Senaste noteringsnytt
Tyska noteringen faller även vecka 38
Sänkningen av tyska priset med 6 cent v 37 räckte inte, även v 38 faller priset, nu med 3 cent. Det är ett fall med nästan 1 skr på två veckor.
Svenska noteringarna är alla oförändrade för slaktgrisar. Scan sänker spotpriset på smågrisar 5 kr, men har ändå med god marginal bästa smågrispriset. SLP sänker med 40 öre på de första 23 kilo av smågrisen.
Är det inte hög tid för övriga slakterier att också sätta priset på 30-kilosgrisar?! Det skulle i hög grad underlätta både för uppfödare och för alla andra som vill jämföra vad som betalas för smågrisen.
Förra veckan sänkte HKScan i Finland priset på slaktgrisar till 1,26 €. Det är 12,94 skr. Nästa vecka sänker Snellmans till 1,38 €, 14,06 skr, från att hittills betalat 1,41 €. Man tänker behålla 1,38 året ut. Det är således ganska stor skillnad på noteringen vid finska slakterier.
Men i Finland, liksom i Sverige, är det skillnad på att vara producent och producent. En del får lite extra, både som officiella tillägg och ibland tillägg som inte framgår av officiella papper. Därför kan en del finska uppfödare få lika bra betalt vid andra slakerier som hos Snellmans.
En svensk (medelstor) uppfödare sa idag (med viss ironi), att de svenska slakterierna har ganska lika betalning till sina uppfödare. Hälften av svenska grisarna betalas med notering + officiella tillägg. Hälften betalas mycket mer.
Det är på det sättet som slakterierna arbetar för att få ner den svenska totalproduktionen, som i värsta fall kan bli -10 % i år, menade han.
Det är således inte lite, dvs inte lite feltänk från slaktbranschen, om man vill ha fler grisar att slakta!
I Danmark har kooperativa slakterier tills nu hårdnackat stått emot ojämnlik betalning, men från 5 oktober får de som levererar mer än 28 000 grisar per år till Danish Crown en "bonus" på 20 øre per kilo. Det gäller alltså 20 øre, inte 200, om någon tror att jag skrev fel.
Detta ska dock inte gå ut över den ordinarie noteringen, säger man lika trosvisst som man gör i Sverige. Vilket vem som helst kan ju konstatera vilket det gör!! /LG 090911

Tyska internetpriset sjönk 1 kr
Priset på slaktgrisar vid den tyska internetauktionen sjönk 9 september med 10 cent, drygt 1 krona.
Även terminspriserna i Tyskland sjunker, ännu kraftigare. Priser på terminer i september kan köpas för 1,45 €, november 1,35 och januari 1,27 €.
Orsaken är fallande efterfrågan på griskött i Tyskland och att handeln pressar slakterierna till allt lägre priser.
Till minussidan hör även svag dollar och låga priser i USA. På plussidan finns ökad export till Ryssland och efterfrågan på levande grisar till främst Polen. /LG 090910

Säsongsförsvagning för grisköttet i EU
Marknaden för slaktgrisar har generellt försvagats i EU, vilket delvis beror på säsongen. Produkter med högre kvalitet påverkas mest negativt på köttmarknaden.
Den vikande trenden kan inte kompenseras med ökad export till östra Europa. Så slakterierna överallt i Europa försöker få ner noteringarna på slaktgrisar. De volymer som bjuds ut är tillräckligt stora för marknaden.
Tyska producenterna får känna av de hårdaste sänkningarna med minus 6 cent. Som vanligt följer holländska noteringen med ner. Noteringarna i Belgien och Österrike faller också. Danska noteringen ligger som vanligt sist i tabellen.
Engelska noteringen kunde höjas något som följd av pundkursens förändring. Svenska noteringen i euro sjönk, som följd av valutaförändringar.
Trenden är tillräckliga volymer slaktgrisar på marknaden, sett på kort sikt. Om veckans prissänkning kan stimulera efterfrågan på griskött så att marknaden stabiliseras, det är för tidigt att se. ISN /LG 090909

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Den europeiska marknaden är i stort sett oförändrad jämfört med föregående vecka, med en stabil och jämn efterfrågan. Vår försäljning i Sverige går fortsatt bra med bra efterfrågan på det flesta köttdetaljer.
I veckan är det premiär för vårt helt nya smörgåssortiment Scan Variation. Sortimentet består av tolv olika småförpackningar där du själv kombinerar ditt flerpaketsköp efter tycke och smak. Ingen frukost blir den andra lik.
Noteringarna för slaktgris och sugga är oförändrade.

