Senaste noteringsnytt
Inga förändringar i Sverige trots internationell turbulens
Hittills har Sverige klart sig bra med noteringarna, trots att det är mycket turbulent i framför allt Tyskland, men också i de flesta övriga EU-länder. Men det kan ju bero på vår redan låga notering?
Danmark drogs dock med och sänker 20 øre till på måndag. I Finland följer HKScan Atrias exempel från förra veckan och sänker.
Spotpriset på smågrisar går ner, både hos Scan och spotmarknaden. Det är inte lika lönsamt att sätta in smågrisar om slakten sker efter jul.
För den som har kontrakt på leverans av smågrisar till Scan, är onsdag en viktig dag, om kontraktet går ut vid nyår. Då är det hög tid att förhandla om nästa års smågrisar. Tilläggen är idag en viktig del av priset och därmed en viktig faktor som påverkar hur trevligt det är att gå till smågrisstallet för att jobba.
Tänk på att nu är det säljarens marknad och antalet nya suggplatser inte är stort. /LG 090925

Tyska noteringen oförändrad
Det blev ingen ytterligare sänkning av tyska priset, utan oförändrad notering 1,42 €, 14,32 skr. /LG 090925

Slaktgrisar ner 20 øre till i Danmark, suggor 40
Danska slaktgrisarna fortsätter ner med ytterligare 20 øre v 40 och suggorna sänks med 40 øre. Danska noteringen har nu sänkts med ca 55 öre på två veckor. /LG 090924

Sverige har högsta priset i Europa på smågrisar

Svenska smågrispriset var v 38 högst i Europa med 613 kr. Näst högst var England med 604 kr. Svenska priset är nästan dubbelt så högt som EUs snittspris, som är 411 kr.
Lägsta priset har Frankrike med 248 kr.
EUs medelpris på slaktgrisar gick v 38 under 15 kr. Svenska faktiskt utbetalade pris per kilo var 15,43 och stiger. Tack vare att svenska priset har gått upp och EUs priser i allmänhet ner, når Sverige således nu upp till EUs medelpris. /LG 090924

Tyska auktionspriset högre än tyska noteringen
Ovanligt nog har tysk notering sänkts snabbare än tyskt auktionspris. 23 september sjönk priset på internetauktionen till 1,45 €, medan noteringen i måndags sjönk till 1,42.
Det finns tänbara förklaringar:
1. Noteringen föll mer än motiverat, vilket är vanligt när slakterierna gaddar ihop sig och försöker trycka ner noteringen. Detta i kombination med att utbudet blev för stort när uppfödarna (också som vanligt) paniksålde grisar för att få så högt pris som möjligt.
2. Det finns nu färre grisar att anmäla, vilket skapar i varje fall bättre balans. Priset på internetauktionen brukar reagera snabbare än noteringen, som har en inneboende tröghet vid höjningar.
Internetauktionen indikerar därför visst hopp. /LG 090924

Noteringarna föll i hela Europa
Grisnoteringarna fortsatte falla överallt i EU, som vi sett under de senaste veckorna. Noteringarna kunde inte hålla emot den press som särskilt de tyska slakterierna svarar för. Så priserna föll i alla europeiska länder. Så som det ser ut med kvantiteterna grisar i många länder, kan inte grisuppfödarna göra mycket för att stoppa prispressen.
Rankinglistan över noteringarna har ändrats en del de senaste veckorna. Spanien, som exempel, blev petad från sin position av England och sistaplatsen blev övertagen av Belgien. Sänkningarna av noteringarna är i nivåerna 3 - 5 cent. I Österrike var fallet 7 cent, dvs en mycket tydlig sänkning. Orsaken är import av billigt kött från Tyskland. I Danmark föll noteringen 3 cent, vilket är första gången på länge. Dock ligger danska noteringen fortsatt mitt i fältet och över franska och belgiska noteringen.
Prognosen är att sänkningarna i Europa snart bör vara över för den här gången. Slakterierna fortsätter dock klaga över låg lönsamhet och otillfredsställande försäljningspriser. Mot detta står att exporten till öst fortfarande är stor och minskar pressen på grispriserna i väst. Den tydliga nedgången av noteringarna i väst kompenserar nu mycket väl den starka euron, vilket underlättar exporten. ISN 090924






Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Trenderna i Europa fortsätter med fallande priser på flera marknader. Bland annat sänks den danska noteringen med 20 danska öre på slaktsvin och 40 danska öre på sugga.
Främsta orsaken till de fallande priserna är en god tillgång på slaktgrisar i förhållande till efterfrågan. Risken med fallande priser i Europa är att importtrycket till Sverige ökar vecka för vecka. Än så länge råder det dock en balans på den svenska marknaden med fortsatt bra försäljning av svenskt griskött. Scans försäljning är stabil med en bra efterfrågan på alla detaljer.
Scan lansering av ett nytt smörgåsmatssortiment går över förväntan och redan nästa vecka bli det extra skift i produktionen. Scan Variation innehåller 12 olika småförpackningar av smörgåsmat, där du som kund själv får fritt kombinera ihop ditt multiköp. För samma pris som en stor förpackning, får du nu istället tre valfria små.
Noteringarna för slaktgris och sugga är oförändrade.

KLS/Ugglarp
Marknadsläget fortfarande stabilt och säsongsmässigt lugnt i handelsledet. Positivt är att innevarande vecka är lönevecka. vilket är tydligt märkbart på efterfrågan. 
Det relativt goda marknadsläget fortsätter och våra grispriser är oförändrade.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson:-Det har varit en efter omständigheterna bra vecka. Det mesta har sålts. Nästa är lönevecka, då väntar vi ännu bättre försäljning.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det finns inte mycket att kommentera den här veckan, det har rullat på som förra.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Det har varit en bra försäljningsvecka, som vanligt på hösten i Norrland.
-Älgjakt har upptagit mycket tid denna vecka hos både mig och andra.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är brist på lägg och sida, kanske inte det mest vanliga, men så är det. Men inte på karré. Vi slaktar för fullt, 5 600 grisar per vecka och över 1000 nöt inkl kalv.
-I kväll har vi leverantörsfest med 1100 gäster.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vecka både beträffande produktion och konsumtion. Dt är balans i slakten, men ett litet överskott på smågrisar.
-Men vi är bekymrade över noteringsfallet i Tyskland, som skapat turbulens i Europa.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Marknadsläget är spänt, så vi sänker 1 cent. Det är konkurrenen från främst Tyskland, men även Danmark, som trycker ner priserna. Det är balans på smågrisar och slakt.

Danish Crown
Det fortsatta fallet för noteringarna i större delen av Europa har medfört negativ stämning på den europeiska marknaden. Skinkor har nu nått botten och säljs till stabila priser. Den fallande kursen på pund ger oss dock en minskad intäkt på bacon och kotlett.
Priserna på kotlett är generellt fallande i Europa, medan bog och produktionskött sjunker i något långsammare tempo. Försäljningen till Ryssland går fortsatt tillfredsställande och vi håller intjäningen trots den fallande dollarn.
Försäljningen i Japan, Kina och Australien är oförändrad, men vi upplever fortsatt hård konkurrens från andra företag i både Japan och Australien.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 18 september 2009
Senaste uppdatering gjord 28 september 11,15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 40

Partipriset
Scans partipris från 31 augusti 19,82 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Vi vill köpa 9 000 smågrisar!
Har du 4 000 - 9 000 smågrisar per år i mellersta eller södra Sverige för mellangårdsavtal?
Skicka ett mail till gris@agrar.se f v b.

Välkommen tlll företagsbesök vid
Råbelöfs Gods
onsdagen 30 september kl 13.00
Anmälan senast 22 september
Skåne-Blekinge Grisproducenter
Klicka här för program!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 40 v 39 v 38 v 37
Tyskt spotpris** Förhandl 14,32 14,32 14,97 15,40
Spotmarknaden* 73-94,9 17,05 17,05 16,90 16,90
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,30 15,30 15,30 15,30
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,95 a14,95 a14,95 a14,95
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,80 14,80 14,80 14,80
KLS 64-94,9 14,80 14,80 14,80 14,80
SLP 70-96,9 14,65 14,65 14,65 14,65
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 14,65 14,65 14,65 14,65
Scan 75-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 26,75 26,75 26,75 26,75
Scan Ekologisk 73-96,9 25,75 25,75 25,75 25,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.

