Senaste noteringsnytt
Trenden klart positiv för grispriset
Flera positiva faktorer sammanfaller just nu. Utbudet av slaktgrisar i Europa är i bra balans med efterfrågan. Slakterierna känner att det är lättare att sälja. En prishöjning var på gång, men de tyska slakterierna har haft en tuff period, vilket gjorde att det slutade med oförändrat. Tendensen är dock helt klart positiv v 33 och förväntningarna stiger således för tyska noteringen v 34.
Den tyska bilden verifieras av priset på grisar vid senaste internetauktionen, där snittpriset stannade på 1,60 €, vilket är 4 cent över nästa veckas tyska notering.
Bilden sammanfaller också ganska väl med svenska situationen. Slaktarna rapporterar fortsatt bra försäljning av grillprodukter och väntar att kunna sälja bra ännu en tid. Samtidigt är det god efterfrågan på charkråvara. Julen börjar också dra, i och med att inläggningen av skinka sätter fart.
Semestrarna är över, skolorna startar och förhandlarna hos handel och industri är på plats. De nya förhandlingar, som nu startar, börjar inte med att skära ur ett berg av kött, utan allt mer att hitta de kvantiteter som man vill ha. Det är en positiv tendens. Kanske nästa veckas försiktiga höjning är ett förskott på en väntad större höjning t ex veckan därpå? Kanske för mycket att hoppas på, men de flesta svenska slakterier höjer noteringarna v 33.
Hos konsumenterna är det kräftorna som konkurrerar. Men det handlar mest om uppmärksamheten, inte om mat som ska stilla hungern. /LG 0900807

KLS och Ugglarp höjer 30 öre v 33
KLS och Ugglarp höjer slaktgris med 30 öre v 33. Som vi kunde konstatera den här veckan var skillnaden till Scan så låg som 15 öre. Nu blir det intressant att se vad Scan gör i morgon. Gör inte Scan något, blir det ännu mer intressant att se vad SLP gör i slagsmålet om grisarna. Det är många som vill ha grisarna i söder. /LG 090806

Oförändrat i många av EUs länder
På de flesta grismarknaderna i Europa är det stabilt och väl balanserat. I Spanien meddelar flera slakterier att man övergår till fyra dagars vecka p g a att tillgången på grisar inte räcker för att köra med full kapacitet. Priset är oförändrat för tredje veckan i rad.
I Danmark sänkte Danish Crown noteringen med 2 cent. I Frankrike föll priset med 5 cent, vilket är mycket ovanligt den här tiden på året. Orsaken till prisfallet var rykten på torsdagen om prisfall på andra marknader i Europa. Detta visade sig vara fel, vilket konfirmerades på fredagen och måndagen, men fallet blev ändå ett faktum.
I Sverige steg priset ändå något trots detta. Från de övriga europeiska länderna rapporteras oförändrade priser.
Trend: Exporten av levande grisar till östra Europa är en god affär. De kvantiteter slaktgrisar som bjuds ut blir inte överdrivet stora, varför priserna väntas fortsätta vara stabila de närmaste dagarna. ISN 0900804

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Vi har bra balans på marknaden. Försäljningen av grillprodukter håller i sig och även för andra detaljer är det ganska bra balans. Det ser bra ut för stunden.

KLS/Ugglarp
Vi har fortsatt en mycket god efterfrågan på griskött från både
detaljhandel och industri. Det goda marknadsläget för gris fortsätter och vi höjer både smågris- och slaktgrisnoteringen.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Trots Scans höjning är vår notering oförändrad. Efterfrågan på skinka och industrivara ökar dock, vilket kanske gör att det kanske går att få ut ett högre pris om någon vecka.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det känns som om det finns öppningar till en bättre marknad, men tendensen är inte stark ännu. Det krävs att hela markanden följer med, ända ut till kund, innan vi kan tala om lyft. Förhandlingar om priserna har börjat något, men blir mer omfattande om 14 dagar. Då kan vi se om det blir mer rörelse på marknaden.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vädret gör att grillprodukterna fortsätter sälja bra. Karrén håller nog ett par veckor till. Samtidigt går charkråvaran iväg bra och det börjar dra uppåt i skinkmarknaden inför julen.
-Det ser sammanfattningsvis bra ut.
-Smågrispriserna sätts på måndag.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson:

spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Sverige har världens bästa gris - salmonellafri, GMO-fri, hög djurvälfärd, osv. Trots detta är det nästan omöjligt att exportera till andra marknader. Tyskland är stängd på grund av krav på bedövning vid kastration samt certifiering. Ryssland är stängd på grund av bilaterala avtal (men Finland lyckas exportera), osv.
-Om vi ska lyckas få ordentligt betalt måste vi hålla alla affärsmöjligheter öppna - annars är det framförallt handeln som dikterar villkoren! Om inte vi kan exportera till andra marknader i januari är det snart näst intill omöjligt att köpa smågrisar till nuvarande prisnivå, eftersom priset med största sannolikhet kommer att gå ner efter jul (som vanligt). Alla led måste tjäna pengar!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vädret har varit gynnsamt senaste veckorna och det har gått bra med grillprodukterna. Prisnivån är inte den vi önskar. Stor volym värdedelar köps utifrån till mycket lägre pris. Tysk filé säljs för mellan 5,50 - 6 euro per kg, medan finsk kostar 8 - 10, lite olika i livsmedelskedjorna.
-Vi väntar dock bättre pris i och med att produktionsvolymerna faller i Europa. Det kan medföra höjd prisnivå i Finland.
-Slakten är normal och vi har ett litet överkskott på smågrisar.

Danish Crown
Semestrarna i södra Europa fortsätter, vilket betyder att skinkpriserna fortsatt är under moderat press. Samma gäller bog och produktionskött. Kotlett och bröst är stabila. Karré är under press, därför att den tills nu något regniga sommaren har orsakat sänkt efterfrågan.
Den engelska marknaden är stabil med god efterfrågan. Italien ligger stilla och samma gäller Polen. Men en liten produktion i Polen ger god efterfrågan, hjälpt av en stigande zloty. Kina håller volymerna, men en fallande dollar betyder svagt fallande priser.
Australien är fortsatt en stark marknad, men med ökad konkurrens, då andra danska utbjudare flyttar volymer från Japan till Australien. Den ökade konkurrensen medför fallande priser, men en stark australisk dollar betyder att priserna i danska kronor blir oförändrade. .

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 7 augusti 2009
Senaste uppdatering gjord 10 augusti 22,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 33

Partipriset
Scans partipris, utan huvud och framfötter. Ej uppdaterat.

Smågrisar köpes
Även för mellangårdsavtal direkt mellan säljare och köpare.
Per Karlsson, Boarps Gård AB
per@boarpsgard.se 0701-74 90 12

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 34 v 33 v 32 v 31
Tyskt spotpris** Förhandl - 16,00 16,39 16,75
Spotmarknaden* 73-94,9 - 16,40 16,40 15,80
Ginsten Slakteri 65-94,9 - 14,90 14,90 14,90
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 - 15,10 14,90 14,90
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 - 14,80 14,60 14,60
Skövde Slakteri 72-96,9 - a14,70 a14,50 a14,30
Ugglarps Slakteri 70-94,9 - 14,60 14,30 14,30
KLS 64-94,9 - 14,60 14,30 14,30
SLP 70-96,9 - 14,40 14,30 14,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - 14,20 14,20
Scan 75-96,9 - 14,25 14,15 13,95
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 - 26,50 26,40 26,20
Scan Ekologisk 73-96,9 - 25,50 25,40 25,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.

