Senaste noteringsnytt
Scan höjer suggorna 50 øre v 36 och slår Dalsjöfors
Scan fortsätter överraska även vecka 36 genom att höja suggorna 50 öre. De övriga slakterierna överraskar med att inte följa med! Scans notering för suggor hamnar därmed på samma nivå som Danish Crownägda KLS och Ugglarps, men även flertalet andra privatägda slakteriers. Dalsjöfors hamnar 25 öre under, Ginsten och Nyhléns & Hugosons hela 1 krona under. Ginsten var förr kända för bl a sitt höga suggpris. Så kan alltså grisvärlden förändras!
-Det får vi väl bjuda på, kommenterar Peter Johansson.
Dessutom höjer Scan spotpriset på smågrisar med 5 kr. Scan bättrar således på sin ledande plats i listan, vad gäller noteringen på spotgrisar. Den beräknade noteringen är dock 30 kr lägre.
Scans slaktgrisar är dock oförändrade. Skövde är ensam om att höja, med 25 öre, och bättrar på distansen till Scan. Den minskade förra veckan.
Svenska kronans förstärkning har givetvis inverkan på priset på griskött och grisar, vilket bl a visar sig i att Göran Eriksson Transport tvingas sänka sitt pris på suggor.
Tyska och danska noteringarna för slaktgrisar är oförändrade, men suggor höjs i Danmark 30 øre, alltså dryga 40 svenska öre. /LG 090828

Svenska smågrisar på väg upp på EU-toppen
Ökningen av smågrispriset i Sverige senaste tiden har gjort att Sverige nu ligger näst högst i EU med notering + alla tillägg, dvs faktiskt betalning för smågrisar. Sverige har tidigare långa tider legat i topp i Europa. Men under senare tid har vi legat en bit ner i listan. /LG 090828

Fortsatt stabila EU-priser
Den här veckan är EUs grismarknader väl balanserade igen. För femte veckan i rad är priserna i Tyskland, Österrike och Belgien oförändrade. Jämfört med förra veckan är danska och franska priserna oförändrade. Och omkring mitten av augusti var tillgång och efterfrågan balanserad i Frankrike.
I Spanien har priserna gått nedåt igen, eftersom slakterierna inte är beredda att höja slaktvolymerna förrän marginalerna i slakten förbättras. Som en konsekvens av valutaförändringar föll noteringen i England, räknat i euro. Holländska och svenska noteringen stiger försiktigt. I Holland är det förbättrade efterfrågan på griskött och ökad marginal på karré som höjt noteringen.
Tendens: Exporten till östra Europa går fortfarande fint, vilket sänker pressen på hemmamarknaden i Tyskland. Försiktigt stigande kvantiteter griskött bjuds ut, men det säljs utan problem. Prisnivån fortsätter därför troligen att vara stabil. ISN /090828

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Den europeiska marknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka, med en stabil och jämn efterfrågan. Vår försäljning går fortfarande bra med god efterfrågan på det flesta detaljer. Grillsäsongen är nu i stort sett över och volymerna minskar. Ökad efterfrågan på vissa sorteringar märks dock.
Vi har mycket bra efterfrågan på sugga just nu och höjer noteringen med 50 öre per kilo nästa vecka.
Noteringen för slaktgris är oförändrad. Sugga höjs med 50 öre.

KLS/Ugglarp
Efterfrågan är fortsatt säsongsmässigt god på både gris, nöt- och lammkött.
Då grillsäsongen går mot sitt slut märks en viss avmattning i efterfrågan på grilldetaljer och karré, som medför sjunkande priser på dessa produkter.
Det goda marknadsläget fortsätter och våra grispriser är oförändrade.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson:-Veckan har varit normal för årstiden. Det har gått att sälja allt som producerats.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Nästa vecka ikapp med smågrisar, par hundra slaktgrisar för litet. Marknaden utmärker sig inte

spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Efterfrågan på extra grisar håller i sig. Kom ihåg att hålla koll på priserna på foder. Spannmålens priser har fallit som en sten, så det finns ingen anledning att betala för mycket.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det rullar på bra med försäljningen. Det är karré som minskar med säsongen.
-Vi känner aningen ökad press utifrån när kronan stärks. Kotlett och skinka blir ju billigare vid import från Danmark och Tyskland.
-I veckan har bygget startat för 1 200 kvm ytterligare yta för styckning.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Det har varit en bra vecka och nästa vecka börjar jakten. Så det ser bra ut.
-Vi följer med och höjer suggorna. Men det är svårt nu att tjäna pengar på att slakta grisar. Marginalerna är näst intill noll.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Veckan har varit som den förra, normal slakt och något överkott på smågrisar.

