Senaste noteringsnytt
16,90 kr spotpriset v 34, höjda noteringar i sikte
Spotpriset på slaktgrisar höjs v 34 till 16,90 kr. I övrigt händer inget, inte mer än i Danmark där suggorna stiger 20 øre.
Men trenden är positiv. Allt säljs.
-Det ser riktigt bra ut, säger man t ex vid Scan. Karrén och andra produkter för grillen efterfrågas fortfarande, även om det börjar mattas. De ädlare detaljerna går något trögare än övriga sortimentet. Färs o dyl är helt slutsålt för veckan.
Det ser även bra ut för nöt och lammen är slutsålda. Men där bidrar mindre anmälningar än väntat.
Liknande tongångar är det hos övriga slaktare när semestrarna är slut och slaktens och handelns folk träffas igen för nya förhandlingar. Det talas om nya prishöjningar, även om handeln gått ut i pressen och sagt sig vänta prissänkningar p g a lägre priser för spannmålen.
Skillnaden i notering mellan tysk och svensk notering gör det möjligt att exportera slaktgrisar och i veckan har de första lassen gått iväg. Det piggar kanske också upp den svenska marknaden.
Som bekant ställer tyskarna krav på de svenska grisarna, att de måste ha fått smärtlindring vid kastrering. Det är handeln i nordvästra Europa som ligger bakom kraven. I Holland har man kommit längst. I går ställde en holländsk organisation för djuromsorg krav hos sju belgiska livsmedelskedjor, att de helt ska sluta sälja kött från kastrerade grisar. Man påstår att 35 % av köttet sålt i Holland kommer från okastrerade. Det verkar lite, eftersom 50 % rimligen bör vara hongrisar.
I vilket fall ställer importörerna krav på svenska grisar, vilket helt klart även svensk handel, liksom kommunerna, bör göra vid import. Svensk standard vid uppfödningen ska följas, när vi i Sverige köper kött från andra länder. Det borde inte vara något konstigt med detta. /LG 090814

Mest oförändrat i EU, men Spanien under press
Den här veckan är de flesta noteringar i EU oförändrade. Största pressen på marknaden finns i Frankrike och England. Därför sjunker priset där 2 cent. Spanska noteringen faller så mycket som 8 cent. Svag försäljning under semesterperioden uppges vara en orsak, men tillsammans med andra faktorer blev fallet stort.
Noteringarna i Danmark, Österrike, Holland, Belgien och Tyskland stannade på oförändrad nivå. I södra och östra delarna av Tyskland är utbudet av slaktgrisar ganska små, men större i norra och västra delarna. Men avsättningen totalt sett är god.
Svenska noteringen gick upp med 2 cent.
Prognosen är stabila utbud av slaktgrisar. Detta tillsammans med en något förbättrad handel med kött, som följd av ökad avsättning av grillkött, bör innebära stabil prisnivå. ISN /090814

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Den europeiska marknaden är ganska oförändrad jämfört med föregående vecka. Det är lugn handel, betingad av pågående semester i många länder
Den svenska marknaden är bra med god avsättning på det mesta. Våra grillprodukter säljer fortfarande bra trots varierat väder i landet.
Tillförseln av gris till nästa vecka stämmer väl med marknadsbehovet.
Noteringarna för slaktgris och sugga är oförändrade.

KLS/Ugglarp
Efterfrågan är fortsatt mycket god på griskött från både detaljhandel och industri. Det goda marknadsläget för gris fortsätter och våra noteringar är oförändrade.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har gått bra att sälja den här veckan också, det mesta har gått åt. Det ser ut att fortsätta även nästa vecka.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -I veckan har det blivit lite mer liv i handeln, efter semestrarna. Det känns bra, men det är inget som lyfter noteringen tillräckligt ännu.
-I övrigt har vi diskussioner med personalen om höstens arbete, där vi går igenom arbetsrutiner, m m som kan effektivisera produktionen.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden är mycket lik förra veckan, det rullar på bra. Grillat har gått bra även denna vecka, men lugnar nog snart ner sig.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Försäljningen är god, men sommaren är slut och turisterna är borta. Veckan som kommer blir en mellanvecka. Nu börjar skolorna, och älgjakten 7 september. Det är bra för försäljningen, som vi går in i om någon vecka.
-Jägarna köper bl a rimmad sida, eller rökt sida, samt massor av falukorv. Särskilt de rökta produkterna är populära vid jaktmåltiderna. Och det prutas inte vid bunkringen. Det ska finnas tillräckligt med god mat.

spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -I veckan har de första lassen med slaktgrisar gått till Tyskland.
-Suggpriset sänks p g a stärkt svensk krona.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vecka, med normal slakt och något överskott på smågrisar.
-Skolorna startar nu, vilket medför övergång till mer tradionella produkter. Det blir mindre grillat, mer malet kött.
-Konsumenterna väntas fortsätta måna om kostnaderna, vilket kan innebära mer malet och strimlat kött och mindre värdedelar, i varje fall på vardagarna.

