Senaste noteringsnytt
Svensk notering står sig även v 42
De svenska slaktarna säger att de under flera veckor sänkta noteringarna i Tyskland och Danmark märks på marknaden, men att det inte är något problem att avsätta allt som slaktas till goda priser. Säsong för skinka och inga lager av kött, nämner t ex Cato Gustafsson som bidragande orsaker. Alla slaktare säger att det fortfarande är lätt att sälja svenskt kött.
Svenska betalningen för griskött låg under lång tid i botten i den internationella jämförelsen, men nu ligger svenska faktiska betalingen ca 1 kr över EUs medelpris. Sverige ligger i mitten av tabellen, men det är dels små länder i toppen, samt länder där priserna kan röra sig snabbt upp eller ner. De riktigt stora grisländerna Tyskland, Holland, Frankrike, Spanien, ligger alla under oss i faktisk betalning. Danmark har alltid dålig betalning och ligger sist, hela 1,70 skr under svenska betalningen v 40 och avståndet har ökat sedan dess.
En orsak till att Sverige kan hålla grispriset uppe kan vi kanske även finna i den svenska kampen om grisuppfödarna. Det skrivs kontrakt nu. Men ingen säger att slaktmarginalen är så mycket sämre idag, jämfört med för några veckor sedan.
-Vi ger kanske grisföretagarna en sned bild av grismarknaden idag, funderar Peter Johansson. För varje vecka vi bygger upp en allt högre pristrappa mellan grannländerna, desto större blir fallet om prisnivån mellan länderna måste utjämnas. Vi ger kanske fel signaler till uppfödarna?
-Men det är ok för slakteriernas del, så länge vi kan försvara den svenska prisnivån. Än så länge har vi kunnat göra det. Allt som slaktas går bra att sälja. Men grisföretagarna bör hålla lite koll på omvärlden, för att inte bli överraskade ifall noteringarna jämnar ut sig, menar han.
Som sagts, kontraktsskrivning, skinka, små lager är positiva sidor av svenska marknaden just nu. Det är vi tacksamma för. /LG 091009

Sänkningen av tysk notering fortsätter v 42
Tyska noteringen fortsätter nedåt även v 42, nu med ännu 4 cent till 1,35 €.
Orsaken uppges vara att handeln med en del styckningsdetaljer går trögt. Detta har lett till ökat tryck på noteringen. Handeln med levande grisar till östra Europa fortsätter gå bra, vilket avlastar tyska marknaden och väntas stabilisera priserna.
Det råder nu priskrig om griskött i Tyskland och kedjan Aldi, som exempel, har sänkt priset på griskött 10 gånger i år, säger Danske Svineproducenter. /LG 091009

Sänkningar i hela EU
Sänkningar av noteringarna sker i praktiskt taget hela Europa. Orsaken är ökande utbud av slaktgrisar. Irland är det enda undantaget. Det irländska priset är på oförändrad nivå sedan förra veckan.
I ledningen för prissänkningarna står Tyskland, men 3 cent minus. Noteringarna i England och Österrike gick också ner 3 cent, medan Frankrike sänkte med en halv cent. Sänkningar skedde även i Danmark och Holland. Orsaken till sänkningen i Holland är svår avsättning av skinka, som tillsammans med ökat utbud av slaktgrisar pressade priset.
Prognosen är att den goda exporten till östra Europa ska minska trycket på den komplexa tyska hemmamarknaden. Om den tyska marknaden stabiliserar sig eller inte kommande vecka, beror mycket på om försäljningen av styckningsdetaljer utvecklar sig väl. ISN 091009

Scans slaktgrisnotering nu på torsdagar.
Även Scan sätter fr o m i dag noteringarna för slaktgris redan på torsdag förmiddagar. För smågrisar kommer noteringen som regel fredagar. Tid för anmälan till slakt är dock oförändrad.
-Att smågrisnoteringen kommer först på fredagar, beror på att vi måste ha klart med alla anmälningar innan marknadsnoteringarna sätts, säger Carl-Olof Port. 091008

Spotmarknadens smågrispris återhämtades med 100 kr
Spotmarknaden höjde på onsdagen priset på smågrisar från 500 kr till 600, både för v 41 och 42. Därmed återhämtades större delen av den krafiga sänkningen från 635 kr v 40. /LG 0901007

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
I Europa fortsätter trenden med lägre priser och den danska noteringen sänks för fjärde veckan i rad.
Vår försäljning i Sverige går bra med en efterfrågan som kan betraktas som balanserad för de flesta detaljer. Efterfrågan på sorteringar är fortfarande stabil. Notering: Slaktgris och sugga oförändrat..

