Senaste noteringsnytt
Skövde bättrar på distansen med 20 öre
Skövde Slakteri höjde idag noteringen för slaktgrisar med 20 öre, trots att den sattes till oförändrad i fredags.
Skillnaden till Scan blir därmed lite större, 35 öre, och KLS och Ugglarps hamnar under med 20 öre.
Men det är 40 öre kvar till Ginsten och Dalsjöfors. /LG 090803

Motsägelsefullt i slakteriernas noteringar v 32
Det är nästan omöjligt att se något mönster för grispriserna på kort sikt. Den här veckan sänker danska slakterierna 20 øre, som i svenska pengar blir nästan 30 öre. Samtidigt höjer Scan och SLP 20 öre, medan alla andra slakterier har oändrade noteringar. Svenska kronan stärks, vilket ger billigare import. Kan det bli konstigare än så här?
Även i Tyskland är noteringen oändrad. Men det är en notering efter sammanvägning av en trög inhemsk försäljning av griskött, som trycker prisbilden nedåt, samt god export av levande grisar österut, som trycker den uppåt.
KLS och Ugglarp har oändrade noteringar, vilket gör att skillnaden mellan Scan och KLS/Ugglarp är historiskt låga 15 öre vecka 32. Mer skillnad än så är det inte heller till Skövde, vilket är ännu mer anmärkningsvärt. SLPs höjning med 20 öre gör att man betalar lika som KLS och Ugglarp! Vem ska ha grisarna i syd!?
Nyhléns & Hugosons höjer inte alls, vilket gör att det endast skiljer 5 öre mot Scan. Ginsten och Dalsjöfors höjer inte heller, men här är marginalen till Scan fortsatt hyggligt stor, 75 öre, dock långt ifrån forna dagar, som t ex för ett år sedan.
De som inte höjer v 32 hänvisar till låga marginaler.
När man talar med slaktarna om slaktmarginaler, så är det allt mer så att detta gamla begrepp håller på att försvinna. Idag är det inget slakteri som ägnar sig särskilt mycket åt försäljning av helfall. Man förädlar det mesta inom egna företaget. Talar man om just slaktmarginal, så är det således hos många en fråga om vad man betalar till sig själv. Men alla slakterier har inte egen chark, eller man har dotterbolag för chark, som har egen redovisning. Det kan m a o bli ganska olika bedömningar av hur lönsamheten i slakt och förädling ligger för tillfället. En förenklad slutsats är att slakt är dåligt, förädling bra.
-2009 präglats av stora svängningar för grisköttet, kommenterar Peter Johansson, Dalsjöfors Slakteri, min dagens fråga om kalkylerna. Det har varit topp- och bottenlägen på helt annat sätt än tidigare år. Totalt sett är dock året ganska likt föregående, säger han.
Peter talar dock enbart om hela affären slakt och styckning, inte speciellt om slakten.
-Vi har slutat tala om slaktmarginaler, eftersom vi styckar våra grisar i eget bolag, säger han.
En del slakterier säger sig denna vecka ha de grisar man behöver, samtidigt som det talas om brist, eller i varje fall väntad stor brist. Något slagsmål om grisarna syns inte på långa vägar. Motsägelsefullt?
Spotmarknaden signalerar tydlig brist, med priset 16,40 kr. Det är inte ovanligt att slakterier begär att få in grisar tidigare än planerat, och betalar extra för detta. I spotmarknaden syns bristen i kronor och ören.
Att köpa marginalgrisar på spotmarknaden innebär att man "stjäl" grisar från något annat slakteri. Att ta in grisar i förskott innebär ökad egen brist längre fram. Detta kanske går att läsa ut något av?
Höjning av noteringarna, rakt över lag, borde vara det enda rätta och nödvändiga just nu. Det visar inte minst Sveriges placering i tabellerna över både noteringar och faktisk betalning. Varför inte detta sker är en gåta.
Scan och SLP höjer även smågrisarna v 32 och SLP bättrade på sitt tabellhögsta pris till nästan samma som spotmarknadens. Det borde ske även för slaktgrisar!
Det är som sagts många motsägelser i veckans noteringar. Långsiktigt är det mer enighet om höjning, i varje fall enligt danska prognoser.
Sammanfattningsvis kan vi säga att hela spännvidden mellan de olika slakteriernas noteringar ser ut att minska, dessvärre till grisuppfödarnas nackdel. Jag har sagt det tidigare, det ser ut som om konkurrensen på svenska grismarknaden kommer att stå mellan svenska slakterier och export. Men exporten har en hög tröskel som ska passeras. Där är det ett problem för svensk del. Vår situation skulle inte kunna inträffa om vårt land hette Holland. Alla våra grisar skulle slaktas på tyska sidan gränsen, om noteringen diffade någon enda cent.
Nästa vecka höjer vi, alla slakterier i Sverige! /LG 090731