Högre kursen i grisproduktion
– nu i omarbetad form
December – Mars 2009/2010
Sista anmälningsdag är 1 oktober!
Info om kursen och hur du anmäler finns på www.hmh.slu.se eller hos kursledaren Sylvia Persson,
0511-67000, 070-696870 sylvia.persson@adm.slu.se
Klicka för mer info!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 40 v 39 v 38
12,42 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 9,20 9,40 9,60
23,10 Nortura 71,1–81,0a nkr 19,58 19,58 19,58
12,61 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,25 1,26 1,26
12,61 Österbottens 75 – 90 euro 1,25 1,25 1,27
13,92 Snellman 80–101 euro 1,38 1,38 1,38
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
18 sep Landsnotering euro euro euro euro euro
14,32 Tyskland 1,42 1,42 1,47 1,50 1,56
12,23 Frankrike - - - - -
11,40 Belgien - - - - -
13,29 Italien - - - -
22 sep jämförbara*
15,57 Italien - 1,544 1,595 1,684 1,684
15,06 England - 1,493 1,521 1,524 1,513
14,74 Spanien - 1,461 1,499 1,556 1,556
16,27 Tjeckien - - - 1,613 1,620
14,27 Polen - - 1,415 1,518 1,533
14,17 Sverige - 1,405 1,391 1,381 1,400
13,78 Tyskland - 1,366 1,416 1,446 1,506
13,72 Österrike - 1,360 1,430 1,470 1,500
13,69 Holland - 1,357 1,386 1,435 1,493
13,62 Danmark - 1,350 1,377 1,446 1,377
13,29 Frankrike - 1,318 1,383 1,407 1,405
13,15 Belgien - 1,304 1,353 1,390 1,440
13,02 Irland - 1,291 1,329 1,329 1,329
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.



Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
20 sep Land v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Skr euro euro euro euro euro
14,97 EU, medelpris 1,484 1,513 1,533 1,541 1,539
-
18,36 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
17,67 Bulgarien 1,752 1,752 1,752 1,752 1,753
17,37 Grekland 1,722 1,741 1,757 1,810 1,783
17,36 Italien 1,721 1,721 1,739 1,717 1,657
16,80 Litauen 1,666 1,599 1,701 1,652 1,523
16,76 Rumänien 1,662 1,677 1,691 1,679 1,673
16,59 England 1,645 1,671 1,666 1,688 1,719
16,50 Lettland 1,636 1,698 1,696 1,671 1,717
16,44 Cypern 1,630 1,670 1,330 1,330 1,490
16,37 Slovakien 1,623 1,631 1,648 1,631 1,640
16,32 Tjeckien 1,618 1,636 1,637 1,644 1,626
15,68 Ungern 1,555 1,579 1,573 1,599 1,568
15,46 Estland 1,533 1,544 1,562 1,549 1,554
15,53 Portugal 1,540 1,600 1,600 1,650 1,670
15,43 Sverige 1,530 1,524 1,520 1,535 1,501
15,29 Polen 1,516 1,555 1,588 1,604 1,592
15,19 Luxemburg 1,506 1,546 1,598 1,610 1,595
15,02 Tyskland 1,489 1,529 1,578 1,599 1,603
14,95 Spanien 1,482 1,534 1,501 1,564 1,584
14,66 Österrike 1,453 1,495 1,521 1,525 1,523
14,59 Slovenien 1,446 1,495 1,519 1,516 1,510
14,48 Finland 1,436 1,432 1,442 1,441 1,438
14,12 Frankrike 1,400 1,400 1,390 1,370 1,370
13,80 Belgien 1,368 1,401 1,455 1,455 1,450
13,52 Holland 1,340 1,387 1,444 1,443 1,444
13,25 Danmark* 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314
13,18 Irland 1,307 1,310 1,350 1,350 1,347
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
23 sep
16 sep
9 sep
2 sep
Utbud
705
457
555
580
Sålda
705
457
555
580
Medelpris, euro
1,45
1,50
1,50
1,60
Lägst
1,44
1,49
1,50
1,58
Högst
1,45
1,50
1,50
1,61
Medelpris, skr
14,63
15,13
15,28
16,27