Högre kursen i grisproduktion
– nu i omarbetad form
December – Mars 2009/2010
Sista anmälningsdag är 1 oktober!
Info om kursen och hur du anmäler finns på www.hmh.slu.se eller hos kursledaren Sylvia Persson,
0511-67000, 070-696870 sylvia.persson@adm.slu.se
Klicka för mer info!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 33 v 32 v 31
13,53 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 9,60 9,60 9,80
23,10 Nortura 71,1–81,0a nkr 19,58 19,58 19,58
13,13 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,28 1,28 1,28
13,03 Österbottens 75 – 90 euro 1,27 1,27 1,27
14,46 Snellman 80–101 euro 1,41 1,41 1,41
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
7 aug Landsnotering euro euro euro euro euro
16,00 Tyskland 1,56 1,56 1,56 1,56 1,52
12,61 Frankrike - 1,230 1,270 1,288 1,298
11,59 Belgien - 1,130 1,130 1,130 1,100
12,18 Italien - 1,188 1,170 1,190 1,190
4 aug jämförbara*
17,71 Spanien - 1,727 1,727 1,727 1,727
16,45 England - 1,604 1,610 1,646 1,660
16,49 Tjeckien - - - 1,608 1,614
16,18 Polen - - 1,577 1,550 1,533
15,45 Tyskland - 1,506 1,506 1,506 1,466
15,45 Italien - 1,506 1,481 1,430 1,430
15,39 Österrike - 1,500 1,500 1,500 1,460
15,21 Holland - 1,483 1,483 1,483 1,464
14,77 Belgien - 1,440 1,440 1,440 1,403
14,36 Frankrike - 1,400 1,448 1,460 1,468
14,11 Danmark - 1,376 1,403 1,403 1,403
14,02 Irland - 1,367 1,367 1,406 1,406
13,74 Sverige - 1,340 1,287 1,234 1,239
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
2 aug Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Skr euro euro euro euro euro
16,10 EU, medelpris 1,570 1,568 1,559 1,505 1,544
-
18,67 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,38 Grekland 1,792 1,770 1,770 1,752 1,711
18,16 Portugal 1,770 1,770 1,770 1,750 1,700
18,07 England 1,762 1,758 1,764 1,763 1,777
17,98 Bulgarien 1,753 1,749 1,747 1,745 1,744
17,55 Spanien 1,711 1,716 1,717 1,697 1,662
17,25 Slovakien 1,682 1,659 1,659 1,689 1,689
17,21 Rumänien 1,678 1,669 1,658 1,640 1,628
17,06 Ungern 1,663 1,676 1,662 1,666 1,695
16,97 Tjeckien 1,654 1,646 1,646 1,653 1,683
16,92 Cypern 1,650 1,610 1,570 1,570 1,570
16,64 Polen 1,622 1,604 1,586 1,606 1,622
16,47 Lettland 1,606 1,658 1,648 1,640 1,610
16,37 Tyskland 1,596 1,599 1,574 1,560 1,599
16,28 Litauen 1,587 1,517 1,672 1,732 1,748
16,21 Luxemburg 1,580 1,580 1,580 1,575 1,614
16,05 Estland 1,565 1,559 1,567 1,567 1,539
16,00 Italien 1,560 1,532 1,519 1,548 1,569
15,60 Österrike 1,521 1,482 1,482 1,479 1,497
15,46 Slovenien 1,507 1,510 1,452 1,452 1,462
14,84 Belgien 1,447 1,444 1,417 1,416 1,475
14,84 Finland 1,447 1,434 1,444 1,449 1,449
14,83 Holland 1,446 1,445 1,417 1,417 1,473
14,67 Frankrike 1,430 1,440 1,450 1,500 1,500
14,66 Sverige 1,429 1,386 1,359 1,365 1,359
14,24 Irland 1,388 1,389 1,388 1,406 1,436
13,73 Danmark* 1,339 1,359 1,359 1,359 1,334
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni 10 juni
Aug 1,580 1,580 1,583 1,573 1,555
Sep 1,560 1,560 1,567 1,556 1,545
Okt 1,455 1,455 1,484 1,470 1,450
Nov 1,440 1,440 1,486 1,463 1,468
Dec 1,425 1,425 1,455 1,460 1,435
Jan 1,350 1,350 1,390 1,395 1,400
Feb 1,450 1,450 1,490 1,490 1,480
Mars 1,470 1,470 1,495 1,495 1,510
April 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni 1,525 1,525 - - -
Juli 1,525 1,525 - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
5 aug
29 juli
22 juli
15 juli
Utbud
725
465
1035
705
Sålda
725
465
1035
705
Medelpris, euro
1,60
1,59
1,59
1,59
Lägst
1,60
1,59
1,59
1,58
Högst
1,61
1,60
1,60
1,60
Medelpris, skr
16,41
16,31
17,07
17,49