Balansnoteringen reviderad
Smågrisarna har gått upp som följd av höjd notering för slaktgrisar med 20 öre. Samtidigt har balansnoteringen för smågrisar reviderats. Höjningen av smågrispriset blir efter detta 4 kr.
Ändrade parametrar i balanskalkylen är bl a höjt pris på foder till både slaktgrisar, suggor och smågrisar. Ett av kalkylens skånefoder till slaktgrisar kostar nu 1,91, men efter rabatter och frakt 1,87 kr, det andra 2,01 kr. Priserna från Lidköping, några öre högre .
Produktiviteten i besättningar för slaktgrisar har sjunkit något, bl a beroende av PMWS. Förbrukningen av foder har ökat, enligt senaste resultaten i PigWin. I besättningar för smågrisar har antalet smågrisar per sugga gått upp från 22,4 till 22,8, bl a som följd av vaccinering mot PMWS.
PMWS påverkar produktiviteten. Vaccinering höjer framöver produktiviteten både för smågrisar och slaktgrisar. /LG 090731

Spotmarknaden höjer till 16,40 kr vecka 32
Spotmarknaden höjde idag priset på slaktgrisar till 16,40 kr från måndag. Suggorna höjs till 11,40 kr.
Det talas nu om brist på grisar i Sverige, vilket den här höjningen av betalningen på marginalgrisar kan vara indikation på.
Men det är noteringen som ska höjas vid alla slakterier! Inte bara inköpen av marginalgrisar till högre pris, samtidigt som slakterierna håller noteringen nere på de många kontrakterade slaktgrisarna.
Sverige har en helt oskäligt låg betalning för grisar! /LG 090730

Flesta EUs noteringar är oförändrade
De europeiska grisnoteringarna är nästan oförändrade den här veckan. Engelska och irländska priserna är de som gått ner mest, med 4 cent. Spanska noteringen, som normalt sett stiger under sommarens turistsäsong, håller sig oförändrad. Semesterfirarnas köttkonsumtion är inte stor nog för att påverka grispriserna uppåt, trots minskat utbud av griskött.
Som ett resultat av ändrade valutakurser, har svenska priset räknat i euro gått upp 5 cent. Dock är svenska noteringen oförändrad för fjärde veckan i sträck. Noteringarna i Holland, Danmark, Frankrike, Belgien, Österrike och Tyskland ligger kvar på föregående veckas nivå.
Trend: I början av veckan var marknaden för slaktgrisar bra balanserad. De utbjudna volymerna sväljs lätt av en pigg marknad. Levande grisar för export har också god efterfrågan, varför det uppstår en viss press på hemmamarknaden. ISN /090728

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Försäljningen har rullat på bra även denna vecka. Grillvarorna säljs fortfarande bra, men på en något lägre nivå än förra veckan. Karré går lite trögare.

KLS/Ugglarp
Det goda marknadsläget för gris fortsätter. Vi har en mycket god efterfrågan på griskött från både detaljhandel och industri.  