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,20 kr, galtar 5,70 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 41 v 40 v 39 v 38
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,40 9,40 10,45 10,55
Dalsjöfors 58% - 9,75 9,75 9,75
Dahlbergs 140- - 9,50 9,50 9,50
KLS 140- - 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,50 9,50 9,50
Scan 140- - 9,50 9,50 9,50
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 9,20 9,20 10,10
Ginsten 140,1 kg- - 8,50 8,50 8,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,50 8,50 8,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 5,70 5,70 6,60
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 40 v 39 v 38
10,12
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,90 7,90
18,21
Nortura Fri vikt nkr 15,44 15,44 15,44
Finland
4,74
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,44
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,54 0,56
6,55
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,89
ZNVG 56 % euro 1,08 1,08 1,15
Galtar
8,77
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,90 6,90

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 39 v 38 v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Pund
11,20
11,32
11,57
11,72
11,57
11,86
11,87
Dollar 6,84 6,84 6,99 7,18 7,14 7,17 7,18
Euro 10,09 10,09 10,19 10,27 10,17 10,21 10,22
Dansk 1,35 1,35 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37
Norsk 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Yen 7,56 7,53 7,59 7,77 7,63 7,60 7,48
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 41 v 40 v 39 v 38
SLP
SLP+ 23 kg - 21,00 21,30 21,30
Dito PMWS-vaccinerade - 21,85 22,15 22,15
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
SwedeHam, 23 kg - 19,85 19,85 19,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,60 20,60 20,60
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 19,60 19,60 19,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,60 20,60 20,60
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,60 20,60 20,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 533 533 533
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 553 553 553
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 524 524 524
Bis Plus 30 kg, marknad - 529 539 549
Bas 30 kg, beräknad - 490 490 490
Bas 30 kg, marknads - 495 505 515
Nyavvanda, 9 kg - 349 349 349
KRAV, 30 kg - 862 862 862
Scan Ekologisk - 819 819 819
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 500 635 630 630
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 v 2,5 v 3 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist brist -
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - brist brist balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
275
Basis 7 kg 204 209 215 209 209
464
Basis 30 kg 344 352 360 351 351
282
SPF+Myc 7 kg 209 214 220 214 214
471
SPF+Myc 30 kg 349 357 365 356 356
287
SPF 7 kg 213 218 224 218 218
476
SPF 30 kg 353 361 369 360 360
876
Økologi 30 kg 649 618 624 624 624
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
655
25-kilos 560 540 540 540 540
LSO (HK) euro euro euro euro euro
528
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
585
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
454
ZNVG 28 kg 45 45 48 50 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
20 sep Land v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Skr euro euro euro euro euro
411 EU, medelpris 40,79 40,59 41,38 41,33 41,58
-
613 Sverige 60,76 59,82 59,93 61,24 59,58
604 England 59,92 60,89 60,89 61,84 63,61
573 Tjeckien 56,81 50,97 54,81 52,25 51,83
565 Slovakien 56,03 45,67 75,29 59,80 50,65
558 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
535 Italien 53,03 53,03 53,13 53,39 53,64
487 Finland 48,31 48,38 46,86 48,31 46,25
- Tyskland - - - - -
468 Ungern 46,42 42,20 40,29 40,93 50,75
446 Polen 44,29 43,58 44,86 45,64 44,90
420 Danmark* 41,65 40,71 40,71 40,71 40,71
398 Belgien 39,50 41,00 43,00 43,00 43,00
353 Estland 39,37 39,05 44,32 42,67 40,67
395 Luxemburg 39,20 31,80 37,20 37,40 37,75
322 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
319 Spanien 31,64 32,06 31,74 31,54 31,68
267 Holland 26,50 29,50 32,50 32,50 32,50
248 Frankrike 24,60 24,60 24,60 25,80 26,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.