KLS/Ugglarp
Marknadsläget är stabilt och säsongsmässigt lugnt i handelsledet. Efterfrågan på griskött är fortsatt tämligen god från både detaljhandel och industri med något fallande priser.
Det relativt goda marknadsläget fortsätter och våra grispriser är oförändrade.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson:-Veckan har varit normal för årstiden när turistsäsongen är över. Det mesta har gått ut. Både slakt och smågrisar är i balans.
-Slaktökningen med 5 % kvartal 2 ryms väl under de tre arbetsdagar per vecka vi kör slakten. Vi klarar ytterligare 5 %. Kör vi veckans alla vardagar, ryms 40 % till.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Med först 7, sedan 3 cent ner på noteringen i Tyskland, går det i varje fall inte att höja svenska noteringen. Det kan jag säga utan att ens titta på veckans kalkyler. Snart har vi de tyska köttpriserna emot oss. Men vi sänker inte heller, så priset blir oförändrat.
-Tillförseln av slakt är normal. Marginalerna i slakten är låga. De som har chark kan uppväga låga slaktmarginaler med bättre charkmarginaler. Falukorven har ökat 25 % i år, vilket är ett tecken på hur konsumtionens mönster förändrats.
-Slaktkapaciteten vid Dalsjöfors har inte nått taket, men jag kan inte säga säkert hur många fler grisar vi kan slakta. Det är inte flera hundra tusen, kanske 50 - 100 000.

spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Trots interventionspris på 101,36 euro per ton spannmål och kraftigt sjunkande pris på grisar på terminshandeln framöver, och förväntat ännu högre spannmålspriser, är det sug efter smågrisar till 630 kr.
-En av flera initierade i branschen tror på sänkning av svenska grispriset med 2 kr med start vecka 50.
-Den företagare med slaktgrisar som tänkt sätta in smågrisar nu har alla anledningar att göra en kalkyl innan insättning. Efteråt lär det inte vara så roligt.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden är i stort lik den förra veckan.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Situationen på marknaden är som förra veckan, god efterfrågan på chark från älgjägarna.
-Jag utnyttjar idag ca 70 % av kapaciteten vid grisslakteriet. Det går alltså att stoppa in ganska många flera grisar, men det finns inte fler i Norrland och transporter söderifrån är inte att tänka på.
-Det var tur att jag inte byggde något nytt slakteri i Skellefteå.
-I helgen ska jag jaga älg på den nyförvärvade skogen i Vilhelmina (5 000 hektar för 30 mkr).

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Marknaden är normal. Efterfrågan på griskött är god och priserna är stabila. Vi är dock beroende av hur övriga på marknaden agerar och hur marknaderna i Europa förändras.
-Som sagts tidigare köps mer billigare detaljer. Restaurager byter ut nöt mot gris, osv. Färre konsumenter äter ute och alla är försiktiga med sina pengar.
-Vi höjer priset på smågrisar med 1 €.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Snellman sänker priset för gödsvin med 3 c/kg fr o m 13 september. Nytt LB-grundpris för svin i viktintervall 80 - 101 kg (kött-% 60) är 1,38 €/kg. Grundpriset för smågrisar är oförändrat, dvs 58 € (A1, 30 kg).
-Prisnivån för svin är sjunkande såväl i Finland som i hela Europa. Snellmans genomsnittliga medelpris var i augusti 1,51 €/kg. Som en följd av sjunkande marknadspriser kan vi inte längre hålla denna prisnivå. Den nya grundrisnivån 1,38 €/kg gäller ändå som preliminärt pris till årets slut för veckorna 41 - 52. Det slutliga priset bestäms senare i relation till marknadsläget men är högst +/- 5 c/kg från preliminärpriset.
-Snellman har för närvarande god balans för både slakt- och smågrisar. Slaktmängden uppgår nu till 3 800 svin per vecka förutom suggor och galtar.

Danish Crown
Utvecklingen för de europeiska priserna är i stort sett oförändrad. Skinkorna har börjat sjunka och med det kraftiga noteringsfallet i Tyskland, kan vi frukta ytterligare fall för skinkorna på den europeiska marknaden generellt under de kommande veckorna. Bog och nackar säljs oförändrat till lätt vikande priser.
Den engelska marknaden är i stort oförändrad.
Det är god avsättning till ryska marknaden och vi förväntar egentligen att detta ska vara läget den mesta tiden som är kvar av året. Handeln sker till en förnuftig prisnivå.
Avsättningen till Kina är nu igång igen efter två veckors uppehåll som följd av de kommande helgdagarna i Kina. Avsättningen till Japan och Australien är oförändrad.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 11 september 2009
Senaste uppdatering gjord 15 september 8,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 38

Partipriset
Scans partipris från 31 augusti 19,82 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Välkommen tlll företagsbesök vid
Råbelöfs Gods
onsdagen 30 september kl 13.00
Anmälan senast 22 september
Skåne-Blekinge Grisproducenter
Klicka här för program!

