Senaste noteringsnytt
Tyska noteringen sänks 5 cent till, danska sänks 20 øre

Tyska noteringen faller ännu 5 cent vecka 39. Det är tredje sänkningen på lika många veckor, totalt 14 cent, drygt 1,40 skr. Orsaken är att utbudet av slaktgrisar är mycket stort i förhållande till efterfrågan på griskött. Så har det blivit, då grisföretagarna sett de sänkta noteringarna och anmält fler grisar till slakt än de normalt skulle ha gjort. Tanken att rädda det som räddas kan, orsakar i stället ett prisras som drar med sig så gott som hela EUs marknad för griskött.
Efter denna överanmälan, väntas minskat utbud och det tyska priset torde så sakta sega sig uppåt igen, kanske efter en tid med oförändrad nivå. Så brukar det vara.
Tänk om alla kunde sitta stilla i båten när det syns dra ihop sig till oväder!?
Danska slakterierna sänker noteringen för slaktgrisar med 20 danska öre vecka 39. Det är som en följd av raset i Tyskland. Någonstans ska den ökade slakten placeras och det orsakar rabatter och sänkta priser.
Suggorna i Danmark är oförändrade. KLS och Ugglarp har oförändrade noteringar, liksom övriga slakterier. Spotpriset stiger med 15 öre.
I Finland sänker Atria både slaktgrisar och suggor med 2 cent, också som en följd av oron på den europeiska marknaden.
Men det finns även marknader som går riktigt, riktigt bra. Skövde Slakteri startade i onsdags försäljning av lokalproducerat kött i några butiker i Skövde, med varumärket Skövde Slakteri och med grisar från närområdet. I dag, tre dagar efter starten, var Cato Gustafsson helt överväldigad av det mottagande det närproducerade köttet fått. Han berättade att en handlare med egen bil hämtat påfyllning två gånger vid slakteriet.
Tänk om slaktarna i stället för att tvingas sälja och köra ut grisköttet, kunde få handlarna att stå i kö utanför slakteriet för att hämta varor!
Det kanske skulle kunna påverka noteringen! /LG 090917

Fortsatt sänkning av priserna i EU
I många europeiska länder faller grisnoteringarna och visar varierande prisnivåer. Pressen på marknaden gav olika resultat, från oförändrad prisnivå som i Danmark, till så stor sänkning som 8 cent i Italien. De kvantiteter slaktgrisar som bjuds ut är för stor i förhållande till den efterfrågan som finns. Oförändrade priser är det också i Sverige och England, även om resultatet efter ändringar i valutakurserna blir ett annat.
I Holland sänktes priset 5 cent. Hela orsaken till detta är att grillsäsongen är slut och att priset på karré sjunkit kraftigt.
Den tyska sänkningen för skyllas på grisuppfödarna själva, som när de ser sänkningar anmäler fler grisar än vanligt. Därmed blir det ett kraftigt överutbud. I Danmark höll sig noteringen oförändrad för sjätte veckan i rad.
Trenden är att man väntar minskning i anmälningarna till slakt och att noteringen därmed stabiliseras. Dock är tyska hemmamarknaden svårbedömd. I motsats till detta ligger exporten, och då särskilt exporten av levande djur, fortsatt på hög nivå. ISN 090918

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
I Europa är trenden fallande priser på de flesta marknader, orsakade av stort utbud i förhållande till efterfrågan.
I Sverige går försäljning fortfarande bra med en efterfrågan som kan betraktas som balanserad på det flesta detaljer. Det sker en viss uppbromsning på skinkor, som märks allt tydligare, medan efterfrågan på sorteringar är fortsatt stabil.
Noteringarna för slaktgris och sugga är oförändrade.

KLS/Ugglarp
Marknadsläget stabilt och säsongsmässigt lugnt i handelsledet. Efterfrågan på griskött är fortsatt tämligen god från både detaljhandel och industri med något fallande priser.
Det relativt goda marknadsläget fortsätter och våra grispriser är oförändrade.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson:-Det har varit en bra vecka, men inget sticker ut.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är lite brist på smågrisar, men balans i slakten.
-Magnus börjat jobba med besök hos kunder och det känns som han fått en bra dialog. Det har blivit som vi hoppats och trott.

