Senaste noteringsnytt
Spotmarknaden höjer till 16,40 kr vecka 32
Spotmarknaden höjde idag priset på slaktgrisar till 16,40 kr från måndag.
Det talas nu om brist på grisar i Sverige, vilket den här höjningen av betalningen på marginalgrisar kan vara indikation på.
Men det är noteringen som ska höjas vid alla slakterier! Inte bara inköpen av marginalgrisar till högre pris, samtidigt som slakterierna håller noteringen nere på de många kontrakterade slaktgrisarna.
Sverige har en helt oskäligt låg betalning för grisar! /LG 090730

Flesta EUs noteringar är oförändrade
De europeiska grisnoteringarna är nästan oförändrade den här veckan. Engelska och irländska priserna är de som gått ner mest, med 4 cent. Spanska noteringen, som normalt sett stiger under sommarens turistsäsong, håller sig oförändrad. Semesterfirarnas köttkonsumtion är inte stor nog för att påverka grispriserna uppåt, trots minskat utbud av griskött.
Som ett resultat av ändrade valutakurser, har svenska priset räknat i euro gått upp 5 cent. Dock är svenska noteringen oförändrad för fjärde veckan i sträck. Noteringarna i Holland, Danmark, Frankrike, Belgien, Österrike och Tyskland ligger kvar på föregående veckas nivå.
Trend: I början av veckan var marknaden för slaktgrisar bra balanserad. De utbjudna volymerna sväljs lätt av en pigg marknad. Levande grisar för export har också god efterfrågan, varför det uppstår en viss press på hemmamarknaden. ISN /090728
Semesterstiltje på marknaden för grisar
Det händer inte mycket på marknaden för grisar nu, mitt i semestern. Enda rörelsen är att danska suggor går upp 20 øre. Det är positivt. Suggorna brukar ibland visa vägen för slaktgrisar.
Ofta är det Tyskland som banar vägen för höjningar, men här är det oförändrad notering för slaktgrisar, 1,56 €, nästa vecka. /LG 090724

Lyckat inslag i Aktuellt
I lördags hade Aktuellt ett bra inslag om kommuners och landstings inköpspolitik, den att man inte använder samma måttstock för moralen när man köper in griskött till skolor, m m, som när man övervakar svenska djurstallar. Inslaget var en fullpoängare för Per Karlsson, Boarp, som i sitt grisstall berättade för svenska folket om hur det går till i offentlig upphandling av kött.
Full poäng blev det även i inslaget med företrädare för Laholms kommun. Kommunen gjorde hel pudel, men det erkände man givetvis inte. Men intentionerna är nu att köpa svenskt kött till kommunens storkök.
Du som inte såg inslaget i Aktuellt kan se det via länk på Grisportalen. Inslaget är sevärt, även en gång till!
Nu är frågan för grisnäringen hur vi går vidare för att få alla andra kommuner att köpa kött från grisar med knorr på svansen. /LG 090724

Stabilt i EU med tendens till höjda noteringar
Den här veckan är EUs marknad för slaktgrisar i huvudsak stabil, men med tendenser till höjningar. Danmark och Spanien lämnade noteringarna oförändrade. Med höjda temperaturer i stallarna, hålls utbudet på slaktgrisar nere, inte minst i Spanien. Därför minskar slakterierna slaktaktiviteterna, eller t o m håller upp någon dag. Noteringarna i England och Sverige har sänkts något p g a försvagade valutor.
Priset går upp i Tyskland, Holland, Österrike och Belgien. Det höjdes med 4 cent. I Holland lyckades man inte följa med lika mycket, endast 2 cent. I Frankrike gjorde en nationell helgdag att noteringen gick ned 1 cent.
Prognosen är att utbudet av slaktgrisar fortsätter vara moderat och att noteringarna som lägst förblir oförändrade. ISN /090724

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Grillmarknaden är riktigt bra fortfarande. Övriga sortimentet säljs som tidigare om året den här tiden innan skolorna börjar.

KLS/Ugglarp
Ingen förändring av marknadsläget från föregående vecka. Det är fortsatt god efterfrågan på grillprodukter från gris. Efterfrågan på grillprodukter har varit bättre än tidigare år.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Inget grillväder, men i övrigt rullar det på. Det är lite mer positivt när det är många semesterfirare på västkusten.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är ganska lugnt på marknaden. Inga nya affärer. Oförändrat alltså sedan förra veckan.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Allt som slaktas säljs.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Det är många turister i Norrland just nu, inte minst norrmän. Alla har större plånböcker än vi svenskar. Det går inte att säga om just turisterna handlar dyrare produkter, men handeln är ganska god.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Det är semester, det regnar, tröskorna har inte kommit ut på fälten än. Ta tillfället i akt innan skörden att påverka marknaden för griskött! Ta kontakt med din kommun om upphandlingsrutinerna, så att man köper svenskt griskött.
-Ta även upp med dit slakteri om hur vi ska komma ur läget med dagens låga betalning för grisarna.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Både slakten och smågrisarna visar balans och det har variat en normal vecka för försäljningen. Det väntas dåligt väder i veckoslutet, som kan hålla nere grillaktiviteterna.

