Senaste noteringsnytt
Ginsten och Skövde håller ut, endast Dalsjöfors sänker v 45
Vecka 45 har alla svenska slakterier oförändrade priser, utom Dalsjöfors, som inte står emot trycket.
-Produkter går upp och ner, men sammantaget sjunker kalkylen, säger Peter Johansson.
Ginsten och Skövde har stått emot sänkningar hela hösten och inte gjort några sänkningar alls. Ginsten ligger dock på en högre nivå, 15,10, mot Skövdes 14,95. Ginsten delar toppnoteringen 15,10 med KLS och Ugglarps noteringar med namnet topp.
Noteringen i Danmark går ner även nästa vecka med 20 danska öre, men tysk notering är oförändrad.
Marknaden för griskött har blivit tuffare, det säger alla, men ökat förtroende hos konsumenterna för svenskt griskött och att vi närmar oss jul håller emot. God försäljning av svensk julskinka redan i somras hjälper också upp kalkylen.
-Scan slöt många avtal redan i juni och dessa priser ligger fast, säger Margareta Thorgren, Scan. Mycket diskussion om klimat, närproducerat och på senare tid program i TV om krav på bättre mat till skolbarn och gamla bidrar till att efterfrågan på svenskt kött ökar.
-Vi ser ökad efterfrågan på svenskt kött till storhushåll, säger hon. Bert Karlsson och kockarna i TV, m fl, har påverkat mönstren för inköp.
-Dock har andelen griskött till skolor minskat undan för undan. Det beror på det mångkulturella samhället och att det är kostsamt för storköken att hålla flera maträtter på bordet, säger Margareta.
Till slut kan jag meddela den goda nyheten att auktionen på internet i Tyskland denna vecka slutade med höjt pris. 1 cent, endast, men den bröt höstens negativa trend. /LG 091030

Stabila priser, till fallande i Europa
Den här veckan ser något olika ut i EUs länder. Medan danska noteringen höll sig oförändrad, föll tyska med 5 cent. Även engelska blev oförändrad, men valutaändringar medförde att den sjönk 1 cent i eurovaluta. Irländska noteringen var också oförändrad.
Noteringarna i Holland, Spanien, Belgien, Frankrike, Tyskland och Österrike föll med mellan en halv cent i Frankrike och fem cent i Tyskland. Det tyska priset, med sitt internationella inflytande, var således med om att sänka priset i flera länder.
I Holland säger man att det det lägre grispriset är en följd av lägre priser till industrin, eftersom konsumenterna inte köper lika mycket griskött som tidigare.
Prognos: De nya prisfallen i Europa är förhoppningsvis slutet på den tråkiga tendensen under hösten. Om noteringen stabiliseras denna vecka är dock beroende av utbudet på slaktfärdiga grisar. ISN 091030


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Vi har bra anmälan av grisar till slakt nästa vecka och vi ökar nu vår slakt och styckning.
Försäljning av skinka, sida och revben följer förväntad ökad efterfrågan, medan kotlett och karrè m m visar trendmässigt svagare efterfrågan. Noteringen för slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS/Ugglarp
Vi har ett normalt läge försäljningsmässigt och det är lugnt i handeln med fortsatt relativt positiv försäljning med anledning av löneveckan. Efterfrågan på kotlett störs av det låga priset på importvaror och prispressen fortsätter. Våra priser är oförändrade.  

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson:-Det har varit en normal vecka. Efterfrågan är ganska god.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vissa detaljer går upp, andra går ner. Men kalkylen har försämrats och vi kan inte stå emot en sänkning nästa vecka. Vi möter motstånd på marknaden nu.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det rullar på som tidigare. Karré och rad är dock problemet.

Nyhléns @ Hugosons
Mikael Hugoson: -Oktober är ingen bra månad. Det är som en väntan på julen.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är balans på slakten, men något underskott smågrisar. I övrigt normal vecka. Den extra helgdagen på lördag gör att fler stekar och ädlare köttdetaljer sätts på bordet, när många familjer samlas att äta tillsammans.

LSO (HKscan)
Ulf Jahnson: -Någorlunda normal vecka, är sammanfattningen. Vi behöver några fler slaktgrisar, medan smågrisarna är nära balans, med tendens till överskott.