Danish Crown
Skinkpriserna har nu nått botten i södra Europa och det väntas svag höjning de kommande veckorna. Bog och produktionskött går hyggligt bra. För kotlett och bröst är det oförändrat, medan karré är fortsatt under press.
Det är oförändrad marknad i de flesta länder. Frankrike är på väg till semester, medan italienarna är mitt i ferien. Ryssland och Polen är stabila och köper goda volymer, medan Fjärran Östern är oförändrad.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 14 augusti 2009
Senaste uppdatering gjord 17 augusti 22,25
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 34

Partipriset
Scans partipris från 10 augusti 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Smågrisar köpes
Även för mellangårdsavtal direkt mellan säljare och köpare.
Per Karlsson, Boarps Gård AB
per@boarpsgard.se 0701-74 90 12

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 35 v 34 v 33 v 32
Tyskt spotpris** Förhandl - 16,00 16,00 16,39
Spotmarknaden* 73-94,9 - 16,90 16,40 16,40
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 - 15,10 15,10 14,90
Ginsten Slakteri 65-94,9 - 14,90 14,90 14,90
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 - 14,80 14,80 14,60
Skövde Slakteri 72-96,9 - a14,70 a14,70 a14,50
Ugglarps Slakteri 70-94,9 - 14,60 14,60 14,30
KLS 64-94,9 - 14,60 14,60 14,30
SLP 70-96,9 - 14,40 14,40 14,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - 14,40 14,40 14,20
Scan 75-96,9 - 14,25 14,25 14,15
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 - 26,50 26,50 26,40
Scan Ekologisk 73-96,9 - 25,50 25,50 25,40
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.

Högre kursen i grisproduktion
– nu i omarbetad form
December – Mars 2009/2010
Sista anmälningsdag är 1 oktober!
Info om kursen och hur du anmäler finns på www.hmh.slu.se eller hos kursledaren Sylvia Persson,
0511-67000, 070-696870 sylvia.persson@adm.slu.se
Klicka för mer info!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 34 v 33 v 32
13,53 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 9,60 9,60 9,60
23,10 Nortura 71,1–81,0a nkr 19,58 19,58 19,58
13,13 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,28 1,28 1,28
13,03 Österbottens 75 – 90 euro 1,27 1,27 1,27
14,46 Snellman 80–101 euro 1,41 1,41 1,41
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
14 aug Landsnotering euro euro euro euro euro
16,00 Tyskland 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56
12,61 Frankrike - 1,210 1,230 1,270 1,288
11,59 Belgien - 1,130 1,130 1,130 1,130
12,18 Italien - 1,188 1,188 1,170 1,190
11 aug jämförbara*
17,71 Spanien - 1,651 1,727 1,727 1,727
16,45 England - 1,585 1,604 1,610 1,646
16,49 Tjeckien - - - 1,624 1,608
16,18 Polen - - 1,570 1,577 1,550
15,45 Tyskland - 1,506 1,506 1,506 1,506
15,45 Italien - 1,557 1,506 1,481 1,430
15,39 Österrike - 1,500 1,500 1,500 1,500
15,21 Holland - 1,483 1,483 1,483 1,483
14,77 Belgien - 1,440 1,440 1,440 1,440
14,36 Frankrike - 1,381 1,400 1,448 1,460
14,11 Danmark - 1,376 1,376 1,403 1,403
14,02 Irland - - 1,367 1,367 1,406
13,74 Sverige - 1,355 1,340 1,287 1,234
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
9 aug Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr euro euro euro euro euro
15,99 EU, medelpris 1,565 1,570 1,568 1,559 1,505
-
18,60 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,42 Grekland 1,803 1,792 1,770 1,770 1,752
18,16 England 1,777 1,762 1,758 1,764 1,763
18,08 Portugal 1,770 1,770 1,770 1,770 1,750
17,91 Bulgarien 1,753 1,753 1,749 1,747 1,745
17,48 Spanien 1,711 1,711 1,716 1,717 1,697
17,12 Rumänien 1,676 1,678 1,669 1,658 1,640
16,99 Slovakien 1,663 1,682 1,659 1,659 1,689
16,86 Cypern 1,650 1,650 1,610 1,570 1,570
16,76 Lettland 1,640 1,606 1,658 1,648 1,640
16,64 Ungern 1,629 1,663 1,676 1,662 1,666
16,50 Polen 1,615 1,622 1,604 1,586 1,606
16,45 Tjeckien 1,610 1,654 1,646 1,646 1,653
16,37 Tyskland 1,602 1,596 1,599 1,574 1,560
16,32 Litauen 1,597 1,587 1,517 1,672 1,732
16,14 Luxemburg 1,580 1,580 1,580 1,580 1,575
15,94 Italien 1,560 1,560 1,532 1,519 1,548
15,82 Estland 1,548 1,565 1,559 1,567 1,567
15,60 Österrike 1,527 1,521 1,482 1,482 1,479
15,46 Slovenien 1,513 1,507 1,510 1,452 1,452
15,07 Sverige 1,475 1,429 1,386 1,359 1,365
14,87 Belgien 1,455 1,447 1,444 1,417 1,416
14,87 Holland 1,442 1,446 1,445 1,417 1,417
14,63 Finland 1,432 1,447 1,434 1,444 1,449
14,30 Frankrike 1,400 1,430 1,440 1,450 1,500
13,77 Irland 1,348 1,388 1,389 1,388 1,406
13,42 Danmark* 1,314 1,339 1,359 1,359 1,359
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni 10 juni
Aug 1,580 1,580 1,583 1,573 1,555
Sep 1,560 1,560 1,567 1,556 1,545
Okt 1,455 1,455 1,484 1,470 1,450
Nov 1,440 1,440 1,486 1,463 1,468
Dec 1,425 1,425 1,455 1,460 1,435
Jan 1,350 1,350 1,390 1,395 1,400
Feb 1,450 1,450 1,490 1,490 1,480
Mars 1,470 1,470 1,495 1,495 1,510
April 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni 1,525 1,525 - - -
Juli 1,525 1,525 - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
12 aug
5 aug
29 juli
22 juli
Utbud
530
725
465
1035
Sålda
530
725
465
1035
Medelpris, euro
1,60
1,60
1,59
1,59
Lägst
1,59
1,60
1,59
1,59
Högst
1,60
1,61
1,60
1,60
Medelpris, skr
16,35
16,41
16,31
17,07

