Senaste noteringsnytt
Scan höjer 25 öre och smågrisarna går i topp
Scan höjer noteringen för slaktgrisar med 25 öre v 35. De slakterier som följer med och höjer, nöjer sig dock med 20 öre. Det innebär att avståndet mellan Scan och övriga slakterier minskar.
Av kommentarerna idag från övriga slakterier hörs en viss förvånande ton, att Scan höjer med 25 öre.
-Det var som tusan, nu bjuder man till, var en kommentar. Det var inte dåligt.
Skövde Slakteri höjer inte alls, vilket innebär att differensen mellan Scan och Skövde är så liten som 20 öre. Det är väldigt lite, särskilt som de båda slakterierna dessutom har något olika betalningssystem.
Endast Ginsten höjer suggorna, med 50 öre. Men Ginsten ligger lågt ner för suggorna och det skiljer 50 öre till Scan och en hel krona till en del andra slakterier. Ginsten hade för ett par år sedan ett högre suggpris än de flesta andra slakterier och toppade ofta listen.
Scans smågrispris klättrar också uppåt och hävdar sig väl mot konkurrenterna. Vi tittar närmare på detta: Scan Plus spotpris (marknads) 30 kg ligger nästa vecka på 549 kr. Skövde betalar 23 kg x 20,50 kr = 471:50 kr. Övervikt upp till 28 kg, alltså 5 kg x 8 kr = 40 kr. Mellan 29 och 30 kg är priset 5 kr, alltså 2 kg x 5 kr = 10 kr. 471,50 + 40 kr + 10 kr = 521 kr.
För en spotgris får du alltså 28 kr mer hos Scan. Sedan finns olika tillägg och avdrag att ta hänsyn till, och den här jämförelsen gäller inte mellangårdsavtal. Det jag vill visa är att Scan kanske är på gång i priskonkurrensen?!
Det är lite synd att inte alla slakterier har samma betalningssystem. Då vore det lättare att jämföra priserna.
SLPs notering för en spotgris blir 491,20 + 39,20 + 12 kr = 542 kr, några kronor under Scan. /LG 090821

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Den europeiska marknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka med en ganska lugn handel. Dock märks en ökad efterfrågan på skinkor från vissa länder.
Den svenska marknaden är fortsatt stabil med god avsättning på det mesta. Våra grillprodukter fortsätter sälja bra trots ett varierande sensommarväder. Speciellt populär på grillen är vår nya grillskiva Caj P Original som i sommar sålt många gånger mer än vi förväntat oss. Sammantaget har vi haft en mycket bra grillsäsong.
Tillförseln av grisar till nästa vecka är något mindre än marknadsbehovet. Vi höjer vår notering för slaktgris med 25 öre.
Notering: Slaktgris +25 öre. Sugga oförändrad.

KLS/Ugglarp
Efterfrågan är fortsatt god på griskött från både detaljhandel och industri, även om en viss avmattning märks på grillprodukter.
Det goda marknadsläget för gris fortsätter ännu en tid och vi höjer noteringen för gris 20 öre, medan övriga priser är oförändrade.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har varit en bra försäljningsvecka, så efter förhållandena är läget bra.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Bra balans i slakten. Det är god efterfrågan på flertalet produkter. Karrén avtar dock. Vi kan uttala en försiktig optimism under hösten. Vi går in med bättre priser i griskalkylen i slutet på året, samtidigt som de nya foderpriserna går in på lägre nivå.

spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Efterfrågan på ”extra” grisar har ökat markant vilket kanske kan vara en indikation på höstens prisnivå.
-Ytterligare lass till Tyskland kan bli aktuellt de närmsta veckorna.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Marknaden är som som tidgare vecka och normalt för hösten. Slakten är normal, men ett litet överskott på smågrisar.

Danish Crown
För skinkor upplever vi god efterfrågan, efter att italienarna är på gång igen på jobbet efter semestrarna. Därför ser vi stigande priser på skinka. Bog och kött från trimningen ser vi också god efterfrågan på, medan de övriga produkterna är oförändrade.
De övriga europeiska marknaderna är oförändrade med god handel.
I öster närmar vi oss en kinesisk period av helgdagar och avsättningen faller därför i Kina. Det övriga Fjärran Östern är oförändrat.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 21 augusti 2009
Senaste uppdatering gjord 27 augusti 10,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 35

Partipriset
Scans partipris från 10 augusti 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Smågrisar köpes
Även för mellangårdsavtal direkt mellan säljare och köpare.
Per Karlsson, Boarps Gård AB
per@boarpsgard.se 0701-74 90 12

