Senaste noteringsnytt Flera slakterier sänker, Skövde och Ginsten står emot
Scans notering för slaktgris och sugga sänks med 25 öre till 14,25 v 43. Likaså Dalsjöfors. KLS och Ugglarp sänker 20 öre. Differensen mellan Scans och KLS/Ugglarps notering Topp ökar därmed till 1,05 kr.
Ginsten och Skövde har oförändrade priser även nästa vecka. Försäljningen är fortfarande bra och prisnivån kan hållas uppe.
Till slut drogs alltså några svenska noteringar med i det internationella prisfallet. Det har varit intressant att se hur länder i det omedelbara grannskapet kan ha ganska olika priser, trots att alla under många år sagt att det inte går att avvika mer än marginellt. Det prisfall som pågått flera veckor i Tyskland, Danmark och de flesta andra länder har först v 43 slagit igenom i Sverige. Det tackar vi för, att de svenska slakterierna kunnat hålla priserna uppe, och särskilt Skövde och Ginsten som kan fortsätta stå emot sänkning.
Danmark sänker även v 43 med 20 öre och är nere i 8,60 dkr, 11,86 skr. Det är femte veckan i rad som Danmark sänker med 20 öre, dvs en hel krona sedan v 38, då noteringen var 9,60 dkr.
I Tyskland fortsätter de stora anmälningarna av grisar till slakt. Detta trycker noteringen, men nästa vecka är priset oförändrat. Nästa vecka är 212217 grisar anmälda i Niedersachsen, vilket är ännu ett nytt veckorekord.
Det låga priset i Tyskland gör att tyska spotpriset är klart lägst i tabellen.
Scan har nästa vecka balans i smågrisförmedlingen. Det var länge sedan sist. /LG 091015

Tendens till fall i Europa i oktober
Den europeiska marknaden för slaktgrisar befinner sig i en nedåtgående spiral den här veckan. Över de senaste dagarna har slaktarna fortsatt lägga press på grispriserna. Priserna har justerats ned med 3 - 5 cent i nästan alla EUs länder.
Sverige är enda undantaget, med oförändrat pris. Största prisfallet kan vi se i Spanien, som sänkt 5 cent. Österrike känner stor press som följd av den stora importen från Tyskland. Frankrike har övertagit sistaplatsen i listan från Belgien.
Trenden är att den kommande slaktveckan fortsätter med stark prispress på de europeiska noteringarna. Vi är inne i en period då grisarnas dagliga tillväxt är hög, vilket bidrar till ett fortsatt stort utbud av griskött. ISN 091015

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Tyvärr fortsätter den negativa trenden i Europa med sänkta priser. I Danmark sänks noteringen för femte veckan i rad. Efterfrågan på svenskt griskött är stort sett stabil, speciellt försäljningen på skinka och kotlett. På övriga detaljer och sorteringar märker vi en ökad priskonkurrens från import vilket ger en något trögare marknadssituation.
Det är valutaförändringar i kombination med ett överskott på griskött i Europa som nu ger sänkta prisnivåer även i Sverige. Noteringen för slaktgris och sugga sänks med 25 öre/kg.

KLS/Ugglarp
Det är något trögare på marknaden men läget är fortfarande tämligen stabilt.  
Vi sänker prisena 20 öre på slaktgris, sugga och galt.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson:-Vi kan fortfarande hålla uppe priserna, men det är tufft. Vi gör vad vi kan, men förr eller senare ramlar väl även vi dit.
-Orsaken till oförändrade priser är bra försäljning, som inte drabbat priserna. Det är alltid en fördröjning i prisändringarna.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det känns inte rätt att stå emot marknaden och därför sänker även vi nästa vecka. Marknaden är alltså inte bättre än så här.
-Jag har själv varit förvånad över att inget slakteri tagit initiativ och sänkt tidigare, men det hör sannolikt samman med att alla slakterier vill förvissa sig om att ha tillräckligt många avtal tecknade före en sänkning. Det har varit ovanligt många grisföretagare som bytt slakteri i höst.
-Att hålla noteringarna uppe utan att ha köttmarknaden med sig kostar stora pengar. Men att inte ha grisar att slakta kostar enorma pengar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Allt som slaktas säljs och priserna går att hålla uppe. Raden är trög, dvs kotlett och karré, i övrigt går det bra allt sälja allt.

Nyhléns @ Hugosons
Mikael Hugoson: -Vi följer med Scan ned i priserna på slaktgris och sugga. Slakten ger dåliga marginaler, så sänkningen behövs.
-Klart att det är konkurrensen om slaktgrisarna som hållit noteringarna uppe. Andra bra motiv finns inte.
-I övrigt händer inte mycket. Oktober är en mycket lugn månad i slaktbranschen.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal oktobervecka med stabil handel. Skinkförsäljningen är nu avslutad.

