Senaste noteringsnytt
Ginsten, Skövde, Dalsjöfors står emot även vecka 44
Scan, Nyhléns & Hugosons och KLS/Ugglarp sänker slaktgrisar 20 öre v 44, men Ginsten, Skövde och Dalsjöfors står emot sänkningarna. Orsaken är stark försäljning och vad gäller Ginsten även ökad förädling.
-Marginalerna är dock tuffa, säger Bengt Göran Bengtsson, men förädlingen av julskinka ger oss en bättre sits. Det är första året vi gör egen julskinka.
Peter Johansson, Dalsjöfors, säger att sänkningar utomlands inte per automatik leder till sänkta priser i Sverige. Det är stark efterfrågan på svenskt griskött så här års. Det finns även andra exempel på hur det går att hålla uppe prisnivån om man försöker.
-Men nu får vi ta en vecka i taget och se hur länge vi kan hålla undan det internationella trycket, säger han. /LG 091023

Tysk sänkning igen, nu med 5 cent
Trots många förhoppningar om stabilisering i Tyskland, sjönk noteringen ännu en gång med hela 5 cent. Priset är nu nere i 1,30 €.
Det rapporteras om stor slakt, t o m rekordanmälningar, vilket inte riktigt stämmer med de prognoser som visats tidigare.
-Det är inte låg konsumton, inte minskad export östrut, utan helt enkelt för mycket griskött i slakten, säger Torbjörn Eriksson, som kör suggor till Tyskland från Sverige. /LG 091023

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Den negativa trenden med sänkta europeiska priser fortsätter. Bland annat sänks noteringen ytterligare i Tyskland. Överskottet på griskött i Europa pressar den svenska marknaden allt mera och leder till sänkta prisnivåer även här.
Efterfrågan på svenskt griskött är dock fortsatt stabil, speciellt skinka och kotlett, till följd av en intensiv julproduktion. På övriga detaljer och sorteringar märker vi allt tuffare priskonkurrens från import.
Noteringen för slaktgris sänks 20 öre, suggan är oförändrad.

KLS/Ugglarp
Oktober har varit en normal månad försäljningsmässigt och det är lugnt i handeln med något positivare försäljning med anledning av löneveckan. Efterfrågan på kotlett störs av det låga priset på importvaror. 

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson:-Vi försöker hålla piserna uppe så gott vi kan och klarar det även nästa vecka. Orsaken är att vi ökat vår förädling och börjar göra julskinka själva från nästa vecka. Vi har inte gjort julskinka tidigare, utan har sålt andras skinka.
-Motståndet mot sänkningen tär på slaktmarginalen, men vi kan nu ta mer från förädlingen. Ev blir det någon mer mer produkt som ska in i förädlingen senare.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det svenska grisköttet har en stark marknad inför julen, vilket vi kan se nu när noteringarna sjunker i omgivande länder. De svenska konsumenterna är beredda att betala lite mer för svenskt kött, särskilt till jul.
-Vi försöker hålla emot sänkningarna, om det går. Det är stort intresse för varorna, men om vi kan hålla ut till jul är för tidigt att säga.
-Vi kan hålla emot, om vi enas om det. I juli 2007 sa starka svenska aktörer att priset måste sänkas. De privata slakterierna enades om att höja. Och vi lyckades. Prognoser är således en sak, verkligheten kan vara en annan.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är ingen större skillnad på marknaden mellan den här veckan och förra. Rad och karré är jobbigt, men övriga sortimentet säljs undan bra.
-Skinkan är stark och vi väntar ytterligare lyft om ett par veckor. Det närmar sig ju jul.
-Den starka försäljningen gör att vi kan fortsätta med samma grispriser nästa vecka.