KLS/Ugglarp
Det är lite trögare på marknaden nu med något dämpad efterfrågan på kotlett och filé, men marknadsläget är fortfarande tämligen stabilt.
Det relativt goda marknadsläget fortsätter och våra grispriser är oförändrade.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson:-Inga större förändringar den här veckan heller. Ännu går det att hålla uppe noteringen, trots att noteringarna sänkts kraftigt i Tyskland och Danmark. Någon köpare har hoppat av, men jag vet inte om det är p g a billigare import.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är inget problem att sälja det som slaktas, trots att noteringarna gått ner i både Tyskand och Danmark. Risken är dock ökad import, vilket vi får räkna med.
-Kan vi bara sälja, så är det inga bekymmer, men man kan ju fundera på vilka signaler vi ger grisuppfödarna, när noteringarna nu är så olika mellan länderna. Fallet måste rimligen bli större den dag vi ev måste anpassa noteringarna mellan länderna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det som slaktas går åt, vi har inga problem med avsättningen. Vi klarar hålla uppe noteringen, men visst märks det att importkött blivit billigare.
-Den starka svenska marknaden beror bl a på skinkorna till jul, samt att det inte finns några lager.
-Vi utvidgar försäljningen av lokalt producerat griskött, från västskötska uppfödare, till allt fler butiker och städer. Om två veckor är vi uppe i full fart.
-Vi konsumentpackar köttet i Skövde, numera. Vi har inte haft k-pack tidigare här vid slakteriet. I fortsättningen blir det även för varumärket Gudruns försäljning på Stockholmsmarknaden.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Det är mycket positivt att svenska priserna på grisar kommer tidigare, på torsdagar. Målsättningen är dock måndagar!
-Jag vill förtydliga att Spotmarknadens pris är inget veckopris, utan marknadspris. Det kan således ändras när som helst.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi sänker nedre viktgaffeln nästa vecka för att jämna ut volymerna under veckorna. Prognoserna visar fler grisar framöver, samtidigt som det är helgdagar.
-Marknaden är normal med bra efterfrågan, men det är viss turbulens efter sänkningarna i Danmark och Tysklland.
-Jag är orolig för att vintern kan bli tuffare. Dollarn är svag jämfört med euron, vilket ökar konkurren på asiatiska och ryska markanderna. Både Sydamerika och Nordamerika får lättare att sälja internationellt.
-Orsaken till att vi kan hålla prisnivån uppe i Finland är bra samarbete med handeln, starka varumärken, samt effektiv och rationell industri. Det sparar nu myciet pengar till uppfödarna.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Orsaken till sänkt notering är att priskonkurrensen inte räcker. Importen trycker på och exporten till andra länder är tuffare.
-Vi har normal slakt och balans för smågrisar.

Danish Crown
Skinkor handlas till i stort sett oförändrade priser på den europeiska marknaden. Men trenden är nedåtgående. Bog och produktionskött säljs till oförändrade priser och det är god efterfrågan på marknaderna.
Karré säljs trots årstiden till stabila priser.
Färsk kotlett säljs till fallande priser i Europa p g a svag efterfrågan. Den låga kursen på pund hjälper inte heller marknaden och de hemtagna priserna i kronor. Samma gäller även baconmarknaden.
Samtliga marknader utanför EU är oförändrade.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 9 oktober 2009
Senaste uppdatering gjord 12 oktober 10,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 42