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Vi har bra försäljning även den här veckan, men frågan är vad som händer nu när badgästerna åker hem efter semestern. Vi kommer nog att tappa försäljning.
-Sedan börjar skolorna och inläggning av julskinka kommer igång. Men det blir ett litet vakuum en tid.
-Slaktmarginalerna är mycket dåliga. Vi behåller noteringen oförändrad.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det flyter på som vanligt på marknaden, liten brist smågrisar, bra balans i slakten.
-Vi har slutat prata om slaktmarginaler och ser hela kedjan från slakt till styckning som en affär. Chark har vi inte.
-Det har varit väldigt upp och ner i kalkylerna under året. Början av året var kanonbra, sedan blev det jättejobbigt. Nu är vi tillbaka till ett bättre läge och ser inga stora skillnader mot förra årets utfall.
-Om man ska peka på något annorlunda i år, så är det de stora variationerna. Vad de beror på vet jag inte. Det kan vara finanskrisen, som fört med sig att konsumenternas köpmönster ändrats.
-Nästa vecka är svår att bedöma. En del höjer, andra sänker, andra ligger still. Jag låter noteringen vara orörd en vecka till för att få bättre underlag för bedömning av vart marknaden är på väg.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Det är fjärde veckan i sträck med mycket bra försäljning. Vi har bra väder och många turister i Norrland. Nu behöver ingen ylletröjan.
-Slaktmarginalerna är urusla, men vidareförädlingen går bra. Jag får ta pengarna från andra ställen än slakten. Jag ligger lågt med höjningar tills vidare.

spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Vad är felet? Sveriges har alla förutsättningar för att få bäst betalt i Europa – trots detta har vi sämst! Om svensk grisproduktion ska ha en framtid måste vi börja få betalt, det finns ingen möjlighet att förränta en nyinvestering med dessa villkor.
Felet eller felen måste hittas! Kan det vara:
· För många slakterier/säljare
· För få slakterier/säljare
· För dåliga förhandlare/säljare
· För få köpare
· För många köpare
Oavsett vilket är det dags att lösa problemet/problemen! Det gäller allas vår överlevnad på långt sikt…

Danish Crown
Semestrarna har börjat i södra Europa. Även om priserna är oförändrade den här veckan, betyder stängningen för semestrarna i fabrikerna i Sydeuropa fallande priser på skinka i aktuella länder.
Bog och produktionskött säljs till oförändrade priser och karré till vikande priser.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 31 juli 2009
Senaste uppdatering gjord 5 augusti 21,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 32

Partipriset
Scans partipris, utan huvud och framfötter. Ej uppdaterat.

Smågrisar köpes
Även för mellangårdsavtal direkt mellan säljare och köpare.
Per Karlsson, Boarps Gård AB
per@boarpsgard.se 0701-74 90 12

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 33 v 32 v 31 v 30
Tyskt spotpris** Förhandl - 16,39 16,75 17,16
Spotmarknaden* 73-94,9 16,40 16,40 15,80 15,40
Ginsten Slakteri 65-94,9 - 14,90 14,90 14,90
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 - 14,90 14,90 14,90
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 - 14,60 14,60 14,60
Skövde Slakteri 72-96,9 - a14,50 a14,30 a14,30
Ugglarps Slakteri 70-94,9 - 14,30 14,30 14,30
KLS 64-94,9 - 14,30 14,30 14,30
SLP 70-96,9 - 14,30 14,10 14,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - 14,20 14,20 14,20
Scan 75-96,9 - 14,15 13,95 13,95
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 - 26,40 26,20 26,20
Scan Ekologisk 73-96,9 - 25,40 25,20 25,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.