Nyhléns @ Hugosons
Mikael Hugoson: -Oktober är ingen bra månad för försäljning. Det är en period konsumenter handlar mindre, för att ladda upp till mer konsumtion i december.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Det talas om att det är ok att ställa enskilda specifika krav vid offentliga upphandlingar. Det stämmer och har varit möjligt så länge lagen om offentlig upphandling har funnits. Svensk grisproduktion (ingen annan svensk produktion heller) har hittills haft någon större nytta av det.
Det som gäller nu är att få den svenska djurskyddslagen betraktad som vilken nationell lag som helst, precis som hastighetsbegränsning för trafiken.
Dvs, i Sverige följer vi nationell lagstiftning både på vägarna och vid upphandlingar oavsett vilket land vi kommer ifrån.
Djurskyddslagstiftningen omfattar så många regleringar och så många djurslag att enskilda specifika krav är uteslutet att kunna följa upp att de verkligen ställs av upphandlande myndigheter. Dessutom pågår upphandlingar konstant av många myndigheter vilket omöjliggör att över tid kunna bevaka.
Vi får inte använda stråförkortning i Sverige med hänvisning till risk för reproduktionsstörningar, är det då rimligt att det offentliga får inhandla importerat bröd? Offentliga upphandlare säger sig känna osäkerhet inför vad som gäller. Det normala är då att följa gällande lag. Det tycker jag borde vara det naturliga även i detta sammanhang.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Orsaken till sänkningen med 3 cent är tuff marknad internationellt, efter stora sänkningar. Råvarorna rör sig över gränserna.
-Vi har underskott på smågrisar, men balanserad slakt.

LSO (HKscan)
Ulf Jahnson: -Det har varit en normal vecka, med balans i slakten och för smågrisar. Men vi börjar julprisstyrningen och inför ett tillägg med 2 cent för slaktgrisar med vikter runt 80 kg. Bonusen införs för att öka slakten redan nu.

Danish Crown
Den största faktor som påverkar situationen på marknaden i veckan är utvecklingen av kursen på pund och dollar. Det är kraftiga fall som påverkar de hemtagna priserna vid växlingen till danska kronor. Efterfrågan är generellt sett stabil på kotlett och bacon, men de ger som sagt färre danska kronor.
Karré säljs bra, medan bog och produktionskött är under press. För skinka och bröst är det stabilt.
Den europeiska marknaden är präglad av stort utbud av kött, vilket också medfört de kraftiga fall i noteringarna som vi sett generellt i Europa. Den ruska marknaden är tillfredsställande, medan Japan, Kina och Australien är stabila.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 23 oktober 2009
Senaste uppdatering gjord 29 oktober 9,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 44