Boarps gård
Per Karlsson: -Bra att Scan sänker kostnaderna genom att minska slakten i Skara. Synd att effektiviseringsprogrammet inte innebär ökat behov, utan minskat behov av grisar. Nu måste ny marknad hittas till 300 000 grisar om efterfrågan ska vara oförändrad.
-Ska ökad efterfrågan ske behöver ännu fler grisar bort från marknaden antingen genom export eller minskad produktion. Själv väljer jag kortsiktigt att minska produktionen. Att räkna hem en insättning av smågrisar nu klarar inte vårt företag, inte ens med 12 öre/mj. Den beräknade prissänkningen på 1,50 till 2 kr v 51 ger röda siffror hur jag än räknar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det märks att priserna faller i Europa. Vi får se hur länge vi kan stå emot.
-I onsdags började vi sälja lokalproducerat kött i några butiker i Skövde. Det är från nöt och gris uppfödda i Västergötland. Mottagandet blev otroligt positivt. Vi använder Skövde Slakteri som varumärke.
-Det är tydligt att folk vill veta vad de äter. Hyllorna har tömts flera gånger under de tre dagarna och en butik har hämtat påfyllning själva två gånger.
-Vi planerar även att sälja lokal chark, men här blir det under Gudruns varumärke, men vi gör så konsumenterna ser koppling mellan Gudruns och Skövde Slakteri.
-Naturligtvis fick vi en extra draghjälp av att det skrevs mycket om Scans minskade aktiviteter i länet.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Priset på slaktgrisar och suggor sänks 2 cent, men smågrisarna går upp 2 €.
-Sänkningen av priset på slaktgrisar är en anpassning till marknadsläget. Annars är det en normal höstmarknad, men med viss försiktighet. Efterfrågan är dock fortfarande god, men prisnivåerna är inte de bästa.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi har normal slakt med balans mellan tillförsel och efterfrågan. Smågrisarna är i balans. Det har varit en bra vecka på alla sätt.

Danish Crown
Utvecklingen för de europeiska priserna är i stort sett oförändrad. Skinkorna har börjat sjunka och med det kraftiga noteringsfallet i Tyskland, kan vi frukta ytterligare fall för skinkorna på den europeiska marknaden generellt under de kommande veckorna. Bog och nackar säljs oförändrat till lätt vikande priser.
Den engelska marknaden är i stort oförändrad.
Det är god avsättning till ryska marknaden och vi förväntar egentligen att detta ska vara läget den mesta tiden som är kvar av året. Handeln sker till en förnuftig prisnivå.
Avsättningen till Kina är nu igång igen efter två veckors uppehåll som följd av de kommande helgdagarna i Kina. Avsättningen till Japan och Australien är oförändrad.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 18 september 2009
Senaste uppdatering gjord 21 september 10,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 39

Partipriset
Scans partipris från 31 augusti 19,82 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Välkommen tlll företagsbesök vid
Råbelöfs Gods
onsdagen 30 september kl 13.00
Anmälan senast 22 september
Skåne-Blekinge Grisproducenter
Klicka här för program!

Smågrisar köpes
Även för mellangårdsavtal direkt mellan säljare och köpare.
Per Karlsson, Boarps Gård AB
per@boarpsgard.se 0701-74 90 12

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 39 v 38 v 37 v 36
Tyskt spotpris** Förhandl 14,32 14,97 15,40 15,86
Spotmarknaden* 73-94,9 17,05 16,90 16,90 16,90
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,30 15,30 15,30 15,30
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,95 a14,95 a14,95 a14,95
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,80 14,80 14,80 14,80
KLS 64-94,9 14,80 14,80 14,80 14,80
SLP 70-96,9 14,65 14,65 14,65 14,65
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 14,65 14,65 14,65 14,65
Scan 75-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 26,75 26,75 26,75 26,75
Scan Ekologisk 73-96,9 25,75 25,75 25,75 25,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.

