Senaste noteringsnytt
Äntligen vändning i Tyskland, bra för svenska priser
Det kändes verkligt skönt med en tydlig prisuppgång i Tyskland v 46 med hela 5 cent, dryga 50 öre, efter en lång serie sänkningar. Den kan betyda en del för det svenska grispriset några veckor. Redan idag var höjningen med i vågskålen, när det gällde att sätta nästa veckas svenska notering. Sänkningar som nästan var givna sköts upp en vecka eller mer. Vilket gav en och annan krona mer till uppfödarna.
Trots att den svenska grisen står stark så här års, kommer ända en del import in i landet och det är priserna på det importerade köttet som trycker vårt svenska pris. Det behöver inte vara stora partier, men priset på dessa är ändå det som möter säljarna av det svenska köttet.
Tyska noteringen har gått ner väldigt mycket i höst, så de 50 örena är bara en mindre återhämtning. Vi hoppas på mer.
Som synes blev det endast Scan och SLP som sänker slaktgrisar nästa vecka. Smågrisar sänker dock även KLS och Ugglarp.
I november hålls flera möten viktiga för grisproduktionen. På onsdag 11 november diskuteras kommuners och landstings möjlighet att ställa krav på att inköpt griskött produceras enligt svensk lag. 23 november diskuteras samma sak i Sjöbo. 24 november hålls grisföretagardagen vid Elmia i Jönköping. Samma dag inleds årets Agromek Husdjur i Herning, Danmark. /LG 091106

Tysk notering upp 5 cent, dansk stiger 20 øre!
Vänder noteringen uppåt igen? Det finns goda tecken. Tyska noteringen stiger v 46 med hela 5 cent, mer än 50 öre. Danska noteringen för slaktgris stiger nästa vecka med 20 øre, suggor är oförändrade. /LG 091106

Gapet mellan KLS/Ugglarp och Scan ökar 25 öre v 46
Scan sänker noteringarna för både slaktgris och sugga med 25 öre v 46. KLS och Ugglarp behåller slaktgrisnoteringen oförändrad, vilket gör att gapet mellan de båda företagens bästa noteringar ökar till 1,30 kr.
KLS och Ugglarps sänker priset på smågrisar 40 öre. /LG 091105Inkonsekvent trend i Europa
Det syns ingen enhetlig trend i de europeiska grispriserna den här veckan. Medan priserna är oförändrade i sex länder (med Tyskland, Holland bland dem) vänder danska priset ner och det belgiska upp.
Holländska noteringen följer som vanligt den tyska, vilket innebär oförändrat denna vecka. Kvantiteterna slaktanmälda grisar är fortsatt fallande i Tyskland, vilket innebär minskad press på noteringen. Liksom förra veckan är spanska, franska, österrikiska och svenska priset oförändrat. Men svenska priset föll något när det omräknades till euro p g a valutaförändringar.
Prognos. Det blev ingen höjning av tyska priset denna vecka, men slakterierna fortsätter efterfråga fler slaktgrisar för att bättre utnyttja kapaciteten. Med fallande utbud hoppas uppfödarna på höjning av tyska noteringen på fredag. ISN 091105

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
På den europeiska marknaden finns stora volymer griskött, vilket ger fortsatt importtryck på den svenska marknaden främst på kotlett och karré.
Vi har en normal anmälan av gris till nästa vecka. Vi slaktar och styckar enligt förhöjd plan inför julen. Försäljning av skinka, sida och revben följer förväntad efterfrågan, medan kotlett, karré och filé visar trendmässigt klart svagare efterfrågan. Noteringen för slaktgris och sugga sänks 25 öre.