Smågrisar köpes
Även för mellangårdsavtal direkt mellan säljare och köpare.
Per Karlsson, Boarps Gård AB
per@boarpsgard.se 0701-74 90 12

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 38 v 37 v 36 v 35
Tyskt spotpris** Förhandl 14,97 15,40 15,86 16,00
Spotmarknaden* 73-94,9 16,90 16,90 16,90 16,90
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,30 15,30 15,30 15,30
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,00 15,00 15,00 15.00
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,95 a14,95 a14,95 a14,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,80 14,80 14,80 14,80
KLS 64-94,9 14,80 14,80 14,80 14,80
SLP 70-96,9 14,65 14,65 14,65 14,65
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 14,65 14,65 14,65 14,65
Scan 75-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 26,75 26,75 26,75 26,75
Scan Ekologisk 73-96,9 25,75 25,75 25,75 25,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.

Högre kursen i grisproduktion
– nu i omarbetad form
December – Mars 2009/2010
Sista anmälningsdag är 1 oktober!
Info om kursen och hur du anmäler finns på www.hmh.slu.se eller hos kursledaren Sylvia Persson,
0511-67000, 070-696870 sylvia.persson@adm.slu.se
Klicka för mer info!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 38 v 37 v 36
13,15 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 9,60 9,60 9,60
23,10 Nortura 71,1–81,0a nkr 19,58 19,58 19,58
12,94 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,26 1,26 1,28
13,03 Österbottens 75 – 90 euro 1,27 1,27 1,27
14,06 Snellman 80–101 euro 1,38 1,41 1,41
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
11 sep Landsnotering euro euro euro euro euro
14,97 Tyskland 1,47 1,50 1,56 1,56 1,56
12,33 Frankrike - - - 1,213 -
11,49 Belgien - - - 1,130 -
13,40 Italien - - 1,318 -
8 sep jämförbara*
17,29 Italien - 1,684 1,684 1,684 1,557
15,98 Spanien - 1,556 1,556 1,588 1,607
16,63 Tjeckien - - - 1,620 1,598
15,92 Polen - - - 1,551 1,551
15,53 England - 1,524 1,513 1,535 1,543
15,46 Tyskland - 1,446 1,506 1,506 1,506
15,40 Österrike - 1,470 1,500 1,500 1,500
15,33 Holland - 1,435 1,493 1,493 1,483
14,78 Belgien - 1,390 1,440 1,440 1,440
14,37 Sverige - 1,381 1,400 1,401 1,371
14,42 Frankrike - 1,407 1,405 1,382 1,380
14,14 Danmark - 1,446 1,377 1,377 1,376
13,64 Irland - 1,329 1,329 1,367 1,367
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
6 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
15,62 EU, medelpris 1,533 1,541 1,539 1,553 1,567
-
18,54 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
17,90 Grekland 1,757 1,810 1,783 1,794 1,803
17,85 Bulgarien 1,752 1,752 1,753 1,753 1,753
17,72 Italien 1,739 1,717 1,657 1,653 1,560
17,33 Litauen 1,701 1,652 1,523 1,628 1,597
17,28 Lettland 1,696 1,671 1,717 1,665 1,640
17,23 Rumänien 1,691 1,679 1,673 1,678 1,676
16,97 England 1,666 1,688 1,719 1,744 1,777
16,79 Slovakien 1,648 1,631 1,640 1,660 1,663
16,68 Tjeckien 1,637 1,644 1,626 1,622 1,610
16,30 Portugal 1,600 1,650 1,670 1,710 1,770
16,28 Luxemburg 1,598 1,610 1,595 1,580 1,580
16,18 Polen 1,588 1,604 1,592 1,602 1,615
16,07 Tyskland 1,578 1,599 1,603 1,602 1,602
16,02 Ungern 1,573 1,599 1,568 1,587 1,629
15,91 Estland 1,562 1,549 1,554 1,521 1,548
15,49 Österrike 1,521 1,525 1,523 1,520 1,527
15,48 Sverige 1,520 1,535 1,501 1,493 1,475
15,47 Slovenien 1,519 1,516 1,510 1,507 1,513
15,29 Spanien 1,501 1,564 1,584 1,711 1,711
14,82 Belgien 1,455 1,455 1,450 1,452 1,455
14,71 Holland 1,444 1,443 1,444 1,444 1,442
14,69 Finland 1,442 1,441 1,438 1,438 1,432
14,16 Frankrike 1,390 1,370 1,370 1,380 1,400
13,75 Irland 1,350 1,350 1,347 1,347 1,348
13,55 Cypern 1,330 1,330 1,490 1,650 1,650
13,38 Danmark* 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
9 sep
2 sep
19 aug
12 aug
Utbud
555
580
545
530
Sålda
555
580
545
530
Medelpris, euro
1,50
1,60
1,60
1,60
Lägst
1,50
1,58
1,60
1,59
Högst
1,50
1,61
1,61
1,60
Medelpris, skr
15,28
16,27
16,27
16,35