Högre kursen i grisproduktion
– nu i omarbetad form
December – Mars 2009/2010
Sista anmälningsdag är 1 oktober!
Info om kursen och hur du anmäler finns på www.hmh.slu.se eller hos kursledaren Sylvia Persson,
0511-67000, 070-696870 sylvia.persson@adm.slu.se
Klicka för mer info!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 39 v 38 v 37
12,69 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 9,40 9,60 9,60
23,10 Nortura 71,1–81,0a nkr 19,58 19,58 19,58
12,71 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,26 1,26 1,26
12,61 Österbottens 75 – 90 euro 1,25 1,27 1,27
13,92 Snellman 80–101 euro 1,38 1,38 1,41
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
18 sep Landsnotering euro euro euro euro euro
14,32 Tyskland 1,42 1,47 1,50 1,56 1,56
12,23 Frankrike - - - - 1,213
11,40 Belgien - - - - 1,130
13,29 Italien - - - 1,318
15 sep jämförbara*
16,09 Italien - 1,595 1,684 1,684 1,684
15,34 England - 1,521 1,524 1,513 1,535
15,12 Spanien - 1,499 1,556 1,556 1,588
16,34 Tjeckien - - - 1,620 1,620
15,31 Polen - - 1,518 1,533 1,551
14,42 Österrike - 1,430 1,470 1,500 1,500
14,28 Tyskland - 1,416 1,446 1,506 1,506
14,03 Sverige - 1,391 1,381 1,400 1,401
13,98 Holland - 1,386 1,435 1,493 1,493
13,85 Frankrike - 1,383 1,407 1,405 1,382
13,89 Danmark - 1,377 1,446 1,377 1,377
13,65 Belgien - 1,353 1,390 1,440 1,440
13,40 Irland - 1,329 1,329 1,329 1,367
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
6 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
15,62 EU, medelpris 1,533 1,541 1,539 1,553 1,567
-
18,54 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
17,90 Grekland 1,757 1,810 1,783 1,794 1,803
17,85 Bulgarien 1,752 1,752 1,753 1,753 1,753
17,72 Italien 1,739 1,717 1,657 1,653 1,560
17,33 Litauen 1,701 1,652 1,523 1,628 1,597
17,28 Lettland 1,696 1,671 1,717 1,665 1,640
17,23 Rumänien 1,691 1,679 1,673 1,678 1,676
16,97 England 1,666 1,688 1,719 1,744 1,777
16,79 Slovakien 1,648 1,631 1,640 1,660 1,663
16,68 Tjeckien 1,637 1,644 1,626 1,622 1,610
16,30 Portugal 1,600 1,650 1,670 1,710 1,770
16,28 Luxemburg 1,598 1,610 1,595 1,580 1,580
16,18 Polen 1,588 1,604 1,592 1,602 1,615
16,07 Tyskland 1,578 1,599 1,603 1,602 1,602
16,02 Ungern 1,573 1,599 1,568 1,587 1,629
15,91 Estland 1,562 1,549 1,554 1,521 1,548
15,49 Österrike 1,521 1,525 1,523 1,520 1,527
15,48 Sverige 1,520 1,535 1,501 1,493 1,475
15,47 Slovenien 1,519 1,516 1,510 1,507 1,513
15,29 Spanien 1,501 1,564 1,584 1,711 1,711
14,82 Belgien 1,455 1,455 1,450 1,452 1,455
14,71 Holland 1,444 1,443 1,444 1,444 1,442
14,69 Finland 1,442 1,441 1,438 1,438 1,432
14,16 Frankrike 1,390 1,370 1,370 1,380 1,400
13,75 Irland 1,350 1,350 1,347 1,347 1,348
13,55 Cypern 1,330 1,330 1,490 1,650 1,650
13,38 Danmark* 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
16 sep
9 sep
2 sep
19 aug
Utbud
457
555
580
545
Sålda
457
555
580
545
Medelpris, euro
1,50
1,50
1,60
1,60
Lägst
1,49
1,50
1,58
1,60
Högst
1,50
1,50
1,61
1,61
Medelpris, skr
15,13
15,28
16,27
16,27