KLS/Ugglarp
Vi har fortsatt ett normalt läge försäljningsmässigt och det är lugnt i handeln. Prispressen på karré och kotlett fortsätter där vi störs av det låga priset på importvaror.
Våra priser på slaktgris är oförändrade medan priset på sugga och galt sänks med 25 öre och smågrispriset sänks 40 öre.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson:-Det har inte varit någon höjdarvecka, men någorlunda. Det som är jobbigt är kotlett och karré.
-Sänka eller inte sänka 10 öre? Vi fortsätter oförändrat en vecka till.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är balans både för slaktgrisar och smågrisar. Vi har haft bra flyt under veckan och nästan alla varor har gått åt.
-Men marknaden är tuff och det kommer in import av ganska billiga varor. Dock vet jag inte volymerna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det rullar på bra för att vara en mörk novembervecka utan löner, barnbidrag och pensioner. Men sedan kommer kanonveckor med allt detta och därtill 1 advent. Det ser alltså ganska hyfsat ut.
-På söndag testkör vi vår nya k-pack, som går igång på allvar på måndag. Det blir en satsning på närproducerat under eget varumärke i bl a Ica Maxi. Det kan bli riktigt bra, med ökad förädling och ökad försäljning.

Nyhléns @ Hugosons
Mikael Hugoson: -Det är stiltje på köttmarknaden, en ganska lugn period innan julhandeln sätter igång v 48.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Mötet i Laholm 11 november i Osbecksgymnasiets aula verkar bli välbesökt. De flesta större livsmedelsföretag i Sverige har anmält närvaro av minst ett par representanter vardera.
-Denna spalt ska innehålla marknadskommentarer. När vi får in kraven på svensk lagstiftning, alternativt harmonisering av djurskydds- och miljölagstiftningen till övriga värdens värderingar, kommer det att påverka marknaden med stora mått. Av vissa kvaliteter konsumeras över 30 % av volymerna i offentliga miljöer.
-Mötet är ett avstamp i arbetet att få regeringen att inse att förändring kommer att ske. Antingen ställer regeringen sig bakom svensk lagstiftning vid offentlig upphandling, eller kommer förändringar i lagstiftningen att tvingas fram. En fällande dom för att exempelvis grisar föds upp på tyskt vis blir omöjlig. Hur uppfattas ett land som straffar näringsidkare för att hon/han producerar på samma sätt som de varor staten inhandlar är producerade?
-Den som vill få inbjudan tillsänt sig mailar per@boarpsgard.se

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Marknaden är normal för årstiden. Vi har balans i slakten och ett mindre underskott på smågrisar.
-Fars dag firas på söndag. Det säljs nu lite finare kött och nötfilé är vanligt på middagsbordet. Det är en styckningsdetalj som har ökat när det gäller finare kött.

Danish Crown
Skinkor är svagt stigande med god efterfrågan. Bog och nackar säljs till stabila priser. Baconmarknaden är oförändrad, dock hjälper en stigande kurs på pund de hemtagna pengarna.
Avsättningen till Kina, Japan och Ryssland ligger på en oförändrad nivå med god efterfrågan.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 6 november 2009
Senaste uppdatering gjord 9 november 13,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 46

Partipriset
Scans partipris från 2 november 19,37 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.


Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
”Inte två lagar samtidigt”
En för producenter, en för upphandlande myndigheter. Per Karlsson om vad som hände i Laholms kommun
Sjöbo Gästgivaregård 23 november 18.30
Klicka här för program!