Partipriset
Scans partipris från 31 augusti 19,82 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
”Inte två lagar samtidigt”
En för producenter, en för upphandlande myndigheter. Per Karlsson om vad som hände i Laholms kommun
Sjöbo Gästgivaregård 23 november 18.30
Klicka här för program!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 44 v 43 v 42 v 41
Spotmarknaden* 73-94,9 16,80 16,70 16,90 17,05
KLS Ugglarps topp*** 70-96,9 15,10 15,30 15,50 15,50
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,05 15,05 15,30 15,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,95 a14,95 a14,95 a14,95
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,80 14,80 15,00 15,00
Ugglarps Slakteri 70-96,9 14,40 14,60 14,80 14,80
KLS 70-96,9 14,40 14,60 14,80 14,80
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 14,20 14,40 14,65 14,65
SLP 70-96,9 14,20 14,40 14,65 14,65
Scan 75-92,9 14,05 14,25 14,50 14,50
Tyskt spotpris** Förhandl 13,35 13,93 13,93 14,13
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 26,55 26,75 26,75 26,75
Scan Ekologisk 73-96,9 25,55 26,75 25,75 25,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Högre kursen i grisproduktion
– nu i omarbetad form
December – Mars 2009/2010
Sista anmälningsdag är 1 oktober!
Info om kursen och hur du anmäler finns på www.hmh.slu.se eller hos kursledaren Sylvia Persson,
0511-67000, 070-696870 sylvia.persson@adm.slu.se
Klicka för mer info!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 44 v 43 v 42
11,86 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 8,60 8,60 8,80
23,10 Nortura 71,1–81,0a nkr 20,09 20,09 20,09
12,69 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,23 1,23 1,23
12,52 Österbottens 72 – 87 euro 1,22 1,25 1,25
14,24 Snellman 80–101 euro 1,38 1,38 1,38
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 43 v 43 v 42 v 41 v 40
23 okt Landsnotering euro euro euro euro euro
13,35 Tyskland 1,30 1,35 1,35 1,39 1,42
12,23 Frankrike - - - - -
11,40 Belgien - - - - -
13,29 Italien - - - - -
20 okt jämförbara*
15,60 Italien - 1,519 1,544 1,544 1,544
13,90 England - 1,354 1,383 1,418 1,447
13,79 Sverige - 1,343 1,382 1,386 1,399
13,22 Spanien - 1,288 1,335 1,392 1,402
15,06 Tjeckien - - - - 1,497
12,99 Polen - - 1,265 1,375 1,375
13,30 Tyskland - 1,296 1,296 1,336 1,366
13,24 Österrike - 1,290 1,290 1,330 1,360
12,84 Holland - 1,251 1,289 1,319 1,338
12,75 Danmark - 1,242 1,268 1,295 1,323
12,86 Irland - 1,253 1,253 1,291 1,291
12,63 Belgien - 1,230 1,242 1,279 1,304
12,15 Frankrike - 1,184 1,216 1,269 1,282
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
4 okt Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr euro euro euro euro euro
14,66 EU, medelpris 1,421 1,447 1,484 1,513 1,533
-
18,78 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,07 Bulgarien 1,751 1,752 1,752 1,752 1,752
17,78 Grekland 1,723 1,734 1,722 1,741 1,757
17,44 Italien 1,690 1,690 1,721 1,721 1,739
16,96 Rumänien 1,644 1,675 1,662 1,677 1,691
16,82 Cypern 1,630 1,630 1,630 1,670 1,330
16,28 England 1,578 1,603 1,645 1,671 1,666
16,13 Slovakien 1,563 1,600 1,623 1,631 1,648
16,05 Lettland 1,556 1,619 1,636 1,698 1,696
15,86 Tjeckien 1,537 1,588 1,618 1,636 1,637
15,75 Litauen 1,527 1,745 1,666 1,599 1,701
15,71 Ungern 1,523 1,547 1,555 1,579 1,573
15,70 Sverige 1,522 1,533 1,530 1,524 1,520
15,60 Estland 1,512 1,534 1,533 1,544 1,562
15,12 Luxemburg 1,466 1,506 1,506 1,546 1,598
14,96 Portugal 1,450 1,500 1,540 1,600 1,600
14,91 Tyskland 1,445 1,457 1,489 1,529 1,578
14,70 Finland 1,425 1,426 1,436 1,432 1,442
14,50 Spanien 1,406 1,444 1,482 1,534 1,501
14,47 Slovenien 1,403 1,398 1,446 1,495 1,519
14,41 Polen 1,397 1,464 1,516 1,555 1,588
14,23 Österrike 1,379 1,382 1,453 1,495 1,521
13,64 Belgien 1,322 1,325 1,368 1,401 1,455
13,40 Holland 1,299 1,302 1,340 1,387 1,444
13,31 Frankrike 1,290 1,320 1,400 1,400 1,390
13,19 Irland 1,279 1,270 1,307 1,310 1,350
13,99 Danmark* 1,259 1,287 1,314 1,314 1,314
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
21 okt
14 okt
7 okt
23 sep
Utbud
505
850
545
705
Sålda
505
850
545
705
Medelpris, euro
1,35
1,38
1,38
1,45
Lägst
1,35
1,37
1,37
1,44
Högst
1,35
1,39
1,38
1,45
Medelpris, skr
13,86
14,24
14,24
14,74