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,20 kr, galtar 5,70 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 40 v 39 v 38 v 37
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 10,15 10,45 10,55 11,10
Dalsjöfors 58% - 9,75 9,75 9,75
Dahlbergs 140- - 9,50 9,50 9,50
KLS 140- - 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,50 9,50 9,50
Scan 140- - 9,50 9,50 9,50
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 9,20 10,10 10,10
Ginsten 140,1 kg- - 8,50 8,50 8,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,50 8,50 8,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 5,70 6,60 6,60
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 39 v 38 v 37
10,66
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,90 7,90 7,90
18,21
Nortura Fri vikt nkr 15,44 15,44 15,44
Finland
4,74
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,44
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,56 0,56
6,55
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,89
ZNVG 56 % euro 1,08 1,15 1,18
Galtar
9,31
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,90

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 38 v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Pund
11,32
11,57
11,72
11,57
11,86
11,87
12,11
Dollar 6,84 6,99 7,18 7,14 7,17 7,18 7,12
Euro 10,09 10,19 10,27 10,17 10,21 10,22 10,26
Dansk 1,35 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37
Norsk 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Yen 7,53 7,59 7,77 7,63 7,60 7,48 7,49
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 40 v 39 v 38 v 37
SLP
SLP+ 23 kg - 21,30 21,30 21,70
Dito PMWS-vaccinerade - 22,15 22,15 22,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
SwedeHam, 23 kg - 19,85 19,85 19,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,60 20,60 20,60
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,60 19,60 19,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,60 20,60 20,60
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,60 20,60 20,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 533 533 533
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 553 553 553
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 524 524 524
Bis Plus 30 kg, marknad - 539 549 554
Bas 30 kg, beräknad - 490 490 490
Bas 30 kg, marknads - 510 515 520
Nyavvanda, 9 kg - 349 349 349
KRAV, 30 kg - 862 862 862
Scan Ekologisk - 819 819 819
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 635 630 630 630
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2,5 v 3 v 3 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist - brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - brist balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
282
Basis 7 kg 209 215 209 209 209
475
Basis 30 kg 352 360 351 351 352
288
SPF+Myc 7 kg 214 220 214 214 214
481
SPF+Myc 30 kg 357 365 356 356 357
294
SPF 7 kg 218 224 218 218 218
487
SPF 30 kg 361 369 360 360 361
834
Økologi 30 kg 618 624 624 624 624
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
637
25-kilos 540 540 540 540 570
LSO (HK) euro euro euro euro euro
528
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
585
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
484
ZNVG 28 kg - 48 50 52 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
421 EU, medelpris 41,38 41,33 41,58 42,52 42,50
-
767 Slovakien 75,29 59,80 50,65 54,49 60,74
620 England 60,89 61,84 63,61 64,20 65,62
610 Sverige 59,93 61,24 59,58 58,87 57,65
563 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
558 Tjeckien 54,81 52,25 51,83 55,51 64,45
541 Italien 53,13 53,39 53,64 53,77 54,54
- Tyskland - - - - 51,03
477 Finland 46,86 48,31 46,25 47,16 47,29
457 Polen 44,86 45,64 44,90 45,34 45,93
451 Estland 44,32 42,67 40,67 41,96 43,01
438 Belgien 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
414 Danmark* 40,71 40,71 40,71 40,57 40,56
410 Ungern 40,29 40,93 50,75 41,49 31,00
379 Luxemburg 37,20 37,40 37,75 38,10 38,10
331 Holland 32,50 32,50 32,50 32,50 31,50
326 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
323 Spanien 31,74 31,54 31,68 35,35 35,35
250 Frankrike 24,60 25,80 26,60 28,40 28,40
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.