 41,37 41,36
442 Luxemburg 40,20 40,20 36,60 40,40 40,50
363 Spanien 33,05 30,79 30,37 30,37 31,63
357 Holland 32,50 34,50 34,50 34,50 35,50
352 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
343 Frankrike 31,20 31,80 32,00 32,40 32,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.