Högre kursen i grisproduktion
– nu i omarbetad form
December – Mars 2009/2010
Sista anmälningsdag är 1 oktober!
Info om kursen och hur du anmäler finns på www.hmh.slu.se eller hos kursledaren Sylvia Persson,
0511-67000, 070-696870 sylvia.persson@adm.slu.se
Klicka för mer info!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 32 v 31 v 30
13,53 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 9,60 9,80 9,80
23,49 Nortura 71,1–81,0a nkr 19,58 19,58 19,58
13,45 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,28 1,28 1,28
13,34 Österbottens 75 – 90 euro - - 1,27
14,81 Snellman 80–101 euro 1,41 1,41 1,41
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
31 juli Landsnotering euro euro euro euro euro
16,39 Tyskland 1,56 1,56 1,56 1,52 1,52
13,34 Frankrike - 1,270 1,288 1,298 1,339
11,87 Belgien - 1,130 1,130 1,100 1,110
12,29 Italien - 1,170 1,190 1,190 1,190
28 juli jämförbara*
18,15 Spanien - 1,727 1,727 1,727 1,708
16,92 England - 1,610 1,646 1,660 1,696
16,96 Tjeckien - - - 1,614 1,646
16,29 Polen - - 1,550 1,533 1,557
15,21 Frankrike - 1,448 1,460 1,468 1,516
15,82 Tyskland - 1,506 1,506 1,466 1,466
15,58 Holland - 1,483 1,483 1,464 1,464
15,76 Österrike - 1,500 1,500 1,460 1,460
15,56 Italien - 1,481 1,430 1,430 1,506
14,36 Irland - 1,367 1,406 1,406 1,463
15,13 Belgien - 1,440 1,440 1,403 1,403
14,74 Danmark - 1,403 1,403 1,403 1,430
13,52 Sverige - 1,287 1,234 1,239 1,250
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
26 jul Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr euro euro euro euro euro
16,47 EU, medelpris 1,568 1,559 1,505 1,544 1,570
-
19,12 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,60 Grekland 1,770 1,770 1,752 1,711 1,663
18,60 Portugal 1,770 1,770 1,750 1,700 1,660
18,47 England 1,758 1,764 1,763 1,777 1,775
18,38 Bulgarien 1,749 1,747 1,745 1,744 1,744
15,94 Litauen 1,517 1,672 1,732 1,748 1,732
18,03 Spanien 1,716 1,717 1,697 1,662 1,609
17,61 Ungern 1,676 1,662 1,666 1,695 1,630
17,54 Rumänien 1,669 1,658 1,640 1,628 1,620
17,43 Slovakien 1,659 1,659 1,689 1,689 1,667
17,42 Lettland 1,658 1,648 1,640 1,610 1,608
17,29 Tjeckien 1,646 1,646 1,653 1,683 1,659
16,92 Cypern 1,610 1,570 1,570 1,570 1,570
16,85 Polen 1,604 1,586 1,606 1,622 1,568
16,80 Tyskland 1,599 1,574 1,560 1,599 1,599
16,60 Luxemburg 1,580 1,580 1,575 1,614 1,624
16,38 Estland 1,559 1,567 1,567 1,539 1,503
16,10 Italien 1,532 1,519 1,548 1,569 1,523
15,87 Slovenien 1,510 1,452 1,452 1,462 1,477
15,57 Österrike 1,482 1,482 1,479 1,497 1,497
15,18 Holland 1,445 1,417 1,417 1,473 1,445
15,17 Belgien 1,444 1,417 1,416 1,475 1,452
15,13 Frankrike 1,440 1,450 1,500 1,500 1,440
15,07 Finland 1,434 1,444 1,449 1,449 1,449
14,59 Irland 1,389 1,388 1,406 1,436 1,436
14,56 Sverige 1,386 1,359 1,365 1,359 1,342
14,28 Danmark* 1,359 1,359 1,359 1,334 1,334
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni 10 juni
Aug 1,580 1,580 1,583 1,573 1,555
Sep 1,560 1,560 1,567 1,556 1,545
Okt 1,455 1,455 1,484 1,470 1,450
Nov 1,440 1,440 1,486 1,463 1,468
Dec 1,425 1,425 1,455 1,460 1,435
Jan 1,350 1,350 1,390 1,395 1,400
Feb 1,450 1,450 1,490 1,490 1,480
Mars 1,470 1,470 1,495 1,495 1,510
April 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni 1,525 1,525 - - -
Juli 1,525 1,525 - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
29 juli
22 juli
15 juli
8 juli
Utbud
465
1035
705
725
Sålda
465
1035
705
725
Medelpris, euro
1,59
1,59
1,59
1,58
Lägst
1,59
1,59
1,58
1,57
Högst
1,60
1,60
1,60
1,58
Medelpris, skr
16,71
17,07
17,49
17,44