Smågrisar köpes
Marknadens absolut bästa villkor!
Boarps Gård AB,
0701-74 90 12
O Ohlssons Lantbruk AB, 0706-25 83 15
Inga poster varken för stora eller för små!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 46 v 45 v 44 v 43
Spotmarknaden* 73-94,9 16,05 16,60 16,80 16,70
KLS Ugglarps topp*** 70-96,9 15,10 15,10 15,10 15,30
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,95 a14,95 a14,95 a14,95
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,85 14,85 15,05 15,05
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,60 14,60 14,80 14,80
Ugglarps Slakteri 70-96,9 14,40 14,40 14,40 14,60
KLS 70-96,9 14,40 14,40 14,40 14,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 14,20 14,20 14,20 14,40
SLP 70-96,9 13,95 14,20 14,20 14,40
Scan 75-92,9 13,80 14,05 14,05 14,25
Tyskt spotpris** Förhandl 14,08 13,53 13,35 13,93
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 26,30 26,55 26,55 26,75
Scan Ekologisk 73-96,9 25,30 25,55 25,55 26,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Högre kursen i grisproduktion
– nu i omarbetad form
December – Mars 2009/2010
Sista anmälningsdag är 1 oktober!
Info om kursen och hur du anmäler finns på www.hmh.slu.se eller hos kursledaren Sylvia Persson,
0511-67000, 070-696870 sylvia.persson@adm.slu.se
Klicka för mer info!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 46 v 45 v 44
11,95 Danish Crown 70,0–86,9 dkr 8,60 8,40 8,60
23,10 Nortura 71,1–81,0a nkr 20,60 20,60 20,09
12,76 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,23 1,23 1,23
12,66 Österbottens 72 – 89 euro 1,22 1,22 1,22
14,32 Snellman 80–101 euro 1,38 1,38 1,38
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
6 nov Landsnotering euro euro euro euro euro
14,08 Tyskland 1,35 1,30 1,30 1,35 1,35
2 nov jämförbara*
15,76 Italien - 1,519 1,519 1,519 1,544
14,00 England - 1,349 1,346 1,354 1,383
13,74 Sverige - 1,324 1,344 1,343 1,382
13,32 Spanien - 1,284 1,284 1,288 1,335
14,67 Tjeckien - - - 1,414 1,440
13,50 Polen - - 1,301 1,312 1,265
12,97 Österrike - 1,250 1,250 1,290 1,290
12,93 Tyskland - 1,246 1,246 1,296 1,296
12,88 Holland - 1,241 1,241 1,251 1,289
12,61 Danmark - 1,215 1,242 1,242 1,268
12,60 Irland - 1,214 1,253 1,253 1,253
12,50 Belgien - 1,205 1,193 1,230 1,242
12,19 Frankrike - 1,175 1,176 1,184 1,216
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
4 okt Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr euro euro euro euro euro
14,66 EU, medelpris 1,421 1,447 1,484 1,513 1,533
-
18,78 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
18,07 Bulgarien 1,751 1,752 1,752 1,752 1,752
17,78 Grekland 1,723 1,734 1,722 1,741 1,757
17,44 Italien 1,690 1,690 1,721 1,721 1,739
16,96 Rumänien 1,644 1,675 1,662 1,677 1,691
16,82 Cypern 1,630 1,630 1,630 1,670 1,330
16,28 England 1,578 1,603 1,645 1,671 1,666
16,13 Slovakien 1,563 1,600 1,623 1,631 1,648
16,05 Lettland 1,556 1,619 1,636 1,698 1,696
15,86 Tjeckien 1,537 1,588 1,618 1,636 1,637
15,75 Litauen 1,527 1,745 1,666 1,599 1,701
15,71 Ungern 1,523 1,547 1,555 1,579 1,573
15,70 Sverige 1,522 1,533 1,530 1,524 1,520
15,60 Estland 1,512 1,534 1,533 1,544 1,562
15,12 Luxemburg 1,466 1,506 1,506 1,546 1,598
14,96 Portugal 1,450 1,500 1,540 1,600 1,600
14,91 Tyskland 1,445 1,457 1,489 1,529 1,578
14,70 Finland 1,425 1,426 1,436 1,432 1,442
14,50 Spanien 1,406 1,444 1,482 1,534 1,501
14,47 Slovenien 1,403 1,398 1,446 1,495 1,519
14,41 Polen 1,397 1,464 1,516 1,555 1,588
14,23 Österrike 1,379 1,382 1,453 1,495 1,521
13,64 Belgien 1,322 1,325 1,368 1,401 1,455
13,40 Holland 1,299 1,302 1,340 1,387 1,444
13,31 Frankrike 1,290 1,320 1,400 1,400 1,390
13,19 Irland 1,279 1,270 1,307 1,310 1,350
13,99 Danmark* 1,259 1,287 1,314 1,314 1,314
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
4 nov
82 okt
21 okt
14 okt
Utbud
605
820
505
850
Sålda
605
820
505
850
Medelpris, euro
1,38
1,36
1,35
1,38
Lägst
1,37
1,35
1,35
1,37
Högst
1,38
1,37
1,35
1,39
Medelpris, skr
14,32
14,15
13,86
14,24