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 36 v 35 v 34 v 33
Tyskt spotpris** Förhandl - 16,00 16,00 16,00
Spotmarknaden* 73-94,9 - 16,90 16,90 16,40
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 - 15,30 15,10 15,10
Ginsten Slakteri 65-94,9 - 15,10 14,90 14,90
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 - 15.00 14,80 14,80
Skövde Slakteri 72-96,9 - a14,70 a14,70 a14,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 - 14,80 14,60 14,60
KLS 64-94,9 - 14,80 14,60 14,60
SLP 70-96,9 - 14,65 14,40 14,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - 14,65 14,40 14,40
Scan 75-96,9 - 14,50 14,25 14,25
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 - 26,75 26,50 26,50
Scan Ekologisk 73-96,9 - 25,75 25,50 25,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.

Högre kursen i grisproduktion
– nu i omarbetad form
December – Mars 2009/2010
Sista anmälningsdag är 1 oktober!
Info om kursen och hur du anmäler finns på www.hmh.slu.se eller hos kursledaren Sylvia Persson,
0511-67000, 070-696870 sylvia.persson@adm.slu.se
Klicka för mer info!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 35 v 34 v 33
13,15 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 9,60 9,60 9,60
23,10 Nortura 71,1–81,0a nkr 19,58 19,58 19,58
13,13 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,28 1,28 1,28
13,03 Österbottens 75 – 90 euro 1,27 1,27 1,27
14,46 Snellman 80–101 euro 1,41 1,41 1,41
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
21 aug Landsnotering euro euro euro euro euro
16,00 Tyskland 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56
12,61 Frankrike - - 1,210 1,230 1,270
11,59 Belgien - - 1,130 1,130 1,130
12,18 Italien - - 1,188 1,188 1,170
18 aug jämförbara*
17,71 Spanien - 1,607 1,651 1,727 1,727
16,49 Tjeckien - - - 1,599 1,624
16,18 Polen - - 1,582 1,570 1,577
15,45 Italien - 1,557 1,557 1,506 1,481
16,45 England - 1,543 1,585 1,604 1,610
15,45 Tyskland - 1,506 1,506 1,506 1,506
15,39 Österrike - 1,500 1,500 1,500 1,500
15,21 Holland - 1,483 1,483 1,483 1,483
14,77 Belgien - 1,440 1,440 1,440 1,440
14,36 Frankrike - 1,380 1,381 1,400 1,448
14,11 Danmark - 1,376 1,376 1,376 1,403
13,74 Sverige - 1,371 1,355 1,340 1,287
14,02 Irland - 1,367 1,367 1,367 1,367
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
9 aug Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr euro euro euro euro euro
15,99 EU, medelpris 1,565 1,570 1,568 1,559 1,505
-
18,60 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,42 Grekland 1,803 1,792 1,770 1,770 1,752
18,16 England 1,777 1,762 1,758 1,764 1,763
18,08 Portugal 1,770 1,770 1,770 1,770 1,750
17,91 Bulgarien 1,753 1,753 1,749 1,747 1,745
17,48 Spanien 1,711 1,711 1,716 1,717 1,697
17,12 Rumänien 1,676 1,678 1,669 1,658 1,640
16,99 Slovakien 1,663 1,682 1,659 1,659 1,689
16,86 Cypern 1,650 1,650 1,610 1,570 1,570
16,76 Lettland 1,640 1,606 1,658 1,648 1,640
16,64 Ungern 1,629 1,663 1,676 1,662 1,666
16,50 Polen 1,615 1,622 1,604 1,586 1,606
16,45 Tjeckien 1,610 1,654 1,646 1,646 1,653
16,37 Tyskland 1,602 1,596 1,599 1,574 1,560
16,32 Litauen 1,597 1,587 1,517 1,672 1,732
16,14 Luxemburg 1,580 1,580 1,580 1,580 1,575
15,94 Italien 1,560 1,560 1,532 1,519 1,548
15,82 Estland 1,548 1,565 1,559 1,567 1,567
15,60 Österrike 1,527 1,521 1,482 1,482 1,479
15,46 Slovenien 1,513 1,507 1,510 1,452 1,452
15,07 Sverige 1,475 1,429 1,386 1,359 1,365
14,87 Belgien 1,455 1,447 1,444 1,417 1,416
14,87 Holland 1,442 1,446 1,445 1,417 1,417
14,63 Finland 1,432 1,447 1,434 1,444 1,449
14,30 Frankrike 1,400 1,430 1,440 1,450 1,500
13,77 Irland 1,348 1,388 1,389 1,388 1,406
13,42 Danmark* 1,314 1,339 1,359 1,359 1,359
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni 10 juni
Aug 1,580 1,580 1,583 1,573 1,555
Sep 1,560 1,560 1,567 1,556 1,545
Okt 1,455 1,455 1,484 1,470 1,450
Nov 1,440 1,440 1,486 1,463 1,468
Dec 1,425 1,425 1,455 1,460 1,435
Jan 1,350 1,350 1,390 1,395 1,400
Feb 1,450 1,450 1,490 1,490 1,480
Mars 1,470 1,470 1,495 1,495 1,510
April 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni 1,525 1,525 - - -
Juli 1,525 1,525 - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
19 aug
12 aug
5 aug
29 juli
Utbud
545
530
725
465
Sålda
545
530
725
465
Medelpris, euro
1,60
1,60
1,60
1,59
Lägst
1,60
1,59
1,60
1,59
Högst
1,61
1,60
1,61
1,60
Medelpris, skr
16,35
16,35
16,41
16,31