Danish Crown
Den största faktor som påverkar situationen på marknaden i veckan är utvecklingen av kursen på pund och dollar. Det är kraftiga fall som påverkar de hemtagna priserna vid växlingen till danska kronor. Efterfrågan är generellt sett stabil på kotlett och bacon, men de ger som sagt färre danska kronor.
Karré säljs bra, medan bog och produktionskött är under press. För skinka och bröst är det stabilt.
Den europeiska marknaden är präglad av stort utbud av kött, vilket också medfört de kraftiga fall i noteringarna som vi sett generellt i Europa. Den ruska marknaden är tillfredsställande, medan Japan, Kina och Australien är stabila.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 16 oktober 2009
Senaste uppdatering gjord 19 oktober 10,15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 43

Partipriset
Scans partipris från 31 augusti 19,82 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Vi vill köpa 9 000 smågrisar!
Har du 4 000 - 9 000 smågrisar per år i mellersta eller södra Sverige för mellangårdsavtal?
Skicka ett mail till gris@agrar.se f v b.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 43 v 42 v 41 v 40
Spotmarknaden* 73-94,9 16,70 16,90 17,05 17,05
KLS Ugglarps topp*** 70-96,9 15,30 15,50 15,50 -
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,05 15,30 15,30 15,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,95 a14,95 a14,95 a14,95
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,80 15,00 15,00 15,00
Ugglarps Slakteri 70-96,9 14,60 14,80 14,80 14,80
KLS 70-96,9 14,60 14,80 14,80 14,80
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 14,40 14,65 14,65 14,65
SLP 70-96,9 14,40 14,65 14,65 14,65
Scan 75-92,9 14,25 14,50 14,50 14,50
Tyskt spotpris** Förhandl 13,93 13,93 14,13 14,32
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 - 26,75 26,75 26,75
Scan Ekologisk 73-96,9 - 25,75 25,75 25,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Högre kursen i grisproduktion
– nu i omarbetad form
December – Mars 2009/2010
Sista anmälningsdag är 1 oktober!
Info om kursen och hur du anmäler finns på www.hmh.slu.se eller hos kursledaren Sylvia Persson,
0511-67000, 070-696870 sylvia.persson@adm.slu.se
Klicka för mer info!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 43 v 42 v 41
11,86 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 8,60 8,80 9,00
23,10 Nortura 71,1–81,0a nkr 20,09 20,09 20,09
12,69 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,23 1,23 1,25
12,90 Österbottens 72 – 87 euro 1,25 1,25 1,25
14,24 Snellman 80–101 euro 1,38 1,38 1,38
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
16 okt Landsnotering euro euro euro euro euro
13,93 Tyskland 1,35 1,35 1,39 1,42 1,42
12,23 Frankrike - - - - -
11,40 Belgien - - - - -
13,29 Italien - - - - -
13 okt jämförbara*
15,93 Italien - 1,544 1,544 1,544 1,544
14,63 England - 1,383 1,418 1,447 1,493
14,30 Sverige - 1,382 1,386 1,399 1,405
14,36 Spanien - 1,335 1,392 1,402 1,461
16,18 Tjeckien - - - - 1,568
14,19 Polen - - 1,375 1,375 1,467
13,78 Tyskland - 1,296 1,336 1,366 1,366
13,72 Österrike - 1,290 1,330 1,360 1,360
13,61 Holland - 1,289 1,319 1,338 1,357
13,36 Danmark - 1,268 1,295 1,323 1,350
13,32 Irland - 1,253 1,291 1,291 1,291
13,19 Belgien - 1,242 1,279 1,304 1,304
13,09 Frankrike - 1,216 1,269 1,282 1,318
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
4 okt Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr euro euro euro euro euro
14,66 EU, medelpris 1,421 1,447 1,484 1,513 1,533
-
18,78 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,07 Bulgarien 1,751 1,752 1,752 1,752 1,752
17,78 Grekland 1,723 1,734 1,722 1,741 1,757
17,44 Italien 1,690 1,690 1,721 1,721 1,739
16,96 Rumänien 1,644 1,675 1,662 1,677 1,691
16,82 Cypern 1,630 1,630 1,630 1,670 1,330
16,28 England 1,578 1,603 1,645 1,671 1,666
16,13 Slovakien 1,563 1,600 1,623 1,631 1,648
16,05 Lettland 1,556 1,619 1,636 1,698 1,696
15,86 Tjeckien 1,537 1,588 1,618 1,636 1,637
15,75 Litauen 1,527 1,745 1,666 1,599 1,701
15,71 Ungern 1,523 1,547 1,555 1,579 1,573
15,70 Sverige 1,522 1,533 1,530 1,524 1,520
15,60 Estland 1,512 1,534 1,533 1,544 1,562
15,12 Luxemburg 1,466 1,506 1,506 1,546 1,598
14,96 Portugal 1,450 1,500 1,540 1,600 1,600
14,91 Tyskland 1,445 1,457 1,489 1,529 1,578
14,70 Finland 1,425 1,426 1,436 1,432 1,442
14,50 Spanien 1,406 1,444 1,482 1,534 1,501
14,47 Slovenien 1,403 1,398 1,446 1,495 1,519
14,41 Polen 1,397 1,464 1,516 1,555 1,588
14,23 Österrike 1,379 1,382 1,453 1,495 1,521
13,64 Belgien 1,322 1,325 1,368 1,401 1,455
13,40 Holland 1,299 1,302 1,340 1,387 1,444
13,31 Frankrike 1,290 1,320 1,400 1,400 1,390
13,19 Irland 1,279 1,270 1,307 1,310 1,350
13,99 Danmark* 1,259 1,287 1,314 1,314 1,314
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
14 okt
7 okt
23 sep
16 sep
Utbud
850
545
705
457
Sålda
850
545
705
457
Medelpris, euro
1,38
1,38
1,45
1,50
Lägst
1,37
1,37
1,44
1,49
Högst
1,39
1,38
1,45
1,50
Medelpris, skr
14,24
14,24
14,74
15,13