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,80 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 47 v 46 v 45 v 44
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 8,35 8,35 8,35 8,35
Dalsjöfors 58% - 9,25 9,50 9,50
KLS 140- - 9,05 9,30 9,30
Ugglarps 140- - 9,05 9,30 9,30
Dahlbergs 140- - 9,25 9,25 9,25
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,25 9,25
Scan 140- - 9,00 9,25 9,25
Skövde 140- - 9,00 9,00 9,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 8,80 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- - 8,50 8,50 8,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,50 8,50 8,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 5,30 5,10 5,10
KLS oflådd - 3,50 3,75 3,75
Ugglarp flådd - 3,50 3,75 3,75
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 46 v 45 v 44
8,75
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,50
18,21
Nortura Fri vikt nkr 15,84 15,84 15,84
Finland
4,87
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,29
Österbottens Fri vikt, E euro 0,51 0,51 0,51
6,74
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,69
ZNVG 56 % euro - 1,03 1,04
Galtar
7,36
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,30 5,50

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Pund
11,60
11,58
11,38
11,07
11,22
11,14
11,20
Dollar 6,98 7,06 6,86 6,87 7,01 6,97 6,84
Euro 10,38 10,41 10,27 10,27 10,32 10,17 10,09
Dansk 1,39 1,39 1,38 1,38 1,38 1,35 1,35
Norsk 1,23 1,23 1,23 1,24 1,23 1,20 1,17
Yen 7,81 7,82 7,50 7,67 7,85 7,74 7,56
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 47 v 46 v 45 v 44
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 20,20 20,60 20,60
Ugglarpsgrisen, 23 kg - - 20,10 20,10
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 20,20 20,60 20,60
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 20,25 20,65 20,65
Dito PMWS-vaccinerade - 21,10 21,50 21,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
SwedeHam, 23 kg - 19,85 19,85 19,85
Dito PMWS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade - +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade - + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 535 535 543
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 555 555 563
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 506 516 516
Bis Plus 30 kg, marknad - 506 516 516
Bas 30 kg, beräknad - 472 482 482
Bas 30 kg, marknads - 472 482 482
Nyavvanda, 9 kg - 335 343 343
KRAV, 30 kg - 844 854 854
Scan Ekologisk - 801 811 811
PMWS-vaccinerade4 + 17 kr + 17 kr + 17 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 575 550 550 600
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
Ugglarps Slakteri - brist brist brist
KLS - brist brist brist
Skövde Slakteri - balans balans brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans - brist
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans brist balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
258
Basis 7 kg 186 180 187 188 194
442
Basis 30 kg 318 310 318 320 335
265
SPF+Myc 7 kg 191 185 192 193 199
448
SPF+Myc 30 kg 323 315 323 325 340
271
SPF 7 kg 195 189 196 197 203
454
SPF 30 kg 327 319 327 329 344
888
Økologi 30 kg 639 632 638 632 643
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 600 600 600 580
LSO (HK) euro euro euro euro euro
529
25-kg, Priimuus 51 51 51 51 51
Snellmans
602
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
425
ZNVG 28 kg - 41 41 - -
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
4 okt Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr euro euro euro euro euro
400 EU, medelpris 38,77 39,39 40,79 40,59 41,38
-
825 Malta 80,00 55,32 55,32 55,32 55,32
652 Tjeckien 63,26 63,26 56,81 50,97 54,81
619 Sverige 59,99 60,86 60,76 59,82 59,93
591 England 57,34 58,13 59,92 60,89 60,89
546 Italien 52,93 52,93 53,03 53,03 53,13
514 Finland 49,85 50,17 48,31 48,38 46,86
508 Slovakien 49,30 59,48 56,03 45,67 75,29
- Tyskland - - - - -
437 Polen 42,40 43,40 44,29 43,58 44,86
412 Estland 39,97 39,98 39,37 39,05 44,32
408 Danmark* 39,63 40,58 41,65 40,71 40,71
399 Luxemburg 38,70 39,20 39,20 31,80 37,20
364 Belgien 35,35 37,50 39,50 41,00 43,00
346 Ungern 33,54 29,53 46,42 42,20 40,29
330 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
296 Spanien 28,71 28,89 31,64 32,06 31,74
245 Frankrike 23,80 24,40 24,60 24,60 24,60
211 Holland 20,50 23,50 26,50 29,50 32,50
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.