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,90 kr, galtar 7,40 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 36 v 35 v 34 v 33
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - 10,70 11,40 11,40
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 10,40 10,40 10,40
Dahlbergs 140- - 9,50 9,50 9,50
KLS 140- - 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
Dalsjöfors 58% - 9,25 9,25 9,25
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,50 8,00 8,00
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,90 6,90 6,90
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 35 v 34 v 33
10,41
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,60 7,60 7,40
17,98
Nortura Fri vikt nkr 15,24 15,24 15,24
Finland
4,80
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,72
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
6,64
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,05
ZNVG 56 % euro 1,18 1,18 1,18
Galtar
9,04
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,40

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 34 v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Pund
11,86
11,87
12,11
12,28
12,44
12,79
12,78
Dollar 7,17 7,18 7,12 7,47 7,54 7,81 7,92
Euro 10,21 10,22 10,26 10,51 10,74 11,00 11,04
Dansk 1,37 1,37 1,37 1,41 1,44 1,48 1,48
Norsk 1,18 1,18 1,18 1,20 1,20 1,22 1,21
Yen 7,60 7,48 7,49 7,86 7,99 8,33 8,51
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 36 v 35 v 34 v 33
SLP
SLP+ 23 kg - 21,45 20,95 20,95
Dito PMWS-vaccinerade - 22,25 21,70 21,70
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,60 20,60 20,60
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,60 19,60 19,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,60 20,60 20,60
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
SwedeHam, 23 kg - 19,35 19,35 19,35
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,60 20,30 20,30
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 533 523 523
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 553 543 543
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 524 513 513
Bis Plus 30 kg, marknad - 549 538 534
Bas 30 kg, beräknad - 490 479 479
Bas 30 kg, marknads - 515 504 500
Nyavvanda, 9 kg - 349 340 340
KRAV, 30 kg - 862 851 851
Scan Ekologisk - 819 808 808
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 - 630 630 630
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2-3 v 2-3 v 2 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - - brist brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - brist brist balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
283
Basis 7 kg 207 207 207 207 214
478
Basis 30 kg 349 349 349 349 358
290
SPF+Myc 7 kg 212 212 212 212 219
484
SPF+Myc 30 kg 354 354 354 354 363
295
SPF 7 kg 216 216 216 216 223
490
SPF 30 kg 358 358 358 358 367
854
Økologi 30 kg 624 611 611 611 617
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
672
25-kilos 570 570 570 570 570
LSO (HK) euro euro euro euro euro
531
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
592
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
541
ZNVG 28 kg 53 53 53 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
9 aug Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr euro euro euro euro euro
434 EU, medelpris 42,52 44,53 45,29 44,88 44,71
-
670 England 65,62 65,31 66,35 66,35 66,86
658 Tjeckien 64,45 55,41 57,99 57,45 57,04
620 Slovakien 60,74 60,74 57,00 57,00 59,75
589 Sverige 57,65 56,44 54,73 54,70 54,50
565 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
557 Italien 54,54 54,54 55,79 55,79 56,83
521 Tyskland 51,03 - - - -
483 Finland 47,29 48,69 49,54 48,67 48,35
469 Polen 45,93 45,70 45,05 44,32 45,35
439 Estland 43,01 40,70 41,10 60,08 48,32
439 Belgien 43,00 43,00 43,00 43,00 43,50
414 Danmark* 40,56 41,64 43,25 43,24 43,24
389 Luxemburg 38,10 38,10 38,10 38,10 37,60
361 Spanien 35,35 35,35 36,92 35,63 33,05
327 Portugal 32,00 32,00 36,00 36,00 32,00
321 Holland 31,50 31,50 31,50 31,50 32,50
316 Ungern 31,00 47,14 53,58 48,32 52,16
290 Frankrike 28,40 30,20 30,60 30,80 31,20
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.