Senaste noteringsnytt
Svenska priser står sig vecka 41, trots tysk sänkning
KLS och Ugglarps höjning med 70 öre till 15,30 kr vecka 41 till leverantörer med avtal har nog satt en del myror i huvudet på en del slaktare idag. En höjning av noteringen, just som Tyskland sänker ytterligare 3 cent till summa 17 cent, 1,73 skr, på 5 veckor och danskarna sänker ytterligare 20 øre, 80 svenska öre på 3 veckor. Det var ju ganska länge sedan man sa att noteringen egentligen borde sänkas (med tanke på ökade importtrycket).
En oförändrad notering (hos alla som hittills satt noteringen) har aldrig gått vägen, om det inte varit så att många kontrakt förhandlas i dagarna. Ingen törs sänka och kanske sätta sig med Svarte Petter. Alla vill ha grisar att slakta. Scan måste tänka på sina minskande volymer, KLS och Ugglarp ska öka volymerna, till varje pris, och vad gör då de övriga slakterierna? Oförändrat är det naturliga, innan man får analysera vad den höjda KLS/Ugglarps-noteringen innehåller.
Man får m a o se den redan svaga slaktkalkylen bli ännu svagare och i stället pytsa över lite pengar från den lönsamma vidareförädlingen. I slutänden är det ju samma kassa, om man har både slakt styckning och chark. Finns inte alla delarna, så kan det kännas tuffare.
-Vi vet inget om nya KLS/Ugglarps-noteringen, så vi gör inget, sa Bengt Göran Bengtsson, Ginsten.
-Vi gör inget motdrag den här veckan, säger Peter Johansson, Dalsjöfors. Den nya noteringen är nog inte så konstig. Vi får se vilka tillägg som finns med.
-Visst är det prispress från Tyskland och Danmark, säger Peter. Dagens grisnoteringar innehåller nog både marknadsmässiga kalkyler och politisk prissättning. Men även en tredje faktor: Att visa styrka på köttmarknaden. Man vill inte skylta med ev behov att sänka.
Vi får således vara glada för att vi befinner oss i en period när slakterierna slåss hårt om grisarna och att vi är mitt i en av de två starka perioderna under året, nu den när skinkan drar. F ö är huvudparten av julskinkan redan såld. Den såldes under våren, när prognosen var uppåtgående grispriser mot slutet av året.
Vi kan nu vänta oss att det under våren och sommaren bedrövliga svenska grispriset seglar uppåt i tabellen över internationell faktisk betalning. Dock inte därför att vi får bättre betalt för grisarna, men att man i andra länder får sämre. Faktiska svenska grispriset i euro låg vecka 59 på 15,59 skr, 88 öre över EUs medelpris. Sedan dess har skillnaden bara ökat.
Ibland blir jag lite förvånad över de marknadsbedömningar även stora organisationer gör. Balanserat, botten nådd, osv, är vanliga ord. Det är förvisso många parametrar att väga samman, men när det är rekord i anmälda grisar, som i tyska Niedersacshen förra veckan, så ska det till något att väga upp detta stora utbud för att få balans. Vi ser av sänkta tyska noteringen att det inte alltid lyckas. /LG 091002

Billigare foder höjer Scans smågrispris
Fodret har gått ner i pris, därför blir smågrisarna dyrare. När det går att köpa billigare bl a spannmål till de mera matslukande slaktgrisarna, då ska smågrisuppfödarna ha med av de pengarna och därför höjs smågrispriset. Det går ju inte åt så mycket foder till smågrisar och suggor, så det måste ske en viss utjämning via balanskalkylen.
Scan har reviderat kalkylerna för smågrisar inför v 41. Största ändringen i kalkylerna är fodret som gått ner 20 öre för slaktgris och ungefär samma för suggor. Ändrad avräkning för slaktvärden, livdjursvärden och räntor har också gett ändringar i kalkylen, men mindre. Slaktvärdena korrigeras utifrån utfallen i slakten de senaste 4 veckorna för slaktgrisar och suggor. Räntorna är Landshypoteks, nu 4,15 %, en sänkning med 15 punkter sedan senaste revidering. /LG 091002

KLS Ugglarps höjer till 15,50 för leverantörer med avtal
V 41 börjar KLS och Ugglarps nya leveranskontrakt att gälla för dem som valt det, vilket innebär ytterligare en notering, där priset är 50 öre högre. 15,50 kr är således nya noteringen för slaktgrisar för leverantörer med avtal. För övriga är noteringen oföröndrad.
Smågrisarna höjs med 50 öre till 21,10 kr. KLS inför tillägg för PMWS-vaccinerade. /LG 091001