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,90 kr, galtar 7,40 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 39 v 38 v 37 v 36
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 10,45 10,55 11,10 11,10
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 10,10 10,10 10,10
Dahlbergs 140- - 9,50 9,50 9,50
KLS 140- - 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,50 9,50 9,50
Scan 140- - 9,50 9,50 9,50
Dalsjöfors 58% - 9,75 9,75 9,25
Ginsten 140,1 kg- - 8,50 8,50 8,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,50 8,50 8,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,60 6,60 6,60
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 38 v 37 v 36
10,82
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,90 7,90 7,90
18,21
Nortura Fri vikt nkr 15,44 15,44 15,44
Finland
4,77
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,69
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
6,61
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
11,71
ZNVG 56 % euro 1,15 1,18 1,18
Galtar
9,45
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,90

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Pund
11,57
11,72
11,57
11,86
11,87
12,11
12,28
Dollar 6,99 7,18 7,14 7,17 7,18 7,12 7,47
Euro 10,19 10,27 10,17 10,21 10,22 10,26 10,51
Dansk 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,41
Norsk 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,20
Yen 7,59 7,77 7,63 7,60 7,48 7,49 7,86
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 39 v 38 v 37 v 36
SLP
SLP+ 23 kg - 21,30 21,70 21,70
Dito PMWS-vaccinerade - 22,15 22,50 22,50
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,60 20,60 20,60
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,60 19,60 19,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,60 20,60 20,60
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
SwedeHam, 23 kg - 19,85 19,85 19,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,60 20,60 20,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 533 533 533
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 553 553 553
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 524 524 524
Bis Plus 30 kg, marknad - 549 554 554
Bas 30 kg, beräknad - 490 490 490
Bas 30 kg, marknads - 515 520 520
Nyavvanda, 9 kg - 349 349 349
KRAV, 30 kg - 862 862 862
Scan Ekologisk - 819 819 819
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 630 630 630 630
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 3 v 3 v 3 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - - brist brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
294
Basis 7 kg 215 209 209 209 207
493
Basis 30 kg 360 351 351 352 349
301
SPF+Myc 7 kg 220 214 214 214 212
500
SPF+Myc 30 kg 365 356 356 357 354
306
SPF 7 kg 224 218 218 218 216
505
SPF 30 kg 369 360 360 361 358
854
Økologi 30 kg 624 624 624 624 611
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
637
25-kilos 540 540 540 570 570
LSO (HK) euro euro euro euro euro
528
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
589
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
513
ZNVG 28 kg 48 50 52 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
421 EU, medelpris 41,38 41,33 41,58 42,52 42,50
-
767 Slovakien 75,29 59,80 50,65 54,49 60,74
620 England 60,89 61,84 63,61 64,20 65,62
610 Sverige 59,93 61,24 59,58 58,87 57,65
563 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
558 Tjeckien 54,81 52,25 51,83 55,51 64,45
541 Italien 53,13 53,39 53,64 53,77 54,54
- Tyskland - - - - 51,03
477 Finland 46,86 48,31 46,25 47,16 47,29
457 Polen 44,86 45,64 44,90 45,34 45,93
451 Estland 44,32 42,67 40,67 41,96 43,01
438 Belgien 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
414 Danmark* 40,71 40,71 40,71 40,57 40,56
410 Ungern 40,29 40,93 50,75 41,49 31,00
379 Luxemburg 37,20 37,40 37,75 38,10 38,10
331 Holland 32,50 32,50 32,50 32,50 31,50
326 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
323 Spanien 31,74 31,54 31,68 35,35 35,35
250 Frankrike 24,60 25,80 26,60 28,40 28,40
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.