Partipriset
Scans partipris från 31 augusti 19,82 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Vi vill köpa 9 000 smågrisar!
Har du 4 000 - 9 000 smågrisar per år i mellersta eller södra Sverige för mellangårdsavtal?
Skicka ett mail till gris@agrar.se f v b.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 42 v 41 v 40 v 39
Spotmarknaden* 73-94,9 16,90 17,05 17,05 17,05
KLS Ugglarps topp*** 70-96,9 15,50 15,50 - -
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,30 15,30 15,30 15,30
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,95 a14,95 a14,95 a14,95
Ugglarps Slakteri 70-96,9 14,80 14,80 14,80 14,80
KLS 70-96,9 14,80 14,80 14,80 14,80
SLP 70-96,9 14,65 14,65 14,65 14,65
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 14,65 14,65 14,65 14,65
Scan 75-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Tyskt spotpris** Förhandl 13,93 14,13 14,32 14,32
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 26,75 26,75 26,75 26,75
Scan Ekologisk 73-96,9 25,75 25,75 25,75 25,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Högre kursen i grisproduktion
– nu i omarbetad form
December – Mars 2009/2010
Sista anmälningsdag är 1 oktober!
Info om kursen och hur du anmäler finns på www.hmh.slu.se eller hos kursledaren Sylvia Persson,
0511-67000, 070-696870 sylvia.persson@adm.slu.se
Klicka för mer info!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 42 v 41 v 40
12,15 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 8,80 9,00 9,20
23,10 Nortura 71,1–81,0a nkr 20,09 20,09 19,58
12,69 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,23 1,25 1,25
12,90 Österbottens 72 – 90 euro 1,25 1,25 1,25
14,24 Snellman 80–101 euro 1,38 1,38 1,38
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
9 okt Landsnotering euro euro euro euro euro
13,93 Tyskland 1,35 1,39 1,42 1,42 1,47
12,23 Frankrike - - - - -
11,40 Belgien - - - - -
13,29 Italien - - - - -
6 okt jämförbara*
15,93 Italien - 1,544 1,544 1,544 1,595
14,63 England - 1,418 1,447 1,493 1,521
14,36 Spanien - 1,392 1,402 1,461 1,499
16,18 Tjeckien - - - 1,568 1,585
14,19 Polen - - 1,375 1,467 1,451
14,30 Sverige - 1,386 1,399 1,405 1,391
13,78 Tyskland - 1,336 1,366 1,366 1,416
13,72 Österrike - 1,330 1,360 1,360 1,430
13,61 Holland - 1,319 1,338 1,357 1,386
13,36 Danmark - 1,295 1,323 1,350 1,377
13,32 Irland - 1,291 1,291 1,291 1,329
13,19 Belgien - 1,279 1,304 1,304 1,353
13,09 Frankrike - 1,269 1,282 1,318 1,383
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
4 okt Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr euro euro euro euro euro
14,66 EU, medelpris 1,421 1,447 1,484 1,513 1,533
-
18,78 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,07 Bulgarien 1,751 1,752 1,752 1,752 1,752
17,78 Grekland 1,723 1,734 1,722 1,741 1,757
17,44 Italien 1,690 1,690 1,721 1,721 1,739
16,96 Rumänien 1,644 1,675 1,662 1,677 1,691
16,82 Cypern 1,630 1,630 1,630 1,670 1,330
16,28 England 1,578 1,603 1,645 1,671 1,666
16,13 Slovakien 1,563 1,600 1,623 1,631 1,648
16,05 Lettland 1,556 1,619 1,636 1,698 1,696
15,86 Tjeckien 1,537 1,588 1,618 1,636 1,637
15,75 Litauen 1,527 1,745 1,666 1,599 1,701
15,71 Ungern 1,523 1,547 1,555 1,579 1,573
15,70 Sverige 1,522 1,533 1,530 1,524 1,520
15,60 Estland 1,512 1,534 1,533 1,544 1,562
15,12 Luxemburg 1,466 1,506 1,506 1,546 1,598
14,96 Portugal 1,450 1,500 1,540 1,600 1,600
14,91 Tyskland 1,445 1,457 1,489 1,529 1,578
14,70 Finland 1,425 1,426 1,436 1,432 1,442
14,50 Spanien 1,406 1,444 1,482 1,534 1,501
14,47 Slovenien 1,403 1,398 1,446 1,495 1,519
14,41 Polen 1,397 1,464 1,516 1,555 1,588
14,23 Österrike 1,379 1,382 1,453 1,495 1,521
13,64 Belgien 1,322 1,325 1,368 1,401 1,455
13,40 Holland 1,299 1,302 1,340 1,387 1,444
13,31 Frankrike 1,290 1,320 1,400 1,400 1,390
13,19 Irland 1,279 1,270 1,307 1,310 1,350
13,99 Danmark* 1,259 1,287 1,314 1,314 1,314
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
7 okt
23 sep
16 sep
9 sep
Utbud
545
705
457
555
Sålda
545
705
457
555
Medelpris, euro
1,38
1,45
1,50
1,50
Lägst
1,37
1,44
1,49
1,50
Högst
1,38
1,45
1,50
1,50
Medelpris, skr
14,24
14,74
15,13
15,28