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,90 kr, galtar 7,40 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 35 v 34 v 33 v 32
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 10,70 11,40 11,40 11,40
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 10,40 10,40 10,90
Dahlbergs 140- - 9,50 9,50 9,50
KLS 140- - 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
Dalsjöfors 58% - 9,25 9,25 9,25
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,90 6,90 7,40
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 34 v 33 v 32
10,41
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,60 7,40 7,40
17,98
Nortura Fri vikt nkr 15,24 15,24 15,24
Finland
4,80
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,72
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
6,64
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,05
ZNVG 56 % euro 1,18 1,18 1,18
Galtar
9,04
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,60 6,40 6,40

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Pund
11,87
12,11
12,28
12,44
12,79
12,78
12,45
Dollar 7,18 7,12 7,47 7,54 7,81 7,92 7,59
Euro 10,22 10,26 10,51 10,74 11,00 11,04 10,70
Dansk 1,37 1,37 1,41 1,44 1,48 1,48 1,43
Norsk 1,18 1,18 1,20 1,20 1,22 1,21 1,19
Yen 7,48 7,49 7,86 7,99 8,33 8,51 7,85
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 35 v 34 v 33 v 32
SLP
SLP+ 23 kg - 20,95 20,95 20,85
Dito PMWS-vaccinerade - 21,70 21,70 21,60
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,60 20,60 20,40
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,60 19,60 19,40
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,60 20,60 20,40
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,50 20,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 12 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,50 20,50 20,00
SwedeHam, 23 kg - 19,35 19,35 18,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,30 20,30 20,00
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 523 523 518
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 543 543 538
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 513 513 509
Bis Plus 30 kg, marknad - 538 534 530
Bas 30 kg, beräknad - 479 479 475
Bas 30 kg, marknads - 504 500 496
Nyavvanda, 9 kg - 340 340 336
KRAV, 30 kg - 851 851 847
Scan Ekologisk - 808 808 804
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 630 630 630 630
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2-3 v 2 v 1-2 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist brist -
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - brist balans brist
Dahlbergs Slakteri - - balans balans
Ginsten - balans balans brist
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
291
Basis 7 kg 207 207 207 214 214
492
Basis 30 kg 349 349 349 358 358
298
SPF+Myc 7 kg 212 212 212 219 219
499
SPF+Myc 30 kg 354 354 354 363 363
304
SPF 7 kg 216 216 216 223 223
504
SPF 30 kg 358 358 358 367 367
861
Økologi 30 kg 611 611 611 617 611
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
672
25-kilos 570 570 570 570 570
LSO (HK) euro euro euro euro euro
531
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
592
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
541
ZNVG 28 kg 53 53 53 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
9 aug Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr euro euro euro euro euro
434 EU, medelpris 42,52 44,53 45,29 44,88 44,71
-
670 England 65,62 65,31 66,35 66,35 66,86
658 Tjeckien 64,45 55,41 57,99 57,45 57,04
620 Slovakien 60,74 60,74 57,00 57,00 59,75
589 Sverige 57,65 56,44 54,73 54,70 54,50
565 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
557 Italien 54,54 54,54 55,79 55,79 56,83
521 Tyskland 51,03 - - - -
483 Finland 47,29 48,69 49,54 48,67 48,35
469 Polen 45,93 45,70 45,05 44,32 45,35
439 Estland 43,01 40,70 41,10 60,08 48,32
439 Belgien 43,00 43,00 43,00 43,00 43,50
414 Danmark* 40,56 41,64 43,25 43,24 43,24
389 Luxemburg 38,10 38,10 38,10 38,10 37,60
361 Spanien 35,35 35,35 36,92 35,63 33,05
327 Portugal 32,00 32,00 36,00 36,00 32,00
321 Holland 31,50 31,50 31,50 31,50 32,50
316 Ungern 31,00 47,14 53,58 48,32 52,16
290 Frankrike 28,40 30,20 30,60 30,80 31,20
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.