Noteringarna i EU går åt olika håll
Noteringarna går åt lite olika håll den här veckan. Medan priserna vänder neråt med 2 - 5 cent i Danmark, så väl som i Holland och Spanien, håller de tyska noteringarna, liksom i Belgien och Österrike sig stabila på föregående veckas nivåer. Oförändrade priser är det också i England och Sverige, även om valutaförändringar ändrar priset när det räknas om till euro.
Ingen ny notering sattes i Frankrike senaste tisdagen. Slakterierna förväntade sig en sänkning med 4 cent, men både börser och handlare var inställda på den idén, eftersom det kom in positiva rapporter från omgivande länders köttmarknader. Diskussionerna avbröts därför senare under veckan.
I Spanien tvingade den kyligare väderleken ner noteringen. Grisarna börjar växa bättre och därmed ökar utbudet av griskött. I Holland utbjuds ökade kvantiteter slaktgrisar, samtidigt som priserna på styckningsdetaljer faller. Resultatet blev därför sänkning av noteringen med 2 cent.
Trenden är starkare efterfrågan på färskt kött och fortsatt god export. Därmed minskar pressen på tyska marknaden. Efter de stora prissänkningarna i Tyskland väntas en väl balanserad marknad närmaste veckan. ISN 090930

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
I Europa fortsätter trenden med lägre priser. I Danmark sänks noteringen för tredje veckan i rad. Denna gång är sänkningen 20 danska öre och ger ett nytt avräkningspris på 9,00 danska kr per kilo.
I Sverige går försäljning förhållandevis bra och risken för ökad konkurrens från import ökar successivt allt eftersom priserna i Europa sänks.
Vi har en balanserad efterfrågan på de flesta grisdetaljer och även efterfrågan på sorteringar är fortsatt stabil. Noteringen på slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS/Ugglarp
Vi är nu inne i höstperioden och i väntan på julhandeln, men marknadsläget är fortfarande stabilt och efterfrågan ännu god trots att det märks att det är något lugnare i handelsledet. 
Det relativt goda marknadsläget fortsätter och våra grispriser är oförändrade, men en viss brist på smågrisar gör att vi höjer smågrispriset 50 öre.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson:-Det rullar på som tidigare, med bra försäljning. Sänkningarna i Danmark och Tyskland är inte bra och förr eller senare får de genomslag i Sverige också.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Ingen dramatik, inget sticker ut den här veckan.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Danske Slakterier har nu anmält frågan till konkurrensverket om kravet i offentlig upphandling på att varor är producerade i enlighet med Svensk lagstiftning (Laholms Kommun).
-Det är bra att detta blir prövat. Nu måste alla krafter aktiveras för att påvisa orimligheten i ett utslag där upphandling inte får ske med kravet att varorna är producerade i enlighet med Svensk lagstiftning.
-Jag uppmanar alla i branschen att verkligen jobba för denna fråga ur ett svenskt perspektiv. Alla krafter behövs. Resan har dragit energi att ta dit den är nu, det får inte fallera på mållinjen. Gör något du också!
-Sverige kan inte ha två olika lagar samtidigt. En för producenter och en annan för upphandlande myndigheter, det är en av frågorna. En annan fråga är att om inte den myndighet som ska handla upp har rätt att ställa krav på hur varan är producerad. Vem ska då ställa kraven?

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Markanden är som förra veckan. Slakten normal och balans för smågrisar.
-1 oktober sänktes matmomsen från 17 % till 12 %. Regeringen väntar sig att konsumtionen ska öka, men 6 % är inte så stora pengar på en matkorg. Alla skattelättnader är dock positiva och sänkningen lättar något på trycket i hushållens ekonomi. Sänkningen kan även ha en psykologisk effekt på marknaden.
-Personligen tror jag handelns kampanjer har större inflytande på konsumtionen. Nya momsen blir även samma som i Sverige.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det har varit normal vecka på alla vis.
-Vi har nu gott om spannmål i Finland. Vi har fått historiens bästa skörd, 4,4 miljarder kilo. Det är bra för köttproduktionen.
-Vi hade en bra försommar och bra höst, så allt stämde för odlarna. Proteinet hamnar dock på lägre än normalt p g a den större skörden.