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,60 kr, galtar 5,10 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 44 v 44 v 43 v 42
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 8,35 8,35 8,70 9,40
Dalsjöfors 58% - 9,50 9,50 9,75
KLS 140- - 9,30 9,30 9,50
Ugglarps 140- - 9,30 9,30 9,50
Dahlbergs 140- - 9,25 9,25 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,25 9,25 9,50
Scan 140- - 9,25 9,25 9,50
Skövde 140- - 9,00 9,00 9,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 8,60 9,20 9,20
Ginsten 140,1 kg- - 8,50 8,50 8,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,50 8,50 8,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 5,10 5,70 5,70
KLS oflådd - 3,75 3,95 4,15
Ugglarp flådd - 3,75 3,95 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 44 v 43 v 42
8,97
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,90
18,21
Nortura Fri vikt nkr 15,84 15,84 15,84
Finland
4,85
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,23
Österbottens Fri vikt, E euro 0,51 0,54 0,54
6,70
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,68
ZNVG 56 % euro 1,04 1,04 1,05
Galtar
7,59
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,90

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 43 v 42 v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Pund
11,38
11,07
11,22
11,14
11,20
11,32
11,57
Dollar 6,86 6,87 7,01 6,97 6,84 6,84 6,99
Euro 10,27 10,27 10,32 10,17 10,09 10,09 10,19
Dansk 1,38 1,38 1,38 1,35 1,35 1,35 1,37
Norsk 1,23 1,24 1,23 1,20 1,17 1,17 1,18
Yen 7,50 7,67 7,85 7,74 7,56 7,53 7,59
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 45 v 44 v 43 v 42
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,60 21,10 21,10
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 20,10 20,10 20,10
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 21,10 21,10 21,10
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 20,65 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade - 21,50 21,85 21,85
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
SwedeHam, 23 kg - 19,85 19,85 19,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,50 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 543 543 543
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 563 563 563
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 516 525 536
Bis Plus 30 kg, marknad - 516 525 536
Bas 30 kg, beräknad - 482 491 502
Bas 30 kg, marknads - 482 491 502
Nyavvanda, 9 kg - 343 350 358
KRAV, 30 kg - 854 863 874
Scan Ekologisk - 811 820 831
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 550 600 600 600
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans 1 v
Ugglarps Slakteri - brist brist brist
KLS - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
259
Basis 7 kg 187 188 194 198 204
441
Basis 30 kg 318 320 335 335 344
266
SPF+Myc 7 kg 192 193 199 203 209
448
SPF+Myc 30 kg 323 325 340 340 349
271
SPF 7 kg 196 197 203 207 213
454
SPF 30 kg 327 329 344 344 353
872
Økologi 30 kg 638 632 643 643 649
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 600 580 560 560
LSO (HK) euro euro euro euro euro
526
25-kg, Priimuus 51 51 51 52 52
Snellmans
598
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
421
ZNVG 28 kg 41 - - 43 45
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
4 okt Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr euro euro euro euro euro
400 EU, medelpris 38,77 39,39 40,79 40,59 41,38
-
825 Malta 80,00 55,32 55,32 55,32 55,32
652 Tjeckien 63,26 63,26 56,81 50,97 54,81
619 Sverige 59,99 60,86 60,76 59,82 59,93
591 England 57,34 58,13 59,92 60,89 60,89
546 Italien 52,93 52,93 53,03 53,03 53,13
514 Finland 49,85 50,17 48,31 48,38 46,86
508 Slovakien 49,30 59,48 56,03 45,67 75,29
- Tyskland - - - - -
437 Polen 42,40 43,40 44,29 43,58 44,86
412 Estland 39,97 39,98 39,37 39,05 44,32
408 Danmark* 39,63 40,58 41,65 40,71 40,71
399 Luxemburg 38,70 39,20 39,20 31,80 37,20
364 Belgien 35,35 37,50 39,50 41,00 43,00
346 Ungern 33,54 29,53 46,42 42,20 40,29
330 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
296 Spanien 28,71 28,89 31,64 32,06 31,74
245 Frankrike 23,80 24,40 24,60 24,60 24,60
211 Holland 20,50 23,50 26,50 29,50 32,50
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.