Senaste noteringsnytt
Tyska sänkningen ingen bra tendens
Det händer inte mycket på den svenska grismarknaden. Inga slakterier ändrar några priser, men spotmarknaden sänker både suggor och smågrisar v 38. I Finland sänker HKScan slaktgrisarna med 2 cent, med hänvisning till marknadsläget. I Sverige rapporteras bra avsättning och behov av fler grisar.
Det mest spännande är väl att se vilka mått och steg Magnus Lagergren tar vid Dalsjöfors och vilka avtryck det kan ge. Han började ju jobbet idag. Det är kanske fler som undrar än de bland personalen, vad som avgjorde vilket toppjobb han valde. Det uppges ju att det funnits val.
Tyska prissänkningen i dag är ingen bra tendens. Som framgått senaste tiden har det varit god balans mellan tillförsel av slaktgrisar i Tyskland och avsättningen. 6 cent sänkning är mycket på en gång i det som beskrivs som en balans. Tyska slakterierna är starka, men det har ju framgått en längre tid att de haft svårt att ta ut bra priser av marknaden. /LG 090904

Tyska noteringen ner 6 cent
Tyska noteringen för slaktgrisar sjunker hela 6 cent v 37. Det är 86 öre.
De tyska slakterierna har en längre tid försökt trycka ner noteringen, men den har blivit oförändrat 1,56. Inför rapporter om ökat utbud slaktgrisar, lyckades man få ner priset.
Det brukar komma fram fler grisar när värsta sommarvärmen är över. /LG 090904

Fortsatt oförändrat i EU
Den europeiska marknaden för slaktgrisar är ganska oförändrad i de flesta länderna. Det anses bero på vackert väder, som gör att folk fortsätter grilla. Valutakursen i England orsakade sänkt notering. I Spanien ses också en fallande trend för noteringen. Det franska däremot, gick upp en bit. Under augusti föll den franska noteringen med 2 cent, så det syns nu en återhämtning till den nivå som var i början av augusti.
Ännu en vecka i Tyskland, Holland, Danmark, Belgien och Österrike med oförändrad notering, som hela augusti. Svenska noteringen steg under augusti med 6 cent. I England sågs noteringen falla med 9 cent under augusti, medan spanska sjönk med hela 17 cent!
Trenden är att levande grisar fortfarande säljs till östra Europa. Detta lättar pressen på den tyska marknaden. Utbjudna volymer slaktgrisar avsätts fortfarande utan problem till slakterierna. ISN 090902
Kommentar: Som vi ser idag om tyska priset nästa vecka, så lyckades slakterierna ändå pressa ner noteringen! /LG 090904

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Den europeiska marknaden är i stort sett oförändrad jämfört med föregående vecka, med en stabil och jämn efterfrågan.
Vår försäljning går fortfarande bra med god efterfrågan på det flesta köttdetaljer. Vi märker en viss uppbromsning på skinkor, medan efterfrågan på andra sorteringar ökar.
Noteringen för slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS/Ugglarp
Efterfrågan på griskött är fortsatt tämligen god från både detaljhandel och industri. Ett normat prisfall på grillprodukter, karré och kotlett märks nu då grillsäsongen nu raskt går mot sitt slut.
Det relativt goda marknadsläget fortsätter och våra grispriser är oförändrade.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson:-Det har varit en normal vecka.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Magnus Lagergren började jobbet idag med att presentera sig för personalen och kundkontakterna. Han har ju rykte om sig om att inte ligga på latsidan, så det blev full fart redan från första dagen. Många tycker det är spännande att han kommer till företaget. En del ville veta varför han valde att jobba på Dalsjöfors och inte ta andra toppjobb.
-Magnus Larsson har haft huvudansvaret för säljjobbet i Göteborg en tid. Nu kommer han tillbaka till produktionsfrågorna, vilket vi i Dalsjöfors tycker är bra.
-Magnus Lagergren får nu fria händer att lägga upp strategin på säljsidan och det finns många idéer. Jag är övertygad om att det kommer att behövas fler grisar att slakta framöver.
-Vi har denna vecka balans både i slakten och förmedlingen av smågrisar.

spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Måste vara förlösande för alla i svensk slaktindustri att sommaren är över!
-Nu slipper man alla bekymmer med för varmt, för kallt, för blåsigt eller för regnigt väder, skolbarnens semester, köparens semester eller egen semester. Nu är alla inblandade där de ska vara och fokus kan läggas på affärerna...
-Nästa vecka blir sista veckan Sverige inte når upp till Europas medelpris! Höjningarna kommer att dugga tätt och vi kan se fram emot lönsam grisproduktion minst fram till nästa grillsäsong.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är ont om grisar i Sverige, så allt som slaktas går åt snabbt. Men nu sänks priset i Tyskland så mycket, att det nog kommer in importkött.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Jakten har börjat och ger tydliga positiva avtryck i hushållens inköp. Det ger bra försäljning

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi har normal slakt, men för smågirar är det lite överskott.
-Grillsäsongen är över och nu är det höstsortiment som säljs. Det innebär mer malet och strimlat kött till vardags, filé och helt kött till helgerna. Konsumenterna föredrar rätter som går snabbt att laga i veckorna. Till helgerna lägger man mer tid på maten.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Marknadsläget gör att vi måste sänka priset på slaktgrisar. Det är brist på smågrisar, några tusen, efter en tid med balans.
-Spannmålspriserna har sjunkit ovanligt mycket, så ekonomin i grisproduktionen har förbättrats. Räntorna är fortsatt låga. Styrräntan, tremånaders, är 0,8 %. Markpriserna är i snitt 7 500 €, enl senaste statistik. Bästa markerna (sockerbetsmarken) betalas med ca 15 000 € per ha.
-Trots låg ränta är det alltför få som bygger för grisar. Vi behöver fler grisstallar.
-Våra leverantörer som är med i produktionskontrollen producerar nu 26,3 smågrisar per sugga/år. Snittet i Finland är dock lägre.

Danish Crown
Skinkor säljs denna vecka till i stort sett oförändrade priser, men är generellt sett under press. Produktionskött och bogar säljs som tidigare och samma gäller kotlett och bröst.
Priserna i Polen är under press, men en positiv utveckling av valutan zloty, medför att priserna blir oförändrade. Ryssland köper stabila volymer till en förnuftig prisnivå.
Exporten till Kina ligger fortsatt stilla p g a lokala helgdagar, men vi väntar att den kommer igång igen nästa vecka. Exporten till Japan ligger under våra förväntningar och priserna är starkt under press från billigare amerikanska produkter.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 4 september 2009
Senaste uppdatering gjord 8 september 10,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 37

Partipriset
Scans partipris från 31 augusti 19,82 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Smågrisar köpes
Även för mellangårdsavtal direkt mellan säljare och köpare.
Per Karlsson, Boarps Gård AB
per@boarpsgard.se 0701-74 90 12

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 37 v 36 v 35 v 34
Tyskt spotpris** Förhandl 15,40 15,86 16,00 16,00
Spotmarknaden* 73-94,9 16,90 16,90 16,90 16,90
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,30 15,30 15,30 15,10
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,10 15,10 15,10 14,90
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,00 15,00 15.00 14,80
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,95 a14,95 a14,70 a14,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,80 14,80 14,80 14,60
KLS 64-94,9 14,80 14,80 14,80 14,60
SLP 70-96,9 14,65 14,65 14,65 14,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 14,65 14,65 14,65 14,40
Scan 75-96,9 14,50 14,50 14,50 14,25
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 26,75 26,75 26,75 26,50
Scan Ekologisk 73-96,9 25,75 25,75 25,75 25,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.