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,90 kr, galtar 7,40 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 34 v 33 v 32 v 31
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 11,40 11,40 11,40 9,20
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 10,40 10,90 10,90
Dahlbergs 140- - 9,50 9,50 9,50
KLS 140- - 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
Dalsjöfors 58% - 9,25 9,25 9,25
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,90 7,40 7,40
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 33 v 32 v 31
10,43
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,40 7,40 7,40
17,98
Nortura Fri vikt nkr 15,24 15,24 15,24
Finland
4,82
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,74
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
6,66
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,10
ZNVG 56 % euro 1,18 1,18 1,18
Galtar
9,02
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,40 6,40 6,40

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Pund
12,11
12,28
12,44
12,79
12,78
12,45
12,93
Dollar 7,12 7,47 7,54 7,81 7,92 7,59 7,87
Euro 10,26 10,51 10,74 11,00 11,04 10,70 11,00
Dansk 1,37 1,41 1,44 1,48 1,48 1,43 1,47
Norsk 1,18 1,20 1,20 1,22 1,21 1,19 1,22
Yen 7,49 7,86 7,99 8,33 8,51 7,85 8,18
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 34 v 33 v 32 v 31
SLP
SLP+ 23 kg - 20,95 20,85 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - 21,70 21,60 21,25
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,60 20,40 20,40
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,60 19,40 19,40
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,60 20,40 20,40
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 12 kr + 12 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,50 20,00 20,00
SwedeHam, 23 kg - 19,35 18,85 18,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,20 20,00 20,00
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 523 518 518
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 543 538 538
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 513 509 505
Bis Plus 30 kg, marknad - 534 530 526
Bas 30 kg, beräknad - 479 475 471
Bas 30 kg, marknads - 500 496 492
Nyavvanda, 9 kg - 340 336 340
KRAV, 30 kg - 851 847 843
Scan Ekologisk - 808 804 800
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 - 630 630 630
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 v 1-2 v 2 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist - brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans brist balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans brist balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
291
Basis 7 kg 207 207 214 214 214
492
Basis 30 kg 349 349 358 358 358
298
SPF+Myc 7 kg 212 212 219 219 219
499
SPF+Myc 30 kg 354 354 363 363 363
304
SPF 7 kg 216 216 223 223 223
504
SPF 30 kg 358 358 367 367 367
861
Økologi 30 kg 611 611 617 611 611
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
672
25-kilos 570 570 570 570 570
LSO (HK) euro euro euro euro euro
533
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
595
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
543
ZNVG 28 kg 53 53 53 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
2 aug Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Skr euro euro euro euro euro
456 EU, medelpris 44,53 45,29 44,88 44,71 44,42
-
670 England 65,31 66,35 66,35 66,86 67,51
623 Slovakien 60,74 57,00 57,00 59,75 49,80
579 Sverige 56,44 54,73 54,70 54,50 53,96
568 Tjeckien 55,41 57,99 57,45 57,04 54,41
567 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
559 Italien 54,54 55,79 55,79 56,83 57,73
499 Finland 48,69 49,54 48,67 48,35 50,11
483 Ungern 47,14 53,58 48,32 52,16 58,14
468 Polen 45,70 45,05 44,32 45,35 43,90
441 Belgien 43,00 43,00 43,00 43,50 45,00
427 Danmark* 41,64 43,25 43,24 43,24 42,17
417 Estland 40,70 41,10 60,08 48,32 41,35
390 Luxemburg 38,10 38,10 38,10 37,60 40,20
362 Spanien 35,35 36,92 35,63 33,05 30,79
328 Portugal 32,00 36,00 36,00 32,00 32,00
323 Holland 31,50 31,50 31,50 32,50 34,50
309 Frankrike 30,20 30,60 30,80 31,20 31,80
- Tyskland - - - - -
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.