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,20 kr, galtar 5,70 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 44 v 43 v 42 v 41
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 8,35 8,70 9,40 9,40
Dalsjöfors 58% - 9,50 9,75 9,75
KLS 140- - 9,30 9,50 9,50
Ugglarps 140- - 9,30 9,50 9,50
Dahlbergs 140- - 9,25 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,25 9,50 9,50
Scan 140- - 9,25 9,50 9,50
Skövde 140- - 9,00 9,00 9,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 9,20 9,20 9,20
Ginsten 140,1 kg- - 8,50 8,50 8,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,50 8,50 8,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 5,70 5,70 5,70
KLS oflådd - 3,95 4,15 4,15
Ugglarp flådd - 3,95 4,15 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 43 v 42 v 41
8,97
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,90 7,10
18,21
Nortura Fri vikt nkr 15,84 15,84 15,84
Finland
4,85
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,57
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,54 0,54
6,70
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,83
ZNVG 56 % euro 1,04 1,05 1,08
Galtar
7,59
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,90 6,10

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 42 v 41 v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Pund
11,07
11,22
11,14
11,20
11,32
11,57
11,72
Dollar 6,87 7,01 6,97 6,84 6,84 6,99 7,18
Euro 10,27 10,32 10,17 10,09 10,09 10,19 10,27
Dansk 1,38 1,38 1,35 1,35 1,35 1,37 1,37
Norsk 1,24 1,23 1,20 1,17 1,17 1,18 1,18
Yen 7,67 7,85 7,74 7,56 7,53 7,59 7,77
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 44 v 43 v 42 v 41
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 21,10 21,10 21,10
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 20,10 20,10 20,10
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 21,10 21,10 21,10
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade - 21,85 21,85 21,85
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
SwedeHam, 23 kg - 19,85 19,85 19,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 543 543 533
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 563 563 553
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 525 536 536
Bis Plus 30 kg, marknad - 525 536 536
Bas 30 kg, beräknad - 491 502 502
Bas 30 kg, marknads - 491 502 502
Nyavvanda, 9 kg - 350 358 358
KRAV, 30 kg - 863 874 874
Scan Ekologisk - 820 831 831
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 600 600 600 600
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans 1 v 1 v
Ugglarps Slakteri - brist brist brist
KLS - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - balans balans brist
Ginsten - balans balans -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
259
Basis 7 kg 188 194 198 204 209
441
Basis 30 kg 320 335 335 344 352
266
SPF+Myc 7 kg 193 199 203 209 214
448
SPF+Myc 30 kg 325 340 340 349 357
271
SPF 7 kg 197 203 207 213 218
454
SPF 30 kg 329 344 344 353 361
872
Økologi 30 kg 632 643 643 649 618
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 580 560 560 540
LSO (HK) euro euro euro euro euro
526
25-kg, Priimuus 51 51 52 52 52
Snellmans
598
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
443
ZNVG 28 kg - - 43 45 45
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
4 okt Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr euro euro euro euro euro
400 EU, medelpris 38,77 39,39 40,79 40,59 41,38
-
825 Malta 80,00 55,32 55,32 55,32 55,32
652 Tjeckien 63,26 63,26 56,81 50,97 54,81
619 Sverige 59,99 60,86 60,76 59,82 59,93
591 England 57,34 58,13 59,92 60,89 60,89
546 Italien 52,93 52,93 53,03 53,03 53,13
514 Finland 49,85 50,17 48,31 48,38 46,86
508 Slovakien 49,30 59,48 56,03 45,67 75,29
- Tyskland - - - - -
437 Polen 42,40 43,40 44,29 43,58 44,86
412 Estland 39,97 39,98 39,37 39,05 44,32
408 Danmark* 39,63 40,58 41,65 40,71 40,71
399 Luxemburg 38,70 39,20 39,20 31,80 37,20
364 Belgien 35,35 37,50 39,50 41,00 43,00
346 Ungern 33,54 29,53 46,42 42,20 40,29
330 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
296 Spanien 28,71 28,89 31,64 32,06 31,74
245 Frankrike 23,80 24,40 24,60 24,60 24,60
211 Holland 20,50 23,50 26,50 29,50 32,50
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.