Högre kursen i grisproduktion
– nu i omarbetad form
December – Mars 2009/2010
Sista anmälningsdag är 1 oktober!
Info om kursen och hur du anmäler finns på www.hmh.slu.se eller hos kursledaren Sylvia Persson,
0511-67000, 070-696870 sylvia.persson@adm.slu.se
Klicka för mer info!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 37 v 36 v 35
13,15 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 9,60 9,60 9,60
23,10 Nortura 71,1–81,0a nkr 19,58 19,58 19,58
12,94 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,26 1,28 1,28
13,03 Österbottens 75 – 90 euro 1,27 1,27 1,27
14,46 Snellman 80–101 euro 1,41 1,41 1,41
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
4 sep Landsnotering euro euro euro euro euro
15,40 Tyskland 1,50 1,56 1,56 1,56 1,56
12,33 Frankrike - - 1,213 - 1,210
11,49 Belgien - - 1,130 - 1,130
13,40 Italien - 1,318 - 1,188
1 sep jämförbara*
17,29 Italien - 1,684 1,684 1,557 1,557
15,98 Spanien - 1,556 1,588 1,607 1,651
16,63 Tjeckien - - 1,620 1,598 1,595
15,92 Polen - - 1,551 1,551 1,582
15,53 England - 1,513 1,535 1,543 1,585
15,46 Tyskland - 1,506 1,506 1,506 1,506
15,40 Österrike - 1,500 1,500 1,500 1,500
15,33 Holland - 1,493 1,493 1,483 1,483
14,78 Belgien - 1,440 1,440 1,440 1,440
14,37 Sverige - 1,400 1,401 1,371 1,355
14,42 Frankrike - 1,405 1,382 1,380 1,381
14,14 Danmark - 1,377 1,377 1,376 1,376
13,64 Irland - 1,329 1,367 1,367 1,367
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
16 aug Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr euro euro euro euro euro
15,94 EU, medelpris 1,568 1,565 1,570 1,568 1,559
-
18,50 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,24 Grekland 1,794 1,803 1,792 1,770 1,770
17,82 Bulgarien 1,753 1,753 1,753 1,749 1,747
17,73 England 1,744 1,777 1,762 1,758 1,764
17,40 Spanien 1,711 1,711 1,711 1,716 1,717
17,39 Portugal 1,710 1,770 1,770 1,770 1,770
17,06 Rumänien 1,678 1,676 1,678 1,669 1,658
16,93 Lettland 1,665 1,640 1,606 1,658 1,648
16,88 Slovakien 1,660 1,663 1,682 1,659 1,659
16,81 Italien 1,653 1,560 1,560 1,532 1,519
16,78 Cypern 1,650 1,650 1,650 1,610 1,570
16,55 Litauen 1,628 1,597 1,587 1,517 1,672
16,49 Tjeckien 1,622 1,610 1,654 1,646 1,646
16,29 Polen 1,602 1,615 1,622 1,604 1,586
16,29 Tyskland 1,602 1,602 1,596 1,599 1,574
16,13 Ungern 1,587 1,629 1,663 1,676 1,662
16,06 Luxemburg 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580
15,46 Estland 1,521 1,548 1,565 1,559 1,567
15,45 Österrike 1,520 1,527 1,521 1,482 1,482
15,32 Slovenien 1,507 1,513 1,507 1,510 1,452
15,18 Sverige 1,493 1,475 1,429 1,386 1,359
14,76 Belgien 1,452 1,455 1,447 1,444 1,417
14,68 Holland 1,444 1,442 1,446 1,445 1,417
14,62 Finland 1,438 1,432 1,447 1,434 1,444
14,23 Frankrike 1,400 1,400 1,430 1,440 1,450
13,69 Irland 1,347 1,348 1,388 1,389 1,388
13,36 Danmark* 1,314 1,314 1,339 1,359 1,359
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
2 sep
19 aug
12 aug
5 aug
Utbud
580
545
530
725
Sålda
580
545
530
725
Medelpris, euro
1,60
1,60
1,60
1,60
Lägst
1,58
1,60
1,59
1,60
Högst
1,61
1,61
1,60
1,61
Medelpris, skr
16,27
16,27
16,35
16,41