Danish Crown
Marknaderna är den här veckan präglad av semestrar. Det är mindre handel, men den låga slakten i Europa håller priserna uppe, även om vi är på väg in i semesterperioden i södra Europa. Polen har som ett undantag god efterfrågan.
Skinkor, kotletter och framändar har stabila priser, medan bog och produktionskött har tendens till höjning. Karré är under press.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 24 juli 2009
Senaste uppdatering gjord 30 juli 08,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 31

Partipriset
Scans partipris v 23 är 18,82 kr vid 58 % kött, utan huvud och framfötter.

Smågrisar köpes
Även för mellangårdsavtal direkt mellan säljare och köpare.
Per Karlsson, Boarps Gård AB
per@boarpsgard.se 0701-74 90 12

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 32 v 31 v 30 v 29
Tyskt spotpris** Förhandl - 16,75 17,16 16,78
Spotmarknaden* 73-94,9 16,40 15,80 15,40 15,40
Ginsten Slakteri 65-94,9 - 14,90 14,90 14,90
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 - 14,90 14,90 14,90
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 - 14,60 14,60 14,60
Skövde Slakteri 72-96,9 - a14,30 a14,30 a14,30
Ugglarps Slakteri 70-94,9 - 14,30 14,30 14,30
KLS 64-94,9 - 14,30 14,30 14,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - 14,20 14,20 14,20
SLP 70-96,9 - 14,10 14,10 14,10
Scan 75-96,9 - 13,95 13,95 13,95
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 - 26,20 26,20 26,20
Scan Ekologisk 73-96,9 - 25,20 25,20 25,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 31 v 30 v 29
14,11 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 9,80 9,80 9,80
23,49 Nortura 71,1–81,0a nkr 19,58 19,58 19,58
13,74 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,28 1,28 1,28
13,63 Österbottens 75 – 90 euro - 1,27 1,27
15,14 Snellman 80–101 euro 1,41 1,41 1,41
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
24 juli Landsnotering euro euro euro euro euro
16,75 Tyskland 1,56 1,56 1,52 1,52 1,58
13,83 Frankrike - 1,288 1,298 1,339 1,349
12,13 Belgien - 1,130 1,100 1,110 1,160
12,78 Italien - 1,190 1,190 1,190 1,190
28 juli jämförbara*
18,54 Spanien 1,727 1,727 1,727 1,708 1,664
17,67 England 1,610 1,646 1,660 1,696 1,700
17,67 Tjeckien - - 1,614 1,646 1,650
16,46 Polen - 1,550 1,533 1,557 1,555
15,68 Frankrike 1,448 1,460 1,468 1,516 1,510
16,17 Tyskland 1,506 1,506 1,466 1,466 1,526
15,92 Holland 1,483 1,483 1,464 1,464 1,512
16,11 Österrike 1,500 1,500 1,460 1,460 1,480
15,35 Italien 1,481 1,430 1,430 1,506 1,506
15,71 Irland 1,367 1,406 1,406 1,463 1,501
15,46 Belgien 1,440 1,440 1,403 1,403 1,464
15,06 Danmark 1,403 1,403 1,403 1,430 1,403
13,25 Sverige 1,287 1,234 1,239 1,250 1,221
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
19 jul Land v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Skr euro euro euro euro euro
16,74 EU, medelpris 1,559 1,505 1,544 1,570 1,561
-
19,54 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,00 Grekland 1,770 1,752 1,711 1,663 1,648
19,00 Portugal 1,770 1,750 1,700 1,660 1,640
18,94 England 1,764 1,763 1,777 1,775 1,775
18,76 Bulgarien 1,747 1,745 1,744 1,744 1,743
18,44 Spanien 1,717 1,697 1,662 1,609 1,559
17,95 Litauen 1,672 1,732 1,748 1,732 1,717
17,84 Ungern 1,662 1,666 1,695 1,630 1,595
17,81 Slovakien 1,659 1,689 1,689 1,667 1,620
17,80 Rumänien 1,658 1,640 1,628 1,620 1,606
17,69 Lettland 1,648 1,640 1,610 1,608 1,661
17,67 Tjeckien 1,646 1,653 1,683 1,659 1,617
17,03 Polen 1,586 1,606 1,622 1,568 1,519
16,96 Luxemburg 1,580 1,575 1,614 1,624 1,577
16,90 Tyskland 1,574 1,560 1,599 1,599 1,563
16,86 Cypern 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570
16,82 Estland 1,567 1,567 1,539 1,503 1,528
16,31 Italien 1,519 1,548 1,569 1,523 1,484
15,91 Österrike 1,482 1,479 1,497 1,497 1,435
15,59 Slovenien 1,452 1,452 1,462 1,477 1,427
15,57 Frankrike 1,450 1,500 1,500 1,440 1,390
15,50 Finland 1,444 1,449 1,449 1,449 1,454
15,21 Holland 1,417 1,417 1,473 1,445 1,395
15,21 Belgien 1,417 1,416 1,475 1,452 1,416
14,90 Irland 1,388 1,406 1,436 1,436 1,435
14,59 Danmark* 1,359 1,359 1,334 1,334 1,315
14,59 Sverige 1,359 1,365 1,359 1,342 1,358
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 21 juli 24 juni 17 juni 10 juni 6 juni
Aug 1,580 1,583 1,573 1,555 1,530
Sep 1,560 1,567 1,556 1,545 1,533
Okt 1,455 1,484 1,470 1,450 1,479
Nov 1,440 1,486 1,463 1,468 1,485
Dec 1,425 1,455 1,460 1,435 1,460
Jan 1,350 1,390 1,395 1,400 1,429
Feb 1,450 1,490 1,490 1,480 1,480
Mars 1,470 1,495 1,495 1,510 1,510
April 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni 1,525 - - - -
Juli 1,525 - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
22 juli
15 juli
8 juli
1 juli
Utbud
1035
705
725
545
Sålda
1035
705
725
545
Medelpris, euro
1,59
1,59
1,58
1,58
Lägst
1,59
1,58
1,57
1,57
Högst
1,60
1,60
1,58
1,58
Medelpris, skr
17,07
17,49
17,44
16,90