Danish Crown
Skinkor säljs fortsatt till lågt, men någorlunda stabilt pris i Europa. Bog, karré och produktionskött säljs likaså till oförändrade priser och säljer bra i Ryssland.
Priset på kotlett och bacon i England är under press, vilket tillsammans med den fallande kursen på pund ger försämrat hemhämtat pris.
Försäljningen till Fjärran Östern är oförändrad.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 2 oktober 2009
Senaste uppdatering gjord 7 oktober 14,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 41

Partipriset
Scans partipris från 31 augusti 19,82 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Vi vill köpa 9 000 smågrisar!
Har du 4 000 - 9 000 smågrisar per år i mellersta eller södra Sverige för mellangårdsavtal?
Skicka ett mail till gris@agrar.se f v b.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 41 v 40 v 39 v 38
Tyskt spotpris** Förhandl 14,13 14,32 14,32 14,97
Spotmarknaden* 73-94,9 17,05 17,05 17,05 16,90
KLS Ugglarps topp*** 70-96,9 15,50 - - -
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,30 15,30 15,30 15,30
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,95 a14,95 a14,95 a14,95
Ugglarps Slakteri 70-96,9 14,80 14,80 14,80 14,80
KLS 70-96,9 14,80 14,80 14,80 14,80
SLP 70-96,9 14,65 14,65 14,65 14,65
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 14,65 14,65 14,65 14,65
Scan 75-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 26,75 26,75 26,75 26,75
Scan Ekologisk 73-96,9 25,75 25,75 25,75 25,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Högre kursen i grisproduktion
– nu i omarbetad form
December – Mars 2009/2010
Sista anmälningsdag är 1 oktober!
Info om kursen och hur du anmäler finns på www.hmh.slu.se eller hos kursledaren Sylvia Persson,
0511-67000, 070-696870 sylvia.persson@adm.slu.se
Klicka för mer info!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 41 v 40 v 39
12,15 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 9,00 9,20 9,40
23,10 Nortura 71,1–81,0a nkr 20,09 19,58 19,58
12,71 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,25 1,25 1,26
12,71 Österbottens 75 – 90 euro 1,25 1,25 1,25
14,03 Snellman 80–101 euro 1,38 1,38 1,38
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
2 okt Landsnotering euro euro euro euro euro
14,13 Tyskland 1,39 1,42 1,42 1,47 1,50
12,23 Frankrike - - - - -
11,40 Belgien - - - - -
13,29 Italien - - - - -
29 sep jämförbara*
15,70 Italien - 1,544 1,544 1,595 1,684
14,71 England - 1,447 1,493 1,521 1,524
14,25 Spanien - 1,402 1,461 1,499 1,556
16,11 Tjeckien - - - 1,585 1,613
14,75 Polen - - - 1,451 1,518
14,22 Sverige - 1,399 1,405 1,391 1,381
13,89 Tyskland - 1,366 1,366 1,416 1,446
13,83 Österrike - 1,360 1,360 1,430 1,470
13,60 Holland - 1,338 1,357 1,386 1,435
13,45 Danmark - 1,323 1,350 1,377 1,446
13,26 Belgien - 1,304 1,304 1,353 1,390
13,12 Irland - 1,291 1,291 1,329 1,329
13,03 Frankrike - 1,282 1,318 1,383 1,407
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
27 sep Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr euro euro euro euro euro
14,71 EU, medelpris 1,447 1,484 1,513 1,533 1,541
-
18,50 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
17,81 Bulgarien 1,752 1,752 1,752 1,752 1,752
17,74 Litauen 1,745 1,666 1,599 1,701 1,652
17,63 Grekland 1,734 1,722 1,741 1,757 1,810
17,18 Italien 1,690 1,721 1,721 1,739 1,717
17,03 Rumänien 1,675 1,662 1,677 1,691 1,679
16,57 Cypern 1,630 1,630 1,670 1,330 1,330
16,46 Lettland 1,619 1,636 1,698 1,696 1,671
16,30 England 1,603 1,645 1,671 1,666 1,688
16,27 Slovakien 1,600 1,623 1,631 1,648 1,631
16,14 Tjeckien 1,588 1,618 1,636 1,637 1,644
15,73 Ungern 1,547 1,555 1,579 1,573 1,599
15,60 Estland 1,534 1,533 1,544 1,562 1,549
15,59 Sverige 1,533 1,530 1,524 1,520 1,535
15,31 Luxemburg 1,506 1,506 1,546 1,598 1,610
15,25 Portugal 1,500 1,540 1,600 1,600 1,650
14,88 Polen 1,464 1,516 1,555 1,588 1,604
14,81 Tyskland 1,457 1,489 1,529 1,578 1,599
14,68 Spanien 1,444 1,482 1,534 1,501 1,564
14,50 Finland 1,426 1,436 1,432 1,442 1,441
14,21 Slovenien 1,398 1,446 1,495 1,519 1,516
14,05 Österrike 1,382 1,453 1,495 1,521 1,525
13,47 Belgien 1,325 1,368 1,401 1,455 1,455
13,42 Frankrike 1,320 1,400 1,400 1,390 1,370
13,24 Holland 1,302 1,340 1,387 1,444 1,443
13,08 Danmark* 1,287 1,314 1,314 1,314 1,314
12,91 Irland 1,270 1,307 1,310 1,350 1,350
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
23 sep
16 sep
9 sep
2 sep
Utbud
705
457
555
580
Sålda
705
457
555
580
Medelpris, euro
1,45
1,50
1,50
1,60
Lägst
1,44
1,49
1,50
1,58
Högst
1,45
1,50
1,50
1,61
Medelpris, skr
14,74
15,13
15,28
16,27