Danish Crown
Skinkor säljs denna vecka till i stort sett oförändrade priser, men är generellt sett under press. Produktionskött och bogar säljs som tidigare och samma gäller kotlett och bröst.
Priserna i Polen är under press, men en positiv utveckling av valutan zloty, medför att priserna blir oförändrade. Ryssland köper stabila volymer till en förnuftig prisnivå.
Exporten till Kina ligger fortsatt stilla p g a lokala helgdagar, men vi väntar att den kommer igång igen nästa vecka. Exporten till Japan ligger under våra förväntningar och priserna är starkt under press från billigare amerikanska produkter.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 28 augusti 2009
Senaste uppdatering gjord 28 augusti 20,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 36

Partipriset
Scans partipris från 10 augusti 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Smågrisar köpes
Även för mellangårdsavtal direkt mellan säljare och köpare.
Per Karlsson, Boarps Gård AB
per@boarpsgard.se 0701-74 90 12

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 37 v 36 v 35 v 34
Tyskt spotpris** Förhandl - 15,86 16,00 16,00
Spotmarknaden* 73-94,9 - 16,90 16,90 16,90
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 - 15,30 15,30 15,10
Ginsten Slakteri 65-94,9 - 15,10 15,10 14,90
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 - - 15.00 14,80
Skövde Slakteri 72-96,9 - a14,95 a14,70 a14,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 - 14,80 14,80 14,60
KLS 64-94,9 - 14,80 14,80 14,60
SLP 70-96,9 - 14,65 14,65 14,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - 14,65 14,65 14,40
Scan 75-96,9 - 14,50 14,50 14,25
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 - 26,75 26,75 26,50
Scan Ekologisk 73-96,9 - 25,75 25,75 25,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.

Högre kursen i grisproduktion
– nu i omarbetad form
December – Mars 2009/2010
Sista anmälningsdag är 1 oktober!
Info om kursen och hur du anmäler finns på www.hmh.slu.se eller hos kursledaren Sylvia Persson,
0511-67000, 070-696870 sylvia.persson@adm.slu.se
Klicka för mer info!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 36 v 35 v 34
13,15 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 9,60 9,60 9,60
23,10 Nortura 71,1–81,0a nkr 19,58 19,58 19,58
13,13 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,28 1,28 1,28
13,03 Österbottens 75 – 90 euro 1,27 1,27 1,27
14,46 Snellman 80–101 euro 1,41 1,41 1,41
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
28 aug Landsnotering euro euro euro euro euro
15,86 Tyskland 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56
12,33 Frankrike - 1,213 - 1,210 1,230
11,49 Belgien - 1,130 - 1,130 1,130
13,40 Italien - 1,318 - 1,188 1,188
25 aug jämförbara*
17,12 Italien - 1,684 1,557 1,557 1,506
16,14 Spanien - 1,588 1,607 1,651 1,727
16,22 Tjeckien - - - 1,595 1,599
15,77 Polen - - 1,551 1,582 1,570
15,61 England - 1,535 1,543 1,585 1,604
15,31 Tyskland - 1,506 1,506 1,506 1,506
15,25 Österrike - 1,500 1,500 1,500 1,500
15,18 Holland - 1,493 1,483 1,483 1,483
14,64 Belgien - 1,440 1,440 1,440 1,440
14,24 Sverige - 1,401 1,371 1,355 1,340
14,05 Frankrike - 1,382 1,380 1,381 1,400
14,00 Danmark - 1,377 1,376 1,376 1,376
13,90 Irland - 1,367 1,367 1,367 1,367
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
16 aug Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr euro euro euro euro euro
15,94 EU, medelpris 1,568 1,565 1,570 1,568 1,559
-
18,50 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,24 Grekland 1,794 1,803 1,792 1,770 1,770
17,82 Bulgarien 1,753 1,753 1,753 1,749 1,747
17,73 England 1,744 1,777 1,762 1,758 1,764
17,40 Spanien 1,711 1,711 1,711 1,716 1,717
17,39 Portugal 1,710 1,770 1,770 1,770 1,770
17,06 Rumänien 1,678 1,676 1,678 1,669 1,658
16,93 Lettland 1,665 1,640 1,606 1,658 1,648
16,88 Slovakien 1,660 1,663 1,682 1,659 1,659
16,81 Italien 1,653 1,560 1,560 1,532 1,519
16,78 Cypern 1,650 1,650 1,650 1,610 1,570
16,55 Litauen 1,628 1,597 1,587 1,517 1,672
16,49 Tjeckien 1,622 1,610 1,654 1,646 1,646
16,29 Polen 1,602 1,615 1,622 1,604 1,586
16,29 Tyskland 1,602 1,602 1,596 1,599 1,574
16,13 Ungern 1,587 1,629 1,663 1,676 1,662
16,06 Luxemburg 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580
15,46 Estland 1,521 1,548 1,565 1,559 1,567
15,45 Österrike 1,520 1,527 1,521 1,482 1,482
15,32 Slovenien 1,507 1,513 1,507 1,510 1,452
15,18 Sverige 1,493 1,475 1,429 1,386 1,359
14,76 Belgien 1,452 1,455 1,447 1,444 1,417
14,68 Holland 1,444 1,442 1,446 1,445 1,417
14,62 Finland 1,438 1,432 1,447 1,434 1,444
14,23 Frankrike 1,400 1,400 1,430 1,440 1,450
13,69 Irland 1,347 1,348 1,388 1,389 1,388
13,36 Danmark* 1,314 1,314 1,339 1,359 1,359
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
19 aug
12 aug
5 aug
29 juli
Utbud
545
530
725
465
Sålda
545
530
725
465
Medelpris, euro
1,60
1,60
1,60
1,59
Lägst
1,60
1,59
1,60
1,59
Högst
1,61
1,60
1,61
1,60
Medelpris, skr
16,27
16,35
16,41
16,31