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,90 kr, galtar 7,40 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 38 v 37 v 36 v 35
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 10,55 11,10 11,10 10,70
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 10,10 10,10 10,40
Dahlbergs 140- - 9,50 9,50 9,50
KLS 140- - 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,50 9,50 9,00
Scan 140- - 9,50 9,50 9,00
Dalsjöfors 58% - 9,75 9,25 9,25
Ginsten 140,1 kg- - 8,50 8,50 8,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,50 8,50 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,60 6,60 6,90
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 37 v 36 v 35
10,82
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,90 7,90 7,60
18,21
Nortura Fri vikt nkr 15,44 15,44 15,24
Finland
4,77
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,69
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
6,61
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,00
ZNVG 56 % euro 1,18 1,18 1,18
Galtar
9,45
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,60

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 36 v 35 v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Pund
11,72
11,57
11,86
11,87
12,11
12,28
12,44
Dollar 7,18 7,14 7,17 7,18 7,12 7,47 7,54
Euro 10,27 10,17 10,21 10,22 10,26 10,51 10,74
Dansk 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,41 1,44
Norsk 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,20 1,20
Yen 7,77 7,63 7,60 7,48 7,49 7,86 7,99
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 38 v 37 v 36 v 35
SLP
SLP+ 23 kg - 21,70 21,70 21,45
Dito PMWS-vaccinerade - 22,50 22,50 22,25
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,60 20,60 20,60
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,60 19,60 19,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,60 20,60 20,60
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 20,50
SwedeHam, 23 kg - 19,85 19,85 19,35
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,60 20,60 20,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 533 533 533
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 553 553 553
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 524 524 524
Bis Plus 30 kg, marknad - 554 554 549
Bas 30 kg, beräknad - 490 490 490
Bas 30 kg, marknads - 520 520 515
Nyavvanda, 9 kg - 349 349 349
KRAV, 30 kg - 862 862 862
Scan Ekologisk - 819 819 819
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 580 630 630 630
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 3 v 3 v 2-3 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist brist -
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans brist
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
286
Basis 7 kg 209 209 209 207 207
480
Basis 30 kg 351 351 352 349 349
293
SPF+Myc 7 kg 214 214 214 212 212
487
SPF+Myc 30 kg 356 356 357 354 354
298
SPF 7 kg 218 218 218 216 216
493
SPF 30 kg 360 360 361 358 358
854
Økologi 30 kg 624 624 624 611 611
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
637
25-kilos 540 540 570 570 570
LSO (HK) euro euro euro euro euro
528
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
589
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
513
ZNVG 28 kg 50 52 53 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
16 aug Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr euro euro euro euro euro
432 EU, medelpris 42,52 42,50 44,53 45,29 44,88
-
652 England 64,20 65,62 65,31 66,35 66,35
589 Sverige 58,87 57,65 56,44 54,73 54,70
564 Tjeckien 55,51 64,45 55,41 57,99 57,45
562 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
554 Slovakien 54,49 60,74 60,74 57,00 57,00
546 Italien 53,77 54,54 54,54 55,79 55,79
- Tyskland - 51,03 - - -
479 Finland 47,16 47,29 48,69 49,54 48,67
461 Polen 45,34 45,93 45,70 45,05 44,32
437 Belgien 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
426 Estland 41,96 43,01 40,70 41,10 60,08
421 Ungern 41,49 31,00 47,14 53,58 48,32
412 Danmark* 40,57 40,56 41,64 43,25 43,24
387 Luxemburg 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10
359 Spanien 35,35 35,35 35,35 36,92 35,63
330 Holland 32,50 31,50 31,50 31,50 31,50
325 Portugal 32,00 32,00 32,00 36,00 36,00
288 Frankrike 28,40 28,40 30,20 30,60 30,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.