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,20 kr, galtar 5,70 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 42 v 41 v 40 v 39
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,40 9,40 9,40 10,45
Dalsjöfors 58% - 9,75 9,75 9,75
Dahlbergs 140- - 9,50 9,50 9,50
KLS 140- - 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,00 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,50 9,50 9,50
Scan 140- - 9,50 9,50 9,50
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 9,20 9,20 9,20
Ginsten 140,1 kg- - 8,50 8,50 8,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,50 8,50 8,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 5,70 5,70 5,70
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 41 v 40 v 39
9,58
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,50 7,90
18,21
Nortura Fri vikt nkr 15,84 15,44 15,44
Finland
4,77
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,49
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,54 0,54
6,61
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,98
ZNVG 56 % euro 1,08 1,08 1,08
Galtar
8,23
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,50 6,90

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Pund
11,14
11,20
11,32
11,57
11,72
11,57
11,86
Dollar 6,97 6,84 6,84 6,99 7,18 7,14 7,17
Euro 10,17 10,09 10,09 10,19 10,27 10,17 10,21
Dansk 1,35 1,35 1,35 1,37 1,37 1,37 1,37
Norsk 1,20 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18
Yen 7,74 7,56 7,53 7,59 7,77 7,63 7,60
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 42 v 41 v 40 v 39
SLP
SLP+ 23 kg - 21,00 21,00 21,30
Dito PMWS-vaccinerade - 21,85 21,85 22,15
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
SwedeHam, 23 kg - 19,85 19,85 19,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 21,10 20,60 20,60
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 12,10 19,60 19,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 21,10 20,60 20,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 20,60 20,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 533 533 533
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 553 553 553
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 536 524 524
Bis Plus 30 kg, marknad - 536 529 539
Bas 30 kg, beräknad - 502 490 490
Bas 30 kg, marknads - 502 495 505
Nyavvanda, 9 kg - 358 349 349
KRAV, 30 kg - 874 862 862
Scan Ekologisk - 831 819 819
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 600 600 635 630
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 v 2 v 2,5 v
Ugglarps Slakteri - brist balans balans
KLS - brist balans balans
Skövde Slakteri - brist brist brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist balans balans
Ginsten - - balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
267
Basis 7 kg 198 204 209 215 209
452
Basis 30 kg 335 344 352 360 351
274
SPF+Myc 7 kg 203 209 214 220 214
459
SPF+Myc 30 kg 340 349 357 365 356
279
SPF 7 kg 207 213 218 224 218
464
SPF 30 kg 344 353 361 369 360
868
Økologi 30 kg 643 649 618 624 624
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
655
25-kilos 560 560 540 540 540
LSO (HK) euro euro euro euro euro
528
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
589
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
437
ZNVG 28 kg 43 45 45 48 50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
27 sep Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr euro euro euro euro euro
400 EU, medelpris 39,39 40,79 40,59 41,38 41,33
-
643 Tjeckien 63,26 56,81 50,97 54,81 52,25
618 Sverige 60,86 60,76 59,82 59,93 61,24
604 Slovakien 59,48 56,03 45,67 75,29 59,80
591 England 58,13 59,92 60,89 60,89 61,84
562 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
538 Italien 52,93 53,03 53,03 53,13 53,39
510 Finland 50,17 48,31 48,38 46,86 48,31
- Tyskland - - - - -
441 Polen 43,40 44,29 43,58 44,86 45,64
412 Danmark* 40,58 41,65 40,71 40,71 40,71
406 Estland 39,98 39,37 39,05 44,32 42,67
398 Luxemburg 39,20 39,20 31,80 37,20 37,40
381 Belgien 37,50 39,50 41,00 43,00 43,00
325 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
300 Ungern 29,53 46,42 42,20 40,29 40,93
293 Spanien 28,89 31,64 32,06 31,74 31,54
238 Holland 23,50 26,50 29,50 32,50 32,50
248 Frankrike 24,40 24,60 24,60 24,60 25,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.