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,90 kr, galtar 7,40 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 37 v 36 v 35 v 34
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 11,10 11,10 10,70 11,40
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 10,10 10,40 10,40
Dahlbergs 140- - - 9,50 9,50
KLS 140- - 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,50 9,00 9,00
Scan 140- - 9,50 9,00 9,00
Dalsjöfors 58% - 9,25 9,25 9,25
Ginsten 140,1 kg- - 8,50 8,50 8,00
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,50 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,60 6,90 6,90
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 36 v 35 v 34
10,82
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,90 7,60 7,60
18,21
Nortura Fri vikt nkr 15,44 15,24 15,24
Finland
4,77
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,69
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
6,61
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,00
ZNVG 56 % euro 1,18 1,18 1,18
Galtar
9,45
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,90 6,60 6,60

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 35 v 34 v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Pund
11,57
11,86
11,87
12,11
12,28
12,44
12,79
Dollar 7,14 7,17 7,18 7,12 7,47 7,54 7,81
Euro 10,17 10,21 10,22 10,26 10,51 10,74 11,00
Dansk 1,37 1,37 1,37 1,37 1,41 1,44 1,48
Norsk 1,18 1,18 1,18 1,18 1,20 1,20 1,22
Yen 7,63 7,60 7,48 7,49 7,86 7,99 8,33
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 37 v 36 v 35 v 34
SLP
SLP+ 23 kg - 21,70 21,45 20,95
Dito PMWS-vaccinerade - 22,50 22,25 21,70
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,60 20,60 20,60
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,60 19,60 19,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,60 20,60 20,60
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 20,50 20,50
SwedeHam, 23 kg - 19,85 19,35 19,35
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 20,60 20,30
PMVS-vaccinerade - - +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 533 533 523
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 553 553 543
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 524 524 513
Bis Plus 30 kg, marknad - 554 549 538
Bas 30 kg, beräknad - 490 490 479
Bas 30 kg, marknads - 520 515 504
Nyavvanda, 9 kg - 349 349 340
KRAV, 30 kg - 862 862 851
Scan Ekologisk - 819 819 808
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 630 630 630 630
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 3 v 2-3 v 2-3 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist - brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans brist brist
Dahlbergs Slakteri - - balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
286
Basis 7 kg 209 209 207 207 207
480
Basis 30 kg 351 352 349 349 349
293
SPF+Myc 7 kg 214 214 212 212 212
487
SPF+Myc 30 kg 356 357 354 354 354
298
SPF 7 kg 218 218 216 216 216
493
SPF 30 kg 360 361 358 358 358
854
Økologi 30 kg 624 624 611 611 611
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
637
25-kilos 540 570 570 570 570
LSO (HK) euro euro euro euro euro
528
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
589
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
539
ZNVG 28 kg - 53 53 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
16 aug Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr euro euro euro euro euro
432 EU, medelpris 42,52 42,50 44,53 45,29 44,88
-
652 England 64,20 65,62 65,31 66,35 66,35
589 Sverige 58,87 57,65 56,44 54,73 54,70
564 Tjeckien 55,51 64,45 55,41 57,99 57,45
562 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
554 Slovakien 54,49 60,74 60,74 57,00 57,00
546 Italien 53,77 54,54 54,54 55,79 55,79
- Tyskland - 51,03 - - -
479 Finland 47,16 47,29 48,69 49,54 48,67
461 Polen 45,34 45,93 45,70 45,05 44,32
437 Belgien 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
426 Estland 41,96 43,01 40,70 41,10 60,08
421 Ungern 41,49 31,00 47,14 53,58 48,32
412 Danmark* 40,57 40,56 41,64 43,25 43,24
387 Luxemburg 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10
359 Spanien 35,35 35,35 35,35 36,92 35,63
330 Holland 32,50 31,50 31,50 31,50 31,50
325 Portugal 32,00 32,00 32,00 36,00 36,00
288 Frankrike 28,40 28,40 30,20 30,60 30,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.