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,20 kr, galtar 5,70 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 43 v 42 v 41 v 40
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 8,70 9,40 9,40 9,40
Dalsjöfors 58% - 9,75 9,75 9,75
Dahlbergs 140- - 9,50 9,50 9,50
KLS 140- - 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,50 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,50 9,50 9,50
Scan 140- - 9,50 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,00 9,00 9,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 9,20 9,20 9,20
Ginsten 140,1 kg- - 8,50 8,50 8,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,50 8,50 8,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 5,70 5,70 5,70
KLS oflådd - 4,15 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 42 v 41 v 40
9,58
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 7,10 7,50
18,21
Nortura Fri vikt nkr 15,84 15,84 15,44
Finland
4,85
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,57
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,54 0,54
6,70
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,83
ZNVG 56 % euro 1,05 1,08 1,08
Galtar
8,23
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 6,10 6,50

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 41 v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Pund
11,22
11,14
11,20
11,32
11,57
11,72
11,57
Dollar 7,01 6,97 6,84 6,84 6,99 7,18 7,14
Euro 10,32 10,17 10,09 10,09 10,19 10,27 10,17
Dansk 1,38 1,35 1,35 1,35 1,37 1,37 1,37
Norsk 1,23 1,20 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18
Yen 7,85 7,74 7,56 7,53 7,59 7,77 7,63
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 43 v 42 v 41 v 40
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 21,10 21,10 20,60
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 12,10 12,10 19,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 21,10 21,10 20,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade - 21,85 21,85 21,85
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
SwedeHam, 23 kg - 19,85 19,85 19,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 21,00 20,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 543 533 533
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 563 553 553
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 536 536 524
Bis Plus 30 kg, marknad - 536 536 529
Bas 30 kg, beräknad - 502 502 490
Bas 30 kg, marknads - 502 502 495
Nyavvanda, 9 kg - 358 358 349
KRAV, 30 kg - 874 874 862
Scan Ekologisk - 831 831 819
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 600 600 600 635
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 v 1 v 2 v
Ugglarps Slakteri - brist brist balans
KLS - brist brist balans
Skövde Slakteri - brist brist brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - balans brist balans
Ginsten - - - balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
267
Basis 7 kg 194 198 204 209 215
462
Basis 30 kg 335 335 344 352 360
274
SPF+Myc 7 kg 199 203 209 214 220
469
SPF+Myc 30 kg 340 340 349 357 365
280
SPF 7 kg 203 207 213 218 224
474
SPF 30 kg 344 344 353 361 369
887
Økologi 30 kg 643 643 649 618 624
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
655
25-kilos 580 560 560 540 540
LSO (HK) euro euro euro euro euro
526
25-kg, Priimuus 51 52 52 52 52
Snellmans
598
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
443
ZNVG 28 kg - 43 45 45 48
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
4 okt Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr euro euro euro euro euro
400 EU, medelpris 38,77 39,39 40,79 40,59 41,38
-
825 Malta 80,00 55,32 55,32 55,32 55,32
652 Tjeckien 63,26 63,26 56,81 50,97 54,81
619 Sverige 59,99 60,86 60,76 59,82 59,93
591 England 57,34 58,13 59,92 60,89 60,89
546 Italien 52,93 52,93 53,03 53,03 53,13
514 Finland 49,85 50,17 48,31 48,38 46,86
508 Slovakien 49,30 59,48 56,03 45,67 75,29
- Tyskland - - - - -
437 Polen 42,40 43,40 44,29 43,58 44,86
412 Estland 39,97 39,98 39,37 39,05 44,32
408 Danmark* 39,63 40,58 41,65 40,71 40,71
399 Luxemburg 38,70 39,20 39,20 31,80 37,20
364 Belgien 35,35 37,50 39,50 41,00 43,00
346 Ungern 33,54 29,53 46,42 42,20 40,29
330 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
296 Spanien 28,71 28,89 31,64 32,06 31,74
245 Frankrike 23,80 24,40 24,60 24,60 24,60
211 Holland 20,50 23,50 26,50 29,50 32,50
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.