Danish Crown
Marknaden är fortsatt präglad av ett stort utbud av levande grisar i Tyskland och det är generellt rikligt med kött i Europa. Vi har dessutom upplevt, att kotlett och bacon i England är under press, grundat på rikligt utbud.
Bog och produktionskött håller priserna och samma är lyckligtvis för skinkorna. Avsättningen till Japan är oförändrad och samma gäller marknaderna i Kina och Ryssland, som köper stabila volymer.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 30 oktober 2009
Senaste uppdatering gjord 3 november 22,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 45

Partipriset
Scans partipris från 2 november 19,37 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
”Inte två lagar samtidigt”
En för producenter, en för upphandlande myndigheter. Per Karlsson om vad som hände i Laholms kommun
Sjöbo Gästgivaregård 23 november 18.30
Klicka här för program!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 45 v 44 v 43 v 42
Spotmarknaden* 73-94,9 16,60 16,80 16,70 16,90
KLS Ugglarps topp*** 70-96,9 15,10 15,10 15,30 15,50
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,95 a14,95 a14,95 a14,95
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,85 15,05 15,05 15,30
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,60 14,80 14,80 15,00
Ugglarps Slakteri 70-96,9 14,40 14,40 14,60 14,80
KLS 70-96,9 14,40 14,40 14,60 14,80
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 14,20 14,20 14,40 14,65
SLP 70-96,9 14,20 14,20 14,40 14,65
Scan 75-92,9 14,05 14,05 14,25 14,50
Tyskt spotpris** Förhandl 13,53 13,35 13,93 13,93
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 26,55 26,55 26,75 26,75
Scan Ekologisk 73-96,9 25,55 25,55 26,75 25,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Högre kursen i grisproduktion
– nu i omarbetad form
December – Mars 2009/2010
Sista anmälningsdag är 1 oktober!
Info om kursen och hur du anmäler finns på www.hmh.slu.se eller hos kursledaren Sylvia Persson,
0511-67000, 070-696870 sylvia.persson@adm.slu.se
Klicka för mer info!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 44 v 44 v 43
11,67 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 8,40 8,60 8,60
23,10 Nortura 71,1–81,0a nkr 20,60 20,09 20,09
12,69 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,23 1,23 1,23
12,52 Österbottens 72 – 87 euro 1,22 1,22 1,25
14,24 Snellman 80–101 euro 1,38 1,38 1,38
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
23 okt Landsnotering euro euro euro euro euro
13,53 Tyskland 1,30 1,30 1,35 1,35 1,39
12,23 Frankrike - - - - -
11,40 Belgien - - - - -
13,29 Italien - - - - -
26 okt jämförbara*
15,81 Italien - 1,519 1,519 1,544 1,544
14,01 England - 1,346 1,354 1,383 1,418
13,99 Sverige - 1,344 1,343 1,382 1,386
13,36 Spanien - 1,284 1,288 1,335 1,392
14,99 Tjeckien - - - 1,440 1,485
13,65 Polen - - 1,312 1,265 1,375
13,04 Irland - 1,253 1,253 1,253 1,291
13,01 Österrike - 1,250 1,290 1,290 1,330
12,97 Tyskland - 1,246 1,296 1,296 1,336
12,92 Danmark - 1,242 1,242 1,268 1,295
12,91 Holland - 1,241 1,251 1,289 1,319
12,41 Belgien - 1,193 1,230 1,242 1,279
12,24 Frankrike - 1,176 1,184 1,216 1,269
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
4 okt Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr euro euro euro euro euro
14,66 EU, medelpris 1,421 1,447 1,484 1,513 1,533
-
18,78 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,07 Bulgarien 1,751 1,752 1,752 1,752 1,752
17,78 Grekland 1,723 1,734 1,722 1,741 1,757
17,44 Italien 1,690 1,690 1,721 1,721 1,739
16,96 Rumänien 1,644 1,675 1,662 1,677 1,691
16,82 Cypern 1,630 1,630 1,630 1,670 1,330
16,28 England 1,578 1,603 1,645 1,671 1,666
16,13 Slovakien 1,563 1,600 1,623 1,631 1,648
16,05 Lettland 1,556 1,619 1,636 1,698 1,696
15,86 Tjeckien 1,537 1,588 1,618 1,636 1,637
15,75 Litauen 1,527 1,745 1,666 1,599 1,701
15,71 Ungern 1,523 1,547 1,555 1,579 1,573
15,70 Sverige 1,522 1,533 1,530 1,524 1,520
15,60 Estland 1,512 1,534 1,533 1,544 1,562
15,12 Luxemburg 1,466 1,506 1,506 1,546 1,598
14,96 Portugal 1,450 1,500 1,540 1,600 1,600
14,91 Tyskland 1,445 1,457 1,489 1,529 1,578
14,70 Finland 1,425 1,426 1,436 1,432 1,442
14,50 Spanien 1,406 1,444 1,482 1,534 1,501
14,47 Slovenien 1,403 1,398 1,446 1,495 1,519
14,41 Polen 1,397 1,464 1,516 1,555 1,588
14,23 Österrike 1,379 1,382 1,453 1,495 1,521
13,64 Belgien 1,322 1,325 1,368 1,401 1,455
13,40 Holland 1,299 1,302 1,340 1,387 1,444
13,31 Frankrike 1,290 1,320 1,400 1,400 1,390
13,19 Irland 1,279 1,270 1,307 1,310 1,350
13,99 Danmark* 1,259 1,287 1,314 1,314 1,314
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
28 okt
21 okt
14 okt
7 okt
Utbud
820
505
850
545
Sålda
820
505
850
545
Medelpris, euro
1,36
1,35
1,38
1,38
Lägst
1,35
1,35
1,37
1,37
Högst
1,37
1,35
1,39
1,38
Medelpris, skr
14,15
13,86
14,24
14,24