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,90 kr, galtar 7,40 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 32 v 31 v 30 v 29
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 10,90 10,90 10,40
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,20 9,20 9,20 10,65
Dahlbergs 140- - 9,50 9,50 9,50
KLS 140- - 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
Dalsjöfors 58% - 9,25 9,25 9,25
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,40 7,40 6,90
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - - 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 31 v 30 v 29
10,65
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,40 7,20 7,20
18,28
Nortura Fri vikt nkr 15,24 15,24 15,24
Finland
5,04
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,01
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,56 0,56
6,98
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,67
ZNVG 56 % euro 1,18 1,18 1,14
Galtar
9,21
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,40 6,20 6,20

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 30 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Pund
12,44
12,79
12,78
12,45
12,93
12,89
12,60
Dollar 7,54 7,81 7,92 7,59 7,87 7,85 7,68
Euro 10,74 11,00 11,04 10,70 11,00 10,96 10,77
Dansk 1,44 1,48 1,48 1,43 1,47 1,47 1,44
Norsk 1,20 1,22 1,21 1,19 1,22 1,23 1,20
Yen 7,99 8,33 8,51 7,85 8,18 8,18 7,87
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 32 v 31 v 30 v 29
SLP
SLP+ 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - 21,25 21,25 21,25
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,40 20,40 20,40
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,40 19,40 19,40
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,40 20,40 20,40
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st + 12 st
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,85 18,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +15 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,00 20,00 20,00
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 518 518 518
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 538 538 538
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 505 505 505
Bis Plus 30 kg, marknad - 526 526 526
Bas 30 kg, beräknad - 471 471 471
Bas 30 kg, marknads - 492 492 492
Nyavvanda, 9 kg - 340 340 340
KRAV, 30 kg - 843 843 843
Scan Ekologisk - 800 800 800
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 630 630 630 640
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 v 2 v 1-1,5 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist brist brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
308
Basis 7 kg 214 214 214 223 217
515
Basis 30 kg 358 358 358 371 363
315
SPF+Myc 7 kg 219 219 219 228 222
522
SPF+Myc 30 kg 363 363 363 376 368
321
SPF 7 kg 223 223 223 232 226
528
SPF 30 kg 367 367 367 380 372
879
Økologi 30 kg 611 611 611 613 604
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
684
25-kilos 570 570 570 570 570
LSO (HK) euro euro euro euro euro
558
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
622
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
569
ZNVG 28 kg 53 53 53 53 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
19 jul Land v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Skr euro euro euro euro euro
482 EU, medelpris 44,88 44,71 44,42 44,28 44,35
-
712 England 66,35 66,86 67,51 67,69 67,43
645 Estland 60,08 48,32 41,35 40,12 39,18
- Tyskland - - - - -
617 Tjeckien 57,45 57,04 54,41 56,94 56,88
612 Slovakien 57,00 59,75 49,80 61,22 60,34
599 Italien 55,79 56,83 57,73 58,64 60,20
594 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
587 Sverige 54,70 54,50 53,96 54,11 54,64
522 Finland 48,67 48,35 50,11 49,43 48,84
518 Ungern 48,32 52,16 58,14 50,39 53,74
475 Polen 44,32 45,35 43,90 42,77 42,22
464 Danmark* 43,24 43,24 42,17 42,18 41,37
461 Belgien 43,00 43,50 45,00 45,00 45,00
409 Luxemburg 38,10 37,60 40,20 36,60 40,40
386 Portugal 36,00 32,00 32,00 32,00 32,00
382 Spanien 35,63 33,05 30,79 30,37 30,37
338 Holland 31,50 32,50 34,50 34,50 34,50
330 Frankrike 30,80 31,20 31,80 32,00 32,40
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.