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,90 kr, galtar 7,40 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 33 v 32 v 31 v 30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 11,40 11,40 9,20 9,20
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 10,90 10,90 10,90
Dahlbergs 140- - 9,50 9,50 9,50
KLS 140- - 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
Dalsjöfors 58% - 9,25 9,25 9,25
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,40 7,40 7,40
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 32 v 31 v 30
10,43
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,40 7,40 7,20
18,28
Nortura Fri vikt nkr 15,24 15,24 15,24
Finland
4,93
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,88
Österbottens Fri vikt, E euro - - 0,56
6,83
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,40
ZNVG 56 % euro 1,18 1,18 1,18
Galtar
9,02
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,40 6,40 6,20

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Pund
12,28
12,44
12,79
12,78
12,45
12,93
12,89
Dollar 7,47 7,54 7,81 7,92 7,59 7,87 7,85
Euro 10,51 10,74 11,00 11,04 10,70 11,00 10,96
Dansk 1,41 1,44 1,48 1,48 1,43 1,47 1,47
Norsk 1,20 1,20 1,22 1,21 1,19 1,22 1,23
Yen 7,86 7,99 8,33 8,51 7,85 8,18 8,18
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 33 v 32 v 31 v 30
SLP
SLP+ 23 kg - 20,85 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - 21,60 21,25 21,25
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,40 20,40 20,40
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,40 19,40 19,40
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,40 20,40 20,40
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st + 12 st
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,00 20,00 20,00
SwedeHam, 23 kg - 18,85 18,85 18,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,00 20,00 20,00
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 518 518 518
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 538 538 538
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 509 505 505
Bis Plus 30 kg, marknad - 530 526 526
Bas 30 kg, beräknad - 475 471 471
Bas 30 kg, marknads - 496 492 492
Nyavvanda, 9 kg - 336 340 340
KRAV, 30 kg - 847 843 843
Scan Ekologisk - 804 800 800
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 615 630 630 630
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1-2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - - brist brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - brist balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - brist balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
291
Basis 7 kg 207 214 214 214 223
492
Basis 30 kg 349 358 358 358 371
298
SPF+Myc 7 kg 212 219 219 219 228
499
SPF+Myc 30 kg 354 363 363 363 376
304
SPF 7 kg 216 223 223 223 232
504
SPF 30 kg 358 367 367 367 380
861
Økologi 30 kg 611 617 611 611 613
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
684
25-kilos 570 570 570 570 570
LSO (HK) euro euro euro euro euro
546
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
609
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
557
ZNVG 28 kg 53 53 53 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
26 jul Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr euro euro euro euro euro
475 EU, medelpris 45,29 44,88 44,71 44,42 44,28
-
697 England 66,35 66,35 66,86 67,51 67,69
- Tyskland - - - - -
609 Tjeckien 57,99 57,45 57,04 54,41 56,94
599 Slovakien 57,00 57,00 59,75 49,80 61,22
586 Italien 55,79 55,79 56,83 57,73 58,64
581 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
575 Sverige 54,73 54,70 54,50 53,96 54,11
563 Ungern 53,58 48,32 52,16 58,14 50,39
520 Finland 49,54 48,67 48,35 50,11 49,43
473 Polen 45,05 44,32 45,35 43,90 42,77
454 Danmark* 43,25 43,24 43,24 42,17 42,18
451 Belgien 43,00 43,00 43,50 45,00 45,00
431 Estland 41,10 60,08 48,32 41,35 40,12
400 Luxemburg 38,10 38,10 37,60 40,20 36,60
378 Portugal 36,00 36,00 32,00 32,00 32,00
388 Spanien 36,92 35,63 33,05 30,79 30,37
331 Holland 31,50 31,50 32,50 34,50 34,50
321 Frankrike 30,60 30,80 31,20 31,80 32,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.