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,60 kr, galtar 5,10 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 46 v 45 v 44 v 43
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 8,35 8,35 8,35 8,70
Dalsjöfors 58% - 9,50 9,50 9,50
KLS 140- - 9,30 9,30 9,30
Ugglarps 140- - 9,30 9,30 9,30
Dahlbergs 140- - 9,25 9,25 9,25
SLP 140,1 kg- - 9,25 9,25 9,25
Scan 140- - 9,25 9,25 9,25
Skövde 140- - 9,00 9,00 9,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 8,60 8,60 9,20
Ginsten 140,1 kg- - 8,50 8,50 8,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,50 8,50 8,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 5,10 5,10 5,70
KLS oflådd - 3,75 3,75 3,95
Ugglarp flådd - 3,75 3,75 3,95
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 45 v 44 v 43
8,75
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 6,50 6,50
18,21
Nortura Fri vikt nkr 15,84 15,84 15,84
Finland
4,85
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,23
Österbottens Fri vikt, E euro 0,51 0,51 0,54
6,70
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,72
ZNVG 56 % euro 1,03 1,04 1,04
Galtar
7,36
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,50 5,50

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Pund
11,58
11,38
11,07
11,22
11,14
11,20
11,32
Dollar 7,06 6,86 6,87 7,01 6,97 6,84 6,84
Euro 10,41 10,27 10,27 10,32 10,17 10,09 10,09
Dansk 1,39 1,38 1,38 1,38 1,35 1,35 1,35
Norsk 1,23 1,23 1,24 1,23 1,20 1,17 1,17
Yen 7,82 7,50 7,67 7,85 7,74 7,56 7,53
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 46 v 45 v 44 v 43
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,60 20,60 21,10
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 20,10 20,10 20,10
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,60 20,60 21,10
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 20,65 20,65 21,00
Dito PMWS-vaccinerade - 21,50 21,50 21,85
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
SwedeHam, 23 kg - 19,85 19,85 19,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,50 20,50 21,00
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 535 543 543
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 555 563 563
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 516 516 525
Bis Plus 30 kg, marknad - 516 516 525
Bas 30 kg, beräknad - 482 482 491
Bas 30 kg, marknads - 482 482 491
Nyavvanda, 9 kg - 343 343 350
KRAV, 30 kg - 854 854 863
Scan Ekologisk - 811 811 820
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 550 550 600 600
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
Ugglarps Slakteri - brist brist brist
KLS - brist brist brist
Skövde Slakteri - balans brist brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - - brist brist
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - brist balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
250
Basis 7 kg 180 187 188 194 198
430
Basis 30 kg 310 318 320 335 335
257
SPF+Myc 7 kg 185 192 193 199 203
437
SPF+Myc 30 kg 315 323 325 340 340
262
SPF 7 kg 189 196 197 203 207
443
SPF 30 kg 319 327 329 344 344
878
Økologi 30 kg 632 638 632 643 643
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 600 600 580 560
LSO (HK) euro euro euro euro euro
526
25-kg, Priimuus 51 51 51 51 52
Snellmans
598
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
421
ZNVG 28 kg 41 41 - - 43
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
4 okt Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr euro euro euro euro euro
400 EU, medelpris 38,77 39,39 40,79 40,59 41,38
-
825 Malta 80,00 55,32 55,32 55,32 55,32
652 Tjeckien 63,26 63,26 56,81 50,97 54,81
619 Sverige 59,99 60,86 60,76 59,82 59,93
591 England 57,34 58,13 59,92 60,89 60,89
546 Italien 52,93 52,93 53,03 53,03 53,13
514 Finland 49,85 50,17 48,31 48,38 46,86
508 Slovakien 49,30 59,48 56,03 45,67 75,29
- Tyskland - - - - -
437 Polen 42,40 43,40 44,29 43,58 44,86
412 Estland 39,97 39,98 39,37 39,05 44,32
408 Danmark* 39,63 40,58 41,65 40,71 40,71
399 Luxemburg 38,70 39,20 39,20 31,80 37,20
364 Belgien 35,35 37,50 39,50 41,00 43,00
346 Ungern 33,54 29,53 46,42 42,20 40,29
330 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
296 Spanien 28,71 28,89 31,64 32,06 31,74
245 Frankrike 23,80 24,40 24,60 24,60 24,60
211 Holland 20,50 23,50 26,50 29,50 32,50
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.